Doporučujeme


11. června 2007

Bezpráví

Redaktor: jjj

Aktualita

Skrytá diskriminace na základě pohlaví

a tentokrát ne ta smyšlená

Z médií a z feministických argumentů se průběžně dozvídáme, že muži stále a vesele diskriminují ženy. Server SEZNAM nám vyhledá na 1840 odkazů, zadáme-li heslo skrytá diskriminace.
Zkusme si na jednu takovou skrytou diskriminaci posvítit.

Čerpáme z Návrhu trestního zákoníku, na internetové adrese www.justice.cz pod heslem Nový trestní zákoník. Srovnáváme dva paragrafy a trestní sazby a to:

§ 159 Pohlavní zneužití
(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším čtrnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším čtrnácti let svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

§ 167 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
(1) Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dítěti mladším tří let,
b) opětovně, nebo
c) na nejméně dvou osobách.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
________________________________________

Povšimněme si nyní trestních sazeb u písmen (3) a (4) u obou trestných činů!

§ 159 Pohlavní zneužití
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví...
Sazba 5 – 12 let, průměr 8,5 roku

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí- li činem uvedeným v odstavci (1) smrt...
Sazba 10 – 15 let, průměr 12,5 roku
________________________________________

§ 167 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví...
Sazba 2 – 8 let, průměr 5 let

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci (1) smrt...
Sazba 3 – 10 let, průměr 6,5 roku
________________________________________


Tabulka ukazuje výrazný nepoměr v sazbách u dvou různých trestných činů se stejným důsledkem – smrtí postižené osoby. Proč takový rozdíl, téměř dvojnásobný nebo chcete-li poloviční u písmene (4)?

Nevíte? Napovíme:
§ 159 se dopouští prakticky jenom muži
§ 167 se většinou dopouští takové jinak hodné maminy. Většinou je k takovému jednání donutí nebo dotlačí nějaký bývalý partner, domácí násilník. Dovede to i „na dálku“.
A je to.

Autor (E. B.) tohoto postřehu uvítá, bude-li použit v této nebo pozměněné podobě při připomínkování nového trestního zákoníku.


Zdroj: Český svaz mužů, E.B.

Přečtení článku: 243636x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

21.05.2013, 14:33   Ženy mají stejná práva jako muži, stejnou míru svobody - ale také značná PRIVILEGIA, skoro VE VŠEM.
15.12.2009, 13:22   Irský soud posvětil golf „jen pro muže“, feministky v USA jsou ve střehu
04.11.2009, 16:05   Golfový klub vyhrál soud, ženy nesmějí být členkami
25.04.2009, 12:00   Pravou prapříčinou rasových excesů je politická korektnost
25.03.2009, 16:04   Ženské tváře musí pryč z médií, žádají saúdští duchovní


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Strašné.

Autor: Milan Muž

Založeno: 10.06.2007, 23:54

Odpovědí: 2

Od zákonodárců nás vážně nic dobrého nečeká.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Strašné.

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 17:17

No jste tady sebranka, kdyby vás rovně všechny zbavili svéprávnosti a vykastrovali, byl by na zemi ráj, hošánci!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Strašné.

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 20:38

Ale to je známo co od feminacistek tvého ražení lze očekávat, to nemusíš zde opakovat.

Odpovědět na příspěvek

 

?

Autor: Kytička Žena

Založeno: 11.06.2007, 00:14

Odpovědí: 0

nejsem si jistá :
viz : http://209.85.135.104/sea
rch?q=cache:1xdKEWyJzi0J:
www2.czso.cz/csu/2006edic
niplan.nsf/t/8B00403836/%
24File/1137-06k06.pdf+opu
%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+d%C3
%ADt%C4%9Bte&hl=cs&am
p;ct=clnk&cd=16&g
l=cz (mělo by jít o informaci z ČSÚ)

"Trestnými činy, kde mezi pachateli i obětmi převládali muži, byly vraždy, loupeže a opuštění dítěte. U trestného činu týrání svěřené osoby dominovaly mezi obětmi ženy."

Odpovědět na příspěvek

 

utýrání

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.06.2007, 00:39

Odpovědí: 0

já bych navrhoval, aby žena, která utýrá svoje dítě byla ze zákona krom kriminálu i sterilizovat

Odpovědět na příspěvek

 

Také chci vědět,

Autor: Olga Žena

Založeno: 11.06.2007, 15:13

Odpovědí: 43

odkud autor bere informace. Podle Českého statistického úřadu převažují u opuštění dítěte mezi pachateli muži. Což potvrzuje i Statistická ročenka kriminality (Ministerstvo spravedlnosti): za opuštění dítěte bylo v ČR za rok 2006 odsouzeno 9 osob, z toho 4 ženy.

