Doporučujeme


18. prosince 2007

Feministická bomba

Redaktor: vikki

Aktualita

Švédsko vykastrovalo heraldického lva – symbol pro hrdinství, udatnost, sílu a královskou korunu

European Union Genderforces: Nový začátek či úplný konec Evropy?

AD OMNIA PARATUS – PŘIPRAVENI NA VŠE A VŠUDE. Tak na tohle mezinárodní vojenská jednotka NORDIC BATTLE GROUP (NBG) o síle více než 2400 mužů (a žen) rozhodně připravena nebyla. „Dostali jsme rozkaz odstranit penis lva ve znaku NBG pomocí počítače“, řekl Christian Braunstein z komise pro tradice švédské armády deníku Göteborg-Posten.

Jednotka pod švédským vedením je jednou z 18ti jednotek rychlého nasazení Evropské unie - European Union Battlegroups (EU BGs). Tvoří ji 2000 Švédů, 150 Norů, a 200 Finů. Dalších 80 vojáků je z Irska a 50 z Estonska. Jednotka se skládá z různých modulů, jádrem je batalion mechanické pěchoty (41. Rapid Reaction Battalion), ale patří k ní například i polní nemocnice, vzdušná obrana, logistická jednotka a další útvary.Fakta a zákulisí

To Serve and Protect
– sloužit a chránit – je od dávných časů všeobecnou povinností policie a vojska každého státu. Hrdinové se odměňují, zbabělci a zrádci trestají. Symbolickým trestem za zradu Královské koruny bylo udělení erbu zvířete bez genitálií – každý viděl co je nositel erbu za člověka. Takový znak pak museli zrádci užívat tak dlouho, dokud oni nebo pozdější generace zradu neodčinili. Tato potupná tradice se zachovávala i ve Švédsku – nově vznikající jednotka rychlého nasazení pro vojenské a humanitární mise mimo hranice Evropské Unie samozřejmě obdržela původně heraldický znak od V. A. Sagerlunda s „příslušnou výbavou“. Zrada však přišla odjinud.

Některé vojačky NBG symboliku „příslušné výbavy“ nepochopily. V domnění, že jde o znevažování žen, podaly žalobu na porušení rovnoprávnosti k soudům EU. Toho se zaleklo vedení švédské armády a jelikož též nejspíš trpělo útlumem ohledně historie heraldiky, žádosti vojaček vyhovělo. A tak hrdinný a udatný lev – světový symbol královské koruny či státu – přišel o svou sílu a chloubu. „Úpravou znaku“ je kromě jiných znechucen i autor jeho návrhu Sagerlund, který je současně znalcem heraldiky. Tak zní v mediích prezentovaná verze případu.

Genderforce Swedenje projekt dotován Iniciativou pro rovnost Evropské unie (EU’s EQUAL Initiative). Projekt, končící koncem tohoto roku, obsahuje rozvoj partnerství mezi 6ti státními a privátními institucemi či organizacemi: Švédské ozbrojené síly, Švédská policie, Švédská agentura pro záchranné služby, Nadace žena pro ženu, Asociace vojenských důstojníků Švédska a Švédská ženská organizace dobrovolné domobrany Lottorna, která je pomocnou složkou Swedish Home Guard – švédské domobrany. Domobrana je součástí Švédských ozbrojených sil. Lottorna není spolek, který slouží jako základna feministek – spolek vznikl v roce 1924 a má dnes 15.000 členek.

Za účelem lepší kooperace vzniká v armádních složkách nová profese – Gender Field Advisor – poradkyně v oblasti gender, která musí znát tři věci: Rezoluci 1325 Bezpečnostní rady OSN s názvem „Ženy, mír a bezpečnost“ z 31. října 2000, gender-rovnoprávnost a lidská práva žen.

Vznik NORDIC BATTLE GROUP je od počátku provázen gender aware – uvědomělostí ohledně gender. Hned dvě Gender Field Advisor byly při vzniku NBG rekrutovány: Jedna je v hlavním stanu NBG v Enköping (Švédsko), druhá v hlavním stanu Evropské Unie pro vojenské operace v Northwood (Velká Británie). Jedním z cílu je zvýšit počet žen v NGB na 8% (počet žen ve švédské armádě je méně než 5%). „Nezbytnost participace žen na mírových misí si uvědomuje i velitel NBG Karl Engelbrektson“, tvrdí Genderforce. Není známo jak se Engelbrektson stavil k původnímu znaku, jasné je, že heraldika musela ustoupit požadavkům gender.

Následky

„Úprava“ znaku vyvolala kritiku, údiv a smích na celém světě. NORDIC BATTLE GROUP, která bude od ledna 2008 operační jednotkou EU, je samozřejmě i po tomto oslabení schopná nasazení, ale:
1) „Lze pochybovat, že by zrovna tento historický fakt (=heraldika) pomáhal upravenému znaku zvýšit prestiž švédských mírových jednotek, a to bez ohledu na žádoucí rovnost pohlaví, argumentují kritici změny.“, píše idnes.cz.
Možná bude hůře: Nepřítel nemusí brát jednotku vážně. A to znamená v případě jejího nasazení tvrdší boje a více mrtvých na obou stranách, jako obvykle nejhůře na tom bude civilní obyvatelstvo, kterou mají takové jednotky EU chránit.
2) Problémy vznikly již při náboru jednotky. Švédská armáda musela verbovat pomocí televizních spotů, aby získala zájemce pro tuto práci (odkaz na video viz dole). „Genderová úprava“ lva zajisté nezvýší zájem o tuto jednotku.
NORDIC BATTLE GROUP ztratil respekt jako u přítele tak i nepřítele ještě před svojí první bitvou. Zda bude NBG úspěšnější pří mírových misích díky většímu počtu žen ukáže budoucnost. Větší počet žen při mírových misí EU v zemích s muslimských obyvatelstvem bude domorodci stejně s velkou pravděpodobností chápán jako „export feminismu se zbraní v ruce“ do jejich světa. Vykastrovaný lev s mečem a ratolestí v prackách ve znaku jednotky je toho důkazem.

EUROPEAN UNION BATTLE GROUPS:
Bližší informace o NORDIC BATTLE GROUP v angličtině:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Battlegroup

Bližší informace o NORDIC BATTLE GROUP ve švédštině:
http://www.mil.se/article.php?id=12793

Video z výcviku:
http://www.youtube.com

Video Švédská armáda verbuje – nábor NBG:
http://www.youtube.com

Bližší informace o jednotkách EU v angličtině:
http://www.wikipedia.org

ŽENY V ARMÁDĚ:
Dobrovolný vojenský a civilní výcvik žen ve Švédsku (od 15 do 18 let „Rookie“, později „Lotta“):
http://lottorna.se

EU Projekt Gender Force:
http://www.genderforce.se
http://www.europa.eu


Jak to vidí Skandinávci: „Nordic Battle Group kastreras”

Anglicko-švédský titulek z www.feminetik.se (web feministek) určitě není nutné přeložit. Zatímco si zde jedna čtenářka stěžuje, že penis lva odpovídal „velikostí výbavě desetiletého chlapce“, na jiném webu se jiná čtenářka, která akceptuje heraldickou tradici znázorňovat zvířata s „výbavou“, diví, jak výrazně byl pohlavní orgán lva znázorněn: „U tak nové jednotky je to zcela podivné. Jediný případ co si pamatuji, kde je lev znázorněn se vším všudy, je královský znak starého českého království (Kingdom of Bohemia). U švédského královského vojska je většina lvů bez výbavy“. Korunu celé problematice ze ženského úhlu pohledu nasazuje další čtenářka, která konstatuje: „Většina dívek má ráda velkou výbavu. Proto by feministky neměly mluvit jménem celé skupiny nás žen. Snad jenom feministky nerady mají něco teplého v břiše“.

