Doporučujeme


14. srpna 2006

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Tak nějak by se dala komentovat mecenášská činnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči Gender Studies. Ministersto práce a sociálních věcí věnuje každoročně spolku Gender Studies nemalé peníze na objektivní zmapování rovných příležitostí v České republice. Nyní se dočkalo studené sprchy v podobě Stínové zprávy.

Po dvou letech Genders Studies vystavilo vládě na základě vlastních provedených výzkumů v podobě Stínové zprávy vysvědčení, jak pracovala a čeho dosáhla na poli rovnosti. Dalo by se říct, že vláda propadla, dostala za svou činnost nedostatečnou. Zpráva říká: „Právní ochrana žen je v ČR i přes pokroky nedostatečná a práva žen jsou v mnoha případech porušována. Ženy jsou mimo jiné znevýhodněny na trhu práce, vystaveny domácímu násilí a nemají odpovídající zastoupení v politice a v rozhodovacích pozicích“.

Proč Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů neupozornila vládu včas na vážnou situaci v oblasti ženských práv? Gender Studies jsou jejím členem. Nebo jí vláda nenaslouchala? Jsou stamiliony investované do programů na odstranění diskriminace (EQUAL apod.) vyhozené peníze, které nepřinesly kýžený efekt, jak říká Gender Studies nebo je za vším něco docela jiného?

Možná by stálo za to podívat se na činnost této rádoby veřejně prospěšné organizace z malinko jiného pohledu. Je možné očekávat od někoho, kdo se profesionálně zabývá hledáním diskriminace žen, že žádnou nenašel? Já myslím, že to možné je. Pokud společnost resp. stát vytvoří zákonem rovné podmínky pro své občany bez ohledu na pohlaví, tak to v principu ani jinak nemůže být. Pokud pak dochází k nějakým rozdílům mezi pohlavími, není tím vinna legislativa, ale rozdílnost je nutné hledat v zažitých stereotypech, předsudcích, genetických předpokladech apod.

Zeptám se však jinak. Je možné očekávat od někoho, kdo je velmi dobře placen za nějakou činnost a je to jeho významný příjem, že řekne tato činnost již není potřeba? Těžko, vlastně nikdy. Byla by to sebervražda.

Gender Studies nemohlo ve své Stínové zprávě dojít k jiným závěrům než, že dikriminace žen trvá. Kdyby se přiznala skutečná situace, že právní ochrana všech občanů - nejen žen - je v České republice na velmi dobré úrovni, tak by se prokázala zbytečnost této instituce. Nedej bůh, že by mohlo dojít k omezení finančních prostředků, natož aby se státní penězovod uzavřel úplně.

Nemalé veřejné finanční prostředky, které plynou do genderu (dnes by se dalo říci do tohoto malého průmyslového odvětví) ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie bude čím dál složitější odstřihnout, protože na nich je a bude závislé stále větší množství „nezávislých, samostatných, emancipovaných“ velmi dobře vydělávajících žen, které díky špatné vládní politice nemohly jít studovat „mužské“ technické obory a zbyla na ně „ženská“ genderová studia.

Dámy z Gender Studies nám potvrdily, že nejen kapři, ale ani kapřice si přece svůj rybník nevypustí :-)

Autor: Petr Pospíšil


Zdroj: Český svaz mužů 14.8.2006

Přečtení článku: 68061x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

I hloupý pes ví,

Autor: Saša Muž

Založeno: 14.08.2006, 14:08

Odpovědí: 0

že ruku, která ho krmí, nemůže kousnout.

A když kouše, je třeba přijmout rozumné preventivní opatření.
Např. naše město má ve svém statutu (obecně závazná vyhláška = právní předpis) mezi jinými normami zakotveno též: "Podmínkou pro uzavření každé darovací smlouvy orgánem obvodu či orgánem s celoměstskou působností je čestné prohlášení obdarovaného o tom, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti. Součástí návrhu na udělení peněžitého daru, předkládanému příslušnému orgánu města nebo obvodu, musí být vždy též přehled peněžitých darů této obdarovávané osobě poskytnutých městem, městskými obvody, městem zřízenými nadacemi a nadačními fondy a příspěvkovými organizacemi města v předchozím rozpočtovém roce."
Do jednotlivých smluv o darování/dotaci se pak ještě vkládá ujednání: "Obdarovaný je povinen vrátit dotaci nebo její část v těchto případech:
a) použití dotace nebo její části není v souladu s touto smlouvou,
b) dotace nebo její část není využita
c) použití dotace nebo její části odporuje platným právním předpisům.
d) obdarovaný nebo jeho orgány budou jednat proti zájmům města, poškodí dobrou pověst města nebo se dopustí jednání městu nepřátelského." Samozřejmě se též sjednává povinnost předložit vyúčtování využití dotace včetně kopií faktur a další ochranné mechanismy proti zneužívání městských prostředků.
Cílem je zabránit tomu, aby za městské peníze bylo město špiněno, pomlouváno, hanobeno či dokonce aby město financovalo "válku" proti sobě. (Některým obcím se to stává - místním fotbalistům nebo hokejistům apod. dají pouhých 500 000 místo požadovaných šesti set a hráči i funkcionáři příslušeného spolku je pak v místním tisku ještě pomlouvají, že na jejich sport nehledí a financují ho příliš málo a tak fotbal či hokej v onom městě zabíjejí a podobné nesmysly, které jsou zvláště před volbami velmi hanebné).

