Doporučujeme


28. února 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Rovné příležitosti v pedagogické praxi?

Rovné příležitosti, to zní dobře. Kdo by také byl proti rovným příležitostem? V České Republice dokonce běží program Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Organizuje ho občanské sdružení Žába na prameni a jeho cílem je „vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí“. Otázka rovných příležitostí a celé tzv. genderové problematiky v sobě ale skrývá mnohá úskalí.

O co v programu Rovných příležitostí v pedagogické praxi jde? Podle přesvědčení Žáby na prameni tzv. „genderové stereotypy neboli předsudky přisuzují mužům a ženám rozdílné vlastnosti a životní role v závislosti na jejich pohlaví (např. ženy se mají starat o domácnost, protože jsou pečovatelské, muži vydělávají peníze, protože jsou soutěživí, kluci nepláčou, protože jsou mužní, holčičky nemluví sprostě, protože jsou něžné, atd.).“ Protože stereotypy a předsudky jsou vnucené patriarchální společností, je nutno přistupovat k výchově tak, aby se děti mohly „rozvíjet se a stát se tím, čím chtějí, bez ohledu na to, co jim společenské předsudky nalinkovaly.“ Podle mého názoru ovšem v praxi hrozí, že tlakem genderově korektní výchovy se děti tlačí do zcela nepřirozených rolí.

Když drak unese prince
V praxi to vypadá tak, že aktivistky z občanského sdružení Žába na prameni například dětem ve školách vyprávějí genderově korektní pohádky. Třeba o tom, jak drak unesl prince a zachránila ho princezna. Dětem se to sice moc nelíbí, ale to jsou právě ty tzv. genderové stereotypy, které se mají odbourat. Podle Žáby na prameni se přitom mají změnit také učitelky. Když některá z žen na semináři řekla „Jsem pedagog“, hned jí „přední odbornice na genderovou lingvistiku“ vysvětlila, že „užívání nevhodných výrazových prostředků reprodukujících tradiční genderové role konzervuje rituály utvrzující mužskou dominanci“. Jde tedy o tzv. generické maskulinum. Podle názorů některých aktivistek je totiž například výraz „vážení občané“ výsledkem mužské dominance, ačkoli v sobě toto množné číslo vedle mužského rodu zahrnuje i rod ženský. Je prý tedy nutno užívat pouze genderově korektních výrazů jako „občanky a občané, odbornice a odborníci, hosté a hostky…“. Zajímavé přitom je, že i na samotných webových stránkách Genderové tiskové a informační agentury (GITA) se termín „násilník“ užívá jen v mužském rodě, ačkoliv genderově korektní by bylo „násilníci a násilnice“. Jak vidno, některé genderově nekorektní stereotypy (o větších sklonech mužů k násilí) jsou hluboce zakořeněny i u těch nejvíce osvícených feministek a feministů. Podle genderové odbornice Ireny Smetáčkové škola reprodukuje a upevňuje genderové stereotypy a rozdílné postavení žen a mužů nejen tím, jak pracuje s představami a symboly vztahujícími se k ženám a mužům, ale projevuje se to i v pravidlech komunikace mezi dívkami a chlapci. Podle ní ten, kdo tato pravidla porušuje, bývá hodnocen negativně. „Jedna z vyučujících v našem výzkumu označovala jako ,divnou‘ dívku, která je hrubá, jednoho ze svých kolegů pak hodnotila jako ,podivína‘ jen proto, že poslouchá ženy v debatách o vaření. Bylo jí divné, proč se radši nebaví s kolegy o fotbale,“ zmiňuje příklad upevňování genderových stereotypů Irena Smetáčková.
Feministky vycházejí z postmoderních teorií jazyka jako vlastní formy myšlení, podle nichž jeho struktura ovlivňuje samotné lidské vědomí. V USA a západní Evropě už se jim podařilo vytvořit celý systém novotvarů a mají snahu tabuizovat, a dokonce i sankcionovat tradiční výrazy. Toto omezení svobody projevu je prostředkem k tomu, aby se některé pojmy vytěsnily nejprve z mluveného a psaného projevu a vzápětí i z lidského vědomí. Nahradit je mají nové – v některých případech vyloženě orwellovské – vzorce a představy, podrobené kontrole politické korektnosti (kam spadá i agenda genderové rovnosti).

