Doporučujeme


23. června 2006

Feminismus

Redaktor: jis

Aktualita

O feminismu, vulgárnosti, „chlapování“ a mužské „svoloči“.

Některé výsledky realizace feministické ideologie v české kotlině

Abych mohl napsat tento článek musím použít pár sprostých slov kalibru, kterému jsem se pokud možno vyhýbal, nemluvě už o jejich plném vypsání. Ani můj počítač je nechce a neustále je vyvrhuje červenou vlnovkou nesprávného tvaru a já jeho názor měnit nebudu. Ale doba se, jak se zdá, změnila.

Bylo to blátivého podzimu ve vojenském prostoru někdy v polovině šedesátých let. Trávili jsme u motostřeleckého útvaru pro absolventy vojenských kateder VŠ povinný přijímač a jedinou snesitelnou věcí na všem bylo, že to mělo trvat jen několik týdnů. Nechápali jsme, jak to mohou „záklaďáci“ vydržet dva roky. Stáli jsme ve frontě na nějaký blaf ze zamatlané vojenské kuchyně. Ušmudlaný vojáček před námi poradil svému spolubojovníkovi podobného typu na stížnost, že ta jeho mu už dlouho nenapsala.
Tak tý kundě napiš, že je piča, kurva.“
Jako povznesené, životem ještě nepříliš otlučené „absíky“ nás tehdy okouzlila uzavřená dokonalost sprostoty toho výroku. V prostředí, kde jakoby všechno nastavovalo člověku tu nechutnější stránku se ovšem nikdo nemohl divit. Ti dva reagovali na situaci, která je vytrhla z rodin, od děvčat a z práce, která se jim třeba začínala dařit. Proč by oni měli být lepší, než to, do čeho je namočili?
Ale přeskočme čtyřicet let. Dívka, která nerada psala dopisy, se stala asi mezitím matkou a nejspíše i babičkou a možná ani netušila, čím vším v životě byla. Zmizeli vojenští „záklaďáci“ s jejich pádným slovníkem a nahradili je snad verbálně věcnější profesionálové. Ale vulgarita v myšlení i mluvení se z vojenských garnizonů kupodivu jakoby přestěhovala tak říkajíc do salónů, pohříchu na něžné rtíky emancipací osvobozených krasavic.
Mladá, dobře oblečená žena, s budoucností hvězdy superšou pseudoreality, ve „vile“, řekne druhé, stejně nadějné, ochotné ukázat cokoliv komukoliv: před milionem jiných lidí, před svými rodiči, učiteli, jazykem uváleného vojáka.
„Ty vole(?), ta pí..(píp) mně nekonečně se..(píp)..“
Jakou omluvu za svou sprostotu mají tyto dnešní mladé ženy?
Polehčující okolnost nemají žádnou. Jsou zde dobrovolně, ve středu dění a „civilizace“ mezi vybranými, sobě podobnými, a i když nevyhrají přijdou si na slušné peníze. Za našich dob si ty vole neříkaly ani fabričky, teď se zdá, že jsou dívky pokud možno ještě sprostější než exhibující mládenci. Jakoby radostně demonstrovaly, že mohou být „samy sebou“. Už tu, až na primární a druhotné pohlavní znaky, není rozdíl. Už dohnaly ba předehnaly, už jsou také volové, jako byla svého času primitivnější část české mužské populace.
Jejich feministické stvořitelky, které samy tak rády používají výrazy při kterých by i dlaždič zvedl obočí a považují to za vybojovanou výsadu, mohou u televizorů nadskakovat radostí z vulgarity mladé ženské generace, odmítání sebekázně a rebelkování. Jenže těmto stvořitelkám ženských šťastných zítřků ušlo, že hrubost nebyla ani dříve u mužů žádnou odměňovanou výsadou. Za menší klukovskou se pohlavkovalo, za větší se dostávaly dvojky z mravů. V dospělejších letech to člověka diskvalifikovalo společensky a pracovně a mladé, tehdy ještě opravdu dámy, si znechuceně odsedaly, protože ještě cítily odpovědnost za to, koho si vyberou a s kým budou mít dítě. Takže ta vulgarita žen, co je to za výdobytek? Naopak ženská „jemnost“ a právo na ni byla výsadou v postupně se civilizujících společnostech, privilegium, ale i ochranný štít před tvrdostí života pro pohlaví, které se obtížněji bránilo vlkům lidským i skutečným, kterému byla z větší části svěřeno jedno nejdůležitějších poslání, výchova dětí, a proto vedle toho jaksi i kultivace společnosti. A nebyl to žádný mazaný způsob otrokářství, pokud někdo dohlížel, zda se toto privilegium uplatňuje, byly to převážně vzdělané ženy a rozumní muži..
Před časem paní Martykánová v Britských listech v reakci na oprávněný a hezky napsaný smutek pana Duška o tom, že se skutečné ženy chystají vymřít, použila jako jediný argument svou dobře proříznutou pusu, ostatně styl pro feministickou argumentaci příznačný - pravda je to, co se nejlépe hodí. I kdyby to tak bylo, že muži zakazovali ženám kouřit a klít, (což je nesmysl, zamlada nám to připadalo dokonce chic, pravidla určovaly matrony s ohledem na požadavky partnerského trhu, který byl ctěn i řízen především ženami), není jakási revolučnost omluva pro společenskou degradaci. Jeden expert na teorii i praxi revoluce, Vladimír Iljič, se posmíval Němcům, že nejsou žádní revolucionáři, že ti, kdyby v revoluční emfázi dobývali nádraží, nezapomenou si koupit lístky na peron.(Takové převraty by měly smysl, a většině lidí by se líbily – proč když chcete zlepšit společenskou situaci musíte zastřelit přednostu, znásilnit jeho dceru a dětem rozbít hlavu o zeď?) Ale historie bohužel ukázala, že se tragicky mýlil i v té německé slušnosti.
V současné době u nás údajně vrcholí sexuální revoluce (o tu se už pokoušel v historii kdekdo, ale protože se to ženám nehodilo do krámu, svou ctnost uhájily, aby ji mohly optimálně společensky zhodnocovat). Vycházejí z ideologie feminismu, která vyvolává změny lidských vztahů, na jaké si netroufala ani rudá komisařka Kolontajová. Nauka, která formuluje vztahy žen k mužům vzorcem adolescentních chytráků: co je tvé, to je mé a co je mé, do toho ti nic není, rezignuje na základní slušnost, a vytváří jakousi si prázdnou nadřazenost, virtuálních realit podle toho, jak se komu co hodí, a z toho vyplývající vulgarizace dnešní společnosti.
Z odstupu jednou někdo zhodnotí, jak hluboce bylo nutné zapomenout na tisíce let hledání moudrosti, respektování, úrovně, aby mohl feminismus být společensky přijat. Podařilo se prosadit ideologii, která je postavena na subjektivitě a společenské nenávisti, bez jakékoliv sebereflexe vlastního podílu (základní metodou je, že za cokoliv může vždycky ten druhý) nevědeckou a nesystémovou, jako základní společenskou orientaci, mající cosi vyřešit. Ve skutečnosti nenabízí řešení v ničem, jedinou myšlenkou je získat tolik zdánlivých výhod, kolik to půjde.

