Doporučujeme


23. října 2007

Domácí násilí

Redaktor: lubob

Aktualita

License to Kill

Michaela Marksová-Tominová v MF Dnes z 18. října 2007 komentuje rozsudek Nejvyššího soudu, kterým byl zrušen dřívější rozsudek vrchního soudu (10 let za vraždu manžela) nad Kamilou Velikovskou. Ta dvěma ranami z pistole do hlavy svého manžela ukončila jeho život a zároveň i její strastiplné spolužití s člověkem, který ji dlouhá léta týral (detaily o této úmyslné vraždě byly dostatečně medializovány).

Marksová-Tominová v článku vyjadřuje naději, že dochází k průlomu, kdy „soudci konečně pochopili domací násilí“ a zároveň i názor, že „zabití domácího tyrana nemůže být posuzováno jako vražda“.

Michaela Marksová-Tominová se nejspíš mýlí. Jestli soudci vůbec něco pochopili (o čemž zatím optimisticky pochybuji), tak to není domácí násilí, ale feministické pojetí domácího násilí (fakt vs. fikce). A jestli se autorka článku domnívá, že -- v zemi, kde není legální trest smrti -- je smrt adekvátním způsobem pro prevenci týrání nebo dokonce trestem za týrání, tak se mýlí dvojnásob.

Donedávna byla násilná smrt člověka posuzována buď jako vražda (úmyslná) nebo jako zabití (z nedbalosti či v sebeobraně – zde v případě bezprostředního ohrožení). Výjimečnými případy jsou válka a genocida (a zde ovšem pojem právo ztrácí smysl). Násilnou smrt jako trest neuznává náš právní řád už několik let a násilná smrt jako prevence či řešení problému na svoje uznání a kodifikování tedy pravděpodobně teprve čeká.
Výchozím bodem teoretizování Michaely Marksové-Tominové je koncepce tzv. syndromu týrané ženy.

Syndrom týrané ženy - historie a současnost

Přenesme se na okamžik do místa vzniku této koncepce - do USA, kde právě vrcholí druhá vlna feminismu.

Marlene Wagshall počkala, až její manžel Joshua usne. Pak namířila svou Magnum .357 na jeho hruď a stiskla spoušť. Jejich dcera se s hrůzou dívala jak se zakrvácený otec snaží zavřít dveře, aby ho neviděla umřít. Tehdy svého otce viděla naposled.
Porota shledala Marlene vinnou z pokusu o úmyslnou vraždu , únosu a několika dalších přečinů. Joshua útok „přežil“ -- po 18 hodinové operaci přišel o slinivku, slezinu, část jater, žaludku a tenkého střeva. Přežil, ale své děti už nikdy vidět nemohl -- Marlene je unesla.
Prokurátorka (!) a feministka Elizabeth Holtzman snížila obvinění z úmyslné vraždy na napadení druhého stupně (zabití) a přistoupila na dohodu s přiznáním viny. Trest byl stanoven na jeden den. Po jediném dni smí Marlene opustit vězení s pětiletou podmínkou.
Jak je to možné? Marlene u soudu tvrdila, že trpěla tzv. syndromem týrané ženy. O týrání neexistoval jediný důkaz, žádné svědectví dětí nebo sousedů, žádné lékařské záznamy. Jediné, co se podařilo vypátrat byla fotografie jejího manžela s nahou ženou (fotografie, kterou Marlene našla).

Delia Alaniz zaplatila $200 mladému muži dlouhodobě strádajícímu v bídě za to, že zabije jejího manžela. Když byla dopadena a uznána vinnou, Hispánské a feministické aktivistické skupiny zaplavily úřad guvernéra telefonáty. Pořádaly se vigilie, organizovaly průvody a protesty. Dožadovaly se, aby tvrzení, že byla manželem týrána stačilo k propuštění z vězení. Veřejný a mediální tlak na guvernéra se zvyšoval. Desítkami milionů Američanů celonárodně a pravidelně sledovaný publicistický pořad 60 Minutes představil pouze její verzi události (teprve po skončení pořadu moderátor jakoby mimochodem dodal, že v době, kdy si najala vraha měla milence).

Guvernér Gardner tlakům vyhověl -- po roce a deseti měsících je Alaniz volná. Mladý muž ze sociálně deprivovaného prostředí, kterého si Delia za směšnou cenu najala, stále odpykává svůj třicetiletý trest. Na to, jestli byl týrán či zneužíván se nikdo nikdy neptal.
Guvernér Gardner vysvětluje :
„Násilí na ženách a dětech je v naší společnosti až příliš běžné.“
Stojí za povšimnutí : ona zabije jeho, násilí na ženách je problém.

Janice Leidholm ubodala svého manžela Chestera k smrti, když usnul po hádce, při které na sebe křičeli a strkali se. Manželství předtím mělo násilnou minulost. Soudkyně nařídila porotě, aby čin klasifikovala jako sebeobranu a uznala obhajobu na základě syndromu týrané ženy. Nejvyšší soud Severní Dakoty obvinění ženy z vraždy nakonec zrušil.

Kanadský Nejvyšší soud uznal syndrom týrané ženy jako legální obhajobu, která byla nejdříve používána na překvalifikování z vraždy na zabití, později se ale obhajoba rozšířila i na úplné zproštění viny. Tak mohla od soudu odejít jako nevinná Angelique Lavallee, která střelila zezadu do hlavy svého manžela, když po hádce opouštěl místnost.

Jiné kanadské případy, kdy byl syndrom týrané ženy uznán jako legální obhajoba zahrnují i případ “Jeannette“, která po hádce ubodala k smrti svého přítele. Jeannette přiznala, že její přítel jí nikdy nijak neubližoval, ale v minulosti byla týrána jinými muži, a to jako obhajoba stačilo.

Syndrom týrané ženy tak začal být používán jako obhajoba i v případech, kdy je zabita osoba jiná než osoba (přesněji řečeno muž) týrající . Irene Seale byla usvědčena z únosu a násilné smrti manažera korporace Exxon -- Sidney Resa. Feministka Lenore Walker založila obhajobu na tvrzení, že jako týraná žena byla Irene natolik citově otupělá, že Sidney Reso pro ni nebyl reálnou osobou. Nebyl předložen (a bylo ukázáno, že ani neexistuje) jediný důkaz, že by kdy byla týrána.

Faye Copeland, uznaná vinnou společně se svým manželem Rayem z vraždy pěti tuláků, které si manželé najali jako pomocníky na své farmě žádá nový soudní proces na základě syndromu týrané ženy. Členové rodiny svědčili, že nikdy neviděli, že by jí manžel týral, ale „občas říkal takové věci jako ‘ty jsi ale blbá‘“.

Zářným příkladem, který dokresluje současné sociálně-politické klima, je případ Clary Harris, kdy neurotická, despotická a dominantně agresivní Clara neunesla pozvolný rozpad manželství (podle feministických teorií je manželství opresivní institucí, která má udržovat ženy „na jejich místě“). David Harris se nepřemáhal předstírat, že vztah pro něj má perspektivu a našel si novou známost. Když je Clara přistihla v témže hotelu, kde s Davidem kdysi trávila líbánky, pomstychtivosti byl dán volný průchod. Ve voze počkala až bude manžel vycházet z hotelu a s jeho dcerou vedle sebe vyrazila k závěrečné leči. Přes prosby a protesty hrůzou zděšené nevlastní dcery srazila těžkým vozem jejího otce a podle expertízy otisků pneumatik na místě činu přes něj přejela nejméně pětkrát. Clara byla obviněna z úkladné vraždy, ale v tom okamžiku se zformovaly aktivistické kruhy, petiční skupiny a nadace, které požadovaly její osvobození. Umí si dnes někdo představit petiční aktivity ve prospěch muže, který vraždou řeší odchod nevěrné manželky?

Celou situaci nejlépe vystihuje veřejně vyslovený výrok předsedkyně poroty, tedy člověka v jehož rukou spočívá osud jiného člověka:
„Teď, když se ukázalo, že ho přejela pětkrát je velmi těžké ji osvobodit. Stačilo by, kdyby ho srazila jen jednou“.
Jako lakmusový papírek neutrality nejlépe funguje test, kdy si člověk představí, že v dnešní době bude za stejných okolností zmasakrována žena a úplně stejně se k tomu vyjádří člen poroty.

Výsledky statistické analýzy případů vražd mezi manžely (Bureau of Justice USA, 1994) ukazují, že průměrná délka trestu pro ženu, která zabila manžela, je 6 let. Průměrný trest pro muže, který zabil svou manželku je 17 let (pro srovnání, průměrný trest za vraždu nečlena rodiny je 14.7 roku). Dále, že 16% žen, ale jen 1.6% mužů vyvázlo s podmínkou, ke zproštění viny došlo u 12.9% žen, ale jen u 1.4% mužů.

Za ironický výsměch těmto tvrdým faktům lze považovat vážně míněné tvrzení v reportu Komise pro genderovou nezaujatost (State Commission on Gender Bias), že ženy jsou systematickou obětí diskriminace, protože je jim ukládána delší doba podmíněných trestů (sic!). Komise také dodává, že ženy jsou dále diskriminovány tím, že je málo ženských nápravných zařízení, a tak ženy často skončí daleko od příbuzných, kteří by je chtěli navštívit. Není žádným překvapením, že tyto komise využívají poradenství největší feministické organizace NOW (National Organization for Women) a feministicky orientované asociace soudkyň (National Associtiation of Women Judges).

V případě, že advokáti syndromu týrané ženy neuspějí u soudu, uspějí často stupňováním politického tlaku na exekutivu. Známý je případ „Ohio Twenty-Five“, kdy guvernér Richard Celeste omilostnil 25 žen, které byly odsouzeny za vraždu manžela (nebo druha). Patnáct žen z těchto pětadvaceti později přiznalo, že nebyly fyzicky týrány, šest žen projednávalo vraždu manžela/druha – někdy i měsíce předem – s třetí osobou; dvě ženy vystopovaly a zavraždily své manžele, od kterých žily odděleně.
Guvernér státu Maryland omilostnil ženu, která si na vraždu manžela najala profesionálního zabijáka a posléze inkasovala $20 000 z manželovy životní pojistky.

Některé případy se ani nedostanou před soud, jako třeba ten případ, kdy manželka během hádky střelila manžela do hlavy zezadu hned šestkrát.

Kořeny

Do roku 1982 by se u soudu vysmáli každému, kdo nazve úmyslnou vraždu sebeobranou.
Přitom už v roce 1979 vydává feministická právní teoretička Lenore Walker knihu The Battered Woman (Týraná žena), ve které definuje prvky syndromu týrané ženy :

Týraná žena je žena, která je opakovaně podrobována jakémukoliv fyzickému nebo psychologickému nátlaku muže za účelem donutit ji udělat něco, co on chce bez ohledu na její práva. ...Aby byla klasifikována jako týraná žena, pár musí projít tímto cyklem týrání alespoň dvakrát.

Lenore Walker jednoznačně postuluje, že o týranou ženu jde i v případech úplné absence fyzického násilí :
[Rozhodla jsem, že] ženina verze popisu událostí musí být bezpodmínečně přijata, pokud ona cítila, že byla psychologicky nebo fyzicky týrána mužem.

V jednom ze soudních případů, kterým se Lenore Walker jako expertka zabývala, přiznává, že fyzické násilí zde jednoznačně iniciovala manželka -- manželovi házela na hlavu sklenice a udeřila ho židlí. Zároveň ale dodává, že její manžel Paul jí dlouhodobě týral tím, že jí věnoval málo pozornosti a pracoval do pozdních hodin, aby kariérně postoupil.
S takto širokou a vágní definicí týrání není divu, když Walker konstatuje, že „Náš výzkum ukazuje, že týrání manželek postihne za život 50 procent domácností“.

