Doporučujeme


05. června 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Kvóty v rozhodovacích pozicích?

Diskriminace na druhou !

V rámci předvolebního boje jsme se setkávali s různými názory na věcné problémy. Ale jeden názor nám prezentovaly političky všech stran bez rozdílu: je třeba pozitivní diskriminace žen v rozhodujících pozicích. A to jak v politice, tak v ekonomické sféře. Je třeba se nebát říci jasně, že to je diskriminace NA DRUHOU!

Ženy totiž v České republice dlouhodobě intenzivně diskriminují muže na jejich profesní dráze. A jestliže muži přesto dosáhnou na vyšší pozice – ať už v politice nebo v ekonomické oblasti – museli vynaložit mnohem větší úsilí, než ženy. A když by se tedy ti, kterým se házely celou dobu klacky pod nohy, měli přesto prosadit, zavede se diskriminace další?!

Každému soudnému člověku je totiž jasné, že možnost úspěchu ve vyšších pozicích přímo závisí na dosaženém vzdělání. Z následující tabulky Českého statistického úřadu je patrné, že chlapci mají při přijímání na školu naposledy stejnou šanci jako dívky – na základní škole. Jakmile se jedná o vyšší stupně vzdělávání - gymnázia, vyšší odborné školy, střední odborné školy – jsou chlapci systematicky diskriminováni.
Již slyším ten vysvětlující demagogický hlas: to není diskriminace, dívky jsou asi prostě lepší.

Když odhlédneme od toho, že jsou-li lepší, nepotřebovaly by žádné kvóty, ale prosazovaly by se samy, zůstává otázka: jsou opravdu lepší?

Díky objektivním mezinárodním výzkumům (tak zvané studie PISA), které proběhly v posledních 5 letech víme, že se v žádném případě nejedná o rozdíl ve výkonnosti mezi dívkami a chlapci, ale o jednoznačnou diskriminaci podle pohlaví!

Autoři konstatují: „… je zřejmé, že na všech typech škol dosáhli chlapci lepších výsledků. Na všech typech studia s výjimkou středních oborů bez maturity mají děvčata lepší známky.“

Nůžky mezi skutečným výkonem a známkou na vysvědčení (která je nejen kriteriem pro výběr na vyšší školu, ale i motivuje žáka k dalšímu vyššímu studiu) se přitom otevírají již na české základní škole. PISA prokázala, že žákyně základních škol mají na příklad horší znalosti matematiky, ale na vysvědčení známku z matematiky o víc jak půl stupně lepší než chlapci..

Když si uvědomíme, že touto jednoznačně doloženou diskriminací ve vzdělávání mají muži v průměru mnohem horší startovní podmínky než ženy, měli bychom důrazně požadovat její plné odstranění a ne zavádění diskriminací dalších!

Autor: Jiří Vodička


Zdroj: Český svaz mužů

Přečtení článku: 771681x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Autor: ringo Muž

Založeno: 05.06.2006, 11:28

Odpovědí: 0

Veškeré kvóty jsou diskriminační a zavádět pozitivní diskriminaci žen je naprostý nesmysl. Byl by to experiment, který se nakonec vymstí ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: eric Muž

Založeno: 05.06.2006, 11:30

Odpovědí: 15

Článek přesně ukazuje, že feministky zveřejňují jenom to co se jim hodí do krámu. Tenhle článek je krásným zrcadlem té jejich demagogie.

Odpovědět na příspěvek

 

naše feminacistky přece nebudou dělat práci za nás

Autor: jjj Muž

Založeno: 05.06.2006, 17:39

Je to náš úkol, zjišťovat, psát, tlačit na média a politiku.

Jediným problémem je, že feminacistky aby prosadily zvýhodnění žen (a tím diskriminaci mužů), zahalují to pod názvy jako vyrovnávání šancí a pod. A mají historicky obsazená všechna grémia, která se mají diskriminací zabývat: ochota uznat i jen parciálně diskriminaci mužů je tedy malá.

Odpovědět na příspěvek

 

Přečtěte si můj příspěvek o pár

Autor: Olga Muž

Založeno: 05.06.2006, 18:29

odstavců výš. Uvidíte, že s ochotou přiznat diskriminaci mužů nemá feministické hnutí žádný problém. Že si příslušné materiály nedokážete na internetu najít, za to fakt nemůže.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.06.2006, 10:26

Běžte si agitovat na své feminacistické stránky.

Odpovědět na příspěvek

 

zazi,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 06.06.2006, 11:22

tohle nejsou stránky zaměřené na machistickou propagandu. Sem může přispívat každý, kdo má co říct k tématu. I když s ním někdo jiný nesouhlasí. Já jsem zásadně proti feministickým postojům a chápání světa, kdybyste o tom třeba pochyboval. Ovšem k vašim postojům nelze říct nic, protože u vás nejde o postoje, ale o hulvátský způsob jejich vyjádření.

Někteří lidé prostě věří feministických myšlenkám. Nevím jak se to týká ostatních, ale já znám osobně jednu dámu, která navzdory své inteligenci, kráse a charismatu potřebuje psychickou oporu. Léta věřila, že ji najde právě ve feminismu, a možná tomu věří dodnes. Proto vždy podporovala jiné ženy, které si na feminismu založily kariéru, i takovou Olgu Sommerovou, se kterou se už opravdu diskutovat nedá. Jenomže jedním z důvodů, proč to tak všechno je a proč mají ty zlé "feminacistky" na čem stavět, jsou chlapi jako vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.06.2006, 20:32

Věřit si může kdo chce, čemu chce. Ale nesmí se mu dovolit zrealizovat zločiny ohrožující civilizaci jako např. nastolení feminacistické totality. A pokud si ji chce propagovat, tak ale na příslušných stránkách /feminacistických/. Jinak Vaše názory sleduji a bohužel vůbec nejsem přesvědčen, že nejste sympatizant těchto idejí. O Vaší "logice" v poslední větě ani nemluvě. Podle ní, by si totiž židé mohli za holocaust sami. A rozhodně nepřeháním, feminacistické hnutí jednoznačně k podobným lágrům směřuje. A na závěr: feminacismus zde nepoužívám jako nadávku, ale jako mezinárodně uznávaný terminus technicus, jehož podstatou je hlásání nadřazenosti žen a diskriminace mužů a praktické prosazení této ideologie všemi prostředky /zdůrazňuji všemi/ s cílem totalitního ovládnutí světa. Tato ideologie již zcela vytlačila původní feminismus, neboť jeho požadavky byly plně splněny, jeho existence tudíž nemá žádné opodstatnění a proto tento termín již nepoužívám /feminismus se fakticky přetransformoval ve feminacismus - alespoň v euroatlantické civilizaci/.

Odpovědět na příspěvek

 

Máte pravdu v obsahu -

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 07:11

tak jako bylo právem židů se ozvat proti hnědému moru, je naším právem se ozvat proti moru růžovému (nebo jakou má tentokrát barvu).

Dobrý ale je, aby feminacistky psaly své protispolečenské konstrukce. On totiž s nima skoro nikdo ve společnosti nesouhlasí. A jednou vytaženy na světlo ukazují se ty jejich teorie jako to co jsou: bláboly duševně porouchaných ženských (a to nemyslím pejorativně! Už feministky měly prokazatelně bez vyjímky nějaký vážný psychologický problém, z kterého se jejich nenávist k mužům "krmila" energií po celý jejich život - kdyby se byly psychologicky léčily, místo psaní nenávistných traktátů, neměly dnešní feminacistky do čeho šťouchnout!).

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: ada Muž

Založeno: 07.06.2006, 11:21

Budete od tý lásky a řeknete mi vaší definici feminacistek a feministek?....vzhledem k tomu, že ať tu kdokoli podotkne cokoli, s čím zrovna nesouhlasíte, tak si vyslouží označení "feminacistka", by mě zajímalo, jak teda vypadá feministka...:-)

Odpovědět na příspěvek

 

S radostí!!!

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 17:27

Teda doufám jen, že to tenhle server schroupne, protože to je trochu obsáhlejší text. Je to ve formátu pro encyklopedii, takže v závorce je vždy část, která se objeví v enyklopedii a část, která zůstane skrytá a slouží jako odkaz na jiná hesla encyklopedie.

Doufám, -ada-, že k tomu zaujmeš stanovisko, když už tu definici nenajdeš sama :-) (sorry, to nás tu jenom Olga trénuje v tom, že si máme sami všechno vyhledat, než začneme plkat o vlastních názorech :-).
-------

Feminaci
smus je již relativně dobře definován. V encyklopediích je mnoho definicí v různých jazycích. Zde definice z české encyklopedie. Je důležité si přitom uvědomit, že to jsou 3 pojmy, které je třeba navzájem oddělit!

1) Feminismus = sociální hnutí za zrovnoprávnění žen; má různé směry: universalismus, radikální feminismus, nekonstruktivní feminismus, psychoanalytický f., marxistický f., freudovský f., materialistický f., autonomní f., anarchistický f., diferenční f., gynocentristický f., kulturní f., … to je nářez, co? A to ještě není všechno!!! :-)
2) Feminacistka (z anglosaského „femi-nazi“) = má dva významy
a. Pejorativní označení pro radikální feministku
b. Příslušnice feminacistického hnutí.
3) Feminacismus = totalitní ideologie, resp. politické hnutí

DEFINICE Z ENCYKLOPEDIE:

Feminaci
smus (z anglosaského femi-nazi) je totalitní ideologie, resp. politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření. Feminacismus vychází z radikálního (feminismus.feminismu). Feminacistická politická teorie a praxe se poprvé výrazně prosadila v USA v 90. letech 20. století. V současnosti ovládá sociální politiku např. (EU.Evropské unie).

Charakteristika feminacismu
1. Nadřazuje (gender)ové zájmy žen nad zájmy jak mužů, tak jednotlivců ve společnosti.
2. Usiluje o totalitní stát socialistického typu.
3. Proklamuje snahu o co nejširší zásahy státu do ekonomiky a přerozdělování.
4. Stojí v opozici vůči demokracii a liberalismu.
5. V čele státu požaduje převahu žen a připouští pouze ženský způsob myšlení v praxi státní správy.
6. K potlačení opozice využívá nejmodernější metody propagandy a cenzury.

Feminacistka je:
1) příslušnice totalitního politického hnutí (feminacismus.feminacismu
)
2) většinou (pejorativní) označení pro radikální (feminismus.feministku)


Původ pojmu
Pojem feminacistka (anglosasky femi-nazi) propagoval konzervativní americký talkmaster (Rush Limbaugh) (The Rush Limbaugh Show). V angličtině je slovo (nacista.nazi) všeobecně používáno k označení osoby, která je netolerantní, dogmatická, má totalitní názory.

Jako feminacistky označoval Limbaugh ty (feminismus.feministky), které on osobně považoval za nejvíc nenávistné. Podle Limbaugha „feminacistka je žena, pro kterou je v životě nejdůležitější vidět, resp. dosáhnout, aby bylo co nejvíce (interrupce.interrupcí)“T
he Way Things Ought To Be, Rush Limbaugh, p. 192–93, July 2, 1992.

Limbaugh používal ale výraz „feminacistka“ i v diskuzích o feministických aktivitách, které nebyly v přímé souvislosti s interrupcemi. Všeobecně používal tento výraz pro ženy, jejichž životním stylem se stal radikální (feminismus) a které si vysloužily název „feminacistka“ svými extrémními názory a akcemi. Mezitím zdomácněl tento výraz mezi odpůrci feminismu jako (pejorativní) označení, které ukazuje paralelu mezi (fašismus.fašismem) a (feminismus.feminismem), často se silnou variabilitou obsahu.

Používání pojmu:
Tento výraz je v Čechách často používán jako podpora tvrzení, že existují silné paralely mezi extrémním feministických (dogmatismus.dogmatismem) a (totalitarismus.totalitar
ismem) resp. (fašismus.fašistickým) nebo (národní socialismus.národně socialistickým) (fanatismus.fanatismem) a mezi sociálními modely (feminacismus.feminacismu
) a modelem (Národně socialistická německá dělnická strana.NSDAP) pod (Adolf Hitler.Adolfem Hitlerem) kdy byla vždy zdůrazňována role matky jako jediné zodpovědné za výchovu a ochranu dětí.

V diskuzích bývá používán ve své rétorické podobě jako napadání „argumentum ad dominem“. Ve své ironické podobě označuje tento pojem radikální (feminismus.feministky) jako zlostiplné, netolerantní a diskriminující každého kdo není stejný jako ony samy.

Odpovědět na příspěvek

 

Uvědomujete si, jjj,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 07.06.2006, 22:33

že ten závěr "zlostiplné, netolerantní a diskriminující každého kdo není stejný jako ony samy" sedí na většinu vašich příspěvků jako pr*l na nočník?

Vy a zaz (tedy hlavně) tady napadáte každou ženu, která sem napíše, jako feminacistku, i když z příspěvků Olgy a doufám, že i mých, vyplývá, že na nás nesedí ani jeden z bodů vaší definice.

Já osobně se nehodlám nikomu nadřazovat, ale také nehodlám nikomu dovolit, aby se nadřazoval nade mě. Několikrát jsem tady jasně řekla, že považuji za lepší, aby se stát míchal do co nejméně věcí.
V čele státu požaduji (asi naivně) převahu schopných lidí bez ohledu na to, zda to budou ženy či muži.

"ženský způsob myšlení v praxi státní správy" - co je to proboha za blábol? Co je to "ženský způsob myšlení"?

Na závěr - neskonale radši bych v nějaké řídicí funkci viděla slečnu Olgu než vás nebo zaze. Vůbec ne proto, že je to žena, ale protože projevila neskonale větší erudici a nadhled, zatímco s vámi dvěma třískají emoce ode zdi ke zdi.

Odpovědět na příspěvek

 

Nedovolil bych si něco osobního tvrdit ani o

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.06.2006, 08:04

Alizon, ani o Olze či někom jiném. Jaké jste v osobním životě nemám potuchy a je mi to upřímně i zcela jedno.
A zrovna tak si ale vyprošuju osobní výpady proti mé osobě - nejsme slepice v kurníku co se klovou do krve!

A když si myslíte, že na vás definice feminacistky nesedí, tak třeba ne - já osobně nikdy nikoho neposuzoval. A hlavně nevím, jestli politicky prosazujete diskriminaci podle pohlaví: to si musíte rozmyslet samy.

Mně nejde o osobní rozhovor, ale o diskuzi k věcnému tématu. A feminacismus je objektivně viděno velice zajímavé téma, protože dle mnohých politologů jsou v poslední dekádě rozeznatelné silné tendence směřování k totalitě v euro-americké kulturní oblasti. A jim není zatím jasné, jaké ideologické podhoubí se nakonec vyvrbí jako "živná půda". A feminacismus by jednou - důležitou - složkou být mohl. (Možností je ale vícero!)

A je zapeklitě těžké věcně diskutovat, protože jakmile se KONKRÉTNĚ na něco zeptám, jako např. jestli feministky z GenderStudies jsou pro střídavou péči po rozluce rodičů, není to ano, není to ne.

Neříkám, že snad odpověď musí přijít, ať si každý říká, co chce, nebo ať si mlčí když je mu libo. Je ale pak logické, že když v praxi pozorujeme, že feministkami zřizovaná sdružení píší na ministerstva pomlouvačné pamflety proti tátům bojujícím o dopřání času k výchově jejich dětí nebo jak tady kolega napsal dochází k otevřené diskriminaci otců u opatrovnických soudů, tak máme za to, že to tak feministky a potažmo feminacistky dělají z přesvědčení. A pak je to čistě na nich.

