Zprávy


28. listopadu 2008

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Zlaté časy končí...

Feministkám se maličko pozastavil přísun státních peněz na nesmyslné projekty, které nemají žádný přínos pro společnost. Hned je zle. Zlaté časy nekontrolovaných miliónů ze státního rozpočtu končí. Je škoda, že místo věcné argumentace jsou slyšet jenom prázdné nářky feministek.

Zpráva ze serveru www.ta-gita.cz:

Česká ženská lobby výrazně vystoupila proti tvz. Nečasově doušce

27.11.2008 09:02 | TA gitA

Publikujeme dopis České ženské lobby adresovaný ministryni Stehlíkové a rozeslaný v kopii na další zodpovědné osoby a instituce, který požaduje prošetření sporného dovětku výzvy č.26 k předkládání grantových projektů v rámci OPLZZ. ten zní: „Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí sloužit k propagování jakýchkoliv politických nebo ideologických cílů, včetně ideologií feminismu či maskulinismu.“

Ministryně vlády ČR pro lidská práva a minority
MUDr. Džamila Stehlíková
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
V Praze, dne 4. 9. 2008

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás jménem platformy Česká ženská lobby se žádostí o prošetření obsahu a dovětku výzvy č. 26 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.4. Rovné příležitosti žen mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OPLZZ), která byla dne 25. 8. 2008 vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Tato žádost se týká zejména podmiňujícího dovětku Výzvy (k nalezení na http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6383), ze kterého citujeme: „Upozornění: Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí sloužit k propagování jakýchkoliv politických nebo ideologických cílů, včetně ideologií feminismu či maskulinismu.“

Podle ČŽL je tento dovětek nepřijatelný, hrubě porušuje zásady čerpání evropských finančních prostředků a je přímo proti zásadám, cílům a prioritám Evropské unie, které je i Česká republika jako členský stát povinna respektovat, dodržovat a prosazovat.

Čerpání veškerých evropských finančních prostředků musí být v souladu s principy a cíli Evropské unie. Dovolujeme si připomenout, že právě rovné příležitosti žen a mužů jsou jednou z priorit EU a průřezovým tématem všech evropských projektů. Projekty, které budou v rámci OP LZZ vybrány a realizovány, jsou ze 85 % financovány z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu.

Toto upozornění potencionálně způsobuje ohrožení principu nediskriminace žadatelů o finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. A to především z toho důvodu, že za politické a ideologické projekty explicitně označuje pouze ty, které budou feministické a maskulinistické. Co znamená ideologický a politický projekt, feminismus či maskulinismus není nikde uvedeno. Hodnotitelé budou vyzváni, aby tyto skutečnosti sledovali a uvedli ve svých hodnotících zprávách (tato skutečnost byla uvedena na semináři k výzvě 27. srpna 08). Nastává tak potencionální situace, že označení politických a ideologických projektů budou získávat projekty pouze na základě domněnek a nepodložených spekulací a bude tak docházet k neoprávněné diskriminaci projektů jinak splňujících programové požadavky.

Je důležité, aby v rámci výzev evropských strukturálních fondů (a v rámci všech veřejných finančních zdrojů) byly vybírány projekty na základě svých kvalit, které jsou definovány transparentními a jednoznačnými hodnotícími kritérii a nikoli na základě neměřitelných a spekulativních požadavků.

Česká ženská lobby má oprávněné obavy, že uvedené upozornění může způsobit neoprávněné vylučování projektů organizací primárně se zaměřujících na rovné příležitosti žen a mužů a genderové oblasti.

Žádáme vás proto, abyste jako ministryně pro lidská práva, která má problematiku genderové rovnosti ve své gesci, přezkoumala, zda nebyl výše uvedený dodatek v přímém rozporu s pravidly pro čerpání evropských fondů.

