Doporučujeme


03. září 2007

Politika

Redaktor: jjj

Aktualita

Visíš mi půl mega, máti!

Zkušená advokátka Klára Samková-Veselá popisuje ten SKUTEČNÝ PROBLÉM dětí po rozvodu rodičů.

JUDr. Klára Veselá-Samková

Známá právnička Klára Veselá-Samková hravě spočítala, že každá matka, která své dítě svévolně připravila o jeho otce, mu dluží minimálně půl milionu korun nutných na nápravu jeho vztahů s okolím.

Visíš mi půl mega, máti ..... může říct každé dítě,kterému matka zabraňovala ve styku s jeho otcem. Iniciativa ministryně Džamily Stehlíkové tomu nezabrání.

Pokud dítě starší čtrnácti let projeví před soudem svoji vůli, u kterého rodiče chce být, nebude mít dle nové iniciativy ministryně Džamily Stehlíkové soud jinou šanci, než se jeho přání bezpodmínečně podvolit.

Ačkoliv se to možná zdá absurdní, s návrhem paní ministryně nesouhlasím, a to dokonce z několika zcela protikladných důvodů.

První výhrada se týká věku čtrnácti let. Proč zrovna čtrnáct?? Za svou patnáctiletou praxi advokátky zabývající se rodinným právem jsem se totiž setkala s názory dětí mnohem a mnohem mladších, které byly schopny svůj názor vyslovit a zcela kompetentně jej obhájit. Pozoruhodnou zkušenost mám s mladšími školními dětmi, které zejména dbají na spravedlnost a urputně odpočítávají dny strávené s tatínkem a s maminkou, aby byly napůl. Takovéto děti bývají velmi často jedinými rozumnými tvory v rodinných přích. Nikdy nezapomenu na svůj přímo freudovský "přeblept "v jedné svojí závěrečné řeči, když jsem u velmi vypjatého soudního jednání soudu navrhla, aby svěřil rodiče do péče nezletilého. Oba rodiče byli vysoce erudovaní lékaři a chlapci bylo asi dvanáct. Z nonverbální komunikace všech tří soudců jsem vyrozuměla, že pokud by to bývalo jen trochu možno, mému návrhu by velmi rádi vyhověli….

Dalším důvodem, proč jsem proti, je ovšem manipulovatelnost dítětem. Syndrom zavrženého rodiče není legrace, kterou si vymysleli psychologové z nudy, ale strašné psychopatologické pokřivení osobnosti, které vede přímo ke vzniku osob, které např. prof. Koukolík nazývá deprivanty: to jsou osoby, které se sice nedopouštějí trestných činů, ale svým jednáním a chováním otravují vzduch na míle daleko. Z nich se rekrutují notoričtí stěžovatelé, šikanující jedinci a taky ti, kteří za každou cenu musí být nad někým nadřazeni a ty podřízené se cítí plně oprávněni pěkně zadupnout.

Nejstrašnější na tom je, že dítě, které je pod vlivem programujícího rodiče, nemá vůbec šanci se samo programování ubránit, ba často je ani nemůže rozpoznat. Byla jsem svědkem toho, jak k soudu přišel právě čtrnáctiletý chlapec, který posléze vypověděl, že svého otce nenávidí a že jej nikdy nechce vidět... Mohl si opravdu učinit nezávislý názor, když jej naposledy viděl ve třech letech a od té doby byl jen každých čtrnáct dnů odstraňován z domova svojí matkou, aby ani výkon rozhodnutí nemohl být uskutečněn?? Já jsem viděla vcházet do soudní místnosti (neboť výslechu nezletilého nesmí být přítomni ani rodiče ani advokáti) jenom vyčouhlé, ale shrbené stvoření, bez jakéhokoliv jasu v oku, bez schopnosti podívat se svému okolí do tváře. Soud posléze zakázal styk otce s dítětem (čímž jen tak mimochodem zlegalizoval dlouholeté protiprávní jednání matky), neboť styk syna s otcem údajně příliš syna rozrušoval a narušoval mu psychiku. Dítěti bylo vyhověno, čímž definitivně byla dokončena jeho psychická devastace.

Za tu dobu, kdy v rodinně právních záležitostech zastupuji takřka výhradně slabší pohlaví, tedy, rozuměj správně, muže, jsem vyslechla takové množství důvodů, proč dítě s otcem nemůže být, že by z toho byl pomalu další díl Ottova slovníku naučného. Protože tento text takový rozsah nedovoluje, vymezím opakem jenom některé pojmy a situace:

Přísahám tímto na hlavu svého vlastního dítěte jakož i na zdraví a duševní pohodu těch desítek dětí, které prošly mýma zlotřile – advokátskýma rukama, že děti p ř e ž i j í :

1) stravování výhradně v McDonalds či Kentucky, nalévání se kolou a to jakkoliv dlouhou dobu. Až jim to začne být škodlivé, přestane jim to totiž chutnat a k vaření brokolice s máslíčkem přinutí své otce samy – vyzkoušeno opakovaně. Další hafo výzkumů na dané téma viz. www.medline.com – vynikající to americký server na téma zdravovědy.

2) pánskou jízdu na ryby, péči o domácí zvířata jakkoliv nesmyslná a v takřka jakémkoliv rozsahu, (dosvědčuji tarantule i pitbulteriera), motorkářské závody, chození spát po půlnoci, sjíždění divoké řeky na raftu pod horou Ararat v Turecku (a blonďatější dítě jsem v životě neviděla), rvačky s vlastními, nevlastními i přiženěnými/přivdanými sourozenci, trvalý život na hausbótu v jedné kajutě v pěti lidech, noční akce souosobí nazývající se Kabáti, Black Sabbath či jakkoliv jinak a produkující zvuky, o nichž jejich otcové tvrdí, že je to muzika, či účast na jakékoliv jiné činnosti, o jejíž existenci žádná normální osoba (rozuměj žena) nemá ani ponětí, natož aby se zabývala takovou pošetilostí, že by ji provozovala. Co víc a co hůř, z nepochopitelných důvodů si to ještě, potvory jedny mrňavý, užívají.

3) zapomenutí podání protialergických léků, a to i v plné pylové sezóně, nepravidelné užití antibiotik, zlomení jakékoliv končetiny (nakonec mně obě známé prokazatelně srostly), roztržení rtu (mého vlastního dítěte) a jakoukoliv jinou další ve střední Evropě a širším okolí se vyskytující chorobu.

K tomu si dovolím připomenout jeden rozhovor advokátky a jejího klienta, který se odehrál asi před třemi lety asi o půl desáté večer. Bylo to po dlouhém celodenním vyčerpávajícím jednání, kdy byl uzavřen kontrakt na dodávku IT služeb v hodnotě několika desítek milionů korun:

Klient: Proboha, co mám dělat! My máme neštovice!
Advokátka: Dobrý večer, promiňte, ale kdo „my“, předpokládám, že mezinárodní holdingy nedostávají neštovice, co se děje? Protistrana chce odstoupit od smlouvy??
Klient: Ne, ne, vše v pořádku, ale dcerka má všude pupínky! (následuje zevrubný popis kvantity, kvality a sítě souřadnic pupínků, jak lze od správného českého inženýra očekávat).
Advokátka: Má horečku?
Klient: Má 38!!! (následuje delší instruktáž o paralencích)
Klient: Ale ona se škrábe (následuje instruktáž o tekutém pudru, enciánové violeti, bavlněných rukavičkách, čajíčku a Harry Potterovi zamáčknutém do DVD-čka)
Advokátka: A můžete mi říct, proč voláte v této věci svému advokátovi?
Klient: (dlouhé táhlé zakvílení)... Ale mně nikdo jinej teď nenapad!

Závěr: z toho plyne, že když padne kosa na kámen, jsou i ve věci dětí muži nakonec schopni naprosto čehokoliv. Jsou dokonce schopni i tak naprosto nebývalé a nevídané věci, jako říci si o radu.

Vím, že se to může znít jako špatný vtip nebo přehánění, ale faktem je, že ať se dítěti stane s otcem c o k o l i v zlého, je i to zlo vždy lepší, než kdyby vlastního otce nemělo.

Nejdříve k tomu vlastnímu otci: častokrát se říká, že je jedno, jestli dítě vychovává vlastní otec nebo roli mužského vzoru přehrává nový partner matky. Není to jedno, protože jsme primáti a někteří z nich, na příklad gorily, provozují takovou pěknou věc jako je infanticida. To nově nastoupivší alfa samec pěkně povraždí všechna novorozeňátka a způsobí potrat těhotným samicím, aby se nezdržovaly péčí o děti jiných – v tu dobu již neúspěšných – samců - a byly naopak k disposici jim a jejich budoucímu potomstvu. U lidí pochopitelně kulturní evoluce učinila své, ale přesto se tyto naše biologické kořeny leckdy vynoří ve velmi nečekané podobě. Zájmy nového partnera a dřívějšího dítěte matky se mohou velmi snadno zásadním způsobem rozcházet a je nabíledni, kdo vyhraje.

Pokud si někdo myslí, že i když nový partner matky je úžasný a biologický otec ustoupí ze svých pozic, že se to dá konsenzem narovnat – špatná zpráva: nedá. Zavěnujte se studiu psychoterapeutické metody rodinných konstelací (viz např. www.systeminstitute.cz, www.hellinger.com) a poleje vás mrazivý pot. Svoje vztahy a vztahy ke vztahům si nesete od dětství a navíc můžete kopírovat vzorce chování po generace a generace.

Nu, a co je tak strašně důležité na tom skutečném vlastním otci?? Trocha biologie okořeněné starým dobrým Sikmundem nikoho nezabije:

Jak známo, lidská mláďata se rodí značně nedovyvinutá, vlastně oproti jiným savcům téměř jakoby nedonošená. Péče matky v prvním roce – a zejména prvním půlroce života má mnoho společného s klokaní kapsou onoho nám sympatického vačnatce. Nevyvinutost lidských mláďat je determinována šířkou porodních cest a jejich šířka je opět limitována vzpřímenou chůzí: od doby, co chodíme po dvou, se naší pánví nic širšího než smáčknutá dětská hlavička s nesrostlými lebečními švy neprotáhne, takže vyvinutější děti být už nemohou. Zhruba koncem prvního roku života se začíná pouto dítě – matka uvolňovat a dochází k jevu zvaném triangulace. Do hry vstupuje druhý z rodičů, otec. Říká se, že vztah k otci, což je první z d a l š í c h vztahů po vztahu dítěte výhradně k matce, je bránou, kterou se prochází ke všem dalším vztahům. Jaký je vztah k biologickému otci, taková je kvalita vztahu ke všem ostatním lidem, včetně vlastních partnerů…..

Jistěže i zborcený vztah k vlastnímu otci lze vyřešit, narovnat a srovnat se tak i s ostatními vztahy, kterými životem procházíme. Nemůže toho ale člověk docílit sám – k tomu mu schází sebereflexe a zpětná vazba. Obvykle se toho lze dobrat při dlouhodobé návštěvě psychoterapeutických skupin a při neméně dlouhodobých návštěvách psychoanalytika. – Čímž jsme u těch peněz z nadpisu, které určitě byly zdrojem pobouření. Aby psychoanalýza zafungovala, je třeba alespoň 500 hodin (1000 podstatně lépe). U dobrého psychoanalytika stojí jedno sezení tisíc korun…… Tak tady máte to „půl mega“ – zátěž a dluh, který vloží matka na duši svého dítěte, když mu říkala, že tatínek je debil a určitě by se stejně nepostaral, a kromě toho je to lump, který když bil mámu, určitě zmlátí i je.
I kdyby je zmlátil: pouhý fakt, že je, dává daleko menší šanci vzniku deprivace dítěte než jeho ochrana před (v naprosto vyčerpávající většině neexistujícím) otcovským útokem.

Jistěže je paní ministryně – stejně jako v mnoha dalších případech svých aktivit – vedena dobrými úmysly. Jenže ty, jak známo, vedou do pekla.

Abych tedy stále jen nekritizovala a nevypadala že jsem už taky zralá na šaškec, dovolím si navrhnout řešení, a to řešení v zemích Koruny České silně neobvyklé:
DODRŽUJTE ZÁKON


Na mysli mám zejména dvě ustanovení Zákona o rodině:

§26 odst. 2
Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů…

(Doba, kdy „svěření do péče“ bylo faktickou exkomunikací druhého rodiče, by měla definitivně skončit. A soudy stále oblíbený model „styku“ otce a dítěte od pátku 19,00 do neděle 18,00 je opravdu pod úroveň 21. století)

§27, odst.2, věta druhá:
Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

(Takže „nedáš“ dítě?? Automaticky soud předpokládá, že dítě programuješ. Když programuješ, psychicky týráš. Když psychicky týráš, nejsi způsobilý k výchově dítěte. Nazdar – odchod bez pocty...)

Takže když se to tak vezme kol a kolem, není vlastně o čem psát a paní ministryně nemá co navrhovat. Ještě aby tak soudy neměly co soudit, to by pane bylo…..

P.S. Děkuji za svoje dlouholeté vzdělávání v oblasti psychologie a psychiatrie:

Klinickému psychologovi PhDr. Jiřímu Tylovi (www.biofeedback.cz)

Předsedovi České psychoanalytické společnosti doc. MUDr. Václavu Mikotovi

Autorka: Klára Samková-Veselá


Zdroj: Blog.aktuálně.cz - Klára Samková-Veselá 30.8.2007

Přečtení článku: 1215779x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

09.02.2017, 14:05   Každá třetí žena rozbije rodinu
31.01.2017, 10:05   Rozvod zvládají muži hůře než ženy, i když si lidé myslí pravý opak
12.01.2015, 13:44   Upadla mi na zem, brání se žena obžalovaná z týrání dcery
20.11.2014, 14:50   Matka ve vedru zaháněla žízeň kořalkou. Pak se s dítětem potácela ulicí
02.11.2014, 12:29   Jogurt s fridexovou příchutí


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Mám dojem

Autor: Muž

Založeno: 03.09.2007, 05:59

Odpovědí: 38

že tento příspěvek se místním amazonkám moc líbit nebude.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Mám dojem

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:24

Nejsme Amazonky, a ty nejsi náš pán a nikdy nebudeš - http://burkaburka.blog.cz
/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: Zuzana Liu Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:39

Mě např. jednou manžel, když byl opilý praštil zezadu pěstí do zad. Spadla jsem a nemohla jsem dýchat a nemohla jsem pohnout nohama. Odtáhl mě za nohy do koupelny, zavřel a šel v klidu spát. Asi po půl hodině se mi podařilo vstát, v zádech mě pořád bolelo, na rentgenu zjistili nalomené žebro... Dávno jsem se s ním rozešla a bylo to jako v hororu... Trauma mám na zbytek života, nedokážu již žít s mužem.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: Lentilka Žužu Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:40

Mě zase jednou bil pěstí do obličeje a o moje brýle si roztrhl kůži na kloubech. Když zjistil, že to není moje krev, ale jeho, co na ruce má, začal mě nutit tu krev z jeho ruky lízat a řval na mě abych se podívala, co jsem udělala!
Nelízala jsem a tak mě chytil za vlasy a mlátil mi hlavou o zem, a přitom mě pěstí ještě bil. Předstírala jsem bezvědomí, ještě i potom pokračoval, nakonec do mě asi třikrát kopl nohou a když jsem se nehýbala, plivl na mě a řekl, svině, nic nevydržíš!
Žiji od té doby se svými dvěmi dětmi u rodičů a soudíme se o děti, které zvrací pokaždé už den před tím, kdy s ním musí jít, aby nám je soud neodebral. Muže už nechci nikdy ani vidět, zvedá se mi žaludek, jen pomyslím na jakýkoli sex.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.09.2007, 19:40