Důležité je, aby se vneslo jasno do mnohých témat, kde feminacismus samozřejmě mlží co může. (Protože totalitní rysy nejsou nikomu v naší společnosti příjemné.) Odkážu zase na Die Frauen (www.diefrauen.de) - to jsou feminacistky (samy sobě ale samozřejmě říkají feministky!), které hlásají otevřeně to, co se jinak jen "šušká" - např. píšou jasně a srozumitelně, "o dítěti rozhoduje výlučně matka", "biologický otec může společně s ostatními sociálními matkami či sociálními otci se svolením matky získávat postupně právo na výchovu v té míře, jak se bude o dítě starat.....".
To jsou prostě ideologické zhovadilosti, návod k otevřené diskriminaci mužů, srovnatelné s fašistickou rasovou hygienou. A na této úrovni já to takhle jasně řeknu. Neříkám, že nesmějí mít takový názor a privátně jsou to třeba skvělý ženský, já je vůbec neznám, ale prostě lidé, kteří naprosto vážně POLITICKY prosazují takovýto stupeň diskriminace ve společensky nejdůležitějších oblastech jako dítě, rodina, výchova, musí být tak jako fašisti a jiná totalitní hnutí prostě demokratickým státem monitorována, musí být proti nim nasazeni skrytí vyšetřovatelé, atd. A že jsem netolerantní? Jsem! Před totalitními idelologiemi je třeba se chránit, protože nikomu z nás se přece nechce žít v totalitě.

A na závěr: já bych u lidí, které bych chtěl vidět v řídící funkci oceňoval především koncepční myšlení, jasné a zásadové postoje: žvatlavých pletichářů a "vyrovnávačů zájmů" máme všude jak hnoje.

Odpovědět na příspěvek

 

jjj

Autor: Alizon Muž

Založeno: 08.06.2006, 09:04

"A je zapeklitě těžké věcně diskutovat, protože jakmile se KONKRÉTNĚ na něco zeptám, jako např. jestli feministky z GenderStudies jsou pro střídavou péči po rozluce rodičů, není to ano, není to ne."

No tak to se asi budete muset zeptat těch feministek z Gender studies, ne? Na tyhle stránky pravděpodobně žádné nechodí. Nebo usuzujete, že všechny ženy, které sem vkročí, jsou automaticky feministky z G.S.?

Ostatně si myslím, že ty ideje, kterých se bojíte, v tomhle státě nebere nikdo moc vážně - vemte si třeba, jak ve volbách dopadla strana Rovnost šancí.

S těmi věcnými odpověďmi na konkrétní otázky je to tady opravdu těžké - zaz tady neustále mluví o diskriminaci mužů v mezinárodních úmluvách a na opakované žádosti na to, aby to konkrétně specifikoval, konstantně odpovídá, že se s feminacistkama nebaví. To je pak opravdu těžké.

Odpovědět na příspěvek

 

tak abych se choval korektně, odpovím na dotazy

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:39

konkrétně: ano, je třeba sledovat co píšou Gender Studies ohledně střídavé výchovy - já se ptal jen Olgy, protože to na mě dělalo ten dojem, že se v těch jejich spiscích vyzná.

Na rozdíl od zaze si nemyslím, že by mezinárodní právo bylo nějak diskriminační. Výsledkem té férovosti je na příklad bezpochyby správné navrácení dětí do Argentiny, které se teď tak přetřásá. Kde ale je diskriminace zřejmá, je i v tomto případě: místo aby děti byly do 60 dnů, jak stanoví mezinárodní právní norma (citoval to tuším Odin), navráceny po únosu matkou do Argentiny, trvalo to českým soudkyním 4 roky!!! A to je ten český bezprávní bordel, který instiktivně diskriminuje otce! Protože pak po 4 letech je ve 100% případů, které nejsou mezinárodní, ale české, rozhodováno VE PROSPĚCH DÍTĚTE a to je, aby zůstalo s tím rodičem (tedy v 99% matkou), který ho unesl. Protože po 4 letech to tak i nejspíš bude (když se patřičný znalec na to posadí aby to zjistil). V tomto případě to česká justice sehrála pro cizinu jinak, jako moje pubertální dcera (navrch huj, vespod fuj :-).
A diskriminační je samozřejmě bezprecedentní chování všech feministických spolků (kolik času věnoval FOD na to, aby po ty 4 roky v Čechách držené děti mohly vídat svého argentického tatínka?), ale i ministerstev a médií. To je ten průšvih: absolutní jednostrannost (a to totiž v člověku, který zná feminacistické postoje, budí minimálně reminiscenci: někde už to stojí napsáno).

A vaše tvrzení o tom, že feminacistické ideologie málokdo bere vážně zase já vidím jako osudové podcenění feminacistického potenciálu. Chápejte, že při uchopení moci totalitním režimem se vždy musejí setkat aspoň dvě věci: nálada v obyvatelstvu a dobře organizovaná zideologizovaná skupina. A oboje tu je: feminacistky mají své strany a dost ideového materiálu na 100 roků a feministky, které místo aby s dosažením faktické rovnoprávností začaly dělat něco alternativního, ještě nabírají na obrátkách a tím vytvářejí příslušnou náladu v obyvatelstvu. Protože ale objektivně není co oddiskriminovávat, diskriminují teď ony - ať už pozitivně nebo negativně.
O tom, jestli nálada v obyvatelstvu nahrává feminacistům, můžeme samozřejmě diskutovat, ale já myslím, že ano. Vidím to třeba na tomhle článku. Když jsem ho dal číst různým lidem, všichni si mysleli v prvním okamžiku, že jsem se zbláznil. Protože jediným diskriminovaným mohou být ženy.

Odpovědět na příspěvek

 

Pane jjj, tak nevím.

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 15:08

Buď lžete, nebo neudržíte myšlenku, nebo máte pocit, že mám nudné odpoledne a chcete mi ho zpestřit.

Zeptal jste se mě - teď to sem okopíruji - "proč jsou feminacistky a feministky proti střídavé výchově?" Já jsem Vám na to po pravdě odpověděla, že nevím a že ani nevím, že by proti měly být. Na to jste mi poslal nějakou německou adresu (německy neumím) a - opět budu kopírovat - napsal: "A jakou kampaň rozpoutávají české proti těm, kteří ji navrhují lépe uzákonit!"

Od té doby se z Vás snažím vydolovat, jestli máte odkaz na nějaké webové stránky, kde bych si o té české kampani mohla přečíst, a nic. Takže jestli se chcete konkrétně bavit, tak mi dejte nějaké konkrétní informace. Těžko mohu odpovědět na Vás dotaz, proč jsou feministky proti střídavé výchově, když jste mi pořád ještě nevysvětlil, jak jste k tomuto názoru došel.

Odpovědět na příspěvek

 

Dělám to fikaně: lžu a SOUČASNĚ neudržím myšlenku!

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.06.2006, 17:36

Teď jsem tím strávil půl hodiny a ráno taky deset minut: někde to tam je, ale já to v těch haldách odkazů nenajdu.
Dostal jsem se na to přes www.koordona.cz a tam byl dopis na ministersto spravedlnosti a vládu, kde byli vyjmenovaní všichni známí angažovaní otcové, kteří bojují za střídavou výchovu, ze Spravedlnost dětem, Aliance pro děti a rodiče a dalších a byli tam osobně hanobeni jako násilníci, snad i pedofilové. Pěkně jeden po druhém,
Podepsán nebyl nikdo osobně, ale celá plejáda těchhle femiorganizací.
Kdybyste ten dopis našla či se vám vybavil, budu za odkaz povděčen: chtěl jsem tenhle dopis poslat na infoserver pro chlapy aby viděli, jakým způsobem se vede "diskuze", když se postavíte za práva mužů.
A ne a ne najít tu webovou adresu.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 20:42

Já jsem nikdy neřekl, že mezinárodní právo je diskriminační, rozhodně ne ve srovnání s českým.

Odpovědět na příspěvek

 

Vřele souhlasím

Autor: Olga Muž

Založeno: 05.06.2006, 12:35

Odpovědí: 22

České školství stále oceňuje více poslušnost než kreativitu a pro mnoho učitelů je ideálem je "tradiční" děvče: poslušné, pilné, nevyrušuje, nepřemýšlí. Jestli máme ve světové konkurenci obstát, musí se to změnit.

PS: Vypadá to, že Česko má jedny z nejhorších matematikářů na světe...

V matematice jsou dívky lepší jen na Islandu

(...) Výzkum PISA však přinesl i zajímavé dílčí poznatky. Mezi ně bezpochyby patří rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Česko patří k zemím, kde jsou nejpatrnější, zejména v oblasti matematické gramotnosti.
V matematice jsou čeští chlapci významně lepší než dívky. Menší rozdíly, ale stále ve prospěch chlapců, jsou v oblasti přírodovědné a v kategorii řešení problémových úloh z reálných životních situací.
Naopak ve schopnosti číst s porozuměním text a pracovat s ním jsou na tom lépe dívky. To ale není česká specialita. V tomto ohledu byly dívky lepší ve všech zúčastněných zemích.

Zajímavá je matematika. Lze dovozovat, že chlapci mají z biologické podstaty na matematiku prostě větší vlohy než dívky? Nejspíš nikoliv. V mnoha zemích se totiž tento rozdíl daří zmenšovat, ba dokonce eliminovat. Existuje také jedna země, kde mají mají děvčata v matematice výrazně lepší výsledky než hoši, a tou je Island.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Zaz Muž

Založeno: 05.06.2006, 14:11

Vaše schopnost demagogicky zastřít kardinální problém diskriminace mužů blábolením o podružných otázkách je neskutečná. V tomto článku se píše o nehorázné diskriminaci chlapců na školách a Vy tady blekotáte o jakýchsi vlohách někoho pro něco.

Odpovědět na příspěvek

 

Zaz,

Autor: Olga Muž

Založeno: 05.06.2006, 14:57

ty "jakési vlohy někoho pro něco" jsou ty nedoceněné vlohy českých chlapců pro matematiku, o kterých ten článek je. Jestliže dostávají horší známky, než jaké by měli, je to hnusné a naprosto jasně jsem to napsala.

Je skutečně s podivem, že ačkoliv umíte psát, neumíte číst.

Odpovědět na příspěvek

 

Samozřejmě mají už geneticky ....

Autor: jjj Muž

Založeno: 05.06.2006, 17:29

.... holky a kluci trochu jiné zájmy a tím pádem i jiné vlohy. Jestli je to zrovna matika, nevím, ale u češtiny je to věc fyziologická - jak prokázaly výzkumy mozku, jen vyjímečně nemá žena více než jedno řečové centrum (proto je mezi ženami v diskuzích běžné, že současně mluví a poslouchají a klidně do jedné věty připletou více témat: prostě to většinou v klidu zvládnou), u mužů je to zcela výjimečné, muži mají zpravidla jen jedno řečové centrum (proto prostě objektivně nemůžou slyšet svoji partnerku, která jim něco říká, když poslouchají Televizní noviny: důvod to pro mnoho domácích rozmíšek :-). A samozřejmě, když mám k něčemu vlohy, tak mě to i víc baví - proto budou holky v komunikačních předmětech spíše lepší než horší.

---
Protože hlavním kritériem pro přijímání na střední školy je dosažený průměr ze ztěžejních předmětů, je nesprávné hodnocení i jen v některých z nich, porušením práva na stejnou šanci. To je jednoznačně protiústavní stav!
A vede k tomu, že ženy systematicky a masově v Čechách dostávají lepší vzdělání než muži (60:40 je už velká diskriminace!).

---
A dle mého pevného přesvědčení, podloženého mou zkušeností s výchovou 4 dětí na nejrůznějších školách, prokáže se naprosto jistě příslušným testem, že chlapci jsou (většinovými učitelkami) diskriminiváni ve většině oněch stěžejních předmětů. Ne jednou se mi stalo, že když jsem se ptal: "za co máš tu pětku", byla odpověď: zapomněl jsem si něco, zlobil jsem, ....
Prostě nekvalitní učitelky nejsou schopné rozdělit výkon od chování (a trestají kluky za jejich odlišné chování: geneticky podmíněnou vyšší tělesnou aktivitu (testosteron), "zlobivost", taktéž geneticky podmíněnou "nekomunikativnost&q
uot; (jedno řečové centrum), "vzpurnost" pohoršením jejich známky).

Odpovědět na příspěvek

 

Protiústavní stav to není.

Autor: Olga Muž

Založeno: 05.06.2006, 18:26

Ústava žádné právo na rovné šance nezakotvuje, ani pro muže, ani pro ženy. V Listině je jenom rovnost před zákonem, což je něco jiného.

Nicméně je-li toto tvrzení pravdivé, jde o stav nepochybně špatný. A je příjemné vidět, že i členové a příznivci Svazu mužů mohou dospět k názoru, že i tam, kde je podle zákonů všechno košer, může být jedno z pohlaví diskriminováno.

Na závěr - otázka genderových aspektů školství je jednou z oblastí, kterou se samozřejmě zabývají ty hnusné Gender Studies. Takže jeden z předřečníků, který si stěžoval, že ty hnusné feministky publikují jen to, co se jim hodí, fackoval nepravého. Viz např. Genderová analýza českého školství z pera Pro Equality:

"Prícin toho, proc se do nižších stupnu víceletých gymnázií a ostatních stredních škol hlásí a je prijato více dívek než chlapcu, muže být nekolik. Jeden z hlavních duvodu spocívá v úrovni psycho-sociálního vývoje dívek, který zpusobuje, že dívky jsou pripraveny na samostatné plnení školních povinností v mladším veku než chlapci. Ranejší školní zralost dívek vede k takovým výkonum, které mohou vyústit v aspirace na
studium na víceletém gymnáziu. Rozumové schopnosti, jak ukazují nekteré výzkumy, jsou však u detí tohoto veku vyrovnané. Rozdíly mezi chlapci a dívkami spocívají spíše v psychické vyrovnanosti, samostatnosti, adaptabilite a zamerenosti než v rozumových schopnostech. Tyto vlastnosti jsou ovlivnitelné výchovou, a proto jejich ranný výskyt u dívek muže být do jisté míry zpusoben genderove rozdílnými výchovnými nároky vuci dívkám a chlapcum.

Lepší školní výkony dívek a jejich zájem o studium mohou být rovnež vyvolány charakterem školního
vyucování, které je zajištováno ve velké vetšine ucitelkami-ženami. Jejich interakce se žáky a žákynemi, stejne jako požadavky a hodnotící kritéria, které vuci žákum a žákyním používají, nejsou shodná. Psychosociální klima vytvárené ucitelkami-ženami mohou dívky vnímat jako více podporující než chlapci.
Adaptace dívek vuci školním nárokum, které formulují predevším ucitelky-ženy, muže probíhat snadneji
než adaptace chlapcu. Dívky se proto ve škole mohou cítit spokojeneji a kompetentneji, což je motivuje k
dalšímu studiu.

(...) Rozdíly mezi dívkami a chlapci jsou až na výjimky statisticky signifikantní, tzn. že nejsou zpusobeny náhodou. Ackoliv dívky mají lepší prospech než chlapci, jejich výsledky v testech pripravených pro výzkumné úcely jsou slabší. Toto poukazuje na skutecnost, že testy a školní klasifikace sledují odlišná kritéria, z nichž nekterá jsou genderove zatížena. Zatížení lze predpokládat predevším na strane školní výuky, tj. obsahu uciva, vyucovacích metod, klasifikacních norem a pedagogických interakcí."

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 05.06.2006, 22:55

A je vymalováno: "...protiústavní to není". Tudíž diskriminace mužů je v pořádku. Pro muže nelze zajistit rovnost šancí /nikoli výkonu/, avšak pro ženy ano. O tom totiž celé feminacistické hnutí je. Jasněji jste to formulovat nemohla.