Pro Vaši informaci dodáváme, že European Women´s Lobby, naše zastřešující platforma, sleduje kroky a počínání našeho státu a je velmi znepokojena posledním vývojem, zejména kritické situace genderových neziskových organizací. V souvislosti s blížícím se Valným shromážděním EWL uvažuje o oficiální stížnosti prostřednictvím relevantních orgánů Evropské unie na Českou republiku, potažmo její zástupce v Evropské unii za dlouhodobé a soustavné neplnění indikátorů genderové rovnosti.

Za Českou ženskou lobby
Lenka Bennerová
předsedkyně
Plzeňská 846/66
150 00 Praha 5

Zdroj: http://www.ta-gita.cz


Zdroj: Rovnopravnost.cz 28.11.2008

Přečtení článku: 140209x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Doporučuji

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 28.11.2008, 11:37

Odpovědí: 15

panu Nečasovi nechat vyrobit opačné statistiky, vyvracející ty co si vyrobily feministky. Každé kterou mají jednu. Platit by to měla z 85% EU a 15% ČR. Přičemž náklady se budou odečítat z celkového balíku na tuto problematiku, tedy na tyto projekty.

Aneb : "Nevěřím žádné statistice, kterou si sám nesfalšuji."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Doporučuji

Autor: zbynek Muž

Založeno: 28.11.2008, 21:10

Ony do těch svých statistik počítají odbory prostitutek, které jsou členy mezn. odborové organizace, a také prý mají rozsáhle členstvo ve vdaných ženách, které musí souložit se svými manželi, ačkoliv to nerady, a to jen kvůli příjmům.Chudinky...
Jde prý o tvz. šedou zónu!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Doporučuji

Autor: gingo Muž

Založeno: 28.11.2008, 22:41

Moc hezké :-)
Asi Vás budu žalovat za návodné jednání. Jestli si tohle přečtou nějaký feministky, tak rozšíří svůj program domácího násilí. Nejen, že 9 z 10 žen je doma bito, ale ještě musí souložit i když se jim nechce (Já si doposud myslel, že se to týká jenom ženatých chlapů :-). Což z hlediska statistiky znamená, že 99% žen je buď bito nebo sexuálně zneužíváno nebo o tom, alespoň slyšely. To 1% jsou hluchý sadomasochistický nymfomanky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Muž

