Zprávy


15. dubna 2010

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Smysl mají střídavka i tabulky

Nejlepší by bylo, kdyby byla uzákoněna jak střídavka, tak tabulka pro ty, kteří nemají o své potomky až zas takový zájem, neboť je pohltí nová rodina.

Diskuse ke článku (27)

Pokračování článku


06. dubna 2010

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

O důchodech a feminismu

Co ale v této souvislosti vůbec nechápu je různý věk odchodu do důchodu u mužů a žen. Oni jdou v této zemi do důchodu ve věku 65 let, ony pak, podle toho, kolik dětí odchovaly, ve věku 65-62 let.

Diskuse ke článku (18)

Pokračování článku


08. března 2010

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Vyvážené zastoupení 40:60?

Má-li být genderové zastoupení na kandidátních listinách i jinde vyvážené, měli by všichni zúčastnění pochopit základní principy matematiky.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


17. února 2010

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Výživné má platit rodič, ne stát

Zákon o rodině i zdravý rozum říkají, že dítě má mít takovou životní úroveň, v jaké žijí jeho rodiče; naopak rodiče jsou povinni finančně i osobní účastí své dítě zajistit. Teprve pokud rodiče nejsou schopni či nejsou vůbec, nastupují prarodiče a jiné příbuzné osoby a teprve poté stát.

Diskuse ke článku (40)

Pokračování článku


09. února 2010

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Kocábova homosexuální převýchova do základních a středních škol

Rada vlády pro lidská práva pod vedením Michaela Kocába připravuje zveřejnění publikace "Homofobie v žákovských kolektivech" s podtitulem "Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit"

Diskuse ke článku (63)

Pokračování článku


21. ledna 2010

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Džamilo, vrať se do hrobu

Paní Džamila vylezla z hrobu. Politického. A hned se rozmáchla, jak bylo u ní zvykem. Ministryně nesmyslných nápadů si zablogovala a zaplakala nad nedostatkem jeslí.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


15. ledna 2010

Názor

Redaktor: olser

Aktualita

Genderová rovnost

- ze strážníka strážnice, z porodníka porodnice?

Dostal jsem včera od Českého svazu mužů, jehož stránky Rovnoprávnost.cz - Za rovnoprávné postavení mužů ve společnosti, občas přetisknou nějaký můj text, zajímavou příručku o genderové rovnosti také v mluveném či psaném projevu.

Diskuse ke článku (16)

Pokračování článku


25. června 2009

Názor

Redaktor: ker

Aktualita

Kvóty jsou na nic! A kdo za ně bojuje, je škůdce!

Je na čase to říct natvrdo. Vy - kdo bojujete za kvóty pro ženy kdekoliv, především v politice - už se na to konečně vykašlete! Zaměřte své úsilí na něco užitečnějšího. Na něco, co ženám skutečně pomůže.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


Strana:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.