Obdobně by se měl chovat stát - leč nechová.
Doporučuji proto zástupcům Svazu mužů, aby podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádali ministerstva financní, školství, kultury, práce a sociálních věcí, případně i vnitra (možná i spravedlnosti) o sdělení, kolik dotací, subvencí, grantů a jiných darů bylo občanským sdružením, které hanopis s názvem "stínová zpráva..." sepsaly, v posledních 10 letech ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů a státních příspěvkových organisací a jiných státem financovaných veřejných ústavů poskytnuto a jak bylo využití těchto prostředků státem kontrolováno.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 15.08.2006, 14:14

Odpovědí: 5

No, pokud tomu dobře rozumím, tak je-li někdo v nějaké oblasti financován ministerstvem, musí se podle toho chovat a produkovat jen takové závěry, které se ministerstvu líbí (k čemu to je pak dobré?).

A je-li řeč o tom, že "obdarovaný" nepůjde proti chlebodárci - pokud si objednám audit, ze kterého mi vyjde, že třetina mých zaměstnanců jsou budižkničemové, bez nichž se obejdu, a že polovinu práce mohu udělat lépe a levněji, potrestám autora auditu za to, že mi nemaže med kolem úst?

(Pozor! - nehodnotím ani jednu zprávu; jakákoliv zpráva je ale napadnutelná, má-li být "nezávislá", a přitom je zde min. ekonomická vazba mezi "oponenty" - v tom vidím problém, ne v tom, co Gender Studies říkaj nebo neříkaj.)

Odpovědět na příspěvek

 

Platba za audit není darem ni dotací, natož grantem,

Autor: Saša Muž

Založeno: 15.08.2006, 16:33

ale cena za službu. Normální obchodní vztah.
Ale když veřejnoprávní subjekt poskytuje soukromoprávním spolkům, sdružením, neziskovým firmám apod. dotace na rozvoj jejich zájmové činnosti a tyto obdarované party se pak obrátí proti němu a začnou ho pomlouvat a dehonestovat, je to podobné, jako když si syn z kapesného od svého otce koupí pistoli a zastřelí ho.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 15.08.2006, 16:56

No, myslím, že to tak úplně neplatí - ta neziskovka má určitý obor působnosti a ministerstvo ví, komu peníze dává a na co. Nemůže si pak stěžovat, když se ho pak někdo dotkne, plní-li to, co má v programu (např. upozorňovat na nějaké nedostatky, možnosti zlepšení apod.)
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby ta která organizace nedostávala žádné peníze od subjektu, jehož činnost pak může kritizovat - bude-li org. "mírná", bude v podezření, že nadbíhá chlebodárci, a bude-li "přísná", bude kritizována za neloajalitu.

Odpovědět na příspěvek

 

Všem zaslepeným militantním feministkám !!!

Autor: eric Muž

Založeno: 15.08.2006, 22:39

Ono to není o tom, jestli je organizace "mírná" nebo "přísná". Ono je o tom, jestli říká pravdu nebo lže. Genders Studies tentokrát velmi ustřelilo. Aby stát platil někoho za lhaní mi přijde opravdu nemorální.

Navíc, vážená, kritiika vypadá úplně jinak. To co předvádí Gender Studies není žádná kritika, ale špinění dobrého jména ČR .ve světě. Oni jedou do OSN zcela úmyslně zkandalizovat Českou republiku., aniž by čekaly na vyjádření vlády., ministerstva atd. Oni nedaly žádný prostor pro diskuzi ani pro vyjádření se. Náměstek Sajda byl také z tohoto důvodu velmi zaskočen. Králiková mu lhala do očí, že nekomunikuje a on vůbec nechápal o čem ona mluví. Sám říkal, že Králíková je na ministestvu pečená vařená.

Nezlobte se na mně, ale tyhle feministické podpásovky já prostě neuznávám.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 16.08.2006, 08:25

Do háje, jsem "vážený" (pokud jsem..:-)), ne vážená - já se snad přejmenuju na Abdula...

A každý mluvíme trochu o něčem jiném. Myslím, že by někdo neměl brát peníze od někoho, koho pak kritizuje nebo jehož činnost kriticky sleduje - z mnoha praktických důvodů. Ale odmítat kritiku jako takovou - to mi připomíná, když jsme kdysi (snad u Výboru pro lidská práva při OSN) obhajovali úžasnost a profesionalitu naší policie při zásazích typu Global street party a "kurvy neloajální" z organizací typu Ekologický právní servis špinily naše dobré jméno, když měly jiný názor a jiné informace.

Jinak nevím, zda jste obě zprávy četl (od těch NGOs i MPSV), nejen článek Svazu mužů, když jste tak kategorický - předpokládám, že ano.

Jediné, co mě tu zaráží, že všichni brojí proti Gender, byť zprávu sestavovala i Liga lidských práv a Evropské centrum pro práva Romů - vyzývám proto, aby se zdejší diskutéři začali kvalifikovaně obouvat i do nich (nějaký ten grant od státu určitě také dostali).

Odpovědět na příspěvek

 

PS: Pro zvídavé

Autor: yahya Muž

Založeno: 16.08.2006, 21:22

Ta stínová zpráva je dostupná na adrese:
www.feminismus.c
z/download/Cedaw_shadow.p
df,
shrnutí je zde:
http://www.feminism
us.cz/fulltext.shtml?x=19
15886
nebo zde:
http://www.blisty.c
z/2006/8/16/art29870.html
.
Zprávu MPSV jsem zatím nenašel.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.