Na školních fotkách chlapci nesmí stát
Regulace jazyka je ale jen jednou z front boje za genderově vyváženou budoucnost. Není totiž snad jediná oblast našeho života, která by podle feministek a feministů nebyla nějakým způsobem pokřivená. Dokonce i to, co pokládáme jako za tradiční ženské či mužské role, lze změnit: ženy prý přece mohou močit vestoje či holit se na tváři, naopak muži si mohou přikládat kojence k bradavce jako náhradu za dudlík.
Co všechno radikálním feministkám vadí? Film „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ (je sexistický), oblíbený komiks Hana a Hana (má subverzivní potenciál) a také školní fotografie - jsou děti na školní fotce seřazeny tak, že dole sedí dívky a nad nimi stojí chlapci? Jasný důkaz mužské dominance! Vadí i sexuální výchova ve stávající formě (sexualita je totiž dynamická a je stereotypní vnímat ji jako něco daného a neměnného, každý si totiž může vybrat, zda je či bude heterosexuálem, gayem, lesbičkou, transsexuálem). Vadí i učebnice („v obrovské míře bezděčně nebo záměrně reprodukují tradiční genderové role a stereotypy“, vždyť v osvědčené učebnici matematiky autorů Bělouna a kol. se jen ve třech ze 67 slovních úloh objevily ženy). V učebnicích je podle Žáby na prameni třeba tzv. vizualizovat opačné rolové příklady, tedy zobrazovat ženy například v rolích vědkyň, poslankyň, členek vlády, domácích kutilek, nebo naopak muže jako otce, kuchaře, vizážisty.
Vychovat je tedy nutno muže nové doby, který odhodí genderové stereotypy. A jak napsala v Hospodářských novinách novinářka Alena Melichová: „pečuje o kojence málem lépe než jeho matka, udržuje domácnost jako klícku, dlouze rozebírá své city, často si popláče, a ocitne-li se rodina v ohrožení, očekává, že do boje s ,drakem‘ vyrazí manželka. Troufnu si ale nesměle vyjádřit své city a poplakat si: s takovým mužem by asi moc žen žít nechtělo.“

Gender, kam se podíváš
Pedagogům se v podání Žáby na prameni servíruje propracovaná show, s velkým množstvím odborně znějících výrazů rozdrtí jakékoliv pochybovávání, založené na zdravém rozumu. Posluchači seminářů tohoto občanského sdružení se dozvídají o termínech jako je: genderová socializace, genderové a genderované mocenské vztahy, generické maskulinum, genderová dělba práce, genderově zatížené hodnocení atd. Aktéři seminářů vystupují jako „genderoví odborníci a odbornice“, což je ovšem dosti zavádějící. Ukazuje se totiž, že politologové, historici či sociologové mají na řadu jimi zmiňovaných věcí často výrazně odlišný nebo protichůdný názor. Ten ale mezi jednotlivými genderovými odborníky nenajdete. Gender studies totiž nejsou vědou, nýbrž paradigmatem. Je to jako kdybychom tvrdili o marxismu-leninismu, že je vědou. Ostatně, v lecčems mají marxismus a gender studies k sobě blízko. Kdo chtěl vystudovat marxismus, musel být marxistou (nebo to aspoň předstírat). Kdo chce dnes vystudovat gender studies, musí „kopat“ za genderovou agendu. Genderoví odborníci se ovšem na rozdíl od marxistů rádi zaklínají tolerancí. Ale ve skutečnosti je každý kritický názor na jejich adresu označen jako zaostalý, vycházející ze stereotypů a sexistický či přímo rasistický („sexismus je novodobý rasismus“).
Když se však nějaký poznatek vědy do genderové škatulky nehodí, nastoupí frontální kritika vědy jako takové. Na jednom ze seminářů Žáby na prameni (více viz reportáž na www.rppp.cz) genderový odborník Petr Pavlík „uvádí řadu argumentů zpochybňujících pojetí vědy jako základny pro neutrální, bezhodnotové a objektivní hledání pravdy. „Věda vystupuje tak, jako by měla patent na pravdu. Tuto roli převzala od náboženství. Máme v sobě zakořeněnou představu o vědě jako objektivní, hodnotově neutrální, nezaangažované, stojící nad společností a mimo ni, jako by vědu nedělali lidé a jako by neodrážela společenské hodnoty a uspořádání. Je důležité položit si otázku, co je to vůbec pravda. Žádná objektivní pravda, zdá se, neexistuje – pokud se přece prosadí, pak je velmi pravděpodobné, že se tak stalo na úkor jiných pravd, že jedna ,pravda‘ musela umlčet jiné hlasy.“