Lenore Walker se nikterak netají ideologickou podstatou své teoretické práce :
“Feministická analýza politiky genderu vidí problém násilí na ženách jako zneužití moci mužů, kteří byli socializováni k víře, že mají právo řídit život žen, třeba i násilnými prostředky...Feministky věří, že násilí na ženách je základem všeho celosvětového násilí.“
(Zde se přímo nabízí polemika významu slova zneužití (užití svěřeného k jiným účelům) moci s feministickými teoriemi o uzurpování moci – Lenore Walker používá slovo misuse, což znamená špatné použití a vůbec se přitom nepozastavuje nad tím, že mužům nějakou inherentní moc přisoudila a zároveň tvrdí, že tato moc má být užívána jen určitým způsobem).

Přestože syndrom týrané ženy popisuje Lenore Walker v psychologických souvislostech, považuje za životně důležité zdůraznit, že syndrom není formou nepříčetnosti :
„Chování žen, které zabíjí své tyrany musí být chápáno jako normální, nikoliv abnormální“.

Je zde ale i alternativní vysvětlení (Kirkpatrick & Humphrey) : Naučená bezmocnost převrací vážný a nebezpečný psychologický problém v legální obhajobu.

V roce 1982 tedy odchází Lenore Walker vítězně od soudu, poprvé se jí podařilo prosadit svou teorii v soudní praxi. Do roku 1991 svědčila u více než 150 kriminálních kauz jako soudní znalkyně. Za práci expertního svědka si účtuje $170 - $200 za hodinu v takových kauzách jako například případ Peggy Sue Saiz -- případ ženy, která zastřelila svého manžela poté, co po pohlavním styku usnul. Následně zpřeházela věci v domě tak, aby vše vypadalo jako loupežná vražda a zbytek noci strávila se sestrou tancováním na diskotéce. Přestože měla Peggy Sue v době vraždy mimomanželský poměr, z manželova účtu na životní pojištění tajně vybrala stovky tisíců dolarů (již několik měsíců před vraždou), a přestože den před vraždou byla trénovat střelbu na cíl, Lenore Walker ji hájila tím, že její chování bylo konzistentní se syndromem týrané ženy.

Radikální feministka Andrea Dworkin sumarizuje způsoby, jak naložit s muži, kteří týrají své ženy stručně a jednoznačně :
„Zavřít je nebo zabít.“

Syndrom týraného muže - realita a fikce

Tom Hayhurst vyrůstal v prostředí, kdy jeho matka rutinně týrala svého muže, Tomova otce. Dennodenní křik, nadávání, házení nádobím či telefonem. Tomův otec se nikdy nebránil násilím. Byl emočně příliš závislý na to, aby od rodiny odešel. Nakonec otec řešení našel -- prostřelil si hlavu.
Tomova matka týrala i všechny své děti. Děti se jak jen mohly odstěhovaly, s výjimkou Tomovy sestry, která byla postižená. Když se Tomova matka zranila při autonehodě, požádala syna, aby se k ní vrátil a pomohl jí a jeho postižené sestře. Tom tedy opustil svou práci v Arizoně, aby se vrátil domů a pomáhal jim. Díky tomu měl nedostatek peněz a nemohl si dovolit pronájem vlastního bytu. Ale protože z minulosti dobře věděl, že by nevydržel být v bytě společně s matkou, přebýval raději v karavanu na příjezdové cestě.

Soudní spis říká, že „ze strany matky brzy opět začalo verbální a fyzické násilí, oháněla se často nožem, házela po něm věci“. „A pak jednou“, vysvětluje Tom, „jsem to prostě ‘podělal‘. Popadl jsem sochor a praštil jsem ji“. Rána sochorem matku zabila.
Tom byl soudním psychologem posouzen jako „altruistická osoba vedená smyslem pro povinnost, osoba která oceňuje estetiku života“. Byl odsouzen k patnácti letům ve vězení; ani zproštění viny, ani podmínka. Na rozdíl od nespočtu žen, které (přestože jednoznačně uznány vinnými) nebyly poslány do vězení jenom proto, že se starají o dítě, Tom nedostal šanci pokračovat v péči o svou postiženou sestru. Tom je muž.

Jedním ze zdánlivě pádných důvodů pro tak drastická vražedná řešení letitého týrání je pociťovaná beznaděj oběti týrání, že tyranovi nelze uniknout, není se kam schovat, není kam utéct, není možné najít účinnou ochranu. To je velký kus pravdy (a zároveň je to impuls pro předcházení ultimátních řešení rodinných sporů), ale zároveň je neoddiskutovatelnou pravdou, že v tomto ohledu jsou možnosti žen v porovnání s muži nesrovnatelně širší.

Manželka Kevina Svobody byla souzena za najmutí zabijáka. To ji ovšem neodradilo od dalších pokusů. Ještě během čekání na verdikt najala jiné zabijáky, aby jejího muže Kevina zavraždili. To se ale prozradilo jedině díky tomu, že jedním z najatých vrahů byl tajný policista. Kevin říká, že se nikdy nebude cítit bezpečně (měl životní pojistku na $130 000). Dovolili bychom Kevinovi zabít jeho ženu z důvodu sebeobrany?

Podobný problém řešil Daniel Broderick, který se pokoušel uniknout agresivnímu chování jeho bývalé manželky Elizabeth. I poté, co Elizabeth vjela nákladním autem do vstupních dveří jeho domu, poté co jeho dům vyloupila (přitom byl na ní uvalen zákaz přiblížení), zničila mu cenná umělecká díla, opakovaně mu posílala výhrůžky smrtí, Dan - ač jedním z nejlepších advokátů v San Diegu, dobře věděl že ji nemohl zabít v sebeobraně. Žádný syndrom týraného muže by nezvrátil jeho odsouzení.
Byl Daniel opravdu v takovém nebezpečí? Elizabeth si jednoho dne koupila zbraň, v noci vešla do jeho ložnice -- kde Daniel a jeho nová manželka Linda spali a vyprázdnila do nich zásobník. Oba byli na místě mrtví.
Bylo vůbec možno Danovi nějak pomoci?

Ještě by to chtělo promyslet

Teorie syndromu týrané ženy je logickým vyústěním feministické (jednostranné a tudíž ryze sexistické) koncepce domácího násilí, které je účelově prezentováno jako problém genderový a nikoliv humanistický (domácí násilí je ve všech svých aspektech přinejmenším stejně rozšířené i stejně intenzivní u lesbických párů). A tato diskutabilní koncepce domácího násilí je zase jen důsledkem mnohem širší koncepce marxistického pojetí pohlaví jako třídy, pojetí skupiny utlačovatelů a skupiny utlačovaných, pojetí obětí a predátorů, pojetí politiky identity. Jsou to ta pojetí, kdy jediný relevantní aspekt lidského života je moc (feminismus se však nesnaží moc rozmělnit, ale naopak ji převzít, protože jeho cílem je dosud nejradikálnější společenská změna, a to bez mocenského aparátu nejde).
Historická (a zatím vždy tragicky končící) zkušenost nás učí, že mnohem bezpečnější přístup je chápaní teorie jako souboru empiricky testovatelných hypotéz namísto chápání teorie jako předpisu.

Teorie syndromu týrané ženy vyžaduje zásadní reformulaci, protože staví do světla zájmu důležité otázky:
- Proč není genderově neutrální a měla by jako genderově neutrální vůbec nějaký smysl?
- Proč umožňuje to, co je v rozporu s fundamentální právní zásadou nebrat právo do vlastních rukou? Feministky by se v zájmu svých vlastních deklarací měly brát o to, aby řešení problému (zde domácího násilí) nemělo horší důsledky než problém samotný. Jestliže ultimátní smrt je ospravedlnitelným řešením “jen“ krutého týrání, je mírnější násilí (zbití) řešením mírnějšího -- třeba psychologického -- týrání?
- Proč je slabost a bezmocnost jedné skupiny postulována, a zároveň síla a všemocnost téže skupiny demonstrována?
- Je skutečně v zájmu žen (tedy údajně feminismu), aby jejich synové, manželé, otcové, bratři a přátelé žili s apriorním cejchem viny, která může být kdykoliv svévolně “potrestána“?


Na rozdíl od Michaely Marksové-Tominové nesdílím její entuziasmus pro svět, ve kterém na základě preskriptivní “teorie“ jsou ve společnosti určeni privilegovaní, kteří všem ostatním smějí být soudcem, porotcem a popravčím v jedné osobě.

Autor: Lumír Bobek


Zdroj: Český svaz mužů 23.10.2007

Přečtení článku: 932888x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
19.04.2017, 13:02   Mladistvou dívku, která pobodala otce, obvinila policie z pokusu o vraždu
16.02.2017, 13:21   Na rodinné oslavě zbila příbuzného, až málem zemřel. Ženě hrozí osm let
10.02.2017, 14:49   Důchodkyni ze západního Slovenska obvinili z týrání manžela


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Uz zakladny

Autor: Monte Muž

Založeno: 23.10.2007, 07:55

Odpovědí: 0

problem je ze v pripade spoluzitia muza a zeny, v pripade nejakeho akutneho alebo chronickeho konfliktu, bude dnesne pravo s najvecsou pravdepodobnostou stat na strane.
A ak je dvojica navyse v manzelstve,
tak chlap dopadne velmi zle.
Tak je nastavene euromaricke pravo, take su aj "podpovrchove" tendencie v spolocnosti.
Mozno som zaujaty, neviem, napriek tomu mam neodbytny pocit, ze neustale silnie trend manzeliek,"muza po urcitom case, ked su uz deti,vytlacit ho z rodiny".
A zakony tomuto spravaniu napomahaju.
Osobne dnesnych novozenacov uprimne obdivujem, aj ked ich spravanie je mozno skôr prejavom nevedomosti..

Odpovědět na příspěvek

 

U nás směřuje soudcovská a zákonodárná zvůle stejným směrem.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 23.10.2007, 08:04

Odpovědí: 0

Nevedu si přesnou statistiku, ale z průběžných informací v médiích jsem získal dojem, že
a) zabije-li muž dítě, dostane 4-5 krát vyšší trest než žena za stejný čin, přičemž když to žena udělá do půl roku věku dítěte, vyvázne většinou bez trestu,
b) zabije-li muž ženu, dostane 8-10 krát vyšší trest než žena za stejný čin, přičemž žena často vyvázne bez trestu.
Kontakty mužů s ženami jsou pro muže nebezpečné.
Soužití muže s ženou je pro muže smrtelně nebezpečné.

Není daleko doba, kdy budeme muslimské dobyvatele vítat jako osvoboditele, jako světlo práva a jas spravedlnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Gendrová válka

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 09:11

Odpovědí: 0

Je třeba si uvědomit, že gendrová válka je v plném "běhu". Je jen otázka času, kdy mužské oběti feminacistických soudů nebudou ojedinělé, ale půjdou do tisíců až milionů, vč. zřízení koncentračních táborů pro nepohodlené manžele a druhy. Obdobně jak nám to již předvedl v minulosti např. německý nacismus /pouze čistá rasa je nahrazena třídou žen/. Pak snad muži /vč. politiků/ prohlédnou, ovšem to bude v čase, kdy obnova lidských práv bude vykopena miliony /spíše desítkami milionů/ obětí /samozřejmě v drtivě většíně mužských, jako ostatně vždy/. Ale známé přísloví říká: "kdo chce kam, pomzme mu tam".