Lituji Vás ,všechny ženy jímž je ze strany mužů (spíše bych řekl hovad) ubližováno.Lituji tímto jakéhokoliv člověka který se nedokáže ubránit jinému,jenž ho bezdůvodně napadl.
Nelituji Vás ale jako manželku muže ,kterého jste si dobrovolně vybrala jako svého ideálního životního partnera a otce Vašich dětí.Před sňatkem jste si jej jistě vybrala z mnoha možných partnerů pro jeho mužnou a drsnou povahu, potom jste se jistě mnoho měsíců či let poznávali v reálném životě (tedy nikoliv jen na zábavách).Až když jste si byla jistá vhodnou volbou jste souhlasila se svatbou a později i se založením rodiny.A dnes najednou se Vám to nelíbí.
To nechápu.Člověk každý dem nemění povahu a jednání.Nevěřím tomu,že byl před svatbou jiný.Promiňte mi moji otevřenost,ale nebylo to spíše tak,že jste se po dlouhé dvouhodinové známosti s někým bez antikoncepce vyspala a druhý den jste se divila s kým.Další měsíce jste se divila většímu bříšku a prstýnku na prstu.Dnes se divíte zpackanému životu.A zítra se budete divit otázkám dětí,jenž se ptají na to,proč jste jim nevybrala lepšího tátu.Ptejte se sebe,kde je chyba.Ptejte se Vašich rodičů jak Vás připravili na život,na výběr partnera co a kdy Vám řekli o antikoncepci.Mě ani mojí manželku toto rodiče neučili(manželčini rodiče byli věřící,moji byli rozvedeni),museli jsme pátrat sami.Brali jsme se po 3 leté známosti,dcera se narodila 2.5 roku po svatbě.V té době totality jsme procestovali republiku křížem krážem pod širákem .Poznávali jsme se v horku ,dešti,zimě,hladoví,žízni
ví bloudíce lesy atd.Tam přetvářku nepoznáte.Mám doma velké dcery a nedělám si iluze,že budou ihned mít tu šťastnou ruku při výběru partnera.Moderní antikoncepce kromě jiného alespoň zajistí,že dodělají školy(ta starší je na vysoké),že partner je skutečně takový jaký je i ve vypjatých situacích a nebudou muset později řešit podobné situace jako Vy.Starší dcera má stálého partnera pár let a již ho také leckde protáhla.
Mladší je na ZŠ a také se o ni nebojíme.
Takže závěrem:Svůj život jste si zařídila sama a pokud špatně,je to především Vaše chyba.Nelituji Vás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:42

Jsi totální ignorant, který o životě neví vůbec nic a sám zřejmě taky týráš ženu i děti, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.09.2007, 10:09

klaro, prosim vas, pokuste se vyvarovat techto emocionalnich vylevu & neopodstatnenych narceni.

dekuji

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.09.2007, 15:09

Vážená Kláro,můj příspěvek se vztahoval k předchozímu názoru Zuzany a Lentilky.Reakci jsem očekával tedy především od nich.Neznám je,proto jim vykám.Vy mě zřejmě znáte lépe-proto mě asi tykáte.
Zda jsem totální ignorant skutečně nevím.Problémy s autoritami jsem vždy měl,mám a mít budu.Že nevím o životě nic? Mohu Vám oponovat.Můj život byl velice zajímavý.Prvních 15 let peklo(rozvod rodičů,život s matkou),dalších 20 let očistec(studium bez peněz,založení rodiny,péče o ní z jednoho platu přes 10 let-kdy nám nikdo nepomáhal) a nyní jsem 15 let v ráji(to co jsem zasadil vzkvétá a dává ovoce).
V posledních slovech jste mě ale prokoukla.
Ano, biju ženu a své 2 dcery.Na obhajobu uvádím,že tak činím jen 1x ročně na velikonoce.Podrobnější popis mého řádění najdete v příspěvku z 9.4.07.Je skutečně nechutné si představit jak běhám po sídlišti a s pomlázkou honím paní,případně dcery (ty už honí jiní kluci).Nebojte.Příští rok je přestupný, to budou holky dávat výprask klukům.Však se na to už moje ženský těšej a já postupně blednu.
Teď zpět k tématu.
Trvám na tom,že uváděné nešťastnice nelituji.Tím chci říci,že je hlavně na nich samých,zda tento stav chtějí změnit a co pro to jsou schopny udělat.Důležitá je i pomoc okolí.Z leckdy fundovaných příspěvků usuzuji,že řada diskutujících má slušné vzdělání.Jestliže tedy chcete bojovat,nebojujte s našimi jinými názory, ale bojujte s vlastní nepříznivou sitací.Za dobré a konkretní rady se tady neplatí.Žádnou otázku jsem tady v diskusi ale nezaslechl.Kde je chyba?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.09.2007, 09:16

Dobrý den, Johny. Já se na ten Váš velikonoční příspěvek pamatuji a v této souvislosti mám pro Vás otázku čistě technickou:

Jste ten samý Johny, co tu v poslední době diskutoval např. pod článkem Vláda ukončí program na podporu podnikání žen (31.7.07) nebo Feministky, čarodějnice a opičky bonobo (25.6.07) ?

Odpovědět na příspěvek

 

Vy si vede záznamy a rejstřík?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 11:04

Pracujete na BIS nebo vás za to platí Marxová-Tominová z peněz na sociální péči?
Nebo je vaše estébácká kartotéka lidí a jejich výroků důsledkem neléčené paranoje?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 13:10

Určitě není, "tamten" Johny byl *. Tento Johny se mi líbí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 05.09.2007, 13:23

Gratuluji k dobré paměti.K uvedeným článkům jsem ale opravdu nic nepsal.Zřejmě tady mám dvojníka. Budu si tedy muset upravit jméno nějakým znakem-základ ponechám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Kristina Žena

Založeno: 05.09.2007, 14:57

Díky, potvrdil jste mi to, co jsem si myslela. Vaše styly jsou velmi odlišné - jednoznačně ve Váš prospěch. Myslím, že se tu pohybuje troll, co si půjčuje cizí nicky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: mika Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:43

Johny, napsal jste to krásně, musím s vámi souhlasit. Tedy kromě poslední věty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: ringo Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:29

Souhlas.
Taky nechápu, proč mám ze svých daní platit někomu za jeho nezodpovědné chování. Proč mám platit za to, že já jsem ke vztahu se svojí partnerkou přistupoval zodpovědně. Každý, kdo tady bulí byl dospělým člověkem v okamžiku svatby. Za své životní rozhodnutí si musí nést zodpovědnost sám a hledat především vinu v sobě a né nikde jinde !!! Doufám, že v nikdo nechce tady mluvit o vynucených manželstvích o kterých rozhodly rodiče. Copak někomu jeho životního partnera/partnerku někdo přidělil? Všem místním zamindrákovaným nešťastníkům a nešťastnicím by měl soud zakázat vyhledávat opačné pohlaví.
To co tady čtu jsou výkřiky nesvépravných lidí, kterým bych nesvěřil do péče ani kočku. Pokud se někdo nechává léta mlátit, tak je to masochismus. Když je taková ženská ochotná žít léta s debilem, tak jí těžko někdo pomůže. Natož tenhle web.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: mika Žena

Založeno: 03.09.2007, 23:50

Souhlasím s Johnym, ale nemůžu přijmout vaši tvrdost. Nečtu výkřiky nesvéprávných lidí, jen nešťastných žen, poznamenaných na celý život, které ani jinak reagovat nedovedou, proto jakákoliv diskuze s nimi je prakticky nemožná.
Pročtěte si diskuze těchto stránek, zjistíte, že mužů, kteří mají smůlu ve výběru partnerek a od ženského pokolení očekávají jen to špatné, se to tu přímo hemží.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.09.2007, 18:46

Já s Vámi také souhlasím.Nelituji ani muže,co si vybrali špatné protějšky a potom tady brečí nad kukaččími dětmi,únosy dětí atd.Když se něco nepovede máme každý snahu svalovat vinu na druhého a říkat:"On (a) je takový špatný (á).Nikdo neřekne :"Já jsem byl (a)taky blbej(á)". Copak nikdo nechápe,že absolutní většina rozvodů a všech tahanic o děti má počátek někde na začátku dospělosti.Ať nám ti nešťastníci řeknou,kde se seznámili.V jakém prostředí a jak dlouho prožívali námluvy(diskotéky,sport,s
polečné záliby atd).Zda se brali z lásky, nebo zda z donucení,neboť dítě bylo na cestě.Jaký byl partner před svatbou a jaký je nyní.Proč nebránili neplánovanému početí atd.
Znám desítky diskotékových příběhů ,které vypráví o "nesvéprávných" jedincích,kterým spadl tehdy rozum do kalhot a zdá se, že tam zůstal dodnes.Takoví dnes nadávají na partnera,na práci ,na politiku atd .,ale nepodívají se nikdy do zrcadla.
Mám v příbuzenstvu také jednoho alkoholika s manželkou.Bývalý lampasák ,dnes krmí bejky.Opět diskotékový příběh.On byl o 10 let starší,drsňák a nikdo na něj (i v chlastu) neměl.Ona byla(rádoby zkušená) okouzlená mladá holka,která dokázala vzdorovat sexu jen chvíli.Těch zábav i sexu bez ochrany bylo více,takže děcko bylo brzy na cestě,svatba,za pár let nepochopitelně další děcko.Pomoc odmítala,odmítá a asi bude odmítat.Prachy maj prochlastaný,bydlí v zanedbaném pronajatém bytě,hrozí jim pomalu vyhazov.Po 17 letech manželství je ON fyzicky i mentálně vyřízenej,stále opilej a stále drsnej.Potřebu vykonává v místech,kde zrovna je,na stejných místech i zvrací.Ona se psychicky hroutí odmítaje pomoc.A děti to sledují.Nedávno to dospívající děcko povědělo:"Táta by neměl pít, ale oni pijí všichni chlapi".I to děcko již bere chlast táty jako něco normálního.Jak si bude ono vybírat svého partnera.Poučí se? Nebude se historie opakovat?Tahle příbuzná by si tohodle pakouše určitě nevzala kdyby nemusela.Tak proč musela? Protože byla těhotná.Proč byla těhotná?Protože byla okouzlená,nedokázala odmítnout a neznala svojí antikoncepci (ten blb ji nezná do teď).A proč neznala svojí antikoncepci? Protože její rodiče ji sami neznali,vychovávali jen se zdviženým prstem.V pravdivém příběhu je jasný padouch i jeho oběť.
Já je však oba nazývám pitomci.Ještě se divíte mé tvrdosti bez soucitu nebo chcete další příběh?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: mika Žena

Založeno: 05.09.2007, 09:38

Reagovala jsem na Ringův příspěvek, který mi přišel mírně pokrytecký - tolik mužů tu nadává na ženské plémě, ale málokterý jiný muž jim vysvětlí, že vina je i na jejich straně, že si měli partnerku líp vybírat, víc ji poznat.
Přesto, pokud žena svého partnera psychicky týrá tak, že se z něj stává troska a pokud muž soustavně týrá a mlátí svou partnerku, odpustila bych si ty pohrdavé kecy o masochistech, kteří si ve svém utrpení libují. Tady je na místě soucit a snaha týraným lidem pomoci.

Vaše příspěvky mi vůbec nepřijdou tvrdé, jen ralisticky popisujete, co se v životě stává. Nekloužete po povrchu jako mnoho zdejších diskutérů (všechny ženský jsou příživnice!), nedíváte se na svět černobíle a to je mi sympatické. Další příběhy psát nemusíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 12.10.2007, 18:27

Hlavně si ti kreténe Johny "II" změn nick! Já tu byl dřív a např. s Majou a Alizon... si tu notuj pod jiným, svým nickem. Díky. JOHNY

Odpovědět na příspěvek

 

To je ten základní rozdíl:

Autor: Milan Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:52

Když se muž žení, předpokládá, že se jeho manželka po svatbě nezmění. Chce, aby byla furt taková, jakou si ji bral.
Když se žena vdává, předpokládá, že se jí podaří muže úplně ovládnout a změnit pod svých představ. Proto taky se do svatby přetvařuje, aby muž nevěděl, jaká vlastně je a co chce a hodlá udělat (s ním).

Viz zde: http://hamilton.bloguje.c
z/579181-zena-architektka
-muze.php

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Jakub Muž

Založeno: 04.09.2007, 07:06

A proč já mám ze svých daní platit někomu antikoncepci? Nesouhlasím s jejím užíváním, protože je to proti přirozenosti, je to perverzní.
Proto, aby se mladé a starší ženské mohly kurvit se svými souložníky? Děkuji, už jsem zvracel.
Jsem katolík a věřím, že nic takového, jako umělé zabránění početí, není v Božím plánu se stvořením(vzpomeňte na příběh biblického Onana((kterého Hospodin zahubil proto, že praktikoval přerušovanou soulož)).
Je to neskutečný hnus, zabraňovat dětem přijít na svět a hedonisticky si užívat. Chováte se hůř, než starověcí Římané! Však taky trest za vaše ohavnosti bude větš, než za jejich. Muslimové už vám ukážou, jako se to s antiko má.
Místo vychovávání ke zdrženslivosti, čistotě srdce, vychováváte sebe a své děti(!!!) k životu v hříchu, prasárnch a nčistotě. Cožpak se ničeho a Nikoho nebojíte?
Jste k blití a vaše soustrastné, zůčastněné rady("antiko vše vyřeší a všem pomůže") jsou jen hnusným alibismem a přiznáním vlastní neschopnosti ovládat se. Jste jak zvěř, které nemajíc rozumu, chová se dle vlastního pudu. Čím se lišíte? Jen tím, že vám vaši vědci vynalezli sofistikovanou metodu, jak očůrat přirozený řád věcí? Asi opravdu ano. Ale budete sklízet, co jste zaseli. Evropa, Čechy a celé multi kulti, konzumní společnost vymírá a požírá sama sebe. Jste nad propastí a jediný, kdo vás zachraňuje natalitou, jsou lidé věřící(tedy ti, které jste ještě nedostali). Vy se jim odvděčíte tím, že je označíte za tmáře a blázny, když mají víc, než jen dvě sobecké děti. Hnus, je mi z vás na blití. Ten rozklad a hniloba je cítit všude.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: maja Žena

Založeno: 04.09.2007, 08:06

:-)))))))))))) děkuji za pobavení

Odpovědět na příspěvek

 

MajaAdélaAdaPavliBoženkaKlára

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 08:10

pronesla moudro dne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor:Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:25

Antikoncepce se neplatí z daní :-P

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: maja Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:27

Za to na náboženské pomatence se z našich daní bohužel bere.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:28

"Jste nad propastí a jediný, kdo vás zachraňuje natalitou, jsou lidé věřící(tedy ti, které jste ještě nedostali). Vy se jim odvděčíte tím, že je označíte za tmáře a blázny, když mají víc, než jen dvě sobecké děti. Hnus, je mi z vás na blití. Ten rozklad a hniloba je cítit všude."

Opravdu muzska racionalita, doufam, ze pritomni muzi a Svaz muzu na tohle neco reknou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.09.2007, 16:27

ja vam k tomu reknu jen jedno - generalizovat z pohlavi jednoho prispevatele na tzv. "muzskou racionalitu" je bud
1. chyba (skolacka, velmi casta, byt snadno pruhledna)
2. komunikacni podpasovka vedena s jasnym cilem

v kazdem pripade to ale stoji na jednom & temze : stereotypizovani, zde podle pohlavi. vec, na kterou by clovek u feministky ocekaval zvysenou citlivost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 08:51

ale notak copak nevíte že feministky myslí jinak ?

1: Veškeré negativní vlastnosti generalizovat na všechyn muže

2: Veškeré pozitivní vlastnosti generalizovat na všechny ženy

3: veškerá negativa u žen a pozitiva u mužů popírat co to jen jde.