Nejen ukončení heraldické tradice ale ukončení tradice vůbec naštvala nejednoho Skandinávce. „To je skoro to samé co udělaly s dopravním značením“, zlobí se Nor Toppen. „Desetiletí to byl muž s kloboukem, který na značce označoval přechod pro chodce. Poté ho feministky začaly nahrazovat figurou bez pohlaví. To vše dokazuje, jak neschopné a nepotřebné feministky jsou. To nemají nic lepšího na práci?“ To má ten pán zcela pravdu, ještě štěstí že veřejné záchodky zůstaly ušetřeny, cizinci by si možná s norským či švédským nápisem neporadili. Jak se zdá, feminismus jde vůbec mnohým na nervy. „Švédský feminismus je parodie parodií. Podívejte se na švédskou TV jak patetickým se feminismus stal – je řízen způsoben který připomíná kulturní revoluci v Číně z 60tých let minulého století“, říká čtenář s nickem Crick. Čtenář Blair přidává: „Nenávist k mužům, pálení maskulinních hodnot, utlačování chlapců ve vzdělání a notorické zatracování toho co muži tvoří a dělají, se začíná vyvíjet v křížové tažení proti mužům v naší části světa. Extremní feministky se zmocnily politiky, byrokracie, medií a vzdělávacích zařízení. Když vyměníme slovo „muž“ za slovo žid nebo černoch uvidíme jak bizarně si stojí mužství v naší společnosti. Jak dlouho si to muži nechají líbit?“

Diskuze poukazuje na i jiné menšiny v armádě, navíc kritizuje chybějící biologické znalosti feministek: „Protože vojsko má 0.001% žen, kvůli tomu změnili ten znak? Co takhle do toho znaku strčit malou duhu, určitě se tam najde i nějaký teplouš“, rozčiluje se čtenář s nickem Gy. „Myslím, že lev-samec vyzařuje více síly. A samcem zůstává, protože u lvů mají pouze samci dlouhou hřívu. Byl to úplně zbytečný feministický krok“.

K aktuální debatě se odborný web www.heraldik.se zatím nevyjádřil. Na jeho forum je diskuze ohledně NORDIC BATTLE GROUP převážně z minulého roku. Najdeme tam vlajku útvaru (šedá žlutá šedá s římskou číslicí V pro Vítězství). Ale i znak lva, akorát v tmavším provedení. Na tom znaku není možno rozpoznat, zda lev má či nemá „plnou výbavu“.
Možná by ten tmavší znak býval byl lepším řešením: Feminismus by se nažral a lev by zůstal celý. Nebo chtěl někdo poukázat na to, kam se feminismus řítí strhávajíce s sebou další části společnosti? Či že by extrémní feministky ztratily nervy a vrhly se na chudáka lva?Vše nepravděpodobné. Feminismus je mnohem lépe organizován než si dovedete představit. Nejen ve Švédsku, po celé Evropě. Charlotte Isaksson, genderová odbornice švédské armády, byla minulý rok přesunuta do operativního velení EU mise v Kongu vedeném Němci. Ve funkci Gender Advisor. Proč taky ne, když je zakladatelkou a partnerkou Evropského generového programu zvaném Genderforce…

EU donedávna neměla schopné bojové sily - starou Jugoslávii tehdy řešili Amíci. Tak EU začala budovat vlastni údernou silu pro mírové mise v cizině zvanou EU BattleGroups. Ty zajímají feministky - elitní útvar kde by se mohly podílet i děvčata a navíc tak mohou v rámci těch misí exportovat lépe feminismus mimo Evropu. To zatím mohly jen privátně nebo jako charitativní organizace. A tak v rámci plněni Rezoluce 1325 Bezpečnostní rady OSN s názvem „Ženy, mír a bezpečnost“ vznikla spolupráce se složky armády, policie atd. pod názvem Genderforce. Tohle je jejich šance, ženská v uniformně, vojáci ji budou salutovat, to na ty domorodky udělá dojem. Akorát ten pitomý penis toho lva tam vadil, to by ten dojem zkazilo... …tak pryč s tím.

Autor: Carl Gustaf Hubertson
Český svaz mužů
www.svaz-muzu.cz


Zdroj: Rovnopravnost.cz 18.12.2007

Přečtení článku: 1127038x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

27.04.2014, 12:00   Vyzbrojování povede žena, Stropnický uvedl do úřadu Jitku Nalevajkovou
26.02.2014, 12:54   Švédské vojákyně požadují od armády 'bojové podprsenky'
20.02.2014, 20:44   Úpadek už i v Německu: Německé armádě poprvé v historii velí žena
26.02.2010, 08:42   Ženy budou moci sloužit v ponorkách, rozhodl americký Pentagon
11.05.2009, 23:29   Papeže možná budou chránit ženy


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Vykastrovaný kocour.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.12.2007, 08:02

Odpovědí: 0

Švédové jsou už jenom pro smích. Mít ve znaku vykastrovaného kocoura není o nic lepší než mít tam vola, vepře nebo kapouna.

Napoleon by jenom koukal, k jakému směšnému konci to potomci jeho maršála dotáhli.

Těch islámských 10 % švédského obyvatelstva již brzy řízení státu převezme a dají to do pořádku - a jestli Bernadottové nepřestoupí na islám, sesadí je. Saúdové mají dost synů královské krve, kteří se švédského trůnu ujmou.

Pod znakem vykastrovaného kocoura se bojovat nedá.

Odpovědět na příspěvek

 

Ad Omnia Paratus

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 08:43

Odpovědí: 3

lev přišel o svůj aparátus...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ad Omnia Paratus

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 20:39

S odkazem na gendrovou rovnost navrhuji tu slepou bábu s váhami také odoperovat, váhy jí sebrat (stejně nejsou cejchované a podle toho to vypadá), do ruky dát vařečku, a poslat do výroby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ad Omnia Paratus

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.12.2007, 14:44

Stačil by jí dát pás cudnosti aby nemohla mrdat s každým

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ad Omnia Paratus

Autor: Tery Žena

Založeno: 25.12.2007, 17:06

Třeba ho má pod tou sukní... Já jí tam nikdy nekoukala.

Odpovědět na příspěvek

 

řešení je heraldicky špatné

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 08:46

Odpovědí: 0

Měli nechat lvovi přirození, ale dát jej do kosočtverce (zvaného také "kundodélník").


Z hlediska feministického symbolizmu by to mělo tu výhodu že takový znak jasně dává najevo že každý maskulinní šovinista je i se svými zbraňemi a koneckonců i s tou olivovou ratolestí sprominutím v piči.

Odpovědět na příspěvek

 

švejk

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 08:50

Odpovědí: 1

Gender Field Advisor Neboli gwenderový polní poradce ???? .. To zní skoro jako Feld Kurat MYslím že jstl ise někdy Hašek znovu narodí, bude mít o čem psát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: švejk

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 20:05

Feldkurát Katz, co si vzpomínám, měl docela lidské vlastnosti. Rozhodně nikdy nikoho nekastroval. Mně se spíše připomněl mnohem nebezpečnější politruk, nyní gendrovyj rukovoditel, gendruk.

Odpovědět na příspěvek

 

Zaplať pánbuh...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 08:59

Odpovědí: 8

...A nyní všichni kulturní lidé světa děkují Bohu, že Michelangelův David stojí v Florentské akademii a ne třeba na univerzitě v Malmö.


Protože ve feministicky ovládané zemi by jej (nebo přinejmenším jeho mužství) čekal osud Afgánských kamenných Budhů - které fanatický Taliban nechal rozstřílet na hadry.

Odpovědět na příspěvek

 

To je dobré!

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 18.12.2007, 10:58

To budu používat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zaplať pánbuh...

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 18.12.2007, 12:35

Vypadá to, že ve Švédsku se z chlapů stali duševní kastráti

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:48

Nepletu li se, tak tuhle zhovadilost navrhly - a prosadily právě ženy...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:22

a co dělali muži?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 18:55

Pánové vědí, že čůrat proti větru je těžké. Vědí také, že vítr se pravidelně obrací. Zatím snad lze ještě chvíli vyčkávat a nechat se obveselovat feministickou blbostí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:48

Můžete se nechat obveselovat mnou. Sedím furt v práci a už mi z toho hrabe. Navíc jsem se asi předávkovala kofeinem, to je tak, když vám zaměstnavetel nainstaluje do kanclu esspresovač. Dělá výborný kafe, ale strašně silný. Teď jsem strašně naspídovaná. Ťeď mám čtyři starosti: že jsem něco podělala (mám službu poprvé), že budu čekat hodinu na taxík (taxikáři se zrovna nepřetrhnou, když je to na voucher od zaměstnavatele), že jsem se fakt předávkovala (nějak mi buší srdce) a co tomu řekne kočka, které patřím (zatím mi není úplně jasné, co si o mojí práci myslí, ale je to fakt moje vina, že jí nerozumím, proklínám svůj nedokonalý mozek).