Odpovědět na příspěvek

 

Zůstaňme zatím při tom, že ...

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.06.2006, 09:13

... to protiústavní je, protože se jedná o diskriminaci.
---

A zůstaňme u toho, že feminacistky za chlapy kopat nebudou. Gender Studies, hlásná to trouba feminacismu, už vůbec ne.

----
Co je v Čechách postavený na hlavu, je to, že feminacistky na jedné straně požadují aby otcové přebírali péči i o malé děti, na druhou stranu píšou sprosté pomlouvačné dopisy na všechny úřady a pomlouvají v nich nechutným způsobem všechny otcovské zastánce, kteří požadují přesně totéž - uzákonit střídavou výchovu.
Jeden ze základů feminacistické ideologie je potírání logiky (jakožto patriarchální metody zotročení ženy, která ji povětšinou postrádá :-))) - a to je jeden z důsledků.
---
Ve svém příspěvku kousek výš jsem uvedl schválně několik nezpochybnitelných výsledků zkoumání mozku: to se paní Olze do krámu nehodilo, tak rychle pádluje v argumentaci někam jinam. Ty pseudoteorie o gendrech totiž jsou stejně ujetý jako byly marxistické sociálně-inženýrské teorie o "výchově socialistického člověka".
---

Odpovědět na příspěvek

 

Nemám poci, že někam

Autor: Olga Muž

Založeno: 06.06.2006, 10:47

pádluju. Zato Vy jste zjevně v neznámých vodách. "Je to protiústavní, protože se jedná o diskriminaci." - to myslíte jako argument vážně?

Odpovědět na příspěvek

 

proč jsou feminacistky a feministky ...

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.06.2006, 17:16

...proti střídavé výchově?

Odpovědět na příspěvek

 

Já nevím o tom,

Autor: OLga Muž

Založeno: 06.06.2006, 17:39

že by proti ní byly. Od Vás to slyším poprvé.

PS: Co to má společného s diskriminací ve školství a její případnou protiústavností?

Odpovědět na příspěvek

 

Takže jsou pro střídavou výchovu?

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 07:27

Že jsou proti se dá řpečíst na feminacistických stránkách. Třeba feministická strana Die Frauen v Německu: www.diefrauen.de .
A jakou kampaň rozpoutávají české proti těm, kteří ji navrhují lépe uzákonit! Tfuj tajbl.

---
A jinak co to má společného s výchovou? Především chlapců? Jejich osobnostní zralostí? To by vám mohlo zacvaknout. :-)

Rodiče od 20.000 dětí se ročně rozvedou, 10.000 rok po rozchodu rodičů nemá VÚBEC ŽÁDNÝ kontakt k otci (matka zabraňuje). Asi každý z nás zná z praxe chlapečky, kteří vyrůstají s maminkou bez jakéhokoliv mužského výchovného vlivu.
Potkávám se s nimi ve skupinách na zájezdech a jsou jednak nesnesitelní a jednak k politování, protože dostanou ještě hodně po hubě, jen co se budou snažit udělat krok bez maminky.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: ada Muž

Založeno: 07.06.2006, 11:18

já jsem pro střídavou výchovu - PO rozvodu i PŘED rozvodem:-)
doufám, že jste pochopil, že tím myslím i rodičovskou dovolenou...

Odpovědět na příspěvek

 

YES, SIR!

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 18:03

pardon Yes, MAM!

Bez legrace - já si myslím totéž! Padesát procent péče po rozchodu, ale i padesát před rozchodem. Dejme si na to ruku a napište mi dobrozdání od Gender Studies nebo za jakou firmu kopete, že střídavá péče po rozchodu rodičů je optimální uspořádání! My do toho jdeme úplně vážně, chceme aby takováto úprava byla na tvrdo v zákoně. CO VY NA TO?

--
---
----
Samozř
ejmě jsme rozumní lidé a když já např. v minulosti vydělával stejný prachy jako generální z ČEZu a žena neuměla nic rozumného, rozdělili jsme si to tak , aby z toho rodina měla co nejvíc. Já víc pracoval, ona se víc starala o děcka. A podotýkám - teď nepracuju a jsem se svojí nejmenší každý den a užívám si to určitě víc, než ty tisíce letů přes oceán a tisíce stressů v práci!!! Ale vzal jsem to v minulosti na sebe a živil rodinu 15 let bez toho, aby se manželka musela namáhat - ona si zakládala firmy, když se chtěla povyrazit a když jí to zkrachovalo, tak si sice pobrečela, ale pro rodinu to žádná tragédie nebyla - já jsem to ufinancoval taky. Že to je jiný příběh? Ani si nemyslím!
---
Každopádn
ě - jak to uděláme s tou střídavkou?!

Odpovědět na příspěvek

 

Tož jak je to s tou

Autor: OLga Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:05

kamapaní českým feministek proti střídavé výchově? Kde má nějaké internetové stránky nebo kde se o ní píše? Mně to hrozně zajímá, nerozumím, proč by proti střídavé výchově měly být.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:57

Sdělte, kde se české feminacistky zasazují o střídavou péči a jak ji prosazují.

Odpovědět na příspěvek

 

A proč bych to jako měla dělat?

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:56

Dokazovat má ten, kdo něco tvrdí, ne ten kdo ho žádá o předložení důkazů jeho tvrzení.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 18:00

Protože pernamentně lžete. Žádná feminacistka totiž nikdy pro žádnou střídavou péči nebyla.

Odpovědět na příspěvek

 

Sice to mnohdy řeknete zkratkou, ale

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.06.2006, 10:21

v meritu máte naprostou pravdu. Jedním z logických důsledků převzetí feminacistické ideologie bude odmítnutí společné střídavé výchovy.
Díky vašemu příspěvku jsem to pochopil. Díky.

Odpovědět na příspěvek

 

Zazi, říká Vám něco výraz

Autor: Olga Muž

Založeno: 09.06.2006, 11:37

elementární logika? Jak můžu lhát, když se pana jjj na něco ptám a sama nic netvrdím?

A když jsme u toho lhaní, už jste identifikoval ty mezinárodní úmluvy, co jste se jimi oháněl?

Odpovědět na příspěvek

 

Německy neumím

Autor: Olga Muž

Založeno: 07.06.2006, 11:54

a že české kampani proti střídavé výchově nic nevím. Máte na ni nějaký odkaz?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 07.06.2006, 13:55

Vaše drzost skutečně nezná mezí. Poku jste právnička, o čemž pochybuji, tak se s kampaní proti střídavé péči můžete denně setkávat u českých soudkyň.

Odpovědět na příspěvek

 

Pane zaz,

Autor: Olga Muž

Založeno: 06.06.2006, 10:31

napsala jse NAPROSTO JASNĚ: "Ústava žádné právo na rovné šance nezakotvuje, ani pro muže, ani pro ženy."

Můžete mi vysvětlit, jak na to můžete reagovat slovy: "Pro muže nelze zajistit rovnost , avšak pro ženy ano. Jasněji jste to formulovat nemohla." ? Mně nad tím skutečně zůstává rozum stát.

Odpovědět na příspěvek

 

Island

Autor: Dan Muž

Založeno: 05.06.2006, 21:06

Priklad s Islandem neni uplne fer. V teto zemi jsou sice divky v matematice o neco lepsi nez chlapci, ale to je tim, ze islandsti kluci travi (mozna az prilis) mnoho casu rybarenim a neuci se. Ale jejich vrozene predpoklady k chapani matematiky jsou vyssi (stejne jako vsude jinde na svete).
Jestlize se dari zmensovat rozdil v chapani matematiky, tak je to dano prispusobovanim vyuky zenskemu kognitivnimu procesu. Jestlize je vyuka "gender neutral" tak jsou chlapci v matematice samozrejme vyrazne lepsi.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor má pravdu

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 05.06.2006, 18:54

Odpovědí: 4

Není to tak dávno, co jsem odešel z gymnázia a toto jsou dodnes mé vzpomínky: chlapci známky 2-3, dívky 1-2. Kdo se dostal na prestižní univerzity a zejména tam, kdo kam chtěl? Více chlapci. Jak dopadaly maturity? Dívky měly lepší známky, chlapci horší. U přijímaček se pak ukázal opak, kdo je lepší. Takřka po celou dobu, co jsem chodil na gymnázium platilo, že chlapci na školu začali kašlat poté, co se dozvěděli, že když nejsou zticha a poslušní, dostávají pětky za "zlobení a zapomínání", které jim kazily známky, a tak na známky rezignovali docela. Takřka všichni chlapci u nás ve třídě věc řešili tak, že si našli obor, který je zajímal (politologie a historie v mém případě, v případě jiných architektura, právo, medicína etc.) a ten dělali mimo školu a pak zpravidla neměli problém dostat se na své vysněné univerzity a tam excelovat, zatímco dívky, ty poslušné a pozorné se samýma jedničkama problém měly a často velký a když se někam dostaly, tak tam, co měli jako záchrannou školu. Na naší fakultě, kde místo blbých testů se používá zkoušení, které je zaměřené zejména na logiku a na to, jak studenti danou problematiku chápou a jak ji dokáží aplikovat, si dívky stěžují, že se na to "nedá naučit" a prosazují v akademickém senátu, aby se psaly jen testy. Když pominu, že na naší fakultě je dívek tak třetina (hlavně proto, že obory jako politologie, kde je matematiky sice trochu, ale je tam, či ekonomie, kde je daleko těžší matematika, než na VŠE, dívky prostě netáhnou) - tak se tam dost dobře ukazuje, kdo na to má a kdo ne. Jsou u nás samozřejmě i hodně dobré dívky, ale těch je procentuálním podílem vyjádřeno méně. A přijímačky jsou pro všechny stejné........

Odpovědět na příspěvek

 

No, tak jste nám, Finrode,

Autor: Olga Muž

Založeno: 05.06.2006, 19:17

předvedl přesně to, proti čemu se článek snaží bojovat.

Mávnutím ruky a konstatováním, že "někdo na to má a někdo ne" se dá odbýt leccos, včetně horších výsledků chlapců při přijímačkách na gymnáziích. Skutečnost je mnohem, mnohem složitější a kdo se k ní chce dobrat, měl by si takové povrchní soudy, založené na tom, že na Vaší konkrétné fakultě je dívek třetina, odpustit.

Aniž bych chtěla zpochybňovat zásadní odlišnosti mužsého a ženského mozku, na tom, jak které pohlaví v jakých předmětech prospívá, se podílí mnoho faktorů - hodně třeba i to, jakým způsobem je daný předmět vyučován (hoši mají průměrně větší cit pro abstrakci, děvčatům zase lépe jdou slovní zadání úloh). A tak dál, nejsem pedagog. Ale jestli jsou na Islandu dívky v matematice lepší než kluci, tak si s jednoduchými teoriemi nevystačíme.

Cílem by mělo být nastavit vzdělávací systém tak, abychom dokázali dát co nejvíc lidem co nejlepší vzdělání. Psaním omletých klišé a generalizací veci nepomůžeme.

Odpovědět na příspěvek

 

Vidíte to úplně správně-

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.06.2006, 09:53

- takhle ta diskriminace probíhá v praxi.

Ale neprobíhá jen ve školství!

Naprosto stejně argumentovaná diskriminace - totiž údajnou "zralostí osobnosti" - probíhá při jmenování soudkyň. Přestože objektivně jsou muži vyrovnanější (žádný hormonální cyklus), právně skvěle erudovaní a formálně logičtí - v normálních, nefeministických státech proto velice vítaní jako soudci, je v ČR zaveden speciální test, který muži téměř zásadně nesplní, ženy ale ano.

Jak si stěžoval nedávno přededa krajského soudu v Hradci Králové: mám tu 7 soudkyň na 3 soudce a teď po zavedení testů mi sem z Prahy posílají 8 soudkyň na 2 chlapy.

Diskriminace jak prase! A ta "zralost osobnosti" je takový malý rasový zákon - k těm velkým se feminacistky teprve časem propracují.

Odpovědět na příspěvek

 

Skutečnost je taková,

Autor: Olga Muž

Založeno: 06.06.2006, 10:44

že psychologické testy pro uchazeče o místa soudců a státních zástupců vymysleli a provádějí - na zakázku Ministerstva spravedlnosti - dva psychologové - muži. Dr. Dan a Dr. Netík.

Osobu Dr. Netíka neznám, dr. Dan je nicméně v brněnských odborných kruzích celkem známou figurou. Podle mých informací musel ukončit spolupráci s FF MU kvůli svému sexuálnímu nátlaku na studentky. Vzhledem k tomu, že se tak stalo hluboce v devadesátých letech, muselo si IMHO být vedení fakulty perfektně jisté, že nejde o falešné obvinění, protože jinak by si takový postup nelajslo.

Takže obviňovat z tristních výsledků konkurzů na čekatele feministky je neuvěřitelně legrační. Máte mé čestné slovo, že na výběr těchto psychologů neměly vůbec žádný vliv a pokud jde o dr. Dana, otevírá se jim kudla v kapse, když jeho jméno slyší.

Odpovědět na příspěvek

 

Úspěchy uchazeček o místa soudců a státních zástupců...

Autor: JT Muž

Založeno: 06.06.2006, 16:12

... Váš příspěvek sám dostatečně vysvětluje: "... kvůli svému sexuálnímu nátlaku na..."
Ostatně i o jiných podivnostech v působení zmíněných pánů jsem někde na webu již četl (neoprávněné používání licencovaných testů). Google pomohl: http://www.free.cz/view.p
hp?cisloclanku=2004100705 nebo totéž http://www.spoleksalamoun
.cz/view.php?cisloclanku=
2004102901

Odpovědět na příspěvek

 

Pro pi Olgu

Autor: Odin - pomsta severu :) Muž

Založeno: 06.06.2006, 22:21

Odpovědí: 5

Pisete, ze "Existuje také jedna země, kde mají mají děvčata v matematice výrazně lepší výsledky než hoši, a tou je Island."
"Zeny na universite na Islandu prevazuji poctem muze ve vsech oborech mimo strojirenstvi, matematiky a oboru vypocetni vedy. Byl proto vytvoren narodni plan pro leta 2002 - 2004 ..."

Tady original:"Women continue to form the majority (62%) of students at university level in all fields except enginering, mathematics, and computer science. A deliberate effort has been made to increase the number of women who attend these programmes. In the national action plan, valid 2002-2004, a plan was operated to encourage girls’ leadership and to improve the number of women seeking education in the natural sciences, mathematics and engineering. The project was sponsored by the Ministry of Education, Ministry of Industry and Trade, the Equal Status Council and the University of Iceland"
http://www
.cities-localgovernments.
org/uclg/upload/docs/ICEL
AND_English.pdf

Ehm, urg, grrrrrr@ - tak proc ty spickove matematikarky z Islandu potrebuji kvoty nebo jinou podporu, aby se vubec nejak v matematice uchytily...:)))

To zcela nehraje ...

Odpovědět na příspěvek

 

Máte pravdu, nehraje.

Autor: Olga Muž

Založeno: 07.06.2006, 10:08

Ale já Vám neřeknu proč. Okopírovala jsem výsledky autorem citovaného výzkumu PISA a víc o situaci na Islandu nevím.

Třeba se to dá vysvětlit tím, že ta děvčata s jedničkami z matematiky jdou po gymnáziu na vysokou studovat třeba ekonomiku (jako pan Luděk Niedermayer) a ne čistou matematiku. Ale to berte jako nepodloženou hypotézu, právě mě to napadlo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

to je blbý, když se podstat argumentace

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 17:08

vytratí, že? (sorry za hint, ale já vám dost fandím, protože jako jedna z mála jste ochotná k diskuzi!)

