Doporučujeme


27. března 2009

Politika

Redaktor: jjj

Aktualita

Otevřený dopis Vladimíru Špidlovi

MANNdat

Přesto, že i v Německu jsou odpovědná ministerstva obsazená feministkami, které se snaží, aby se zkoumalo jen to správné a výsledky za každou cenu potvrzovaly jejich zvrhlé teorie, kus po kuse vycházejí na světlo údaje, které boří jeden feministický mýt za druhým.
Komisař Špidla musí proto počítat - když už přebírá feministický newspeak - s tím, že bude konfrontován se skutečnými fakty. Odpoví v newseaku, že logika je patriarchální konstrukt?

Otevřený dopis na: pana Vladimíra Špidlu, komisaře EU pro zaměstnání, sociální věci a rovnost šancí

Vážený pane Špidlo,

jsme celoněmecká politická iniciativa, která si vytkla za svůj cíl zveřejňovat a odstraňovat znevýhodňování chlapců a mužů.
Se zájmem jsme proto četli v tisku Vaše vyjádření k tématu „Mzdové rozdíly mezi muži a ženami". K tomu máme některé otázky a poznámky.

Oáza s nízkými platy jménem Německo?
Je záslužné, že jste poukázal na to, že se nejedná o rozdílnou mzdu za stejnou práci. Každé jiné prohlášení by totiž bylo více než podivné. Který podnikatel byl si totiž dal ujít šanci, zaměstnat místo mužů ženy a snížit tak skoro okamžitě své mzdové náklady o plných 23%. Bohužel Vaše vysvětlení většina sdělovacích prostředků ignoruje.
Jak známo, dokonce už i německé ministerstvo pro ženy a rodinu se vzdalo tohoto pohledu na toto téma a mluví teď o práci „rovnocenné".

Definice „rovnocenné práce" nemá ale s realitou nic společného, protože mimo dosaženého vzdělání nezohledňuje žádná jiná kritéria, která jsou pro určení výše platu rozhodující. Z toho důvodu naše první otázka: Proč jste se nepostaral o to, aby byla předělána definice, podle které se provádí výpočet tak, aby odpovídala reálné skutečnosti? Před tím, než se budete na tyto výsledky odvolávat a kritizovat diskriminaci, která v této podobě vůbec neexistuje?

Zajímavý je také fakt, že v „Genderovém reportu 2005", strana 178) se prokazuje, že odměna u činností na částečný pracovní úvazek do 18 hodin týdně je u mužů v průměru o 22% nižší než u žen. Přestože se jedná o srovnatelný rozdíl, není tento rozdíl kritizován jako diskriminace na základě pohlaví.
Jistě je také tato diference vysvětlitelná. Nás ale zajímá: Když pranýřujete tento platový rozdíl u žen jako diskriminaci dle pohlaví, jak to, že vám nestojí ani za slovo stejný platový rozdíl u mužů?

Zajímavý je také ještě další detail: v roce 2006 se definice pro výpočet platových rozdílů mírně upravovala, což vedlo k dalšímu nárůstu spočtené diference. Tato změna se pak veřejně prezentovala jako „další rozvírání nůžek u platů". Z výpočtu byla vyjmuta státní služba, správa lesů a rybářství, jakož i vojsko - a tím všichni muži, kteří musejí povinně vykonávat službu za plat, pro který je pojem „platová diskriminace" zcela nedostatečný. Proč byla tato definice změněna?
U mnohých povolání, kde je zaměstnavatelem stát, je plat za stejnou práci ve srovnání se stejně velkou privátní firmou nižší. Právě u státu ale pracuje obzvlášť mnoho žen. Proč nepranýřujete tedy politiky a odborové organizace v jejich funkci jako zaměstnavatele?


Rovnost v Německu: Ženy na vrchol, chlapci z kola ven?
Stěžujete si, že ženy mají problémy na pracovním trhu. A to přesto, že většinou mají lepší vzdělání než muži. Přitom přehlížíte fakt, že si ženy svobodně volí takové studijní směry, kde mají jen omezené možnosti uplatnění v privátní sféře. Podíl žen mezi studenty přírodních a inženýrských věd je velice přehledný. Jak velkou šanci, myslíte, má absolventka ve středověké literární historii na vedoucí pozici v privátní ekonomice? Proč zamlčujete, že zcela podstatným důvodem pro platové rozdíly jsou právě osobní a autonomní rozhodnutí žen samotných?

V souvislosti se vzděláním je zajímavá ještě další skutečnost. Už před více než rokem zveřejnilo německé ministerstvo školství studii (http://www.bmbf.de/pub/Bildungsmisserfolg.pdf), která dokládá, že chlapci dostávají za tytéž výkony horší známky než dívky a při stejných známkách dostávají řidčeji doporučení k dalšímu studiu. Jak to, že se neptáte, proč ukončuje studia stále méně a méně mladých mužů? Proč nepokládáte za nutné, zabývat se blíže tím, že studuje stále více žen a stále méně mužů a neodsuzujete diskriminaci chlapců ve školství?