Odpovědět na příspěvek

 

0

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 23.10.2007, 09:48

Odpovědí: 19

Pánové, přehánět se nic nemá.Gender spolek přehání na jednu stranu a vy zase na druhou.Ženy obvykle zabíjejí v manželství, muži poměrně často v případě, že je manželka nebo přítelkyně opustí.Vypadá to, že muži mají daleko silněji vyvinutý majetnický pud než ženy..:-))Nevím jak vypadá statistika, kolik žen v rámci domácího násilí zabili muži a kolik mužů ženy.Pokud někdo máte porovnání, mohli by jste to sem dát...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 0

Autor: lubob Muž

Založeno: 23.10.2007, 10:17

elviro, napriklad z te studie ministerstva spravedlnosti (1994) vyplyva, ze zen-vrazedkym je 41%.

ale o to v clanku tak moc neslo, jako spis o to, jestli takova vrazda ma zustat nepotrestana nebo jak pise marksova-tominova, jestli vrazda na tyranovi neni vrazdou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: 0

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.10.2007, 15:17

To je prapodivné, jakkoliv ve mě může tabulka + angličtina budit určité disfunkce, ze statistik FBI jsem si udělala jiný dojem:

http://www.fbi.
gov/ucr/cius2006/offenses
/expanded_information/dat
a/shrtable_09.html

htt
p://www.fbi.gov/ucr/cius2
006/offenses/expanded_inf
ormation/data/shrtable_05
.html

http://www.fbi.g
ov/ucr/cius2006/data/tabl
e_33.html

Pilně jsem googlovala a urč. údaje z čl. si uvedla do souvislostí.

Odpovědět na příspěvek

 

masinko,

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.10.2007, 16:00

Ever since the first domestic violence shelter was created in 1984, the issues of spousal homicide, statistics and numbers of homicides in the home related to abuse have become a part of historical record. The U.S. Justice Department’s 1994 Bureau of Justice Special Report indicated that in the category of murders of spouses, women represented 41 percent of killers. Women accounted for only 10 percent of defendants charged with all murders; however, women accounted for more than 40 percent of the defendants for all spousal homicides.

Many reports of U.S. criminal sentencing demonstrate that wives who kill their husbands are acquitted in 12.9 percent of cases, while husbands who kill their wives are acquitted in only 1.4 percent of cases. Additionally, a 1988 U.S. Justice Department study found men frequently receive an average sentence of 17 years for killing their spouses, vs. a six-year sentence for the woman who kills her husband.

Probation for female spousal killers is granted to approximately 16 percent, while only 1.6 percent for males may be granted probation.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: masinko,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.10.2007, 16:41

Věřím, že jste si to nevymyslel. Ale v tab.FBI 9 je za rok 2006: 123 zavražděných manželů (vč.bývalých) a 567 manželek, tedy 1 : 4,5. (podobné skóre u kat. girlfrend, boyfrend).
Ono na tom až tak nezáleží, spíš osvětluje, proč se ohrožovaný manžel setkává s tolikou nedůvěrou, když se snaží na své ochraně zainteresovat orgány.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: masinko,

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.10.2007, 16:44

2006 je o 12 let pozdeji nez 1994 & v te statistice z 1994 byly myslim dokonce zahrnuty jen data do roku 1988 (ted uz si to presne nepamatuji, ten clanek mam doma).
kouknete na tu tabulku kousek niz. ten pomer se od roku 1976 snizuje z 45% na 35% (kumulativne) nebo z 45% na 22% kazdorocne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: 0

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.10.2007, 16:30

tay je odkaz na statistiky bureau of justice http://www.ojp.usdoj.gov/
bjs/homicide/intimates.ht
m#intimates

je tam dost jasny trend v poklesu zabitych. zatimco v roce 1976 to bylo 1304/1587 (muzi/zeny , tedy 55% zabitych byly zeny), v roce 2005 to pokleslo na 329/1181 (zeny - 79% ).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: 0

Autor: mašinka Žena

Založeno: 31.10.2007, 16:42

Aha, takže to je vývoj. Díky za odkaz.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: 0

Autor: lubob Muž

Založeno: 31.10.2007, 16:40

& jeste dodavam kumulativni pomer (muzi/zeny v %)
1976 45.1
1977 45.9


1978 45.3
1979 45.2
19
80 44.8
1981 44.7
1982
44.4
1983 44.2
1984 43.
7
1985 43.1
1986 42.6

1987 42.3
1988 41.7
198
9 41.5
1990 41.1
1991 4
0.7
1992 40.2
1993 39.7

1994 39.3
1995 38.9
1
996 38.5
1997 38.1
1998
37.7
1999 37.3
2000 36
.9
2001 36.5
2002 36.2


2003 35.8
2004 35.5
20
05 35.2

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 0

Autor: Tonda Muž

Založeno: 23.10.2007, 10:23

Díky Lubobe, přehledně a jasně zpracováno. Je to síla.
Elvíro, tady přece nejde o tzv, domácí zabíječky, jak říkají policisté, které jsou excesy buď patologických jedinců nebo vyjímečných situací. ta čísla budou asi dlouhodobě přibližně stejná a v podstatě v lidské společnosti neodstranitelná.
Tady jde přece o tendenci vytvořit situaci, kdy jedna společenská skupina bude moci v celku beztrestně likvidovat příslušníky jiné a ještě přitom získat výhody. Co kdyby něco podbného potkalo třeba vašeho bratra nebo syna ? A nemylte se, podobná praxe pokud nakonec bude přijata se může obrátit i proti nepohodlným ženám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: 0

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 23.10.2007, 10:54

Pánové, lubobe a Tondo, mně je jasné, že vám jde o jiný přístup soudů a jiné rozsudky.Já jsem pro, aby se ve stejných případech dávaly stejné tresty.Pokud se vraždy(zabití) dopustí týraný partner, mělo by to být posuzováno stejně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: 0

Autor: Tonda Muž

Založeno: 23.10.2007, 11:50

Ještě bych doplnil k tomu získávání výhod zavražděním nepohodlného člověka. Je to vlastně potencionálně nebezpečnější situace než otrokářství - tam mohl majitel sice svého černocha zabít, ale pokud to nebyl onkltommyovský ožralý sadista nic tím nezískal, jenom ztrácel. A navíc ani otrokářské okolí to zřejmě nevidělo moc rádo.
V tomto případě jde o dvojnásobně výhodnou záležitost, truchlící vdova získá majetek i děti a ještě bude oslavována jako statečná žena.
Normální ženské to asi využívat nebudou, ale jak skvělá příležitost pro deprivantky, kterých je, podobně jako mužů se kterými se nedá žít, asi deset procent v každé populaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 0

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 11:08

Budˇ špatně chápete nebo mlžíte. V článku se přece neříká, že také muži se nedopouštějí vražd. Ale jasně se tam dokumentuje, že ženy-vražedkyně ve stále větším počtu zůstávají beztrestné. Takže pro Vás /a zejména pro stále váhající muže/ zdůrazňuji, že se nic nepřehání, je zde již řada vražd legalizovaných feminacijusticí a jejich počet bude narůstat, pokud se nezmění obecně rozšířený názor na "andělskou povahu žen".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: 0

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 23.10.2007, 13:11

zazi, já vůbec přece netvrdím, že stejný trestný čin, za přibližně stejných okolností by neměl být "odměněn" stejným trestem ať jde o muže nebo ženu.Zabije-li muže týraná žena je to stejné jako když tyranizující ženu zabije muž...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: 0

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 16:11

jenže realita společnosrti ukazuje, že tomu tak jak vy tvrdíte není. Bohužel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: 0

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 23.10.2007, 17:10

Můžu za ledasco,ale za TOHLE skutečně ne...-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: 0

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 22:30

Jako femiaktivistka určitě se na tom spolupodílíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 0

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 24.10.2007, 07:36

Zazi, cokoli, ale ne femiaktivistka...-))já jsem zastáncem toho, ať si každý/á poradí sám...a od státu chci, ať mně v první řadě neobtěžuje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 0

Autor: Fizul Muž

Založeno: 24.10.2007, 18:31

Nevím sice, kolik bylo kterých, ale zato vím jistě, že všichni muži, kteří to udělali, skončili v base za vraždu. Na rozdíl od žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: 0

Autor: Starman Muž

Založeno: 05.11.2007, 14:34

Bohužel taková statistika nebude k dispozici, jelikož je to jedno z tabu stejně jako statistiky našich romských spoluobčanů. Prostě se takové statistiky nesmí dělat.
A pokud nahodou něco bude, určitě v tom nebudou detaily jako kolik bylo x co zabil, kolik v případě domácího násílí a kolik % bylo omilostněno.

Spíše autorovi článku šlo o používáni uhybného manevru zvaném Syndrom týrané ženy. Mimochodem až budu někdy u soudu, tak se tim budu bránit taky.

Odpovědět na příspěvek

 

hm :-/

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 10:33

Odpovědí: 0

Tsk tomu říkám síla. Jsem zvědav co ony feministky na to. Zejména zdejší uřvaná kohorta.


mimochodem, ještě bych měl menší nápadíčelk.Když se tak holenbal LOM že jsou otevření diskuzi a pbulikují články atd, co takhle jej publikovat i na jejich webu ? aŤ uvidíme mají li koule.

Odpovědět na příspěvek

 

tohlre jr ovšem drsný

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 10:38

Odpovědí: 1

Jiné kanadské případy, kdy byl syndrom týrané ženy uznán jako legální obhajoba zahrnují i případ “Jeannette“, která po hádce ubodala k smrti svého přítele. Jeannette přiznala, že její přítel jí nikdy nijak neubližoval, ale v minulosti byla týrána jinými muži, a to jako obhajoba stačilo.


Tohle stojí za zmínku. Já siu jen vzpomenu na chlapav čechách, který lopatou utloukl ježka - a dostal za to tři roky natvrdo...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: tohlre jr ovšem drsný

Autor: Starman Muž

Založeno: 05.11.2007, 14:44

Kdyby použil AK-čko a u soudu se vymluvil na syndrom unaveného muže, tak by dostal podmínku.. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

informace

Autor: redakce Muž

Založeno: 23.10.2007, 11:01

Odpovědí: 6

Vážení museli jsme smazat příspěvek, který nabádal k tretnému činu. To opravdu sem nepatří.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: informace

Autor: Tonda Muž

Založeno: 23.10.2007, 12:58

To je samozřejmě správné, za povšimnutí ovšem stojí, že Tominová, vyzývá podstatně nebezpečnější formou k témuž. mám ten článek před sebou. Zabití domácího tyrana nemůže být vražda. je tam vypíchnuto výraznějším písmem jako motto článku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: informace

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 14:37

Jde o jasné nabádání k trestné činnosti, proto by měl ČSM na ni podat příslušné trestní oznámení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: informace

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 15:48

Také jsme již otom uvažoval jaký je to paragraf.
jinak je zajímavé že ve jménu ochrany zdraví a života byla omezenaj iná práva například vlastnické právo na spravedlivý proces atd...... s podnětu feministek. S tím že lidský život a jeho ochrana je natolik významná že pro ni je legitimní a správné opmezit ústavní práva ostatní.

A najednou život byť domělého tyrana žádnou cenu nemá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: informace

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 23.10.2007, 15:52

Dnesneuspějete..půl MFD je o domácím násilí...na ženách...-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: informace

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 16:10

V tom případě zaslat redakci protestní notu kde je tam jakákoliv zmínka o násilí na mužích :o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: informace

Autor: aleš Muž

Založeno: 23.10.2007, 17:18

To jste mě zklamali. Vždyť jsem to myslel jen s nadsázkou.
Dobře, popřeji tedy paní Marksové hodně zdraví a ať založí nějaké nové osvícené světové hnutí. Třeba marksismus-somerismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Velmi zajímavé ....