Vím, že je to trochu out of topic, ale téma, "předávkovala jsem se espresem" tu není a já to chtěla někomu říct. Kdybyste chtěli, zatáhla bych do toho i gender. Sedí nás tu asi pět - tři chlapi a dvě holky - a každej jedem svoji sekci. Konotace z toho vyvoďte sami, žádný mě nenapadaj. No, i když... Třeba: když mě cestou domů někdo znásilní, bude to moje vina, páč nemám takhle dlouho makat a potom courat nočním městem.
Ale to je asi blbost, protože zaměstnavatel mi platí toho taxíka a já na něj počkám. Hm, ale taxíka platí i chlapům - a u těch je menší pravdodobnost, že je někdo znásilní, protože homosexuálů je míň než heterosexuálů. Asi. (jo a kofein je i v tom nestea...)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 19:00

Takže feministky prosadí absurdní kravinu a vy za to vynadáte a morální zodpovědnost přišijete mužům a pro feministky nemáte ani jedno příkré slovo ?

Tomu říkám myšlenkový podchod. (nejedná se o překlep)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Zaplať pánbuh...

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 20:26

Nejedná se o rozvinutí v Česku známého tunelování?

Odpovědět na příspěvek

 

Feminacismus

Autor: zaz Muž

Založeno: 18.12.2007, 09:50

Odpovědí: 0

Nevím proč se někdo diví, že feminacistky nemají nic lepšího na práci? A proč by měly, když jejich nesmyslné aktivity financují přitroublí poslanci /jak ve Švédsku, tak u nás i v celé EU/! Nehledě na to, že nový znak je diskriminační, jelikož teď představuje zarostlou lvici.
Navíc zde chybí to zásadní se změnou znaku související opatření: totiž nasazení 50% žen do prvních bojových linií těchto jednotek!
Čili opět diskriminace mužů jako z učebnice feminacismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Úsměvná pitomost,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 12:52

Odpovědí: 102

a ten článek jakbysmet!
Argument, že lev bez mužné okrasy přispěje k neúspěchu jednotky (Nepřítel nemusí brát jednotku vážně. A to znamená v případě jejího nasazení tvrdší boje a více mrtvých na obou stranách) to je už, zejména v dnešní době a technice boje, totální blábol.

Celá kauza mi připadá trochu malicherná, ale patrně je to věc názoru - a zásadní záležitost cti všech majitelů pindíků.
Jo, strach z kastrace je strašná věc!
:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 12:59

Mně to také příjde poněkud legrační. Lev ať si má klidně ouda jako Priap. Nepřítel se odrovná sám, neboť bude boje neschopen kvůli hurónskému smíchu. Zaobírat se podobnými hovadinami(na obou stranách) mi příjde, že už dotyční (muži a ženy) nevědí (muži a ženy) roupama co by.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Mic Muž

Založeno: 18.12.2007, 13:24

hmm tak nakonec nam muze byt vsechno jedno ne?...zejmena ve vecech jako je historie, tradice, d apod. Jiste je to velice usmevne.... Mozna bychom mohli mit trochu jinou vlajku, co takhle zelena misto cervene. Ta cervena je moc agesivni a vyvolava moc agesivni reakce ve spolecnosti......pojdme to zmenit a pak se tomu spolecne zasmat, ne??

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 13:52

Ano, úsměvné je, zabývat se věcmi jako tato. Mně osobně oúdovaná heraldická ani jiná zvířata nevadí a ani by mě nenapadlo se tím nějak zaobírat. Stejně jako nemám problém s i/y v příčestí minulém, ani s koncovkou - ová, ani s prkýnky na hajzlíku, nestojím o žádné úlevy a kvóty, do důchodu půjdu klidně stejně jako muži, pokud se ho dožiju. Ano, nedělám problém téměř z ničeho a pokud ano, týká se to úplně jiných věcí, než těch zde stále dokola omílaných. A že Vy jste celý podebraný a nepochopil jste, že mi celý" problém" příjde totálně ujetý, je Vaše věc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 14:11

Pak že prý jsou muži racionální, cha. Zabývat se takovýma volovinama, to snad ani není pravda:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: maja

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:29

Neříkala jsi že máš několik diplomů? Pak by jsi snad měla umět číst a chápat psaný text.

Z článku je jasné, že "takovýma volovinama" se začaly zabývat švédské vojačky a do konce to dotáhly švédské feminacistky. Máš snad pocit že jsou to převlečení muži, ty Racionální Vědmo?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: maja

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 14:33

O článku se nezmiňuji, jde mi o reakce na něj, nechápu, proč si něco takového zasluhuje pozornost. Obvzláště vy vypadáte na infarkt.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: maja

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:39

A proč si to zasluhuje třeba tvou pozornost? Myslíš si že mě svými řečnickými triky rozhodíš? Jsi jak protivná nafoukaná puberťačka, která právě objevila, že na absurdní argumenty a rafinované urážky nemají její spolužáci odpověď. Tak si myslí že přečurala svět. Užij si to a o mý zdraví se neboj. Je ti po něm hovno. Spíš poraď něco účinného své kamošce DuciBuci, tak má nějakej těžkej problém, až mindrák.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: maja

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 14:42

Já pouze vyjadřuji upřímný údiv nad tím, že se o takovém článku vůbec diskutuje. Pokud to nejste schopen unést, použijte froté ručníky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:45

Prosím tě všichni víme co jsi zač. Blbě lhát můžeš svý matce nebo babičce. Tvůj "upřímný údiv" ti může věřit tak maximálně pětiletý mongoloidní analfabet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: denisa Žena

Založeno: 09.01.2008, 17:49

..hm, no proto to asi napsala Vam...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:08

a němý údiv na tom, že jsou femisitky schopny hnát lví čurák až do strassburku... to nevyjadřiujete ?

Podotýkám že to nebylůi muži, kteří by si tu šarádu s penicem vymysleli. Muži na to až REAGUJI (dokoncej ak z článku vyplývá i některé ženy , především takové které nemají s penisu hysterický strach takjako švédské feministky a většina zdejších dam), tedy nejsou PUVODCI této šarády. Stačila jste to sledovat až sem ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: kocour Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:15

Začínáte být podobně trapná, jako zaz či Jan.

A když něčemu nerozumíte - heraldice nerozumíte evidentně - tak se do toho neserte. Vzít heraldickému lvu pindíka je totéž, jako dát na svatovítskou katedrálu neonové reklamy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:46

Kocoure, neblázněte.
Ta Nordic Battlegroup je úplně nová, v současné době se teprve PŘIPRAVUJE na možné akce - ještě se žádné vojenské nezúčastnila.
Takže i ten znak je nově vytvořen a není to žádné prznění historického skvostu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: Tess Žena

Založeno: 18.12.2007, 18:36

Milan Myslivecek Panoptikum symbolu, Praha 1994, str. 135-137
Lev
Typy gotickych a renesancnich lvu: z deseti maji 3 ten poklad Cesky lev 1550 bez tehoz Erby panu z levina (bez), Markvartici (bez), panu ze Zerotina (bez)
Z Lipovce (bez)., z Plavna (bez),
Znaky namalovane od : Zdenek Zenger (s, ale trapne), Jiri Louda (bez), Jan Kursa (bez), Mikolas Ales (bez), Narodni Galerie – J. Svab (bez).
Takze v Cechach spis bez a to uz dost dlouho.
V popise zobrazeni ani jednou zminka o tom jmenovanem pokladu.
Tot o lvu ceskem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: Tess Žena

Založeno: 18.12.2007, 18:36

Milan Myslivecek Panoptikum symbolu, Praha 1994, str. 135-137
Lev
Typy gotickych a renesancnich lvu: z deseti maji 3 ten poklad Cesky lev 1550 bez tehoz Erby panu z levina (bez), Markvartici (bez), panu ze Zerotina (bez)
Z Lipovce (bez)., z Plavna (bez),
Znaky namalovane od : Zdenek Zenger (s, ale trapne), Jiri Louda (bez), Jan Kursa (bez), Mikolas Ales (bez), Narodni Galerie – J. Svab (bez).
Takze v Cechach spis bez a to uz dost dlouho.
V popise zobrazeni ani jednou zminka o tom jmenovanem pokladu.
Tot o lvu ceskem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 19:16

Nejde ani tak o pindíka. Pozornost si zasluhuje taktika ukrajovaného salámu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 19:35

No fuj, to je mi ale asociace! Aby vás přítomní mládenci nedali do klatby!

Ale vážně - při stavu, kdy je na rozhodných pozicích stále ještě většina mužů, kdopak jim ten salámek asi ukrajuje, co?
Nebo jsou ti zástupci lidu a)zaprodanci feminacismu či snad b)podpantofláci, hlasující, jak jim jejich satorie doma přikáže? V obou případech je tam vyslali i voliči-muži...je to i vaše vizitka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 18.12.2007, 21:36

Ehm, ještě štěstí, že je tam nevyslaly voličky - ženy, páč eště nemají volební právo. Zejména ve Švédsku, hmmm ...