Jiné používání mozků
„Věda vystupuje tak, jako by měla patent na pravdu. Žádná objektivní pravda, zdá se, neexistuje – pokud se přece prosadí, pak je velmi pravděpodobné, že se tak stalo na úkor jiných pravd.“ Na argument, že je objektivně prokázána odlišnost ženských a muských mozků, mají snadnou odpověď: „Rozdíly mezi mužskými a ženskými mozky tak mohou být dány tím, že muži a ženy od dětství mozek používají jinak - a tady se projevuje vliv kultury.“ Při jednom semináři sdružení Žába na prameni někteří vyučující namítli, že existují výzkumy, které potvrzují rozdílnost ženských a mužských mozků. Na to již zmíněná Irena Smetáčková namítla: „Mozky mužů a žen se skutečně mohou lišit. Je ale otázkou, co je dáno biologicky, a co vývojem – testujeme-li dospělé mozky, nemůžeme už vlivy, které na ně působily během života, odlišit od vlivů vrozených. Rozdíly mezi mužskými a ženskými mozky tak mohou být dány tím, že muži a ženy od dětství mozek používají jinak – a tady se projevuje vliv kultury.“

Kaprál ve školce
Pokud ale přece jen připustíme, že věda má k tomuto tématu co říct, pak jistě stojí za to citace evolučního biologa Jana Zrzavého z Jihočeské univerzity, který se v článku Poznámky evolučního biologa o kariéře žen vyjadřuje i k učitelskému povolání: „Emancipace obecně vede k simulaci mužských výkonů ženami, takže na každého učitele v mateřské školce připadají tucty kaprálek od mariňáků, kdežto rehabilitaci ženských hodnot v nejmenším nepomohla. Zásadní příčina nerovnoměrného zastoupení v pohlaví v různých povoláních tkví totiž v odlišné psychice, a tedy v odlišných profesních baženích. Už úplně malí chlapečci se zajímají spíš o věci, kdežto holčičky spíš o lidi. Muži patří k mašinám a k železu, ženy k lidem.“ Přísná měřítka politické korektnosti v oblasti rovnosti pohlaví při výběru kariéry by podle něj vedla k tomu, že by „hodně nešťastných lidí by mizerně dělalo to, co je neláká“.

Autor: Matyáš Zrno

Vyšlo v časopise Rodina a škola, leden 2007


Zdroj: Občanský institut 21.2.2007

Přečtení článku: 176318x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

08.12.2014, 23:03   Pokuta za nepředání dětí
14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
25.09.2014, 12:52   Lidský odpad J. Dienstbier
28.02.2014, 14:17   Zaveďme konečně ty kvóty - tedy pro chlapce a pro muže, pro koho jiného, samozřejmě
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

korektní jazyk je důležitý

Autor: Akademik Muž

Založeno: 28.02.2007, 10:05

Odpovědí: 2

Správný tvar termínu označujícího agrasivní a nebezpečné lidi není násilníci a násilnice, ale násilnice a násilníci. Nevím, proč by se měla ženám dávat přednost jen v pozitivních věcech a v těch negativních naopak mužům. Stejně tak požaduji, aby se vy vyjádření o feministkách a feministech nepoužíval jednotný bezpohlavní termín jelito, ale genderově správné označení jeliťačky a jeliťáci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: korektní jazyk je důležitý

Autor: yahya Muž

Založeno: 28.02.2007, 11:54

ten originální zabijačkovej "vtip" - hned se pozná akademické zázemí!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: korektní jazyk je důležitý

Autor: Akademik Muž

Založeno: 01.03.2007, 10:19

Od 1000nickového schizofrenika je to poklona :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Výrok

Autor: Olga Žena

Založeno: 28.02.2007, 10:56

Odpovědí: 10

"Muži patří k mašinám a k železu, ženy k lidem" považuji za geniální. Konečně jsme odhalili, proč naše politika vypadá, jak vypadá. Šup s muži z poslaneckých lavic pryč! Mají stavět přehrady a vymýšlet jeřáby, a ne se cpát tam, kde to zavání mezilidskými vztahy a interpersonálními intrikami.

Otázkou zůstává, proč je pak v takovém svrabu naše feminiovaná justice. Patrně je ta třetina mužských pořád příliš vysoké číslo a ti hoši svými chabými výkony celkový obrázek kazí. Takže taky ven, třeba do textilních továren nebo vyrábět lCD displeje.