4: výše uvedenému postupu říkat "objektivita"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.09.2007, 15:26

Vážený Jakube,s Vaším názorem nesouhlasím,ale respektuji jej a Vás za něj neodsuzuji.Oba hledáme cestu ke spokojenému životu pro sebe a své blízké.Oba jdeme rozdílnými cestami a máme pro to své důvody.Na rozdíl od Vás já skutečně nevím, zda je moje cesta správná.Můj dosavadní život mě napovídá,že snad ano,ale jistota v tom není.Přestože oba jdeme rozdílnými cestami,za sebe Vám vážně a upřímně přeji aby jste došel v pořádku ke svému cíli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Věra Žena

Založeno: 12.10.2007, 13:25

Tak já myslím, že kdyby antikoncepce měla zabránit zrození jediného dalšího takového Jakuba, má hluboké opodstatnění.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 17:07

Aha. tak odtut vítr fouká :-/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: redakce Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:40

Vážená Adélo,
zřejmě jste zde na webu nová. Takže bychom vás rádi požádali, aby jste v rámci jedné diskuze nepoužívala vícero nicků (přezdívek). Nechceme zlehčovat domácí násilí ani ženské utrpení, které zde líčíte pod různými jmény ženskými jmény. Vystupujte však za sebe. Dlouhodobí přispěvatelé a přispěvatelky vědí, že se nám zobrazuje IP adresa. Věříme, že naši prosbu chápete, neradi bychom do diskuze jakkoliv zasahovali.
Redakce

Odpovědět na příspěvek

 

Ona brzo naváže potřebné kontakty

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 08:58

a zapojí se do sesterstva kocouří tlapky
http://www.slovod
ne.cz/slovodne/k-emanci-p
aci-paci/
a koordinovaného vaginošovinismu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Mám dojem

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 17:05

PŘÍLIŠNÁ OCHOTA VYHOVĚT: U osob týraných partnery časem vzniká nápadná tendence vyhovět násilníkovi, a tak eliminovat startéry pro výbuch jeho agrese. Tento naučený postup pak uplatňují i vůči jiným autoritám. Smyslem extrémní vstřícnosti je předcházet jakýmkoli konfliktům. Někdy se tento styl reagování objevuje i u zajatců.

PhDr.Ludmila Čírtková

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 17:13

Ano toto je ovšem zajímavý postřeh a většinou platí.

Stejně tak nezpochybnuji existenci fenoménu zvaného domácí násilí

nicméně ono existuje i domácí násilí naruby. Kdy domělá oběTˇs různýou motivací situace aranžuje a manipuluje tak aby k násilí skutečně došlo.. IMHO by se měl výzkum zaměřit na spolehlivé oddělení domácího násilí od "domácího násilí"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 17:28

MANIPULACE: Týraná žena se naučí vnímat realitu pokřiveným, zmanipulovaným způsobem. Aby alespoň zdánlivě rozuměla tomu, co se jí děje, hledá pro sebe přijatelné vysvětlení. Například obviňuje sama sebe za výbuch násilí, neboť nesplnila očekávání partnera. Myslí si, že je povinna vyhovět okamžitě partnerovým přáním, i když jsou podivná. Ztrácí schopnost spolehlivě pro sebe rozlišit, co je, a co není normální.

PhDr.Ludmila Čírtková

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 22:13

Ano ? a jak to souvisí se situací, kdy se ýžena vědomě manipulací partnera dostane do role kvazioběti aby tak získala soucit sociálního okolí ? Mimochodem, že takovéto jednání (tedy díky manipulaci s okolím získat soucit a podporu sociálního okolí) není u žen vzácné svědčí například i fakt že tento motiv hraje roli nejen u falešných oznámení ze znásilnění ale také u "syndromu von Munchauzen by proxy" http://www.clevelandclini
c.org/health/health-info/
docs/2800/2822.asp?index=
9834

kdy matka si vymýšlí choroby u svého dítěte, nutí je postupovat šílené a bolestivé lékařské zákroky, a to jen proto aby si na ni mohli v čekárnách u lékaře ukatzovat jaká je to vzorná máma a jak chudinka trpí pro strašně nemocnou dceru.

http://knihy.abz.cz/p
rodej/bezbranna odkut cituji.

Co může být hroznějšího, než když matka týrá vlastní dítě? Snad jen, když ho týrá způsobem, jehož zvrácenost se ani nedá pochopit. Juliina matka si jednoduše usmyslela, že její dcerka je nemocná. Jak lépe by se stala středem pozornosti? "Chudák ženská, podívejte, jaké má s tím dítětem starosti, jak musí trpět, když je smrtelně nemocné," šuškají si sousedi a známí. A tak "chudák ženská" vodí holčičku po doktorech - když jeden řekne, že je zdravá, hned běží k druhému, aby jí potvrdil, že její dcerka má smrt na jazyku. A pro každý případ doma děvčátko trýzní hladem a nutí je olizovat sirky, aby svá tvrzení alespoň nějak podložila. Julie střídá nemocnice jako na běžícím pásu, absolvuje nejrůznější bolestivé testy a vyšetření, podstupuje zcela zbytečné zákroky - odběry, injekce, výplachy, katetrizace, operace... nezná nic než čekárny, ordinace a nemocniční lůžka. A matka si vymýšlí další rafinovanější, bolestivější a náročnější zákroky. Autorka prošla peklem, ale měla štěstí - přežila a po dlouhých mučivých letech se dokázala postavit na vlastní nohy. Když však po čase přijela rodinu navštívit, měla už matka jinou oběť... Münchhausenův syndrom v zastoupení - kolik lidí si umí tento lékařský termín správně vyložit? Kdo ví, že se za ním skrývá snaha získat pozornost předstíráním nemoci blízkého člověka? Přesto současné studie ukazují, že tento druh zneužívání se vyskytuje mnohem častěji, než bychom si byli ochotni připustit. V okamžiku, kdy je tato porucha v rodině rozpoznána, je však asi čtvrtina sourozenců sledovaných dětí již mrtvá. Rodiče je utýrají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Mám dojem

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 10:37

Opět nejhlasitější kritičky mlčí ???????? já žasnu....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Mám dojem

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 20:51

čírtková je dobře známá "firma", která se podílela svými lžemi na prosazení protiústavního zákona o tzv. DN. Patří spíše na femiweby, sem ji netahejte, nemá zde co říci, lži nás nezajímají.

Odpovědět na příspěvek

 

Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 07:02

Odpovědí: 86

Vůbec nechápu, proč tu Terezku drží nadále v ústavu, proč je tam již přes šedesát dní, když ji odborníci již prohlédli. To ji ten soudce chce v ústavu držet násilím tak dlouho, dokud dívka neřekne: Ano tatínku, mám Tě moc ráda? Nebo je to tak, že se soudce i ten povedený tatínek, který je vzteky bez sebe, že na holku musel platit se rozhodli, že zničí matku i dítě?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Terezka

Autor: Muž

Založeno: 03.09.2007, 07:33

Kdyby se v tomhle státě dodržoval zákon, tak její matka je již dávno za katrem. Holka trpí syndromem zavrženého rodiče, což je odborníky popsaná nemoc. Takže zdravá není. Strůjcem téhle nemoci je její prokazatelně její matka která navíc bránila dítěti ve styku s otcem v rozporu s rozhodnutím soudu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:32

Odkdy je neláska k někomu nemoc? Vždyť ten "otec" si ani nepřál, aby se Terezka narodila, nutil ženu na potrat.Ten soudce evidentně trestá dítě, místo aby trestal rodiče, a to je nepřípustné. Protože nelze nazývat plicní léčebnu, nebo nějaký děcák, že je to neutrální místo, když pro dítě je to normální kriminál, který ho psychicky velmi stresuje a ničí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:03

Ahoj, muž na ženu v dnešní době má jen jedinou legální zbraň a to je týrání jí prostřednictvím jejího dítěte. A tak to činí, a za tím účelem vznikl i tento nenávistný web. Porozhlédla jsem se tady a musím konstatovat, že jsou tu šířeny lži, zloba a nenávist vůči ženám tak, jako někde na muslimských webech proti USA. Pánové, co zde píšou budou zcela jistě proti demokracii a brali by nejraději islám s burkami, že? Schválně, koruny tvorstva, jaký názor máte na radar?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:35

Já osobně jsem samozřejmě proti radaru. A tu situaci kolem Terezky bych zhodnotila takto: Ten soudce se samozřejmě zachoval jako neskutečné hovado, když zdravé dítě, které má samé jedničky, prospívá, sportuje, je duševně naprosto zdravé strčí o prázdninách, kdy mělo jet k moři na psychiatrii. Nad tím prostě zůstává rozum stát. On prostě potrestal to dítě.
Jinak je dobré celou věc zhodnotit STATISTICKY. Dejme tomu, že 80 procent rozvedených rodičů je schopno se normálně domluvit jakým způsobem budou dál pečovat po rozvodu o dítě. 20 procent rodičů ale není schopno se domluvit, protože v 10 procentech případů je závada na straně ženy a v 10 procentech případů na straně muže. Ale poslední dobou se zdá, že soudy, či svaz mužů to berou tak, že chyba je vždy jen na straně ženy. Neexistuje přece jen syndrom zavrženého dítěte, ale existují i chlapi, kteří jsou tak odporní, že se s nimi prostě žít nedá! A to dítě je nenávidí a není to proto, že by ho naváděla matka, ale proto, že je to prostě defektní člověk, nebo-li deprivant, jak by řekl pan Koukolík.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:33

Jarmilo, odsuzujete tady otce, soudce a případ terezky jako celek. Co se takhle vyjádřit stejně i o případu Marušky, o které jsem se zde zmínil ? Proč mlčíte na situace kdy je dítě ve dvě v noci vytrženo od milujícího a nemanipulujícího otce a deportováno do ciziny jako děti třeba z Lidic nebo Terezína ? Protože fašizmus proti dětem kteří mají rády otce schvalujete ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:39

Samozřejmě, že ten případ Marušky je taky otřesný a měla by být navrácena otci. To samé i kluci Mauerovi, kteří doteď trčí v Klokánku, místo aby byli předáni Radku Coufalovi, který se přece ničeho nedopustil a je jejich otec.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 22:20

Od té doby kdy je ona "neláska" důsledkem nikoliv odsobní zkušenosti ale štvaní proti druhému rodiči, soustavným vymýváním mozku dítěte a manipulací.

A na oní terezčině matce je vidět že tato se v rámci manipulace a psychického vydírání nezastaví před ničím. Kdo si promítne onu srdceryvnou reportáž TV nova zjistí, že celé jednání matky bylo vypočítáno na co největší efekt před kamerami. Ne tedy jednání zhroucené ženy ale chladný kalkul.

Taky jsem byl jako chlapeček nemocný a pobýval v nemocnici. A vím jak se moje máma - které na mně záleželo chovala. Utěšovala mě, pošítala, jak krátkou dobu tam budu, že se jen párkrát vyspinkáím, že to nic není adt, zkráítka konejšila podporovala atd. Ale ona dáma tomu nasadila před branou bohnic "Tatínek tě nechal zavřít do blázince" - vypočítané na to, aby se ta holka co nejdrsněji a nejsrdceryvněji složila. IMHO takhle matka které na dítěti nechová. Ale chová se takhle manipulativní šílenec, který má perverzní potěšení s toho, že pomocí jakýchkoliv kroků dosáhne svého :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 06:56

To je možné, že matka je šílená, ale Terezka je evidentně duševně zdravá, nic jí neschází, tak ji soudce neměl co strkat na psychiatrii. Ona se velmi dobře učí, měla jet na krasobruslařské soustředění a k moři a místo toho ji to nezodpovědné hovado strčí do blázince.Tohle dělali komouši se svými odpůrci. Kdoví, co je ten soudce zač, pokud je mladý, tak asi je z bolševické rodiny, že má tak šíleně nedemokratické uvažování a móresy a mstí se dítěti. Měl tam strčit tu matku, pokud by u ní doktoři zjistili šílenost, nikoliv dítě.Proč má ta Terezka chodit kamsi do cizí školy, kde nikoho nezná, odtržená od rodiny i kamarádů? To je vysloveně promyšlené týrání dítěte a jak je vidět, soudcům projde každá nehoráznost.

Odpovědět na příspěvek

 

Co chlap, to úchylná zrůda!

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 08:55

http://www.kartinki.cz/sh
ow-pic-9378.html

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 11:01

Jarmilo, měla by jste pravdu: Kdyby deportaci dětí z náručí otců nedělali fašisté - a to si vysloužilo od vás JEDEN jediný kritický přízpěvek a to ještě když jste k němu byla mnou násilím dotlačena. Podotýkám že v případu marušky není JEDINY důkaz o tom, že by jí otec ovlivňoval nebo jí vymýval mozek či štval proti mámě aby s ní nejela do španělska. není jediné podezření, jediný posudek...

čert vem Marušku marušku ve španělsku, že patří jí to že chce tátu a ne mámu. čert vem soudkyni, která zařídila vpravdě fašistickou noční deportaci Marušky do španělska, vždyď je to přece ženská...

Ale terezka to je jiné kafe. chce k mamince co na tom že má vymytý mozek... a optec je přece svině a fuj, a soudce fuj je taky chlap....

CO jste udělala k tomu, aby se AMruška mohla vrátit tátovi ? Jakto, že vaše rozhorlení v ještě horší cause než je případ Terezky jest o pět řádů menší ??? Protože v případě Marušky hrají žerny roli negativní a muži pozitivní ???????

JE MI Z VAS A Z PODOBNYCH "AKTIVISTEK" KTERE POD VZNESENYM PRAPOREM "ZAJMU DITETE" JEN A POUZE HLEDAJI ZAMINKU K UTOKUM NA MUZE, NA ZVRACENI !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:02

Klidně si zvracejte od rána do večera, mně je to upřímně jedno.:) Já si píšu na netu, jen jak mám zrovna náladu, jen když mám zrovna okamžitou inspiraci a necítím žádnou povinnost vyjadřovat se ke všemu a ke všem.A taky mám málo času, přečtu si jen semtam něco.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 15:19

Neuhýbejte. Děláte ze sebe aktivistku, bojovnici proti zlu... Ale každé zlo které se nehodí do krámu vaší ideologii z radostí přehlédnete.

FUJ pro vás i pro vám podobné. Pro dámy, které mají plnou hubu mužů tyranů a plné hrstě empatie pro oběti "patriarchálního zla", které se mohou spreominutím posrat když se někdo pokusí napravit vymytý mozek dítěte, ale když týrá matka nebo žena, ještě se schválně pokrytecky otočí zády aby "to přece neviděli"

Ptám se vás tedy znovu. Když ostouzíte otce Terezky a soudce který rozhodnul v jejím zájmu, proč stejně hlasitě neodsuzujete matku MArušky a zrůdu soudkyni a exekutorku, které chudáka holku poslali do ciziny k matce ???

A jediné na co se naše slavná JarmilaK zmůže je JEDEN odsuzující přízpěvek a dál si mele svou. Blé.

A k terezce v ústavu: Morální odpovědnost za ten stav nenese ani otec, ani soudce. Morální odpovědnost nese její matka která PROGRAMOVALA a vymývala jí mozek.


Když žhář zapálí stodolu, je to právě ON kdo je morálně odpovědný za veškeré škody. Ne majitel oné stodoly a dokonce ani ne hasiči.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 07:14

Víte co NTPT? Polibte mi šos. S Vámi se nedá rozumně diskutovat, protože máte před očima rudo a nejste soudný. Psala jsem zde, že STATISTICKY je vina na obou stranách, ale Vy vidíte vždy chybu výhradně jen straně žen.Když soudce zavře nevinné dítě za nic pro nic násilím do cizího prostředí, tak je to prostě bolševické hovado a nic jiného.Tohle jednání nelze na žádný způsob omlouvat.