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 11:11

Odpovědí: 0

Neubráním se jednomu připodotknutí.

Zejména v zmiňovaných státech feministické hnutí již dávno proasadilo až drakoncká opatření proti domácímu násilí.Takové zákony které výrazněš upřednostňují domělou oběť (ženu) a výrazně trestají domělého násilníka, včetně vyloučení z domu uvěznění, zablokování finančních prostředků, poskytnutí náhradního ubytování a právní a sociální pomoci.Spustit tuto mašinerii je otázkou JEDINEHO TELEFONU.

To znamená že ani jedna s těch dam ve skutečnosti vraždit NEMUSELA. Mohla prostě jen využít existjícího systému podpory. Obhajoba jakýmsi syndromem týrané ženy pak imho zcela strácí smysl (respektive měla by smysl jen v případech, kdy z nějakého objektivního důvodu obět tento systém využít nemohla).

Ty dámy prostě CHTELY zabít....

Odpovědět na příspěvek

 

abc

Autor: Kristina Žena

Založeno: 23.10.2007, 12:55

Odpovědí: 0

Zajímavý materiál, dobré otázky nakonec. Jo a redakci gratuluji k odvaze.

Odpovědět na příspěvek

 

pochvala

Autor: honza Muž

Založeno: 23.10.2007, 13:18

Odpovědí: 3

super clanek, diky. muselo to dat dost prace to takle pekne sesumirovat. jen skoda, ze tady si to precte jen par lidi, je to clanek, ktery by si zaslouzil otisknou i v mainstreamovych mediich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pochvala

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 14:42

Chtělo by to nabídnout článek do médii! Hin sa ukáže, jak a která média jsou vlastně svobodná a objektivní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: pochvala

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 23.10.2007, 17:00

Taky se pridam Lubobe, vase clanky podstatne zvysuji uroven tohoto serveru! A taky bych se primlouval udelat pokus a nabidnout to LOMu ke zverejneni :-). Nebo kdekoliv - Neviditelny Pes napr. cte hodne lidi ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: pochvala

Autor: zaz Muž

Založeno: 23.10.2007, 21:09

A taky poslancům a senátorům!

Odpovědět na příspěvek

 

Feminacismus

Autor: jjj Muž

Založeno: 23.10.2007, 13:33

Odpovědí: 2

Když jsem přeložil článek od australanky Francisové s podtitulem "Feministické právní teorie a rozklad právního státu." bylo mi jasné, že feminacismus není skutečně žádná sranda. (vyšlo tady na serveru: http://www.svaz-muzu.cz/z
pravy/rozumne-chovani-–-p
atriarchalni-konstrukce--
636/ ).

Francisová uvádí ohledně "Sysndromu zneužívané ženy" případ Peggy Sue Saiz, která týden před vraždou manžela chodila trénovat na střelnici a chladnokrevnou vraždu šla ještě ten večer oslavovat za absolutní absence špatného svědomí na diskotéku.

Německý nacismus je proti feminacismu nevinná hra na vojáčky!

Na takovou zrůdnost, že si každý Áriec může zabít nějakého Žida, pakliže se někdy v minulosti cítil nějakým jiným Židem utiskován (a to tady ve své podstatě feminacistky zcela vážně prosazují, resp. už mnohde prosadily) - tak na něco takového ani nacisté prostě neměli!

I totalitní ideologie mají svůj pokrok.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Feminacismus

Autor: Tonda Muž

Založeno: 30.10.2007, 15:16

jjj - když si to čtu zpětně, v celkovém zahlcení informacemi jsem trochu nedocenil význam vašeho příspěvku. Máte takových věcí více? Jestli jste natolik zběhlý v anglickém překladu udělal bych z podobných případů pitaval ve smysli zab si svého chlapa a bydal to jako knížku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Feminacismus

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.10.2007, 15:40

takove knizky existuji. napriklad "patricia pearson - when she was bad : how women get away with murder"

Odpovědět na příspěvek

 

Piocet vrazd zen a muzu statistika zde

Autor: Tess Žena

Založeno: 23.10.2007, 18:48

Odpovědí: 24

Mne vychazi neco jineho, nez ze je 40% vrazedkyn zen.

Zde je statistika ministerstva vnitra jen za rok 2006

http://www.mvcr.c
z/statistiky/krim_stat/20
06/12_00_1.xls
a zde cast tabulky

Policejní prezidium ČR1.1.2006 do 31.12.2006

Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od

Název Ženy
Vraždy loupežné 23 3
Vraždy sexuální 0 0
Vraždy motiv. osob. vztahy 106 12
Vraždy na objednávku 2 0
Vraždy novorozence matkou 2 2
Vraždy ostatní 98 6
Vraždy celkem: 231 23


Z vrazdmmotivovanych osobnimi vztahy je z celku 106 vrazd 12 pachatelu zen.

To neni 40 procent.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pocet vrazd zen a muzu statistika zde

Autor: Tess Žena

Založeno: 23.10.2007, 18:49

zeny jsou top druhe cislo v radku, nejde okopirovat...

Odpovědět na příspěvek

 

Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 21:17

z te studie ministerstva spravedlnosti (1994)

Tady koukám nějaká statistička srovnává data zt roku 1994 s daty za rok 2006...... to jsou věci mrkev v zimě sá%nky v létě a zase jedna Tessí podlá lež.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 12:16

A ještě ta ulhaná manipulátorka Tess zcela VEDOME srovnává data z AMERIKY s daty z česka aby zcela úmyslně diskreditovala autora článku. fuj styďte se !!!!

Lahářko lhářko lhářko lhářko !

Mimochodem, kde jsou ony moralizující slečny zvané Alizon, Kristina a maja, kterým tentokráte tahle očividná a záměrná lež (tedy nikoliv jen prostý řečnický obrat) NAJENDOU NEVADI ??? Protže tentokráte má skutečná lhářka vaginu - jako ony samy a kdyby na něj zaútočily - sprostředokvaně by útočily na sebe samé ? Zajímavý úkaz pro psychologii na téma ženská solidarita

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.10.2007, 12:32

Kdybyste si dal tu Lasturu, jak jsem Vám radila a navíc byl schopen si něco přečíst než začnete hystericky vykřikovat, tak by Vám došlo, že Tess nesrovnává žádné USA a naše statistiky. PS Když nechcete Lastutu, zkuste Zklidnění zčeřené hladiny, Vy histrione.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 12:38

Vránolumpe, já tady jen kopíruji chování některých diskutérek. .o)

Řekl jsem si že se asi chovají správně, když jsou empatické ženy. Že tedy řvaní, hysterie, osočování a emotivní napadání a nadávání do lhářů je ten správný přístup k diskuzi... .o)

Konekckonců jakého mě chtěly mít takového mě mají.Mohou býát na sebe pyšné že alespoň jednoho muže převychovaly dokonale k obrazu svému (to že nyní nadávají na zrcadlo neb mají křivou hubu to už je jiný problém)

PS: Lasturku jsme měl dnes v noci a NEBYL to čaj ani sanitární keramika . o)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.10.2007, 12:46

NTPT, Vy nic nekopírujete. Vy takový prostě jste. Nesnažte se to zahrát do outu a hrdě si to přiznejte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.10.2007, 12:48

PS A ve Vašem věku se vytahovat, že jste někoho přef...., to snad nemáte zapotřebí. Nebo ano? Jako puberťák...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 14:02

Myslím, že se mýlíte. NTPTovi zřejmě někdo přivezl jen přírodní suvenýr z dovolené od moře. Vzhledem k jeho celkové nezralosti a mínění, které o ženách má, bych jinou variantu vůbec nepřipouštěla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 19:42

Svoji lasturku jste tady začala vytahovat vy...

Akorát nevím k čemu by mě byla na dně moře nejsem ani potápěč ani nekrofil. .o)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 25.10.2007, 08:27

Opravdu nevím, co Vás pudí okolí stále dokazovat, že jste cvokýš. Asi Vám to dělá dobře. Někteří lidé mají holt prapodivné záliby. N´est-ce pas?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Starman Muž

Založeno: 05.11.2007, 14:55

Dobrý vtípek :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 12:43

NTPT, mokrej hadr na hlavu a třikrát denně omývat moudí vlažnou vodou.

Co konkrétně je lživého na těch údajích, co uvádí Tess?
Co konkrétně lživého je na srovnání dat z Ameriky a z ČR?

Já si myslím, že logicky jí lze vyčíst pouze to, že údaji z ČR za rok 2006 nemůže logicky popřít údaje z USA za rok 1994. Tedy chybí tomu logika, ale ta Vašemu příspěvku chybí taky a nikdo tu kvůli tomu nedostává hysterické záchvaty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: NTPT,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.10.2007, 13:00

vy jste Tess původně korigoval jen že srovnává data z jiných roků, Vám také nedošlo, že zaměňujete zdroje. Jinými slovy, zmýlil jste se v úplně stejném bodě jako ona (my).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: NTPT,

Autor: Tess Žena

Založeno: 24.10.2007, 16:50

ja jsem si precetla toto:

ELVIRA:
...Vypa
dá to, že muži mají daleko silněji vyvinutý majetnický pud než ženy..:-))

*****Nevím jak vypadá statistika, kolik žen v rámci domácího násilí zabili muži a kolik mužů ženy.Pokud někdo máte porovnání, mohli by jste to sem dát...

Odpovědět na příspěvek
Re: 0
Autor: lubob

Založeno: 23.10.2007, 10:17

elviro, napriklad z te studie ministerstva spravedlnosti (1994) vyplyva, ******ze zen-vrazedkym je 41%.*****
takze tu lubob pise z te studie (jake??????, ja nevim).

TAkjsemsi nasla treba ten posledni rok z ministersva vnitra. Tot vse.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: NTPT,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 19:47

Vy jste se nespletla, vy jste záměrně lhala a tolikrát už jste blya při lži přistižena v diskuzích že to už ani není pravda. Jset ulhaná nevyspělá a patologická.Záměrně LZETE a když se na to příde snažíte se celou věc jakkoliv trapně zaretušovat.

Že se nestydíte. S takovou běžte vrátit občanku protože mentálně vám ještě není patnáct - a nechte všechny své secuální partnery soudit za pedofilii protože v duši jste ještě hodně nevyspělé děcko, které má nervové problémy snad i se sacím reflexem...

(a ano pořád kopíruji chování některých diskutujících dam..... A činí mi to perverzní potěšení nastavovat jim zrcadlo. Dalo by se to u mě označit za mirrorsadismus :o)))) )

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: NTPT,

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 19:57

A v čem konkrétně lhala? Zkopírujte prosím ten lživý výrok :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: NTPT,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 25.10.2007, 08:34

Tak to vidíte, Vám dozajista táhne na čtyřicítku a kdyby se moje pubertální dítě chovalo jako Vy, dostalo by výchovný záhlavec. Klid, klid. Ovládejte se. To vážně nevidíte, že jste směšný? Vy nikomu žádné zrcadlo nenastavujete (oblíbená komunistická fráze), ale prostě se chováte podle Vaší vyšinuté přirozenosti. Koukám, že máte v oblibě různé způsoby sadismu. Ten miror je nějaká náhražka?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: Zdena Žena

Založeno: 24.10.2007, 21:01

Lháři, lháři, lháři! V 90% násilných trestných činů jsou pachateli muži! A kdo schvaluje násilí na ženách je prostě zbabělý hajzl. Takových je na Svazu mužů plno!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Opět lež jako s MAconským koncilem ?