I kdyby byly autorem uváděná data o zastoupení pohlaví mezi pachateli správná (jako že nejsou), důvod, proč se trestní sazby u opuštění dítěte a pohlavního zneužití, které mělo za následek smrt, liší - a liší se i u současného TZ - je úplně jiný než záměrná diskriminace mužů. Vychází ze základních principů TZ.

Trestných činů, které v tzv. kvalifikované skutkové podstatě (tedy ve svých druhých, třetích a dalších odstavcích) obsahují větičku "... bude potrestán, způsobí-li tímto jednáním těžkou újmu na zdraví nebo smrt" je v TZ víc. Platí u nich, že smrt nebyla úmyslem pachatele ("k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti" - nestanoví-li zákon jinak, dodávám pro jistotu).

Smrt je tu tedy pouze nedbalostním důsledkem pachatelova jednání, sám chtěl úmyslně způsobit pouze ono "základní jednání". A i když si trest za nedbalostní způsobení smrti jistě zaslouží, není nedůvodné brát při výměře trestu ohled na to, jaké že bylo ono "základní jednání". Třeba vedlo, jak autor říká, ke stejnému důsledku.

Rozdíl mezi trestní sazbou kvalifikované skutkové podstaty u opuštění a zneužití tedy jenom kopíruje rozdíl, který už existuje u základních skutkových podstat. A ten je, myslím, docela pochopitelný. Už proto, že podstatou opuštění dítěte je nesplnění povinnosti věnovat dítěti svoji péči, kdežto u pohlavního zneužití musí pachatel aktivně konat s cílem dítěti ublížit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Také chci vědět,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 11.06.2007, 18:16

Hm, tak jste poskytla právní analýzu, respektive pohled TZ.
Mě by zajímalo pod jakou právní kvalifikaci spadají ty případy dětí na nádražích, v popelnicích, květináčích povětšinou novorozené a také mrtvé.
Tak nějak to asi nebude spadat pod opuštění svěřené osoby. To asi budou jen ty případy, kdy si rodič/e odskočí pro rohlíky do samky, vrátí se a dítě příjde k úhoně.
Moje naštěstí nepřišlo, ale riskovali jsme několikrát docela dost, jak tak čtu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Muž

Založeno: 11.06.2007, 18:41

§ 220 - vražda novorozeného dítěte matkou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.06.2007, 22:59

Co chceš. "Potrat přece není vražda". A co je na dítěti tak výjimečného, jenom tím že proleze ven porodníma cestama, že ? Jinak, existuje povídka Philipa K.Dicka Předlidé - kde je potratové zákonodárství dovedeno ad absurdum a lze děti potrácet do jejich věku 12 let....(jedovatost - kdyby to někomu nedošlo)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kyrtička Žena

Založeno: 12.06.2007, 00:12

daleko více by mě znepokojoval posun hranice u pohlavního zneužití na 14 let.
devět případů opuštění dítěte (jak prozradila Olga, mi připadá relativně zanedbatelných).
Skupina tím novým paragrafem dotčených dětí mi připadá zásadní.
Místo, abychom své děti chránili, je necháme legitimně ošoustávat už od 14 :-(
Osobně to beru jako vítězství pedofilů v čele s Radimem Uzlem a Tomášem Sokolem.
A jsem zvědavá, kolik žen v parlamentu zvedne pro tenhle návrh ruku.

Aby nebyla mýlka, tak bych se dopustila závažného tr.činu na tom praseti, které by pohlavně zneužilo mého syna v jeho 14 (nejde mi jen o děvčata). A mohl by mi vykládat, jak to kluk hrozně chtěl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Karel Novák Muž

Založeno: 12.06.2007, 12:01

Až ti nějaké to prase spolužačka ošoustá to tvé ubohé, trpící a nevědomé dítě, nezapomeň ji za to zabít, uděláš službu hlavně svému dítěti, to bude štěstím bez sebe, až mu nějaký pošahaný dospělý blb bude řešit první sex v životě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 12.06.2007, 12:55

No, však kluka neubylo, ne? :-)))

Možná byste se divila, jak jsou na tom dnešní 14letí...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 12.06.2007, 16:10

ne posun hranice pohlavního zneužívání ale posun tzv věku knsenzu. Tedy věku, od kterého se člověku přiznávají jistá práva a jistá odpovědnost.A zkráceně: když je dítě tak vyspělé že můžer do basy, je i dost vyspělé na pohlavní život.