Není Vám snad známo, že už teď se na podporu žen v Německu vydávají mimořádně vysoké prostředky? Jako jeden příklad z mnoha zde jmenujme projekt "Ženy na vrchol", který běží od roku 2007 a na který ministerstvo školství vydává 107 milionů euro. Projekty, vyrovnávající problémové oblasti u chlapců, které by měly být v Evropské unii, hlásící se ke Gender Mainstreamingu samozřejmostí, nedosahují ani promile z této částky. Znevýhodnění mladých mužů ve vzdělávání je místo toho ještě vydáváno za „Problémy žen na trhu práce" - to je postup, který myšlenku Gender Mainstreamingu přímo pervertuje.

Ženy do vedení: Méně rizika, více zisku?
V rakouském tisku (http://www.krone.at/krone/S32/object_id__135631/hxcms/) jste hovořil o francouzských a finských studiích, které mají dokládat, že když jsou ženy na vedoucích místech, vede to k většímu zisku a menší míře rizika. Vědci z university Agder, kteří zkoumali složení dozorčích rad ve Švédsku, Dánsku a Norsku, ale naopak v roce 2006 zjistili, že
složení kontrolních grémií z hlediska pohlaví nemá na profit a vývoj kurzu společností žádný významný vliv.
Paušální tvrzení, že firma přežije krizi lépe, jen když jsou ženy v jejím vedení pro Německo zcela jistě neplatí. Firmám, ve kterých jsou ženy na vedoucích pozicích se nevede nijak lépe. Někdy je to dokonce přesně naopak, jako ku příkladu u Hypo Real Estate, která má více problémů než všechny ostatní banky dohromady a kde žena Bettina von Österreich byla ve správní radě zodpovědná za management rizik.

Nás by zajímalo, které studie jste měl na mysli, kdo je zpracoval a kdo byl zadavatelem. Můžete nám dát tyto informace?

Líní muži, pilné ženy?
Úplně klamavé jsou Vaše výroky o domácích pracích. Vynášení tak jednostranných soudů považujeme za vyložené pohrdání každodenní prací otců. Je pravdou, že ženy vykonávají domácích prací více. Nepravdou je naproti tomu, že jim z toho důvodu zůstává méně času. Odkazujeme na tomto místě na studii „Kde zůstane volná chvíle?", kterou vypracoval v roce 2003 spolkový statistický úřad pro německé Ministerstvo pro rodinu (http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/wo-bleibtzeit,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf). Tam vidíte v grafice na straně 15, že otcové vykazují vyšší, a částečně dokonce i zřetelně vyšší celkové pracovní zatížení než matky. Podle nás je to nestydatost, ignorovat prokázané skutečnosti a zdůrazňovat výhradně domácí práci!

Až budete v budoucnu hovořit o domácích pracích, budete při tom upozorňovat, že otcové trpí výrazně větší dvojitou zátěží než matky?

Mimo to jsme se mohli dočíst, že jste zastáncem donucovací opatření pro otce. Jistě je pro otce žádoucí, aby mohli strávit více času se svými dětmi. Ale zabýval jste se už někdy stavem v opatrovnickém soudnictví jak v Německu, tak Rakousku? Než budete příště opět přemýšlet o donucovacích opatřeních pro otce, měl byste se nejprve zasadit o to, aby byla odstraněna četná diskriminace otců jak na zákonné tak i neformální úrovni.

Doufáme velice, že se jako zmocněnec Evropské unie pro otázky rovnosti nechápete jen jako „pověřenec pro ženy". Z toho důvodu naše otázka: budete se s tou stejnou vehemencí, jako to děláte pro ženy, zasazovat také za legitimní nároky chlapců a mužů a za skutečnou rovnoprávnost mužů a žen v Evropské unii?

Ke skutečnostem, které jsme uvedli výše Vám můžeme dodat dostatek podrobných dat i zdrojů informací.

V očekávání Vaší odpovědi zůstáváme s přátelskými pozdravy

MANNdat e.V.
Geschlechterpolitische Initiative


_______________________________________
Poznámky překladatele:
1) MANNdat je známá svou precizností a kompetentností. Členové MANNdat jsou pravidelně zváni jako hosté besed politickými stranami i sdělovacími prostředky. Jejich každoročně aktualizovaná "Zpráva o diskriminaci chlapců a mužů" je až na oblast vojenské služby v podstatě rozšířená verze zprávy, kterou vypracoval Svaz mužů pro Českou republikou.
2) Budiž nám povzbuzením, že jednu z nejzávažnějších masivních diskriminačních oblastí pro muže - VZDĚLÁVÁNÍ - jsme jako jako první tematizovali na stránkách Svazu mužů my v Čechách. Kvóty v rozhodovacích pozicích? Diskriminace na druhou! Díky našim kontaktům s německými táty a muži se začali o tuto oblast zajímat i lidé od MANNdat - a zjistili, že stav je i u nich stejně neutěšený.
3) Jakmile dojde Špidlova odpověď a bude zveřejněna na webu MANNdat, rádi přeložíme aspoň ty podstatné části. (Tedy ... jestli tam vedle hromad newspeaku nějaké podstatné části budou!)