Autor: lubob Muž

Založeno: 26.10.2007, 17:48

vazne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Piocet vrazd zen a muzu statistika zde

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.10.2007, 10:15

Ano, také jsem našla. A nechápu, kde se mohl vzít tak vysoký rozdíl mezi r. 94 a 06, když zločinnost žen (údajně) stoupá.

Víte, že USA vychází Journal of Family Violence, jehož některé čísla /např. Sep.1996/ jsou takřka věnování týraným vražedkyním? A že natočili seriál Snapped (2004) ze skut. příběhů vraždících žen. A existují tam spec. org. j.California Coalition For Women Prisoners.
Tuším, že právě v Kalifornii v 80. letech prováděly vězenkyně srovnávání rozsudků nad mužskými a ženskými vrahy a poukazovaly na rozdílné vnímání polehčujících okolností např. v případě nevěry či alkoholismu oběti. A na rozdíly v rozsudcích v jednotlivých státech, podle lokálního konzervatismu a tradice. Zřejmě se okolo toho rozběhl dobrý byznys.

Odpovědět na příspěvek

 

ehm, damy,

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.10.2007, 11:10

mluvim o statistice Bureau of Justice, USA, 1994. v clanku je to uvedeno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ehm, damy,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.10.2007, 11:57

Aha, díky:). Takže jen zjistit, jestli ten rozdíl v našich a jejich % je způsoben menším rozmachem feminismu (u nás) nebo hlubšími kulturními rozdíly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ehm, damy,

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.10.2007, 12:21

ja tipuji oboji (plus jeste jiny pravni system).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Piocet vrazd zen a muzu statistika zde

Autor: Starman Muž

Založeno: 05.11.2007, 14:59

Řekl bych, že ženy jsou pěkně krvežiznivé a kruté podle této statistiky.
100% vražd novorozeněte rodičem je ženami. No fuj..

Zabijet vlastní děti no fuj..

Odpovědět na příspěvek

 

Jen se chci zeptat:

Autor: P.H. Muž

Založeno: 23.10.2007, 18:57

Odpovědí: 3

Kdyby Velikovský měl doma totálně hysterickou ženskou, se kterou by absolutně nebylo možné se na ničem domluvit, která by se vyžívala v konfliktech a nic jí nebylo dobré, kdyby v něm záměrně provokovala žárlivost, až by to Velikovský jednoho dne nevydržel a Velikovskou zastřelil, a kdyby ho pak Nejvyšší soud osvobodil s tím, že byl dlouhodobě psychicky týrán, také byste říkali "vražda zůstává vraždou"?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen se chci zeptat:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 23.10.2007, 21:00

sice nevím kdo je Velikovský, ale vím že kdyby byly v řiti ryby nebylo by třeba rybníka. strčil by sis prst do zadku, vytáhl bys kapříka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jen se chci zeptat:

Autor: Tonda Muž

Založeno: 24.10.2007, 07:02

Takové příběhy se stávají a ti muži, ačkoliv s nimi můžeme cítit účast jdou sedět. A zřejmě právem svéprávný občan má najít jiné řešení než zabít toho, kdo mu působí nějaké utrpení.To by nás tady moc nezůstalo.
Příspěwbek P.H. jakkoliv prostý ovšem otevírá druhou polohu - ženy týrají své muže psychicky daleko více a často k tomu používají jako rukojmí děti, tady je skutečná závislost, protože ne každý je schopen nechat se vyhnat od dítěte s vědomím, že z něho bude vychován pokřivený člověk a jeho nepřítel.
Srovnejme, do jaké míry

Odpovědět na příspěvek

 

Vražda je vraždou vždycky.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 24.10.2007, 08:41

Českým slovem vražda se označuje úmyslné zabití. Důvody vzniku úmyslu nejsou rozhodující.
Vražda je omluvitelná jedině když byla spáchaná v sebeobraně nebo obraně života druhých lidí.

Něco úplně jiného je zabití v afektu. Rozčílený člověk, jehož mozek a ostatní tělo je zaplavený adrenalinem, noradrenalinem, steroidy, insulinem, endorfiny a kortizol má spálený, čili lidově "vidí rudě", nemá obvykle úmysl druhého člověka zabít, ale přesto se mu to často podaří. On si žádnou vraždu neplánuje, jenom reaguje na stress a pocit ohrožení spuštěním prehumánní záchovné biologické reakce - jeho tělo se pak už po vyřazení frontálních laloků a některých částí kortexu postará o účinné zneškodnění útočníka (i domnělého) samo.
To se ale nedá plánovat. To není pravá vražda, protože s vyřazenou vůlí se nedá hovořit o úmyslu.
To se má trestat stejně jako když řidič vyjede na trať s autobusem ve špatném stavu a po překročení povolené rychlosti mu před zatáčkou selžou brzdy - taky nechtěl ty lidi za sebou zabít, ale zabil.

Feministky se ale snaží zajistit nejprve považování úkladné vraždy ženou na muži za zabití jakoby v afektu (o žádný afekt ale nejde), viz Marksová-Tominová, a posléze jak vidno na příkladech ze zahraničí, za jednání v nutné obraně, ačkoli o žádnou obranu nejde.
Když si prostě někdo naplánuje vraždu a pak ji provede a pak umně skrývá stopy vraždy, zaslouží nejpřísnější trest, ne omluvu z úst státního úředníka.

Odpovědět na příspěvek

 

týrat ženu je v pořádku?

Autor: jana Žena

Založeno: 24.10.2007, 11:55

Odpovědí: 44

... tak jestli autorovi příspěvku přijde normální, že muž psychicky a fyzicky svou ženu týrá, a to před vlastními dětmi (jako se to opakovaně stalo i v tomto případě), pak. Osobně bych takového gaunera nechala zlinčovat davem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.10.2007, 12:18

to mluvite o me, koho chcete nechat zlyncovat?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 12:18

Vy to v tom článku někde vidíte ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: gingo Muž

Založeno: 24.10.2007, 13:32

Někoho týrat opravdu není správné, je to špatné. O tom tady není sporu. Mělo by to být patřičně potrestáno, ale vždy v souladu se zákonem !!!.

Podstata článku je o tom, že tady někdo chce zavést precedens beztrestnosti za vraždu. To je v zemi, kde je zakázaný trest smrti docela hanebný záměr.

Tady nikdo nehájí domácí násilí. Akorát místo řešení skutečných příčin se nešťastně zakrývá důsledek za něco "omluvitelného"
. To nejen, že nikomu nepomůže, ale povede to jenom k větším problémům.

Brát spravedlnost do vlastních rukou, nemá v právním státě oporu a vrací nás to o pár století zpátky. Vaše potřeba někoho lynčovat je příkladem Vaší zaslepenosti, že nechcete vidět skutečné problémy někde jinde.

Opravdu mě nikdo nepřesvědčí, že Velikovská která našla dost odvahy na to někoho zavraždit, neměla odvahu opustit idiota, který ji fackoval už před svatbou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.10.2007, 14:21

Údajně vyhrožoval, že ji zabije, když požádá o rozvod. Neříkám, že to vzala za správný konec, jen cituji, co vzal v potaz i soud.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.10.2007, 14:23

o to tu jde, masinko - "nejlepsi" jediny svedek je mrtvy svedek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.10.2007, 14:51

To Vám řekne každý instruktor na střelnici: jestli budete nucen zbraň použít, udělejte to tak, aby zbyl jen jeden svědek.
Ale jí, tuším, u soudu to vyhrožování min. lidé z rodiny dosvědčili.
Např. http://www.novinky.cz/kri
mi/soudci-zacali-resit-su
rovou-vrazdu-zeny_124423_
ckobb.html
- Chadimovi taky uškodilo, že si pouštěl hubu na špacír.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 24.10.2007, 16:20

V tomto případě nebyl jen jeden svědek...matka,dcery, spolupracovníci, policie...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.10.2007, 16:50

ja ty detaily zas tak uplne neznam, ale policie byla svedkem vyhrozovani zabitim? & nic nedelala? 20 let?

ja si pamatuju, ze kdysi sel o tomhle pripadu porad v televizi, "na vlastni oci" nebo neco na ten zpusob. tam to opravdu vyznelo jako ukladna vrazda.

ale to je celkem jedno, o tohle tu moc nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 24.10.2007, 18:23

Já jsem neříkala,že byli svědky vyhrožování zabitím...pouze podle jejího tvrzení po ní manžel vystřelil a přivolaná policie to označila za náhodný výstřel...jinak policie má záznamy asi u 150 výjezdů...a svědectví sousedů a spolupracovníků.Jestli šlo o úkladnou vraždu nebo nešlo, neumím posoudit, jenže na základě něčeho ten soud rozhodnout musel, takže pochybnosti musely být docela silné.Co se týče pořadů v TV-bez komentáře....ta sledovanost

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: lubob Muž

Založeno: 25.10.2007, 09:38

ale ja jsem reagoval na masinku, ktera rika, ze ji vyhrozoval zabitim.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 25.10.2007, 09:42

Aha, tak sorry...to zavěšení..:-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 25.10.2007, 10:06

O policii nemluvím, čerpám z toho, co proběhlo v médiích, kde se na http://zpravy.idnes.cz/mf
dnes.asp?v=248&r=titu
lni_stranaa&c=844755 dočteme:
„Neměla maminka přece jen víc bojovat?
Asi zřejmě nevěděla jak. Kolikrát jí telefonoval do tří hodin do rána. A když típla mobil, tak jí volal pořád dokolečka, takže ten mobil drnčel a drnčel. A když ho vypnula, tak volal na mobil jejího manžela nebo na pevnou linku. A manžel jí říkal, ať nezavěšuje, že si to s ní vyřídí, že už jede za ní. A jestli mě tam míní ubytovat, že to s ní nedopadne dobře. Vyloženě říkal, že ji nechá srazit autem. Na přechodu se ti může stát nehoda – tahle slova použil. A stejně tak to bylo s mými dcerami. Dokonce na tu starší s autem najížděl.“

nebo na
http://www.jota.cz/rece
nze.php?uid=504
„Nechtěl dát souhlas k rozvodu, přesvědčil ji, že se před ním nikde neschová a pomstě neunikne. Vyhrožoval, že dcery nechá přejet autem, a najal si dva Ukrajince, aby všechny tři hlídali...
Městská i státní policie byly u Velikovských jako doma. Dokonce si prý házely korunou, kdo k nim půjde tentokrát uklidnit manžela.Nebylo to však nic platné, stejně jako pokusy o odstěhování i s dcerami. "Vyhrožoval, že je nechá přejet autem, mě že nechá zohavit, když od něj zkusím odejít."