Vulgarita vyjadřování vychází z vulgarity myšlení
Genderová mafie, rozhodující nejen v časopisech produkujících stohy vymlácené slámy pro spanilomyslné čtenářky, ale dnes už prakticky v médiích všech, radostně přijala tuto erozi úrovně myšlení i mluvení, respektování soukromí, slušnosti. (I feminizací médií se zřejmě dá do značné míry vysvětlit i jejich sklon k drbavosti, odklon zpravodajství od věcné stránky k jevové, která je snazší a v bulvární poloze zajímavější. Je otázkou času, kdy se i ve sportu prosadí jako důležitější informace to, jestli trenér se má rád s brankářem, než výsledek zápasu samotného. V politice už je tento způsob informování běžný.)
Zmizely náznaky alespoň formální úcty, panuje jen účelová vulgarita a chtivost, dovolávání se slušného chování je používáno spíše manipulativně. Logika a slušnost v argumentaci je haraburdí patriarchátu. Můžeme si přece dovolit to, co chlapi, ale většinou je právě jen styl myšlení a mluvení mužské spodiny různých typů, povrchnost, lenost v uvažování a definování a o to větší siláckost v používání synonym jedinou průkazně dosaženou metou.
Ostatně, co je to být jako chlapi? Surogátová hvězdička, radostně oznamuje v rozhovoru pro noviny, že „žije jako chlap“. Myslí tím prakticky nonstop mejdan. Zpovykané holčiny, kterým tatínkové zařídili hvězdnou kariéru, jsou „jako chlapi“. Ale jaké chlapy mají na mysli? Nejspíš lehkoživné frajírky ze svých kruhů – ale to nejsou žádní chlapi – alespoň ne v původním slova smyslu, který obnášel i odpovídající dávku vlastní odpovědnosti. Ony to ani ostatně také tak nemyslí. „Chlap“ už není ten muž co něco unesl, označení je iracionálně pejorativní a má už v nejen ženských časopisech ale obecně i v normálních médiích ovládaných nositelkami „nového myšlení“ blízko k něčemu jako „inteligent“ v totalitní společnosti. Při volání po rovnosti pohlaví v médiích, která jsou plná různého opovržlivého „chlapování“ , se nějak zapomíná, že adekvátním protějškem ženy je muž, chlap patří k ženské. Ostatně tak to také asi funguje. Dámy už v médiích asi nejsou vůbec, takže se tam neobjevuje ani žádný pán. Zato se hovoří o trubcích, v reklamách, písničkových spotech jsou ixkrát denně přitrouble se tvářící kleštěnci beztrestně napadáni, a nejen v akčních filmech nakopáváni do varlat. Opravdu hezké ilustrace jak si představovat rovnost.
V příloze nejčtenějšího deníku říká oblíbená spisovatelka ženského čtení na otázku, jak se dá žít s totálním znechucením z „chlapů“: - Jsem ve stadiu, že se teď snažím chlapy pochopit. Když jim pořád budeme říkat, že jsou idioti, tak jediné, co tím dosáhneme, že budou ještě větší idioti.-
Redaktorka, která se s ní víceméně ztotožňuje v pohledu na ty chlupaté opice má přece jen pocit, že by ji měla trochu přibrzdit. Možná nejsou všichni idioti. Spisovatelka připustí, že ona také pár neidiotů zná, ale že je to tím, že obě žijí v lepší společnosti, kde se kolem nich pohybují ti přijatelnější, čímž naznačuje, že kolem ostatních řekněme prostých žen, které nejsou tak kvalitní (tak, jak se ohodnotily tyto dámy), je výskyt idiotů na čtvereční metr populace v podstatě katastrofální. Je to jen pěkná obdoba zapamatováníhodné scény ze staršího „školního“ seriálu M. Zinnerové, kdy omezený melouchář v podání herce Augusty vykládá své životní družce stejného ražení své názory na srážku s blbcem, (samozřejmě blbcem ve svém pojetí) nebo ještě něco víc? Mottem společenského pohybu v osmašedesátém roce bylo krásné: nesouhlasím s vámi, ale udělám všechno, abyste to mohl říkat. Ideologičtí tajemníci předchozího režimu si na zdání diskuse alespoń hráli. Tady je rovnou ten, kdo si myslí něco jiného idiot. Zmíněná spisovatelka vytvořila svou slávu tím, že vyzývá ženy ve vztazích k iracionální neposlušnosti.(Ale jak mohou být dva dospělí, kteří uzavřeli tak významnou dohodu jako je manželství a výchova dětí vůči sobě neposlušní? A když jsou, čím může tato programová infantilita vést? ) U té paní spisovatelsky to prý skončilo domácím násilím, jak jinak, ale kdo byl skutečným iniciátorem agrese?
A jaká je vlastně definice těch převládajících chlapů – idiotů? A čím je jaksi jejich blbství prokázáno?Jsou tímto termínem, který označuje nejtěžší formu slabomyslnosti, označováni spisovatelkou a spol. všichni, kteří si myslí, že když se lidé na něčem dohodnou, třeba sňatkem, že je slušné tuto dohodu dodržovat? Že nejde jen tak zahodit tisíce let lidského poznávání a žít tak, jakoby se člověk vylíhl ze stránek ženských časopisů? Kolik mají asi výrobkyně současných verbálních limonád, patřičně říznutých panákem pornografie, které jsou společensky servírované jako model moderního chování, na svědomí lidských osudů, rozbitých vztahů mladých žen, které jako návod jednání přijmou sebestředné neurotické zásady zničující jakoukoli domluvu? Cožpak žijeme v teleromancích? Čtenářky červené knihovny alespoń věděly, že až knížku položí, bude vše jinak. Tahle současná ženská „kultura“ se tváří jako návod k životu a také je v krmelcích, přelakovaných z růžové na revoluční červeń k přežvykování ženskému publiku takto předkládána. Buďte „samy sebou“, dělejte si prostě co chcete, když bude ten idiot něco říkat, kopněte ho do varlat a když se bude bránit, jděte si stěžovat na domácí násilí. Děti a majetek stejně dostanete vy a je velká naděje, že si to ten debil tvrdě odskáče.
No jo, co ale až bude revolucionářka za pár let babičkou a nějaká, pravděpodobně ještě horší, jí to předvede na jejím synovi a vnoučatech?