Proto to jejich vizitka samože není a na jejich hlavu nepadá (krom kosmetických přípravků) nic. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 19.12.2007, 09:30

Máte problémy se čtením nebo jen s chápaním čteného?
Psala jsem, že "i" muži je volili. "I" znamená TAKÉ, TÉŽ...ale rozhodně ne "výhradně". Ani to neznamená, že ženy je nevolily.
Už je to jasnější?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 02.01.2008, 09:33

Mea culpa. Zásah.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: maja

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 22:01

Samozřejmě, rozumíte tomu jen vy. Co je tady těm tlachalům po cizím erbu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: maja

Autor: Bobby Brown Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:45

Pozornost si to zasluhuje zcela správně.
Děda zažil obě světové války, první jako junák. Po první sv. válce všichni věřili, že žádná už v dohledné době nepřijde. Dále vyprávěl:
Pak se na scéně objevil Hitler. U nás se mu smáli (doslova a dopísmene) a jenom nad tím mávali rukou - či-li ona Vaše doporučovaná nevšímavost. Mno, pak už se smát přestali a kasali si rukávi, jak to tomu kašparovi nandaj, pokud si něco dovolí.
Zbytek už asi znáte...
A tak samo to je s feministkama - já osobně to nijak nepodceňuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: maja

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 22:09

Koupil jste si atombordel a pytel KáDéček?

Odpovědět na příspěvek

 

Od roku 1957

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 19.12.2007, 07:53

gender-feministky, původně maskované jako marx-leninistky, nechaly v této zemi zabít více než 3 miliony dětí. To věru není důvod k jejich podceňování!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:51

Myslím, že autor dostatečně dobře vysvětlil, proč lev bez penisu (tedy symbol zrádců) povede k tužším bojům.

Vžij se do situace. Bude li na tebe útočit elitní jednotka , nebo jednotka kteráá má ve znaku erb zrádců. Proti "zrádcům" budeš cítit svou morální převahu a to je v boji velká pomoc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:18

"Symbolickým trestem za zradu Královské koruny bylo udělení erbu zvířete bez genitálií" - to slyším prvně. Proradný nešlechtic nedostal erb žádný; proradný šlechtic mohl být potrestán zrušením erbu - viz symbolické lámání erbů při popravě vzbouřených stavů 1621. Jak by hanobili tu spoustu, ba většinu nezvěrných či abstrakních figur - kolo Kolowratů, ryby Bechyňů z Lažan apod.?
Nevylučuji, že je to nějaká lokální skandinávská tradice. Ale zdá se mi, že si někdo děsně vymýšlí:-).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:28

Já se snad dneska umlátím smíchy:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:42

Spletla jsem se. Někdo tu smysl pro psinu má, i když patrně nechtěně a mimoděk. Jedním z heraldickcýh zvířat je např. kapoun, který se zobrazuje bez hřebínku. Ergo nositel tohoto erbu by byl odsouzen dle Vaší logiky, ke stálým prohrám. Už jste dost starý na to, abyste nevěřil každé hovadině, kterou si přečtete... Když ale ty hovadiny tak krásně zapadají do logiky Vašeho myšlení, že.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:03

Předpokládám, že onen heraldik ví co povídá. Třeba ohledně toho zrádcovství. A ad kapoun. V erbu mohlo být kde co a domnívám se že kapoun tedy vykrmený kohout, dnes bychom řekli broiler, byl spíše symbol blahobytu a bohatství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:09

Jakýpak brojler, bojler přeci, jak jest každému Čechu, Moravanu i Slezanu známo. Co měl znamenat kapoun nevím, takhle přímočaře se konstruují erby jenom v Ank-Morporku. Co by pak třeba vyjadřovala různá oblíbená monstra?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:42

Jistě víte, že erbovní zvíře má vyjadřovat že jeho nositelé mají nějakou ctnost, či vlastnost, kterou heraldické zvíře symbolizuje.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:46

Nejsem vzdělána v oboru heraldickém a proto si nedovoluji žádná kategorická tvrzení. Najděte si na netu základy heraldiky. Třeba se něco zajímavého dočtete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:46

Drahá dámo. Broiler je ozačení intenzivně chované drůbeže na porážku, zpravidla kuřat, krůt ale někdy i třeba králíků, zpravidla ve velkochovu. :-/ Se zásobníkem na teplou vodu to nemá nic společného.

Kolik že to máte diplomů ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.12.2007, 08:43

Koukám, že neznáte ani nepříliš dávnou historii vlastní země a slavný proslov "kůl v plotě". Chlubit se vlastní neznalostí snad není třeba. O naprosté absenci smyslu pro humor u Vaší osoby se již ani nemá cenu zmiňovat, neb je mi notoricky známa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 19.12.2007, 09:33

To je špatnou výchovou, on za to nemůže. JÁ například jsem tento projev synkovi zakoupila k povinnému poslechu - byv narozen právě v tom listopadovém kvasu, neměl chudáček jinou příležitost...a tak třeba je ententýkovi taky krásných 18 jar...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.12.2007, 09:40

Koukám, že máte synka ve věku mé dcery. Narodila se na jaře po kvasu. S kůlem je též obeznámena. Historie je jejím koníčkem, tak ať si ji trochu oživí autentickou ukázkou dějinné absurdity. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 19.12.2007, 11:10

Mladý pán se tak akorát řezal smíchy - bojím se, že jemné finesy dějinných absurdit při tom nějak nebral v úvahu.
Beztak si zkraje myslel, že to je komická vložka z televizní estrády. Jakož i moje další srdceryvná líčení života za ostnatým drátem. Smradi rozmazlený, zpovykaný to jsou! Zaplaťpámbu!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.12.2007, 11:28

Slečna také utřela slzu smíchu. Ono je vůbec těžké vysvětlit někomu něco,s čím nemá osobní zkušenost. Například výjezdní doložku a devizový příslib mám dojem zcela nepochopila. Dějinnou absurditou jsem to nazvala proto, že to bylo opravdu tak absurdní, že zůstával rozum stát. Koncem 80. let jsem pracovala v OD Máj a jednou jsme tam měli "průser", že z toho byla kovaná souška ředitelka na vyhazov. A víte proč? Protože z kazety zakoupené u státní firmy k výrobě a prodeji propagačních předmětů určené, se linula píseň "Boty toulavé". A nějaký zuřivý komančský dědek si stěžoval jakémsi výboru KSČ(snad přímo u Kapka, nakonec to měl jen pár metrů pěšmo), že takto nabádáme mládež k emigraci. A vysvětlete to mladým pánům a slečnám. To fakt nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 19.12.2007, 12:02

Někdy mám pocit, že by se šiknul výchovně-socialistický tábor: měsíc bez kabelovky, bez slušnýho jídla, v tesilkách, s rušeným rádiem...za odměnu sovětský film...fronty na hajzlpapír...bez vycházek...a nejen pro mladý! Zavírala bych tam zejména ty starší, co jim teď není nic vhod.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.12.2007, 09:59

Mám dojem, že svého času byl ten projev nějakými recesisty zpopularizován jako hiphopový hit, který si prorazil cestu i do tanečních sálů. Moji chlapci mi ho doma pouštěli jako velkou srandu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.12.2007, 23:32

No nenapadlo by mě učit se nazpaměť projev tragikomického politického kašpárka který se hystericky znemužnil před hafo lety.

Ale jak říkám třeba zrovna vy nemáte nic na práci.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.12.2007, 00:04

ten projev neni nutno se ucit nazpamet. to je proste vec, ktera utkvi cloveku v hlave uplne stejne jako pamatne "soudruzi, prave jsem se vratil z hradu... uraaaa...".

nadhl
ed, nadhled, nadhled ... ty "holky" (sorry, damy), se kterymi se porad zkousite hadat, ten nadhled urcite maji & maji ho dost.

tenhle server neni proti "zenskejm", ale proti feministkam, & jestli jsem to dobre rozkodoval, tak jsme na tom stejne jako feudal sternberk v cernych baronech:
mame spolecneho nepritele - & tim je lidska blbost. nechtejte byt tou "burzoazii". muzi i zeny musi spojit svoje sily, aby se te blbosti postavili (pozn. : postavilY pro clovekYni jarmYlu:-).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 20.12.2007, 12:55

Aby mohli spojit sve sily je potreba , aby se navzajem respektovali. Zatim jsem se tady docetla , ze jsem jakysi druh podcloveka, ktery by nemel mit ani volebni pravo , nejlepe stat u plotny a rodit jedno dite za druhym.Nezda se mi to jako dobra cesta.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: lubob Muž

Založeno: 20.12.2007, 14:28

& kde jste se to docetla? mne to nejak uniklo...