Dnes bohužel mladí lidé dozrávají daleko dříve nejen tělesně, ale i emočně a psychosexuálně, nemluvě o tom že ve věku 13-14 let zahajuje pohlavní život dneska skoro čtvrtina teenagerů.Takže snížení tohoto věku je docela rozumné - jen přiblíží právo k realitě a nějaký sokol, pedofilové nebo homosexuálové s tím nemají co dělat. (já osobně se domnívám, že zákon nějakou jednotnou hranici pohlavní zralosti ani stanovit nemůže, vzhledem k individuálnímu vývoji. že zvážit, zda má člověk dostatečně vyvinuté pohlavní orgány, je dostatečně emocionálně navýši, má dost znalostí a vědomostí jak se chránit etc, toho by byl schopen spíše odborník - lékař, nežli paragraf)

Co mě ale osobně děsí je že dané paragrafy o pohlavním zneužití postrádají jasné řečení, že například ten kdo byl k sexu přinucen násilím osobou "pod zákonem" tento čin nespáchal. Jako pojistka pro takové 16 leté dívky, které byly znásilněny 14letým výrostkem - byl to tehdy docela známý případ, kdy tu znásilněnou holku popotahovali po soudech a policajtech coby sexuálního maniaka a snad dokonce mohla být ráda, že za své vlastní znásilnění vyfásla "jenom podmínku" - spravedlnost jak v saudské arabii. A myslím že podobný případ nebyl ojedinělý.


A tvoje děti už možná ve škole dávno legitimně ošukávají jeden druhýho od svých 13 let a ty o tom nemáš ni tucha .o) A jsem si naprosto jist, že tvůj 14 letý syn (není li ovšem infantilnědebilnítelouš) by se velice rád nechal někde "pohlavně zneužít" (ty uvozovky jsou důležité, neboť pohlavní zneužití je definováno VEKEM ne dobrovolností aktu) - tedy strávit dobrovolný milenecký akt s nějakou hezkou ženskou, pěknou dívkou nebo spolužačkou, než aby každý večer doma pod dekou ve strachu s prozrazení onanoval (a piš si že ve svém věku onanuje... ) Už třeba jenom proto, že by tím stouplo jeho sebevědomí a jeho status mezi vrstevníky....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 15.06.2007, 01:00

tak to bude určitě už i vyspělé nastoupit do práce. :-)
Zatím je ale kupodivu práce dětí ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky zakázána.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 17.06.2007, 01:58

Ano. mohou li krást, pak mohou i pracovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 18.06.2007, 00:14

přemýšlela jsem o Vašem příspěvku a asi Vám rozumím. Dýchl na mě Váš svět, a je pravdou, že v něm nežiji a že mu nerozumím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.06.2007, 02:17

Promiňte, ale spíše nerozumíte světu úplně jinému.

Uvědomte si, že sexuální erudovanost je u pubescenního kluka velmi výrazná vzpruha pro jeho sebevědomí, determinuje jeho status ve skupině, kluci bez (hetero)sexuálních zkušeností jsou ostrakizování nejen jinými chlapci ale i dívkami a mohou trpět výraznými poruchami sebehdnocení.

Protože teprve sexuální zkušenost a erudovanost je posouvá ve společenském žebříčku vývoje směrem od dítěte v dospělou bytost. (prakticky stejným způsobem, jak to dívkám - zadarmo a bez úsilí - učiní menarche.)

a doporučuji si přečíst povídání Karla Nováka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 19.06.2007, 01:04

Jsem za tu diskusi ráda, uvědomila jsem si znovu hodnoty svého muže.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.06.2007, 08:38

To samé si říkám velmi často, když si tak pročítám místní diskuse. Manželovi to , pravda, nesděluji, aby příliš nezpychl. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.06.2007, 20:59

i já jsem za zdejší diskuzi vděčný. uvědomuji si mnohem více bezcennost a jiné charakterové vady přítomné u velké věčiny žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 19.06.2007, 21:17

bezcennost není charakterová vada. Je jenom otázkou poptávky :-)
To, co je pro Vás bezcenné, může mít cenu pro jiné.
Hledáte ženu, která nadšeně uvítá sex svých 14 letých dětí, jako zvýšení jejich společesnkého status quo ? v tom je onen absentující charakter ? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.06.2007, 07:59

Kytičko, to přeháníš a to tak že velmi.