Svoloč anebo partneři?
Nejede už jen o vulgárnost. Jde už spíše o jakousi organizovanou iracionální nenávist.Dovolím si použít, jistě se svolením neznámého autora, příspěvek do jedné z internetových diskusí, jejichž úroveń je známá- tento se však naprosto vymykal. Na tyto argumenty žádná, z předtím vášnivě diskutujících anonymních dam nereagovala. Diskusní vstup neznámého jsem trochu zkrátil, jinak neupravoval:

13.10.2005
V diskuzi pod jedním z článků jedna z diskutujících označila dnešní muže za svoloč. Chápu, že účast zde často plní funkci psychoterapeuta, kdy účastník ventiluje veškerou negativní energii, získanou během dne. Ale s podobným razantním vyjádřením ze strany žen se setkávám ve společnosti poměrně často.
Rozhodl jsem se, že si udělám malou osobní studii. Ve dvou skupinách (mužů a žen) byla položena stejná otázka: "Pokládáš muže(ženy) za svoloč?" Obě skupiny obsahovaly 40 respondentů a byly vybrány tak, aby jim v odpovědi nebránila nějaká sociální překážka. Odpověď musela být jednoznačná - ano nebo ne.
Výsledky ministudie jsou zajímavé. S názorem že příslušníci opačného pohlaví jsou svoloč souhlasilo devět žen (22,5%), ale ani jeden muž ze vzorku.
Už jen z letmého pohledu je zřejmé, že verbální agresivita u žen je mnohem vyšší než u mužů. Nabízely se však další závěry:
Verbální agresivita pravděpodobně koreluje s věkem. Věkové rozpětí vzorku žen bylo 17-49let. Nejvíce souhlasných odpovědí bylo ve věku do 32 let, ale žádná nad čtyřicet.
Zajímavá je vysoká společenská tolerance verbálního násilí ze strany žen. A zajímavé je také to, že se tomu muži zpravidla neumí bránit. Většinou se jen tak přiblble uculují nebo dělají, že to neslyšeli.


Autor dále uvádí kazuistiky ze svého okolí, jedna stojí v této souvislosti za zmínku.

Můj známý je ženatý cca 6 let. S manželkou mají jedno dítě o kterém pochybuji, že je jeho. Doma si prožívá peklo psychického teroru. Vše začalo těsně po svatbě postupným "utahováním šroubu". Jeho žena byla během času stále více nespokojená s věcmi, které před svatbou nevadily. V současné době je ochotná ztropit neuvěřitelnou hysterickou scénu kvůli sebemenší hlouposti. Přes to, že byla s dítětem doma pět let, tak nevaří a neuklízí. Partner, i když penězi neoplývají, přistoupil na to, že najali hospodyni.
Její jedinou starostí nyní je udělat si nehty, vlasy, make-up, nakoupit si "něco na sebe", vykouřit krabičku denně a vést nekonečné debaty o ničem s kamarádkami. Jinak její oblíbené téma je, jací jsou chlapi "šovinistický prasata" a chudinky ženy jsou utlačovány (Nemůže sehnat práci, protože je levá jak turecká šavle). Nejvyššími hodnotami je čas na kosmetiku, holiče, aerobic, diskotéky a na opálené maséry, kteří nejsou tak přízemní jako její muž.


Nejde už jen o zámořský exot, typickou ženskou postavu z amerického filmu, ale už pomnožené domácí typy kolem, stačí se rozhlédnout.
A ještě jedna dokumentace, tentokrát z webu Big Brother: (je třeba si uvědomit, do jaké míry se stává toto „hvězdné chování“ žádoucím k následování pro zejména mladé lidi a do jaké míry tyto pseudoreality budou utvářet jejich životní postoje).

Nevítaná manželská návštěvaNevítaná manželská návštěva
Angel, host Velkého bratra, si všechny získal hned ve dveřích pokoje. Makedonským přízvukem, nabídkou různých druhů tetování a krabičkami cigaret v kapsách. Jediná, ne úplně nadšená, byla Renata. Angel je totiž její manžel. Renatino hodnocení se s ostatními rozcházelo. „Mladej zmrd“, „čur…“ a další nelichotivé výrazy létají kuchyní. Angelovi se vyhýbá. Vaří večeři. Ostatní se přesto rychle dovídají o jejich vztahu. Jednoduše řečeno, Renata ho nenávidí, on ji stále miluje.


