Doporučujeme


03. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Projev předsedy vlády Mirka Topolánka při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí

v divadle Archa v Praze dne 2. 4. 2007:

Hned do úvodu musím poznamenat, jak mě těší, že v Evropské unii zvítězil konzervativní názor a rovnost příležitostí dostala přednost před rovností a rovností výsledků. Jak bylo tisíckrát ověřeno, rovnostářství nakonec přináší více a horších nerovností, než jaké se snažilo odstranit.

Máme zde tedy Evropský rok rovných příležitostí a je na nás, jak si poradíme s výzvou, kterou přináší. Ostatně specificky pro Českou republiku jde i o přípravu na předsednictví EU, které proběhne pod heslem„Evropa bez bariér“. A co jiného je Evropa bez bariér než Evropa rovných příležitostí?

Při našem předsednictví půjde o srovnání příležitostí na státní úrovni. Půjde o odstranění diskriminací mezi starými a novými zeměmi, mezi velkými a malými, mezi těmi uvnitř a těmi vně. Půjde o dokončení liberalizace vnitřního trhu, o odstranění zbytečné byrokracie, regulací a nerovných dotací.

Evropský rok rovných příležitostí se oproti tomu týká jednotlivců. A to je dobře. Svoboda vždy vychází od jednotlivce. Nepřeslechli jste se, řekl jsem opravdu svoboda, ne rovnost. Protože svoboda je základní hodnotou, od níž jsou všechny další odvozené. Bez osobní svobody, nelze vůbec usilovat o nějakou rovnost.

Pokud nám jde o skutečnou svobodu, o skutečnou rovnost příležitostí, musíme se zbavit socialistického zlozvyku angažovat do věci byrokrata. Zárukou rovnosti příležitostí není žádná „dobře míněná“ snaha narovnat nenarovnatelné. Žádná pozitivní diskriminace. Cítíte ten protimluv POZITIVNÍ - DISKRIMINACE? To zní asi stejně, jako příjemný výprask

Zárukou rovnosti je vláda práva a neosobních pravidel. Občanská individuální práva jsou proto vždy důležitější než práva skupinová. Záruka, že když splním určitá profesní kritéria, tak získám nabízenou práci bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, stáří, názory či náboženství.

Nikoli náhodou je nejméně skutečné rovnosti příležitostí tam, kde se stát nejvíce angažuje ve jménu takzvané ochrany znevýhodněných skupin. Tato skupinová ochrana pak přes všechnu snahu fakticky vede ke skupinové diskriminaci. Vidíme to u žen, důchodců, studentů. To je třeba změnit.

V tomto smyslu byla prorocká slova amerického novináře, autora inspirativní knihy Ekonomie v jedné lekci Henryho Hazlitta: „Budeme-li se pokoušet manipulovat ekonomiku ve prospěch nějaké skupiny nebo třídy, poškodíme nebo zničíme další skupiny, včetně členů samotné skupiny, v jejíž prospěch jsme se pokoušeli ekonomiku řídit. Ekonomika musí fungovat ve prospěch všech.“

Proč jsou ženy diskriminovány při přijímání do zaměstnání? Jednoduše proto, že ochrana žen je tak vysoká, tak rigidní – a nový zákoník práce to ještě zhoršil – že je prostě daleko rizikovější zaměstnat ženu než muže.

U seniorů zase vidíme, že jak se blíží čas státem stanoveného odchodu do důchodu, firmy ztrácejí o tyto lidi zájem. Je to dáno tím, že ochranářský stát vytvořil atmosféru, kdy se automaticky počítá s tím, že člověk po šedesátce se hodí jen do penze.

Studenty zase dnes tak chráníme před vykořisťováním, že neseženou brigádu. Lidé bez praxe, zaměstnávaní na krátkou dobu, za které se ovšem musí platit plné zdravotní a sociální pojištění, nejsou dvakrát atraktivní na trhu práce.

To jsem uvedl jen tři smutné příklady boje za rovnost, který vede k vytváření mravně neobhajitelných nerovností. Tři příklady, jak socialismus ničí rovnost šancí. Náprava je v tomto případě poměrně snadná. Stačí klepnout byrokracii přes prsty, zrušit diskriminační ochranářská opatření a věci se brzy narovnají samy.

Důkladné odstranění bariér však znamená udělat mnohem víc. Znamená to provést liberální reformy ve všech sektorech ekonomiky a společnosti. Znamená to důkladnou revizi přežilých socialistických receptů.

Ve školství potřebujeme otevřít vysoké školy všem, kteří k tomu mají předpoklady. To nepůjde bez zavedení odložené platby za vzdělání. Země, v nichž se nějakou formu platí školné, mají třikrát větší podíl vysokoškoláků ze sociálně slabých rodin než Česko. Systém zdánlivé rovnosti - neboli vše je zadarmo - tak vede ke skutečné diskriminaci.

Třeba pro Romy je školský systém naprosto neprostupný. To vše je fakt a žádná ideologie s tím nehne. Rovnost v přístupu ke vzdělání je školné. Mimo jiné.

Rovněž tak je důležité, aby školský systém lépe než dnes přispíval k soudržnosti společnosti. Aby nevylučoval odlišné skupiny – etnické, ale potenciálně i náboženské – do kulturních ghett. Školský systém musí naopak sloužit k asimilaci, ke schopnosti menšin plně se integrovat do většinové společnosti, do společnosti práva a jasných pravidel. Multikulturalita je zdrojem bolestných nerovností, narůstajících diskriminací a napětí.

Ve zdravotnictví musíme zvýšit spoluúčast u banální léčby a léků na běžné choroby. Jen tak získáme peníze na záchranu životů, na zlepšení kvality života těžce a chronicky nemocných. Nikde jinde není rovnostářství tak nespravedlivé a doslova vražedné, jako při poskytování zdravotní péče. Rovnost příležitosti přežít je ve vyšší solidaritě zdravých s nemocnými.

Co se týče sociálního systému, je nutné okamžitě zamezit zneužívání sociálních dávek. Kdo nepracuje, ať nejí – držme se tohoto pravidla našich babiček. Kdo odmítá nabízené zaměstnání, kdo je přistižen při práci načerno, automaticky vypadává ze solidárního systému. V soutěži o sociální dávky dnes vítězí ne ti nejpotřebnější ale nejšikovnější.

Dnešní benevolence je krutě nespravedlivá k těm, kteří poctivě dřou, stejně jako k těm, kteří opravdu pracovat chtějí, ale doplácejí na to, že prosperita všech je projídána černými pasažéry systému. Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně postižení. Rovnost příležitostí na trhu práce je v odstranění rovnostářství.

Odstranit bariéry je nutné i v podnikání. Dnešní systém investičních pobídek má jisté izolované výsledky. Ty jsou však několikanásobně negovány morálními a ekonomickými důsledky stavu, kdy úředník jednomu podnikateli sebere, aby mohl o to více dát jinému.

Je zvláštní, že jinak velice podrobný antidiskriminační zákon na tuto zjevnou a státem řízenou diskriminaci - a na mnohé jiné - nepamatuje. Rovnost příležitostí v podnikání znamená stejné podmínky pro všechny, velké i malé, domácí i cizí. Tedy i více pracovních příležitostí a méně diskriminace při získávání zaměstnání. Hlavně u těch nejslabších, nejvíce znevýhodněných.

To jsem stručně popsal část reforem, které podrobně představíme zítra. To je náš konkrétní přínos k roku rovných příležitostí. To je základ budoucí prosperity a rovných příležitostí. Ale ještě bych se rád krátce zmínil o souvislosti těchto reforem s konkrétnímu jednotlivci ohroženými diskriminací.

Jsem rád, že tu vůbec nemusím mluvit o diskriminaci na základě sexuální orientace. Tu se nám podařilo zcela vymítit a neznám případ, že by někdo zkoumal u uchazeče o zaměstnání, zda je homosexuál či heterosexuál.

Naopak jsou rozdíly, které jsou nevymýtitelné. U zdravotně postižených nikdy nedosáhneme rovnosti příležitostí, protože zde rovnost fakticky není. Je tedy potřeba kombinovat důsledně liberální přístup s efektivními formami podpory. Podpora je v tomto případě nutná, aby vyrovnala objektivní nerovnost. Vždy však musí jít za jednotlivcem, nikoli za institucí.

V případě žen – což není znevýhodněná menšina, ale obvykle se tak o ní mluví – rovněž nelze mluvit o rovnosti příležitostí. Těhotenství a mateřství je výsadou žen a tato výsada činí ženy apriorně odlišnými od mužů. Například na trhu práce. Je to přirozené, je to logické, je to zdravé.

Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž. S tím by měl zákon počítat a nevnucovat těmto ženám ochranu, o kterou nestojí a která paradoxně vede k jejich diskriminaci.

