Zprávy


20. července 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

JUDr. Zemanová z OS - P8 - další stupidní prase v české justici

Případ a jeho popis: Jednalo se o psychickou šikanu na škole. Šikanující svině jsem okřikl. Šikanující svině, pomlouvačné, křivé a intrikánské, nikdo nepotrestal - samozřejmě. Jednalo se totiž o dívky. Na ně žádné normy (například v podobě školního řádu) pochopitelně neplatí. Ty jsou pouze zvýhodňovány. Neexistuje, že by křivá, pomlouvační, intrikánská prasata udělala něco špatně a nedej Bože byla potrestána.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


17. července 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Za psychické týrání je nutno začít zavírat

Bylo by férové začít konečně trestat také zlé ženy, které se dopouštějí tohoto nepěkného jednání. Na muže přísně, tak též na ženy přísně.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


15. července 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Bránění ve styku důvodem pro změnu výchovy

I tento případ ukazuje, jak důležité důkazní prostředky jsou fotografie, zvukové a video záznamy v situaci, kdy matkou - učitelkou (!) zmanipulované dítě je zneužíváno (a)sociální úřednicí a "asistentkami" spolku Fond ohrožených dětí k veřejným demonstrativním projevům nenávisti k tatínkovi a k zajištění špinavých kšeftů jmenovaného spolku.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


10. července 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Spravedlivý soudce je muž. Soudit mají především muži. Ženy většinou nemají smysl pro spravedlnost.

V součtu bezmála 62 % všech soudců v dnešní České republice tvoří ženy - soudkyně. Dle názoru aktivisty za práva otců Jiřího Fialy - a já jeho mínění jednoznačně sdílím - tento stav není správný.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


25. června 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Stát urychlí rozvody

Manželé, kteří se ,,zaseknou,, většinou na jednání o dětech a majetku, teď dostávají šanci rozvodové pře urychlit a nečekat dlouhé měsíce, až je znovu zavolají k soudu.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


22. června 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Ženy, které bijí muže

10.11.2011 MagazínDnes : Ženy, které bijí muže. ( J.Ciglerová)

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


21. června 2013

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Slovensko nás předběhlo

Minulý týden jsem jel autem do Bratislavy na konferenci. Hrbolatá a popraskaná dálnice z Brna do Břeclavi, jakmile jsem přejel slovenské hranice, přešla ve vcelku rovný a klidný povrch. Nebyla to výjimka. Dobrý stav slovenských dálnic jsem zažil i v nedávné době při cestování do Tater.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


19. června 2013

Názor

Redaktor: ld

Glosa

Téměř na všech typech škol převládají dívky nad chlapci

Technické obory a střední odborná učiliště jsou vyjímkou

- Na středních odborných školách, gymnáziích, vyšších odborných školách a už i na vysokých školách převažují dívky nad chlapci.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.