Určitě jí tohle dosvědčovali lidé z rodiny, tj. dcery a matka. Jestli i mimo rodinu, nevím. Samozřejmě, je to svědectví jedné strany. Ale pro Velikovského nesvědčil lautr nikdo, zřejmě byl sirotek a v širokém okolí neoblíbený.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.10.2007, 13:18

Samozřejmě je za daný stav zodpovědná POLICIE protože i bez zákona o domácím násilí měla i v takovém případě dostatečné pravomoci věc řešit a jestli tma jezdili jako na obrtlíku tolikrát, už jim mělo dojít že ten muž je nebezpečný a měli konat z úřední povinnosti.Olga nebo kocour by ais i zacitovali příslušné paragrafy. Ale já se spokojím s tím že zde selhala především justice a policie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 14:37

to stále nemění nic na tom, že to byla úkladná /předem naplánovaná/ vražda, a odpovídajícím trestem je pouze trest výjímečný tj. 25 let natvrdo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 25.10.2007, 15:15

To neřešíme. Vlákno se odvíjí od otázky, jestli Velikovská měla možnost řešit svou situaci místo vraždou rozvodem
k tomu, že soud uvěřil jejímu tvrzení, podepřenému svědectvími, že jí bylo v rozvodu bráněno výhrůžováním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 16:11

Ale řešíme, žádnou situaci nelze nikdy řešit vraždou, ani nemožnost rozvodu /což je evidentně výmysl Velikovské/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: P.H. Muž

Založeno: 25.10.2007, 17:36

Vždyť je to jedno, i kdybych to posuzoval jako vraždu, bylo by tam tolik polehčujících okolností, že bych nakonec skončil u upuštění od potrestání
(za tu vraždu).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 21:28

Jaké? O žádných nevím, ty si vymyslel jen Nejvyšší soud vyznávající feminacistickou ideologii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 25.10.2007, 18:21

Podle čeho soudíte,že jde evidentně o výmysl?...-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 21:29

Návrh na rozvod může podat každý. Ale to hlavní je ta vražda! Takže neutíkejte od problému, kterým je feminacistické pojímání spravedlnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 26.10.2007, 06:26

zazi, dostal jste se do smyčky....ostatně soudím, že Kartágo...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: mašinka Žena

Založeno: 26.10.2007, 08:22

OK, tak řešíme, ale ne v tomhle vlákně.
Zazi, myslím, že jsme si řekli dost, abychom pochopili, že se vzájemně nepřesvědčíme. Já bych nikoho nevěznila déle, než je nezbytně nutné k jeho nápravě. Ani toho B.Scholze, kterého pod předchozím čl. připoměla Tess a který po 3 letech žaláře za smrt manželky už žádnou TČ nepáchal, tedy ten trest stačil k polepšení, tak proč chtít víc. Vy se pořád oháníte min.tresty - to je pro mně nulový pojem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 14:55

Příznám se, že pochopit syndrom týrané ženy je i nad mé síly. Při četbě rozhovoru s V., který otiskly dnešní Dnes jsem měla dojem, že Jílková mluví s Marťankou. Taky jsem nepochopila, jak vlastně k té akci došlo. V. údajně chtěla vzít pistoli, kterou si její manžel demonstrativně přikládal k hlavě, a přitom vyšla rána, která ho zabila. Tohle nechápu nejvíc ze všeho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.10.2007, 16:15

S tou zbraní bych pochopila celkem dobře v případě jednoho výstřelu, nikoliv však dvou. Manžel si takhle doma jednou hrál a prostřelil postel a parkety. Dost by mě zajímalo, o jakou konkrétně zbraň šlo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 16:56

Zajímalo by mě, proč mu tu zbraň chtěla vzít. Snad ne proto, aby si neublížil. Víc informací o tom také nemám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.10.2007, 17:39

Tak jsem si našla v iDnes, že podle její verze to bylo takhle:

Přišel za mnou se zbraní v ruce. ,Tak koho mám prvního odprásknout?‘ Neodpověděla jsem, bylo mi to jedno.
,Tak co? Tebe?‘ - zamířil na mě -,Nebo sebe? Odprásknu se a budeš mít konečně klid a můžeš se klidně kurvit!‘ Nechtěla jsem to dál poslouchat. Zbraň měl provokativně u pravého spánku. Ty jsi ale vážně nemocný, pomyslela jsem si a nahlas řekla: ,Nedělej kraviny!‘
Vstala jsem, obešla malý konferenční stolek, on stále měl zbraň u spánku a díval se na mě jako slabomyslný. Chňapla jsem po zbrani, abych mu ji vytrhla z ruky. Zavadila jsem o neuvěřitelně jemnou spoušť. Ozval se výstřel.“

Co opravdu nechápu je to, že ten její jinak chladnokrevný partner se v téhle verzi chová skutečně jako slabomyslný, naopak ona se chová jako jeho racionální opatrovnice. Ten syndrom zřejmě racionálnímu jednání v určitých chvílích nebrání. Jenže takhle by člověk asi uvažoval v případě, že by partner byl skutečně nemocný, ale jinak milovaný a netýrající. Pokud byla skutečně tak nelidsky týraná, jak uvádí a přitom si zachovala dost racionality na to, aby se pokusila zachránit člověka mířícího si na hlavu, pak nechápu, proč v ní nezbyla alespoň trošička pasivního odporu na to, aby prostě počkala, až on tu svou hrozbu splní a práskne se sám. No jak říkám, moc otázek najednou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.10.2007, 19:50

Je zde vidět že ta paní si možná vytrpěla svý...Ale že celá věc byla pravděpodobně trochu jinak.

Jinak připomíná mi to muzikál Chicago, ten úryvek který jsem slyšel "....Tak jsem vzala brokovnici a vypálila dva varovný výstřely do jeho obličeje... "

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: dr. Ban Muž

Založeno: 24.10.2007, 13:48

tak jestli nejake krave prijde normalni resit manzelske spory vrazdou a jeste by nechala kritika "lincovat" davem nechal bych ji pro jistotu hospitalizovat na psychiatrii. a dvakrat denne klistyr a pumpovani zaludku, ono by ji to notoricke blbstvi nakonec urcite z palice vylezlo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 24.10.2007, 16:25

Tady je skutečně problém,pokud jsou děti...někteří muži je používají k vydírání typu,že je zabijí, zmrzačí...někdo zkrátka neunese, že by ho partner,kterého má "v moci"mohl opustit a je schopen všeho...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 14:38

O tom jsem neslyšel, ale že tak běžně činí tzv. matky je obecně známo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 25.10.2007, 14:45

Když se naši rozváděli, chodil se otec pravidelně věšet do krčského lesa. Vždy mi předem zavolal, na kterém stromě hodlá viset a pak "nenápadně" před barákem číhal, jestli ho vyrážíme hledat. Když se nikdo neobjevoval, přišel domů a svalil se na kanape.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 14:49

Vy jste ho evidentně psychicky týrali a měly jste být všechny vykázány z domu pro domácí násilí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 25.10.2007, 15:00

To víte, že jsme ho týraly. A nejen psychicky. Zavíraly jsme ho do kumbálu a musel klečet na hráchu. K večeři pak dostal za trest pár plesnivých kůrek a vodu z podolské vodárny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.10.2007, 17:09

Snad je to již promlčené, abyste s tím nakonec neměly ještě problémy, to by feminaciideoložky neunesly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Johny Muž

Založeno: 25.10.2007, 16:50

Drahá Vránolumpko, konečně chápu co se to na tobě podepsalo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.10.2007, 08:37

Jak se má nebiologické děŤátko, hvězdo jasná?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 26.10.2007, 01:14

Psychologie nás učí že demnostrativní sebevraždy a podobně jsou velmi často voláním člověka v krizi kterou neumí nebo nemůže svými silami sám vyřešit a je tedy cyhbou s tohoto faktu vůči němu vyvozovat moralisitické závěry.

Mimochodme platí li že jaká matka taková dcera, a že jste už tehdy byla v podstatě "to samý v bleděmodrým" se divím že se neoběsil raději na první pokus. já na jeho místě bych to s chutí udělal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 26.10.2007, 06:33

ale tyhle demonstrace dělají i muži...a mnozí rozhodně nejsou týraní.Tátův kamarád, jinak docela proutník, těžce nesl, že se s ním chce žena rozvést, tak se před ní oběsil na trubce od topení...na 120 kilo nestačila...:-))Jeho žena reagovala: než se oběsíš pořádně, tak předně sprav to topení...už to nikdy nezkusil

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 27.10.2007, 01:15

Normální člověk nepředpokládá, že se pod ním urve ocelová trubka. Ani když on sám váží 120 kg.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 27.10.2007, 06:11

Nemůžu soudit...pouze vím,že se podruhé vzali...:-)) a k jejich cti budiž řečeno, že syna do svých sporů nikdy netahali

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.10.2007, 08:45

Můj otec se ženil již poněkud stár, ty jeho excesy bych spíš přičítala počínající stařecké demenci. Krom toho celá jejich rodina byla trochu nestandardní. Což moje matka nemohla vědět, neboť se vdala, aniž by ho vlastně znala a to byla ta nějvětší chyba, co udělala. Rozváděli se až po 19 letech manželství a za to má můj obdiv. Nemohl se oběsit na první pokus, neboť žádný pokus ani nebyl. Bylo to prachsprosté vydírání. Tím si opravdu příliš obdivu nezískal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Ondřej Muž

Založeno: 29.10.2007, 11:55

Dopředu říkám, že jsem článek nečetl.

Jak by jste postupovala se ženou, která vyhrožuje otci, že mu sebere děti a ani nesplní zákonou povinnost sdělit mu kde děti jsou? A jak by jste nazvala ženu, která před dětmi otce nacve pánským přirozením, chcípákem, ...?

Nikdy jsem na ženu nezvedl ruku a nikdy jsem ji v ničem nebránil, přesto jsem podle ní ten největší šmejd pod sluncem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: týrat ženu je v pořádku?

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 29.10.2007, 13:45

Pravděpodobně bych pohrozila žalobou pro špatný vliv na děti...tohle se zkrátka nedělá...ubližuje to dětem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jana

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 16.11.2007, 19:31

Tebe by měl někdo týrat každej den, ty krávo.

Odpovědět na příspěvek

 

Zveřejnění článku v BL

Autor: Tonda-------- Muž

Založeno: 29.10.2007, 12:17

Odpovědí: 15

Chtěl bych upozornit, že Lubobův článek otiskly Britské listy.
I když Jan Čulík, jejich šefredaktor, v podstatě straní feministkám, je natolik profesionální novinář, že dá hlas i druhé straně. Dovedu si představit ten šrumec, který nyní nastal na genderových sekretariátech, protože BL skutečně čtou ti, kdo ovlivňují veřejné mínění. A kolik různých šmoků (proč tu neexistuje ženský adekvát?) teď horečně zpracovává
ödpověď. Je to opravdu významné, necháme se překvapit.
V podstatě to bude ale asi stejné, jako když diskutují feministky zde, t.j.
1)U průkazných faktů odvedení pozornosti na detaily.
2) Emotivní sprostoty typu fńukající chlapečkové atd.
3)Zamlžení celého problému a jeho zatažení na ideologickou půdu gender, kde se nedá věcně argumentovat a vyhrává ten, kdo umí lépe lhát nebo zná více ideologických sloganů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: gingo Muž

Založeno: 29.10.2007, 12:54

Britské listy mile překvapily. To jsem od nich nečekal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.10.2007, 13:01

Tondo, nejsem feministka a na těchto stránkách se snažím diskutovat seriózně a argumentovat věcně. Si tedy aspoň myslím. Ale neřekla bych, že by se to setkalo s nějakou moc bouřlivou odezvou. Až na několik čestných výjimek si tady většina stejně mele svou, jak těm ženskejm jde stejně jen o ty peníze a vykopnutí chlapa, popřípadě všechny diskutující šmahem onálepkuje jako feministky. Když napíšete, že na to máte názor úplně jiný a muže rozhodně za zdroj peněz nepovažujete, neb si v tomhle ohledu docela dobře poradíte, tak se vám dostane tvrzení, že samostatná žena je taky špatně, neb ta určitě chlapa vykopne, hned jak bude moct. Popřípadě tvrzení, že jsme potvory všechny a slušně se snaží chovat jen ty staré a ošklivé, neb by s nimi jinak nikdo nevydržel, ale ty se stejně přetvařují a při nejbližší příležitosti nastoupí scénář č. 1.