Jedna věc je nadšené uvítání, druhá vec je fanatický odpor proti čemukoliv sexuálnímu, hodný televizního kazatele Jerryho Fallwella. Tedy lépe řečeno hledám ženu, který chápe a nechá růst - a to dokonce i své děti - a řídí se spíše zdravým rozumem a citem, nežli zaškatulkovanými kategoriemi a pseudomorálními dogmaty. http://im.super.cz/fun/56
/23-kdo.jpg

PS: Opravdu by jste své dítě přestala mít ráda, kdyby jste zjistila že sexuje od dvanácti ? Nebo budete své dceři každý měsíc prohlížet nenarušenost panenské blány, jak to v rámci jejich "mravní výchovy" činí řada matek ? Opravdu mi chcete tvrdit, že samotná kontrola tohoto typu nemá na dítě a jeho "já" a osobnost daleko více devastující vliv než souhlasná sexuální aktivita s vrstevníky :-/ ?

A opravdu mi chcete tvrdit že ta pravá péče o dítě je ta, že když coby matka zjistíte třeba díky soustavnéímu narušování jejího soukromí či podle básničky v jejím deníčku - že Vaše dcera v 16 přišla o panenství se spolužákem o ročník výš, tak jí za to zmlátíte jako koně, málem do bezvědomí protože je na to ještě přeci moc mladá ? (jedné z mých bývalých partnerek se to stalo - důsledek byl například ten že se znásilněním se pak bála mámě svěřit ještě ve dvaceti :-/ )

Ale nejsem si jist, zdali mi rozumíte . Ono koneckonců je pro Vás daleko pohodlnější nepřemýšlet, nerozumět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 20.06.2007, 12:24

To trochu přeháníte, ne? O fanatickém odporu snad Kytička neřekla ani slovo, ani o tom, že by své dítě přestala mít ráda. To jsou jen Vaše krkolomné konstrukce, a jen na jejich základě docházíte k tak zvěrským závěrům. To s tou kontrolou panenské blány je vyložená úchylárna a do soukromí dětí se zásadně neleze a dopisy se nečtou.

To, že by rodič asi nebyl zrovna dvakrát odvázaný při zjištění, že jeho dvanáctileté dítě (bez ohledu na pohlaví) už vyzkoušelo sex se vším všudy, mi připadá docela logické a přišlo by mi spíš nenormální, kdyby nad tím jásal. Pokud by se jednalo o věkem blízkého spolužáka, tak by to asi bylo něco úplně jiného, než kdyby šlo o dospělého prasáka nebo prasačku (tady úplně rozumím Kytičce, že by si ho chtěla podat). Zmlátit to dítě je blbost, máte pravdu v tom, že vůči němu by bylo potřeba v každém případě postupovat citlivě, ale Vy byste to jako rodič nechal jen tak a neudělal VŮBEC nic?

Nedělám si iluze, že by člověk jako rodič mohl na tomto poli dosáhnout 100 % úspěšnosti, ale snad může dosáhnout aspoň něčeho tím, že bude dítěti odpovídat na otázky intimního charakteru podle pravdy a nebo podle vlastního nejlepšího svědomí.

MMCH, myslím, že jste to byl Vy, kdo tu nedávno psal o tom, že pro dívky je dostatečnou známkou dospělosti první menstruace, kdežto chlapci se "potvrzují" až prvními sexuálními zkušenostmi. Myslím, že v tom se (alespoň v případě těch dívek) velice mýlíte, moje zkušenost je taková, že na střední škole se dívky cca okolo 16 let často holedbaly svými sexuálními zkušenostmi, často dosti bohatými, mnohdy promiskuitními a mnohdy již před 14. rokem (nakolik si vymýšlely, to dnes nedovedu posoudit), a také z toho čerpaly určitý druh sebevědomí. Samozřejmě ne všechny, ale kdo to nedělal, byl tak trochu v pozici "outsidera". Ovšem dneska, po pár letech, je řada z těch, co o tom hovořily, rozvedených...

A re ten Váš citát - nepochází to náhodou původně z nějakého náboženského webu? Myslím, že přílišná prudérnost může natropit alespoň stejně velké škody, jako naprostá nevázanost. Nejlepší je střední cesta.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 20.06.2007, 20:41

uf :-) díky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 20.06.2007, 20:57

čemu mám rozumět ? vašim výmyslům ? ztráta času :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.06.2007, 01:15

dojdou li mi argumenty , označím věc za výmysl a ukončím debatu :o) Hlavně nepřemýšlet jsou s toho vrásky

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 08:20

Víte, co je legrační? Vsadím se, že kdybyste si odpustil osobní útoky a předpokládání, že Kytička bude zcela jistě uvažovat zvráceným způsobem, s jehož nositeli jste se kdysi setkal, tak byste asi na podstatu věci neměli nějak diametrálně odlišný názor.