A otázka svěřování dětí do péče je teď taky jasná. Že díte není věc je přece zřejmé úplně každému.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Výrok

Autor: el bunda Muž

Založeno: 28.02.2007, 11:39

Ti současní politici nepatří k železu, ale do starého železa :-)
Strávit jedno volební období mezi obyčejnými lidmi by jim vůbec neškodilo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Výrok

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 12:43

Inu, zase si někdo spletl muže obecně a "syny Martiny" (kterých, pravda, mezi muži není málo). Čtěte Kiplinga, tam to všechno je, přitom takového antifeministu aby pohledal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Výrok

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.02.2007, 13:14

Olga reagovala na ten článek, nemyslím, že by si myslela, že muži OPRAVDU patří jen k železu či jak to tam bylo.

To s těmi Martinými syny je mimochodem nádherné přirovnání. Asi je zapotřebí obojího, Mart i Marií, i jejich potomstva. ;o)))

Jen nevím, jak jste přišel na to, že Kipling byl antifeminista. Ne že by ho neosočovali z lecčehos, včetně zastánce prohnilého koloniálního imperialismu, ale že by se projevoval nějak antifeministicky? Mimochodem, jeho báseň Když (kterou jsem sem před časem při nějaké příležitosti vkládala) a povídka Puránbhagatův zázrak patří dodnes k mým nejoblíbenějším čtenářským zážitkům :o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Výrok

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 13:28

Tím, kdo si spletl muže a syny Martiny, jsem nemyslel Olgu (a věřím, že jí to došlo taky...), ale autora článku.

A pokud jde o Kiplinga antifeministu - znáte The Female of the Species? Kipling ve své nejčistší, upřímné podobě. Nedokážu mu to mít za zlé, měl svou část pravdy a nebál se ji říct stejně jako ve White Man`s Burden, za které si taky slízl svoje, ale jeho názory jsou pro dnešek mírně řečeno nemoderní. Tím neříkám, že neplatné, rozhodně ne všechny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Výrok

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.02.2007, 13:41

Neznám, ale vygůgluju.. díky za tip :o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Výrok

Autor: Olga Žena

Založeno: 28.02.2007, 14:06

Už sem vygooglovala a z té básnické angličtiny celkem, nikoliv bezvadně, pochopila. Starému pánovi to o hlavu omlacovat nebudu, ale přiznám se, že pokud jde o názory na ženské pohlaví, přijdou mi než názory viktoriánských gentlemanů relevantnější i myšlenky pračlověka Janečka. Janeček a Janečková na tom byli totiž víceméně stejně. Viktoriánští gentlemané ale žili v době, kdy muži mohli studovat Oxford, ale ženy ani obchodní akademii v Kotěhůlkách, kdy otcové vodili své spořádané syny do nevěstinců, ale spořádaným dcerám se vykládalo o motýlcích... prostě v době, kdy byly rozdíly mezi pohlavími uměle vyhnány do maxima a ženská přirozenost dost zaštípávána. Nikoliv jejich vinou, samozřejmě, ale na jejich soudech o ženách je to poznat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Výrok

Autor: mašinka Žena

Založeno: 28.02.2007, 13:55

teda sorry, The Female of the Species neznám, ale White Man`s Burden jsou ty veršíčky o tom, jak jediným cílem kolonizace je stavět domorodcům silnice a léčit je z malárie? Radši si to googlovat nebudu...

Odpovědět na příspěvek

 

Nic ve zlém,

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 14:03

ale pokud byste chtěla zůstat na téhle úrovni chápání (nebo spíš vnímání), tak si to skutečně nehledejte, leda byste se zbytečně naštvala.
A pokud chcete jít hlouběji, začněte od úvahy nad tím, co z dané básně je míněno jako popis a co jako návod, výzva nebo touha; touha člověka, který jinak realitu kolonizace alespoň v indickém podání znal perfektně. A odpovězte si na to, proč Kipling psal to, co psal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Výrok

Autor: Alizon Žena

Založeno: 28.02.2007, 20:38

Tak už jsem to našla a s dopomocí slovníku přelouskala... mně to vůbec nepřipadá antifeministické, respektive antiženské. Dokonce jsem našla, že to nějaká slečna považuje za propagaci feminismu :o))

V každém případě ta báseň má spoustu vrstev a nelze ji jen tak vyložit jedním nebo druhým směrem. Na jednu stranu říká, že samice každého druhu je nebezpečnější než samec, že má k dispozici silné psychologické zbraně a že na rozdíl od samce nikdy nezná slitování, koho si umane zničit, toho zničí a že v podstatě jejím jediným přínosem je být matkou a milenkou a žádný jiný užitek z ní není, na druhou stranu to odůvodňuje péčí o zachování rodu, vidí v ní obrovský potenciál síly, tvrdí, že své schopnosti využívá na obranu partnera a dětí, že její instinkty nikdy neselhávají a že muži musí vládnout, ale nesmí ho ovládnout docela, a že ji muž má poslouchat, ale nenechat se od ní zotročit.