Založeno: 28.11.2008, 23:16

Tak vy mi nevěříte?
ALARM VE SVĚTOVÉM SEXUÁLNÍM PRŮMYSLU POSELSTVÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY!
Je to nezvyklé. Vydal jej internetový zin Alarm. Podle něj vznikly Mezinárodní odbory sexuálních pracujících. (jejich zkratka IUSW znamená International Union of nSex Workers &#8211). Jsou nyní řádnou sekcí třetího největšího odborového svazu v Británii - GMB, ale jejich zaměření je poněkud zvláštní:Zastupují sexuální průmysl (!), v němž se točí multimilióny dolarů/eur, aj. Některé velké společnosti jsou mezinárodní, multinacionální. V sexuálním průmyslu je prý spousta různých odvětví. Zastupuje prý i vykořisťované ŽENY V DOMÁCNOSTI, (!) jak se ostatně dozvídáme od feministek na stejnojmenném serveru: „Někdy se jako sexuální pracující CÍTÍ, protože CÍTÍ, že sex dělají pro ekonomický prospěch, aby doma udržely klid atd. V tomto smyslu tedy sexuální pracující jsou,“ říká jejich nejmenovaná odborová bosska: „Jeden ze způsobů, jak rozvinout pochopení sexuální práce a potřeby práv sexuálních pracujících, je zeptat se sám sebe: měl/a jsem někdy sex kvůli ekonomickému prospěchu? Myslím, že je přesné říci, že většina lidí to někdy dělala - aby udržela klid s někým, na kom ekonomicky závisela, aby uchovala vztah atd.“
Tím je ovšem docela možné, že přijmou li u nás v České republice ženy od feministek tuhle filosofii, kdekterý zcela nevědomý manžel se stane zase vykořisťovatelem jako za komunistů, (od doby zakladatelů Marxe a Engelse) aniž by o tom měl tušení! Pokud jde o strukturu, chtějí ji ostatně jako v Čechách tato ženy rozšířit: „Budeme však silnější, začneme-li stavět na naší společné identitě - identitě sexuálních pracující.“
Dozvídáme se, že onen THE INTERNATIONAL UNION OF SEX WORKERS vzniknul
v březnu 2000 a spolupracuje s English Collective of Prostitutes (Anglickým kolektivem
prostitutek) a stávky dělají na Mezinárodní den žen. Co je důležité? Odpovídá opět ona odborářka: …“Že sexuální pracující cítí hrdost sami na sebe a na to, co dělají.“-
Právě proto je důležité o tom začít mluvit, říkají ony ženy.Od 1. máje 2002 říkají: Jsme tady! Jsme ohromnou skupinou sexuálních pracujících a těch, co nás podporují, a děláme street party a oslavujeme naše bytí, naši solidaritu, naši práci a naši identitu.“
Tedy britské pracovnice v sexuálním průmyslu mají shodné záměry s českými lesbami a feministkami. A co cílem? Aby sexuální „pracující“ převzali kontrolu v „sexuálním průmyslu,“ který vztáhly i na domácnosti. Jak se z Velké Británie dozvídáme, průmysl je to globální. Protože je to velký byznys multinacionální, snaží se prý jako sexuální pracující organizovat a získat kontrolu rovněž na mezinárodní úrovni: „Když jsme začali, byl naší základnou Londýn - a tak to je pořád, nyní však máme spoustu kontaktů s jinými organizacemi sexuálních pracujících na mezinárodní úrovni. Je to cesta, jak získat sílu.“ Pravila šťastná to žena a dodává:“V ideální společnosti, jak ji vidím já, by se neprodávalo nic, všechno by SE DĚLALO PRO RADOST ČI LÁSKU, včetně sexu; než se k tomu ale dostaneme, musíme se zabývat věcmi, které nás obklopují dnes“ ... Čili zase ten vymyšlený Engelsův a Marxův POHLAVNÍ KOMUNISMUS. Voláme v České republice jako ony: „ALARM!“ Problém však spočívá i v tom, že český stát podporuje téměř výhradně levici.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Jan Muž

Založeno: 30.11.2008, 00:48

Zajímavý příspěvek, z toho, o čem referuje, ovšem čiší, že už nemůže jít o výmysl žen, tak daleko jejich schopnosti manipulovat celou západní civilizaci nesahají. Jde zjevně o skrytý plán a velice promyšlený projekt na ovládnutí světa z dílny nejvyšších intelektuálních a konspiračních špiček mocných mužů. Je naprosto zřejmé, k jaké ideální společnosti to směřujeme: NWO, Nový světový řád astronomicky bohatých vládců a bezprizorních otroků ponížených na úroveň zvířete. Ženy jsou k tomu jen více než vhodným médiem. Muže z nižších vrstev je třeba eliminovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.11.2008, 02:30

Jen je nádherné číst, že hodně žen sebe samotnou považuje za prostitutku a tím přiznává že do vztahu a manželství šly PRIMARNE proto aby se dostaly k mužovým ZDROJUM.