Nemohl byste aspoň na chvíli přestat útočit? Mohla by z toho být docela rozumná debata, ale jinak ji to docela blokuje :o(((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 21.06.2007, 17:38

útočit ? Já napsal svůj názor a místo oponentury jsem tady málem dáván naroveň Dutrouxovi. Nebo jak si mám vyložit třeba Kytička 18.06.2007, 00:14 a n arážky o kvalitách jejího manžela ?

A máte pravdu nejsem s tšch, kteří si nechají na hlavě pecky roztloukat a dříví štípat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 21:20

NTPT, kdybyste napsal jen svůj názor, tak je to OK, ale Vy jste tam vpašoval spoustu osobních invektiv.
Vy jste pro snížení hranice konsensuálního sexu, Kytička je pro její zachování. Oba názory mají své opodstatnění, je opravdu nutné napadat Kytičku, že je fanatik odmítající jakýkoli sex a praktikující na svých dětech nějaké ulítlosti, popřípadě spekulovat o tom, že by se její syn jistě rád nechal "zneužít" nějakou paničkou, a pokud ne, tak není normální? Z jejího příspěvku nic takového nevyplývá.

Mně také nepřipadá vhodné zahajovat sexuální život před patnáctým rokem, myslím si, že až na naprosté výjimky je na to člověk sice zralý fyzicky, ale nikoli psychicky, a už vůbec není připraven nést případné následky. Jasně, že jsou jedinci, kteří jsou vyzrálí už dřív, ale tu hranici je prostě třeba někde stanovit, nebo by bylo nutné zkoumat každý jednotlivý případ. Pokud vím, tak pokud dojde ke konsensuálnímu sexu mezi dvěma věkově blízkými lidmi, z nichž jeden je (sotva) zletilý a druhý ne, tak se k tomu přihlíží a není to tak, že by si ten starší šel okamžitě sednout natvrdo.

Nemusíte s tím souhlasit, klidně s tím polemizujte, také to není moje nezvratné přesvědčení, přes které by nejel vlak, ale uvítala bych debatu věcnou, nikoli variace na téma že jsem divná, když se mi to nelíbí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 21.06.2007, 19:33

nepostřehla jsem, že byste uváděl argumenty. Prostě jste fantazíroval na moji adresu. Máte pravdu, z toho si vrásky nedělám. Takovou debatu je nutné ukončit, protože je iracionální.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 21:40

Už jsem Vám to jednou psala, ale s tou "menarche zadarmo jako vstup do dospělého života" se velmi mýlíte. U pubertálních dívek (alespoň v některých skupinách, asi to dost záleží na prostředí) jsou sexuální zkušenosti také prostředkem, jak si vydobýt ve skupině prestiž, a stejně tak, jak to popisujete u kluků, jsou sexuálně nezkušené dívky jaksi "postaveny na okraj" té skupiny. Z toho jsou pak povzdechy typu "milá Sally, je mi 16 a jsem ještě panna a hrozně se za to stydím".

Jistě to tak není všude, a vsadím se, že to tak není vždy a všude ani u kluků. Slabší povahy tomu podlehnou a vyspí se s prvním klukem, který o ně stojí, aby "nebyly pozadu". Měla jsem spolužačku, vzorňačku a "šprtku", která takhle porodila v necelých šestnácti. Myslím si, že je docela dost škoda zaměřit se pouze na získání té erudovanosti bez ohledu na to, zda k té osobě něco cítím - jinými slovy, když mlaďoši okolo těch 16 - 17 začínají "z lásky", tak je to OK, ale když je to ze zvědavosti, z touhy nezůstat pozadu nebo z frajeřiny, tak je někde něco špatně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 21.06.2007, 21:25

To s těmi 13 - 14 lety se mi nezdá, odkud tu informaci máte? Já naopak měla za to, že s vyšší informovaností se věk průměrného sexuálního styku zvyšuje (a že průměr je cca 17 a půl roku )?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Olga Žena

Založeno: 22.06.2007, 10:36

http://www.hr-server.cz/c
ommon/vlastni_clanek_deta
il.asp?c_id=390&o_id=
1301

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 22.06.2007, 12:31

To je zajímavý článek. Dovolím si ocitovat k tématu pár vět (odpovídá Petr Weiss)

"Mění se sexuální chování Čechů?

To je hrozně zajímavé. Ve společnosti existuje na toto téma hned několik mýtů. Tak třeba se traduje, že neustále klesá věk prvního pohlavního styku. Není to pravda. Máme na to reprezentativní výzkumy, průměr se stále drží na osmnácti letech, a to jak pro ženy, tak pro muže.