Takže kdoví, jestli on ten Kipling vlastně nebyl spíš feminista ;o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Výrok

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 22:10

Je fajn, že to berete takhle do hloubky. Misogyn Kipling ostatně určitě nebyl.
A většina těch pozitiv, která připisuje mužům, nejsou ani tak popis reality, jako žádoucího stavu, jehož jest (mužům) dosahovati; vytváření ideálu. Jako ostatně leccos v Kiplingově díle.
Ale to už jsme úplně mimo původní téma.

Odpovědět na příspěvek

 

Zrovna jsem zjistila,

Autor: Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:17

Odpovědí: 17

že poker je genderově nekorektní, protože král je tam výš než královna. Proto bych je v rámci genderové spravedlnosti na čas vyměnila, dala na stejnou úroveň, popřípadě nahradila nějakým homosexuálním královským párem. Myslím, že mám strašně dobrý nápady, jdu ještě něco vymyslet, než vystřízlivím úplně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: kocour Muž

Založeno: 28.02.2007, 11:21

Hlavně mi proboha nechtějte dělat genderově korektní šachy ... nebo se začnu opravdu zlobit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:39

Ale šachy jsou přímo feminacistické, ne? Král jako pasivní figura, kterou musí všichni jenom ochraňovat. Zato královna tam lítá jako fúrie a kosí šiky pijónů...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: kocour Muž

Založeno: 28.02.2007, 13:53

No, věže jsou neutrální, pěšci tak bezvýznamní, že na jejich pohlaví nezáleží, vedle jednoho střelce můžeme mít i jednu střelkyni a vedle koně klisnu, ale představa, že král i královna se smějí pohybovat jen o polovinu šachovnice, oba mohou dostat šach i mat ... a co když nějaká dosud bezvýznamná pěškyně dojde až na poslední řadu a stane se dámou, to by pak v genderově korektní verzi měla mít možnost stát se i králem, ne? A mohl by být král vyhozen, nebo zakážeme vyhodit dámu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:40

Šachy dle mého názoru genderově korektní jsou, jelikož král je veskrze pasivní a jenom se schovává před nebezpečím, zatímco královna se ho snaží zachránit :)
Teď si ale nejsem jistá, jak je to s člověče, nezlob se. Budu to muset hlouběji analyzovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:49

A co dáma? Jak to, že tam není žádný pán? Nejspíš to bude nějaká mrcha, která ho oškubala, vykopala z baráku a teď si poskakuje sem a tam a všechny ničí, potvora...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:56

Dáma je už dle názvu jasná součást světového femispiknutí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Žena

Založeno: 28.02.2007, 11:59

To si nemyslím, vždyť tam nejsou žádné děti, takže je soud určitě přidělil tomu pánovi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: alane Muž

Založeno: 28.02.2007, 12:06

A jak je to s Vole, padni..?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 28.02.2007, 12:09

Vole, padni je tristní výsledek zničujícího celosvětového spiknutí feminacistva...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: alane Muž

Založeno: 28.02.2007, 12:16

Myslel jsem si to. Nejlepší je stejně solitér…

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: Žena

Založeno: 28.02.2007, 12:18

Ne, je to patriarchátní hra, protože se tam nevyskytuje žádná kráva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 12:37

Ale nevyskytuje se tam ani býk. Takže pokud patriarchální, tak terminálně patriarchální.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 28.02.2007, 13:47

Profesionální deformace, nemohu odolat: Dáma se původně nazývala Vezír, a v zemích původu a kulturně přilehlých se jí tak říká dodnes. Šach (nebo šáh) je arabsky či persky král.
Středověké aristokratky jako kladnou odpověď na nabídku k sňatku posílaly vyvolenému šachy, s figurkami mnohem realističtějšími než dnešní, přičemž byl vezír nahrazen dámou. Ta symbolizovala samu nevěstu a moc, štěstí a bezpečí, kterou od ní může nastávající očekávat.
Nějak nejsem schopna to zhodnotit z genderového hlediska.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: mant Muž

Založeno: 28.02.2007, 13:54

Když už o tom mluvíte a zjevně se v tom vyznáte - co jsou původně věže? Sloni?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 28.02.2007, 15:00