Pokud se žena rozhodně věnovat roli, kterou jí svěřila příroda, pak nepotřebuje, aby se jí zákon snažil srovnat s mužem. Naopak potřebuje flexibilní pracovní trh, který jí umožní zaměstnat se za podmínek, které budou oběma stranám vyhovovat. A samozřejmě potřebuje podporu rodiny.

Už jsem se zmínil o škodlivosti multikulturního přístupu. A je jedno, zda jde o Romy, jiné národnosti, nebo o muslimy. Neschopnost integrovat jakoukoli kulturní menšinu způsobuje problémy a vede k tomu, že tyto skupiny nikdy nedosáhnou na rovné příležitosti. Peníze, které stát v této oblasti vydává, musejí jít na asimilaci jednotlivců, nikoli podporu chiméry multikulturality.

Závěrem chci všechny vyzvat. Úředníky státní správy a samosprávy, firmy i jednotlivce, aby vzali evropský rok rovných příležitostí nikoli jako pouhou formalitu. Jako formalitu, kdy se pouze utratí peníze z rozpočtu a z fondů EU za PR kampaně, které v důsledku pomohou jen některým.

Vezměme tuto příležitost vážně. Vezměme ji jako začátek procesu, na jehož konci bude společnost bez bariér a diskriminací (pozitivních či negativních). Liberální společnost rovných příležitostí.

Na závěr uvedu jeden citát: „Obecně bychom měli usilovat spíše o jistotu zaměstnanosti než o jistotu udržení každého jednotlivého pracovního místa. Spíše než samotná pracovní místa bychom měli chránit možnost pracovníků nacházet práci.“

To neřekl nějaký liberální ekonom.To jsou slova zde přítomného eurokomisaře Vladimíra Špidly. A já vám za ně děkuji, pane komisaři. Ukazují totiž, že i když se neshodneme v mnohém, v těch zásadních věcech mohou i mezi námi padat (ideologické) bariéry.

Téměř totéž řekl neokonzervativní americký ekonom Michael Nowak: k řešení blahobytu potřebujeme tři věci: Za prvé jobs, za druhé jobs, za třetí jobs. Problém nezaměstnanosti tak řeší oba dva výše jmenovaní vytvářením přátelského prostředí pro vznik pracovních příležitostí a ne zvyšováním ochrany nezaměstnaných a zaměstnanců. A v tom je i podstata mého vidění a v tom s oběma souhlasím. V tomto smyslu si přeji ne rok 2007 jako rok rovných příležitostí ale Evropskou unii rovných příležitostí bez časového omezení.


Zdroj: Mirek Topolánek 2.4.2007

Přečtení článku: 483850x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Konečně rozumný politik

Autor: gingo Muž

Založeno: 02.04.2007, 23:47

Odpovědí: 0

Pane Topolánku tleskám, opravdu velmi výstižné. Za tento projev by jste se měl stát čestným členem svazu mužů.

Odpovědět na příspěvek

 

Ani jsem netušil, že náš chlap z gulama má tak chytrý poradce!

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.04.2007, 00:19

Odpovědí: 0

Moc hezky to řekl. Ty bruselský femikrysy ho budou nenávidět stejně jako Klause! Už si na něj jistě brousí svůj nenažraný hlodavý chrup!

Odpovědět na příspěvek

 

Topolanek opravdu prekvapil!

Autor: Sid Muž

Založeno: 03.04.2007, 08:08

Odpovědí: 4

Skvely prispevek! Skvely projev!
Ale...
Potrebuj
eme k tomu nejakou diskuzi - at to konecne nekdo napadne nejakym logickym (to zduraznuji!) argumentem. Ja nenasel jediny a snazil jsem se...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Topolanek opravdu prekvapil!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 03.04.2007, 08:54

Proč voláte po tom, aby to někdo napadal, když má v tolika věcech pravdu? Otázka ovšem je, nakolik se to v dnešním prostředí, kdy každý řve po dotacích a podobných podporách, podaří skutečně uvést do praxe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Topolanek opravdu prekvapil!

Autor: Sid Muž

Založeno: 03.04.2007, 11:36

Aha! To jsem cely ja! Aby byl nazor zelezny a neprustrelny, je treba jej testovat na neprustrelnost. A tudiz jsem cekal, ze nekdo najde slabe misto a zacne do nej strilet a ja si uvedomim, ze to muze byt i jinak, nez si myslim.
Ja jsem rad, ze to je receno i jak je to receno, jen se mi to zda prilis dobre, aby to byla pravda...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Topolanek opravdu prekvapil!

Autor: Alizon Žena

Založeno: 03.04.2007, 11:55

Side, to slabé místo je bohužel stejně jako u všech krásných teorií v materiálu, se kterým musíte pracovat :o(((

Umíte si představit, kolik levičáků bude řvát, když si budou muset kupovat aspirín za svoje, zaplatit za návštěvu doktora 20 Kč a ve špitále 50 Kč/den za hotelové služby? Už jsem na tohle téma zaznamenala reakce typu: já si přece platím pojištění a tak mám na ten aspirín zadarmo NÁROK. Totéž platí pro placení školného, deregulaci nájmů, možnost propuštění z práce bez přehnaného protekcionismu... jistě Vás také napadnou další příklady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Topolanek opravdu prekvapil!

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.04.2007, 12:41

Výborný článek, naprosto pravdivý, jen je potřeba to urychleně uvést do praxe /diskuzí bylo až až/.

Odpovědět na příspěvek

 

naprostý souhlas

Autor: cor Žena

Založeno: 03.04.2007, 09:36

Odpovědí: 31

nelze než souhlasit s panem Topolánkem!!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: cor

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 15:49

Milá cor. Vypadla Vám vedlejší věta:
"...ale ty kecy o rigidní ochraně žen si mohl nechat, my topmanažerky mu to dáme ještě sežrat".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: cor

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 16:18

Nic mi nevypadlo, nevím, proč bychom já a ostatní, co pracují iks hodin denně, měli ze svých daní platit maminy na mateřské (kdo chce děti, ať si na ně našetří), nefachčenky (kdo nepracuje, ať skutečně nejí) a další koumáčky, kteří tyjí ze současného principu falešné "solidoriti" - to se mi jako pravicově smýšlející občance příčí. A s tímto mým názorem souvisí i odpor k jakýmkoliv "záchranným sítím", ať už se jedná o ženy nebo cikány. Jen skutečně fyzicky a duševně postižení lidé mají právo na podporu společnosti. Ty jsi snad voličem sockomu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: cor

Autor: Dáša Žena

Založeno: 04.04.2007, 22:31

Milá Cor, kéž Vám vždycky všechno v životě vychází podle manažerského plánu a nedostanete se do situace maminy na mateřské v úzkých nebo nepřijdete o práci v momentě, kdy na potvoru všichni hledají jen svářeče a uklízečku :-) Nemyslím to nijak zle, jenom už mě život taky trošku skřípnul. Mějte se hezky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: cor

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 23:36

Mamina na mateřské už jsem byla těsně před převratem a chvilku po převratu, nic moc, ale uskrovnili jsme se a šlo to. Tenkrát to nebylo nic moc!! Jen nechápu, proč si někteří dnes myslí, že mají na něco nárok. Všichni mají jen nataženou ruku, ovšem kdyby bylo nejhůř, vezmu i tu ulizečku, rozhodně se nenechám živit ostatními! Před revolucí jsem makala ve fabrice, rodiče byli politicky nevhodní pro tehdejší vládnoucí stranu, takže si umím stoupnout i k soustruhu a vrtačce. Myslíte si, že život skřípnul jenom Vás? Nevím, jak by se některým dnešním sockám líbilo nastoupit v 5.45 někam do dílny a makat 8,5 hodiny, to radši budou doma a pobírat dávky. Dokud je jakékoliv místo na pracovním trhu volné, nevyplatila bych dobrovolně nezaměstnaným ani korunu!!! A pokud ano, tak ať jdou dělat veřejně prospěšné práce! Proč by se měli povalovat doma. Vidím to všude kolem sebe. Odstěhovali jsme se na venkov a když ráno v 6 odjíždíme do města do práce, moc oken kolem nevítí, všichni chrápou, jsou nezaměstaní, oni přece nebudou dojíždět 15km za prací!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: cor

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 20:11

ale tady nejsou placený maminy v úzkých, tady jsou placený všechny maminy.
Např. nárok na porodné má KAŽDÁ žena, která porodila dítě. Můžete mi vysvětlit, proč má být z mých i Vašich daní placeno KAŽDÉ ženě porodné ? Např. i Talmanové, která tedy rozhodně není finančně v úzkých ? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 15:15

Cor: "Jen skutečně fyzicky a DUŠEVNĚ postižení lidé mají právo na podporu společnosti" - máte kliku, udřená topmanažerko, můžete si dát pauzu - máte nárok na podporu společnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 05.04.2007, 16:35