Zkrátka líný vypočítavý svině.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 30.11.2008, 08:08

Tak konečně Vám to došlo. Že Vám to ale trvalo.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 10:12

Tato jednoduchá teorie o světovém oligarchickém spikutí je jen chudým výplodem ducha těch, jejichž jasnozřivost dosahuje jen nízkých met. Ten, kdo do systému manipulace skutečně vidí, nemůže nevědět, že manipulační systém "muž oligarcha - žena sexuální pracovnice - muž otrok" je jen součástí mnohem vyššího systému "žena (partnerka) muže oligarchy - muž oligarcha - žena sexuální pracovnice - muž otrok", kde partnerka oligarchy jako nejvyšší myslitelná forma líné vypočítavé svině tahá v závětří za nitky, ždímá z toho svého sexuálně zmanipulovaného bambuly kožichy a diamanty, nebo, v případě rozvodu, miliardové výživné, ponechávaje jemu iluzi světovlády a druhým jalovou iluzi o jejich jasnozřivosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Terxy Žena

Založeno: 30.11.2008, 11:52

A teď jste to prozradila...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 12:27

No jo, no... Ále co, nač si dál něco nalhávat. Stejně se proti tomu nedá nic dělat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Tery Žena

Založeno: 30.11.2008, 12:33

A kdo chce dělat něco proti tomu? Já chci udělat něco pro:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 13:56

To jako klofnout nějakého oligarchu? No, proč ne, ale do Carlose Slima mi nedělejte, na toho mám políčeno já. Bude Vám muset stačit Gates nebo Buffet :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 30.11.2008, 17:07

Pokud jste vnadná blondýna, doporučuji nějakého výše postaveného "záliváka"..:-)
)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 17:41

Bohužel jsem vnadná bruneta. A krom toho, nejbohatší "zálivák", jestli tomu termínu dobře rozumím, Al-Walid ibn Talal Al Saud, je podle řebříčku Forbesu za rok 2008 se svými 20 miliardami USD až na 13. místě, zatímco Carlos Slim Helú ho více než 3x převyšuje.
Viz http://cs.wikipedia.org/w
iki/Seznam_nejbohatších_l
idí_světa

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Doporučuji

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 30.11.2008, 16:24

Tedy, pánové.... to jsem teda ještě nepapal. Jestli máte recht že ta organizace zastupuje všechny ženy (nic nového, to feministky prý taky) a tím z nich dělají prostitutky, fíha. To by mě zajímalo co třeba taková Olga, Kristina, Jana, ... jestli z toho mají radost. Mě zastupovat organizace gigolů, tak bych moc nadšený nebyl ... a asi bych sesmolil nějaký dopis, že teda mě rozhodně nezastupují a že chci aby to uváděli ve všech svých dokumentech a vyjádřeních. A mít nějakou volnou kačku, tak bych i zvážil žalobu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Doporučuji

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 19:43

Nevím, proč je nutno chodit na nějaký "Alarm" a mlžit tu, co vzniklo a co to znamená "podle něj" když si stačí jednoduše vygooglovat IUSW na netu, aby se člověk dozvěděl, že tohle sdružení nezastupuje "sexuální průmysl", ale "civil and labour rights of those who work in the sex industry", tedy pracovníky v něm, a to muže, ženy i tranďáky. Mmch jedno z jeho hesel zní "Don't Criminalise Our Clients"

viz www.iusw.org/node/1

Odpovědět na příspěvek

 

příživnictví

Autor: abo Muž

Založeno: 28.11.2008, 15:06

Odpovědí: 0

Nářek gendrových příživnic.

Odpovědět na příspěvek

 

re příspěvek

Autor: Tonda Muž

Založeno: 28.11.2008, 21:53

Odpovědí: 1

No, uvidíme, jak dlouho těm kazisvětským aktivistkám vydrží nadšení, když to budou dělat zadarmo, jako například přispěvatelé tohoto webu. (Proč vlastně netrvají ty dámy bojující za rovnoprávnost, že měly dostávat také maskulinní organizace?)
Některým vlastně určitě, potomkyně Eulálie Čubíkové jsou nevyhubitelné a navíc teď mají školy, takže dokážou svou potrhlost zdařile skrývat. Ale bude zřejmě po masovosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re příspěvek

Autor: gingo Muž

Založeno: 28.11.2008, 22:47

Mě na tom fascinuje, to profesionální maskování a mlžení. Soudružky feministky se oháněj rovností žen a mužů, ale de facto, jim jde jenom o prachy na ženský projekty. Veškeré získané peníze jsou použity jenom na boj proti mužům. Já si opravdu neumím vybavit, žádný genderový projekt, který by nehlásal nenávist vůči mužům.

