Zprávy


15. dubna 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Má smysl česká justice?

Dlouho jsem nenapsal žádný článek, ale po posledních událostech, které proběhly v médiích nemohu tak neučinit. V tomto týdnu dospěly k soudu dvě kauzy, které ukazují na to, jak česká státní zastupitelství nabírají směr, který přestává být srozumitelný snad pro každého rozumně myslícího člověka.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


01. dubna 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Proč ženy milují gaunery?

Vyslechl jsem tuhle bezděčně v tramvaji rozhovor dvou slečen. „Ty už nechodíš s Jardou? Mně byl sympatický“. „Když on byl moc hodný. To už fakt nešlo“. „Aha, tak to chápu“.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


07. března 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Jsou většími tyrany muži, nebo ženy?

Už ve chvíli, kdy začne mít muž pocit, že je jím manipulováno a je ponižován, je třeba na to ženu upozornit a dát jasně najevo, že pro něj takové jednání není přijatelné.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


04. března 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Dostávají ženy za stejnou práci méně?

Jednou z nejčastějších feministických agend jsou statistiky o výši výplat mužů a žen. A další, že za stejnou práci mají ženy menší výplatu. Což je ekonomický nesmysl. Nevěříte?

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


27. února 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Vítězství zdravého rozumu

Třebíč a Litoměřice

Každý se jistě rád pochlubí vlastními úspěchy, proč bychom to neudělali i my, zvláště když je k tomu opravdu důvod.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


23. února 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Domácím násilníkem snadno a rychle

Potřebujete-li si ve sporu s manželem o majetek či děti pomoci, chcete-li manžela ze společné domácnosti vypakovat, státem placený, dobře organizovaný aparát je připraven Vám pomoci. Jak postupovat?

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. října 2012

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Bez důvěry v právní stát se společnost rozpadá

Podíváme-li se na volební program prezidentského kandidáta Jana Fischera, můžeme v něm - v kapitole justice a právo - najít i některé pravdivé a docela zajímavé postřehy. Pan Fischer docela pravdivě popisuje současný stav, který už označuje za alarmující , hovoří o devastaci právního vědomí a nakonec zaznívá i jistě pravdivá a alarmující věta: Takže roli policistů, žalobců i soudců často nahrazují média a nejrůznější aktivisté. To je bohužel pravda a je to obrazem společenského rozpadu země, u nás naprosto nebývalého.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


18. října 2012

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Ženy jsou Zlo

Ženy jsou zlo - matematický důkaz
taky jste to tušili?

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


Strana:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.