A to bude častý problém, když se podíváme blíže na feminacistické argumenty - moc toho nezůstane.

Odpovědět na příspěvek

 

Nevšimla jsem si, že by se vytratila.

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:01

Podstatou mé argumentace bylo, že si nevystačíme s jednoduchými teoriemi. Například tou Vaší, že hnusné feministky vybírají na soudy jenom ženské nebo že hnusným feministkám nevadí, že chlapečci dostávají od blbých učitelek horší známky, než by měli. Mně to vadí a píšu to tady od začátku. Problém je, že se neobtěžujete to číst, protože jsem podle Vás taky hnusná feministka. To se pak diskutuje dost těžko.

Ten Islandu moji argumentaci naopak potvrzuje. Z výzkumu PISA, ze kterého autor tohoto článku vychází jako z Bible, vylezlo, že děvčata jsou tam lepší v matematice, když se na to ale podíváte blíž, zjistíte, že je to proto, že chlapci se flákají (nevím, jestli je to pravda, ale proč ne). Takhle to může být se spoustou dalších údajů z PISA i jiných výzkumů, jen je potřeba si to uvědomit. Jednoduché závěry (psycholog Dan bere víc ženských, ergo kladívko je tajně řízen feministkami) dělá jenom blbec.

Odpovědět na příspěvek

 

matematika

Autor: Adams Muž

Založeno: 07.06.2006, 12:51

Olga má částečně pravdu, dívky na Islandu skutečně dosahují v matematice lepších výsledků, ale to se týká pouze výuky na nižších stupních. Mimochodem: tato převaha není způsobena stylem výuky nebo tím, že by snad dívky měly k matematice lepší vlohy, nýbrž životním stylem islandských kluků, kteří se učí velmi málo, což se ve výsledcích projeví právě zejména na těch nižších stupních.
To však není nic až tak překvapivého, ostatně např. u nás sice kluci možná jsou v matice lepší než holky (v rámci ZŠ), ale ten rozdíl určitě není nijak výrazný. Matematická (a inteligenční - i když v případě iQ je to poněkud sporné) převaha chlapců/mužů se projevuje až v poněkud vyšším věku - proto jsou technické či matematické VŠ plné mužů, přestože tito jako kluci na ZŠ mohli mít z matiky mnohem horší známky než jejich spolužačky.

Ta feministická iniciativa je trapná, to je bez diskuse. Vychází z klišé, které se některé (!!!) feministky snaží prosazovat: jestliže dominují ženy, je to díky jejich lepším schopnostem. Jestliže někde dominují muži, je to důkaz diskriminace žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Jak to, že se nenarovnává převaha

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 18:06

studentek nad studenty.
To je na Islandu o tolik víc ženskejch, či co?
A nebo vadí jen nerovnováha specifická?

Odpovědět na příspěvek

 

Napadla mě skvělá analogie feminismu s KSČM

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 07.06.2006, 14:52

Odpovědí: 29

Asi se většina zde diskutujících shodne, že KSČM je zločineckou stranou. Bude méně zločineckou, pokud z ní vyhodí Exnera, Filipa a Grebeníčka? Ani omylem, bude to stejná banda zločinců, i když se ti největší "ultras" vyhodí. Totéž platí podle mě i feministickém hnutí - feministky rády říkají, že omezovat lidská práva chtějí jen ty nejradikálnější, jenže zde to platí stejně jako u komunistických stran - i když vyloučíte ty tzv. "ultras", zločinecká ideologie je to pořád.....

Odpovědět na příspěvek

 

to není pravda

Autor: Adams Muž

Založeno: 07.06.2006, 15:40

Ta analogie naprosto nesedí. Pojem feminismus je mnohem širší než pojem komunismus, spíše než ke komunismu bych to přirovnal k islámu - ten obsahuje spoustu proudů, od umírněných a obohacujících až po ty nejradikálnější - teroristické.
Boj za práva žen je sám o sobě naprosto legitimní, problém je spíše v tom, že postupem času se původně dobrá myšlenka zvrhla do naprostého paskvilu, který s původním étosem nemá nic společného - alespoň takto vnímám dnes zřejmě nejhlasitější proud feminismu (ovšem zdaleka ne všechny feministky se k němu hlásí). V podstatě vznikla jakási ženská lobby, která pod pláštíkem boje za rovnoprávnost usiluje o získání co nejvíce výhod pro ty, které reprezentuje...ale to už je na jiné téma...

Každopádně považovat všechny feministky za vyznavačky jakési totalitární ideologie je naprosto chybné - stejného omylu se dopouštějí mnohé feministky, když své názorové oponenty automaticky označují nálepkou "šovinista neschopný rovnoprávného vztahu se ženou"

Odpovědět na příspěvek

 

OPONUJI!

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 17:03

Ta analogie sedí jak prdel na hajzl! (Jak říkal můj otec, sedlák!)

Je to jako dumat jestli byl Goebbels větší fašoun než Himmler: prostě to byli nacisti a basta fidli. Jejich jednotlivé ideologické "proudy" ať si řeší mezi sebou.

Feministky resp. feminacistky (to jsou ty feministky s politickými cíli) patří pozavírat nebo aspoň monitorovat BISkou a ne je nechat páchat rozkladnou činnost.

Rovnoprávnost ženy mají, takže pro feminacismus není absolutně žádný prostor.

Odpovědět na příspěvek

 

feminismus

Autor: Adams Muž

Založeno: 07.06.2006, 17:21

Otázkou je, co považujete za feminismus (resp. feminacismus - tento termín bych použil snad k označení nějakého radikálního proudu, který propaguje nadřazenost žen a zpochybňuje smysl existence mužů na této planetě - jsou i takové). Pod tímto pojmem si každý může představit něco jiného. Jsou i takové směry, které pouze protestují proti mužské vulgaritě všedního dne - je na tom snad něco totalitárního či nacistického? Znám ženy, které se považují za feministky a přitom kategoricky odmítají všechny ty kvóty nebo jiné formy pozitivní diskriminace. Feminismus nemusí být nutně jen o kvótách a tendenčních gender studies...

"Feministky resp. feminacistky (to jsou ty feministky s politickými cíli) patří pozavírat nebo aspoň monitorovat BISkou a ne je nechat páchat rozkladnou činnost." - teď mluvíte jako bolševik. Feminismus je možné porazit jedině silou argumentů v slušné diskusi...takové, ve které se proti oponentům nebudou používat podpásové útoky typu "vy jste obdoba komunismu, tedy nemůžete mít v ničem pravdu".

Odpovědět na příspěvek

 

O.K. Adamsi...

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.06.2006, 17:47

... zrovna jsem na konec diskuzního toku nahrál definici feminacizmu z encyklopedie. Ono to totiž není tak nevinné, jak by si člověk na první pohled myslel!

Možná, že blbnu, a používám proto nepřípustné paralely, ale upřímně - nemyslím si to.

Přředstavte si, že byste žil ve 30. letech v Německu a třeba by vaše známá, která by se považovala za fašistku (tenkrát to nebyla žádná hanba!), pouze nechodila nakupovat potraviny k židovi. To by byl její - dejme tomu civilizovaný - způsob, jak se vyrovnat s tím, že židi nejsou lidé, ale něco méněcenného a odporného. Určitě by byla proti splynování několika milionů židů v koncetrákách!!!
Otázkou by ale zůstalo, jestli kvůli tomu, že nějaká vaše známá jen nechodila nakupovat k Židovi a byla proti holokaustu, byl národní socialismus, kterému se ona cítila zavázaná, prima ideologie!
A já tvrdím, že nebyl! Národní socialismus byl perverzní svinstvo - nezávisle jaké důsledky z něj kdo pro své denní chování vyvodil!!!
---
A zrovna tak feminacismus není prima ideologie, a to nezávisle na tom, jestli si vaše známá z toho bere tu a nebo jinou komponentu! Muži mají svoje chování, ženy taky: tady není co ideologizovat!!!

Odpovědět na příspěvek

 

jasně

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:26

přečetl jsem si tu definici a tam je jasně napsáno, že feminacismus vychází z radikálního feminismu. Tedy není pravdou že feminismus = feminacismus (stejně tak např. není pravda, že vlastenectví/nacionalismu
s = nacismus). Feminacismus neřeším ten je bez diskuse, já jen od začátku odmítám odsouzení feminismu jako celku (resp. jeho ztotožnění s feminacismem).

Odpovědět na příspěvek

 

Problém je týž co u marxistů či muslimů

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 08.06.2006, 12:45

"liberální" marxista nebude schvalovat zločiny stalinismu, ale neodsoudí je; stejně tak "liberální" muslim bude tvrdit, jak jsou činy sebevražedných atentátníků hnusné, ale neodsoudí to... a u feminismu to máte totéž...

Odpovědět na příspěvek

 

A na to jste přišel jak, Finrode?

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:46

Jestli mi dovolíte osobní poznámku, čím víc Vás leduju, tím víc mám dojem, že jste s věcmi hrozně rychle hotov. Nechcete se naučit trochu používat mozek a internet a předtím, než zaujmete nějaké stanovisko, si zjistit fakta? Když už jste na té prestižní vysoké škole, kde je děvčat jenom třetina?

Nedovedu si představit, proč by liberální věřící neměl mít odpor k zločinům, které ve jménu jejich společné víry spáchal nějký fanatik. A taky nevím, proč by feministka taková neměla kritizovat feministku makovou, když s jejími názory nesouhlasí.

Když už jsem se dostala do osobní roviny, tak konkrétně já jsem nedávno napsala a opublikovala práci, ve kterém jsem totálně sepsula nejnovější legislativní návrhy českých feministek (některých, leč s kontakty na vládu) ohledně domácího násilí. A vůbec celý jejich přístup k téhle problematice je dost amatérský a zasluhoval by vylepšit. Což nic nemění na tom, že to byly právě ony, kdo o tomhle problému vůbec začal mluvit a vůbec začal něco dělat. A to jim nelze upřít.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 17:58

Kde je možné si tuto práci přecíst?

Odpovědět na příspěvek

 

Můžete si ji vypůjčit v knihovně

Autor: Olga Muž

Založeno: 09.06.2006, 11:31

PrF MU. Vybraná část je opublikovaná v Trestním právu 12/2004.

Odpovědět na příspěvek

 

rozdíl mezi feministkou a feminacistkou

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:12

je stejný jako mezi odborářem a komunistou
nebo odborářem a národním socialistou

Ten první se zasazuje o zlepšení sociální situace nějaké skupiny lidí, ten druhý prosazuje politické totalitní zájmy a ukrývá to pod stejný sociální pojem.

NSDAP byla také a HLAVNĚ v Německu stranou dělnickou! Proto ji lidi volili a Hitler se dostal do Reichstagu. A dodnes mnoho lidí vidí dobu národního socialismu jako dobu, kdy se splnilo ohromné množství přání pracujících!

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:39

...hezký příklad s těmi odboráři. Jenomže odborář nemusí být vždy komunista. Často to bývají i sociální demokraté, kteří (přestože jsem je nikdy nevolil a asi ani volit nebudu) nejsou totalitní stranou.

NSDAP - dobře, jenomže z historie (anebo současnosti - viz. EU) známe x dělnických (socialistických) stran, které za totalitní považovat nelze.

Odpovědět na příspěvek

 

No právě - také ne každá feministka je feminacistka!

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.06.2006, 17:20

Jen zatím když jsem narazil na "feministickou" politickou stranu a přečetl si jejich program, bylo po iluzi, že by snad nebyla totalitní.

Tam už není řeč o rovnoprávnosti, tam je řeč o vyložené diskriminaci mužů (nevím, jestli jste to někde níž zachytil - www.diefrauen.de prostě natvrdo píší, že např. o dítěti rozhoduje výlučně matka a bilogický otec, společně se sociálními otci a matkami, smějí dítě vychovávat jen v případě, že jim to biologická matka dovolí. )

To je myšlení někde na úrovni rasových zákonů.

(Tedy když odhlédneme od toho, že v Čechách se to už tomuto feminacistickému ideálu mnohdy blíží kvůli neschopnosti justice. Ale je to dysfunkce státu, který není sto zajistit průchod platnému právu, kdy oba rodiče mají práva a povinnosti de iure stejné. Ve feminacistickém státě to už nebude dysfunkce, ale žádaný právní stav! Mě když to čtu teda do smíchu není.)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 18:13

Já nepopírám, že takové feministky jsou, připouštím, že jich dnes může být většina nebo že můžou mít největší vliv ze všech fem. proudů - jen trvám na tom, že toto nemusí platit pro všechny a také na tom, že když něco tvrdí feministka, tak to ještě neznamená, že nemůže mít pravdu.

Odpovědět na příspěvek

 

Jo, váš argument je O.K.

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.06.2006, 10:51

Zamýšlejme se nad myšlenkovými výplody feministek a pořádně tvrdě pronásledujme projevy feminacismu. A pak to bude O.K.
----

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 07.06.2006, 21:04

Jste skutečný naivka a naivky feminacistky zbožňují.
Feminacismus je přesně definován, jak bylo uvedeno i zde na těchto stránkách, a je pokračováním feminismu, který ztratil opodstatnění pro další činnost /jeho požadavky byly totiž dávno splněny/.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 10:19

To je pojmoslovní spor: to, čemu vy říkáte "feminacismus", tomu já říkám "ženská lobby". Znovu opakuji, že váš oblíbený termín by mohl sloužit k označení snad jen těch nejradikálnějších fem. proudů.

Odpovědět na příspěvek

 

Ano, souhlasím, že feminismus je rozdroben do více druhů

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 08.06.2006, 12:43

ale to je marxismus také - chcete mi snad říct, že není rozdíl mezi sociálním demokratem, členem izraelského kibucu, Gottwaldem, Dubčekem či Stalinem? I já jako konzervativec tohle umím uznat, a stejně jako marxismus je rozptýlen do mnoha myšlenkových proudů, tak stejně je rozptýlen i feminismus. A pokud někdo říká, že problém jsou jen ty radikální feministky, nemá podle mého názoru pravdu, protože stejně jako u bolševiků platí, že myslí si to všichni, jen ti radikální to řeknou nahlas, nebo vykonají. A co se týče pojmu feminacismus - nepoužívám jej a jsem proti němu, protože feministická ideologie mi připomíná ve svých projevech spíše bolševismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:11

Podle mě tohle prostě není vůči feminismu a feministkám fér. Rozhodně nejsem stoupenec fem. (považuji se za pravicově orientovaného člověka), ale myslím si, že místo jednoduchého odsuzování ve stylu "vy jste něco jako bolševici a proto nemůžete mít v ničem pravdu" by bylo lepší, kdybychom se pokusili feminismus a feministky pochopit, abychom zjistili, zda-li náhodou nemají v nečem pravdu. A já si myslím, že v některých věcech pravdu mají. Např. feministky často namítají, že se vydává příliš mnoho peněz na sportovní stadiony - s tím souhlasím. Požadují razantnější postup proti domácímu násilí - co je na tom bolševického? Snaží se zbourat zažité stereotypy, kdy veškerá starost o domácnost leží na bedrech ženy, zatímco muž sedí v hospodě nebo se dívá na fotbal - tuhle iniciativu jedině vítám.
Samozřejmě jsem proti jakékoli formě pozitivní diskriminace, ale to ještě neznamená, že musím feminismus odmítnout en bloc (navíc laciným použitím jakési nálepky).