Težkopádná, vymaštěná, nudná, psychopatická... Někoho tady ta generálka hvězdný pěchoty ještě baví? Ptám se samozřejmě jen lidí s mozkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 06.04.2007, 08:56

O.Š - Došla ti inspirace k ... ??? Nebo jsi si mylně myslela a přála, že když tu pár dní nebudeš, tak tento příspěvk vyšumí ?
- Tak ti to ráda znovu přeposílám:........kdysi O.Š. určitě prožila nějakou silnou psychickou krizi. A tak teď večer onanuje se svou morbidní představou v obětí Klokana, poté si spokojeně řekne: "to mu to zase zítra nandám", a mylně se domnívá, že její psychopatický pocit sdílí i Klokan. NEsdílí - ten je normální, a tak jí jen z duše opovrhuje.
Nakonec je dobře, že jsou tyto stránky, zvlášť pro tu naši ubožačku Odvážnou školačku, ta by bez tohoto
samouspokojování urážením druhých byla na tom asi mnohem hůř, než je teď. Tedy jestli vůbec na tom může být někdo hůř než ona teď!
Možná by jsme k ní měli být trochu laskavější, když je to takový citový a psychický mrzáček !
PS: Vážená Odvážná školačko, pokud jsem nedopatřením udělala někde překlep, moc se ti tímto omlouvám,
a jen se přimlouvám, že pro příště by jsi měla věnovat více pozornosti obsahu.
A nestyď se a zase si tu ulev a trošku zahoj tu svou bolavou dušičku.
- O.Š., omlouvám se, ale napsat denně něco nového o výkalu nejde. /Vysvětlivka pro tebe: výkal=hovno/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 06.04.2007, 09:32

Koukám, že se pěkně rozjíždíte, zlato. Pravda, obsahu se člověk, byť si to tak přejete, věnovat moc nemůže. Kde nic není, ani čert nebere. Ale jako lehce pokleslý zdroj zábavy jste dokonalý/á. Dnes bych alespoň ocenila naléhavou vášnivost Vašeho výtvoru. Jen tak dál. Praxe dělá mistra...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 06.04.2007, 14:48

No, inspirace mi opravdu pomalu dochází, protože co s mentálně retardovaným chudákem, kterej neumí než furt omílat dokola to samý? Že tvůj úžasnej příspěvek, ve kterým popisuješ svoje prazvláštní sexuální fantazie a masturbační praxi, psychický traumata a deformace, vyšumí, jsem opravdu nedoufala, páč je mi úplně jedno, co na sebe tomuto fóru prozrazuješ (Rozepsala bych se podrobnějc o projekcích tvýho ega, ale řeknu ti to tak, abys pochopila. Jistě jsi slyšela úsloví "podle sebe, soudím tebe," že?). Takže ti přeju, aby sis vyléčila svoje ošklivý trauma z rozvodu a pustila konečně svýho exmanžela z kebule, jinak se tvoje bolavá dušička neuzdraví nikdy.
Samozřejmě to, že jsem tu pár dní nebyla, nemá s tebou, moje sebestředná husičko, nic společnýho. Zdá se mi, děvče, že se kapku přeceňuješ a žiješ ve světě představ, který maj s realitou společný tak leda hovno (vysvětlivka pro tebe: hovno = výkal).
Teď tu zas nějakej čásek nebudu, podotýkám, abys z toho zase něco domejšlivě a směšně nevyvozovala, béjby...
PS: Opravdu jsi při těch Gloganích oplzlostech měla orgasmus? Já ti pořád nevím, jestli s tebou tak škubalo vyvrcholení nebo jenom amok ze žárlivosti(každopádně doufám, že to Gloganovi zalichotilo) :))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 09:46

No jo, chudinko, zase jsi úplně mimo a těžko si můžu léčit trauma z rozvodu, když jsem stále šťastně vdaná a sem se chodím pobavit tvou ubohostí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:04

Ehm ehm... takže už neplatí, že jseš rozvedená, chudinko? Nebo máš pocit, že nový manželství úplně vymazalo krach tvýho předchozího? Tak se dobře bav. Já se taky bavím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:19

Zklamu tě, žadný krach nebyl. A co ty ? Ještě se nenašel slepý a blbý hrdina co by si tě vzal, co?
No v tvým věku bys to mohla zkusit třeba v domově důchodců.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:44

To víš, že ne, ty se přece šťastně i rozvádíš a máš z toho harmonickej pocit na duši :))) Nebo už jsi zapomnělo, že ses tady vydávalo za rozvedenou ženskou?
A co ten tvůj slepej a blbej hrdina, teda tvůj údajnej manžel? Jak se mu vede? A co říká na tvoje eskapády? Nevadí mu, že jedeš po Gloganovi? Nebo máte takovej ten... volnější vztah? S imaginární osobou to není problém, viď? Páč ty jseš stejnou měrou krásná jako šťastně vdaná jako rozvedená (a jako ženská).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:54

Fajn, nemůžeš toho psát víc ? Večer se tím bavíme s manželem. Vím, že by jsi byla ráda, kdybych na tom byla blbě jako ty, no nejsem, všeobecně by jsi byla ráda, kdyby na tom všichni byli tak blbě, jak ty. Bohužel, to je dost nereální a ty si to stále odmítáš připustit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 10:56

Oprava - ...nereálný...aby to zase nebyla jediná věc, na kterou zareaguješ.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 11:06

Ale, ale, ale, to je dost daleko od obsahu, po kterým tak prahneš. Takže jsem uhodila hřebíček na hlavičku, co?
A když už tolik prosíš, abych ti dělala korektury: objetí se píše s -je-, nikoli -ě-. Leda bys tolik toužila bejt Gloganovou obětí... Samozřejmě to, co děláš, nejsou žádný "překlepy", ale čistokrevný hrubky. A příjemnou zábavu, tobě i "manželovi". Cha cha.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 11:09

"by jsi" se taky nepoužívá, ale BYS - př.: Ty bys byla, né ty by jsi byla, ale u ní, u té * je to fuk, je to výmaz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 11:20

No hurá, že jste se tu objevil! Jste jako stvořený pro O. školačku ! Jen aby jste nebyl paní Trevorová.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 11:25

proč hurá? ty chyby děláš ty, ne školačka:-))) ty píšeš " ty by jsi byla ráda" apod., trubko:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 11:26

Cituji: Jen ABY JSTE nebyl paní ... ty jsi fakt debil, dyť sem tio to teď vysvětlil, že se používá: Jen ABYSTE nebyl ... debil:-))))
)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 13:09

"Aby ses" z toho nepodělal/a, třeba do místní žumpy = O.Š.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 11:27

Nó - já to tak nějak tuším, ale psát hovorově je muj styl. Pokud by tu však bylo výslovné přání, mohu psáti zcela korektně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: * Žena

Založeno: 10.04.2007, 12:55

A k čemu je skvělá čestina životním ztroskotancům jako jsi ty a paní Trevorová?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 13:40

Paní Trevorovou sem netahej, huso, moje žena je inteligentní, ty neumíš ani psát spisovně a přitom kvůli pravopisu tady rýpeš do ostatních!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 14:26

A co získá životní ztroskotanec jako ty mizernou češtinou? Že je ještě navíc za blba? Tak to se ti povedlo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 14:40

kdo umí pravopis, tak je blb???

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 14:55

Já tvrdím, že kdo umí pravopis, je blb???!!! Já tvrdím, že * NEUMÍ pravopis a navíc je blb (nutně první druhou věc nepodmiňuje, ale zpravidla to je slušnej indikátor).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: trevor Muž

Založeno: 10.04.2007, 13:41

zmatkuješ, ty píšeš správně, nepravopis vytýkám té *, nebo jsem poplet link????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cor

Autor: Odvážná školačka Žena

Založeno: 10.04.2007, 14:22

To je fuk. Každopádně vítám na vraku ztroskotanců.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: cor

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 20:14

a co je na tom tak špatného, co cor řekla ?
řekla, že sociální solidarita by měla platit pro ty, kteří nemohou pracovat pro tělesné aenbo duševní postižení (anebo mohou pracovat jen omezeně)
Já taky nechápu, proč by měl dostávat podporu nějaký středoškolák jen proto, že zrovna nesežene práci v oboru. Proč by se nemohl chytit koštěte místo toho, aby se válel doma na podpoře ?