Jak jsou na tom Češi s promiskuitou?

To je dalším mýtem – říká se, že se u nás zvyšuje promiskuita. Skutečnost je však přesně opačná, počet sexuálních partnerů průměrného Čecha klesá. Mládež dnes totiž přistupuje k sexu podstatně zodpovědněji, než k němu přistupovala generace jejich rodičů. Dnešní mladí méně střídají partnery a více používají antikoncepci. Místo sexuální revoluce jako by nastala spíše sexuální kontrarevoluce. To je ale dobře, mimo jiné vedly tyto změny k naprosto bezprecedentnímu poklesu počtu interrupcí. Nikde ve světě nedošlo k tak dramatickému poklesu počtu interrupcí jako v České republice. V roce 1988 jsme měli přes sto tisíc potratů ročně, a teď jsme přibližně na třiadvaceti tisících, to je méně než čtvrtina.Čím to je?

Za bolševika se mnoho možností sebeuplatnění nenabízelo – lidé mohli akorát tak jezdit na chalupy a souložit. Dneska mohou cestovat, studovat, číst co chtějí. Možnosti realizace i profesního růstu jsou nesrovnatelné. A proto lidem stojí za to si dát pozor, aby nemuseli předčasně založit rodinu.

Druhým důvodem zodpovědnějšího chování je velmi dobrá informovanost naší populace o sexuálních otázkách. Sdělovací prostředky po revoluci udělaly na tomto poli velký kus práce. Informovanost Čechů je vynikající i ve srovnání se zahraničím. Tam, kde například v bulvárních médiích v zahraničí vedly sexuální, partnerské a manželské poradny různé tety Kláry, u nás – a to je světový unikát – to byli od počátku odborníci.

Třetím důvodem je, že mladá generace se už narodila do věku AIDS a sex proto není tak bezproblémový, jako býval. No a nakonec se na poklesu počtu interrupcí významně projevuje též dostupnost kvalitní hormonální antikoncepce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Mic Muž

Založeno: 22.06.2007, 12:47

Mno soulozeni na chalupe neni spatne :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 22.06.2007, 12:53

Kdybych si měla vybrat mezi šukáním na chalupě a výletem např. do Chile, jednoznačně vítězí Chile.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Kytička Žena

Založeno: 23.06.2007, 16:41

hádám, že Mic by si vybral totéž :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.06.2007, 18:39

Vám bych přál tak kolonii Dignidad.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Také chci vědět,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 13.06.2007, 08:58

To je škoda, že jste je zase zachránila před sebou samými a (předpokládám) odvrátila autora (E. B.) od úmyslu připomínkovat takto nový trestní zákoník. Měli jedinečnou příležitost prožít svých patnáct minut ostudy a přiblížit se o krůček k dospělosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Olga Žena

Založeno: 13.06.2007, 14:35

Máte pravdu. Tak nějak jsem přepokládala, že pan autor E.B. se zapojí do diskuse a svoje zdroje a myšlenkové pochody čtenářům nějak osvětlí. Nestalo se tak, patrně ani relevantními zdroji, ani myšlenkami nedisponuje. Prostě jenom tak plácá a plácá, za vším vidí feminacistické spiknutí a bohužel se najdou lidi, kteří mu ty plácy s radostí opublikují.

PS: Včera jsem si před spaním četla Účastníky zájezdu. Jedna postava tam vypočítává typické znaky ženské argumentace, mezi které podle ní patří iracionalita a přesvědčení o všeobjímajícím mužském spiknutí. Tak jsem si na E.B. vzpomněla... Ale třeba je E.B. ženská, co my víme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 13.06.2007, 14:59

A třeba jen autor nemá čas dvacetkrát za den narcisticky oblézat servery akm něco napíše, aby kontroloval jestli na něj někdo reaguje. Možná se dokonce i živí prací a třeba i poctivější než mnozí z jeho kritiků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Olga Žena

Založeno: 13.06.2007, 15:13

Jistě, autor je jistě velmi časově vytížený. Zjevně neměl ani čas ověřit si, jestli jeho článek a tvrzení v něm obsažená dávají smysl. Podle toho taky hodnota toho textu vypadá. Napsat to ženská, použil bys Ty nebo Klokan hodnocení jako demagogie, trapná lež, typické mlžení, překrucování reality, nepodložena obvinění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 13.06.2007, 15:39

Mno, myslím že autor přehlédl jinou věc. a to úplně jinou než je mu zde kritiky vytýkána....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: * Žena