Odpovědět na příspěvek

 

vánoční dárek

Autor: Kristina Žena

Založeno: 26.12.2007, 15:42

http://www.youtube.com/wa
tch?v=MOCzPU-uq-k&fea
ture=related

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:35

Autor je heraldik? Jak to víte?
Víte, čistě technická, nevím, jaká je švédská heraldická tradice, ale málo erbů je zvěrných - převažují půlení, čtvrcení, popelíny aj. abstraktní vzory
na druhém místě různé předměty, tedy neživotné motivy
rostliny j. lekno nebo pětilistá růže
a naprostá menšina má zvěrný motiv a z těch zas pramálo zvíře v plné postavě - např. býčí hlava Pernštejnů. Jak by se takový erb za zradu nositele vyšmykl?
Ty erby bývaly jednoduché z praktických důvodů - aby je milostslečna zvládla vyšít na kapesníček a aby nemuseli volat mistra malíře, kdykoliv odřou dvířka od kočáru.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:53

S tím zrádcovským erbem je citován názor švédského heraldika.

"The army lacks knowledge about heraldry. Once upon a time coats of arms containing lions without genitalia were given to those who betrayed the Crown," said Sagerlund.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.12.2007, 19:32

Hm, díky, našla jsem si, že V.Sagerlund je výtvarníkem specializovaným na ex-libris, heraldiku a autorem toho armádního lva. A takto protestoval proti pověření, aby jej "opravil". Nevím, co má za vzdělání. A jaké historické případy má na mysli. To měl doložit, zajímalo by mě to.
Jak jsem řekla, zvíře v celé postavě je v heraldice natolik vzácné, že pochybuji, že by "kastrace" byla běžným trestem pro zrádce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:29

"Myslím, že autor dostatečně dobře vysvětlil, proč lev bez penisu (tedy symbol zrádců) povede k tužším bojům.

Vžij se do situace. Bude li na tebe útočit elitní jednotka , nebo jednotka kteráá má ve znaku erb zrádců. Proti "zrádcům" budeš cítit svou morální převahu a to je v boji velká pomoc."

Ty jo, tak na tohle nemám ani já.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:58

Nepletu li se, tak penis u lva vadil... ZENAM

ZENY kvůlůi penisu u lva podaly želobu u ESLP

ZENY iniciovaly jeho odstranění ze znaku.

Stačíte sledovat až sem ?

Takže ZENY řeší malichernosti, muži s toho mají akorát psinu a znechucení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:10

Podívejte se, kdyby měli lidé více rozumu a to obě pohlaví, tak by se nazabývali podobnými hovadinami. Na druhou stranu jsou takového hovadiny dobrý business a to pro obě pohlaví, a tak se dělá se z každé kraviny záležitost. Je to skoro stejně lukrativní kšeft jako slavné globální oteplování. A jak tady porozuju těch pár osob, kteří se prezentují jako muži, tak se nezdá, že by měli vůbec z něčeho psinu,pokud za psinu nepovažují vulgární urážky a zmatená kázání. Na to, abyste měl něčeho psinu, musíte mít smysl pro legraci a toho je zde kritický nedostatek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:39

Naveďte mě, jaké benefity s grantů tekoucích do feministických organizací mají muži ??? Nějak žádné nevidím.

Ano, možná budou mít nějací muži více práce a tím i peněz, protože dámy v kostýmcích kteří vymyslí nějakou kravinu, ji rukama a už vůbec ne prací nikdy samy neudělají. Možná, protože většina fondů stejně skonči v kapsách oněch genderdam.

Ale zamysle se někdy někdo na tom, že tyto peníze by mohly být vynaloženy jinak než na malichernosti ? Samozřejmě kdyby je použili třeba na lavičky v parku nebo pro místní okrášlovací spolek, taky by tu zakázku musel někdo realizovat a tedy si vydělal peníze, akorát že výsledkem by bylo zkvalitnění života v okolí. Ale o to asi feministkám nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:52

Nedělejte ze sebe většího blbce než ve skutečnosti jste. Podívejte se kol kolem, a uzříte, že mezi prosazovateli hovadim je nemalé- spíše velké - procento mužů. Už z toho prostého důvodu, že ve složení parlamentů rozhodně nepřevažují ženy. A já se jim (mužům) nedivím. Přece se nebudou šprajcovat, když z toho budou mít také profit, že.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 19:07

nedělám ze sebe vola. Argumentuji. Skuste to taky, prý to tak civilizovaní lidé v diskuzi dělají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 19.12.2007, 08:45

Co bych měla, prosím, v diskuzi skousnout? Myslím, že jsem toho zde skousla celkem hodně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump a smysl pro legraci

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 03.01.2008, 14:11

Zdravím Vránolumpko. Když mluvíme o smyslu pro legraci, myslíš tím ten srdečný, decentně (ne)nucený smích, když tvoje (moje) šéfka udělá na poradě ten bezva vtip kterýmu nikdo nerozumí, ale všichni jsem rádi, že v něm nezesměšňuje nás, leč svého asistenta? :-)))))))))))))))))))))))
)))))))))))))))))DDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD

Tak ten byl fakt dobrej. Buhehehehehehhehehe. Ještě že nemám smysl pro legraci, bo bych se z toho dotrhal až pos*al.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vránolump a smysl pro legraci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 14:15

Já žádné porady nemám neb si radím sama.Muehehe...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:31

Zeny jsou vůbec dost nebezpečná stvoření. Vemte si třeba takový zenbudhismus...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Mic Muž

Založeno: 18.12.2007, 13:16

Hmm strach z kastrace, tak opet klise starsi generace ala Chytilova a jeji trapnej film Pasti....tentokrat v podani Dulcibelky. Spis se zde jedna o heraldiku a nesmyslny vliv genderu. Je to v principu to same jako kdyz by vam nekdo prikaze v pravopisu misto tvrdeho Y pouzivat "jemne" YI a to proto ze jsou kolem vas treba cikani a ti to tak "citi"...atd. Me osobne zaujalo to, ze je nekdo schopnej na neco takoveho podat zalobu aniz by respektoval pravidla heraldiky a posleze nekdo mohl tak i rozhoudnout - a zejmena z jakych duvodu a proc vubec se tak rozhodlo a co bylo motivaci pro toto rozhodnuti....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 13:43

V Pastičkách snad kastrace byla i dotažena do konce, a to, ó hrůzo, na živém muži (mužích?)!

Tak kvůli jednomu obrázku...no, pokud se jedná o heraldiku, jak říkáte, nechme to heraldikům. Zvláštní, že se, jak článek uvádí, dosud nevyjádřili...Asi jim taková prkotina nestojí za námahu :-))) Na rozdíl od autora článku...který to celé pojal takříkajíc v bojovém duchu a prakticky co věc obrany státu :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: DuciBuci

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:20

To by mě zajímalo, jestli se ty femizmrdko budeš takhle řehtat, až někdo vykastruje tebe. Nebo aby to pro tvou dutou hlavu bylo pochopitelnější, až ti někdo ufikne kozy i s pošťákem. Já to budu považovat za malichernou pitomost, co ty Myslitelko?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: DuciBuci

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 14:21

měl bysta vyhledat odbornou pomoc - nejlépe psychiatra

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:47

Proč by měl ?

Vždyď jen říká že útok na pohlavní orgány, který zasahuje intiomno a osobno člověka tím nejdestruktivnějším způsobem, a zvláště v situacích kdy jde o nevratné, nenahraditelné a stigmatizující požkození , jest stejně hrozný jke li provedne na muži jako na ženě. Nic víc nic míň.

Psychiatra by měly vyhledat spíše dámy, které jednohlasně brojí proti ženské obřízce, ale na genitáliích zmrzačený muž jim nevadí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:09

A já že šlo o heraldického lva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:16

Tomu se prý říká v psychiatii přenos. Lékař se tak vžije do osobnosti pacienta, že prožívá, to co pacient. Pánové trpí za heraldického lva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 03.01.2008, 14:28

Vy tři myslivny s vaším přenosem, zkuste si představit bojovou vyzbrojenou jednotku v naprosté většině mužskou, které nad hlavou vlaje standarta se lvem s penisem ve znaku. A teď si přijde nějaká brunhilda, která z té standarty ten penis vyřízne. To je přece úplně jedno, že jde o kus látky a na znaku není voják-muž-člověk, ale lev.