Odpovědět na příspěvek

 

Profesionální maskování a mlžení?

Autor: zbynek Muž

Založeno: 29.11.2008, 05:04

Odpovědí: 7

Profesionální maskování a mlžení? Naopak, jde o zástěrku skutečné ideologie sociálfašistického státu. Jedním jeho cílem je totální disponabilita pracovní silou všech členů rodiny. Napřed rozvrat, pak kriminalizaci hlavy rodiny, posléze otrocká práce žen a nakonec i státní výchova dětí s cílem a jejich budoucí všestranné exploatace. České děti už tedy nemusí být převáženy do říše na převýchovu. Internacionální a "národní" feministky to z kapes daňových poplatníků zvládnou v ruzemském prostředí. Legálně, přes školství(!)
Pak si jen můžem, až budem na útěku do emigrace, povzdechnout s protagonisty polského filmu Sexmise: "Ty vypadaj!"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 29.11.2008, 09:12

To jsi si zase zamasturboval nad klávesnicí, co? Jako typický představitel zkrachovalé existence, jemuž život protekl rukama, a to doslova :-))) ...... A já jako tvůj mozek to musím vědět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: Muž

Založeno: 29.11.2008, 09:58

Potrefená státní děvka bude dál blít svoje psí zvratky. Nechme ho bez odezvy.Je pod lidskou důstojnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.11.2008, 17:02

zbynek?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: odin Muž

Založeno: 29.11.2008, 23:17

ne, jen vakuum - bez vlastniho nazoru - jen nadavajici jinym. typicky cechacek ci cechostetka z E55.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.11.2008, 23:46

kdo? zbynek?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: odin Muž

Založeno: 30.11.2008, 01:37

Hele, nehraj si na blblou, tyhle privitivni hratky muzes tak maximalne delat sama se sebou nebo se siamskyma opicema. Vis prece sama, ze je nevhodne se vydavat za jinou osobu - bud primo nebo obchuzkou...

Jak by se ti libil jako reakce na tve prispevky treba nick "siamsky mozek Tery"? Primitivni, co? Tak prosim te takove primitivy v budoucnosti nepodporuj, aby jsem nemusel na zaklade ztraty rezpektu vuci Tobe tyrat siamske kocky ci jejich dusevni lidske obrazy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Profesionální maskování a mlžení?

Autor: odin Muž

Založeno: 30.11.2008, 01:38

s

Odpovědět na příspěvek

 

Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 29.11.2008, 09:08

Odpovědí: 21

Při pročítání diskuzí na tomto webu, musíte dámy nutně dojít k názoru, že z mužů se stali sprostí a vulgární dementi. Vezměte, prosím, v úvahu, že se jedné o mizivé promile, o bezvýznamnou skupinku, více či méně mentálně narušených jedinců. Většina z nich si zde vybíjí svoji frustraci z neúspěšného, zbytečného a marného života.
Věřte, že absolutní většina mužů k Vám cítí respekt a úctu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dámy nezoufejte......

Autor: js Muž

Založeno: 29.11.2008, 12:23

Píše: To jsi si zase zamasturboval nad klávesnicí, co? Jako typický představitel zkrachovalé existence...!"
Kdopak tady tak dojemně, cítí respekt a úctu. To dobytče, nepatří mezi normální chlapy, rozbíjí jakoukoliv diskusi a hraje si přitom na getlemana.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 29.11.2008, 17:58

Respekt a úctu ke Zbyňdovi? :-))))))))))))) Tak to je nejlepší fór na tomhle webu za posledních 5 let :-))))))))) Jsi upadl z jahody naznak, ne? :-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.11.2008, 01:42

No koukám že ty bys měl mít místo nicku "mozek" raději v názvu úplně jiný orgán.