Slovní vulgarita už je naplněna obscénností postojů. Pryč s omezujícím „patriarchálním diktátem“ snahy o domluvu, slušnost. (To, co je hloupě nazýváno patriarchátem je ale celá známá a úspěšná historie lidstva, co je vlastně nabízeno jako varianta?) Údajně ujařmené ženy tak reagují na údajné ponižování. Ale i kdyby měly pravdu, jsou to jejich burani a ty burany vychovaly s největší pravděpodobností jiné ženy. Proč má společnost nést odpovědnost za to, koho si kdo vybral jako partnera a zda sám dokáže žít ve vztahu? Proč má kvůli tomu měnit zaběhlé společenské normy? Tak je nechte být, dámy a oni se nebudou množit. A je tu ještě jedna zákonitost - Jaká šla, takového potkala, říkaly naše babičky. Stejně jako se dá žít snad s většinou žen, tak i s většinou mužů.A stejně jako mají ženy právo na požadavky na muže funguje to snad i opačně, ne?
Mužům (ne chlapům) se vulgárnost žen instinktivně z mnoha příčin nelíbí, (stejně se jako ženám u mužů instinktivně nelíbí neschopnost) zejména proto, že se bojí, že budou toto chování přenášet na děti. Protože cítí, že nejde jen o silné výrazy, na které měl konec konců pomocný dělník na dně společnosti, který se praštil kladivem do ruky, přece jen jisté právo, ale o postoje, poskytující obraz duše.

Mluví feministky za všechny ženy?

Co je důležitější než utváření nové generace? Ví to každý chovatel skotu – proč ne ti, kdo se touto záležitostí odborně zabývají? Jaké asi budou děti matek, které se vzájemně před miliony nazývají ponižujícími výrazy pro reprodukční orgány a rezignují na to předvést alespoň něco z toho, čím je příroda pověřila a proto i vybavila?
Feministky – viz výše zmíněná paní „s dobře proříznutou pusou“ - evidentní vývojovou degradaci vítají jako jakousi novou společenskou kvalitu. Je to ale opravdu mínění většiny žen? V jednom z dokumentů Rady pro stejné příležitosti vlády ČR se velmi šroubovanou formulací, která má zakrýt smysl, v podstatě říká, že nejméně polovina žen z výzkumu dává přednost tradičnímu chápání úlohy ženy v rodině a že podíl tohoto názoru spíše narůstá. (Předkladatelé, tedy abychom byli politicky korektní spíše předkladatelky výzkumu naznačují, že se s tím bude muset něco udělat, nejspíše zmanipulovat propříště otázky tak, aby tento trend nebyl zřetelný). Komu by se teď hodilo do krámu, že si většina žen přeje mít rodinu a vychovávat děti, že? Když ještě připočítáme tu část mladých žen, které byly vymyty mozky ženským, povýtce feministickým čtením a časem se dopracuje k tomu, co opravdu chce, dává to jistou naději k vítězství rozumu a lidských vztahů ve znamení úcty a slušnosti.
Ale třeba se ozvou ty ženy, kterých se nikdo neptá, za které mluví pár procent těch, které s nikým nevydrží a proto by chtěly vytvořit společnost rozvrácených vztahů, aby jim jejich nedostatečnost nebyla neustále stavěna na oči. Více než padesát procent žen žije ve fungujících vztazích, a většina mužů i žen klade rodinu na první místo v žebříčku hodnot. Tato mlčící ženská většina by měla říci, zda skutečně je její ctižádostí plazit se po cvičácích a nepříliš obratně napodobovat muže v činnostech, které historicky patřily- a většinou to nebyl žádný dárek – jim. Zda skutečně namísto povznášející úlohy dětem odevzdávat ze sebe to nejlepší, vytvářet virtuální scény pochybné rovnosti, zatímco děti se budou toulat po ulicích a v lepším případě si budou vyměňovat nové vulgárnosti pochytané od vlastních matek.Pak je třeba samozřejmě zvýšit počet policistů a policistek v ulicích, čímž se zase zvýší počet dětí v ulicích atd.
Feministické ideoložky rozhodly, že jedenadvacáté století bude patřit ženám. Protože však příslušnice jemného pohlaví stále více rezignují na svou mateřskou funkci, tedy i na rození dcer, musely by se, alespoň ve vyspělých zemích, nejspíše naklonovat.Přežije však to, co si zachová životaschopnost a není přece těžké uhodnout, co se stane s živočišným druhem, jehož samičky se začnou chovat jako samečkové.
Ale třeba má lidová Čína v naší globální vesnici dost ekonomického i lidského, ve slušnosti a úctě k rodičům a tisíciletým tradicím vychovaného potenciálu, aby tyto politováníhodné populační úlety v dekadentních zemích podivínského a dnes tak blízkého Západu, bohatě zaplnila. A když ne ona, bude to jinak, patricijští Římané také netušili, že jméno říše jednou ponesou ti špinaví barbaři ze severu. Teď ho zase může vystřídat jih nebo jihovýchod. A dovolím si se také pobavit představou, jak se potomkyně revolucionářek s „dobře proříznutou pusou“ po úspěšném vykastrování evropských národů procházejí po Evropě (spíše vlastně sedí doma na zadku) zahalené v burkách. Neboť, jak řekl myslím Oskar Wilde, a nejen asi on, ženy obvykle věci pokazí, protože chtějí vždycky víc, než mohou dostat ( a asi to nemyslel jako vtip na svou údajnou sexuální orientaci).

Poznámka autora:
(Tento článek jsem jako občasný přispěvatel tohoto periodika nabídl Britským listům, byl však bez vysvětlení jaksi opomenut. Jana Čulíka šéfredaktora těchto internetových novin si opravdu velmi vážím a myslím, že jeho přínos pro udržení alespoň jakési úrovně české žurnalistiky je nesmírný a ojedinělý.

Za celou dobu jsem jej nachytal jen při dvou věcech, kdy porušil nestrannost při přístupu k tematu – při obhajobě humánního bombardování suverénního státu - Srbů (ale inkriminované to stanovisko později dost zjemnil) a při obhajobě myšlenkové úrovně feministek, což mi u člověka jeho formátu nesedí, což je jen důkaz, jak může být polkorektní uvažování zhoubné i pro bystré duchy.
(V poslední době najdete na BL, umisťovaný téměř jako redakční, článek s výstižným názvem – Lidská práva jsou ženská práva – a je to myšleno vážně. Je tak prezentována i řada dalších materiálů feministického nebo „genderového“ stylu.
Předchozí úvahu jsem nabídl jako reakci na svazácký hurástyl feministické aktivistky Martykánové a podporu fundovanému článku dr. Murína (viz také reakce mgr. Potměšila, na podporu zákonu o vykázání z domu, který sice všechno zaštítil jmény nějakých odbornic a odborníků, ale každý kdo se setkal s realitou našeho feminizovaného soudnictví, ví, jak spravedlivě bude méněcenný nositel mužského pohlaví v tomto ženském mlýně posuzován. Prostě máme zákon, který umožňuje, abyste postavil dům a pak, když se znelíbíte člověku, kterého jste si sám vybral, z něho byl zcela legálně vyhnán, s presumpcí Vaší viny).