V celých dějinách lidstva by na takovou situaci existovala jediná přijatelná reakce. Pachatelka takového činu by vzápětí visela na nejbližším stromě. A její některé tělesné propriety by ležely pod stromem. A tak by to mělo fungovat i dnes. Jenže je jiná doba: host vyhazuje vrchního. Leč všeho dočasu.

Co se týče vás tří tak chápu, že po vašich slepičích mozcích chci příliš velkou dávku imaginace a údajné (vylhané) ženské empatie.

Doufám, že ty švédské zmrdivojačky dostanou minimálně pořádnou deku od svých spolubojovníků. V ideálním případě by je měli vykopat z armády.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 14:33

Víte, problémy heraldických lvů s i bez vercajku jsou mi šumafuk. Celá záležitost mi připadá jako hovadina a jako k hovadině se k ní i stavím. Že Vám a dalším božím bojovníkům to míchá šťávami vypovídá jen a jen o Vás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:32

Zase vám nestačí schopnosti sledovat strom přízpěvků ? No budiž, dysfunkčním kriplům se sluší za to občas poomoci...

Tak tedy

Autor: dulcibelka Založeno: 18.12.2007, 13:43

V Pastičkách snad kastrace byla i dotažena do konce, a to, ó hrůzo, na živém muži (mužích?)!

Na to reaguje Autor: Modrý Klokan Založeno: 18.12.2007, 14:20 To by mě zajímalo, jestli se ty femizmrdko budeš takhle řehtat, až někdo vykastruje tebe.


Autor: maja Založeno: 18.12.2007, 14:21 měl bysta vyhledat odbornou pomoc - nejlépe psychiatra

A já doplnuji argumentaci : Autor: NTPT Založeno: 18.12.2007, 14:47.... jen říká že útok na pohlavní orgány... jest stejně hrozný jke li provedne na muži jako na ženě. Nic víc nic míň.


Stačila jste to sledovat až sem ?
Jak vidno heraldický lev se z vlákna vytratil již před hodnou dobou. Koneckonců z celé diskuze zde víceméně zmizel po dulcibelčině příspěvku Úsměvná pitomost, Autor: dulcibelka Založeno: 18.12.2007, 12:52 .... a zásadní záležitost cti všech majitelů pindíků.Jo, strach z kastrace je strašná věc!
:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: DuciBuci

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 14:46

JÁ se budu řehtat, ty zoufalče, KDYKOLIV uvidím obrázek lvice BEZ CECÍKŮ.
Mně tam totiž nechybějí, též nevidím v kdejaké chlupaté potvoře zpodobnění sebe sama - abych se navíc na každém kroku bála, jako ty, že snad o svoje ozdoby přijdu. Moji osobnost určuje totiž víc věcí, než jen kozy. Tvůj problém, že jsi pouhý (slušně řečeno)chodící pindík.
Ale neboj, nic se ti nestane. Dnešní nunváři prej s mikroskopem nepracujou :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:04

Na tvoje výlevy se už nedá reagovat. To se málokdy vidí, takový exemplární mentální ubožák jako ty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:12

Chápu tvůj povzdech ve smyslu, že, po vyčerpání denního přídělu oblíbených výrazů včetně femizmrdky, ti už studna inspirace vyschla :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:20

já bych to chápal spíše tak, že zaobírat se takovýmhle agresivním kvokáním je ztráta času, zejména když si slepice kdáká někde v prdeli v bezpečí zpozs monitoru a nemusí se obávat, že jí za její urážky někdo zatn tipec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:25

Když to nebudete moci vydržet, můžete opět napráskat vlastní matce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:07

Nebojte se. Budu li mít důvod, bude li dostatečně podstatný a pro mně významný, bude li to trvat opět několik měsíců a nedomůžu li se rozumného kompromisu slušně ani asertivitou, klidně se k téhle ultimativní formě komunikace snížím....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: denisa Žena

Založeno: 09.01.2008, 18:08

napada me...proc to same, o urazkach a zatnutem tipci, nenapisete taky Klokanovi? Myslim, ze jsem nenasla jeho prispevek bez vulgarniho slova. Tenhle web se jmenuje Rovnopravnost a zatim tady vidim dve skupiny lidi, ktere se vzajemne napadaji. A v jedne je min lidi nez v te druhe. Vase prispevky ctu vetsinou se zaujetim (i kdyz vetsinou nesouhlasim:-) a respektuju je, a proto me zamrzi vzdycky takhle jednostranne mirena reakce. Nakonec z toho zustane stejna pachut, jako kdybyste rekl, s prominutim, "ted jsme to tem zenskym nandali, prece se musim zastat chlapa, ne?" Ctvrta cenova Vam ale vubec neslusi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:18

nunva = vykastrovaná prasnice. Možá tedy s těmi nunváři máte takříkajíc osobní tělesné zkušenosti a chybějící genitálie si kompenzujete slovními útoky proti mužům a především proti jejich penisům.


A nyní z jiného soudku. Proč ženy po rakovině prsu, kdy musí podstoupit jeho amputaci, potřebují psychologickou podporu, nákladné protézy a implantáty a podobně ???? Protože jsou to zamnidrákovaný krávy s kastračním strachem ?

Podotýkám že ztráta jednoho prsu z reproduikčního hlediska neomezuje ani schopnost reprodukce, ani schopnost prožít sexuální rozkoš ani touhu po blízkosti a lidském teple a rozhodně z ní neudělá méněcenného člověka....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:27

Zkuste tyto otázky položit na hlavním nádraží, pokud vím, původně jste tady vřískali nad přemalováním nějakého lva ve znaku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 19.12.2007, 12:22

Protoze je to zmrzaceni, Vam kdyby urizli kus tela, tak byste byl v pohode ? Nehlede na to, ze pokud zijete v partnerskem svazku , tak je to dost dulezita cast tela a pro partnera urcite neni nic prijemneho se na to divat a dost casto si najde radeji nejakou kompletni partnerku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Johny Muž

Založeno: 26.12.2007, 16:18

.......že snad o svoje ozdoby přijdu.
Těmi svými ozdobami Dulcibelko myslíš ty staré vytahané uši kokršpaněla?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Tery Žena

Založeno: 26.12.2007, 16:22

Jé, Dulcibelka je mutant? Já jsem zrovna teď dočetla knihu Nádraží Perdido a tam jsou různí mutanti, kteří mají třeba místo ruky kobru a tak. Ale nikdo s kokršpanělíma ušima tam není.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: DuciBuci

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:12

Myslím že po tomto výlevu můžeme všude citovat Dulcibelku protože tímhle defakto tvrdí že mutilace genitálií jako například ženská obřízka jsou jen trapné pitomosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: DuciBuci

Autor: Johny Muž

Založeno: 26.12.2007, 16:12

Spousta místních dam je již po kastraci - tzv. "věkové" kastraci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: DuciBuci

Autor: Tery Žena

Založeno: 26.12.2007, 16:24

Co to je věková kastrace?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Johny

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 03.01.2008, 14:35

:-))DD pekné husté

Johny bacha, Vránolumpka sice v této diskusi volala po humoru, podle ní chybějícím, ale aby té srandy na ni nebylo příliš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Johny

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 14:41

Klídek, Glogane. Parta zamindrákovaných strejců v poststředním věku, kteří už mohou tak maximálně trénovat skoky(spíš soukání) do rakve, těžko někoho rozhážou. Živijó a mnoga ljeta!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Johny

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:25

Sem zkusila přesvědčit přítele, že v rámci přirozeného řádu věcí bych měla doma dělat teplo domova a pilíř rodinného soužití a on by měl měl živit. - Doporučil mi obklad a ať se z toho vyspím :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:51

Tobě, Tery, nepomůže obklad ani spánek. S tebou by si při velkém úsilí mohl poradit psychiatr.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Tery Žena

Založeno: 10.01.2008, 19:25

Nemůže být každý tak normální jako vy :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Johny

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 15:40

Jo jo, Vránolumpka nám ustrnula ve svých rádoby vtipných žvástech, soudě podle toho min. rok starého oslovení Glogan - které navíc ani sama nevymyslela. To víte, od určitého věku mizí krátkodobá pamět...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Johny

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:49

Drahý Johny, školačka používala Glokan, mně se líbí Glogan. Připomíná to brigetu, balgón a jiná krásná slova. Vám, jak se zdá, nefunguje ani ta paměť dlouhodobá. Snad Vám alespoň drží svěrače.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:55

...školačka používala Glokan, mně se líbí Glogan.
Jak říkám, opět velmi "vtipná".
A pro tvou útěchu, svěrače drží dobře. Za to ty se už neobejdeš bez přilby, aby ti nevytek mozek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:56

Na to stačí tmel...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:59

Dobrá rada pro Vránolumpku. To máš z vlastní zkušenosti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:01

Jasně (ano, Vránopup jsem také já, byla jsem odhalena :-(, tobě nikdy neteče mozek uchem? Neke...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 17:38

Co na to Vránopup nevím, ale Vránolumpku jsi určitě potěšila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Johny

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:41

A to je i mým cílem. Chci těšit lidi a šířit světlou sílu (četl jste někdy Hlídky?)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vránolump

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 04.01.2008, 18:44

Vránolumpko s Tvou pamětí se moc nechlub.