Odpovědět na příspěvek

 

A vina za staropanenství vašich dcer

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 11:06

je taky na obou stranách - na vaší i jejich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A vina za staropanenství vašich dcer

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 16:09

Nejsou staré a nejsou panny. Nač mluvit o jejich či mé vině, když se ani jim samým do vdavek nechce.Úplně nejhlavnější důvod, proč zatím nelze založit rodinu je ovšem problém sehnání bytu.

Odpovědět na příspěvek

 

A tu od Aisópa znáte?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 17:18

O lišce a hroznech...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A tu od Aisópa znáte?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 21:57

:) Liška a hrozny, to se týká mně. Já se ale mám dobře.Věřím, že i mé dcery si jistě taky život dobře zařídí. Všechno závisí jen na nich, i když nejsou lišky.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Luboš Muž

Založeno: 11.09.2007, 23:21

Něco podobného mám doma. 14 let vedu domácnost, starám se o děti, vařím, vozím je do školy, chodím s nimi k lékaři, vedu domácí kasu ..... Když náš syn onemocněl, a není to nic moc, co se vhlídek týče, moje žena se svojí matkou definitvně zničily oběma našim dětem rodinu. Dobře čtyři roky poslouchám, že jsem psychicky narušen, poslouchají to moje děti, chvála Bohu, jsou to rozumné bytosti, když manželka vyrazila k rozvodu, začaly mne bránit. Tak jsem despota, vymyl jsem dětem mozek, jsem ztělesněné zlo ...jak dlouho to moje děti vydrží? V ženách je obecně něco založeno špatně. Já nestál o krátkou známost, žena slíbila, že se postará. Postarala se o velice brzké těhotenství. Děti jsou, obě, zjevně moje, myslím, že při DNAtestech by svoje mateřství těžko obhajovala moja žena. Jsem rád, že je mám, ale když po oznámení rozvodu děti řekly, že s matkou být nechtějí, zažíváme já i děti hotové peklo. Hodně pravdy měl ten křesťan, i když militantní. Bohužel, měl hodně pravdy, ale v hovadském balení. Co já a moje děti bychom daly za to, kdybychom se jednoho dne probudili a všechno byl jenom zlý sen. Maminka by i vážila toho, že tatínek se o děti vzorně stará, dělá i věci naprosto neobvyklé, jako je vaření, mytí nádobí, šití .... a ještě ty chlapské záležitosti - postaví skříň, udělá poličku, navíc si ho lidé váží, stihne hodně udělat něco dobrého pro jiné lidi... Místo toho je maminka vášnivou vyznavačkou učení Olgy Sommerové, dělá ostudu celé rodině pomluvami, staví se do role oběti domácího násilí, lže svým dětem a ty to vědí, že lže. Ale nejmenuje se Jarmila.ta to má ze statistiky, já ze své zkušenosti. Ano, chyb je téměř vždy na straně ženy, pouze díky manipulacím to vypadá jinak. Odsuzuji to, ale naprosto chápu ty mezní případy, kdy otec zabije matku dětí, děti a nakonec sám sebe. Ty pohnutky jsou mi jasné. Muži nejsou odolní vůči zákeřnostem žen. První zákeřnost žen spočívá, že v soutěži žen, je jich totiž víc, často vítězí v soutěži o ulovení chlapa ženy naprosto nevhodné k čemukoli.Následně z nich povstanou zástupy nešťastnic, které jsou utlačovány, ponižovány takovými hrůzami, jako je sex, který byla ale dobrý pro získání muže, a nakonec jsou ponižovány a uráženy tím, že jejich muž vůbec existuje. Děti v jejich rukách jsou zbraní odvety za to příkoří. Ale doufám, že soud, kterému se nelze vyhnout, dá na názor dětí. Dej Bůh. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor:Žena

Založeno: 11.09.2007, 23:47

Mám tomu rozumět tak, že ať muž udělá cokoliv, vždycky za to může žena? Doufám, že vaše děti jsou jen synové.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 22:33

Myslím, že budete rozumět tak, jak chcete. Jsou ženy, které utvářejí rodinu, a jsou v tom doslova mistryně, je to jejich přednost, je jim to dáno, nehledají v tom nic ponižujícího, považují to za svoji prestižní věc a přesto dokážou řadu věcí i velkých i mimo rodinu. O těchto ženách se zde nemluví. Zde hovoříme o ženách, které to neumí, není jim to dáno, nechtějí se to naučit. Není jich málo. Ty první, které umí, je jim dáno, si nikdy neuvážou na krk hovado mužského pohlaví a tací doopravdy jsou. Ty druhé ale bez mrknutí oka rozvrátí svým dětem život, tleskají Olze Sommerové a staví se do pózy obětí, kterými nejsou. Takže ano, tyto ženy za to mohou a o takových je tady řeč. A není jich málo. Těch, které trpí útlakem, někdo je trápí, utrápí, je maličkaté procentíčko, ale nelze je přehlédnout. Jsou to zbytečné oběti, stejně jako když je srazí nezodpovědný řidič(ka) ... Celé je to problém emancipace, emancipace chycené za nesprávný konec, emancipace zpackané. Jsem ředitelem školy a moc dobře tedy vím, kolik dětí má tu výsadu, že žijí jenom s matkou a s "tím příšerným idiotem" nemají možnost se ani potkat a jaký zhoubný vliv to na tyto děti má. A nedokázal jsem od toho uchránit ani svoje děti. Jsem teď již hodně osobní - mám syna a dceru, syn je vážně nemocný, matka ho zesměšňuje, psychicky ho týrá, dcera je fixována na mne a na bratra. Není divu, když se dávno vytratila z péče a z výchovy. Tím, že se rozhodla rodinu zrušit, rozvézt se, se ale výrazně zvýšily její šance zkazit dětem mnohem více, než dosud a pochopitelně i mně, další život. A o tom je řeč. Je to obecný problém, který se mne dotýká osobně. A bolestně. S manželkou se nelze dohodnout na co nejméně bolestném řešení, protože se dohodnout nechce, ale klidně bude tvrdit a jistě i u soudu, že se ona nemůže dohodnout se mnou. Její dohoda je - necháš mi byt a všechno, odejdeš, budeš platit, to že s tebou chtějí být naše děti - zvyknou si. nepřistoupil jsem na to, tedy nechci se s ní dohodnout. Jakou šanci mám já, jakou ona? Jakou šanci mají naše děti? Takže si rozumějte, jak chcete. Ale žena, která za to může, ta za to může a je to děsivě velká převaha případů, protože je systém nastaven právě tak, aby to tak bylo. To mi nevymluvíte, já se setkávám s dětmi ve škole, které v tom žijou a teď to mám doma. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 12.09.2007, 23:46

Samozřejmě, že je to tak. Jde propracovaný feminacistický systém diskriminace otců/mužů. A je to tak protože otcové mlčí a nechají si to líbit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Luboš Muž

Založeno: 13.09.2007, 15:42

Vy, moji přátelé, které jsem nikdy neviděl, ale dovoluji si Vás takto oslovit, už asi vím, v čem je pejsek zakopán.

Včera jsem měl velice rušný den. Musím, nic jiného mi nezbývá, občas chodit za svým advokátem. Manželka se dohodla s dcerou, že spolu půjdou do města něco koupit, tak jsem se následně s ní dohodl, že tedy schůzku s advokátem si dohodnu tak, abych jí dceru předal ve městě a dám dceři 1000 korun, neboť se se mnou žena nehodlá dohodnout, tak platím všechno já a ona mi dává 10 000, což ale taktak kryje podíl na společných nákladech na bydlení, výživné na děti, ale již určitě ne mimořádné výdaje - jenom v srpnu a září - poplatky ve škole a pomůcky více než 3600, školné v ZUŠ 4000, výdaje spojené s léčením syna cca 8600.

Přivezl jsem dcerku domů ze školy (25 km, syn je zatím v krajské nemocnici, tak jenom dceru), máme trošku času, dcerka se učí, hledá si informace na internetu, já opravuji její náhrdelníček a připravuji si suroviny na večeři. Když tu zvonek, dvě sociální pracovnice. Vidí, ptají se, pomalu se na jejich tvářích zabydluje úsměv, začínají se tvářit chápavě až soucitně a tu telefon, matka v dohodnutý čas nemůže, může později, pracovnicím sociální péče se vytrácí úsměv, zvedá se jim obočí. Matka je tedy v práci, dohadujeme se, že dcera počká a já již odvolat schůzku u advokáta nemohu, stejně tam musím kvůli manželce, pracovnicím se vrací úsměv.

Ve městě. Dcera, protože ví, že matka je v práci, se mi svěřuje ve městě, že nebude čekat, ale půjde za maminkou do práce. Já se dopouštím strašného zločinu, vím, že bych to neměl dělat, ale říkám, radši tam nechoď, stalo se nám přece vícekrát, že maminka tvrdila, že je v práci a nebyla a padám k advokátovi.

Tam mi po chvíli jednání zvoní telefon, plačící dcera mne prosí, tatínku, přijeď pro mne, maminka v práci není. I když se jí to stalo mnohokrát, že ji matka zklamala, je stejně otřesena, zmatena, pobíhá po městě, pláče, je ztracena, a ztratila 1000 korun. Tentokrát zvedá obočí advokát, chápavě dohaduje náhradní termín a nezdržuje mne, abych už již mazal na místo, kde jsem dceři nakázal, aby čekala.

Po čase se nám podaří matku sehnat ,ale plačící dcera již koupit bundičku s matkou dnes nechce, dostáváme od matky svůj díl, protože za to můžeme my a zejména já. Nedám se a namítám, že dceři je jedenáct, má za sebou návštěvu sociálních pracovnic (ale byly opravdu velice milé, více to asi už ani nešlo), připomínám matce, že se k dceři musí chovat jako k jedenáctileté holce a ne jako ke svojí samostatné a dospělé kamarádce. Ve zmatení také mohla místo ztráty peněz skončit třeba pod koly nějakého auta. Dozvídám se, že bych se měl léčit, že jsem psychicky narušen, ale již to vím, říká mi to více než 4 roky.

Večer se dozvídám od své matky, která místo mne, když já jsem musel k advokátovi, s mým otcem navštívila syna v krajské nemocnici, když vyprávím zážitek ze Všechnopárty - tam byla Olga Sommerová - že se jim před časem manželka pochlubila, ze si s Olgou tyká. No, tak už se nedivím. Opravdu si manželka musí připadat utlačovaná, vykořisťovaná, zneuznaná, už to chápu, že je to tak, že já představuji zosobněné zlo. Že by se měla moje žena z tohoto jha osvobodit a osvobodit i naše děti. Už to chápu, je to tak. Pošlapávám její základní ženská práva, jsem k ní neskutečně krutý. To, že se starám o děti, to je asi dobře, že jsem si upravil kvůli nemoci syna pracovní dobu a makám doma po nocích na PC, to je moje povinnost, když jsem byl takový maskulinista, že jsem si ty děti násilím a jistě proti její vůli udělal. Ale to, že děti v případě rozvodu by mohly připadnout někomu jinému, než matce, to jsem si dovolil opravdu moc. Děti patří matce. Jenom matce!!! Vy pitomci.

Takže už jsem to pochopil do té míry, že jsem schopen, jak vidíte, toto napsat, myslím, že bych to dokázal i nahlas říkat, například kdyby mne pozval pan Šíp do všechno párty. Uměl bych to sehrát možná i na jedničku. Ale pořád se s tím nemohu vnitřně ztotožnit. Když vidím, jak se ke mně ztracená a zmatená, plačící dcera vrhla, když jsem ji včera vyhledal. Pořád to budu vidět. Bude se muset hodně změnit, jak říká Olga Sommerová. A změní se to. Už se to mění. Jenom já se neměním. Jsem špatný, zastaralý, nemoderní a to jsem si myslel, jak jsem in, když vařím, umím prát, umím žehlit ...vlastně na nic ženu nepotřebuji. Jak domýšlivý.

Vy, které jsem na počátku tohoto vstupu nazval svými přáteli, zamyslete se. Nezůstávejte na mých názorech, které jste chápavě podpořili, změňte se, změňte se jako já. Ono to půjde, podaří se Vám to. Já už to přece umím aspoň říkat, to se taky naučíte. Ono se to všechno změní, říkala to Olga Sommerová v televizi. Změňte se, kluci, nic jiného vám nakonec stejně nezbyde. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Terezka

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.09.2007, 08:14

Důvod? Důvod je jednoduchý!

Protože Terezka je svou matkou systematicky PSYCHICKY TÝRÁNA.

To, že trpí po programování matkou Syndromem zavržení rodiče splňuje všechny rysy DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Terezka

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 08:21

Sám ten soudce, co tu hospitalizaci nebo jak to nazvat nařídil, uznal, že to nebyl dobrý nápad. On si myslel, že se jim (rozuměj soudci a otci dívky) bude takhle "lépe" s dívkou spoplupracovat, ale nějak to prý nefunguje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: Klára Veselá Žena

Založeno: 03.09.2007, 19:53

Dovoluji si upozornit, že na www.iustin.cz visí celý rozsudek OS o umístění Terezky do ústavu. Médiím i vám, milí účastníci této debaty uniklo, že dítě již na psychiatrii bylo dříve, a to v Thomayerově nemocnici, dala jej tam matka a tvrdila, že dítě je psychicky zničené, takže se nemůže stýkat s otcem. Aby soudce zjistil, jak na tom Tereza je, umístil ji na pozorování na psychiatrii. Jakmile se dozvěděl, že je dítě po psychické stránce zdravé, umístil je do ozdravovny,. Takže než začnete hodnotit, zjistěte si primární informace!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:07

Proč to dítě strkal do plicní ozdravovny, když tam evidentně nepatří? Můžete mi to vysvětlit? A proč na tak strašně dlouho? Odborníci již řekli své a holka tam přesto trčí dál. To měli ve zvyku komouši strkat úplně zdravé lidí na psychiatri nebo do různých "ozdravoven". Ona je z toho celá špatná i ta ředitelka té plicní ozdravovny, protože vidí, že se děje něco nenormálního. Proč má úplně zdravé dítě být odtrženo od rodiny a všech kamarádů a násílím být drženo v jakési plicní ozdravovně, když žádnou plicní chorobou netrpí? Můžete mi to vysvětlit? Jsme snad zpátky v komunistickém režimu nebo co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:13

Protože chybí reintegrační centra. Jinak rodinu dávno nemá, tu přece rozbila matka /sama jako první ji ostatně hnala na psychiatrii/. Jediné další možné řešení je proto okamžitá změna výchovy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:30

Vy jste buď padlý na hlavu nebo robot nasazený v internetovém prostoru. To není vůbec možné, aby byl někdo tak debilní jako vy. Ta dívka rodinu neztratila, protože tou rodinou je její milující matka. Ten cizí chlap, který žádal po její matce potrat pro ni rodinou není. Dokážete tohle vůbec pochopit? Jakou chcete změnu výchovy? V děcáku nebo od toho defekta co jim nedá pokoj?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:38

Ale tyhle nesmysly tvrdíte Vy. Skutečnost je jiná. Navíc jen debil /a feminacistka/ může definovat rodinu jako vy. Proto pro Vás, rodina je: otec + matka + dítě. Jinak jde o nefunkční trosky rodiny /v našem tzv. právním státě nazývané neúplnou rodinou/. A že tandem matka + dítě neplní fukci rodiny je všem jasné /zřejmě kromě vás/, svědčí o tom např. i skutečnost že 2/3 kriminálníků pochází z tohoto
"tandemu&quo
t; /dle vás údajně rodiny/.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:59

Hm, tak teď jste odpověděl pěkně zmateně, a to mě utvrzuje v tom, že jste robot.:) Jinak je statisticky dokázáno, že děti z neúplných rodin nejsou o nic kriminálnější než děti z úplných rodin. A vůbec kouzelné na tom je, že v kriminálech "smrdí" přinejmenším 90 procent mužů bez ohledu na to, zda pocházejí z úplné, či neúplné rodiny. Co mi na to odpovíte pane robote? Jak je možné, že kriminalita mužů je až tak strašně rozdílná oproti kriminalitě žen?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 09:06

To je zcela dobře vysvětlitelné úživnou kriminalitou. Kdy muž již nemá možnost se uživit, musí začít krást. Ale žena ta má ještě možnost coby parazit se přisát na muže v očekávání tohjo že ji zajistí, nebo se věnovat prostituci (která u nás není nezákonná).