Založeno: 20.06.2007, 07:50

Dobrý den, NTPT, máte pravdu. 24 hod. tu vysedávají bývalé soudružky, nyní důchodkyně. Dřív platily příspěky KSČ, nyní se to nenosí, tak jsou členky ČSM, aby měly kam přispívat a alespoň tady byly v kontaktu s muži - v reálu po nich ani pes neštěkne. Jedna z nich, Alizon, je údajně na mateřské, na chvíli se odmlčela, ale už je tu zase na 24 hod. zpět - asi už jí sociálka děcka odebrala, tak má hafo času.
- Neexistuje jediný příspěvek na který by nereagovaly stylem, že jen ony mají pravdu a že jen ony všechno ví nejlíp.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: Čulibrk Muž

Založeno: 22.06.2007, 16:12

Vodprejskni, emajle!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 13.06.2007, 15:29

:-)
A co to „opuštění“ doopravdy je? V komentáři k stávajícímu jsem se dočetla:
„Opuštění dítěte (§ 212)
Objektem je zájem na ochraně života a zdraví dítě, které si samo nedokáže nebo nemůže opatřit pomoc.
Objektivní stránka spočívá v tom, že ten, kdo má povinnost pečovat o dítě, které si samo nemůže opatřit pomoc ho opustí, a vystaví tak nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Odložení dítěte na frekventovaném místě, v čekárně zdravotnického zařízení, blízkosti jeslí nebo školky, charitativní organizace a podobně, nebude zpravidla trestným činem. Naproti tomu, jestliže pachatel odložením dítěte na odlehlém místě sleduje jeho usmrcení, půjde o trestný čin vraždy. Opuštěním se rozumí jednání, kterým je dítě ponecháno svému osudu a spočívá jak v konání, tak opomenutí. Nejde o opuštění dítěte jestliže žena porodí, dítě zanechá v porodnici a odejde, protože v tomto prostředí není život a zdraví dítěte ohroženo.
Pachatelem může být jen osoba, která má povinnost o dítě pečovat. Vedle rodiče to může být opatrovník, pracovník výchovného či ochranného ústavu, osoba, které bylo dítě svěřeno soudním rozhodnutím, ale třeba i taková osoba, která fakticky převzala o dítě péči. Po subjektivní stránce je třeba úmysl obsahující vznik nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví.“
Tedy (v jakémsi rozpětí od vraždy po nulový TČ) je to opravdu obvykle situace, kdy si dítě, zatímco si rodič odskočil pro rohlíky, něco nacpe do nosu nebo hlasitým pláčem vyděsí sousedy, takže ti zavolají policii apod.?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Také chci vědět,

Autor: jjj Muž

Založeno: 13.06.2007, 21:46

Správný úsudek!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Také chci vědět,

Autor: Eda Muž

Založeno: 16.06.2007, 12:49

Podle vás je žena svatá a zločinec vždy muž , nebo se pletu.Sebedůvěra žen volá dál než do nebe a bohužel na to mají právo

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Také chci vědět,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 25.06.2007, 07:12

Ne, tohle si myslí E.B., když píše, že sex.zneužívání se "dopouštějí prakticky jen muži". Zneužívání není něco jako znásilnění, k tomu není zapotřebí být muž. Nevím, co říkají statistiky, ale bezpochyby páchají i ženy.
A také to, vzdor tomu, co si představuje NTPT, nezahrnuje jen tak nevinné praktiky, jako že fešná třicítka zacvičí říčného puberťáka.

Odpovědět na příspěvek

 

Pruderie a pokrytecká morálka ČR podporuje pedofilii

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 12.06.2007, 13:55

Odpovědí: 2

Souhlasím s příspěvkem Kytičky a paradoxně i Karla Nováka. Oba mají pravdu.

Nechápu jak tahle společnost a příslušní odpovědní poslanci a úředníci mohou diskusi a návrhy ohledně "sexuální plnoletosti" vést takovým stupidním způsobem. Copak se baví o nějaké banální a jednoduché věci jako třeba normování nápní do propisek? Co je za touto povrchní zmanipulovanou propagandou? Podle mě jen zájmy dospělých HOMOSEXUÁLŮ A PEDOFILŮ, kteří lobují v parlamentu.

Princip "správnosti" snad tak složitý v téhle věci není. Jen je potřeba aby to přestali řešit debilové, kteří se na veřejnosti červenají při slovu sex. Protože 1) nedokážou o věci věcně diskutovat a 2) nejsou schopni pochopit motivy a ZÁKEŘNÉ postupy pedofilů a účinně se jim bránit.

Snad je také jasné, že dítě může mít taky své sex. potřeby, má svou osobnost, je to člověk s nějakými právy, ne? Není přece možné s ním zacházet jako s nesvéprávným dobytkem.