Je mě buřt jestli Ty nebo OŠkolačka píšete Glokan nebo Glogan, podstatný je, že jde o mého bratrance z Afrika Motra Glogan, který sem svého času pilně přispíval, v rámci Euro-africké družby a mezinárodního přátelství.

Moje příbuzenská intuice mi říká, že se možná brzo ozve opět.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 14:53

Mimochodem, já se domnívám že by vyřezat měli spíše tu ženu, co zahodila toho novorozence do popelnice.

jako společenskou pomstu i jako prevenci proti tomu aby mohla zabít další svoje dítě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:39

Mno, teď, když ten bezďák tvrdí, že viděl chlapa, pořád váš trest platí? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:30

To nebyl chlap, to byla feministka v přestrojení...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úsměvná pitomost,

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:31

A já si to celou dobu stejně myslela! Určitě se maskovala knírem a neoholenýma nohama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Úsměvná pitomost,

Autor: jt Muž

Založeno: 18.12.2007, 19:06

Expert na partyzánskou válku promluvila!

Odpovědět na příspěvek

 

Švédská

Autor: kristýna Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:21

Odpovědí: 33

armáda by po stížnosti těch vojaček udělala líp kdyby všem stěžovatelkám rozkopala xichty a vyhodila je z armády, když se tam cítí tolik dikriminované, navíc tak zoufalou blbostí, na to musí přijít opravdu jen feministka, normální ženu něco takového v životě nenapadne.
Pokud se muži bojí sáhnout na feministku, jsou i normální ženy, kopnout krávu do xichtu dokážu s přehledem a přiznám se že těm švédským bastardkám bych to udělala s chutí.
A docela bych si přála, aby se chlapi konečně začali chovat jako chlapi, to se nestydíte takhle po sobě nechat šlapat? ten idiotský návrh sice podali ženy, ale chlapi to schválili!!! zač stojíte, to se zmůžete jen na plky na síti, vy máte být bojovníky, našimi ochránci, ne se třást strachy před ohavnou bábou, která je nervní, že si nezašuká a vymýšlí si takové krávoviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Švédská

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 15:30

héééézkýýýýý

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Švédská

Autor: Mic Muž

Založeno: 18.12.2007, 15:33

Je to TA Kristyna? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Švédská

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:28

To asi ne...tato dáma je zjevně dojičkou, neboť dle vlastního vyjádření kope krávy do ksichtu :-))
Původní Kristýna, řekla bych, se živí jinak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Švédská

Autor: mašinka Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:29

původní se, tuším, píše Kristina

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Mic Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:47

Ahhh....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Švédská

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:39

Spíše bych si tipla, že tato dáma je dojičem. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:04

Že by vás na stopu přivedlo: "návrh sice podali ženy"...? :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Švédská

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.12.2007, 16:32

TA Kristina to rozhodně není, ale jako hlas lidu je to rozumnější, než ty její rádobyvzdělané plky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 16:47

Ne, já to nejsem. A dotyčnou dámu bych prosila, aby nekoketovala s mým nickem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Švédská

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:01

A třeba se dotyčná dáma jmenujhe stejně jako vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:09

Nejde o jméno, ale o nick a potažmo o přehlednost diskuze. Ale teď se mi to nechce řešit a ani nemám čas. Prosím všechny přítomné, aby vzali na vědomí, že dokud budu na tomhle webu, budu se vždy DUSLEDNĚ podepisovat "Kristina". Pokud bude chtít někdo mým nickem nebo náznakem svádějícím k záměně mást diskuzi, požádám o pomoc redakci. Ale zatím k tomu není důvod.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:15

Copak? Zdá se Vám Váš názor tak důležitý, že musí redakce zajistit obranu před zmatením Vaší osobní diskuse a její vklad pro tento web? A kdo Vás povolal k takové odpovědnosti? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:27

Nejde o to, zda je ten názor důležitý, ale o to, že je MUJ a ničí jiný. A pouze za něj nesu zodpovědnost.
Jestli zrovna Vy to nechápete, vůbec není důležité. Redakce to určitě chápe. Už v minulosti zasáhla proti zneužití cizího nicku a já doufám, že v mém případě by učinila totéž.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:33

Když cítíte takovou osobní odpovědnost, podepisujte se celým jménem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:55

Viz to, co jsem napsala pro NTPTa v 17:50. Jasně jsem napsala, že to zatím jako problém nevnímám, takže to neřešte ani Vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:40

Ale ale, ta zásadovost....

Když můj nick zneužila Tess, to jste byla kuš. Ono holt s cizího kref neteče. To jsou fjeci mrkef fzimě....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 17:50

Je mi úplně jedno, jestli do toho zrovna Vy budete kafrat, nebo jestli budete kušovat. To je mezi mnou, dotyčnou osobou a redakcí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:52

Pouze pokud se představíte jako skutečná osoba celým jménem, máte právo na ochranu vlastní osobnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 18:01

Váš názor na tuto věc je mi putna a na diskuze, tím spíš na toto prozatím nicotné téma, nemám čas. Na to, abyste mě přiměl k dialogu, když na něj nemám čas ani chuť, nemáte dost šarmu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: NTPT Muž

Založeno: 18.12.2007, 19:03

Nebyla jste jednou z dam unisono zvučících, že přezdívka není jméno a nezakládá tedy jakoukoliv ochranu a může ji zneužívat kdokoliv chce ?

Mimochodem s názorem Jana nesouhlasím. nicméně jestli se někdo podepsal svým křestním jménem a vy také, je užití slova kristina naprosto legitimní . Ale nevím o tom že by si například Tess říkala NTPT

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Kristina Žena

Založeno: 18.12.2007, 19:37

Ne, nebyla. Naopak jsem na zneužití nicků několikrát upozornila. Viz zneužití nicku "Johny" nebo nicku "honza", které se lišilo jen malým - velkým písmenem.
Kristina je můj nick. Jestli je to také mé křestní jméno, je jiná věc. Moje věc.
A neřešte to.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 20.12.2007, 22:02

Taky s těma nickama souhlasím s Kristinou. Ty záměny identity jsou trapný. Ostatní se v tom orientují, jen když si někdo hraje jako Kocour s tím multinickem Já I. až Já MLXC, aspoň nepředstírá, že je někdo jinej.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Švédská

Autor: Jan Muž

Založeno: 18.12.2007, 17:06

Mně také nevadí, že sem občas napíše názor i jiný Jan, než jsem já. I když se musím přiznat, že asi proto, že s ním v podstatě souhlasím.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: maja Žena

Založeno: 18.12.2007, 22:20

Schyzofrenie?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Švédská

Autor: xx Muž

Založeno: 18.12.2007, 22:56

máš to zapotřebí ?

Odpovědět na příspěvek

 

Vy jste kráva.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 19.12.2007, 07:49

Křestní jméno Kristina-Kristýna není žádný nick. Je to normální ženské jméno, které má několik tisíc (desítek tisíc?) žen.
To, že vy si své jméno píšete do kolonky "jméno" rozhodně neznamená, že by si tisíce Kristýn a Kristín nemohly své jméno do téhle kolonky psát taky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste idiot.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.12.2007, 08:11

Cokoli napíšu do kolonky "jméno", ať je to třeba Kristina, Kristina Nováková, nebo Žlutá Velryba, je nick. Krom toho, Váš názor v tomto případě není důležitý. Důležité je, jak se na to dívá redakce. Vzhledem k tomu, že redakce zná IP adresy přispěvatelů a v minulosti zavedla tradici zásahů proti zneuživatelům nicků, očekávám, že tuto tradici dodrží v jakémkoli případě, nikoli jen v případě některých uživatelů.

Odpovědět na příspěvek

 

Přesně: kráva.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 19.12.2007, 08:32

Kráva blbá, pitomá, primitivní a bez schopnosti myslet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Přesně: kráva.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 19.12.2007, 09:09

Kéž by....

Pak by nevědomostí hřícvhu nečinila...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Přesně: kráva.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 19.12.2007, 09:51

Přeji Vám oběma Šťastné a Veselé Vánoce a radostný Nový Rok :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Přesně: kráva.