Každopádně budeš obrmegapokrytec, neboť se rozčiluješ nad neúctou a neslušným jednáním k ženám a sám se hnusně a neuctivě chováš k mužům. Vodu kážeš, víno piješ. Připomíná mi to stejnou logiku jako "Bojovat za mír" nebo "Souložit za panenství "

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 30.11.2008, 09:45

Ahoj pavoučku ENTENTÝČKU.
1) zásadně se nerozčiluju
2) k lidem obecně se chovám slušně, k tobě a k místním exotům tak jak si zaslouží. Ale zrovna ty slovo slušnost vůbec nepoužívej.....od koho je výraz dulcipíčoštětko? Nebo to jsi se jen podepsal?
3) piju vodu i víno
4) souložení patří mezi mé oblíbené kratochvíle.... někdy ti o tom budu vyprávět :-)))))))
5) hezký Advent všem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.11.2008, 17:57

1: TO je vidět.

2a: Vaší slušnosti jsem si užil dosyta děkuji nechci, raděj se potkám s obyčejnými hulváty.

2b: Z toho dulci... vám vypadla ještě zprostřed kunda.

3: ale jen vodu kážeš.

4: No nevím ale pro mě souložení patří k vyvrcholení citového života dvou lidí a jako takové je to vzácný intimní okamžik a vůbec by mě nenapadlo souložit jen tak z nudy. Jste plytký člověk.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Francois de la Rochefoucauld Žena

Založeno: 30.11.2008, 18:27

Naše ctnosti jsou nejčastěji jen přestrojené neřesti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Kristina Žena

Založeno: 30.11.2008, 18:31

A propos, jako doplněk k výše uvedenému citátu: Když takhle vzácně citově vrcholíte několikrát týdně, nezmáhá Vás to citově trochu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Johny Muž

Založeno: 01.12.2008, 07:39

Co to? Už tě sem cenzura pouští?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 01.12.2008, 17:48

Jen totální hlupák může položit takovouto otázku :-))))) Je to na konci roku 2008 vůbec možný? :-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Johny Muž

Založeno: 02.12.2008, 07:26

Jen totální hlupák si nepamatuje, co napsal před týdnem.
Nevíte někdo proč mi zakázali přístup?
Autor: mozek Zbyňka Š

Založeno: 21.11.2008, 06:02

Odpovědí: 12

Článek: Za neplacení alimentů hrozí přísnější trest, až pět let vězení

Největší lidskou i netovou ubohostí jsou pokusy zamezit přístup odlišným názorům. A ještě horší je, pokud je to pouze za ironii, satiru a zesměšnění potroublých názorů některých místních grafomanů. Nejen, že jste začali mazat příspěvky, ale pokus o zamezení přístupu......? Ne, že by mi to v něčem bránilo, ale pánové, to jste fakt takový chudáci?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 02.12.2008, 17:42

Odpovím ti tedy výjimečně ještě jednou. Kopírovat text už jsi se naučil opravdu hezky. Ale pokud potřebuješ osvětlit něco víc, jdi na ulici a zeptej se asi tak 10 - tiletých dětí na problematiku IP adres. 4 z 5ti ti to vysvětlí. Pokud to tedy budeš schopen pochopit, protože naprosto evidentně je páka proti tobě perpetuum mobile :-)))))))) A na závěr se budu opakovat. Jen totální hlupák může položit takovouto otázku. Je to na konci roku 2008 vůbec možný?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: odin Muž

Založeno: 30.11.2008, 01:42

Nejlepsi for jsi ty sam, a to nejen na tomto webu Ty jsi na zaklade sve existence urazkou celeho lidstva, na zapade jsem se s takovym primitivem jeste nesetkal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 30.11.2008, 09:47

Díky za pochvalu. A co na východě?.....:-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.11.2008, 14:03