Autor: Jiří Škuba


Zdroj: Český svaz mužů 23.6.2006

Přečtení článku: 166514x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

24.11.2016, 09:30   10 důvodů, proč by Hillary Clintonová neměla být příští americkou prezidentkou
31.03.2015, 16:14   Co dělat s „pseudosamoživitelkami“?
23.02.2015, 17:48   V Thajsku obžalovali bývalou premiérku, hrozí jí až deset let
31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
29.12.2014, 13:34   Chovanec (ČSSD): Bez žen žádné miliony


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Do kamene tesat, na pomník přibít a to přímo na Staromák

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 00:11

Odpovědí: 4

To, co pan Škuba napsal, mi zcela hovoří z duše. Mohl jsem souhlasit skutečně s každým napsaným slovem a to se málokdy stává. Výborně, pane Škubo! Gratuluji ke skvělému článku a přínosu ke konzervativní intelektuální tradici, která dnes upadá, protože buď ubývá konzervativců, nebo konzervativci nejsou považováni za intelektuály - také jste si všiml, že pod pojmem "intelektuál" se dnes myslí to, co se za normálních okolností nazývá "levicový intelektuál"? Kdepak... tohle skutečně.. nemám dost slov uznání k Vašemu článku, je opravdu vynikající. To, jak jste popsal, jak mnoho mladých žen dnes hlavně bere a CHCE a nedává, jak je muž snadno v našem právním systému zneužitelný a postižitelný... jestli to takhle půjde dál, odstěhuju se na mou duši do starého dobrého patriarchálního Ruska k báťuškovi Putinovi, kde ženy stále ještě vědí, co je to ženství a muži jsou hrdi, že o sobě mohou říct, že jsou chlapi a ženám to imponuje... Obávám se, že jedna z posledních bašt tradičního myšlení v Evropě, a sice Polsko - byť je dnes nově opevněná - moc dlouho pod diktátem feminismu a "moderních levicových ideologií" nevydrží... Uvidíme... zatím se zmohly na tak brutální podpásovku, jako nakreslení Bolka s Lolkem jako transvestity - být Polák, tak za tohle půjdu a osobně půdju dát autorce MVZ (Mackův výchovný záhlavec). Roman Giertych je sice šílenec, ale pochybuji, že napáchá více škody v hlavách dětí, než jakýkoliv feministický multikulturalistický, ekologistický a humanrightistický eurohujer, jakého by tam zastánci všech těchto zhoubných směrů rádi měli.

Sláva konzervativnímu myšlení! Sláva Polsku, Litvě a Maďarsku za ochranu tradičních hodnot! Aneb jak visí na polské prezidentské zástavě: "Bóg, Honor, Ojczyzna!"

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: march Muž

Založeno: 23.06.2006, 09:24

Jsem stejného názoru. Vytesat a zlatým písmem do čítanek napsat. Absoulutní pravda.
Naprosto výstižný článek s rozborem současné feministické společnosti.
Jediný čeho se děsím, aby se nevyplnily prognozy v něm obsažené.

Odpovědět na příspěvek

 

Naplní se, pane, naplní.

Autor: Saša Muž

Založeno: 23.06.2006, 09:36

Lék i prevence jsou sice známy, ale pro svou náročnost společností odmítány. Je to totiž návrat ke křesťanským hodnotám, návrat k náboženskému životu plnému osobního odříkání a osobní odpovědnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Tady se naše teorie trochu rozcházejí

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 10:55

návrat ke křesťanským hodnotám ano, návrat k náboženskému životu ne - osobně nejsem nábožensky založen, jsem ateista, ale jak jste už mohl z mých četných komentářů na ČSM, NP i LN vysledovat, jsem s Vámi "na jedné vlně". Uznávám, že někteří lidé potřebují existenci Boha pro to, aby měli důvod se křesťansky chovat, nicméně já ho kupříkladu nepotřebuji. Nepotřebuji věřit v Boha abych dodržoval zásady křesťanské morálky a konzervativně uvažoval. A myslím si, že osobní odpovědnosti nemám zrovna nejméně....

Odpovědět na příspěvek

 

Z listu sv. apoštola Pavla Korinthským

Autor: Saša Muž

Založeno: 23.06.2006, 14:53

15,19 Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme ani tolik co ateisté. A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí!

http://www.bible
net.cz/bible/index.php?ex
pression=1k+1&path=pz

Odpovědět na příspěvek

 

Velmi krásný článek.

Autor: Saša Muž

Založeno: 23.06.2006, 09:06

Odpovědí: 0

Tento článek se mně moc líbí. Zkuste ho prosím nabídnout na Neviditelného psa, kde je těch vulgárních slov také přespříliš.
(Britské listy nemají cenu - nepřipouštejí diskusi, aby autoři nebyli kritisováni. Proto je nečtu. Kdo se bojí kritiky, ten za čtení nestojí).
Hrubě sprostá slova silně dehonestují toho, kdo je vyslovil. Nesnáším to ani u vlastních synů a kdyby mně některý z nich přivedl představit dívku, která by vypustila z úst takové slovo, ihned bych zapojil veškerou svou inteligenci a řečnickou dovednost, abych ji právě pro její nevychovanost v očích syna ponížil tak, aby si raději hledal jinou a slušnou.
Ani na té vojně jsem nemluvil sprostě.