Odpovědět na příspěvek

 

Adamsi,

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:33

právě jste se stal feminacistou ;-))) Gratuluji.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:32

Díky, ale nejsem si jist zda-li by mě femi(naci)stky mezi sebe přijaly. Žiju v (možná mylném) domění, že jediný typ muže, který jsou ochotny akceptovat je rachitický, humanitně vzdělaný intelektuál s nevyjasněným vztahem ke svému otci. Obávám se, že bych asi měl určitý problém dostát těmto kritériím :-).

Odpovědět na příspěvek

 

Wow!

Autor: Olga Muž

Založeno: 09.06.2006, 13:22

Takže jste svalnatý, technicky zdatný manuál s nevvyjasněným vztahem k matce? Nebo jsem tu negaci neprovedla správně? ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

:-)

Autor: Adams Muž

Založeno: 09.06.2006, 13:43

Skoro :-) Ale úplně správně provedená negace by zněla: "...s vyjasněným vztahem k otci":-). Ohledně mámy je to taky O.K. - možná proto zdejším šovinistům (jak se zdá) připadá, že jsem nějakej divnej:-)

Odpovědět na příspěvek

 

To špatné

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:46

Feministky jsou pro omezení sportovních stadionů proto, že je považují za "mužskou" záležitost, na kterou jde zbytečně moc peněz na úkor ženských aktivit. Není ale pravda, že sportovní stadiony slouží jen mužům. Jenže i na takový "ryze mužský" hokej chodí spousta žen, stejně tak na různá zábavná show a koncerty, které se na stadionech konají. Na zimním stadionu se nehraje jen hokej. Stejně často jako tento sport můžete v televizi vidět přenosy z krasobruslení. Feministky by mohly prosazovat, aby se stadiony na tyto jiné aktivity využívaly víc. Místo toho jim ale jde o kontrolu nad tokem financí. A to pomíjím, že jsou to právě feministky, kdo prosazuje rozdělení zájmových činností na mužské a ženské (kdyby to nechtěly rozlišovat, nemohly by podle toho chtít rozdělení peněz). Takže místo rozbíjení genderových stereotypů je naopak prosazují.

Ohledně domácího násilí: do svých průzkumů feministky zahrnují jen fyzické násilí, takže logicky jim čísla nahrávají v neprospěch mužů. Feministky tím vytvářejí a šíří představu, že muži jsou větší násilníci než ženy. To ale není pravda, domácího násilí se dopouštějí i ženy. Nevím o tom, že by někdo zkoumal, jak časté je psychické násilí na dětech a kdo z rodičů se na něm podílí víc. Nicméně vzhledem k tomu, že malé děti jsou podstatně víc závislé na matkách než na otcích, napáchají zde matky daleko víc škody, i v případě, že jsou stejně manipulativní a násilnické jako otcové. Ženy mají v této oblasti podstatně větší moc (a samozřejmě i odpovědnost, záleží jak se která k tomu postaví).

Žena, která má na bedrech veškerou starost o domácnost a manžela pořád v hospodě nebo u televize, snad u nás není tak typickým jevem, abychom ji považovali za stereotypní úkaz. Tento dojem opět vyvolávají feministky. Já žádnou takovou nešťastnici neznám, ale ať už je jejich počet velký nebo malý, tak ženy, které se v takovéto životní situaci skutečně nacházejí a nevyhovuje jim to, potřebují psychologickou poradnu, ne změnu nějakých abstraktních stereotypů.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:27

Možná máte pravdu, možná ne, ale já se teď nechci pouštět do nějakých obsáhlých diskusí na toto téma. Chtěl jsem jen uvést nějaké příklady toho, že návrhy feministek se nedají odbýt jen tak mávnutím ruky. Olga do této diskuse dokonce přinesla úryvek výstupu jakýchsi gender studies, který se dokonce připouští diskriminaci chlapců....s tím feminismem to tedy nebude až tak nejednoznačné.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 17:51

Ale proboha nebuďte naivní.
Rozhodující je co feminacismus dělá a prosazuje a to je diametrální rozdíl. Jakési slovní hrátky mají pouze zmanipulovat veřejné mínění a "zlidštit" tuto zločineckou ideologii /předvádí to zde např. Olga/ a vy to žerete i s navijákem.

Odpovědět na příspěvek

 

:-)

Autor: Adams Muž

Založeno: 08.06.2006, 18:09

Možná nejsem až tak naivní. Třeba jen nijak nepochybuji o své mužnosti (troufám si tvrdit, že k tomu mám dost peněz i fyzických předpokladů:-))a proto nemám z feminismu až takovou panickou hrůzu. Nebojte se jich, ne každá vás chce vykastrovat:-)Nejsem feminista...jen říkám, že mezi feministkami je nutno rozlišovat a třeba zrovna Olga (která by nálepku feministky možná snesla) mi nepřijde nijak agresivní nebo zaslepená - od toho jsou tady spíš jiní:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 20:48

Ale ano a navíc i neohrožený ješita, který zcela podceňuje protivníka.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Adams Muž

Založeno: 09.06.2006, 08:11

No právě že feministky vůbec nepodceňuju...ale darmo mluvit...

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 09.06.2006, 11:42

To rád slyším, ale z Vašich příspěvků to tak nevypadá.

Odpovědět na příspěvek

 

Island má 270 tis. obyvatel.

Autor: Saša Muž

Založeno: 07.06.2006, 18:13

Odpovědí: 0

Island je menší než Brno nebo Ostrava. Jaké závěry chcete dělat z islandských průzkumů znalosti matematiky u dětí na tamních školách, když ani nevíte, jaký byl referenční vzorek?
Celý ten průzkum je směšný. Aby měl nějakou vypovídací hodnotu, musely by se ho v každé zemi zúčastnit žáci nejméně 300 různých učitelů matematiky, a to všechny ty děti stejného věku a se stejně dlouhou dosavadní školní docházkou a všem by musely být položeny úplně stejné příklady...

Odpovědět na příspěvek

 

Island - alternativa ke kvotam

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.06.2006, 21:25

Odpovědí: 68

Kdyz uz jsme se dostali k Islandu - jedna zajimavost ohledne materske dovolene: Trva celkem 9 mesicu pri 80% platu, 3 mesice otec, 3 mesice matka a 3 mesice jak se dohodnou. Transfer tech 3 mesicu z otce na matku a opacne neni mozny:
" Icelandic parents are entitled to a total of nine months of leave at 80% of their salaries – three months for mum, three for dad, and the rest to be divided as the two of them see fit. The same system is in effect in Sweden, where 60 of the 480 days of parental leave are non-transferable. In other words, each parent is meant to have an independent right to parental leave." http://www.cafebabel.com/
en/article.asp?T=A&Id
=1348
, podobne i http://caring.jafnretti.i
s/docs/Summary04.doc

C
ilem je zajistit take rovnost na pracovnim trhu mezi muzem a zenou - vypadky na trhu kvuli rodine maji byt stejne pro obe pohlavi a tim i stejne sance.
Pres 80% islandskych otcu tuto materskou dovolenou vyuziva.
No panove, reknete, neni lepsi 3 mesice kojit mimino nez nejake kvoty v rozhodovacich pozicich? :)

Odpovědět na příspěvek

 

Kratky dodatek

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.06.2006, 22:05

3 mesice nebo dele :))

Ale funguje to: Island ma nejvyssi porodnost v cele Evrope (1,92 deti na jednu zenu, CR 1,13) a 90% islandskych zen pracuje.
http://www.guardian.co.
uk/eu/story/0,,1766268,00
.html

Prave ukoncenim diskriminace obou pohlavi ve spolecnosti - vcetne rodinych zalezitosti. Jak to rikaji Skandinavci sami: "From this angle, a tiny community in the North Atlantic seems to have it all figured out. While being at the top of the class in Europe as regards birth rate, Iceland is also on top regarding female labour force participation. At the same time, Iceland has the lowest unemployment rate for both men and women. How is that possible? Part of the explanation may be found in its generous and, perhaps more importantly, highly developed “gender-equality oriented” parental care system."

Odpovědět na příspěvek

 

Mně tohle

Autor: Alizon Muž

Založeno: 07.06.2006, 22:22

rozdělení přijde skvělý.

Jak vám?

Odpovědět na příspěvek

 

Nejsem si jistý

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 13:12

Když zohledníme zájem dítěte, tak se mi to zdá dost problematické. Jednak je ta "dovolená" dost krátká, dítě je už po devíti měsících života na většinu dne odděleno od rodičů. A i během té krátké doby je minimálně na tři měsíce odděleno od matky. Pro zdravý psychický vývoj však děti v počátku života matku nutně potřebují (pro fyzický vlastně taky - kojení). Pupeční šňůra se přestřihne raz dva, ale to celkové psychofyzické odpoutávání probíhá mnohem delší dobu. Součástí takovýchto výzkumů by tedy měl být i dopad na dětskou psychiku, ne jen vliv na porodnost, na možnosti rodičů v zaměstnání a na líbivě malé procento nezaměstnaných. Zájem dítěte se ale z celé věci vytratil a popisované řešení se mi jeví na jeho úkor.

Matka by měla být malému dítěti k dispozici nejvíc ze všech nejbližších lidí po určitou dobu - je jen otázka, po jak dlouhou. Ruku do ohně za to nedám, sám bych řekl, že by to mělo trvat, dokud neproběhne tzv. období vzdoru. To ovšem znamená být s dítětem nejméně dva roky, z čehož samozřejmě vzniká ten "problém" s návratem do zaměstnání. (Problém dávám do uvozovek, protože si myslím, že pro většinu žen to žádný problém není.)

Odpovědět na příspěvek

 

Zdeno,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:25

na tom Islandu je přece nikdo NENUTÍ, aby to tak dělali, když nechtějí. Jenom poskytnou oběma rodičům stejnou výhodu v MOŽNOSTI být s dítětem doma, která je nepřenosná na toho druhého.

"Matka by měla být malému dítěti k dispozici nejvíc ze všech nejbližších lidí" - já se domnívám, že tohle je značně individuální. Ve většině případů tomu tak je, já si myslím (a antifeministi to taky propagují), že otec je - nebo měl by být - osoba stejně blízká jako matka. Dítě podle mne potřebuje takto blízkou osobu u sebe, v tom se shodneme, ale podle mě až zas tak nezáleží na tom, který z těch dvou to bude. I to kojení se dá obejít (krmení odstříkaným mlékem). Nemyslím si, že by takové řešení bylo na úkor dítěte. Rozhodně bych to nikomu nevnucovala, brala bych to jako jedno z možných řešení, které jistě nebude vyhovovat všem párům, ale některým určitě ano.

Odpovědět na příspěvek

 

OK

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 14:54

Nejsem schopen posoudit, zda jde o rozšíření možností nebo v nějakém směru o jejich zúžení. Možná máte pravdu, tím lépe. S tou blízkostí matky vycházím jen z faktu, že zejména po porodu je dítě ještě zcela závislé na matce, tady ji prostě otec ani jiná osoba nedokáže nahradit. Kojení je důležitým aktem komunikace mezi matkou a miminem, jde v něm o víc než jen o nasycení žaludku. Odstříkané mléko je sice pořád mateřské mléko, ale dudlík není maminčino ňadro - abych to řekl poeticky :-)

Tady budou opravdu velké individuální rozdíly, takže bychom diskutovali velmi obecně a těžkopádně. To co jsem řekl, samozřejmě neznamená, že by se otcové měli od dětí distancovat.

Odpovědět na příspěvek

 

S tím kojením -

Autor: Alizon Muž

Založeno: 08.06.2006, 16:31

já jsem jeho příznivec, první dítě jsem kojila do dvou let a dá li Pán Bůh, budu tak kojit i druhé. Takže já jsem zrovna ten případ, který se od prcků nehne téměř na krok ;o))Nicméně za našich maminek to zdaleka nebylo tak běžné, ty když kojily půl roku, tak to bylo skoro na metál. Navíc propagace kojení nebyla zdaleka na takové úrovni jako dneska, takže spoustě maminek, které by kojit mohly, se kvůli nedostatku informací a nějaké chybě na začátku laktace nerozběhla a ony to pak vzdaly. Pak nastoupily různé ty sunary, takže bych s trochou nadsázky snad mohla říct, že většina mojí generace si toho maminčina ňadra taky moc neužila.

Kamarádka, poté co porodila dítě, musela strávit několik měsíců v nemocnici. O miminko se staral tatínek s podporou prarodičů a zvládl to na jedničku. Ano, bylo to východisko z nouze, ale dítě prospívalo a prospívá, nemyslím si, že by jakkoli strádalo. Takže nesouhlasím s tím, že by tatínek nedokázal maminku nahradit.

Máte pravdu s těmi individuálními rozdíly, já si třeba to kojení docela užívám, ale nevidím žádný důvod, proč by se i o miminko nemohl a nedokázal postarat tatínek, když se tak na tom dohodnou? Řada z nás třeba zvolí ten "klasický" model, ale nelžeme si do kapsy, že to nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Péče

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 18:56

Neřekl jsem, že by se otcové nemohli nebo nedovedli postarat o novorozence, samozřejmě že mohli. Jen si myslím, že novorozenec potřebuje matku víc než kohokoli jiného, že je to pro něj lepší a že odpoutávání od matky je několikaletý proces. Z toho co říkám nevyplývá, že je otec z výchovy či péče vyvázán, naopak by na sebe měl převzít víc domácích prací, které s dětmi nesouvisí (korektně řečeno: měl by se postarat i o tu ženinu polovinu domácích povinností :-). A samozřejmě platí, že vzdát se mazlení s vlastním dítětem může jen citově narušený a prázdný ubožák.

To prospívající dítě je v pořádku, ale těžko můžeme posoudit jeho nejhlubší psychické pochody, které se podle psychologů odvíjejí od správně nastaveného pouta s matkou. Tedy co by v jeho psychice bylo jinak, kdyby matku mít mohlo. V tomhle nemůžeme spolu ani vést spor, ani souhlasit, nemáme na to erudici a současná psychologie zřejmě také není tak daleko. Nebyl by to spor o to, jaký je skutečný stav věcí, ale o to, jaké máme my dva představy - nebo možná předsudky - o vlivu rodičů na vývoj dítěte. Nicméně psychologové dnes doporučují metodu bondingu, tj. neoddělovat novorozence od matky ihned po porodu. Právě proto, aby se psychofyzické spojení matky a dítěte nepřerušilo příliš náhle. Důvody by spíš sdělili odborníci, jistě na to mají patřičné výzkumy. Já jsem příznivec této metody z laických a intuitivních důvodů.

Moje žena mimochodem celkem radikálně tvrdí, že matky jsou na projevy mimin instinktivně nastaveny, že okamžitě rozpoznají jejich rozpoložení a potřeby a že otcové se jim nemůžou rovnat ani náhodou.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 20:45

To tvrdí naše právo a soudnictví také a podle toho to vypadá: destrukce rodin a nárůst kriminality dětí a mladistvých, na které matky /většinou/ prostě nestačí.

Odpovědět na příspěvek

 

zazi, kristapána,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 21:17

já mluvím o MIMINECH a o jejich raném, především poporodním vývoji. U pětiletých dětí už žádné mateřské instinkty roli nehrají a já, stejně jako vy, jsem proti tomu, aby se na ně bral zřetel u rozvodového soudu. Spokojen?
Čtěte trochu pozorněji, ušetříte si nervy.