Já se v tom nevyznám, já jen mlžím. Ale měli by být, hra snad pochází z Indie, kde by užití těch zvířat i odpovídalo (teď si nevybavuji, jak vypadají věže v těch středověkých soupravách. Zkusím prohlédnout nějaké obrázky).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: alane Muž

Založeno: 28.02.2007, 16:13

Taky hraju šachy, tak můžu potvrdit, že sloni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zrovna jsem zjistila,

Autor: kocour Muž

Založeno: 28.02.2007, 13:54

Persky. Obojí je perského původu. Nemohu odolat, abych opět nepřipomněl, že naše dnešní kultura má mnohem blíž antické perské kultuře neř řecké.

Odpovědět na příspěvek

 

Stále mi nejde

Autor: richard Muž

Založeno: 28.02.2007, 15:17

Odpovědí: 2

do hlavy, na základě ČEHO se tyhle pochybné spolky cpou do škol, proč na ty semináře kantoři vůbec chodí, proč ředitel jednoduše tenhle spolek nevyhodí od školních dveří - pokud by se takhle vtírali do škol jehovisti, určitě by to udělal:)))PROČ feminazi do našich škol vůbec pouštíme, na základě jakého zákona mají tyhle ničemné svině právo "učit" kantory nějakému "genderismu" a nutit je tenhle fašistický paskvil címat do dětských hlav? JEDNODUŠE JE VYHOOĎTE, NEBAVTE SE S NIMI, NEPOSLOUCHEJTE JE A JEJICH "DOPORUČENÍ", CO SE TÝČE VÝUKY A CO JIM VADÍ IGNORUJTE. Jste kantoři, nebo poskoci nikým nezvolených a nikým nekontrolovaných soukromých fašizujících spolků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Stále mi nejde

Autor: Saul Muž

Založeno: 28.02.2007, 16:10

Richarde, máte úplnou pravdu, ale věc je horší, než si dovedete představit.Tyhle monstrózní kraviny jsou placeny z vašich daní různými granty a rozšiřovány vámi placenými zaměstnanci, lépe řečeno zaměstnankyněmi na ministerstvu školství a v různých institucích typu rady pro rovné příležitosti.
Kdyby ty ženské opravdu něco mohly dokázat, mně by to zas tolik nevadilo, na draka se můžu vykašlat, ale ať jsou posílány třeba do první linie jako kanonenfutr.Jenže tak pitomé nejsou, časopisy a televize budou sice plné statečných vojaček, ale v těch skutečných rakvích budou jezdít domů zas jenom kluci. Je to všechno podvod, o mnoho hloupější
než byl ten bolševický.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Stále mi nejde

Autor: Femina Žena

Založeno: 01.03.2007, 12:24

V těch školách jsou především kantorky ne kantoři, pro ty tam jsou totiž stále nízké platy, i když dostávají větší odměny než kantorky. A nacisti jsou spíše mnozí přispěvovatelé na tomto serveru.

Odpovědět na příspěvek

 

perská kocouří antika

Autor: jouvajs Žena

Založeno: 28.02.2007, 20:09

Odpovědí: 4

Pojem antika se vztahuje výhradně k řecko-římské epoše středověku. Můžete nám osvětlit antickou kulturu perskou? Děkuji

Odpovědět na příspěvek

 

Re: perská kocouří antika

Autor: kocour Muž

Založeno: 28.02.2007, 23:50

Mohu, ale až zítra. Právě jsme se s bráchou zpili :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: perská kocouří antika