Odpovědět na příspěvek

 

Pane Škubo,

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 10:12

Odpovědí: 28

já myslím, že každému soudnému člověku je jasné, proč pan Čulík Váš článek na Britských listech neotiskl. Jeho úroveň je totiž tak zoufale nízká, že by si tím trhnul neuvěřitelnou ostudu. Celý ten Váš dlouhý text se totiž dá shrnout do věty "některé ženy mluví vulgárně, bude konec světa".

A navíc ještě lžete. Pokud jde o tu "svoloč", jak se každý může přesvědčit na adrese www.zvedavec.org/nazory_1
371.htm?status=NewOnly&am
p;PHPSESSID=1c80539ab4fa7
03d11e19b128a0d4e8a, dámy - a navíc neanonymní - se do debaty zapojily a reagovaly. Já jsem byla jedna z nich, takže si to dobře pamatuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Ano, soudnému člověku je jasné, proč to Čulík neotiskl

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 10:52

protože Čulík je rudý bolševik, který zarytě odmítá vše nerevoluční. To už je celkem známá věc - Vy jste nikdy neslyšela, jak se používá pojem "Rudé Britské Listy" a nešla jste se přesvědčit, proč tomu tak je?

Celý článek se dá shrnout do věty: "ženy se vzdaly svého ženství kvůli touze stát se muži, v důsledku čehož naše civilizace vymře a bude nahrazena civilizací od Mekky".

A obviňovat autora ze lži? A v čem? V tom, že "nejde s lidem"?

"Kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět" - to už jsem někde slyšel a vůbec se mi to nelíbilo....

Odpovědět na příspěvek

 

Budiž důkazem mého tvrzení např. dnešní homepage BL

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 10:58

taková snůška podlézání Paroubkovi, socialistického myšlení a obhajoby komunistů v jednom, to se jen tak nevidí.... Možná tak v Haló novinách...

Odpovědět na příspěvek

 

Proč bychom se, u vousu z brady prorokovy, chtěly stát muži?

Autor: dulcibelka Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:03

Jestli tedy je ,dle autora, základním atributem mužů mluvit jako dlaždič...

Odpovědět na příspěvek

 

Tím atributem samozřejmě není sprostá mluva

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:15

ale touha muže předehnat v kariéře, což je původně typicky mužská doména. Honba za kariérou, penězi, používání ostrých loktů, to všechno dělá z žen asexuální nepřitažlivé bytosti. Ať se v těch penězích klidně utopí, když je chtějí, ale potom ať se nediví, že je nikdo nechce.

To je ale politically incorrect, co? Stejně jako jiná věta, kterou bych mohl říct a za kterou by mě mohli zavřít: "Černošky se mi nelíbí". Nelíbí, a co? Že mě nepřitahují neznamená, že bych byl rasista a přesto mohu za takovou nevinnou větu být souzen....

Odpovědět na příspěvek

 

Neznám žádnou

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:24

ženu, která by měla "touhu muže předehnat v kariéře". Znám jenom mnoho žen a dívek, které jsou chytré a šikovné, vystudovaly vysokou školu a mají touhu toto své vzdělání a schopnosti využít. Jedna každá z nich přitom touží i po dětech a fungující rodině a postupně zvětšující se části se daří tento cíl i naplňovat.

Možná jsou to pro Vás asexuální nepřitažlivé bytosti a vyhovují Vám spíš typy, jejichž životním programem je včas se nalepit na nějakého prachatého chlápka a nechat se jím živit. Proti gustu žádný dišputát.

Odpovědět na příspěvek

 

Překrucujete.

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:28

Mně vyhovují ženy, které jsou sebevědomé, ale chovají se jako ženy, nemají touho ze sebe dělat něco, co nejsou. Věnovat se oboru znamená něco jiného, než se v něm horečně hnát za kariérou... ale Vám to nemá cenu vysvětlovat, je to ztráta času.

Odpovědět na příspěvek

 

No a proč mi to vysvětlujete?

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:43

Jste to přece Vy, kdo ty dvě věci směšuje. Protože žádné mraky žen, co se "horečně ženou za kariérou", kolem sebe opravdu nevidím.

Odpovědět na příspěvek

 

Že by to bylo tím, že jste jednou z nich

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:46

a nepřipadá Vám to divné?

Odpovědět na příspěvek

 

Tak to určitě nikoliv.

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 12:05

Spíš se tu skutečně nijak masově nevyskytují.

Odpovědět na příspěvek

 

Typicky mužská doména...

Autor: dulcibelka Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:59

To, že je to "typické" (předehnat někoho v kariéře) rozhodl kdo?
A co je špatného na tom, že třeba vydělám víc peněz než muž? Musím si kvůli tomu nechat narůst knírek? A nesmím si holit nohy a chodit v sukni?

Odpovědět na příspěvek

 

Tradiční rozdělení rolí

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 12:35

Muž má zabezpečovat rodinu finančně a bezpečnostně, žena má zajistit (spolu s mužem, ale tak 2/3 v její prospěch) výchovu dětí. Tak to odjakživa fungovalo a fungovalo to dobře. Současné feministické tendence jsou proti přirozenosti člověka jako zóon politikon a rozvracejí rodinu, bez níž nemůže žádná polis fungovat (Aristotelés, Politika, II. kniha)

Odpovědět na příspěvek

 

Tradiční

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 12:55

není totéž co přirozené. Že něco nějak dělalo "odjakživa" neznamená, že se to nemůže stejně dobře - ba i líp - dělat i jinak. Jinak by lidstvo doteď neslezlo ze stromů. Pokud vím, Svaz mužů se hlásí k rovnoprávnosti pohlaví a vzájemné toleranci, nikoliv k propagování tradičního modelu jako jediného správného.

Odpovědět na příspěvek

 

Však také tohle není oficiální názor ČSM

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:00

je to můj soukromý názor jednoho Mladého konzervativce :)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: lucie mléka upije Muž

Založeno: 24.06.2006, 19:52

Ano, právě otevřená konzerva plná hodně starých rybiček je to, co z myšlení ve vašich příspěvcích dýchá nejvíce. Totéž možno říci o autorovi článku i panu Murínovi, jehož článek jsem měla tu čest přečíst si (na BL). Vůbec se panu Čulíkovi nedivím, že nad tímto pouze mávl rukou.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.06.2006, 22:01

Já se zato divím Vaší otevřené propagaci feminacismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Smím vědět, proč jsou podle Vás konzervativní hodnoty špatné?