Odpovědět na příspěvek

 

Mimino a matka

Autor: Odin Muž

Založeno: 08.06.2006, 22:03

Hm, tak moje mimina neslo vubec kojit u prsu - to oba panove od zacatku odmitali. Hezky flasticku a jinak nic. Pozdeji odmitali i mleko matky a preferovali ten druh sunaru, ktery neni na ceskem trhu vubec k dostani a ktery jsem obstaraval v Nemecku. Takze bych vubec nedal na to, co si vymysli psychologove, protoze vsechno je uplne jinak :)
Ale jeste k tomu Islandu: Na severu je vubec bezne, ze zeny pracuji i kdyz maji deti - to plati i pro zbytek Skandinavie. Na Islandu je ta zvlastnost, ze je tam jen 3% nezamestnanost (ekonomicky se to interpretuje jako 100% zamestnanost, protoze se vychazi z az 3% dobrovolne nezamestnanosti - tedy lide kteri nechteji makat). Jeden z hlavnich piliru, ktery takovy stav umoznuje, je prave genderove vyrovnana vychova deti.

Odpovědět na příspěvek

 

Na tom našem severu

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 09.06.2006, 08:39

je také nejvyšší počet sebevražd. Třeba to nebude jen tou zimou :-)

Ohledně těch mimin - od začátku říkám, že je to individuální a že nechci zobecňovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Zdeno,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 09.06.2006, 09:48

doufám, že to nemyslíte tak, že se tam sebevraždí tatínkové nucení pečovat o své děti ;o))

Odpovědět na příspěvek

 

Alizon,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 09.06.2006, 10:26

nebojte se, takhle jsem to opravdu nemyslel :-)

Odpovědět na příspěvek

 

naopak - je prokázáno, že za sebevraždami

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.06.2006, 10:41

otců v NSR (kde o tom dělali řádný sociologický průzkum) velmi často je právě porozvodový stres. A hlavní důvod: násilné zpřetrhání citových vazeb s dětmi (typické zabraňování matkou v kontaktech táta-dítě a nařčení otce z násilných činů či pedofilie, aby matka dostala děti do výlučné péče).
---
Dle statistik se z 12.000 matkami nahlášených sexuálních obtěžování dětí otci ukáže jako nevylhaných 700!!! A to ještě bych napsal "prokáže" do uvozovek - sledoval jsem na Netu několik případů, kdy to vyloženě smrdělo nekorektností.
---
Jeden případ z Hesenska ukazuje jak justice "pracuje". Jediným svědkem sex. obtěžování mladší sestry otcem byla starší sestra, která to spustila. Udání na soud psala z uzavřené psychiatrie, kde je druhým rokem zavřená, protože trpí nějakou vážnější poruchou. Soudkyně jí věřila a protože matka odmítala takové nařčení, tedy "nespolupracovala&qu
ot;, byla mladší sestra separována od rodiny a převezena do nějakého ústavu: zprvu absolutně anonymně, po několika měsících směla matka holčičku navštívit na hodinu. Otec samozřejmě nemá právo žádné a práva dítěte?! Stání u soudu nařízeno za 6 měsíců (soudkyně nemá kdy!)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 09.06.2006, 11:37

Ani u mimin to tak nutně není. Jsou otcové, kteří pečují o děti od nejútlejšího věku. To jen náš opatrovnický systém tvrdí, že to není možné.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 09.06.2006, 13:16

Zdeno přestaň tady psát ty své lži. Moje žena kojit nemohla kvůli vrozenému problému s bradavkami. A kojit nemůže, i kdyby chtěly, spousta žen. Takže od narození byly dcery na umělé výživě. A ujišťuju tě že jim bylo buřt, jestli je krmí máma, táta, nebo můj bývalý spolužák, 25 let, svobobný, který hlídal, abychom si mohli vyrazit. Stačilo ho naučit pár primitivních ale podstatných "grifů": 1) jak chytit nožičky při přebalování, v jakým pořadí rozlepovat, utírat, odkládat, zalepovat atd. 2) jak dvoufázově rozetřít sunar apod. aby nehrudkovatěl a zkontrolovat teplotu 3) jak nechat šikovně odbrknout mimčo aby to netrvalo dýl jak pár minut a nehrozilo potom vniknutí vyvrženého sunaru do plic a dávení - to je vše! VŠE ostatní jak se chovat k dítěti zvládne průměrně inteligentní muž od toho okamžiku, kdy ho necháte samotného s dítětem. Podprůměrně inteligentní ženu bych se bál nechat s mou dcerou o samotě. Platí i o starší generaci. Prarodičům jsme nechali dcery na hlídání až ve věku, kdy mohly případně referovat co s nimi prarodiče prováděli. Katastrofa. Prarodičům kteří umi potlačit svou nesmyslnou úzkostlivost se za hodnocení omlouvám.
Ono jestli nebude problém hlavně v tom, že spousta žen nemá moc zájem tohle svoje "vrozené" know-how někomu vysvětlovat (hlavně manželovi). Nešlo by totiž potom nosit ten nosánek tak nahoru.

Odpovědět na příspěvek

 

Sama děti ještě nemám,

Autor: Olga Muž

Založeno: 09.06.2006, 14:34

takže mě samozřejmě můžete nařknut z nepoučeného blábolení, ale jak tak koukám na svoje synovečky a neteřinky, mám taky pocit, že ty řeči o nenahraditelném poutu mezi dítětem a matkou jsou dost nadsazené. Mám jich kolem sebe pět a řekla bych, že děti prostě potřebují mít u sebe někoho blízkého a milujícího. Jestli je to máma nebo táta nebo dokonce někdo jiný, je celkem fuk. (Koneckonců "donedávna" měla mimina od vyšší střední třídy nahoru kojné a chůvy zcela běžně, opak byl výjimkou).

Akorát si na rozdíl od Klokana nemyslím, že tyhle legendy mají zájem šířit akorát ženy. Podle mě vyhovují i spoustě mužů, kteří se tak s odvoláním na vlastní biologickou nedostatečnost mohou z rodičovských povinností vyvléct.

Odpovědět na příspěvek

 

Závislost novorozence na matce

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 10.06.2006, 10:44

je vědecky (psychologicky) prozkoumaný a doložený fakt. Závislost (i dospělých lidí) na matce je známý a častý psychologický problém. Biologické vlohy matek jsou fáma podložená kdečím - sám jsem napsal že o nich pochybuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Olgo,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 10.06.2006, 15:13

souhlas...

Odpovědět na příspěvek

 

Taky souhlas, ovšem i něco navíc

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.06.2006, 09:13

Podle příspěvků některých pánů a Olgy je vidět, že takové legendy jsou v zájmu mužů i žen. Což ale celkem lapidárně vysvětluje, jak vzniklo to věkovité, takzvaně tradiční rozdělení rolí: bylo prostě v zájmu většiny lidí.
Kdyby feministky výslovně prosazovaly jen to, aby do "opačných" sfér mohli Z OBOU STRAN pronikat LIDÉ, kteří o to stojí, pak bych jim fandil (a nenazýval bych je feministkami, jelikož by k tomu nebyl důvod). Jenže ony zpravidla prosazují takový pohled na svět, podle kterého je "mužská" sféra hodnotnější než "ženská" (a proto do ní jako ŽENY chtějí proniknout). Typickou ukázkou je novinářka, která si chce koupit auto značky XY jen proto, že na billboardu je slogan "mužská záležitost". Když zvážím všechny další feministické úlety, musím být jednoznačně proti. Ne proti ženám v parlamentu nebo ve vedení firem, ne proti mužům na rodičovské dovolené, ale proti takovému pojetí světa, ve kterém je "mužské" auto lepší než "rodinné", ve kterém je manažer/ka nějaké firmy víc než muž/žena, pečující o děti a domácnost.

Odpovědět na příspěvek

 

No ale ten model,

Autor: Olga Muž

Založeno: 12.06.2006, 11:24

že existuje mužská sféra, která je "hodnotnější" než ženská, přece nevymyslely feministky. Existoval zcela nezávisle na nich a ony se mu jen postavily.

A jak se pozná, že je "hodnotnější"? Jednoduše. Protože je exkluzivní. Nezapomeňte, že muž do ženské sféry vždycky mohl. Byl by vysmíván a tupen, kdyby se chtěl věnovat domácnosti, udělat to ale mohl. Kdežto ženy měly studium zakázáno zákonem. A bez patřičného studia nemohly vykonávat práci.

Odpovědět na příspěvek

 

Což se vyřešilo

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.06.2006, 11:58

už v tzv. první vlně feminismu. Stěží to může být důvodem pro existenci druhé, natož pak třetí vlny.

Ale hlavně: exkluzivita přece není důvodem považovat nějakou oblast za hodnotnější. Muž nemůže rodit ani kojit, to je zase exkluzivní výsada žen. Nic výlučnějšího už být nemůže. Kdyby platil váš argument o exkluzivitě jakožto znaku vyšší hodnoty, od úsvitu věků až dodnes bychom museli adorovat jen ženskou sféru. Včetně péče od domácnost, protože ta se tradičně odvíjí od péče o děti.

Můj názor: Každá skupina lidí, která se nějak vymezí či vytvoří, se automaticky považuje za lepší než ty ostatní. Ženy (tedy ty omezenější) běžně říkají "no jo, vždyť je to jen chlap, co bys chtěla", zatímco muži (opět jen ti omezení) rádi říkají "je to jen blbá ženská". Feministky, místo aby upozornily na hodnotu těch tradičně ženských oblastí a pozvedly ji, přijímají předpoklad zmíněných omezených mužů, že ženské=méněcenné, a proto chtějí do těch "hodnotnějších" mužských profesí apod. pronikat. Tím však jen utvrzují MYLNÝ stereotyp o tom, že mužské=lepší. Váš argument o exkluzivnosti je jedním z těchto utvrzení.

Odpovědět na příspěvek

 

Hm.

Autor: Olga Muž

Založeno: 12.06.2006, 15:19

Muž nemůže rodit a kojit. A taky nemůže dávat mléko a med a vejce. Ona je exkluzivita a exkluzivita. Skutečně exkluzivní jsou ty činnosti, které jsou spjaty s mocí a zdroji. A ty byly v Evropě tradičně mužské. Ženy k nim měly (ne stoprocentně, ale většinově) uzavřený přístup. Můžeme jejich adoraci považovat za krátkozrakou, můžeme ji považovat za pomýlenou, ale to je tak všechno, co s ní můžeme dělat.

A že to dnes už neplatí - zkuste obejít pár svých známých, mužů i žen, s dotazem: "kdyby se tvůj syn hned po VŠE dostal do PricewaterhausCoopers, ale řekl by ti, že raději půjde dělat kuchaře do mateřské školky, napadlo by ti, aspoň na malou chviličku, že je úplně blbej?" A pak nám sem napiště výsledek, kolik z lidí, když dojde konkrétně na jejich dítě, nemá velmi jasný žebříček hodnoty povolání.

PS: Že feministky neupozorňují na nízkou hodnotu "tradičně ženských oblastí" jako je péče o děti a o domácnost slyším zkutečně poprvé.

Odpovědět na příspěvek

 

Olgo,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 12.06.2006, 17:00

když píšu, že feministky neupozorňují na HODNOTU "ženských" činností, tak tím myslím DŮLEŽITOST této oblasti, ne její "nízkou hodnotu". Z kontextu to snad jasně vyplývá: já feministkám vytýkám právě to, že utvrzují představu o nízké hodnotě těch takzvaně ženských sfér života. Pochopila jste to úplně obráceně.

Zbytek vašeho příspěvku je podivná směs demagogie a zkratovitého vyjadřování. Řeknu něco jen k tomu, co dává aspoň trochu smysl: Kdyby něčí syn mermomocí chtěl dělat kuchaře ve školce, tak bych si klepal na čelo - ale kvůli tomu, že se hlásil na VŠE. Jde o JEHO život a tak je ve volbě povolání směrodatný JEHO žebříček hodnot. Ostatně v té firmě, kterou jste jmenovala, pracovala moje kamarádka a byla ráda, když odešla.
Nevím jak pro vás, ale názory mých známých nejsou pro můj žebříček hodnot směrodatné. Já mám taky dítě a je mi jedno co bude dělat, hlavně když bude spokojeno. O moc a přístup ke zdrojům moci jde podle mě jen zakomplexovaným chudákům - mezi které počítám i feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Ano, není důležité,

Autor: Olga Muž

Založeno: 12.06.2006, 17:54

co člověk dělá, hlavně když je spokojený. Jde o jeho život, hlavně aby byl šťastný. Jsem sice advokát, ale když bude z mého syna kominík, nebude mi to vadit. Názory jiných lidí nejsou důležité.

Zdeno, víte, co to je? To je Váš osobní názor. Je ušlechtilý a hezký, ale naprosto nepoužitelný pro jakoukoliv argumentaci. Chudák ze sekty nedotknutelných si taky jistě zpříjemňuje indický kastovní systém myšlenkami, že někdo prostě vynášet latríny a omývat mrtvoly musí a je to práce jako každá jiná. Ale použít to jako argument proti hnutí za rovnoprávnost všech kast - že by se raději měli snažit mezi obyvatelstvem pozvednout důležitost a význam vynášení latrín, než se cpát k nějakým lepším povoláním, zdrojům a moci jako nějací zakomplexovaní chudáci - to neobstojí.

PS: Feministky utvrzují představu o nízké hodnotě těch takzvaně ženských sfér života tím, že jejich nedocenění ve společnosti kritizují. Kdyby byly zticha, tak by neutvrzovaly a ty ženy v těch nedoceněných sférách by si to nedocenění aspoň neuvědomovaly. Tahle je to správně?

Disclaimer: používání výrazů jako mrtvola a latrína není myšleno jako urážka, ironie ani sarkasmus. Autorka také v žádném případě nechce srovnávat péči o domácnost s vynášením latrín a péči o děti s omýváním mrtvol, to by si nikdy nedovolila. Jde pouze o obecný příklad.

Odpovědět na příspěvek

 

Olgo,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.06.2006, 09:01

už podruhé argumentujete způsobem, který by byl pochopitelný v dobách boje za volební právo žen. Srovnání západní civilizace s indickými kastami, to je tedy hodně (co hodně, spíš hóóóóóóóóódně) nadsazené. Asi je vám to samotné zřejmé, když se od svého vlastního přirovnání nakonec distancujete a přehráváte je do obecné roviny. Bezobsažné obecné fráze, které je možno vykládat jakkoliv, jsou vaší specialitou, viz naše diskuse u článku "Český jazyk jako nástroj..."

Já na to ani nemůžu reagovat, protože by to znamenalo, že vás beru vážně. Potíž je v tom, že i jako legrace je to značně zoufalé.

Vy jste silná jen tam, kde oponujete názorům ostatních, kde se vůči nim vymezujete negativně. Vystupujete tu jako advokátka feminismu a požadujete od zdejších "žalobců" důkazy pro jejich tvrzení. (Což je samo o sobě samozřejmě v pořádku.) Proto se Zazovi a několika ostatním jevíte jako feministka. Sama ale o feminismu - svém klientovi - asi moc nevíte, jinak byste už dávno přišla s něčím, co by stálo za rozhovor. Tohle je diskuse, ne důkazní řízení, to je jen jednou z jejích součástí. Je fajn, že jste konečně řekla něco opravdu feministického a že jste se nějak pozitivně vymezila jako feministka, ale když už na to dojde, tak máte sto let prošlé argumenty, obecné příklady nebo sarkasmy. Škoda.

Odpovědět na příspěvek

 

Jenže, Zdeno,

Autor: Olga Muž

Založeno: 13.06.2006, 11:45

moje argumentace je bezobsažná jenom pro Vás, protože Vy její podstatu nejste schopen obsáhnout. Bez urážky, myslím to jako fakt.

Moje příklad s indickým kastovním systémem je naprosto relevantní. Je úplně jedno, že kasty už v Indii nejsou (doufám) a ženy u nás už studovat mohou. Jde o princip, a ten princip je pořád stejný: jsou to společenské (popř. právní) normy, které určitým sférám přičítají vysokou či nízkou hodnotu. Nikoliv ti, kteří tyto normy jenom pojmenují a zkritizují. Vaše tvrzení, že jsou to právě feministky, kdo "mužské sféře" připsal vyšší hodnotu, mi proto připadalo a připadá nepřesvědčivé.

