Zprávy


17. září 2008

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Homosexuální manželství?

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje právní úpravu, která zrovnoprávní sňatky homosexuálů s manželstvím.

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


11. září 2008

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Na zamyšlenou

Jednou se stalo, že ženská zjistí, že nevychovává vlastní dítě a hned zburcuje i manžela a chtějí se soudit o 12 milionů - viz článek (vyměněné děti v porodnici) níže v odkazu. Plně souhlasím a podporuji jejich požadavky ! Ale těch 12 milionů by měl dostat i každý z 30% u nás žijících "otců", vědomě či nevědomě ( "či lehkomyslností") podvedených vlastními manželkami či partnerkami a platícími na KUKAČČÍ dítě.

Diskuse ke článku (470)

Pokračování článku


10. července 2008

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Exhibující homosexualita

Homosexualitu, natož bisexualitu nebo transsexualitu vůbec nepovažuji za normální. Nazývejme věci pravými jmény - je to úchylka, i kdybychom to „politicky korektně" maskovali jakkoliv.

Diskuse ke článku (145)

Pokračování článku


16. června 2008

Názor

Redaktor: Tom

Aktualita

STÁT AŽ DOSUD POŠKOZOVAL SOUKROMÉ I NÁRODNÍ ZÁJMY

Často čteme, že se připravuje nový občanský zákoník o němž je třeba diskutovat. Vyjasněme si, jaký poměr k rodině až dosud zaujímá stát. Není to až zas taková legrace.

Diskuse ke článku (84)

Pokračování článku


23. května 2008

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Jsi blbá, protože čteš ženské časopisy?

Předem se omlouvám všem těm, kteří již z titulku mají dojem, že jsem se jich dotkla. Pravdou je, že jsem měla možnost vidět zajímavý rozhovor na ČT 24 o víkendu, kde se představoval nový časopis MC a proti němu stála publicistka a feministka p. Jonášová.

Diskuse ke článku (166)

Pokračování článku


21. května 2008

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Džamilo, to by už stačilo!

Z působnosti ministryně je po antifackovacím zákonu momentálně aktuální zákon antidiskriminační. Václav Klaus se zachoval zodpovědně a nepodepsal jej. Nový zákon má chránit před diskriminací založené na pohlaví, rase, vyznání, politickém přesvědčení, sexuální orientaci, věku, zdravotním stavu, rodinné situaci apod.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


14. května 2008

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Soudcovská unie nesouhlasí se zákazem tělesných trestů

Soudcovská unie nesouhlasí s úplným zákazem tělesných trestů. Podle jejího prezidenta Jaromíra Jirsy se uzákoněním pohlavku jako trestného činu nesníží fyzické napadání dětí a stát by neměl zasahovat v takové míře do rodinného života. Jirsa to řekl na tiskové konferenci.

Diskuse ke článku (44)

Pokračování článku


22. dubna 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Anarchie a řád

Přirozenou potřebou rozumného člověka je řád, vědomí o řádu a řádný život. Řád lidem dává vědomí příslušnosti k celku, identitu, měřítko dobra a zla i pocit bezpečí. Bez řádu není pořádek.

Diskuse ke článku (72)

Pokračování článku


Strana:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.