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 25.06.2006, 01:49

A proč má být každý revoluční a skoncovat se vším starým? Tohle tady říkali naposledy nacisté i komunisté a opravdu nemám chuť to zažít znovu jen proto, že nejsem dostatečně "revoluční" a "politicky prověřený"....

Odpovědět na příspěvek

 

Fungující rodina...

Autor: dulcibelka Muž

Založeno: 23.06.2006, 12:59

No já nevím. V době, kdy jsem vydělávala třikrát víc než manžel, tento se ochotně postaral i o ty 2/3, a kolikrát i o 3/3! ...a nějak to nevypadalo, že by mě nepovažoval za ženu. A k tomu byl ještě bláhově rád, že dělám, co mě baví...Možná proto, že jsem si nevzala zakomplexovanou onuci, dodávající si odvahu vykřikováním o mužské a ženské roli, ale chlapa, který zná svoji (i moji) cenu. A nemusí v rodině ani jinde soutěžit o místo na slunci.

Odpovědět na příspěvek

 

To je naprosto v pořádku

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:03

jenže to, co jste zařídila doma, je vzájemná dohoda podložená vzájemným respektem a úctou. To, po čem volají feministky, je direktiva, která se má vymáhat způsobem "buď bude chlap vařit a prát a ženská vydělávat, nebo se jim stane to a to"... A to mi vadí. Váš příklad se mi naopak líbí, protože byl dosažen domluvou a je doveden ke spokojenosti Vaší, Vašeho chotě i Vašich dětí. Ideální stav. Ovšem nikdo nemá právo tenhle model komukoliv nařizovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Nařizovat nemá nikdo nic!

Autor: dulcibelka Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:25

Jasně že někomu, lépe řečeno v tomto případě některé, se líbí být v domácnosti, jiné se zas zamlouvá víc pracovat ...Ale vzhledem k těm direktivám - to Vy jste tady hovořil o Aristotelovi, a odvěké mužské/ženské "roli"! To rozdělení rolí, tak pěkně zažité, to je to, co mi pije krev!

Odpovědět na příspěvek

 

Vám možná, jiným se líbí.

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:38

Podle průzkumu nadpoloviční většina žen jej preferuje. Budete je odsuzovat jako "neuvědomělé" a budete je chtít měnit? Když se jim to líbí takhle, tak je to jejich věc, ne? Já Vám nenutím svůj koncept, jen říkám, že koncept, který zastávám (ten tradiční) považuji za správný a hodlám se podle něj řídit. Nebudu jej nutit těm, kterým vyhovuje něco jiného, ale jsem jednoznačně proti direktivnímu určování, kdo co smí a kdo smí jak myslet. A to většinou dělají právě ty feministky, nezlobte se na mě. A pokud máte muže, který ctí Váš koncept, nač si stěžujete? Víc Vás tahle otázka zajímat nemusí, ne? Protože do toho, jak si to rozdělují ostatní je Vám, stejně jako mně, houby a pokud jste tak liberální, tak by Vám to nemělo vadit.

Odpovědět na příspěvek

 

A zas ty feministky!

Autor: dulcibelka Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:48

Ale ty jsou tady (jako hnutí) jenom pár let...Na rozdíl od direktiv, které nám nutili muži od počátku věků! :-)))
A neříkejte, že by se v minulosti nenašla taková, která by uvítala trochu té rovnoprávnosti, jen prostě neměla nárok (když nepočítám těch pár vyvolených, buď natolik materiálně zabezpečených nebo odvážných - většinou ovšem společností zatracených). No když si vzpomenu na Němcovou a její život, tak bych radši podpořila ty feministky, a ne jejího "konzervativního&quo
t; manžela. Například.
Ale už končím, neb mám v hlavě spíš nákupy a jídelníček na víkend :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

No a na co si teda

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 14:00

stěžujete Vy a autor? Proč potom ty nářky nad tím, jak některé dnešní dívky mluví vulgárně a jak se staví proti "přirozenosti" a kam ten svět spěje?

Tak si taky najděte děvče, které "ctí Váš koncept" a ostatní nechte, ať si to doma i v práci rozdělí, jak chtějí.

Odpovědět na příspěvek

 

Finrode,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 27.06.2006, 01:14

ale teď argumentujete taky nefér. Toto předkládáte jako obecnou pravdu a téměř jako jediný správný názor, podle kterého by se měli všichni řídit. a Dulcibelce odporujete s tím, že to, jak to má zařízené ona, je jen její věc.

Jisté je jen to, že zabezpečit rodinu - hmotně i citově - je zapotřebí. Kdo co bude konkrétně dělat v Dulcibelčině, Vaší či mojí rodině, to záleží na dohodě DUlcibelky, Vás a mne s našimi partnery.

Nikdo, ani mladí konzervativci, ani staří konzervativci, ani feministky ;-)) nemá právo nikomu z nás diktovat, jak si to máme zařídit. Jsme různí lidé s různými požadavky a jediným kritériem pro rozdělení prací je OBOUSTRANNÁ spokojenost.

Odpovědět na příspěvek

 

Jste vedle jak ta jedle

Autor: Alizon Muž

Založeno: 19.07.2006, 19:32

já si docela dost zakládám na tom, že pracuju v oboru, který jsem vystudovala, baví mě a velmi slušně se tím živím. Nijak asexuálně a nežádoucně si přitom nepřipadám.

Samozřejmě konkuruji ženám i mužům, a samozřejmě se snažím být lepší než ony i oni, tedy "je předehnat". Toť elementární zákon podnikání, milý Finrode.

Co si o tom myslí kdokoli jiný, je mi srdečně jedno. A kdybych měla na vybranou, zda se vzdát své přitažlivosti, nebo své profese, vykašlala bych se jednoznačně na přitažlivost - bez té se totiž dá obejít mnohem snáz, než bez obživy. Ale naštěstí takto volit není nutno ;-))

Odpovědět na příspěvek

 

Já Britské listy už dlouho nečtu.