Svůj podíl také hraje jev který se nazývá "innocent woman defense" neboli "kráska v nesnázích", kdy policie, soudy a justice mají tendenci vést vyšetřování ženy značně benevolentněji a kdy ženy za stejné přečiny a zločiny dostávají sotva třetinové tresty.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: maja Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:10

Nechejte si změnit pohlaví a bude vám fajn :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Pedofilněsadistická pornografie

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 09:16

s vlastními dětmi jako zdroj vysoké životní úrovně:
http://www.ct24.
cz/zdomova/index_view.php
?id=228425

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:20

uzivna kriminalita je hezky pojem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:07

To jo, to je moc hezký pojem. On vůbec ten NPTC, nebo jak se jmenuje píše velmi výživně.:)90 procent ukřivděných chudáků v kriminálech. A všichni tam sedí kvůli ženským. Já se z toho snad posměju.

Odpovědět na příspěvek

 

A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 17:41

Na Neviditelnym psu jste kdysi fňukala, že je ne a nemůžete provdat...
Já se tomu ani nedivím - vás za tchýni bych nechtěl ani s přídavkem dvacetimilionovýho věna.!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 21:42

já bych se odvážil. Ale musela by ktomu věnu být ještě i amnestie

Odpovědět na příspěvek

 

Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 07:18

Ne, nejsou ještě provdané. Nemohou najít slušného kluka, je to s těmi chlapy bída, slušní muži jako by vymřeli.

Odpovědět na příspěvek

 

Ti slušní si už našli slušné holky.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 11:07

A feministický cuchty holt zůstanou na vocet.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ti slušní si už našli slušné holky.

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 13:38

Tebe měla matka za svobodna?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: kocour Muž

Založeno: 05.09.2007, 13:35

A co představujete pod pojmem "slušný chlap", smím-li se ptáti? Znám slušných kluků fůry ... jestli nebude tak trochu problém v dcerách či jejich (či přesněji vašich) krapet nepřiměřených požadavcích.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 16:15

To se zeptejte kocoure mých dcer, co jim na dnešních klucích přesně vadí, já mám svůj život vyřešený, žiju 30 let s jedním chlapem. Já jim do života nemluvím, ale jejich hlavní požadavek je především ten, že vyžadují po muži věrnost a spolehlivost, což vidí u svého táty, to je pro ně vzor správného mužství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.09.2007, 16:16

vernost? tak ted jste me malem shodila ze zidle :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 22:00

Proč? To je pro Vás staromódní přežitek?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: kocour Muž

Založeno: 05.09.2007, 19:20

Věrnost? A ta se předem pozná jak?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 22:02

Věrnost se nepozná předem, akorát je člověk děsně zklamaný, když ho ten druhý zradí a je mu nevěrný. A to znamená pochopitelně rozchod, nikoliv sňatek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: kocour Muž

Založeno: 05.09.2007, 23:48

Milá Jarmilo,

já se Vás nechci dotknout, samozřejmě, že když jeden - on či ona - zahne, tak je to v 99% případů na rozchod a ne na věčné odpouštění a protahování martyria jednoho a pocitu beztrestnosti druhého. Jenže taky platí, že když jeden zahne, bývá to i vina toho druhého. A když se to někomu stává zas a znova, pak by si měl položit otázku, jestli náhodou i on nedělá něco špatně: buď přímo, nebo jestli si třeba nevybírá stále stejné typy, v tomto případě erotomany (ono jich zas tolik není). Ale udělat si z toho závěr, že dnešní pánové jsou vesměs špatní, to se na mne nezlobte, ale to je na stejné úrovni, jako když zaz začne na svou oblíbenou antifeminacistickou notu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.09.2007, 08:12

Milý kocoure,
trošku se mýlíte. Není to pravda, že když jeden zahne, bývá to vina i druhého. Pravda je spíš ta, že placení profeisonální manipulátoři davů typu Uzla dnes a denně mužům sugerují, že jsou rozsévači a že nevěra je skvělá a utužuje vztah. Mnozí muži těmto tvrzením podlehnou, a pak se diví i ušima, že v reálu to funguje jinak- že se s nimi partnerka rozejde. To byl i případ mých dcer. Nechci tady rozebírat jejich soukromí, na to nemám právo, jenom poznamenám, že ty kluky to pak velmi mrzelo, když se s nimi dcery rozešly. Jedna z dcer chodila se svým prvním klukem 7 let, takže se tam rozhodně nejednalo o nějaké náhodné vztahy, kde by si ona vybírala zas a znova nějaké nezodpovědné erotomany.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 09:28

Jestli se se mnou chcete bavit, tak si odpusťte "placené manipulátory davů" a podobné kraviny, na temná zákulisní spiknutí mne neužije. S těmi manipulátory jste stejně trapná jak zaz s feminacismem.

P.S.: Pokud je nějaká slečna či pán špatná/špatný třeba v posteli, pak se nemůže divit, když si ten druhý najde náhražku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.09.2007, 13:49

no, jarmilo, vzhledem k tomu, ze jednu z vasich dcer tak trochu znam, pripada mi vase "vysvetleni" trochu usmevne. zkuste aspon jen tak pro uplnost zkusit hledat "chybicku" nekde jinde:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Já ji sice neznám,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 16:01

ale kdyby byla krasavice, inteligentní, bohatá, pilá a tichá - stejně by utek každý, kdo by se seznámil s názory budoucí tchýně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Já ji sice neznám,

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 16:19

Náhodou! Kdo mě pozná, ten se mě už drží a nikdy nepustí.:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Já ji sice neznám,

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 08:54

ale notak ne každý má pro vás k dispozici svěrací kazajku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: A co dcery, už jsou vdaný?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 16:17

Fakt jo? A kterou z nich znáte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Luboš Muž

Založeno: 11.09.2007, 23:39

Neříká se posměju, Jarmilo, ale ve vašem případě poseru. A co vyseru, to pošlu jako příspěvek do této diskuze. Rozuměla byste si určitě s mojí ženou. Ta chce umístit na psychiatrii mne a také moje děti, protože jsou nenormální, když chtějí být se mnou a ne s ní. Ale nad Jarmilu prostě není. Je zbytečné jí na něco odpovídat, argumnetovat. Je to stoprocentní žena. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.09.2007, 17:47

jarmilo, nemela byste nekde po ruce ten "statisticky dukaz"? opravdu by me to zajimalo.

to ze je v kriminalu vice muzu vyplyva z mnoha faktoru, z nichz asi nejdulezitejsi budou vrozene biologicke rozdily mezi pohlavimi. to, co feminismus urputne odmita.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 00:30

dobrá . CO jste ve svém svatém zápalu v boji proti otci Terezky udělalaa třeba proto, aby se maruška mohla vrátit tátovi ze španělska? Tedy kromě víceméně samozřejméhop odsouzení které . Domnívám se že případ marušky násilím deportované z republiky jen proto ,že má ráda otce si zaslouží více pozornosti a koneckonců i více vašeho úsilí. Dotoho mlžete začít ukažte že jen nekecáte !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: maja Žena

Založeno: 04.09.2007, 07:40

Já nic nehodnotím, na to nemám dost informací, jak píšete. Jen píšu, co proběhlo ve zprávách, soudce byl sám zklamaný, že umístění dítěte do toho zařízení nepřineslo lepší komunikaci mezi otcem a dítětem, jak si původně sliboval.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:19

PAni Vesela
Kdyz matka da na vysetreni dite, ktere se citi "divne" v pritomnosti otce (a na "citit divne" ma plne pravo), ktery ji poslal akorat tak na potrat, musi se tedy divka posleze nekam zavrit aby tomuhle tatinkovi zacala rikat tatinku?
Tohle jsou metody sovetskeho svazu a jejich koncentraku pro nepohodlne osoby. Kazda osoba, ktere mela navstivila v minulosti psychiatra a vyhledala pomoc, je v budoucnu potencialni pacient na nekolikamesicni pobyt mezi silenci PROTI SVE VULI?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:14

Přesně jste to vystihla Tess. Ten soudce normálně použil ruskou nebo gestapáckou metodu, aby to dítě zlomil a ona pak kajícně dělala cokoliv, co jí kdo nařídí.
Co se týče paní Samkové, ta se pouze zviditelňuje, aby pak měla lepší kšefty. Oni tatínkové bývají prachatější než chudé maminky, a tak si ji budou najímat, aby jim za tučný bakšiš pomohla vysoudit dítě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 17:03

Tess, marně u vás čekám, kdy se pozastavíte nad brutálními fašistickými metodami soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jana Hercíkové , která vyrvala dítě z náruče otce a nechala jej deportovat do ciziny.

To nejsou metody sovětského svazu nebo hitlerovského německa ? jakpakto ? odpovíte mi???????????

Proč vám zlotřilé a brutální metoddy namířené proti dětem a milujícímu otci nevadí, když je strojí a provozují ženy ?

Jarmila alespoň vysvětlila že je kripl púostižený ústavní deprivací a zaslouží schovívavost (apropo rád bych se jí v jejich tehdejších letech zeptal jestli by byla raděj u táty než v děcáku) . Aůe proč vy ? jste taky nějaký takový smutný osud, který učinil muže viníky všech svých životních příkoří a důvodem všech svých chyb ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 07:22

To jste si špatně vyložil, nejsem žádný kripl, ale troufám si tvrdit, že vysoce morální člověk. Když Vám to udělá radost, tak ano, ta soudkyně je taky svině a zasloužila by, aby její nekvalitní práci někdo zhodnotil a vyrazili ji ze soudnictví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Terezka

Autor: Tess Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:44

Psychicke tyrani kohokoliv a psychicky tyranou osobu jakoukoliv si normalni clovek MUSI predstavit uplne jinak nez prave tuhle holku.
Myslite, ze psychicke tyrani je to, ze matka diteti rekne, ze otec pro ni mel jeden program do budoucna a to potrat a vzapeti se dva roky soudne pricil ji uznat za sve dite? Nebo je to to, ze to matka nerekne?

Syndrom zavrzeneho rodice je nesmysl a neni uznan jako psychicka nemoc. Tudiz se nemuze lecit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:47

Přesně tak a madame Samková by se raději měla držet svého kopyta a neplést se do věcí, kterým evidentně nerozumí!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 20:57

Nechte si ty svoje feminacilži. Psychické týrání dětí matkami samozřejmě vaše faminacispolky ignorují, ale to není žádné překvapení. Aby se tomuto týrání zabránilo, abyla T. naprosto správně mimo devastující dosah tzv.matky. Pletete si pojmy s dojmy, opět nic překvapivého.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:07

....byla umístěna mimo.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:13

Znovu vas upozornuji, ze tyrana osoba jakakoliv vypada jinak nez Tereza. Tyrana osoba chce pryc od tryznitele. Asi nevite co je to tyrana osoba. Psychologove se shodli na tom, ze Tereza je ZDRAVA a nevidi duvod proc ji zavirat. Feministky nic takoveho neignoruji. Jen se jim zda divne, zavirat nekoho do ustavu, za to , ze nema ten SPRAVNY VZTAH k nejakemu cloveku. To by mohla pani Paroubkova treba nechat vysetrit par mesicu Jyrku. Souhlasite?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 16:52

Vyhledejte si v google "stockholmský syndrom" aby jste si sama přečetla že nemáš pravdu.

Jinak, osoba, které VYMYJETE mozek není schopna o své vlasntí vůli od vymývajícího ani odejít ani rozpoznat a vzepřít se jeho mnipulacím. Stejně tak jako není schopen člověk podrobený mozkové masáži v různých sektách etc...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 04.09.2007, 21:45

Presne a mame to.
Podle nekterych lidi a podle psychologa, ktery vymyslel Syndrom zavrzeneho rodice, je souziti matky s ditetem PATOLOGICKE.
Dite, kdyz ho zena po 9mesicnim tehotenstvim porodi, je matkou uneseno a manipulovano.
Jinak je to "samozrejme" s tatinkem, vztak k nekomu kdo uredne dite odmita a leta se o nej nestara ma prednost. To je pravy kokncentrat syndromu. Ale az kdyz se tatinkovi zachce, ze? Potom zavreme dite do "ozdravovny" a odloucime od matky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 22:57

SYNDROM ZAVRŽENÉHO RODIČE

V souvislosti se syndromem PAS (Parental Alienation Syndrome) – tedy syndromem zavrženého rodiče - hovoříme o rodiči, který tzv. programuje. Programující rodič se o zavrhovaném rodiči vyjadřuje tak, že vlastně všechno s ním související je špatné, škodlivé až nebezpečné. Může se tak vyjadřovat přímo k dítěti, nebo i k dalším osobám tak, aby to dítě slyšelo. Pravidelný je i citový doprovod takového hodnocení. Záběr je široký - nejen přítomnost, ale vlastně vše v minulosti bylo špatné a v budoucnosti by bylo nejlepší, kdyby zavrhovaný rodič zmizel ze scény. Dítě je přitom citově vydíráno: programující rodič reguluje svůj přísun lásky podle toho, jak dítě indoktrinaci přijímá.

Motivace programujícího rodiče vyplývá převážně z těch horších (destruktivních) stránek lidské povahy, jako je motiv moci, pomsty, trestání, nenávist a agrese, jimž je dán volný průběh. Dále se zde pravidelně podílejí motivy vysoce pochybné jako:

(1) potřeba vnějšího nepřítele, na kterého je možné svést všechny těžkosti a vlastní selhání nebo

(2) egoistická snaha po výhradním vlivu na utváření psychiky dítěte a na jeho další život, což nezřídka přejde v pocit vlastnictvi i již dospělého dítěte. V rámci tohoto egoizmu nejsou pak legitimní nároky a přání druhého rodiče (a ani dítěte) respektovány, nýbrž jsou ignorovány nebo vysmívány.

Čím strádá dítě zavrženého rodiče?

U dítěte s rozvinutým SZR dochází samozřejmě i k průvodním důsledkům tohoto jevu, a to:

(1) Dítě ztrácí téměř vše, co s druhým rodičem souvisí. Ztráty se týkají hmotných statků, výchovného a vzdělávacího působení, praktické pomoci v různých životních fázích či situacích apod. Zavržený rodič by mnohdy takovou pomoc svému dítěti rád poskytl. Je k tomu motivován nejen různými společenskými tlaky, ale zejména obecně známými genetickými mechanizmy. Jedním z jejich projevů v našem vědomí je i silný emocionální zájem na úspěchu svého potomka, "své krve". Tento zájem působí obdobně u matek i otců a samozřejmě i u jejich pokrevních příbuzných, byť již v menší míře. Zavržený rodič je ovšem k hmotnému zajištění a výchovnému působení povinován, jak vyplývá ze zákona o rodině.