Odpovědět na příspěvek

 

totiz,

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.04.2007, 11:31

Odpovědí: 0

ono se tomu nic vytknout ani neda. na to nekteri (spis nektere) muzou reagovat jen kyselymi xichty :-)

(pozn: zajimalo by me, jestli si to psal sam. na "chlapa s gulama" je to az moc inteligentni :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Celkem souhlasím.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 03.04.2007, 12:27

Odpovědí: 56

Až na to, že mě jako ženu (příslušnici nějaké menšiny??) docela uráží, když jsem jmenována v jedné rovině a souvislosti s cikány :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.04.2007, 12:37

co prosim?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.04.2007, 12:43

dulcibelka měla na mysli asi toto:" Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně postižení." Prosím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 03.04.2007, 13:16

Přesně tak, děkuji.
Nevím, proč bych měla být zařazována do nějaké extra skupiny - a ještě ausgerechnet té slabé, nešikovné, bezmocné, ochrany hodné...proč nemůžu patřit jednoduše mezi LIDI?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.04.2007, 13:24

ok.

pokud jde o vas dotaz, obratte se na feministky. to, ze jste "slaba, nesikovna, bezmocna & ochrany hodna", to je jadrem jejich retoriky, ideologie, teorii & nakonec i politicke akce.

& tento server je prave proti tomu, cili haji i vase zajmy. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 03.04.2007, 17:26

Hájí moje zájmy? Třeba jako Hausmann? Uf.
Tento server je ještě víc rasistický než Topolánkův projev - tj. zjevně zaměřený proti jedné skupině obyvatelstva, což jsou v tomto případě čirou náhodou tetiny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:22

Pokud je tento server rasistický, tak jen některými příspěvky od feministek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:34

no tys tady chyběla, ty mužatko:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:38

A podle tebe žena, která nesouhlasí s pošahanými názory feministek musí být nutně mužatka ?
Tak to se tedy hodně pleteš ! Já třídím lidi podle jejich názorů a ne podle pohlaví. A není mojí vinou, že názory zde přítomných pánů jsou mi rozhodně bližší, než poťapkaný názory feministek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:41

Vždyť si tady z tebe dělají jenom čurinu:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:56

Zjevní hlupáci mě nemůžou urazit. Oprava: zjevné hlupačky...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 11:55

a copak ti připadá "zjevné"? Rádobyvšeználko?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 13:25

Téměř vše co z Vás /to není vykání, ale množné č./ vypadne, jsou jen, slušně řečeno, plky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 13:54

a takové jako ty mají volební právo, to se pak není čemu divit, vítej, sockome!:-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 14:00

Ale ale, to spíš ty mi přijdeš jako soudružka která se přešla k feministkám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 14:10

co to je, ty feministky, nějaká nová politická strana pod tvým vedením?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 14:21

Tak to těžko, to je pro mne neslučitelný se životem ale zauvažuj o sobě a to nejen v tomto směru.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 14:42

Co se týká uvažování, rozhodně bych nikdy neslučovala politickou stranu s imaginárním hnutím, uvažuj ty. A o základnách věcech, základku snad máš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:44

btw. a čí je to vinou? :-))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.04.2007, 13:07

dulcibelko, kde & v cem je ten projev zamereny proti skupine tetin? ja tam nic takoveho nevidim. vy jo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: dulcibelka a Vránolump

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 15:58

Milá nevážená dulcibelko. Vaše pokrytecké výpady proti údajnému rasismu moc nesedí. Od člověka jako Vy, který pár příspěvků viz výše píše: "uráží mě jako ženu být jmenována ve spojitosti s cikány", to vůbec nesedí.

Nechutná rasistka si stěžuje na rasismus. Chucpe. Hnus. Jdu blejt.

Trapná obhajoba Vašeho úletu ze strany Vránolumpky, která se Vám nešikovně snažila hodit záchranné lano, které bylo zpuchřelé a přetrhlo se ještě za letu, na věci nic nemění.

Ale jen houšť. Předveďte se co jste vlastně zač. Vy utlačované chudinky feminacistické.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: dulcibelka a Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 04.04.2007, 16:09

Musím se upřímně přiznat, že Vaše duševní pochody jsou pro mne celkem záhadou. Nezdá se mi, že bych D. obhajovala (nebylo proč), jen jsem upozornila na pasáž, kterou měla na mysli. Toť vše. Považovala jsem Vás za inteligentního člověka, přes všechny ty Vaše záchvaty koprolalie, zdá se, že jsem se mýlila. No, nevadí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump a ostatní inteligence

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 16:29

cit. dulcibelka:
"Až na to, že mě jako ženu (příslušnici nějaké menšiny??) docela uráží, když jsem jmenována v jedné rovině a souvislosti s cikány :-( "

cit. lubob:
"co prosim?"

cit. Vránolump: Založeno: 03.04.2007, 12:43
"dulcibelka měla na mysli asi toto:" Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně postižení." Prosím."
_______
M
K:
- o žádném upozornění na "pasáž, kterou měla dulcibelka na mysli" nemůže být evidentně ani řeč
- o tom co měla opravdu na mysli nemůžete vědět vůbec nic, nebo píšete z jedné kanceláře? Proč za ni mluvíte?
- co jiného je vše předešlé, než OBHAJOBA nepromyšleného úletu?
- k pochopení vašich příspěvků není třeba příliš inteligence, to mě přeceňujete

A diskutovat se mnou v klidu a bez mé údajné "koprolalie" určitě můžete. Prvním krokem k tomu je uvědomit si, zda o to fakt stojíte. Druhým krokem je umět přiznat, že se mi něco nevyvedlo a že ten druhý má, aspoň někdy a v něčem pravdu, nebo prostor na svůj odlišný názor. To je moje podmínka klidné diskuse bez výpadů. Dosud to vypadalo, že o podobný model nestojíte. Aspoň si to přiznejte a nepleťte sem nějaké předstírané "pýření se" nad běžnými vulgarismy. Nejsme tu nikdo žádné dvorní dámy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump a ostatní inteligence

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 04.04.2007, 16:40

Ještě než prchnu za svými psy... nad vulgarismy se opravdu nepýřím, sama neopoužívám zrovna salonní mluvu, jen mi připadá, že to trochu přeháníte. A ohledně D. jsem to pochopila tak, že ji uráží být zahrnována do jakékoliv vyňaté skupiny, o které se tvrdí, že je ohrožena. Vy jste to zřejmě pochopil jinak. Mějte se.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump a ostatní inteligence

Autor: Olga Žena

Založeno: 04.04.2007, 16:41

No ale vždyť "Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně postižení." skutečně JE pasáž z článku, Klokan. Nikoliv Vránolumpin názor. Prostě tu větu v článku našla a lubobovi, který nevěděl, o čem dulciblka mluví, ji naservírovala na stříbrném tácu.

Docela by mě zajímalo, jestli teď budete "umět přiznat, že se Vám něco nevyvedlo a že ten druhý má, aspoň někdy a v něčem pravdu".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 18:07

To snad není možné. Já jsem nereagoval na žádnou pasáž ze článku, ale na rasistický příspěvek dulcibelky, následnou reakci luboba a následné rádobyvysvětlení Vránolumky, které mělo umožnit dulcibelce "elegantní" únik, i když za ni nemá co mluvit.

Zase děláte, že nerozumíte a snažíte se mě nebo nevím komu vsugerovat mylný dojem, že jsme mluvili na JINÉ téma, které jsem já nekorektně opustil. OPAK je pravdou.

O projevu ve článku nepotřebuji mluvit, s tím souhlasím. Nesouhlasím s nemístným překrucováním Topolánkových "pasáží", které tady předvedla dulcibelka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Olga Žena

Založeno: 05.04.2007, 11:14

Ne, to Vy nerozumíte mně, Klokane. Jistěže jste Vy nereagoval na pasáž z článku. Ale dulcibelka tím svým "rasistickým projevem" ano.

V tom článku stojí: "Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně postižení".

Na to řekla dulcibelka, že se ji nelíbí, když se takhle staví ženy na jednu rovinu s Romy. V čemž jí rozumím, ženy na rozdíl od Romů - ale i postižených - nejsou menšina. Lubob byl zmaten a nechápal, o jaké romsko-ženské společné platformě se hovoří, tak mu Vránolump tu větu našla a překopírovala. Já bych to udělala stejně, taky mi hned došlo, o čm dulcibelka hovoří.

Proto mám za to, že Vaše napadání Vránolumpky, je úplně zcestné. Udělala jedinou věc, totiž pomohla Lubobovi. Nic nevysvětlovala, nic neobhajovala, ten text, který považujete za její "rádobyvysvětlení&qu
ot; je ve skutečnosti citát pasáže z článku.

A mě zajímá, zda se zachováte podle svých vlastních návodů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 11:42

opravdu nevim, olgo, proc to tak prekrucujete.

slo o to, ze dulcibelku URAZI, ze je JMENOVANA v jedne rovine s CIKANY.

pokud vim, dulcibelku v clanku nikdo nejmenoval. ani v te pasazi neni zadna zminka o mensine. to, z ceho jsem byl zmaten je jenom vas vymysl. priste se radeji zeptejte nez se pustite do takovych bohapustych konstrukci :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Olga Žena

Založeno: 05.04.2007, 12:24

Lubobe, zkuste si popsednout, třeba to pomůže. V té větě Toplánek hovoří "o ženách, Romech a tělesně postižených". Dulcibelka je žena, ergo je v té větě opravdu jmenována v jedné rovině s Romy. Je mi úplně jedno, jestli je podle Vás rasistické nebo nebo ne, že jí to vadí. Jde mi o to, že jste se zmateně ptal "co prosím?" a Vránolump Vám přispěchala na pomoc a ukázala, o které Topolánkově větě dulcibelka hovoří. A Klokan jí teď za to nadává.