Takže ty "emotivní sprostoty o fňukajících chlapečcích" nejsou tak úplně mimo mísu.

P.S. Pavel Eisner se zmiňuje o termínu "šmočka", ale nejsem si jistá, jestli to není jen proto, aby konstatoval, že neexistuje ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: Tonda Muž

Založeno: 29.10.2007, 13:38

Fňukající chlapečci patří do stálého arsenálu nejméně dvou místních účastnic.
Vám, Alizon, rád přiznávám statut celkem poctivého oponenta.
Ale tady přece nejde už o muže a ženy, ale o to, jestli se podaří morální ospravedlnění a institucianalizaci práva na úrovni šíleného Caliguly.
A nemyslete si, že by na to doplatili jen muži, jako první by pak byly "narovnány" rozumně uvažující ženy a pak všichni, kdo nepatří do party vybraných. jakmile jednou dovolíte vykládat spravedlnost takto subjektivně, jak předvádějí zatím americké ale rády by i naš feministky, mydlíte svah, na kterém se svezou všichni.
Víte přece, že všechny i ty jakž takž fungující systémy, i společenské, mají tendenci k neuspořádanosti.To se může projevit lecjak. A je třeba nestále dělat zahradníka... nebo hodináře, jak chcete.. A zdá se, že to chápe mnohem méně žen, (které si myslí, že všechno funguje vlastně samo a chlapi se dokázali jen chytřeji přitočit k jakémusi okénku, kde se rozdávají výhody) než mužů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: MiS Muž

Založeno: 29.10.2007, 14:18

Akorát si redakce Britských listů mohla odpustit tu přiblblou poznámku za názvem článku.
"Týrání žen je fikce, ve skutečnosti ženy týrají muže"

Svojí levicově feministickou orientaci v sobě nezapřou. Tyhle podpásový komentáře v titulku jsou ubohý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 29.10.2007, 17:41

Škoda,že BL zrušily diskuse...to tedy Čulíka moc nectí

Odpovědět na příspěvek

 

alizon

Autor: lubob Muž

Založeno: 29.10.2007, 14:46

alizon, chtel bych se zeptat, jestli si myslite, ze v clanku je neco, co by si zaslouzilo reakci typu "emotivní sprostoty o fňukajících chlapečcích" & nebylo to "tak úplně mimo mísu." ?

dik za odpoved.

Odpovědět na příspěvek

 

Lubobe,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.10.2007, 17:37

to neměla být v žádném případě reakce na Váš článek, ale na Tondovo "v podstatě to bude ale asi stejné, jako když diskutují feministky zde, t.j. (...) 2) Emotivní sprostoty typu fńukající chlapečkové atd." - tedy na příspěvky, které se objevují v diskusích. A na to, že řada pánů často svou vlastní ukřivděností, umanutostí a neschopností či neochotou diskutovat zamlžují skutečné potenciální problémy, z nichž jeden byl možná naznačen v tom článku (i když se přiznám, že to beru cum granissimo salis). (Vy mezi ně ovšewm nepatříte, jste jeden z mála seriózních debatérů, s nimiž je radost diskutovat.

Myslím, že kdyby mnozí zdejší pánové necítili tu nešťastnou potřebu se vymezovat PROTI ženám a osočovat je ze všeho možného zla na světě, většina zdejších diskutérek by s nimi ve věcných záležitostech docela často souhlasila.

Ten článek je zajímavé zamyšlení a jako fňukání mi nepřipadá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Lubobe,

Autor: Tonda Muž

Založeno: 29.10.2007, 18:55

Alizon, napsal jsem to jasně- některé účastnice používají jako trik na shození protifeministických argumentů poukazy na fňukání - (možná tady někdo občas fńuká, já osobně sdělení, že někdo neviděl své dítě dva roky nebo že je ze syna vychováván nepřítel zas takové slabošské nepovažuji) na fňukání jako takovém stojí ovšem celý feminizmus.
Zrovna tak jsem si nevšiml, že by - až na excesy - se tu někdo vymezoval proti ženám. Proti feministkám ano a to zejména proto, že ty se vymezují proti mužům, jiný program nemají.Většina mužů zde chce udržet fungování normálních vztahů. Takže je to spíše naopak. Zdá se, že jsem vás přece jen trochu přechválil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Lubobe,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 29.10.2007, 20:03

Tondo, asi to vnímáme každý svou optikou (díky které samozřejmě úkorněji vnímáme to, co se dotýká přímo nás, a to, co ne, máme tendenci přehlížet) ale podle toho, jak to vidím já, se tu těch příspěvků o tom, že je někomu upíráno vídat své dítě nebo že je to dítě štváno proti němu, neobjevuje zas tak moc. A nevšimla jsem si, že by se TOMUHLE někdo smál. Naopak se tu řada dam opakovaně vyjádřila v tom smyslu, že považuje za naprosto nevhodné zatahování dětí do rodičovských sporů.

Já nepovažuji za fňukání konstatování takovéhoto faktu, ale výkřiky typu "všechny ženský jsou jenom na peníze a pak chlapa vykopnou" "ženský nemají smysl pro fér hru" a tak dále, a toho se tu objevuje dle mě požehnaně a mnohem víc, než těch opodstatněných stížností. Souhlasím s Vámi, že feminismus stojí na fňukání, a to je jeden z důvodů, proč se s ním neztotožňuji, ale pokud se chcete proti němu vymezovat, tak fňukání a shazování všech žen opravdu není nejlepší zbraň. (tím nemyslím konkrétně, že byste to dělal Vy, ale jsem toho tu svědkem dost často).

"Většina mužů zde chce udržet fungování normálních vztahů" - o tom sice nepochybuji, ale občas mi připadá, že vycházejí ze špatných premis a vůbec na to jdou fatálně špatně (tedy z hlediska strany, kterou se snaží získat) - viz namátkou neskutečný seriál p. Lajdara. Když k tomu ženská napíše, jak to vnímá ze svého pohledu (přičemž se snaží o objektivitu a nedělá jí problém konstatovat, že pitomě se chovala i ta madam), je vzápětí ztepána, že tomu nerozumí a že se dotyčný pán vlastně choval úplně skvěle. Já bych na místě pánů považovala takovou zpětnou vazbu (samozřejmě za předpokladu, že by byla kultivovaně podaná) za dost cenný pohled z druhé strany.

Totéž v bledě modrém je zde mnohokrát opakovaná teze, že ženy jdou jen po penězích - o tom jsem už psala výš. Když napíšete, že to není pravda (protože si zakládáte na tom, že si na své potřeby vyděláte sám a nepotřebujete se kvůli tomu pověsit na partnera), tak je to zase špatně, protože je to v rozporu s tradičními rolemi a vůbec samostatné ženské jsou zhouba rodiny. Totéž v případě domácího násilí - místo, aby dotyční uznali, že k tomu skutečně dochází, že to není žádná sranda a že skutečným obětem je asi opravdu potřeba pomáhat, ale že tu vidí velké riziko ideologického zneužití, tak začnou pro mě zcela nesmyslně popírat samotnou existenci toho jevu, případně ho bagatelizovat tím, že je to stejně většinou vyprovokované atd. To samozřejmě vyvolá ostrou polemiku, která ale směřuje úplně někam jinam, než by měla - o to, jestli DN vůbec existuje nebo ne, případně kdo je větší týraný chudák, zatímco zasloužená pozornost by se měla spíš upírat tím směrem, jak efektivně zabránit skutečným případům DN a na druhé straně minimalizovat zneužitelnost (fingování DN).

Myslím, že převážná většina diskutérek by s vámi souhlasila v tom, že někoho falešně nařknout z násilnictví a obrat ho o veškerý majetek je sviňárna, stejně jako bránit dítěti ve styku s jedním rodičem, navádět dítě proti rodiči... jenže mám pocit, že jsme občas tlačeny do pozice "však vy jste taky takové a pokud ne, tak jen kecáte", a to se nedivte, že čas od času někdo vypění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Lubobe,

Autor: Tonda Muž

Založeno: 30.10.2007, 08:48

Alizon, ve většině toho, co jste napsala s vámi souhlasím, ale problém je v tom, že váš přístup není pro většinu zde se objevujících žen typický.
Další problém je v tom, že feministky svou celosvětovou ofenzívou bůhvíkým podporovanou zrušily dosud platná pravidla slušné diskuse - např. princip příčiny a následku a rozdíl mezi obecným a zvláštním.
Jedna dáma má nesnesitelného manžele, což může být a nemusí být pravda, ale ženská porota se okamžitě usnese, že jsou nesnesitelní všichni muži. Něco jiného je, když to bude tak trochu hra v kavárně, něco jiného, když z toho uděláte dogma, podle kterého začnete předělávat společnost.
Domácí násilí je podle mne něco, kam se smíchaly případy, kdy si žena vlastním rozhodnutím vezme sadistu, nebo jiného psychopata a dostane se do neřešitelné situace. Z toho si nikdo legraci nedělá.
Ostatní případy, kterých je podstatně víc, a které se ještě navíc uměle našlehávají přináší běžný život: jeden nebo druhý z páru nebo oba stupňují konflikty do té míry, že dojde k agresi - ale to by se mělo řešit léčením obou aktérů (např. povinnou manželskou poradnou, kde by se věci objektivizovaly - ne tím, že jednoho z nich vyhodí policie z baráku. Všechny ty instituce, nadace a spolky, které se DN živí neustále zvyšují procentní počty napadených žen a ani je nenapadne zabývat se tím, jakproblém efektivně řešit. mají zájem naopak z toho dělat stále hrozivější fenomén.
Tak je to téměř se vším co femnistická ideologie produkuje - a nedivte se proto, že někteří zdejší přispěvatelé - mimochodem pořad si myslím, že jde o asi o nejvěcnější webovovou diskusi se občas vyjádři subjektivně, když vidí, jak obrovské prostředky i politická podpora jde na pomoc něčemu v důsledcích tak společensky ničivému jako je institucializované lhaní "výzkumnic" placených z daní občanů a feministické společenské "reformy" a právní normy, které vytvářejí pro muže ve společnosti status příslušníků ghetta.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Lubobe,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.10.2007, 15:13

Tondo, s většinou toho, co říkáte, také souhlasím. Zvláště to drbání nesnesitelných manželů - to se mi protiví i jako kavárenské řeči a do takové společnosti bych asi podruhé nešla. Když má někdo nějaký problém s partnerem, tak ho má řešit s tím partnerem a ne s kamarádkami.

Domácí násilí - tady taky souhlasím, i s tím, že by se mělo pomoct těm, kteří si vzali skutečně psychopatického partnera, a to bez ohledu na to, jedná-li se o muže nebo o ženu (jako by neexistovaly psychopatické ženské), a bez ohledu na to, že se na vzniku té situace sami částečně podíleli (vzali si někoho, kdo velmi často již před svatbou vykazuje patologické znaky, jen zamilovaní to nechtějí vidět).

Vřele souhlasím i s tím, že v těch druhých případech, kdy ani jedna strana není takhle chorobně zatížená, ale jeden nebo oba neumějí zacházet s konflikty a řešit je, je na místě především odborná pomoc. Věřím, že by se tak dalo zachránit hodně vztahů, ne každý má to štěstí, že může doma odkoukat, jak řešit běžné každodenní spory efektivně a bez ubližování.