Je to podobné, jako když jsem na Vaši otázku, zda podle mě rozdílné zájmy obou pohlaví odůvodňují samostatnou politickou reprezentaci, odpověděla, abyste se zamyslel nad tím, že Slováci měli za federace i vlastní vládu. Pro Vás to byla pustá fráze a mlžení, ale přitom je to obsažnější než dvanáct odstavců suchého výkladu o demokracii, složení Evropského parlamentu a jak fungovaly středověké stavy či fašistická Itálie. Stačilo by se nad tím chvíli zamyslet.

Na Vaše osobní poznámky nebudu reagovat. Mě na fňukání, že jste na mě ošklivý, neužije.

Odpovědět na příspěvek

 

To je pořád dokola

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.06.2006, 13:11

Já jsem přece netvrdil, že feministky připsaly vyšší hodnotu mužské sféře, tvrdil jsem, že to udělali omezení muži a že feministky na to přistoupily a že tento mylný dojem rozšiřují a utvrzují, aby měly proti čemu bojovat.
Jaké právní normy připisují hodnotu jednotlivým sférám podle pohlaví, to nevím, snad byste měla nějaké citovat.

Ano, na něco jsem se zeptal a vy jste odpověděla "zkuste se nad tím zamyslet" - já pořád nemůžu pochopit, že to můžete myslet vážně. Takhle přece můžete odpovědět absolutně na cokoliv, aniž byste musela projevit sebemenší názor (je mi trapně, že je potřeba to vysvětlovat). Vaše odpovědi jsou obsažné tak moc, že obsahují všechna možná, i protichůdná vysvětlení, jen ne vaše stanovisko. Čili nemají žádnou hodnotu, nakonec jsou bezobsažné. Podstatu takové argumentace opravdu nejsem schopen pochopit, natož obsáhnout.

Nemám pocit, že bych byl nějak osobní, pokud ano, tak se omlouvám. Podle mého názoru jsem jen objektivně popsal princip vaší účasti ve zdejších diskusích, nikoli vaše osobní vlastnosti. Jestli se vás to nějak osobně dotýká, to je mi líto, ale je to váš problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Ale to přece není pravda,

Autor: Olga Muž

Založeno: 13.06.2006, 14:20

že si to myslí jenom omezení muži. Myslí si to společnost, jsou to její normy (byť mohou mít svlj základ v mužském pojetí) a feministky to jenom reflektují.

Božíčku vždyť Vy teď mluvíte jako femnistka (udělali to ti zlí muži) a já jako normální člověk!

PS: Já jsem Vám neodpovědela "zkuste se nad tím zamyslet", ale "za federace měly Slováci i vlastní vládu. Zkuste se nad tím zamyslet". To není bezobsažné, to je moudré. Znáte t ty filmy, kde starý mistr ze Šao-linu zaučuje svého mladého amerického přítele a říká mu takové ty věci jako "pozoruj ranní rosu a uč se od ní". Nebo Návštěvníky, jak tam Brodský Adamu Bernauovi povídá: "Cihla. Je hranatá. Ale když ji hodíš do vody, tak jsou kolem ní kruhy, ne čtverce." To je něco podobného.

Zdeno, teď jsem si samozřejmě dělala legraci. Ale není to legrace z Vás, proboha! Já Vás neironizuji, nedegraduji. Vy to z nějakých důvodů očekáváte (možná po nějaké špatné zkušenosti) a tak si to tam najdete, ale já k tomu nemám jediný důvod.

Odpovědět na příspěvek

 

No jo, teď už jsme ve známých vodách,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.06.2006, 15:19

jenže co to je "myslí si to společnost"? To je na mě pořád příliš vágní formulace. V Uvolněte se, prosím vystupovala Barbora Tachecí a jakožto příznivkyně feminismu taky mluvila o tom, co si myslí společnost - akorát že tou společností myslela vlastně jen svou protivnou tetu.
Já jsem taky součást společnosti a nemyslím si o ženách nic špatného. Stejně jako nikdo z lidí, které znám. A nechápu, proč se feministky ohánějí předsudky vůči ženám a "jejich" sférám jako nějakou společenskou normou. Podle mé zkušenosti jsou ty takzvané stereotypy jen osobní charakterovou vadou několika (možná několika tisíc - to už nevím) omezenců.

Je hezké, jak svou předchozí vágní odpověď zkoušíte zlehčit, jenomže to je právě to, co mi vadí. Ne z osobních důvodů, ale proto, že bych rád slyšel názory, které mě obohatí a které možná změní ty moje. Jenomže když mi místo nich nabídnete bezobsažná "moudra" a nakonec se uchýlíte k tomu, že jste to vlastně myslela z legrace, je mi to k ničemu a je to bohužel až ztráta času.
(No, zase tak rád ty opačné názory neslyším, to je trochu nadnesené. Ale to už je pouhá lidská ješitnost, kterou snad lze pochopit.)

Co mě ale opravdu pobavilo, je vaše půvabné freudovské podřeknutí: já podle vás mluvím jako feministka a vy jako normální člověk? To je skvělé! Ne že byste měla pravdu (to nemáte) - skvělé je to, že feministka a normální člověk jsou pro vás dvě různé kategorie.
A pak že se neshodneme! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

To nebylo

Autor: Olga Muž

Založeno: 13.06.2006, 16:10

freudovské podřeknutí, to byl samozřejmě úmyslný vtip. Že jste ho nepochopil, mě dost dostalo a začínám uvažovat, že problém naší komunikace může být dost v tom, že máme odlišný smysl pro humor. Nerozčilujte se hned, neříkám, že ho Vy ho nemáte a já jo, ale že asi máme každý dost jiný.

Já jsem přece žádný ze svých názorů nezlehčila jako legraci. Legrace bylo to přirovnání k Šao-linu. To, že moje výroky jsou "bezobsažné" jenom pro Vás, protože vám unikají perly v nich skryté (ach jo, zase), to jsem myslela naprosto vážně.

No nic, tohohle nechám, připadám si jako trubka, když se někomu snažím vysvětlovat co jsem řekla, když jsem řekla a co na tom bylo vtipné... Takže abych se vrátila k jádru věci - Zdeno, Zdeno (dobře, odvolávám), to že Vy a Vaši kamarádi si o ženách "nemyslíte nic špatného" přece není argument ohledně ohodnocení "tradiční mužské a ženské sféry". Já Vás za to teda hrozně chválím, ale jako důkaz to neberu.

Tvrdě přemýšlím, jaký použít argument, abych nemusela popsat deset odstavců. Co třeba tenhle - určitě už jste někdy viděl průzkum na téma, jestli by ženské chtěly být chlapy a chlapi ženskýma. Vždycky to dopadne tak, že ženy by si role chtěly prohodit, kdežto mužům se nechce. Není to docela pěkná ilustrace toho, jaká by byla hodnota mužské a ženské sféry, kdyby byla (tak jako normálně hodnota bývá) tvořena nabídkou a poptávkou?

Odpovědět na příspěvek

 

Vtip?

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 13.06.2006, 19:42

To s tím vtipem jsem fakt nepochopil, prostě mi to nijak vtipné nepřipadalo. Ano, smysl pro humor by mohl být problémem naší komunikace - ale jen v případě, že se budeme pokoušet o společné vytvoření humorné scénky. Já měl za to, že chceme diskutovat o feminismu. Dialog s vámi o feminismu tedy končí zjištěním, že každý máme odlišný smysl pro humor. Fajn, beru. Ale můžu jen zopakovat, že "kdyby sem to věděl, tak by sem sem nechodil" - do debaty s vámi bych se vůbec nepouštěl. Je to fakt ztráta času.

Nechci vám podsouvat vlastnosti, které možná nemáte, tak se nezlobte a následující řádky berte jako moji spekulaci: často saháte obecným, libovolně vyložitelným výrokům. Také se často vyjadřujete napůl vážně a napůl z legrace, což je něco podobného, je to způsob, jak si nechat zadní vrátka a všechno obrátit v žert. Podle mojí zkušenosti (i podle toho, co vím z psychologické literatury) se takto chovají lidé s manipulativními sklony, tedy lidé s narušeným sebevědomím a s labilní psychikou. Tolik moje spekulace - i když to na váš způsob vystupování sedí, samozřejmě si za tím nemohu stát.

Jinak já si také připadám jako trubka, když vám už poněkolikáte vysvětluji, že se nerozčiluji.

Můj argument o hodnocení "sfér" nebyl myšlen jako důkaz. S tvrzením o tom, co si "myslí společnost", jste přišla vy, takže byste je měla podložit i nějakým důkazem - tentokrát je to na vás. Ono by mi ale stačilo, kdybyste aspoň objasnila, co přesně znamená výrok "společnost si myslí". Ale s tím důkazem se nenamáhejte, jednak ho nejspíš nemáte, druhak mě to už fakt nebaví a nechci s vámi dál debatovat.

Průzkum na téma výměny pohlaví jsem neviděl a pochybuji že nějaký existuje. Četl jsem na tohle téma jen nějakou magazínovou anketu, která nevypovídala vůbec o ničem.

Odpovědět na příspěvek

 

No vidíte,

Autor: Olga Muž

Založeno: 14.06.2006, 10:42

a já zrovna dneska dostala od Svazu mužů mail s poděkováním za účast v diskusích, kde výslovně stojí "lehkost formulování vašich odpovědí vám tiše závidím".

No nic, tak si tu debatujte s diskutéry podle Vašich představ.

Odpovědět na příspěvek

 

Klokane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 10.06.2006, 15:12

to "know-how" se nedá vysvětlit, to si musíte prožít - stejně jako se nejde teoreticky naučit řídit ;o))

Obecně si myslím, že bazírovat na své výlučnosti v některé sféře (a pak na jejím základě shazovat toho druhého) je doménou NEZRALÝCH jedinců OBOJÍHO pohlaví ("neživíš, tak nepřepínej"). U mužů to může být například fakt, že živí rodinu, u žen zase třeba ta starost o děti. Nošení nosánku nahoru obecně je vůči partnerovi nefér, v obojím případě je to na zabití.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 12.06.2006, 10:40

Právě že to "know-how" se dá velice dobře vysvětlit. Pokud se chce. A vono se právě kvůli své ženské výlučnosti moc nechce, že?

Přesně kvůli tomuto mateřskému mýtu o výlučné péči o děti jsem psal své předchozí přípoprdky. Když jsem mohl vysvětlit svýmu bezdětnými kamarádovi jak se má starat o moje nemluvně (absolutně bez problému) tak to asi jde.

Odpovědět na příspěvek

 

Klokane, určitě máte pravdu,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 12.06.2006, 12:07

v tom, že to know-how se dá bez problémů vysvětlit (jako se v autoškole naučíte řídit), ale tu praxi a "cit pro věc" se naučíte jen tím, že to neustále opakujete. Proto si stejně jako vy myslím, že není sebemenší důvod, aby se to nemohl naučit muž, a může získat i tu intuici, o které některé dámy tvrdí, že to je věc jen matky, ale jen tím, že to bude dělat dostatečně často. V tom se shodneme, ne?

Já jsem nikdy netrvala na žádné "ženské výlučnosti", a osobně si taky myslím, že je to blbost a pro nezralé lidi bohužel i nástroj nátlaku. Spokojen?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 14.06.2006, 17:08

OK, OK :-)
Nevidím důvod vést s vámi zásadní polemiku. Sice evidentně z tohoto "komentářového formátu" vyplývá: "málo informací = málo porozumění", ale vyhovuje mi, že váš názor je skoro vždy jasný, u Olgy méně ale dá se vyčíst mezi řádky. Jen mě vytočily Zdenovy teorie. Kibicovat u mariáše když neznám pravidla je taky pěkná blbost.

Odpovědět na příspěvek

 

Už mi to dochází,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 15.06.2006, 09:15

Klokan si ty moje příspěvky nejspíš vyložil tak, že by měl své dvě dcery odevzdat ženě, která je porodila (a pak ho přes ně vydírala, připravila ho o byt atd.). Proto ten příměr s kibicováním. To je ale bohužel totální nedorozumění.

Odpovědět na příspěvek

 

TO: Zdeno

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 16.06.2006, 12:20

Tak to se omlouvám. U tohoto tématu startuji tzv. "na první našlápnutí" :-).

Ta závislost nemluvňat na matkách nemůže být vědecký fakt. Je to empirie, která při jiném zadání bude (nebo může) samozřejmě fungovat jinak. Jenže děti a rodiče nejsou pokusný morčata tak není možný uměle vytvářet nějaký pokusný skupiny pro ověřování podobných pozorování.

Hlavně si myslím, že funguje takové to policejní pravidlo: "cokoli řeknete bude použito proti vám" :-). Bez ironie. S většinou chlapů takhle můžete diskutovat až se k něčemu doberete, o "zjevených pravdách" a vědeckých faktech vědí svoje, ale jak spousta ženských (především zaneprázděných femi publicistek z magazínů) uslyší o vědeckém faktu, který se jim líbí tak dál nepřemýšlí. Je to pro ně hotová věc a v pokračujícím svatém tažení proti mužům to použije dle libosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Klokane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 16.06.2006, 15:22

ale bohužel to funguje i obráceně - řada mužů je diskusi zcela nepřístupná a mele si pořád jen to svoje na základě "zjevených pravd", ve stylu "již od pravěku je přece každému zřejmé, že ..."- stačí se jen trochu porozhlédnout po této diskusi ;o)) Mimochodem teorii o nezastupitelné roli matky tady razili především pánové.

Ty pokusy, o kterých mluvíte, by byly pravděpodobně neetické, ale jejich výsledek by mne také zajímal. Já Asi se shodneme na tom, že dítě, zvlášť maličké, blízkou osobu potřebuje. Domnívám se, že kdyby se o ně převážně staral tatínek, byl by touto primární osobou prostě on. Ostatně i v tomto smyslu se vyjadřují i některé maminky, jejichž manželé zůstali "na mateřské" - v podstatě trochu žárlí na to, že dítě si jde nechat rozbité koleno pofoukat k tátovi.....

A prosím, abyste odložil předsudky a nenechal se tak snadno "našlápnout" - já také nejsem přesvědčena o správnosti "tradičního rozdělení rolí" za každou cenu, a když jsem se pokusila v tomto směru o diskusi, také jsem si tu slízla svoje...

Odpovědět na příspěvek

 

Ty teorie

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 16.06.2006, 15:56

Nechci někomu upírat autorství, ale ty teorie jsem tu tuším vyslovil sám. :-)
Vlastní praxí a zkušenostmi tu asi nikdo nemůžeme argumentovat, protože takoví jasnovidci nejsme, abychom dokázali vlézt do mozku mimina a do detailů rozpoznat jeho pocity a preference. Nejsme schopni o tom vést zasvěcené spory, můžeme se jen poučit od psychologů, a pokud to uznáme za vhodné a možné, zkusit se podle toho chovat. Klokan má pravdu, že jsem neměl závislost dítěte na matce označit za fakt - je to opravdu spíš empiricky a psychologicky podložená teorie, kterou - ať už je správná nebo ne - samozřejmě může kdokoliv vykládat ve svůj prospěch, aniž by mu šlo o skutečné pocity či zájem dětí.
Můžu odkázat akorát na psychologické slovníky a na populárně-naučnou literaturu kterou sám znám a pamatuji si ji, a to je kniha Alice Millerové (švýcarská psycholožka) Dětství je drama, a beletristické zpracování "našeho" tématu v povídkové knize Máma a smysl života od newyorského psychologa a spisovatele Irwina (nebo Irwinga) D. Yaloma. Millerová ještě odkazuje na knihu Babywatching od Desmonda Morrise, tu ale neznám.
Jinak Millerová velmi propaguje bonding, ale taky píše, že matka může být i citově chladná a nemusí přitom napáchat na dítěti škody, pokud mu nebrání aby si za ni našlo náhradu v jiné blízké osobě (nemůžu citovat přesně, nemám svazek u sebe).