Autor: kocour Muž

Založeno: 01.03.2007, 09:25

"(131) O Peršanech vím, že se řídí takovýmito obyčeji: Nemají ve zvyku stavět sochy bohů, chrámy a oltáře, dokonce to vyčítají jako pošetilost těm, kdo tak činí. Myslím, že je to proto, že nepovažují bohy jako Řekové za podobné lidem. Diovi přinášejí obvykle oběti na nejvyšších vrcholcích hor a při tom za Dia považují celý okruh nebes. ...
(132) ... Samotnému obětujícímu není dovoleno přát si svůj vlastní prospěch; modlí se, aby se dobře vedlo všem Peršanům a králi, sám totiž také patří mezi všechny Peršany. ...
(133) Ze všech dní považují obvykle za největší svátek ten den, kdy se kdo narodil. Toho dne považují za slušné předkládat bohatší jídlo než v jiné dny. ... Při jídle mívají několik chodů a mnoho zákusků, nepodávají však všechno najednou. Proto Peršané říkají, že jsou Řekové po jídle hladoví, protože po hlavním jídle nedostanou nic ... Peršané jsou velice oddáni vínu a není jim dovoleno plivat nebo močit, když je někdo přítomen ( ... :-). Na to dbají. Při pitkách se obvykle radí o nejvážnějších záležitostech a ne čem se při poradě shodnou, to jim po vystřízlivění druhý den předloží hostitel, ... Jsou-li s výsledkem spokojeni, i když jsou střízliví, řídí se jím; pakli ne, nechají věc být. ...
(135) Peršané nejvíce ze všech lidí přijímají cizí obyčeje; nosí také médský kroj, neboť došli k názoru, že je krásnější než jejich kroj. Do boje nosí egyptské pancíře. Když poznají rozličné smyslné požitky, s oblibou je pěstují; tak se také od Řeků naučili lásce k chlapcům. Každý z nich mívá mnoho zákonných manželek a přibírá si ještě daleko více souložnic."

Atd, atd., nechci, aby mne zas někdo obvinil z grafomanie, více viz Hérodotos: Dějiny, kniha Kleió, zde v překladu Jaroslava Šonky.

Odpovědět na příspěvek

 

Ještě tohle je pěkné:

Autor: kocour Muž

Založeno: 01.03.2007, 09:38

U Lýdů byl zvyk prostituovat své vlastní dcery (nemohu te´d najít, kde přesně to H. píše) - tak ať mi ještě někdo vykládá cosi o jediné správné morálce, co platila vždy a všude ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: perská kocouří antika

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 01.03.2007, 14:49

Středověku. Dáma je expertka.

Odpovědět na příspěvek

 

starověku

Autor: jouvajs Žena

Založeno: 28.02.2007, 20:11

Odpovědí: 0

Pardon-starověku

Odpovědět na příspěvek

 

pěkně přepsané

Autor: jouvais Žena

Založeno: 01.03.2007, 09:50

Odpovědí: 7

Povídání je to pěkně přepsané, ale není tam nic o tom, kde se vzala perská antika. Antika...
Jinak morálka neexistuje, pouze osobní disciplina. Nietzche.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pěkně přepsané

Autor: kocour Muž

Založeno: 01.03.2007, 10:02

Antikou označujeme epochu. A pokud chcete tvrdit, že se tak smějí označovat jen řecké a římské dějiny, tak speciálně řecké dějiny nelze od perských oddělit. Musím končit, mám tu Elsu a ta trvá na tom, že chce spát na klávesnici.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pěkně přepsané

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 01.03.2007, 15:08

Hm, teprve teď vidím opravu - reagovala jsem z diskuze, tak sorry. Ale netrvejte proboha na tý školní definici (jakkoli jsem školačka), snad každej ví, že kulturní a politický vlivy Řecka a Říma v různejch dobách sahaly do víc nebo míň vzdálenejch oblastí. A nejde jenom o vlivy, ale přímo o hranice antických států. Snad by o tom mohla něco vyhledat Mašinka... Já jsem líná a zejtra píšem test z NietzScheho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: pěkně přepsané

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 01.03.2007, 15:18

To byste se měla poradit s místními znalci Nietzscheho. Mají ho v malíčku, soudě dle četných citací... :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: pěkně přepsané

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 01.03.2007, 16:12

Já vím: 1) Když jdeš k ženám, vem si s sebou bič. 2) Když jdeš k ženám, vem si s sebou bič. 3) Když jdeš k ženám, vem si s sebou bič. 4)-28) Když jdeš k ženám, vem si s sebou bič. Snad to nezapomenu. A snad mi nějaký moula, chci říct znalec Nitzscheho nezapomene napsat "No vydíš tak si to zapamatuj!!!"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: pěkně přepsané

Autor: O Nietschem toho vím málo Muž

Založeno: 01.03.2007, 21:29

O Nietschem toho moc nevím stejně jako většina ze zdejších diskutujících. Zřejmě měl obrazně na mysli ženskou schopnost logické diskuse, která je zde předváděna. Co ale vím určitě, že se vidět píše s měkkým i, to by si měla zase zapamatovat školačka.Ztratit trochu odvahy a naučit se ta inkriminovaná slova s tvrdým a pak by ji přirozenou eliminací vyšlo, že nejen vydí ale i mislí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: pěkně přepsané

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 02.03.2007, 08:32

To je vydět, že o něm nic nevýte.O logyckou dyskuzy mu šlo v posdňý řadě. Přečtěte sy alespoň jeho žyvotopis, dílo nepoporučujy, pro nás - nevzdělance - naprosto nevstřebatelné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: pěkně přepsané

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 02.03.2007, 11:27

A koho cituju? Předpokládanýho moulu jako jsi ty. A moula píše: "No vydíž..." Mimochodem, mohli by už zdejší mudrcové přestat komolit jméno toho šílence a latentního homosexuála, když už si ho zvolili za svýho guru? Pánové, opište stokrát: NIETZSCHE, NIETZSCHE, NIETZSCHE.
Ne: NIETSCHE! Chápeš, ty logyckej vyzionáři?