Ale s tím, co říkáme na konci, tak docela nesouhlasím. Jednak mám pocit, že ta finanční i politická podpora "feministickým reformám" se tu obecně hodně přeceňuje, jednak si myslím, že celá spousta toho, co je tu považováno za "feministická rozhodnutí proti mužům" (např. svěřování dětí do péče žen) je ve skutečnosti jen setrvačnost "tradičních názorů", kterých se tu někteří pánové na druhé straně tak vehementně zastávají. Například toho, že rodina "uvnitř" je a má být doménou ženy, "navenek" doménou muže. Takže se jim na jedné straně ježí chlupy z toho, že by měli jít na otcovskou dovolenou (teď nemyslím POVINNOST otcovské dovolené, to je o něčem jiném), na druhou stranu vyžadují po rozvodu střídavou péči.

Myslím, že to bude něco podobného jako snahy o změnu přístupu v porodnicích (možnost tatínků u porodu, lidský přístup k rodičkám, miminko nepřetržitě u mámy) - to, co bylo před deseti dvaceti lety ještě naprosto nemyslitelné a kdybyste to vyžadoval, dívali by se na vás jako na blázna - se podařilo postupně prosadit natolik, že se z toho stává (bohužel ještě ne všude) celkem běžná praxe. A je vidět, že z toho nikdo neumírá, že to jde a funguje.

Já osobně si myslím (a mám k tomu dost dobrý důvod), že schopnost otců fyzicky se postarat o dítě nijak nezaostává za péčí matek. Ale k tomu, aby se změnil i přístup soudů, tohle musí vejít do obecného povědomí - když bude osobní péče tatínků natolik normální, že se nad tím nikdo nepozastaví, tak se jim bude mnohem snadněji prosazovat i péče o dítě po případném rozvodu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.10.2007, 12:32

tak tondo, vase predpoved se zacina naplnovat. prvni nenavistne reakce ad hominem (bod 2) uz prichazeji:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.10.2007, 14:49

Lubobe, doufám, že jste nemyslel ty moje ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: lubob Muž

Založeno: 30.10.2007, 15:15

nee, probuh, alizon. vzdyt vite, ze na mem pomyslnem seznamu serioznich diskuteru jste hodne nahore:-)
tohle prislo jinymi, postranimi kanaly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zveřejnění článku v BL

Autor: Alizon Žena

Založeno: 30.10.2007, 15:22

děkuji ;o)). občas jsem asi moc paranoidní ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

re článek v BL

Autor: Tonda Muž

Založeno: 30.10.2007, 09:24

Odpovědí: 1

Jo, mimochodem, podíval jsem se na BL a článek Lubomíra Bobka už v dnešním vydání není. Je to dost neobvyklá praxe redakce BL nechává většinu zajímavějších článku "viset" několik dní.
Domýšlím si možné důvody:
1/ Článek byl založen na ne úplně podložených údajích (pak ale je divné, že celá to rozsáhlá a dobře placená genderfamie nereagovala u neuvedla věci na pravou míru.
¨
2/ Zvítězil nějaký vnější tlak a redakce článek stáhla

3/ Redakce výborný článek stáhla z nějakého důvodu sama, čemuž úplně nerozumím, protože tak atraktivní a "žhavé" téma by jistě oživilo návštěvnost, což je konec konců jedno z hledisek životaschopnosti webového časopisu.

Tak nevím. Co myslíte vy, Lubobe? Mimochodem, přečetl jsem si váš článek ještě jednou, to byla úctyhodná práce a ukázka novinářské invence postavené na znalosti věci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek v BL

Autor: gingo Muž

Založeno: 30.10.2007, 10:58

Žádné překvapení u Britských listů. Nezklamali.
Objektivita a nezávislost je u nich již dlouhou dobu pryč.

Odpovědět na příspěvek

 

Jak znám domácí násilí

Autor: Marttt Muž

Založeno: 30.10.2007, 10:43

Odpovědí: 0

Moje bývalá žena mi vyprávěla o tom, jak se její otec opil a shodil matku ze schodů, až ji zlomil ruku. Hrozné že ? Teprve v průběhu manželství jsem se dozvěděl, že se to stalo v den, kdy se matka vrátila po půlročním flámu ze slovenska, kam odjela s kamarádkou i s malým děckem. Od té doby když slyším o tom, jak nějaký chlap něco udělal, říkám si, je opravdu takový blázen, nebo neunesl to, co mu dělala ta žena ? Ono se lehce odsuzuje chlapa, který pozvedne ruku na ženu i já s tím nesouhlasím. Ale ta žena mu mohla udělat věci, které bolí mnohem víc. Ne vždy, ale často. Já nevěřím na to, že se muži žení, aby našli vhodný boxovací pytel. Na rozdíl od feministek. I muži jsou lidi a můžou se zachovat zkratkovitě.

Odpovědět na příspěvek

 

ještě k Alizon

Autor: Tonda Muž

Založeno: 30.10.2007, 17:42

Odpovědí: 3

Alizon, opravdu se v podstatě shodneme, a jako už zasloužilý otec a potenciální dfědeček vím o čem je řeč. Ale malé dítě opravdu patří matce, z mnoha důvodů, tady opravdu pracují instinkty.
(Mimochodem u porodů zřejmě bývali kdysi dávno muži běžně, alespoňněkde poblíž) než je začaly pro jistotu odhánět porodní báby, které měly strach, aby když něco evidentně zvorají, otec nějak nezlobil.¨
Nějaké ty mužské instinkty samozřejmě jsou, ale příroda s tím moc nepočítá, jen v případě krizových scénářů. Uvedu malý příklad. Normální muž nepochopí, že malé dítě snadno prostydne. Prosadil jsem před lety, asi když bylo malému půl roku, výlet na běžkách do Průhonic, byl tenkrát krásný rok na sníh a nebyla ani moc zima, asi pět pod nulou. Měl jsem na sedačce fusak s beránkem ,ještě další spacáček pro malého a teplé oblečení a malý byl v sedmém nebi. Moje žena ale remcala celou cestu a jak se ukázalo měla pravdu, když jsme přijeli domů, měl kluk devětatřicet a angínu jako hrom. Od té doby jsem nechával v podstatě všechno rozhodování až do školního věku v podstatě na ženě.
Dovedu si představit, jak to bylo důlěžité v ¨historických dobách, kdy mateřský instinkt a případně i předávaná zkušenost rozhodovala o bytí a nebytí dětí v situacích v dobách bez jakéhos takéhos komfortu, kdy rizika utočila v podstatě řetězovitě.
Vzpomínám si také, jak bojácně jsem bral do rukou svého malého synka, s jakou nejistotou a jak to pobaveně sledovala moje žena, protože ta tam byla od toho, a věděla co a jak, stejně, jako když jsem pár let po tom učil já kluka fotbal to bylo opačně.
Ta mateřská otcovská dovolená je v podstatě prima, i když si myslím, že do toho jednoho roku je to daleko náročnější pro muže než pro ženu.To, že ženy v tomhle jsou často vjistější a vědí víc je to co jiím vlastně také přidává na kráse a přitažlivosti. Mladá maminka rozhodně fungující ve prospěch dítěte je navíc pro muže nejen okouzlující, ale zároveň fungující instituce, dodávající trochu jistoty ve zblázněném světě.
Asi víte, to o čem mluvíme, ty rozdíly, tvoří bohatost lidského života, stereotypy naopak hlásají ty ženy, které si nevědí rady ani samy se sebou a rády by kazipišsky pokazily svět ostatním tak, aby samy nemusely nést svou nedostatetečnost tak tíživě. Všimla jste si s jakou radostí oznamují feministky typu Tominové zvětšující se počet rozvodů?
Jinak díky, opravdu pěkně jsem si s vámi popovídal, teď ale už se chystám na nějakou večerní povinnost.
Když tak, odpovím vám ráno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ještě k Alizon

Autor: Alizon Žena

Založeno: 31.10.2007, 12:32

Tondo, já určitě nechci nijak snižovat úlohu matky, ale nejsem si jistá, za jakou část těch "instinktů" mohou hormony a za jakou neustálé opakování téhož úkonu.

Když se narodilo naše první dítě, byl manžel s námi v porodnici, a z počátku koupal a přebaloval on, abych si mohla odpočinout. Takže to uměl dřív než já, instinkty neinstinkty. Já jsem se to samozřejmě velmi brzy naučila taky, ale určitě to nebylo tak, že bych měla při manipulaci s miminkem pocit, že je mi všechno jasné a nikdo mě nic nemusí učit.

To s těmi porodními bábami - kdo ví, jak to před lety bylo, je možné, že to byl spíš zvyk - muže ani ženu nenapadlo, že by měl muž být u porodu, protože "se to prostě tak nedělalo". Ani dneska to ostatně není tak, že u porodu by chtěl být každý tatínek - někteří mají pocit, že by to prostě nezvládli, a ne všechny maminky by toho svého u porodu chtěly. Každý jsme prostě jiný.

To s tou neobratností při manipulaci s dítětem - myslím, že jste se těžko mohl rozhodnout správně, pokud jste až do té doby o tom nerozhodoval pravidelně. Málokterá činnost se nám podaří hned napoprvé, Vaše žena měla zřejmě před Vámi toho půl roku náskok ;o)) a možná kdybyste to po prvním nezdařeném pokusu nevzdal, naučil byste se to taky (tím nechci kritizovat Vaše rozhodnutí, že to bylo jinak, jen malinko zpochybnit to, co jste říkal o své neschopnosti).

Já nevidím problém v tom, že by se tatínek nemohl naučit komplet se postarat i o mimino (krom kojení tedy). Dřív v době těch kontinuálních rizik byla specializace určitě praktičtější a do určité míry je praktičtější i teď. Mně spíš vadí (což není Váš případ), když někdo argumentuje tím, že se o mimino nepostará v podstatě z pohodlnosti. Maminka, aby mohla fungovat, si také potřebuje občas od dětí odpočinout a vyrazit si třeba zacvičit nebo jen se tak projít, ale SAMA, bez dětí. Nehledě na to, když třeba na částečný úvazek pracuje nebo nedejbože musí do nemocnice. Ono to ani s tím miminem opravdu není taková věda, aby se to nedalo aspoň občas zvládnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ještě k Alizon

Autor: Tonda Muž

Založeno: 31.10.2007, 22:12

No, asi se nepřesvědčíme, já jsem zažil už Jedno poroučení větru dešti a tohle smazávání pohlavních rozdílů mi připadá ještě pitomější.To že si lidé ve vztahu vzájemně vypomůžou je samozřejmé, ale to je věc výchovy, kterou ovlivňují zase spíše ženy. Mně to připadá jako hraní s černobílými figurami, aby někdo nemusel hrát s černými - je zo spravedlivé, ale moc si nezahrajete. A to je to, kam dnešní společnost směřuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: ještě k Alizon

Autor: Alizon Žena

Založeno: 01.11.2007, 01:10

Tondo, asi Vám ne úplně dobře rozumím.

Poroučení větru dešti bylo nařízené shora a nemohlo fungovat. Naproti tomu osobní péče obou rodičů o svého potomka je věcí soukromé dohody těch dvou, ale snad ani nemůže být jiná než blahodárná. To, že otec umí zcela samozřejmě přebalit mimino, není přece žádné smazávání pohlavních rozdílů, stejně tak jako tím, že ženy chodí do práce, nejsou o nic méně ženami.

Mění se podmínky, ve kterých žijeme, a my se měníme s nimi. Není na tom nic špatného a neřekla bych ,že dnešní společnost směřuje někam, kam by neměla - jsme na tom co do mezilidských vztahů IMHO mnohem, mnohem lépe než za komančů a bude to ještě lepší.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.