Tento web je úzce tematicky vyhraněný, a tak je tu vývoj dítěte spíš tématem pro politické než pro psychologické debaty. Možná mi to mělo docvaknout dřív, než jsem tu o dětech začal psát. Ale stalo se.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 20.06.2006, 12:10

Naopak, to téma sem určitě patří. Konkrétní problémy z "obyčejného" života mě tedy zajímají víc než abstraktní neuchopitelná politika. Vzhledem k počtu příspěvků nejsem sám. Můžeme si nerozumět, hádat se, ale diskuse pokračuje. Docela dobrý :-))

Odpovědět na příspěvek

 

zazi,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 08.06.2006, 21:18

předpokládám, že si také uvědomujete druhou stránku mince:
aby byli oba rodiče v péči o dítě rovnocenní, musí se mu věnovat srovnatelnou dobu. A když říkám věnovat, tak myslím opravdu VĚNOVAT, fyzicky a osobně.

Kde jsou otcové těch dětí, na které matky, podle vašich slov, prostě nestačí? Kde je ta jejich polovina péče?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 09.06.2006, 11:39

Samozřejmě. Ale otcové v drtivé většině o děti pečovat chtějí. Jen náš opatrovnický systém jim v tom brání.

Odpovědět na příspěvek

 

Opatrovnický systém?

Autor: Olga Muž

Založeno: 09.06.2006, 13:15

Tím myslíte přesně co? Jaký systém brání tatínkům, aby se před rozvodem o své dět starali, když chtějí?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 09.06.2006, 22:22

Proč zrovna jen před rozvodem?

Odpovědět na příspěvek

 

Protože o tom Alizon mluví:

Autor: Olga Muž

Založeno: 12.06.2006, 11:09

"aby byli oba rodiče v péči o dítě rovnocenní, musí se mu věnovat srovnatelnou dobu. A když říkám věnovat, tak myslím opravdu VĚNOVAT, fyzicky a osobně."

"Sr
ovnatelnou dobou" je IMHO myšlena celková doba rodičovství. Tedy i před rozvodem a hlavně před rozvodem.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 12.06.2006, 16:34

Prosím upřesnit " .....věnovat se dítěti...."

Odpovědět na příspěvek

 

Věnovat se dítěti....

Autor: Alizon Muž

Založeno: 15.06.2006, 01:18

... to je třeba trávit s ním fyzicky čas, připravovat mu jídlo a krmit ho, chodit s ním na procházky a na hřiště, odpovídat na jeho nekonečné otázky, patlat s ním panáky z modelíny, zpívat si s ním, číst mu pohádky, foukat rozbitá kolena, koupat ho, učit ho, jak se má chovat k mamince, tatínkovi, babičce, dědovi, malému bráškovi, pejskovi a paní Novákové odnaproti.

Ale zdaleka to není vyčerpávající seznam, to je vám doufám jasné ;-))

Je to odpověď na vaši otázku?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 15.06.2006, 10:35

A za co se to vše pořídí? Za co se koupí třeba jídlo, hračky, bydlení, školní pomůcky, modelína, pohádkové knihy, pejsek, léky, atd.?

Odpovědět na příspěvek

 

Zazi,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 15.06.2006, 20:23

jasně, že je třeba na to všechno vydělat, a je to taky záslužná činnost. Ale Vy jste se ptal na pojem "věnovat se", a pod tím rozumím "být fyzicky s dítětem a reagovat na jeho potřeby, otázky a podobně." To vydělávání bych stejně jako nakupování, praní, vaření a jiné nutné technické záležitosti zahrnula spíš pod slovo "starat se" nebo "pečovat".

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 15.06.2006, 21:56

Je "věnovat se" záslužnější než "starat se/pečovat"?

Odpovědět na příspěvek

 

Řekla bych,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 15.06.2006, 22:35

že "věnovat se" je užší pojem než "starat se/pečovat"

Věnovat se podle mne znamená osobně s dítětem být.
Starat se/pečovat znamená věnovat se plus zajišťovat technický a materiální provoz rodiny.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 16.06.2006, 14:22

Když tedy otec je v práci, aby zajistil rodinu zejména po materiální stránce, tak se logicky ve Vaší terminologii nemůže dítěti "věnovat" a tedy se o dítě vlastně nestará/nepečuje?

Odpovědět na příspěvek

 

Zazi,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 16.06.2006, 14:57

když je otec v práci, tak zajišťuje dítěti jednu z velmi důležitých podmínek - prostředky, aby bylo za co ho šatit, živit a podobně - tedy se stará a pečuje. Ovšem se mu zároveň v té době nemůže věnovat, protože se nemůže rozpůlit. Jinými slovy - když je v práci, těžko může hrát zároveň se synem fotbal. V tom se asi shodneme, ne? ;-))

Mohl byste být prosím konkrétnější v tom, o co vám jde? Mám trochu dojem, jako byste se mne snažil dotlačit k prohlášení, která z těch činností je důležitější.

Celá tahle větev diskuse se odvíjí od Vašich slova: "destrukce rodin a nárůst kriminality dětí a mladistvých, na které matky /většinou/ prostě nestačí". Já se chci zamyslet nad tím, kde je výchovný vliv otců těchto mladistvých - pokud tvrdíte, že na ně "matky nestačí". Nepředkládám žádná hotová tvrzení, nikoho neobviňuji, prostě se jen chci společně s Vámi, když už jste to nadhodil, nad tím zamyslet.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 16.06.2006, 19:09

To jste ale v naprostém rozporu se soudní praxí. Protože soudkyně většinou /v 92%/ dávají dítě do péče matce, která se mu "věnuje" /např. pouze tím, že je doma a dívá se na televizi/, kdežto otec je v práci /aby vydělal mimo jiné i na tu televizi/ a dítěti se tedy "nevěnuje", tudíž o ně "nepečuje/nestará se".
Čili jeho starost o blaho rodiny je v drtivé většině případů použita proti němu, a to i tehdy když je evidentní dopředu, že matka to nezvládne /a zdůrazňuji, že nemám na mysli jen alkoholičky, toxikomanky, apod./. Výchovný vliv rozvedených otců je státní opatrovnickou mašinerií systematicky /tedy nikoli náhodně nebo ojediněle/ omezován, přesněji řečeno zcela eliminován. To je odpověď na Vaši otázku /ale to je všeobecně známé/. Rozvedení otcové tak místo výchovy svých dětí běhají po soudech /vč. Strassbourgu/ jen proto, aby své děti mohli zahlédnout /o výchově za této situace samozřejmě nemůže být ani řeč/.

Odpovědět na příspěvek

 

Já zdaleka tak radikální nejsem,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 08.06.2006, 21:13

u mne to rozhodně nebylo instinktivní, jakýsi pojem o věci jsem získala několikaletou každodenní praxí.

Když naše první novorozené dítko plakalo, byla jsem z toho vedle, protože jsem netušila důvod, a dorazil mě doktor slovy "proč pláče? no to přece KAŽDÁ maminka pozná". To tedy nebylo pravda, já jsem nic okamžitě nerozpoznala. Holt jsme každý jiný, co naděláte ;o))

Odpovědět na příspěvek

 

Však já mám o těch instinktech

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 21:30

své ženy taky pochybnosti. Například říkala, že se pokaždé v noci probudila okamžitě, když kluk v postýlce třeba jen zasténal. Já na to se svou racionální logikou dodnes namítám: "Jak můžeš vědět, že to bylo okamžitě? Možná brečel půl hodiny, než ses probudila. Vždyť si spala, tak jak víš, že neplakal? " Odpověď: "To nejde vysvětlit, nemůžeš to pochopit - prostě to tak je."
A měla pravdu. Dodnes jsem to nepochopil.
:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 09.06.2006, 12:51

Mám dvě dcery a nebál jsem se o ně starat ve dne i v noci hned jak přijely z porodnice. Sám! Měl jsem to usnadněno tím, že po prvním porodu byla žena pár týdnů jakoby v lehkém šoku. Až se vzpamatovala, neměla už šanci odstavit mě v péči o dítě žádnými nesmyslnými kecy. Zdeno ty jsi katastrofální podpantoflák. Když ti žena řekne ať skočíš z okna tak hupsneš bez odmlouvání, že? Nebo jsi žena a snažíš se nás ovlivnit trapnou změnou identity?

Odpovědět na příspěvek

 

Cože?

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 09.06.2006, 13:29

Prosím tě, klokane, jaké myšlenkové pochydy tě dovedly k takovým závěrům?

Odpovědět na příspěvek

 

Modrý Klokane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 09.06.2006, 14:06

jak to mluvíte o své ženě a matce svých dětí?????

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 12.06.2006, 10:26

Jak jsi přišla na to že jsem měl z jejího porodního psychického traumatu nějakou radost? Neumíte rozlišit reálný popis situace od dojmologie? Kdo chce rozumět tak rozumí. Hlavně mluvím o bývalé ženě velice slušně přesto jaká byla: psychický teror jsem měl na denním pořádku, vydírání a vyhrožování že unese děti do zahraničí (nešlo o kec, měla k tomu podmínky i když je češka). Finančně mě úplně zruinovala. Nejsem žádný boháč a můj byt za milion (cena před deseti lety) o který mě připravila byl můj jediný majetek.

Odpovědět na příspěvek

 

Klokane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 12.06.2006, 12:11

jo aha, tak to je mi vážně líto.

Doufám, že se vám to podařilo překonat a našel si někoho, kdo vás dokáže víc ocenit (a to myslím bez ironie).

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: marťan Muž

Založeno: 12.06.2006, 16:28

Tímto jsi se projevila, aspoň víme o koho jde.

Odpovědět na příspěvek

 

Marťane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 12.06.2006, 16:33

??????

Odpovědět na příspěvek

 

Tedy Klokane,

Autor: Alizon Muž

Založeno: 10.06.2006, 15:08

aby nebyla mýlka: já VĚCNĚ souhlasím s první půlkou toho, co říkáte (tj. že tatínek, stará-li se tak dlouho a tak intenzivně jako maminka, dosáhne srovnatelných výsledků), a moc fandím tomu, jak jste se o dítka staral.
Co mi ale moc nejde do hlavy, je ten tón, jakým se vyjadřujete o své partnerce a matce svých dětí - ten "lehký šok" - je velice nepříjemná záležitost, prožila jsem si to v menší míře tak (nevyřadilo mě to z provozu, ale odnesla to psychika) a neumím si představit, že by se z toho můj partner skrytě radoval. A pak ten výraz "nesmyslné kecy" - i když se svým partnerem v něčem nesouhlasím, v životě by mě nenapadlo použít o jeho názoru takovýhle výraz....

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 08.06.2006, 17:54

Vaše přesvědčení, že jedinně matka je pro dítě to pravé a jedinné "požehnání" je naprostý blud a je odrazem Vaší jednostranné výchovy matkou v dětství.

Odpovědět na příspěvek

 

zazi,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 08.06.2006, 18:34

já jsem přece neřekl, že jedině matka je pro dítě to pravé a jediné (píše se s jedním n). Nic takového si nemyslím a souhlasím s vámi, že takové tvrzení je blud. Řekl jsem jen to, že dítě potřebuje v prvních měsících života matku nejvíc ze všech.
Bludem je ovšem vaše domněnka, že mě vychovávala jen matka. Vyrostl jsem s oběma rodiči, věřte tomu nebo ne.

Odpovědět na příspěvek

 

Pane jjj, tak nevím.

Autor: Olga Muž

Založeno: 08.06.2006, 15:06

Odpovědí: 5

Buď lžete, nebo neudržíte myšlenku, nebo máte pocit, že mám nudné odpoledne a chcete mi ho zpestřit.

Zeptal jste se mě - teď to sem okopíruji - "proč jsou feminacistky a feministky proti střídavé výchově?" Já jsem Vám na to po pravdě odpověděla, že nevím a že ani nevím, že by proti měly být. Na to jste mi poslal nějakou německou adresu (německy neumím) a - opět budu kopírovat - napsal: "A jakou kampaň rozpoutávají české proti těm, kteří ji navrhují lépe uzákonit!"

Od té doby se z Vás snažím vydolovat, jestli máte odkaz na nějaké webové stránky, kde bych si o té české kampani mohla přečíst, a nic. Takže jestli se chcete konrétně bavit, tak mi dejte nějaké konkrétní informace. Těžko mohu odpovědět na Vás dotaz, , proč jsou feministky proti střídavé výchově, když jste mi pořád ještě nevysvětlil, jak jste k tomuto názoru došel.

Odpovědět na příspěvek

 

to je dobrej nápad: stejný příspěvek nahrát 3x na různá místa

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.06.2006, 10:23

Dělám to fikaně: lžu a SOUČASNĚ neudržím myšlenku!
Teď jsem tím strávil půl hodiny a ráno taky deset minut: někde to tam je, ale já to v těch haldách odkazů nenajdu.
Dostal jsem se na to přes www.koordona.cz a tam byl dopis na ministersto spravedlnosti a vládu, kde byli vyjmenovaní všichni známí angažovaní otcové, kteří bojují za střídavou výchovu, ze Spravedlnost dětem, Aliance pro děti a rodiče a dalších a byli tam osobně hanobeni jako násilníci, snad i pedofilové. Pěkně jeden po druhém,
Podepsán nebyl nikdo osobně, ale celá plejáda těchhle femiorganizací.
Kdybyste ten dopis našla či se vám vybavil, budu za odkaz povděčen: chtěl jsem tenhle dopis poslat na infoserver pro chlapy aby viděli, jakým způsobem se vede "diskuze", když se postavíte za práva mužů.
A ne a ne najít tu webovou adresu.

Odpovědět na příspěvek

 

spravedlnost detem

Autor: honza Muž

Založeno: 09.06.2006, 15:37

nemyslis todle?

http://www.stop
nasili.cz/docs/prohlaseni
_deti.doc

http://www.s
topnasili.cz

Odpovědět na příspěvek

 

Díky za odkaz, Honzo! To je už dobrá demagogie v tomhle prohlášení. :-)

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.06.2006, 17:20

Ale ten druhý dopis, který jsem našel (a teď nemůžu) a co šel na úřední místa, byl ještě mnohem mnohem agresivnější: tam naše feminacky opravdu vyjmenovali jednotlivě každého aktivistu, na kterého si jen vzpomněly a připsaly k tomu něco ze své zásobárny sprostých pomluv.

Odpovědět na příspěvek

 

A co přesně se týká

Autor: Olga Muž

Založeno: 12.06.2006, 10:59

v tomhle prohlášení střídavé péče? Mně přijde, že o něm vůbec nemluví.

Odpovědět na příspěvek

 

to je právě to "ženské myšlení", které nechápe třeba Alizon!

Autor: jjj Muž

Založeno: 12.06.2006, 22:04

nejde o to, že by v tomto prohlášení bylo něco proti střídavce! Jde o to, že se hanobí ti, kteří mají jako centrální téma své práce právě uzákonění střídavé péče. To je typicky ženský způsob výměny názorů.

Odpovědět na příspěvek

 

tolik příspěvků k takové blbině?

Autor: Saša Muž

Založeno: 08.06.2006, 16:41

Odpovědí: 0

Podívejte se raději sem:
http://mhc.webz.cz/
mhc/fem_proc.htm

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.