Msylím, že příště si pořádně rozmyslím než strávím dlouhé hodiny tím, abych Vám vystělovala, čemu nerozumíte. Tohle mě dokáže opravdu rozzlobit, někdo Vám chce pomoct, teď mu za to nadávají a Vy místo abyste se jí zastal, děláte mtrvého brouka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 12:37

mila olgo, jeste jednou vam pripominam, ze se mate radeji nejdriv zeptat nez si domyslet "nejake moje zmateni" & pokouset se ho vysvetlovat.

takze, aby vam to bylo jasne & nemusel jsem vas vyzyvat k poposednuti, tak vezte, ze me zarazilo, ze dulciblbku URAZI... (to, co ji urazi, zduraznuji slovo CIKANY).

ponecham stranou faktickou stranku veci. protoze romove bud patri k slabym skupinam nebo nepatri. stejne tak zeny. vyjadreni ani jednoho z tech faktu mi vubec nepripada k nikomu urazlive.

ja jsem ji nabidl, kam ma smerovat sve rozhorceni nad "slabosti zen".

takze olgo, klidek, zkuste to zase postaru, tj. s rozvahou & jasnym myslenim. to vam [nekdy] jde :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Olga Žena

Založeno: 05.04.2007, 14:19

Lubobe, já Vám klidně věřím, že Vám to srovnání nepřipadá urážlivé. Ale je to úplně IRELEVANTNÍ, česky BUŘT. Do toho svého "Co prosím?" jste důvody nenapsal. A tak to hodná Vránolump pochopila stejně jako já - tedy jako že nechápete, kde to tam proboha dulcibelka vidí - a napsala Vám to. A právě za to ji Klokan kritizuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 14:32

presne tak, olgo. nenapsal jsem tam zadne duvody. proto jsem vas vyzyval at si nejdriv ujasnite, o co jde nez prispechate s nejakymi vlastnimi konstrukcemi & naslednym trapnym vysvetlovanim.

stejne tak jsem se nedockal odpovedi od dulcibelky (az pak nejapne pokusy o vycouvani).

klokan velice spravne - stejne jako ja - postrehl to hlavni & tudiz dulezite - ten nefalsovany projev rasismu.

no & pokud jde vranolumpku, tak te uz to vubec nedoslo. jinak by radeji mlcela.

receno jinak - vranolump vystupovala (& vy ted vlastne s ni) v roli, ktera je analogicka tomuto:

nekdo: ty zasranej cikane!
"vranolump&
quot;: prominte, ale rika se zasrany.

holt, kazdy si vsimne neceho jineho, vetsinou toho, co ho na prvni pohled zarazi, prekvapi.
nekdo zase to same prejde, protoze mu to pripada normalni.
ale klidne se v tom h...., damy, placejte dal. aspon budete vice smrdet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Olga Žena

Založeno: 05.04.2007, 15:46

Lubobe, mně je naprosto jasné, o co jde. Bohužel Vám nikoliv. Proto tady taky rozpatláváte dlouze a široce jestli je dulcibelka rasistka. To nemá s tím, co jsem napsala Klokanovi žádnou souvislost. Kdybych měla uvažování jako Vy, tak Vás osočím, že mlžíte a demagogicky odvádíte diskusi jinam, jenom aby zapadlo, jak se Klokan uťal. Naštěstí mám jiné, a tak si to vykládám jako výraz stařecké nechápavosti.

Takže naposledy, ano? Právě jste sám napsal, že Vránolump si ani nevšimla, že se dulcibelka projevila rasisticky. Tohle Vaše tvrzení je v PŘÍMÉM ROZPORU s Klokanovým obviněním, že ji obhajovala. Obhajoba je totiž vědomé a cílené jednání.

O tomhle obvinění Vránolump celou dobu hovořím, o ničem jiném. Sám jste teď dospěl k tomu, že se Klokan mýlí, tak už to proboha zabalte a vykliďte prostor nebo si toho mého dotazu vůbec nevšimne. Kdybych věděla, kolik času mi zabere Lubob, když se zeptám Klokana, tak držím hubu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 06.04.2007, 09:41

Drahá Olgo,
musím Vám vyjádřit hluboký obdiv. Nepřipadáte si někdy jako ten příslovečný Sysifos? Když odmyslím Vaše znalosti, které pochopitelně nemám, nejsem právník, tak Vaše trpělivost je opravdu obdivuhodná a nekonečná. Díky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.04.2007, 11:34

rozzurena jste roztomila, olgo :-)

podivejte, ja vubec nechapu, proc se v tom tak angazujete. ja jsem jen vyjadril udiv nad projevem rasismu dulcibelky & pak uz se zto acalo vezt v duchu vaseho vztekleho postekavani.

mate opravdu jine uvazovani nez ja & ja si to treba muzu taky vykladat po svem - mladicke trojceni potrestene kozy.
v jednom vam ale davam za pravdu, v tomhle pripade jste skutecne mela drzet hubu. hlavne pro dobro vas samotne, protoze cela tahle eskapada je vas nedustojna.

& hlavne, zkuste trosku pilovat tu logiku, to vam jeste moc nejde - mate tam chyb jak maku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.04.2007, 16:43

Lubobe, když se zastanu někoho, komu nadávají neprávem, tak to není "poštěkávání". Že jste doteď nepochopil, že jsem se ptala Klokana, a ptala se ho na jeho výroky na adresu Vránolump - jen a jen Vránolump - a do reakcí na můj dotaz na Klokana sebestředně motal sebe, svoje údivy, svoje důvody a svoje pohoršení nad Dulcibelkou, které pro ten můj dotaz vůbec nebyly podstatné, je Váš problém.

Jediné, čím jste přispět mohl a měl, byla obrana nespravedlivě nařčené Vránolump. To jste neudělal, tak se Vám fakt divím, že to toho ještě máte chuť šlapat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Olga, dulcibelka i Vránolump

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.04.2007, 09:32

draha olgo. dejte si tu praci & proctete si prispevky jak sly v chronologickem sledu. dospejete k mistu, kde tvrdite toto:

"Lubob byl zmaten a nechápal, o jaké romsko-ženské společné platformě se hovoří, tak mu Vránolump tu větu našla a překopírovala. "

z toho, co bylo napsano pred tim nemate po ruce VUBEC NIC, co by vas opravnovalo k takovemu tvrzeni. je to vas cirociry vymysl, konstrukce, na ktere dale stavite.
& to i presto, ze jsem vas na to jiz dvakrat upozornoval, porad melete svou.

vranolump mi s nicim nepomohla, jeji radobysarkasticke "vysvetleni" mi bylo uplne k nicemu. tak nevim, proc do sporu mezi klokanem & vranolumpkou porad tahate me, stekate na me, nadavate mi & jeste mi drze rikate, at vyklidim prostor.

ja jsem vyjadril udiv nad dulcibelcinym projevem rasismu, & tim to pro me mohlo skoncit.
nebyt toho, ze se do toho porad vkladate vy, zcela nepochopitelne do sporu mezi vranolumpkou & klokanem tahate me (& po svem & opakovane blbe si vysvetlujete muj dotaz) & chovate se pritom jak samolibe trdlovite torpedo.

ja nemam nejmensi duvod se vranolump zastavat. neptal jsem se ji na nic, jeji "vtipna" odezva mi byla k nicemu, vyhnula se onomu rasistickemu podtextu.
jedine co nechapu, ze vy se v tom porad mazete.
to uz je ale vase vec, jen z toho, prosim, napriste vynechejte me & nedesinterpretujte moje vyroky.

no & u toho bychom uz mohli skoncit, co rikate?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Olga

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 05.04.2007, 20:09

konec cit. Olgy:
"....proboha dulcibelka vidí - a napsala Vám to. A právě za to ji Klokan kritizuje."

Takhl
e se moje příspěvky přece nedají vysvětlovat.
Kritizuji to, že dulcibelka vyřkla jednoznačně rasistický výrok (i když se všechny horem spodem snažíte dokázat opak) a o pár reakcí níže si stěžuje:
"...tento server je rasistický víc než Topolánkův projev".

SIC

N
ení co dodat. Kdo chce chápat chápe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Olga

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.04.2007, 16:46

Ne ne, Klokane. Já nemluvím o Dulcibelce, ale o Vránolump. To "napsala Vám to" je přece o ní. Řekl jste, že Dulcibelku obhajovala a že není pravda, že jen ocitovala pasáž z článku. A ona to pravda je. Tak čekám, jestli to přiznáte.