Autor: Olga Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:05

Ale ten článek je prostě objektivně slabý. Shrnul jste ho v podstatě stejně jako já - jde o "dědkovský" nářek nad tím, jak mravy upadají, mládež mluví vulgárně, všechno jde do kytek a není jak bejvávalo.

Pokud jde o tu lež, napsala jsem snad jasně, že autor neříká pravdu ohledně toho článku o "svoloči". Nevím, jak jste přišel na nějaké chození s lidem.

Odpovědět na příspěvek

 

A neupadají?

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:17

Upadají, a co je špatného na tom to komentovat? Neříkám, že všechno jde do kytek, třeba v Polsku nebo v Rusku je v této oblasti ještě (téměř) všechno v pořádku...

Ad chození s lidem - buď jste mladší ročník, nebo jste nevyrůstala v ČSSR, nebo neznáte budovatelské hitovky....

Odpovědět na příspěvek

 

Vynikající článek

Autor: herod Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:12

Článek je trefa do černého, jak nám Olga svou reakcí potvrdila.
Já bych to glosoval, že "některé ženy ještě vulgárně nemluví, takže ještě není konec světa"
Jinak s tím koncem světa resp. společnosti máte pravdu. Bohužel my muži to tak na rozdíl od žen vnímáme. Sytý také hladovému nevěří. Zatím v třídním boji, proti bílým heterosexuálním mužům, vy feministky vyhráváte na plné čáře.
Možná přijde den a nebude koho zašlapat do země. Nemusí to trvat, až tak dlouho.

Panu Škubovi skládám za jeho trefný článek velikou poklonu !!!

Odpovědět na příspěvek

 

No jo, Olga...

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 11:19

Ona je přesně ten typ, co je schopen o všem říct, že je to štvavá kampaň ODS a hysterický projev antikomunismu... tedy pardon, že je to štvavá kampaň mužských šovinistů a hysterický projev patriarchátu....

Ona se od dRátha s Pablbkem ani tak moc neliší...

Odpovědět na příspěvek

 

To: Finrod F.

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 23.06.2006, 13:54

Odpovědí: 1

Článek mohu taky podepsat. Ovšem vaši hysterickou reakci asi těžko. Co kdyby jste se ve vašem svatém nadšení trochu krotil. Píšete že jste konzervativní ateista, ale reagujete přehnaně - jako náboženský fanatatik.

A propos: S tím obdivem k patrarchálnímu Rusku taky opatrně. Je jasné že jste tam nikdy nebyl - alespoň ne mezi průměrnými lidmi, maximálně tak na nějakém mezinárodním semináři (tj. nalejvárně nadnárodní firmy) v Moskvě. Já jsem tam několikrát pobýval několik týdnů prakticky v místních rodinách. To nadšení pro přestěhování by vás brzo přešlo.
V tradiční postsovětské společnosti pořád přetrvává realita z dob rudé totality. Ženy jsou sice ženské a předstírají jak jim jejich "chlapi" imponují, a chlapi předstírají že jim to "žerou", ale většina z nich má skoro oficiální milenku/milence - a poslední kdo se o tom dozvídá je vlastní partner/partnerka. Prostě klasické pokrytecké peklíčko typické pro USA, SSSR i jiné menší totality. To ta dnešní realita ČR je daleko snesitelnější. Pokud nejste ten idiot dle Sommerové, tak není problém rychle zjistit kdo je kdo na tom našem "partnerském trhu". (Fuj to je ale hnusnej výraz)

Odpovědět na příspěvek

 

S životem běžných lidí mám zkušenosti u Poláků

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 23.06.2006, 14:08

proto jsem jmenoval to Polsko. A tam to funguje...
Nicméně nemohu souhlasit s Vaším označením USA jako totality - pokud by šlo o totalitu, byla by jakási ideologie GWB nucena do každodenního života všech lidí od kolébky po rakev a to rozhodně není... A dle Sommerové jsem patrně nebezpečný šovinista, a kdo ví, jestli nejsem k tomu i fašistické prase. Jen proto, že její koncept odmítám...

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: jarda k. Muž

Založeno: 23.06.2006, 20:54

Odpovědí: 0

Výborně napsáno. Skvělé postřehy. Vulgárnost a hra žen na chlapy je poslední dobou otřesná. Když takovou ženu člověk potká, tak ztratí veškeré iluze o jemných ženách, které je třeba chránit a o ně pečovat. Termín něžné pohlaví ztratí za pár let úplně svůj význam. Myslím, že je to velká škoda. Celkové směřování společnosti k drsným Xenám se mi vůbec nelíbí.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: jan Muž

Založeno: 24.06.2006, 09:46

Odpovědí: 0

Je to pravdivé a je to ze života. Stačí se podívat kolem sebe.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila Muž

Založeno: 26.06.2006, 11:36

Odpovědí: 1

Ano, také chápu, proč to pan Čulík nepřijal. A jako ženě a umírněné feministce (ano, chci se ve svém životě nejen starat o dítě, ale také milované chemii) je mi z něj smutno.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 26.06.2006, 16:23

Mám dojem, že nechápete nic. Anebo nejste umírněná feministka, ale utajená feminacistka a ta to chápe velmi dobře ve svůj prospěch.

Odpovědět na příspěvek

 

"mužská svoloč"

Autor: majkl Muž

Založeno: 13.07.2006, 12:03

Odpovědí: 0

Ta mužská "svoloč"by se měla konečně probudit a vymyslet něco,na co ani ženský mozek,schopny napodobovat mužské činnosti /samozřejmě nedokonale/ nepřijde.Třeba takový velký Bill z Maikrosoftu,by měl urychleně dát něco do placu.Osobně bych doporučoval takový operační systém PC,který by slabé mozky nespustily a tím pádem by na těchto stránkach byl klid.Ovladání automobilu,mobilnich telefonů,televizi atd...atd...zkomplikovat tak,aby si ty chytrolinky typu Sommerové,uvědomily,že bez té mužské svoloče se pos.....než na to přijdou.Jenomže tady jde o kšeft,že jo.Ostatně i teď jsou posr...ze stávající techniky a bez svoloče jsou v prd....

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.