Tak si zvykejte. Evropě to osladíme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Tery Žena

Založeno: 29.11.2008, 17:01

nj, my víme, vždyť my normálně chodíme ven, máme muže, partnery, bráchy, kámoše, spolupracovníky...

i když v noci možná metamorfují, kdo ví
když si vzpomenu, jak to Johny líčil, že doma je za ohleduplného manžela a milujícího otce a své zlé já realizuje tady... :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 29.11.2008, 18:00

No, líčit může co chce, že....... Ale skutečnost je někde jinde.....Fritzl byl taky takovej hodnej taťka :-)))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Honza Muž

Založeno: 29.11.2008, 20:51

Každý Cikán podle sebe hádá!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 30.11.2008, 08:14

To doufám, že to tak je, že absolutní většina mužů k ženám cítí úctu a respekt, jinak by člověka, respektive člověkyni popadla děsná depka z toho, kam až frustrovaní a zakomplexovaní muži ve své zášti vůči ženám mohou dojít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: NTPT Muž

Založeno: 30.11.2008, 14:09

jen by mě zajímalo co cítí absolutní většina žen k mužům. Taky ty feministické žvásty že muži jen cražsí znásilnují drancují přírodui a tak ?

Mimochodem, nevím jak ostatní diskutující na tomhle webu, ale já cítím úctu výhradně k lidem, kteří si to zaslouží, bez ohledu na jejicjh pohlaví - takže ačkoliv vy máte v souladu s ženskými matriarchálními atavizmy pocit, že z žen dělá hodnotné jedince zasluhující úcty a privilegia automaticky jen to, to že máte vaginu a snad jste schopny rodit děti, pro mě to nic neznamená. Dávám přednost jiným kritériím, například povaze člověka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dámy nezoufejte......

Autor: femme Žena

Založeno: 02.12.2008, 12:16

Ale to my přece dobře víme.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dámy nezoufejte......

Autor: Johny Muž

Založeno: 02.12.2008, 12:53

To jsou mi "náhodičky" - když je tu Jarmila K., je tu vždy i femme a navíc vždy "obě" reagují na stejný příspěvek!

Odpovědět na příspěvek

 

O nic nejde

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 30.11.2008, 17:16

Odpovědí: 1

Pár ženských si bude muset hledat práci...-))navíc nedostanou za nic mé peníze, což je pozitivní

Odpovědět na příspěvek

 

Re: O nic nejde

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.12.2008, 02:04

jsem s vami, elviro.

Odpovědět na příspěvek

 

pani zenska lobbistka

Autor: lubob Muž

Založeno: 01.12.2008, 07:58

Odpovědí: 1

se myli. hle:

necas : „Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí sloužit k propagování JAKYCHKOLIV politických nebo ideologických cílů, VCETNE ideologií feminismu či maskulinismu.“

vs.


bennerova: "A to především z toho důvodu, že za politické a ideologické projekty explicitně označuje POUZE ty, které budou feministické a maskulinistické."& nebo keca ci je blba (coz povazuji i za pravdepodobnejsi).

at tak ci onak, tahle boure nevole ze strany nasi zenske lobby naznacuje to, co kazdy jiz asi vi, ze jsou presvedceny, ze jejich projekty MUSI slouzit ideologickym cilum.
co jineho by taky feministky mohly nabidnout, ze ano?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pani zenska lobbistka

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 01.12.2008, 09:16

Tak to já jsem na ni byl při čtení hodnější, ten její výrok jsem si vyložil tak, že ze všech politických a ideologických projektů, které Nečas mohl zmínit, jmenuje pouze ty feministické a maskulinistické. Nicméně váš postřeh ukazuje přinejmenším na rafinovanou dvojsmyslnou formulaci Bennerové (ne že by nebyla blbá, ale TAK blbá asi nebude).
Jinak souhlas, zvlášť s tím co píšete o jejich mimoděčném uznání, že feminismus JE ideologie.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.