Heršoft, prý Svaz mužů, a chovají se zbaběle jako malí haranti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Vránolump a ostatní inteligence

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 09:31

olgo, neblbnete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump a ostatní inteligence

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 04.04.2007, 17:07

Já myslím, že pokud Vám čtení činí potíže, měl byste se spíše věnovat dalším návodům správné felace.

Myslím, že jsem dostatečně potvrdila, co Vránolump psala. Tedy potvrdila - jak komu, že jo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: dulcibelka

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 19:02

Vzhledem k tomu, že Vám zase dělá potíže psaní, doporučuji, abyste konečně od návodů ke správné felaci přešla raději k praxi. Příliš mnoho teorie dělá v praxi problémy. Kupte si láhev červeného a jděte na to. Napoprvé to sice nebude nic moc, ale Vaše činnost bude určitě mnohem užitečnější, než Váš pobyt na těchto stránkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: dulcibelka

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 09:33

klokane, dulca si prece kupuje vyhradne krabicove dezertni (& reze to francovkou nebo ironem):-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: dulcibelka

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 05.04.2007, 11:46

Nepodsouvejte mi svoje návyky, buďte tak laskav :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 05.04.2007, 06:59

Si nějak srovnejte v hlavě co že vlastně chcete.
Nejdříve vyvoláte vlákno o tom jak se (samozřejmě nerasisticky) cítíte uražena tím že jste v jedné z jmenovaných řvoucích skupin. (nebo ve dvou naráz?) Proč ?

Asi proto aby Vám mohl někdo nahrát a Vy vítězoslavně zasmečovala svými emocemi (tudíž bez jediného argumentu, jak jinak) proti serveru i Topoánkovi současně.
Opravdu "excelentní" výkon.

Už máte zlatou femi plaketu, nebo alespoň řád femi-lhací práce?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: Žena

Založeno: 03.04.2007, 21:51

A já si naivně myslela, že feministky jsou fousaté mužatky, které tvrdí, že ženy se chlapům ve všem vyrovnají a některé z nich se hlásí do armády a tak. Tak jak to je? :-O

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: * Žena

Založeno: 04.04.2007, 09:14

Proč naivně? Ono to tak je. Jen nemusí být vždy škaredé - o to ale mají zrůdnější názory.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 08:46

to je úžasná demagogie:-))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 04.04.2007, 09:00

Spíš něž demagogií bych to nazvala zmateností...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 09:14

kdo ty "chlapy" vychoval, panenko skákaváááá:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.04.2007, 14:39

Dulcibelka se podle toho, jak jsem to pochopila, ohradila proti tomu, že by měla být počtena mezi nějaké slabší menšiny hodné ochrany jen proto, že je žena. Tedy přístup, kterému by měli členové Svazu mužů jen tleskat, protože je to v intencích toho, co tvrdí.

Ovšem vypadá to, že k tomu řada těchto členů přistupuje spíše stylem "kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde". Spousta jich prostě potřebuje, aby se ženy, které považují za feministky, do jejich názorů navážely, a když tak ty dámy nečiní, protože se shodou okolností zrovna jedná o názor rozumný, dostane se jim stejného viksu, jako kdyby tak činily.

Nevím, zda mi tvrzení, že členové tohoto svazu hájí i moje zájmy, připadá více k smíchu, nebo k pláči.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.04.2007, 14:49

alizon, k cemu ty eufemisticke generalizace, ktere jsou navic logicky spatne? dulcibelka nenapsala, ze je pocitana mezi nejake slabsi mensiny. napsala, ze ze ji URAZI byt jmenovana v souvislosti s CIKANY.

pokud jde o to prvni, tak jsem ji explicitne rekl, kam ma sve vyhrady smerovat. to, ze zeny jsou slabsi (mensinovou) skupinou je retorika feministek. svaz muzu se proti takove retorice vymezuje.

to, ze je dulcibelka rasistka je neco jineho. jestlize svaz muzu haji jeji zajmy antifeministicke, neznamena to, ze zarovem haji jeji zajmy rasisticke. s temi musi jit nekam jinam.

klidne si nad tim placte nebo se smejte. kdyz uz se nad tim nehodlate zamyslet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 03.04.2007, 13:00

tam nás zařadil sockom, doufám, že je nevolíte.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 03.04.2007, 17:23

To, že jsem žena, věru neznamená, že jsem debil :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.04.2007, 09:51

ovsem ani to neznamena, ze debil nejste :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 10:07

to víš žejo, my jsme všichni debilové, jen ty jsi inťa

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Celkem souhlasím.

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.04.2007, 13:06

jak myslite, ja vam to urcite rozmlouvat nebudu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

kecy

Autor: kytička Žena

Založeno: 03.04.2007, 14:49

Odpovědí: 6

kdo prezentuje 15% rovnou daň, která ale není 15% kecá, a kecá ve všem. I v tom článku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: kecy

Autor: Žena

Založeno: 03.04.2007, 21:55

A kolik teda je ta daň?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: kecy

Autor: kytička Žena

Založeno: 03.04.2007, 22:44

novináři to přepočítávají na cca. 20,1-21 % (u zaměstnanců), kolik to bude pro SVOČ mi není jasný, protože ta přiblblá prezentace min.financí uvádí pořád současný daňový zatížení (cca. 19%,25% a 32%)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: kecy

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.04.2007, 09:52

zajimava "logika" :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: kecy

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 19:30

to je moje logika :-)
Že když zjistím, že někdo v něčem (co sliboval) hodně kecal, tak z toho logicky dovozuju, že kecá i v jiných věcech, který vykládá jako to, co zamějšlí udělat.
Ale nevylučuju, že jinej logik dojde k opaku :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: kecy

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.04.2007, 12:45

urcite ano. ja treba nejsem schopen s pomoci logiky dojit k zaveru, ze kdo keca v necem, keca ve vsem. takova "logika" je mi proste cizi :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: kecy

Autor: Sid Muž

Založeno: 04.04.2007, 23:37

Ale v clanku se o 15% dani nemluvi... To sem asi nepatri, spletla jste si, Kyticko, clanek...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: článek

Autor: modryklokan@seznam.cz Muž

Založeno: 04.04.2007, 16:10

Odpovědí: 32

Zní to všechno příliš dobře na to, abych věřil, že se uvedené změny a postoje podaří realizovat.

Vaz mu zlámou politicky mocné ženy. Už je jich dost v médiích, v ekonomice. K reálné moci nepotřebují, aby byly viděny v politice.

Těmto ženám a dalším lidem napojeným na nejrůznější gender-eko-euro korektní vládní i nevládní skupiny a lobbisty stačí jen zmínka o ženách a odstřelí to. Věcnost v tom nehledejme, nikoho z mocných nezajímá. Topolánek, stejně jako my všichni smíme veřejně mluvit o ženách nebo jiných "chráněných" skupinách, ať skutečných nebo imaginárních, pouze v dovoleném, schváleném, odzkoušeném feministickém korektním kontextu. Vše ostatní nemá šanci.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.04.2007, 18:41

Proč jsou ženy diskriminovány při přijímání do zaměstnání? Jednoduše proto, že ochrana žen je tak vysoká, tak rigidní – a nový zákoník práce to ještě zhoršil – že je prostě daleko rizikovější zaměstnat ženu než muže.

Jsou diskriminovany nebo nejsou? Ja jsem proti doiskriminaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: cor Žena

Založeno: 04.04.2007, 23:40

jemu to nevysvětlíš, budeš pro něj slepice, píča nebo feministka, případně všechno dohromady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Odin Muž

Založeno: 05.04.2007, 00:55

A proc si myslim, ze ceske zeny jsou bud "slepice, píča nebo feministka, případně všechno dohromady" a nemyslim si to o zenach v evropskych zemi, kde jsem vetsinu zivota zil? Proc treba v Nemecku i dnes zeny co se tyce obleceni nevystavuji provokativne briska a dalsi casti sveho tela? Proc na cesko-nemecke hranici jsou domy se srdickem jen na ceske strane? Proc na sidle nemeckeho, polskeho, rakouskeho ci slovenskeho prezidenta neni cervene srdicko, jak tomu bylo na Hradcanech za vlady predchoziho prezidenta CR?