(2) U dítěte se brzdí a deformuje emocionální vývoj. Dítě je programováno k potlačení původních pozitivních emocí k nyní zavrhovanému rodiči. Navíc potlačení či vytěsnění emocí pravidelně vede ke vzniku celé škály trýznivých psychopatologických symptomů, které odčerpávají značný díl psychické energie. Dítě je programováno dávat volný průběh emocím nenávisti podloženým jen slabými, ne- . opodstatněnými či absurdními argumenty za úplné absence pocitů viny. Takové programování rovněž zamezí možné korekci, seberetlexi apod. U dítěte dochází k podstatnému narušení sebedůvěry, vštěpuje se mu totiž do citového života přesvědčení, že jeho druhý rodič je špatný, závadný. Později se dítě v hodinách biologie ve škole dozví o dědičnosti, chromozomech, genech, a tedy také o tom, že přesná polovina jeho genetické výbavy, "jeho krve" je ze závadného, veskrze ničemného člověka. Sebedůvěra a sebehodnocení dítěte tak utrpí citelnou a trvalou ránu.

Narušuje se i psychosociální vývoj

Rovněž v oblasti psychosociálního vývoje dítěte dochází ke zpomalení a deformacím. Dítěti je totiž odebrán vhodný, tolik potřebný model k převzetí sexuální identity a role. Programuje-li matka (zdaleka nejčastější případ), pak chlapci jsou - mnohdy nevratně - poškozováni v identifikaci s přirozeným mužským vzorem, tedy otcem, a dívkám je ztěžována volba erotického partnera v budoucnosti, který je rovněž vybírán podle otcovské předlohy. Programuje-li otec, pak se popsaný obraz pouze zrcadlově mění.

Dochází k narušení vztahu dítěte k autoritám, snižuje se u něj schopnost sociální diferenciace. Není dobré, když dítě začne bez vážné příčiny nenávidět nějakou osobu v relativně neutrálním postavení, např. učitelku hudby, a když to rodiče tak ponechají. Je však mnohem horší, když se tak děje vůči osobě, která dítě miluje a která je současně jednou ze dvou nejdůležitějších osob, které dítě na světě má. V tom spatřujeme tragický prvek SZR, naznačující, že programující rodič jde přes mrtvoly.

Zavržený rodič má vůči dítěti i postavení legitimní autority, a později tak dochází u dítěte k narušení vztahu k autoritám vůbec, neboť tento základní modelový vztah je hluboce zpochybněn. Navíc SZR operuje tak, že nepřátelstvi a nenávist se rozšíří na všechny příbuzné zavrženého rodiče. Vliv tohoto "tréninku" působí ještě dál, dítě získá pohotovost obdobným způsobem se chovat i ke všem dalším nepohodlným osobám.

Dítěti je znemožněno, aby zažilo tolik potřebný model slušné, civilizované domluvy i za ztížených podmínek mezi dvěma různícími se stranami. Dítě, které takový model má, je mnohem lépe vybaveno pro svůj budoucí život.

Dítě ztratí významnou část dat k vytváření své identity, řečeno jinými slovy, ze strany zacrženého rodiče ztratí polovinu informací o tom, odkud pochází, jaké má předky, co dělali, čím vynikli apod. Tyto genealogické informace jsou dítěti upřeny, v nejlepším případě (začne-li se s programováním, až když je dítě starší) zůstávají v jakémsi zakázaném území, v němž se pátrání nedovoluje.

Dítě, které původně milovalo oba rodiče, projde zkušeností vymývání mozku, která je hluboce ovlivní. Vytváří se tak u něj falešné Já, nepravé a zdeformované jádro vlastní osobnosti, což je celoživotně poznamenává.

Jak bezpečně poznáme syndrom zavrženého rodiče?

R. A. Gardner identifikoval osm klíčových diagnostických kritérií SZR a rozlišuje tři jeho typy podle intenzity. Kritéria a typy jsou zachyceny v tabulce.

(1) Prvním kritériem je tzv. kampaň za degradaci zavrženého rodiče. Dítě typicky projevuje silnou nenávist k takovému rodiči. Na dotaz psychologa (zdravotníka, sociální pracovnice, soudce apod.) spustí výčet záporných charakteristik, zlých činů, špatného chování. Z výčtu je patrné, že část obvinění má od programujícího rodiče, avšak dítě je pravidelně doplňuje vlastními poznatky. Výše zmíněná nenávist by měla být v uvozovkách, protože dítě vůči zavrženému rodiči stále chová mnoho pozitivních, avšak potlačených či vytěsněných emocí.

(2) Druhým kritériem je slabé, neodůvodněné, či absurdní zdůvodnění degradačních snah. Taková jsou zdůvodnění nechuti či odporu k setkání se zavrženým rodičem, případně nenávisti k němu. "Proč vlastně nechceš jít na návštěvu k tatínkovi?" "Protože se mě pořád na něco vyptává." "A na co například?" "Tak třeba, jak mně to jde ve škole, co jsme probírali. A taky, co se mně líbilo z toho, co jsem přečetla."

(3) Jako třetí kritérium Gardner označil nedostatek ambivalence. Normální dítě na dotaz uvede kladné povahové vlastnosti otce i matky a také nějaké méně příznivé charakteristiky, např. že rodič trvá na pořádku až moc přísně, Uvede také, co kdo dovede i nedovede. Děti postižené SZR si vypěstovaly černobílé hodnocení rodičů - jeden má pouze pozitivní charakteristiky, druhý pouze negativní. Je-li dítěti např. ukázána dřívější fotografie, z níž je patrné, že zavrženého rodiče mělo rádo, pak racionalizuje "tady jsem se musel(a) usmívat, jinak bych byl (a) zbit(a)" atp.

(4) Čtvrtým kritériem je fenomén samostatného úsudku. Děti postižené SZR často uvádějí, že nechuť stýkat se s druhým rodičem je jejich vlastní, že takové pocity po nich nikdo nevyžadoval. Programující rodič to rád zdůrazňuje před jinými dospělými, zejména těmi, kteří SZR mají posoudit: "Dítě, po tom všem, co vidělo, si samo vytvořilo názor, do toho mu nijak nemluvím." Dítě (vlastně ve všem závislé) je programujícím rodičem chváleno za zdánlivě nezávislé tvoření úsudku, čímž se mu taková indoktrinace ještě pevněji vštěpuje do citového života.

(5) Páté kritérium je reflexivní podpora programujícího rodiče v rodinném sporu. Při diagnostických či terapeutických sezeních za účasti obou rodičů a dětí dítěpostižené SZR souhlasí reflexivně, automaticky a bez zaváhání se vším, co programující rodič tvrdí. Nečeká na protiargument rodiče zavrženého nebo jej zcela ignoruje, tedy nevidí, neslyší. Dětská argumentace vůči zavrženému rodiči resp. jeho kritika bývá - ve srovnání s programujícím rodičem - dokonce silnější a emotivnější.

(6) Šestým kritériem je nepřítomnost pocitů viny nad vykořisťováním zavrženého rodiče a nad tvrdostí až krutosti vůči němu. Děti postižené SZR nezakoušejí žádný pocit viny, že zavržený rodič je postižen, že trpí. Schází jim též i pocit vděku za dárky, za placení různých výdajů. Výdaje a potíže zavrženého rodiče vnímají jako správný trest, který by vlastně měl být ještě větší. Křivé obvinění z pohlavního zneužívání ilustruje, kam až může jít nepřítomnost pocitů viny u dítěte, které si jinak dává pozor, aby nezašláplo broučka, protože by ho to bolelo. Příprava takového obvinění také ukazuje, kam až může jít nenávist a krutost programujícího rodiče.

(7) Jako sedmé kritérium pozorujeme tzv. vypůjčené scénáře. Přítomnost vypůjčených scénářů signalizuje vysokou pravděpodobnost, že dítě je postiženo SZR. Z kontextu dětských obviňování zavrženého rodiče a z jejich obsahu je patrné, že byly sdělovány programujícím rodičem, dítětem vyslechnuty a reprodukovány. Dětská výpověď pak obsahuje výrazy a obraty, které děti daného věku ještě nepoužívají. Mnohá dětská obvinění jsou identická s obviňováním programujícího rodiče. Stane se dokonce, že dítě - ve své naivitě - označí zdroj přímo, z čehož má programující rodič samozřejmě jen malou radost.

(8) Posledním, osmým kritériem je rozšíření nepřátelství a nenávisti na celou původní rodinu zavrženého rodiče. Patří do ní bratranci a sestřenice, tety, strýcové a samozřejmě i prarodiče. Nepřátelství jde pak i dále, na přátele zavrženého rodiče, jejich děti' a na další blízké. Původní, vzájemně láskyplný vztah se u dítěte postiženého SZR změní v nepřátelství, dokonce ještě méně zdůvodnitelné, než je nenávist k zavrženému rodiči - který třeba dříve vyžadoval plnění nějaké méně příjemné povinnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 23:03

takže si zahrajeme na rádio jerevan:

Není pravda, že podle psychologů matky s ditetem PATOLOGICKE. Je pravda, že některá soužití matky s dítětzem patologická mohou být.

Není prvda že se syndrom zavrženého rodiče projevuje "Dite, kdyz ho zena po 9mesicnim tehotenstvim porodi, je matkou uneseno a manipulovano", ale je pravda, žer se projevuje tím, kdy je dítěti druhý rodič systematicky vykreslován jako strešidlo, kdy dítě musí volit mezi byť jen náznakem akceptace rodiče jednoho a kompletním odepřením lásk rodiče druhého.

Za další: Jestli se manželka chová jako kurva a přistihnul ji při nevěře (nebo měl jiný legitimní důvod domnívat se že je jeho otcovství sporné) má jako muž plné právo otcovství popřít popřípadě domáhat se jeho určení.

Dále položit rovnítko mezi rodičem který se NECHCE starat a rodičem ,který se STARAT NEMUZE PROTO6E MU DRUHY RODIČ TOTO ZNEMOZNI jest jedno z největších chucpe co jsem kdy na netu viděl.
N

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: lubob Muž

Založeno: 05.09.2007, 11:44

tess, ja se divim, jak muzete vytasit s takovou lehkosti tak pochybne "argumenty". jestlize dite trpi neourozami, ma-li se setkat s nekym, proti komu je nekym jinym naprogramovano, je zcela nepochybne psychicky tyrano (vetsinou s trvalymi nasledky).
podle vsech kriterii je toto programovani velice hrubym domacim nasilim (coz lze dolozit na cele rade rozboru & pripadu).

kupodivu, vy jako jedna z exponentek feminismu tady tim uplne odporujete klasickemu feministickemu pojeti domaciho nasili.

i kdyz vlastne, proc kupodivu? schizofrenie & dvoji standard patri k feminismu stejne jako rude prapory ke komunismu. nejak ztracite glanc....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.09.2007, 20:38

Dite nemusi byt programovano proti nekomu, aby se s nimodmitlo stykat. nektere deti odmitaji kdykoliv cokoliv. Negativni je dite okolo 1 roku. Jasne vi, ze neco nechce. A dava to patricke najevo. nechce spat, nechce se onblikat, nechce to ci ono. A to ho nikdo neprogramova. V puberte to samy, deti velice nerady nekam chodi s rodici a stydi se za ne. I v normalnim manzelstvi a v normalni rodine.

Prave tenhel vynalezce syndromu zavrzeneho rodice, pocita s tim, ze dite nekdo programuje. A tim padem povazuje vztah dite -matka za patologicky, ktery se musi prerusit vsemi prostredky. Co chce a jak se dite citi je mu jedno. Tenhle psycholog , tvrdi, ze detem nevadi sexualni souloz s dospelym. Ze se to deje a delo a jen feministky maji neco proti soulozi otce s malou dcerou. PSam tvrdi, ze se tim podmini zdravy vyvoj ditete a jeho budouci chut soulozit, pokud dite k otci nechce,je to dukaz programovani matky,ktera je (samozrejme) hystericka.
Syndom neni nikde oficielne uznavan.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 09:43

"Dite nemusi byt programovano proti nekomu, aby se s nimodmitlo stykat"

Naprostá pravda. Musí tedy být znalci a psychology odlišeno, kdy se jedná o nezávislý a legitimní názor mladého individua a kdy se jedná o programování rodičem.

V prvním případě tento názor RESPEKTOVAT ve druhém případě terapie + TREST pro rodiče programujícího.


jina
k co se týká "nestarání se" toho druhého rodiče. ještě zádná feministka mi nevysvětlila proč je validná argument "druhý rodič nepečoval" v situaci, kdy mu to ten první neumožnil.

Celá zrůdnost tohoto uvažování je zřejmá: Matka sabotuje styk otce s dítětem a jakýkoliv vliv na jeho výchovu a péči o dítě - potom otci vyčte že se o dítě "nikdy nestaral" . že by se eventuelně staral velmi rád, kdyby mu to matka a systém umožnily, to žádná feministka samozřejmě nepřizná protože by se připravila o ten nejsilnější argument v diskuzi.

A stejně chcpe je "vždyď to byla matka která dítě držela za ruku když bylo nemocné a starala se o něj" - přitom otec se ve velké většině o nemoci dítěte ani nedozví (není ze zákona povinnost jej informovat) a kdyby chtěl za dítětem byť jen na návštěvu tak se na ni nedostane mimo soudem stanovenou dobu styku (a i tento termín může matka z důvodu nemoci zrušit).

Domnívám se že by zákony měly být upraveny v zájmu dítěte tak, že je POVINNOST pečujícího rodiče informovat druhého rodiče o nemoci trvající déle než 3 dny a o všech stavech závažného ohrožení zdraví a života dítěte. A také v případě nemoci nebo hospitalizace povinnost pečujícího rodiče strpět u dítěte denní návštěvy rodiče druhého a to i mimo dobu "pro styk". Toto opatření by bylo velmi zřejmě v zájmu dítěte, protože je zjevné že nemocné dítě potřebuje soucit a emoční podporu od obou rodičů.....

a jsem zvědav co na tento návrh feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 14:37

uz jste jenom krucek od toho, abyste totalne poprela, ze jeden rodic vubec kdy programuje dite proti rodici druhemu.

kdybyste se zeptala statisicu deti, zjistila byste, jak je bublina vasi reality neduziva.

davat na roven nervova zhrouceni deti, kdyz maji videt rodice s nechuti k oblikani vyzaduje opravdu slusnou davku cynismu. jen si polozte otazku, komu ty vase nebetycne blbe bagatelizace mohou prospet. ja vidim jen posvatnou kravu feminismu, nic vic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.09.2007, 20:38

Dite nemusi byt programovano proti nekomu, aby se s nimodmitlo stykat. nektere deti odmitaji kdykoliv cokoliv. Negativni je dite okolo 1 roku. Jasne vi, ze neco nechce. A dava to patricke najevo. nechce spat, nechce se onblikat, nechce to ci ono. A to ho nikdo neprogramova. V puberte to samy, deti velice nerady nekam chodi s rodici a stydi se za ne. I v normalnim manzelstvi a v normalni rodine.

Prave tenhel vynalezce syndromu zavrzeneho rodice, pocita s tim, ze dite nekdo programuje. A tim padem povazuje vztah dite -matka za patologicky, ktery se musi prerusit vsemi prostredky. Co chce a jak se dite citi je mu jedno. Tenhle psycholog , tvrdi, ze detem nevadi sexualni souloz s dospelym. Ze se to deje a delo a jen feministky maji neco proti soulozi otce s malou dcerou. PSam tvrdi, ze se tim podmini zdravy vyvoj ditete a jeho budouci chut soulozit, pokud dite k otci nechce,je to dukaz programovani matky,ktera je (samozrejme) hystericka.
Syndom neni nikde oficielne uznavan.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: zaz Muž

Založeno: 05.09.2007, 21:14

Jenomže ty děti se SZR se "bojí" jen a jen otce, se kterým se téměř nikdy neviděly /zatímco s tzv.matkou jsou denně/, kdežto naprosto cizích lidí na ulici se nebojí. Kým bylo dítě asi proti otci "naočkováno"? Zbytek nekomentuji, jsou to vaše dementní úvahy v duchu feminacifilosofie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:04

Tess, od tebe asi nic jiného než zjevnou lež a propagandu čekat nemůžu.