Odpovědět na příspěvek

 

Asi píchnu do vosího hnízda

Autor: Alizon Žena

Založeno: 01.03.2007, 14:57

Odpovědí: 1

a v intencích tohoto webu nebudu politicky korektní, ale domnívám se, že je nesmyslné popírat existenci genderu jako takovou - tedy sociální podmíněnosti toho, jak ve společnosti fungujeme.

Připadá mi to podobné jako spor mezi tím, co ovlivňuje jedince víc, jestli genetika nebo výchova. Myslím, že se vědci na toto téma dodnes nedohodli, ale shodují se aspoň na tom, že vliv má obojí, jen se dohadují o tom, do jaké míry. Ale ti, kdo tvrdili, že všechno je jen genetika, byli směšní stejně jako ti, kteří tvrdili, že všechno je jen výchova.

Pokud by mi někdo -jako ta dáma z článku - podsouval, že o sobě přece musím mluvit v ženském rodě (viz ten pedagog) a nikoli mužském, protože je to přece známka mužské dominance, popřípadě se snažila mým dětem ve škole vykládat nějaké ideologické nesmysly, poslala bych ji do p*dele.

Viděla bych to tak, že máme nějaký genetický základ, který určuje nějaký náš potenciál, nebo chcete-li výkonnostní strop, a výchova určí, kterou část toho potenciálu využijeme. Ale ten potenciál je obrovský, mnohem větší, než v životě kdy můžeme využít (protože můžeme mít třeba nadání malířské, hudební a taneční, ale chceme-li v tom dosáhnout špičkových výsledků, musíme se rozhodnout jen pro jednu z těchto "kariér", kterou budeme dělat naplno a ty ostatní zákonitě tak nevyniknou. Popřípadě můžeme dělat všechny tři, ale nedosáhnout v nich tak špičkové kvality.

Domnívám se, že v ideálním případě by nás výchova měla vést k tomu, abychom tyhle svoje schopnosti zjistili a využili v takové kombinaci, jaká učiní náš život co nejpříjemnější, a neměla by nás jen tak pro nic za nic omezovat v něčem, na co ten potenciál máme. Ovšem nemůže nás násilím natlačit na to, na co ten potenciál nemáme. A s genderem to vidím stejně.

Proto si myslím, že je nesmysl požadovat polovinu mužů/žen kamkoliv. A je také nesmysl podsouvat bezdůvodně mužům/ženám, že na něco nemají potenciál, pokud to není pravda. Roli genderu bych chápala tak, že nikomu by neměla být a priori zavřena žádná možnost(samozřejmě v mezích zákona), na kterou by ten potenciál měl. Ovšem musel by ho opravdu mít, žádné umělé "nadržování" by tam nemělo mít místo.

Čili: chceš se stát, holčičko, automechaničkou? Žádný problém. Musíš splňovat ty a ty předpoklady, naučit se to a to, uzvednout tolik a tolik, nesmí ti vadit, že budeš celý den v montážní jámě a na hlavu ti bude kapat vyjetý olej. Bereš, splňuješ, chceš? Výborně, pojď to dělat. Nebereš, nesplňuješ podmínky? Tak je nám líto, žádné úlevy u nás nevedeme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Asi píchnu do vosího hnízda

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 01.03.2007, 18:40

Njn, ale ono dnez už to někde funguje tak, že když to nejde splnit, tak si to jde vysoudit.

Odpovědět na příspěvek

 

:-)

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.03.2007, 10:57

Odpovědí: 0

no jo, pahnup pavlik & posahana smetackova. feministicky tandem at its best. to, co tihle dva dokazou vyprodukovat, to je snad ta nejlepsi "vizitka" feminismu

Odpovědět na příspěvek

 

 

Odpověď na příspěvek:

Ti současní politici nepatří k železu, ale do starého železa :-)
Strávit jedno volební období mezi obyčejnými lidmi by jim vůbec neškodilo.


Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.