Rad si to necham vysvetlit ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 07:54

No vidíš, a najednou se cor a další neozvou. To dělají vždy, když si nechtějí něco přiznat a nebo na to neumí odpovědět - stáhnou se, aby to vyšumělo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.04.2007, 09:44

Jen tak pro zajímavost a mezi řečí: Co si o Odinově výroku "ceske zeny jsou bud "slepice, píča nebo feministka, případně všechno dohromady"", myslíte Vy osobně? Máte v podstatě dvě možnosti:
a) souhlasíte s ním a v tom případě se naskýtá otázka, zda se Vy osobně cítíte být slepicí, píčou, feministkou nebo vším dohromady.
b) nesouhlasíte s ním a v tom případě se nabízí otázka, proč Vás zajímá reakce nicku cor a dalších a neozvete se sama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 10:07

Odpovím Vám. Je to bod a./, přičemž ale nevztahuju Odinův výrok na sebe, protože on tím myslem většinu vás tady - poťapkané feministky. A já nejsem feministka, jsem dokonce odpůrcem feminizmu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.04.2007, 11:31

Jenže Odin nenapsal "ženy na tomto webu". On napsal " ceske zeny" a nevyjmul z toho ani české ženy mimo tento web ani Vás osobně, ale pouze ženy ostatních evropských zemí. Dokládá to způsobem oblečení českých žen (o oblečení žen na tomto webu nemůže nic vědět), existencí bordelů v pohraničí a srdíčkem na Hradě, tedy o sférách existujících mimo tento web. Tudíž je jasné, že tím míní i Vás, ledaže byste nebyla česká žena.
Feministkou nejste, takže nám zbývají ještě slepice a píči. Co si vyberete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.04.2007, 11:35

Popletla jem pád: nikoli "o sférách existujících" ale "sférami existujícími"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 14:05

Kristino, to je právě to typické pro vás tady, že v textu hledáte překlep, trochu neobratný obrat,
a toho se pak držíte jako štěnice. Protože nejsem vztahovačná, tak vím, že Odin své vyjádření "české ženy" - mínil "české feministky" + ty další vámi uvedené,...prostě se v rychlosti nepřesně vyjádřil.
Ale v tom vy si libujete, jak už jsem napsala. Takže nejsem ani česká feministka, ani slepice a ani píča.
Ale vás je tu dost, co by jste si z toho výběru vybraly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.04.2007, 17:48

Odin vymezení ČESKÝCH ŽEN vůči ŽENÁM OSTATNÍCH ZEMÍ věnoval celý svůj příspěvek, nejde tudíž o jeden neobratný obrat ani o překlep, ale o TÉMA celého jeho příspěvku.

Tohle přesně napsal:
"A proc si myslim, ze ceske zeny jsou bud "slepice, píča nebo feministka, případně všechno dohromady" a nemyslim si to o zenach v evropskych zemi, kde jsem vetsinu zivota zil?"

Ať to čtu, jak chci, stále mi vychází, že české ženy, tj. ženy, které žijí v téhle zemi, na rozdíl od žen v evropských zemích, kde většinu života žil, se dělí buď na a)feministky, nebo b) slepice nebo c) píči, nebo všechno dohromady.

Pokud by výrazem "české ženy", jak tvrdíte, myslel jen tu konkrétní podmnožinu českých žen, která se vyznačuje tím, že jsou feministky, slepice nebo píči, pak by celé to tvrzení bylo dost absurdní. Tvrdil by tím totiž toto:

"A proc si myslim, ze česká slepice, píča nebo feministka je bud slepice, píča nebo feministka, případně všechno dohromady ?"

Odmyslím-li absurditu celého toho tvrzení, je tu navíc ještě to vymezení vůči ženám ostatních evropských zemí. Kdyby myslel jen určitou část českých žen, proč by ji vymezoval vůči ženám jiných zemí a ne vůči té druhé části českých žen, které nejsou ani slepicemi, ani píčami ani feministkami?

Ne, autor výroku výrazem české ženy zcela nepochybně mínil české ženy a Vám je houby platné, že ten výrok nevztahujete k sobě, protože autor ho zcela nepochybně vztahuje k Vám.

Pokud jste česká žena a nejste ani feministka, ani slepice nebo píča, pak si volbou bodu a) z mých prvních dvou otázek protiřečíte. Pokud totiž existuje možnost, že jsou takové české ženy, které nejsou ani feministky, ani slepice nebo píči, tak Odin prostě neměl pravdu a měla jste volit b) a v tom případě se naskýtá ta druhá otázka, proč Vás zajímají reakce druhých žen, když Odin spolu s nimi hrubě a primitivně uráží i Vás?

Odpovědět na příspěvek

 

SOUHLAS Kristyno,tohle jsem chtela napsat

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.04.2007, 21:13

pokud nekdo srovnava ceske zeny, pici, slepice a feministky a jste popripade vsechno dohromady, s temi v zahranici, tak se u slova ceske nejedna o preklep ale o naprosto vedome srovnani.
Mimochodem v zahranici jste asi v zivote nebyl, prostituce kvete ¨tak jako tak vsude a ta odhalena briska rovnez.

Je videt halt uroven nekterych zdejsich panu.

Pikantni je napominani Krystyny tytyty... co to delas, "typicky " pro ni smaotnou hleda a hleda a hleda preklep.

Prekleb by ale byl namisto ceske treba cekse, vite? takze o preklep se nejedna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: SOUHLAS Kristyno,tohle jsem chtela napsat

Autor: Kristina Žena

Založeno: 06.04.2007, 13:57

Odinův výrok sám mě nezajímá, resp. zajímá mě jen v kontextu hvězdiččiny reakce.
Když v diskusi padne hrubá urážka, člověk má dvě možnosti: buď reagovat, nebo nechat být. Na to, aby se ale uražený začal lísat k urážejícímu a riskoval totální ztrátu sebeúcty, úcty okolí a soudnosti výměnou za možnost rýpnout si do svých oponentů, musí být člověk opravdu velmi zavilý a militantní fanatik, jehož reakce jsou na míle daleko od konceptu "obyčejné české ženy", do kterého se zde stylizuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.04.2007, 08:22

Zajímavé otázky, ale... Opravdu si myslíte, že bordely v pohraničí provozují "slepice, píči, feministky nebo všechny dohromady"? Že to jsou ty, kdo z toho profitují? Že ony umístily srdíčko na Hrad, pokud to vadí apod.?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 08:31

No možná pár bordelů provozuje Mimi - údajná zazobaná podnikatelka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.04.2007, 08:54

To bylo ošklivé. Člověk by neměl zneužívat anonymity e-diskusí a vypouštět výroky, které by při zdravém rozumu do očí neřekl, neb jsou žalovatelné. A hlavně - NENÍ to odpověď na mé dotazy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: * Žena

Založeno: 05.04.2007, 09:10

Je tu mezi Vámi hodně těch, co napadají zde přítomné pány, a často i mě, a daleko horším způsobem než byl můj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 05.04.2007, 09:40

Přesně to mám na mysli: nikdo nemůže mít všechno. Např. nulové rodičovské povinnosti - stejná rodičovská práva. Nebo oprávnění pranýřovat vulgaritu OŠ – a pouštět si ústa na špacír. Sama jsem k tomu poznání (nikdo nemůže mít všechno) přišla někdy mezi čtvrtým a pátým rokem života. Od té doby jsem nějak vyrovnanější, přestala jsem trpět na psotníčky....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 05.04.2007, 08:55

No jasně, mašinko!
Každej přece ví, že bordely provozují výhradně ženy - a zásadně jen pro svoje potřeby!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: dulcibelka

Autor: modryklokan@senam.cz Muž

Založeno: 07.04.2007, 14:18

Máte docela pravdu milá dulcibelko. Až na to slovo "výhradně". Jsou i bordely, které provozují muži.

A taky není pravda, že provozovatelky bordelů je provozují výhradně pro svoje potřeby. Finanční zisk, který tvoří prostitutky plyne na uspokojení potřeb majitelek bordelů a sexuální potřeby na pracovnicích bordelů zase uspokojují většinou muži.

Bylo už více experimentů s bordely výhradně pro ženy, ale všechny zkrachovaly. Ukázalo se, že ženské zákaznice jsou nepřiměřeně sexuálně náročně a za peníze, které byly ochotny platit, to žádná prostitutka nebo prostitut nechtěli dělat. No a peníze za které by to dělali, zase nechtěly zákaznice pustit.

Jedná se zcela jednoznačně o diskriminaci na základě pohlaví. Stálo by za zvážení, zda nezavést další sociální dávku, v rámci "pozitivní akce" ovšem výhradně pro ženy (aspoň dočasně), tzv. "sociální příspěvek na zvýšené náklady při externím čerpání rehabilitačních procedur mucoendokrinní terapie".

Pro snadnější porozumění by se mluvilo o tzv. "Klokan/Dulci vaginální dávce". Slangově "ojebné".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 19:56

Proc na cesko-nemecke hranici jsou domy se srdickem jen na ceske strane?

protože teprve 8. března 2007 Ústavní soud potvrdil, že obce smějí zakázat nabízení sexuálních služeb (alespoň) na veřejném prostranství. Všechny vyhlášky obcí na tohle téma se do té doby rušily, že jsou v rozporu se zákonem.