Takže opět vysílání radia JEREVAN:

Není pravda že vynálesce PAS syndromu pokládá vztahy mezi matkou a dítětem za patologické a nutné je rozrušit alebrž JE PRAVDA, že vynálezce syndromu PAS pokládá NEKTERE (tedy nikoliv veškeré)vztahy mezi rodiči a dětmi za patologické

Není pravda, že PAS je definováno programující a manipulací matkou ale je pravda že u PAS jeho vynálezce definoval programujícího rodiče NEZAVISLE na pohlaví. Je tedy pravdou, že podle vynálezců PAS může být programující rodič jak matka tak i otec a oběkt nenávisti může být nejen rodič opačného pohlaví ale třeba i prarodič nebo libovolný příbuzný.

Není pravda, že zastánci syndromu PAS považují přerušení vztahu "dítě - matka" všemi prostředky, ale je pravda, že považují za nutné zbavit dítě vlivu PROGRAMUJICIHO rodiče (tedy jen toho rodiče který své dítě programuje proti jinému) a to prosím programujícího rodiče bez ohledu na jeho pohlaví !!! a zastávají nutnost terapie pro takovýmto týráním postižené dítě, směřující k nápravě škod které na jeho psychice způsobil rodič programující (a bezdůvodná nenávist k jednomu z rodičů Je psychické požkození)


a vaše "Tenhle psycholog , tvrdi, ze detem nevadi sexualni souloz s dospelym." můžete doložit citátem nebo nějakým zdrojem ? A řeknete mi KTERY psycholog to vlastně tvrdí ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Terezka

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 14:11

Neco o rich. Gardnerovi anglicky a PRESNE citace z jeho knih i se strankami. znivu opakuji , ze jeho PAS neni psychology oficielne uznano.
Vynalezce PAS se jmenuje Gardner. neco z tisku:

His "gender bias infects the syndrome and makes it a powerful tool to undermine credibility of women who allege child sexual abuse," said John E.B. Myers, a legal expert on child abuse at the McGeorge School of Law in Sacramento, Calif.
Many divorce lawyers and even some therapists who hire Dr. Richard Gardner, or rely on his ''parental alienation syndrome,'' are unaware of his most controversial writings -- on how to deal with incest in families.
******Because Gardner 's PAS theory is based on his clinical observations--not scientific data--it must be understood in the context of his extreme views concerning women, pedophilia and child sexual abuse.****

In his 1992 book, ''True and False Accusations of Child Sex Abuse,'' GARDNER WRITES that pedophilia -- adults having sexual relations with children -- ''is a widespread and accepted practice among literally billions of people.''

While sexual activity with children is ''reprehensible'' and exploitative, he noted in another book, ''Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited,'' Gardner goes on to say:
''the sexually abused child is generally considered to be the victim,'' children may sometimes ''seduce'' the adult into abusing them. In fact, Gardner says, ''all of us have some pedophilia within us.''

*****Gardner on pedophilia*******
The vast majority ("probably over 95%") of all sex abuse allegations are valid.

-Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics (pp. 7, 140).

Similarly, "intrafamilial pedophilia (that is, incest) is widespread and ... is probably an ancient tradition"

-Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 119)

Pedophilia may enhance the survival of the human species by serving "procreative purposes."

-Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 24-5)

The child should be told that there is no such thing as a perfect parent. "The sexual exploitation has to be put on the negative list, but positives as well must be appreciated"

-Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.(p. 572)

The child might be told about other societies in which such behavior was and IS considered NORMAL.

-Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.(p. 549)


Proste sex s dospelym diteti nic neudela a slouzi "procreative purposes".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Terezka

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:37

mimochodem, Terezky máte všich ni plná ústa, CO se třeba zastat šestileté Marušky Vitákové ?

Cituji ze stránek zpravodaje FOD .

--------------------
-------------------------
--------
Tomáš Viták je Čech, matka Španělka. Od r. 1994 žila společně s otcem v ČR. Ve čtyřech letech Maruščino idylické dětství skončilo. V listopadu 2004 se s ní matka odstěhovala ke svému příteli. Po třech týdnech se s otcem dohodla na střídavé péči na území ČR, kterou posléze stvrdil i soud. V srpnu 2005 však s Maruškou bez dohody a bez rozloučení odjela do Španělska. Otec se se žádostí o pomoc obrátil na brněnský Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. Úřad případ vyhodnotil jako únos podle Haagské úmluvy, ale žádnou naději na rychlý návrat dítěte do ČR otci neposkytl. Po téměř třech měsících konečně matka sdělila otci svou adresu, protože jí slíbil součinnost při rozvodovém řízení. Otec tedy do Španělska ihned vycestoval a Marušku si 26. 10. 2005 odvezl zpět. Jednak proto, že holčička chtěla zpátky do Čech, jednak proto, že už dávno ji měl mít ve střídavé péči on. Matka se vzápětí také vrátila do ČR. Již 1. 11. 2005 spolu s dalším mužem násilím vnikla do bytu rodičů otce a Marušku se snažila odvést. Od té doby se Maruška matky a jejího marockého přítele bála a nechtěla se s matkou stýkat o samotě. Měla hrůzu z návratu do Španělska. Na žádost matky proto probíhal asistovaný styk na FOD. Pokusu odvést Marušku násilím proti její vůli se matka dopustila ještě dvakrát. Dne 27. 1. 2006 se za asistence policie domáhala násilného odebrání dcery otci v rámci styku na FOD. Po vysvětlení situace policie bez námitek odešla, ale Maruščina důvěra v matku utrpěla velkou trhlinu. Ještě horší následek na její psychiku musel mít pokus ze dne 17. 4. 2006. Dědečka a babičku, kteří se s vnučkou vraceli z víkendového pobytu na chatě, napadl před jejich domem větší počet osob marocké a španělské národnosti. Dědeček utrpěl tříštivou zlomeninu pravé ruky, Maruška pohmoždění pravé poloviny obličeje. Věc vyšetřuje policie, ale pro nepřítomnost podezřelých není řízení ukončeno.

Kromě toho se matka domáhala vydání dcery i u našich soudů. Ty jí jsou velmi nakloněny. Dne 15. června 2006 donutila samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jana Hercíková otce po několikahodinovém jednání k uzavření dohody, podle které bude Maruška ve střídavé péči obou rodičů – v lichém měsíci s otcem v Čechách, v sudém s matkou ve Španělsku. Dítě si mají předávat bez přítomnosti třetí osoby před domem druhého rodiče. A jak že ho k takové dohodě a vzdání se práva odvolání donutila? Jednoduše – hrozbou umístění holčičky do dětského domova, pokud se rodiče nedohodnou.

Termín předání dítěte matce se blížil, ale Maruška o tom nechtěla ani slyšet. S matkou stále odmítala odejít. Otec se tedy obrátil na řadu odborníků se žádostí o pomoc – ale ani oni s holčičkou nic nesvedli. Všichni navíc střídavou výchovu v různých státech považovali za nevhodnou a jednoznačně doporučovali svěření Marušky do péče otce. Ze všech posudků a zpráv vyznívá, že Maruška je nadprůměrně intelektově i sociálně vyspělá, otcem není manipulovaná a s matkou odmítá jít, protože nechce ztratit prostředí v České republice, na které je velmi silně fixována. Nechce ztratit své kamarádky ani české příbuzné. Ve Španělsku se jí nelíbí a necítí se tam jako doma. Paní soudkyně je ale nezávislá, a tak se žádnými doporučeními nenechala ovlivnit. Dne 2. 8. 2006 nařídila výkon rozhodnutí – odnětí nezletilé otci a předání matce. Exekuce byla provedena ve dvě hodiny v noci. Do domu vtrhla policie, sociální pracovník a vykonavatelka, Marušku vytáhli z postele a zoufale plačící ji v pyžamu odvedli pryč. Ještě předtím ale v průběhu exekuce telefonovala vykonavatelka soudkyni, zda nemá vzhledem k reakci dítěte a noční době výkon rozhodnutí přerušit, jak požadoval otec i zástupce orgánu péče o dítě. Paní soudkyně Hercíková však trvala neoblomně na svém.
------------------
---------------

V případě Terezky, kdy soudce zcela prokazatelně zabránil psychickému týrání dítěte matkou (pominu li že to udělal stylem medvěda v porcelánu s typickou justiční arogancí ) se mluví o jeho postoji, o umístění dítěte do léčebny se mluví jako o fašizmu...

kolem postoje soudů a justice v případě Marušky jet ticho po pěšině. A přitom tam vytrhávají plačící a nesouhlasící dítě z náruče otce a deportují jej do ciziny....

Kde byl v táuhle dobu terezkahelpteam a všechny moralistky , které se dnes za terezku tak halasně angažují ???

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Terezka

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 03.09.2007, 13:38

Pššššššt, mlčte kverulante! Tohle se jim nehodí do krámu.

Zešílel jste? Připustit, že by něco takového dělala žena? Sice cizinka, ale žena. Ještě by mohlo někoho napadnout, že ženy také pášou nepravosti a co hůře, že i otcové mají právo na své děti.

Odpovědět na příspěvek

 

Žádná dáma neprojeví své rozhořčení

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 00:39

žádná nemá tu odvahu ? Ale Terezku tady skloňujete už v tolika přízpěvcích. kdepak je vaše rozhorlení nad arogancí soudkyně ? kdepak je vaše zhnusení nad postupem soudní exekutorky která vytrhne spící dítě ve dvě v noci z postele a odveze za hranice tak jak to dělali nacisti v terezíně a lidicích ?????

Nic? nezaslouží si tato paní a celý tento případ neméně peprné komentáře ? Neméně srdceryvnou aktivitu ? neméně občanské statečnosti, podpůrných sdružení a mediální publicity ? Stejně intenzivní dehonestační kampaň ? Kdepak jste ? Jarmilo, Dulcibelko, Tess, Mašinko Alison ? Adélko,Kristino a další, které pro ostré slovo na adresu mužů a otců daleko nechodíte.....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Žádná dáma neprojeví své rozhořčení

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:23

Heleďte se NPTP, já jsem pochroumaný člověk, protože lidé ubližovali moji mámě a já jsem to v dětství pozorovala. Pak nás sociální pracovnice od mámy odtrhli a strčili nás bezdůvodně do děcáku. Kdybych byla svědkem toho, že někdo ubližuje mému hodnému tátovi, tak bych se zastávala mužů. Jenže já jsem i ve svém celém dosavadním životě viděla spíš obrázek, že muži ubližovali dětem a ženám a dokonce i v mém vlastním příbuzenstvu. Prostě já nemám sebemenší důvod se zastávat silnějšího pohlaví. A ohledně Marušky jsem Vám již svůj názor napsala. Když vidím nějakého správného muže, jak je mu ubližováno, tak se ho zastanu taky. Ale bohužel, těch správných mužů až tak moc po světě neběhá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Žádná dáma neprojeví své rozhořčení

Autor: Johny+ Muž

Založeno: 06.09.2007, 18:06

Já Vám Jarmilo rozumím,zažila jste jistě hodně zlého.Určitě se shodnem na tom, že blb zůstane blbem ať nosí kalhoty či sukni.Jak píšete odtrhovali Vás od mámy sociální pracovnice-tedy ženy.V nějaké tahanici o dítě (jméno teď neznám)na příkaz soudkyně exekutorka vytahovala menší dítě o půlnoci z postýlky.Opět ženy.To házení chlapů do jednoho pytle (odpadkového) mě vadí,podobně jako házení žen do jiného (květinového)pytle.Takhle to přeci na světě nechodí.A pokud ano, tak se nechám hybernovat do nějakého lepšího století.Připojí se někdo? Nehlaste se všichni!
P.S.Po upozornění Kristiny jsem se drobně odlišil od jmenovce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Žádná dáma neprojeví své rozhořčení

Autor: mašinka Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:40

Což o odvahu, ale co k tomu říct? Nejsem právník a obvykle nereaguji na článek, nýbrž na znevažující komentáře k jednotlivým případům. Samozřejmě, že i v tomto případě měl být v prvné řadě zohledněn zájem dítěte a že asi došlo k nějakému pochybení.
Jinak nevím, že bych se nějak prezentovala u případu Terezka, mj. proto, že se znám s paní, co chodí svědčit p.Chocovi, takže mám více zdrojů a snažím se ani jeden nepřeceňovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Terezka

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:04

Je jim to jedno, jsou to egoisti a ignoranti - jde jim jen o ně samotné....

Odpovědět na příspěvek

 

Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 08:45

Odpovědí: 57

Milá paní Samková-Veselá, jsem z rodiny, kde se rodiče nerozvedli přesto, že jsme si to my, 4 děri velmi přály. Otec maminku nikdy nebil, ale celý život na ni před námi řval, zesměšňoval ji, a nechal se od ní bezvýhradně obsluhovat, ač sama též chodila do zaměstnání. S prací doma pomáhal jen když se mu zachtělo, a to bylo tak dvakrát do roka - na to měl mě, jak často říkal: "co já bych tu něco dělal, když mám tak velkou dceru". Když jsem mu jednou řekla, že totéž by mohla říct maminka, a odřu všechno, uhodil mě. Proč to, ale píšu, maminka zemřela v necelých 45 letech, jediná já jsem byla již dospělá, otec ostatní mé sourozence nastěhoval ke mně a na všechny 3 mi dával sirotčí a přídavky, co dostával od státu. Ze svého mi nedával nic, protože údajně málo vydělával, a bez příjmu maminky si nemůže vyskakovat! Bylo mi 25 let, a měla jsem v péči jednu sestru a dva bratry ve věku od 13 - 18 let. Otec si našel záhy jinou ženu a já chtěla, aby i ze svého platil na svoje děti aspoň něco, ale to neudělal. Dal je do děcáku, až na sestru, která mezi tím dosáhla 18 let.
Ani jeden z nás se s otcem nestýkáme, je nám dnes již okolo 50-ti let, máme svoje děti, a náš "otec" je nikdy neviděl - celý život bojujeme s tím, že jsme částečně převzali jeho model chování v rodině.
Proto, ač nejsa psycholog se domnívám, že pokud je otec násilník, despota a ignorant, je rodině lépe bez něj. Navíc tento obvykle ani nijak rodinu finančně nezajišťuje, má tzv. kasu a rozhoduje o všem, co se koupí. U nás tomu tak bylo, a když maminka neměla koncem měsíce z jeho pevně stanoveného přídělu pro nás na třešně, nebo jiné ovoce, on si klidně pokuřoval a popíjel svoje kafíčko. Kolik Vám je paní, co všemu rozumíte? Vidíte jen špičku ledovce, a já jen doufám, i když jsem jinak docela hodný člověk, že Vám to ten Váš, ještě ukáže... podle fotky jste ještě mladá a máte času dost... tož pak mi napište, email tu pro vás nechávám, hezký den :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Samková

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:00

Tak to je trošku přehnaný, nemyslíte? Autorka nepsala o tom, že by se měli zakázat rozvody, ale o diskriminaci otců matkami. Domácí násilí je svinstvo, ale to, co píšete vy, je ještě horší. Vy že jste hodný člověk? Madam...To si jen něco namlouváte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:12

Autorka píše o tom, že rozvodem se poškodí osobnost dítěte - a že náprava stojí půl mega! Já tu jen napsala, jak jste někteří pro dítě destruktivní a naprosto zbyteční, a jak mě poškodilo to, že se moje maminka včas nerozvedla. A ejhle, potrefené husy už kejhají, že, Tomáši?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Samková

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:18

Ne, já nemám rodinu. Autorka vyvracela domněnku, že je otec pro dítě zbytečný a že biologického otce může někdo nahradit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:23

Aha, tak co se vyjadřuješ k něčemu, co neznáš? Já tu jasně píšu, že otec je v mnoha případech přítěž, a že se bez něj rodina opravdu, ale opravdu obejde!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:29

Nevím kdy jsme si začali tykat, ale když si s tím začala beru to jako výzvu. Jsem z rozvedené rodiny. A beru to z pohledu dítěte. V mnoha případech přítěž? Spíš bych řekl někdy nebo tak něco. Přestaň nás házet do jednoho pytle a uvědom si, že i chlap může být dobrý člověk. Nemůžeš porovnávat všechny podle svého otce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:35

..... pokud je otec násilník, despota a ignorant, je rodině lépe bez něj ..... psala paní Adéla

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:40

...a pokut není, tak z něj násilníka vyrobíme a stejně jej odkopneme jakmile se přestane líbit, dost vydělávat, nebo nebude skákat jak budu pískat, nebo nedejbože bude mít chut na alespoŇ groteskní vliv v běhu domácnosti a nebo pánbůhhochraň si bude chtít nechávat nějaké peníze na své koníčky nebo nedejbože mít kamarády (ženská rozvodová logika)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:53

To máte z vlastní zkušenosti?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:02

Opět mě napadáte tím ,že převádíte moje argumenty do osobní roviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:04

Nebuďte vztahovačný kravka, pokud o něčem tak zasvěceně hovoříte, můžete mít takové informace jen z vlastního prožitku, protože pokud je to zprostředkovaná zkušenost, může být manipulovatelná sdělovanou osobou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:38

Lepší argument nemáte ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:44

Argument? Jaký proboha argument??? Proč tady omíláte pořád ty samé hovadiny a pak voláte po argumentech? Pokud jste tak zapálený svazák, jak se tady neustále předvádíte, co kdybyste spíš řešil nějaké skutečné problémy, a to konstruktivně a smysluplně? Jaký má ten váš svaz vlastně program, čeho konkrétně chce dosáhnout a jak přitom bude postupovat???? To jsem tady nikde nenašla - jan žvásty v obecné rovině.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:48

hohoho. tak v diskuzi de mě již feministky několikrát oženily, několikrát rozvedly, několikrát zavřely, několikrátwe vykázaly z bytu pro domácí násilí.... ale že je svaz mužů můj tak to tu ještě nebylo.