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:32

Já taky. Vlastně to přeju všem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Přesně: kráva.

Autor: Kristina Žena

Založeno: 20.12.2007, 08:16

A specielně to přeju siamským kočkám. Jestli je všechno opravdu tak, jak říkáte, chci s nimi být zadobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Přesně: kráva.

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 14:52

Myslím, že to ocení. Jinak je to tak, o tom nepochybujte :-) Hezké Vánoce

Odpovědět na příspěvek

 

k diskusi účastnic

Autor: Tonda Muž

Založeno: 18.12.2007, 20:51

Odpovědí: 11

Myslím, že stojí zato projít si reakce většiny zdejších účastnic, aby si člověk udělal obraz o míře nízkosti a zlovolné omezené rádobymazanosti, která se stane ve společnosti pod dohledem Bruselu principem.
Öny si ty nány asi opravdu myslí, že je to postupně nasazovaný náhubek jen pro muže. Přes ně by omezování osobních práv neprosadili, tak to jde přes ženské, které spolknou každou pitomost. Mně by jenom zajímalo, jestli ty obrovský prachy pro feministický programy jsou od Bin Ládina nebo od nějaké globální mafie.

Odpovědět na příspěvek

 

Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 19.12.2007, 07:38

Naprosto výstižný termín.
Budu si pamatovat a používat.
---
Bin Ládín s tím nemá nic společného. Ty prachy jdou z našich daní prostřednictvím státního rozpočtu a všelikých "grantů" a příspěvků a podpor.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 23:09

Ovládla jsem diskuzi. Od toho je jen krůček k ovládnutí celého světa a nastolení vlády světla, pravdy a koček.

(Kecám, tak snadno to nepůjde...)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 20.12.2007, 01:28

Spíš by mě zajímalo jestli se jen detinsky bavíte, nebo diskuzi vědomě sabotujete .o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 15:11

Nechápu, jak by konstatování pravdy mohlo sabotovat jakoukoliv diskuzi...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Jan Muž

Založeno: 20.12.2007, 19:05

Je třeba si povšimnout, že nám sem pronikl smyslně pronikavý a sebevědomý dívčí prvek, jehož sexistické pojetí světa nedává šanci pochybovat o jeho vědomí světostřednosti. Není čím se znepokojovat, vklad do diskuse to žádný není a pochybuji, že to někoho významně omámí. A pokud ano, stejně skončí na nějakém chatu, kde tento způsob adolescentního vlnění hraje podstatnou roli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 21:20

Smyslně pronikavý? Adolescentní vlnění? Ženy nabodnuté vagínou na zemskou osu? Nechybí vám něco? (jako sex, víte :-)

Já jsem mladá především duší. Myslím, že to souvisí s mým přesvědčením.

Osobně taky pochybuju, že bych někoho přesvědčila. Lidé jsou dost zaslepení. Bohužel :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Siamka Tery

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 20.12.2007, 22:07

Se moc pleteš Kotě. Zemi neovládnou siamky, ale klokani.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Siamka Tery

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 22:16

Ne, to není pravda. Dokonce si myslím, že tomu ani nevěříte. Připadá vám to sympaticky absurdní, což taky je. Klokani jsou jenom zvířata. Siamky jsou naproti skutečně boží stvoření.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Jan Muž

Založeno: 20.12.2007, 22:45

Duší jste spíš nedospělá. Možná se omlazujete na chatech teenagerů, alepoň podle Vašeho slovníku soudě. A nechte si už ten sex pro své vlastní žádosti. Pokud opravdu nejste mladá, těžko mě tím oslovíte. Sexu s odkvetlými matronami mám až nad hlavu...:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 23:12

To jo, to musí být hrůza, jak vás ty odkvetlé matróny pořád nedhánějí. Vsadím se, že některé bývají i agresivní. :-( Možná byste si měl vzít pauzu, ať vás to nezničí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zlovolná omezená rádobymazanost.

Autor: Johny Muž

Založeno: 22.12.2007, 17:10

No paráda! Mentálně postižené osobě - Tery - přinesl Ježíšek o pár dní dřív PC.

Odpovědět na příspěvek

 

Lev je přeceňovaný

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 21:02

Odpovědí: 11

Lev je přeceňované zvíře a pseudokrál zvířecí říše. Ve znaku všech zemí by měla být SIAMSKÁ KOČKA.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Lev je přeceňovaný

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.12.2007, 21:13

nebo stir :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:20

Proč štír?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.12.2007, 22:22

proc kocka?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:27

Ty jo, ale teď jste mě fakt naštval! Ale opravdu moc!!! Vždyť to tu celou dobu vysvětluju. SIAMSKÁ KOČKA je nejdůležitější stvoření ve vesmíru. Jedna ze siamských koček vesmír stvořila!!! Štír je prostě jen zvíře. A navíc s ošklivým bodáčkem na zadečku...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: papparotti Muž

Založeno: 19.12.2007, 22:51

A co takhle ta francouzská slepice?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 22:55

No, slepice je taky jenom zvíře. Francouzská nebo jiná...

Slepici bych si nějak do znaku nedávala vůbec, ale někomu se to líbit může.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: lubob Muž

Založeno: 19.12.2007, 23:01

vzdavam se. uz jen posledni vec. jak se ve znaku (heraldice) pozna, ze jde o kocku siamskou? :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lev je přeceňovaný

Autor: Tery Žena

Založeno: 19.12.2007, 23:07

Musí se dobře namalovat. Světlé štíhlé tělo, tmavé tlapky a maska. A modré oči!!! A tmavá špička ocásku.

No ale hlavní je, že to víte! Vy víte, že je siamská. A jste na to pyšný! (Alespoň já bych teda byla. Ale toho se asi nedočkám, protože se stejně pořád řeší nějaké bezvýznamné dílčí spory. Viz ten levný lev)

Odpovědět na příspěvek

 

Nejdůležitější jsou myši.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 20.12.2007, 08:55

Nejdůležitější zvířata jsou myši, protože bez myší by se kočky nudily a neměly by co lovit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nejdůležitější jsou myši.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 20.12.2007, 09:07

Kočky myši neloví, kočky milují Whiskas!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nejdůležitější jsou myši.

Autor: Tery Žena

Založeno: 20.12.2007, 14:50

Oh, jako kdyby byla zábava nejvyšších živočichů planety závislá na myších...

Odpovědět na příspěvek

 

ženská logika

Autor: Pašák Muž

Založeno: 01.04.2008, 22:13

Odpovědí: 0

Psali tam i o homosexuálech. Všiml jste si někdo, že ten lev bez genitálií vlevo má více vystrčený zadek? Naznačuje to něco?
Naznačuje to jedno, zatímco muž nemá potřebu se státi ženou, pro většinu žen je to celoživotní úkol a nemohou-li mít samy pinďoura, nechají alespoň vykastrovat znak. To je jako kdyby bojovníci za práva mužů chtěli uřezat prsa například Venuším a přimontovat jim pindíky, ale proč, muži mají logiku a nezabývají se takovýma kravinama...

Odpovědět na příspěvek

 

co kdyby

Autor: carlos Muž

Založeno: 06.02.2010, 19:45

Odpovědí: 1

Co kdyby se ozvali pro změnu ti vojáci s tím, že to uráží je. Mimochodem do armády by se měly ženy brat jen na pomocné práce, jelikož jsou méně silné než muži. Vyděli jste už někdy ženskou s těžkým kulometem, nebo řídit tank? Já teda ne, ani sem o tom neslyšel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: co kdyby

Autor: abo Muž

Založeno: 06.02.2010, 22:13

Ale v rámci rovnoprávnosti, je to třeba co nejrychleji napravit. Dle gendristek jsou společenským konstruktem rozdíly mezi ženami a muži. Takže bez urážky, je třeba rychle ženy zapojiž do bojů v předních liniích.

Odpovědět na příspěvek

 

A do hřívy kecat nebudou?

Autor: Sikuri Žena

Založeno: 13.01.2012, 16:43

Odpovědí: 0

Kastrací lva se nic neřeší, jestliže má stále hřívu. To je totiž podle lvic symbol mužnosti :)) Měli by si zvolit něco, u čeho tozdíly mezi pohlavím nejsou tak patrné, třeba kapra. U toho by bylo všem jedno, jestli je mlíčňák nebo jikrnáč, a navíc by v jistém směru vysvětloval povahu Švédů; jsou totiž velmi plaší, co se rýpání do cizích názorů týče. A hle - tu jest zodpovězeno, proč si pánové nechali stížnost feministek líbit.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.