A protože v tomto státě nemáme co např. v Rakousku, t.j. :
Prostituce nesmí být ani nabízena, ani provozována
A) pro nezúčastněné osoby zvláště dotěrným způsobem nebo skrze dotěrné označení budov;
B) v následujících prostorách
úředních budovách
školách
domovech pro děti nebo mládež
dětských centrech
místech, kde se setkávají nezletilí, ve smyslu § 3 Abs 1 NO Jugendgesetzes, LGB1 4600
sportovištích
na dětských hřištích
nemocnicích
domovech důchodců a penzionech pro staré občany
kasárnách
nádražích a stanicích
a v blízkosti výše uvedených míst;

Pokud se nemýlím, tak hned na to začaly obce prostituci regulovat a dokonce snad ji i vytlačovat za okraj obce. Tam už to bude záviset na tom, jestli bude snaha i na kraji.

Ale stejně se to nedá srovnat se zákazem třeba v tom Rakousku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.04.2007, 11:33

ano, jsou "diskriminovany"
;. treba tim, ze jim zamestnavatel musi drzet misto, musi jim platit materskou. to ma samozrejme sve nasledky.
nemyslim, ze by bylo tak tezke to promyslet:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.04.2007, 21:05

Nedelejte ze sebe blbce Lubobe. Vzdyt je to jinak. Drzet misto musi zamestnavatel KAZDEMU kdo je na nemocenske. Nemusim rikat, ze tvrdite neco cerne na bilem o vecech o kterych jste satne informovan. Pokud jste informovan dobre,tak zamerne lzete.
Materskou zamestnavatel NIKDY neplati a NIKDY neplatil. plati ji pojistovna. Je to neco jako pojisteni.
A do tretice abych znicila uplne vasi argumentaci:
to neni MATERSKA, ale "RODICOVSKA" dovolena (opakujte si to klidne 100x)asi jste o tom vzivote neslysel, a to znamena jenom jedno jedinne:

Podle vasi logiky: zamestnanec musi platit materskou 3 roky otcum. Tak proto jsou muzi jako celek diskriminovani.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 21:10

Nastoupí-li žena po skončení mateřské dovolené do práce musí jí zaměstnavatel zařadit na její původní práci a pracoviště.
Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel podle pracovní smlouvy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.04.2007, 21:32

stejne jako ten kdo je na nemocenske. Kde je problem , kdyz se po nemocenske vrati na stejne misto, nebo treba kdyz byla v cesku 2-leta vojenska sluzba?
Nebo povazujete za pozitivni, kdyz se po materke zena nebo kdokoliv po nemoci na misto uz nevrati? Nebo je to negativni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: kytička Žena

Založeno: 09.04.2007, 12:38

obojí je pro zaměstnavatele (samozřejmě pakliže nejde o státní sektor) problém.
Protože jako zaměstnavatel potřebujete, aby lidi byli v práci, a jejich výkon byl alespoň 80%.
A logicky pak zaměstnavatel dává přednost těm lidem, u kterých je menší pravděpodobnost, že se ocitnou na delší dobu doma a přitom bude zaměstnavatel povinen jim "držet místo".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.04.2007, 11:14

no & vy si, tess, zase nekde najdete, co to je materska & co to je rodicovska. mate v tom - koukam -pekny zmatek, pletete ty dve veci dohromady & vase "niceni" me argumentace je jen mlacenim prazdne slamy.

http://www.vypl
ata.cz/vyplatamzdy/maters
kaarodicovskadovolena.php


http://www.hledamprac
i.cz/pracovni-pravo/kdo-b
ude-vyplacet-materskou.ph
p

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.04.2007, 15:51

Co je materska a rodicovska dovolena si nepletu, jak vyplyva z meho prispevku.

Vy ale bud lzete nebo NEVITE jak to je.

Tvrdite, ze :

"Autor: lubob Založeno: 05.04.2007, 11:33
ano, jsou "diskriminovany"
;
treba tim, ze jim zamestnavatel musi drzet misto, musi jim platit materskou. to ma samozrejme sve nasledky.
nemyslim, ze by bylo tak tezke to promyslet:-) "

Moje odpoved je, jak jsem rikala vyse:

zamestnavatel musi drzet misto vsem, kteri jsou na nemocenske.

za b

Zamestnavatel NIKDY NEPLATI a neplatil materskou.

Nyni dulezite informace pro vas:

1)Po dobu čerpání mateřské dovolené přísluší zaměstnankyni od zaměstnavatele, jejíž pracovní poměr trvá, pracovní volno bez náhrady mzdy.


2)velká organizace (nad 25 zaměstnanců) - ZENA bude dostávat PPM přímo od něho (přes něho). Pokud by byl malá organizace, PPM vyplácí Česká správu soc. zabezpečení (primo).
Jinymi slovy: zamestnavatel materskou vyplaci ale jen organizacne, neznamena, ze ji opravdu plati.


Rodicovska:


Rodičovská dovolená (§196 ZP) přísluší ženě na její žádost po skončení mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Otci dítěte přísluší - na žádost - od narození dítěte rovněž do tří let jeho věku, přičemž mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou oba rodiče čerpat současně.
Takze rovnopravnost. Proc ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: kytička Žena

Založeno: 05.04.2007, 19:41

podle mě myslel to tak, že ochrana žen v zákoně je taková, že je to v reálu diskriminuje.
Protože díky té zvýšené ochraně se bojí zaměstnavatel je zaměstnat.

Např.: Těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, a zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Takový zaměstnavatel těžko může předvídat, co všechno bude v lékařském posudku té ženy, a tak si raději najme muže anebo enu, který toto nehrozí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.04.2007, 21:35

Jiste vite, ze jsou u nas obory, kde pracuje vetsina zen, skolstvi, zdravotnictvi, administrace, textilni prumysl, zemedelstvi - proc se tyto obory jiz davno pri takove prognoze - riziko zamestnat zeny -nezhroutili, proc pres to prezevsechno normalne funguji?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: Lapil Muž

Založeno: 09.04.2007, 18:36

On ten problém s mateřskou/rodičovskou se bude týkat spíš menších podniků a školy, nemocnice a textilky (opravdu je zemědělství feminizovaný obor?) patří spíš k těm větším.
Počítejme: (odhady vlastní, s opravou "ať se to dobře počítá) jestliže žena stráví asi tak 4 roky mimo zaměstnání a jestliže je zaměstnaná celkem 40 let, vyjde nám, že 10% žen je teď v tuto chvíli "mimo provoz" skrze péči o dítě. Jinými slovy - v podniku se spoustou zaměstnanců (obého pohlaví) je v danou chvíli nějakých 5% lidí mimo; i kdyby se to hodně sešlo, je na mateřské/rodičovské nanejvýš nějakých 10% lidí, a to se vždycky zvládne nějakými přesčasy, brigádami a podobně.
Mám-li ovšem zaměstnance dva, pak si musím sakra rozmyslet, jestli si můžu dovolit mít na několik měsíců skoro zničeho nic (půl roku dopředu avízo?) poloviční stav, a to nedej pámbu, aby do toho spadly obě dámy naráz.
To se často nerado slyší, ale osobně mi připadá, že korektní přístup v takových případech znamená víc než nějaká korektnost politická nebo genderová nebo kýho čerta.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak je tohle pravda nebo neni?

Autor: kytička Žena

Založeno: 09.04.2007, 19:23

viz 09.04.2007, 12:38 - o hroucení tu nebyla řeč :-) A možná jen poznámečku : abyste zaplatila zaměstnance, tak musíte s jejich pomocí vydělat alespoň na zálohy daně a jejich mzdy a na to, co za ně odvádíte státu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: článek

Autor: modryklokan@senam.cz Muž

Založeno: 07.04.2007, 13:52

No vida. Uplynul asi jeden den od mého komentáře Topolánkova projevu a zrodila se "protestní nóta".

Asi si začnu říkat "nezávislý hodnotitel potenciálně genderových politických akcí" :-))))

Teď jsem si tu nótu přečetl a stojí za to se podívat co je pod tím podepsaný za sebranku.

A jednoznačně vede:
Nürnbergerová Veronika, bývalá poradkyně premiéra v oblasti lidských zdrojů, nezávislá hodnotitelka vzdělávacích projektů EK

Za takovej job každá feministka chrochtá blahem a líže nohy své mecenášce.

Odpovědět na příspěvek

 

Hodnocení.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.04.2007, 07:45

Odpovědí: 0

Projev/článek = naprostý souhlas.

Prolém nastává v řečníkovi, který důvěryhodný není. A proto z jeho úst to je spíše parodie. Nevěřím mu ani na minutu, že by si byl za tímto názorem schopen stát a opakovat jej všude, kde je třeba. O jeho realizaci (z jeho rukou 100%) nemůže být ani řeči.

Spíš bych na něj tipoval tu trapnou iniciativu PRO ZÁKLADNÁM a zvací dopis cizích vojsk na nače území.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.