Je potřeba tuto záležitost začít vnímat INTELIGENTNĚ a INVERZNĚ než dosud a odmítnout BYROKRATICKOU stupiditu, kterou má v sobě pořád velká část téhle společnosti.

Do určitého věku, třeba do 16-ti(18?) ať má dítě právo konsensuálně "ošahávat" svou sexualitu s vrstevníky a dospívajícími např. do 18-ti let. Před tím snad není nutno ty děti chránit pod hrozbou nějakých sankcí, NEBO SNAD ANO? Natož ABSURDNĚ trestat spolužáky za sohlasný sex jen proto, že jsou pod zákonnou hranicí. Nebo má nějaký debil odvahu prohlásit, že ano? Snad máme chránit děti před RAFINOVANÝM A SOFISTIKOVANÝM zneužíváním dospělými, ne je chránit od poznávání sexuality, před sebou samými. Dochází to sakra nějakému poslanci nebo příslušnému přechytralému JUDr. legislativci? Proč jsem o tom ještě od těch našich slavných sexuologů nic v médiích neviděl?

No a na stejném principu ať je AŽ OD např. těch zmíněných 16-ti(18)let povolen legální sexuální kontakt s dospělým libovolného věku.

VÝSLOVNĚ také ať je stanoveno, že nedovolený kontakt je sankcionován POUZE tomu dospělému, ne dítěti. Protože pokud dobře chápu (možná ne) DNEŠNÍ PRAXI v těchto věcech, tak nejrůznější pitomci s razítkama mají PRÁVO natropit nekonečné potíže jak těm svedeným dětem - tj. obětem SOFISTIKOVANÉ manipulace a konsensuálního sexu s dospělým, tak mohou úřady šlapat po udaných spolužácích a jiných vrstevnících kvůli souhlasnému sexu, kvůli realizování osobních svobod, jen pro NESMYSLNOST formulací o věkových lhůtách a "pachatelích" sex,. deliktů. V to počítajíc i kriminalizaci kvůli pár měsícům nebo letům překročení zletilosti sex. partnera, který je přesto pořád skoro dítě, tj. dospívající. Naše chytré zákony a soudci jsou ovšem schopni aplikovat na 17-ti letého stejný trestní postih jako na skutečného pedofila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pruderie a pokrytecká morálka ČR podporuje pedofilii

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 12.06.2007, 14:19

Ještě jsem zapoměl důležitou věc. Měly by se stanovit ještě další věkové kategorie, NEBO věkový rozptyl směrem DOLŮ. Je NEPŘIJATELNÉ aby např. 16-ti letá/ý souložil/a např. s 8-mi letým/ou, jen proto, že to lze technicky a ten starší je ve věkové kategorii dítěte. Zároveň NELZE sankcionovat sex mezi např. dvěma předčasně vyspělými 12-ti letými dětmi.

Logické a správné mi přijde určit DOLNÍ věkovou kategorii např. 14-ti let, pod kterou (a do které) je legální KONSENSUÁLNÍ sex. kontakt mezi osobami s VĚKOVÝM ROZDÍLEM např. maximálně 2 roky.

A u porušení limitů opět zachovat princip věkové dominance a zároveň zdravého rozumu. Mladšímu nesmí nic hrozit a ten starší je zralý na diagnostický ústav a pořádné proklepnutí odborníky - psychology, sexuology - NE na kriminalizaci a tahání po policajtech a po soudech.

Za samozřejmé pokládám i u těchto "dětských" pravidel GENDEROVOU ROVNOPRÁVNOST a stanovení legality pomocí věkových hranic, ne pohlavních.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pruderie a pokrytecká morálka ČR podporuje pedofilii

Autor: Kytička Žena

Založeno: 17.06.2007, 18:40

díky za pochopení.

Odpovědět na příspěvek

 

Děláte si legraci????

Autor: Helena Žena

Založeno: 21.06.2007, 16:13

Odpovědí: 2

Děláte si legraci? Rozdíl je v tom přeci proto, že pohlavní zneužití je závažnější zločin než opuštění! Zbavte se té paranoi, nebo se zblázníte...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Děláte si legraci????

Autor: zaz Muž

Založeno: 21.06.2007, 16:38

No a co když v souvislosti s opuštěním dojde ke smrti dítěte, ale při pohlavním zneužití "jen" k psychické újmě? o je horší zločin?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Děláte si legraci????

Autor: Helena Žena

Založeno: 22.06.2007, 11:53

To je trochu divné, to je fakt. Ovšem diskriminaci mužů v tom pořád nějak nevidím...

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.