Zdroj: MANNdat

Přečtení článku: 124267x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

good

Autor: NTPT Muž

Založeno: 27.03.2009, 01:18

Odpovědí: 1

jen jsem zvědav na tu haldu siamských koček ya slaměných panáků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: good

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 27.03.2009, 13:01

Je to skvělý článek, resp. dopis, díky redakci za něj.

Ale právě proto že je tak precizní, se siamky ozývat nebudou. Ty mají spadeno na takové projevy, kde si mohou zchladit žáhu a pošolíchat ego. Občas jim k tomu někdo bohužel dává důvod; někdy ani ne a přesto se ozvou, ale to je jedno.

Vykašlete se na ně, podstatné je, že shora uvedený dopis vznikl a že je veřejně přístupný. Všechna čest autorům.

Odpovědět na příspěvek

 

Děkuji za informace.

Autor: Kolemjdoucí Muž

Založeno: 27.03.2009, 09:17

Odpovědí: 0

Pokud jsem informován, němečtí muži se ještě méně chtějí ženit než muži čeští, což dokládá, že feministky tam ovládli politiku silněji než v Čechách a na Moravě.

Odpovědět na příspěvek

 

good

Autor: Jarek Muž

Založeno: 27.03.2009, 09:46

Odpovědí: 0

Není co dodat!

Odpovědět na příspěvek

 

No, konečně.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.03.2009, 11:10

Odpovědí: 2

Je fajn, že existuje nějaká respektovaná organizace bránící muže. Škoda, že se totéž nedaří ČSM zde.

Myslím ale že jen vyvracet femilži a poukazovat na diskriminaci mužů je vlastně jen nastavením zrcadla. Myslím, že by ale bylo vhodné se také podívat na zoubek mužství (zbylo-li nějaké). Tedy pohled dovnitř.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No, konečně.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 27.03.2009, 13:54

Slovo "nedaří" bych nepoužil. Spíše "neděje se". ČSM je podle mě dosti pasivní organizací.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: No, konečně.

Autor: jjj Muž

Založeno: 27.03.2009, 16:54

Ono by se to dalo přirovnat k situaci, kdy na představenstvo fotbalového klubu Slavia Praha přijde pár sparťanů s návrhem, že by Slávisté měli přestat myslet jen na svá vítězství a snažit se také, aby vyhrávala stejně často i Sparta.

Tak se Svaz mužů (jako zástupce mužů a tátů) snaží o dialog s čistě feministickým Ministerstvem sociálních věcí (zastupujícím výhradně ženy) - z logiky věci a ze srovnání se sportovními kluby vyplývá, že to je na dvě věci - totiž na nic a na h***o.
(A to ještě žijeme v době PŘED zavedením Ministerstva pro rodinu, jinými slovy čistě feministického ministerstva pro protěžování žen a diskriminaci mužů!!! To bude teprve fofr!!! A přijde stejně jistě jako amen v kostele!!!)

Odpovědět na příspěvek

 

Moc pekny clanek

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 28.03.2009, 10:45

Odpovědí: 0

Perfektni rozbor toho, jak pracuji feministky a nestydati "pověřenci pro ženy" a jakym zpuobem falsuji statitiky.

Odpovědět na příspěvek

 

Jásáte hezky, sokolíci

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 28.03.2009, 16:15

Odpovědí: 3

ale jsem si jist, že se v Bruselu na vás vyprdnou a to včetně autorů tohoto elaborátu.
Takže jediným důsledkem tohoto spisku je, že jste si opět trošinku zahýkali, odin se zahřál a ENTENTÝK se dokonce vzrušil :-))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jásáte hezky, sokolíci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 28.03.2009, 20:58

Jako bys nevěděl, že ejekuluji výhradně při čtení tvých výplodů, puso. Božíííčku ty jsi dobrej uuuugh...

Odpovědět na příspěvek

 

Na toho uchyla se vykaslete

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 29.03.2009, 20:03

Dulezitejzi je, zavest pozadavek ohledne stridave vychovy a ohledne alimentu a zaroven i styku s detmi, napriklad na urovni reseni Norska, ktery popisuji v diskuzi ke clanku "Loterie o alimenty. Kolik vytočíte?"
A zaroven se aktivne vyporadat se zfalsovanyma statistikama feministik a jejich zadkolizalu, kteri dnes jak v Ceskem state tak i v EU prevahaji v dulezitych pozicich (viz tento clanek).
Dale i reseni ohledne zjisteni otcovstvi, trestani podvodu, moznost vymahat nahrady v pripade podvrhu vcetne nahradu za "nemoznost se dale mnozit a zachovavat rod" kvuli podvodne ziskanych alimentu a nasledujici financni situaci...

Cesi, Skandinavci to za vas neudelaji, to musite pohnout - s prominutim - vlastni prdelkou :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Na toho uchyla se vykaslete

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 01.04.2009, 18:15

A nebo se na to vy...dnout a počkat si jak to dopadne. Feministky budou ječet jen tak dlouho, než je někdo postaví do latě. Já ten někdo nebudu.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.