Skvělý příklad konstruktivizmu argumentů

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 12:17

Takže nic? Žádný program, myšlenka či vize?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:53

Klid, jsou to jen harantíci despotických fotříků, co se potřebují někde fiktivně vyplakat, a hlavně pozurážet pár žen - dárkyň života, protože sami se nezmohli v životě na nic. Ženy s nimi dříve byly proto, že přece jen ekonomika nebyla nakloněná matkám samoživitelkám - dnes, kdy žena se stává pomalu ale jistě na muži ekonomicky nezávislou, zbavuje se či si vůbec nepořizuje, samce druhé třídy a už vůbec ne třetí, a to je to, co oni při své výchově nejsou schopni vstřebat. Ženu ani květinou neuhodíš, ale to asi v životě neslyšeli.... Jsou to odkopnutí a zneuznaní nikdošové, nuly.... maminky je vyhazují z domu a oni nejsou schopni si založit hnízdo vlastní - tak asi tak...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:06

Vážená paní, stále čekám, kdy odpovíte i mně. Nebo to Vás doma nenaučili, že odpovědět na slušný dotaz je slušnost? Takže ještě jednou: Koho považujete za ignoranta a proč mu chcete bránit ve styku s dětmi.

P.S.: Obávám se, že vaše nemoc se jmenuje hysterie. Bez urážky. Možná by neškodilo dva dny počkat a pak si to po sobě všechno znovu přečíst.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:21

Ještě pro upřesnění - jak poznáte ty kterých se to týká? No přece podle toho, že si dávají smyšlená jména do nicků, jako třeba kuku, a NVTC a podobné nesmysly, jsou sprostí, nadávají nám do hysterek, a přitom nás nabádají ke slušnosti. Nařizují a terorizují, ještě se nenaučili, že nikdo není povinen jim odpovídat, a že poroučet mohou tak vojínům na vojně, a ne ženám, notabene cizím.... zásadně radím, nereagovat na ně!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:32

Vy jste opravdu jednoduchá.Co vám je do nicku ostatních diskutujících?ovlivňuje to snad nějakým způsobem jejich příspěvky??S nadávkami a tykáním jste začala vy, tak se trochu vzpamatujte a opravdu navštivtě nějakého odborníka..A ještě bych měl jednu otázku.Váš manžel užíví celou rodinu-co potom děláte vy? Zachraňujete svět psaním těch hloupostí...?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:32

Stále čekám na vaši odpověď:

Kdo je to ignorant a proč by měl mít znemožněn styk s dítětem. Nebo snad nemáte argumenty? Nebo neumíte přiznat chybu?

P.S.: Zdejší ženy jsou většinou inteligentnější, než zdejší pánové, myslím, že se od vás brzy distancují, děláte jim ostudu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 04.09.2007, 09:41

Kocoure, s tou ostudou nesouhlasím. Adéla přece nedělá ostudu nikomu jinému než sama sobě. Ostatní dámy se od ní mohou distancovat, když chtějí, nic proti tomu, ale já fakt nevím, proč by to měly dělat. Nevidím totiž absolutně žádný důvod, proč do nich promítat Adéliny špatné vlastnosti.

Stejná ptákovina je napsat, že přispěvatel XY dělá ostudu zdejším nebo snad dokonce všem mužům. Ona je totiž důležitá otázka, U KOHO jim tu ostudu dělá. IMHO jen u lidí, kteří mají lidstvo rozdělené na dva tábory a honem honem potřebují paušalizovat a ten pomyslný druhý tábor aspoň trochu dehonestovat.

U vás kvůli Adéle snad klesá kredit Alizon, Kristiny, mašinky, Kytičky...? Předpokládám že ne, to byste přece jen reagoval jinak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.09.2007, 10:14

trefa do cerneho...

Odpovědět na příspěvek

 

Spíš nechtějí.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:24

S vámi a vám podobným si nechtějí založit hnízdo. Proto to vaše blití a zvracení na všechny a všechno.
Jenomže by to musel být dement s IQ pod 75 bodů, aby si s váma něco vážnějšího začal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Spíš nechtějí.

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:29

Za psychické násilí se považuje i citové a slovní týrání, které oběť deptá, ničí ji vnitřně, narušuje její psychiku, shazuje jí, uráží jí v soukromí i na veřejnosti. Patří sem i nevybíravé nadávky a prohlášení typu, že si oběť vymýšlí a není duševně v pořádku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Spíš nechtějí.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:38

Patří tam i schazování před známými (ten můj chlap je tak blbej že si představte )?

Tvrdá necitelná, deptající a záměrně zranující kritika (podívej se jak jsi neschopnej nic jsi nikdy v životě nedokázal) ?

Umyslnné nastavení siituace tak že člověk nemůže prakticky nic udělat dobře (co se tak dlouho potloukáš furt si v práci nemyslíš na rodinu versus to jo s dětma bys chodil ven ale peníze domů pořádný nosit nebudeš podívej se na souseda ten zařezávbá v práci denně 12 hodin a nosí peníze domů podle toho) ?

Patří tam i prohledávání osobních věcí (tak jsem si přečetla jeho SMS a čtu jeho dopisy protože mi ten hajzl určitě zahýbá) ?

Patří do onoho týrání tako psychický nebo fyzický teroro když chce realizovat svoje sociální vazby (ne nepojedeme k tvojim rodičům ale k rodičům mým, protože se na sebe podivej jak tvoji rodiče tebe vychovali za nemehlo a já bych jim musela řáíkat jakej jsi ňouma) ?

Patří do toho vašeho výčtu i postihy za styk s kamarády a koníčky (Nechoď mi na oči jestli v sobortu půjdeš skamarády hrát volejbal stejně se tam zase ožereš ty prase jedno) ?

Patří do toho kupčení se sexem (Když ty mi neuděláš toato, fuirt jsi v hospodě nebo u kamarádů nebo v práci nebo jsme spolu nikde nikdy nebyli .. tak s tebou nebudu spát dokut se nespravíš a nebudeš se chovat ganz přesně jak já chcu ) ?

Patří do týrání i obligátní stojka po vplatě (Naval peníze stejně by jsi všechno zase prochlastal, neumíš hospodařit co by s tebe blyo beze mně)


Patří do toho ... Tak bychom o ženském způsobáu týrání mohli hovořit vůbec hodně dlouho.


A kurvařiť neexistuje TYRAJICI MUZ a TYRANA ZENA .... existuje TYRAN(bez ohledu co má mezi nohama) A JEHO OBET(bez ohledu na to co má mezi nohama). Násilníka/násilnici ani jeho oběť nedělá automaticky jehio/její pohlaví ale lidská zmršenost a osobnostní zhovadilot. Hledart v tom genderový kontext znamená jen jedno, milé dámy. jste stejně nemocné a perverzní jako ti psychopaté které popisujete. Akorát že vy si svou agresi vybíjíte celoplošně na všecxh mužích jako celku :-/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Spíš nechtějí.

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:47

Jsi chudák, je mi tě líto, budeš zřejmě opravdu týraný - se rozveď, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Spíš nechtějí.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 22:27

A i kdybych byl týraný, máte nějaký racionální důvod k tomu že mé utrpení jako oběti bagatelizujete a popíráte ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Spíš nechtějí.

Autor: maja Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:44

Pokud jste týraný krutou manželkou, jednu jí natáhněte a hotovo! Pokud vás přepere, jsou tu ještě gorily paní Veselé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spíš nechtějí.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 05.09.2007, 00:16

Znamená to že schvalujete aby se psychickému teroru bránil muž fyzickým násilím ? Asi vám to připadá legitimní když mi takové doporučení dáváte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 00:36

No, tak teď jste se prozradila. Vy že jste slušný a hodný člověk? Někdo výše tady volal po vlastních zážitcích. Já je mám. Když se spřáhne tchýně, povahou bestie, s dcerou, která ji za jeji bestialitu vůči sobě, vůči svému otci nenáviděla, co vznikne? Já to vím. Z vlastní zkušenosti. Dvě bestie a běda dětem, které milují svého milujícího a starajícího se otce. Opakuji, z vlastní zkušenosti. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:39

mila adelo, vy tu "jasne pisete" pouze o tom, jak tomu bylo u vas. delat z toho tak obecne zavery tak, jak to cinite vy ("otec je v mnoha případech přítěž, a že se bez něj rodina opravdu, ale opravdu obejde!") hranici s hlouposti.

prominte mi to, ale je to opravdu tak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Samková

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 03.09.2007, 13:46

Máte pravdu Lubobe. Ta paní ale není zlá, ona je jen moc nešťastná.
Popřejme jí společně aby své břímě nesla lépe. Alespoň já a za sebe tak činím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:46

Nejsem nešťastná, a nikdo v naší rodině, a víš proč? Despotům jako vy tady, jsem se obloukem vyhla a mám partnera a ne sluhu doma, jako vy. Tož tak, a ani pracovat nemusím, jsme za vodou, manžel v pohodě všechny uživí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Samková

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 03.09.2007, 18:22

Aha, tak jo. Nevím, že jsme si nepotykali? Nebojte, ani nepotykáme musíte své štěstí najít jinde. Já Vám je neposkytnu. (to nikdo, štěstí je v každém z nás stejně jako neštěstí)

Já mám doma partnerku a nevím nic o tom, že by byla mým sluhou. Ba dokonce ani nevím nic o tom, že by jste u nás strávila nějaký čas, aby jste mohla cokoli tvrdit o mě či mé rodině.

Dostala jste ode mne o jednu odpověď víc, než jsem měl v úmyslu. Ovšem i některé nicky zde se značkou muž jsou na tom podobně. Tím jenom říkám že ať Vám jde o cokoli, máte smůlu a v duchu mou účast.

Mějte se hezky a přeji Vám aby jste své trápení nesla lépe. Alespoň tak dobře, aby jste již neměla potřebu ubližovat druhým.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:44

Ale jdi ty, já tu jen popsala asi tak 70% českých domácností, z nichž ve většině ještě dochází i na násilí fyzické! Na to jsou statistiky - miláčkové:)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:19

to je demagiogie... drahoušku...

Odpovědět na příspěvek

 

Vás mít doma,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:26

dopustil by se na vás násilí i Gándhí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vás mít doma,

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:40

... nemohu se zbavit pocitu, že Adéla není skutečná, že je to celé nahrané coby dokonalá ilustrace oné deprivace a vnitřní nejistoty dětí vyrůstajících bez obou rodičů, tedy toho, o čem Samková ve svém článku píše.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 00:47

Ano, 70%, to je ale složeno z 60% procent psychického týrání mužů ženami a 10% fyzického násilí mužů na ženách. Stejně je to s agresivitou ve školách. Většina, a drtivá, agresí jsou agrese psychické a agresory jsou dívky. Minumum je fyzického násilí a to mají na svědomí zejména chlapci, ale nejen chlapci. A pak je ještě domácí násilí vůči dětem, to nikde zatím nefiguruje a ženy opět vedou. Není to zvláštní? Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:55

Je to pravda, bez přítěže se žena obejde - lehce! A to vás žere, co? Jste k ničemu, malí křiví a zakomplexovaní!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:22

Ještě jsem nepotkal ženu, v které by bylo tolik zlosti...fuj, je mi z vás špatně. jste primitiv

Odpovědět na příspěvek

 

sem píšou jenom takový

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:29

jenom některý to uměj trochu líp skrývat, protože mají trochu větší inteligenci.
Ale aspoň je sranda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: sem píšou jenom takový

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:35

Ano, takhle jsem se dlouho nepobavil-vyšinutá Adélka tu chyběla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Janinka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:44

"... snažila jsem se... každý den jsem mu vařila teplou večeři, ačkoli mi nedával peníze ani na jídlo pro děti, ale vždy když měl špatnou náladu, vhodil mi ještě vřelé jídlo do tváře se slovy, že takové žrádlo je vhodné leda pro prasata, tak ať si je sežeru... a potom mne zbil...někdy jsem skončila v bezvědomí..."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:39

Vážená paní,

ve svých 17ti letech jsem to byl já, kdo musel rodiče dokopat k rozvodu a napsat návrh a posléze najít otci náhradní byt, protože stěhovat se mu nechtělo. Ne že by nás bil, u nás byla od rány spíš matka, ale ty vzájemné schválnosti už byly k nevydržení a bylo jasné, že ti dva pohromadě zůstat nemohou, protože jinak skončíme všichni v Bohnicích. Následně jsem se s ním pravdelně vídal, já i brácha, nikdo nám v tom nebránil. Po dalších pěti letech otec v 53 letech zemřel, údajně ho ranila mrtvice, já vím, že se nikdy nesmířil s rozpadem rodiny. Dodnes si to vyčítám a říkám si, že kdyby se tomu daly ještě 2, 3 roky, rodiče by možná dostaly rozum.

Ergo mne snad uznáte za hodna se k tomu vyjádřit, když se Vám Tomáš nezdá. Bohužel, Tomáš má pravdu: Kdybyste si článek přečetla pořádně, zjistila byste, že vlastně vůbec není o rozvodech, ale o svěření dítěte do péče po rozvodu. Na to Vás Tomáš upozornil a nechápu, proč jste se do něj vzápětí tak navezla.

Co je násilník, to si představit umím.

Jakž takž chápu, co si představujete pod pojmem despota.

Není mi ale jasné, kdo je ignorant a proč právě on má být podle Vás také eliminován. Můžete mi to osvětlit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Samková

Autor: Klára Veselá Žena

Založeno: 03.09.2007, 19:57

Vážená paní Adélo, obávám se, že mi to ten můj neukáže, protože na to, aby mi to ukázal, měl již 14 let času. Je mi 44 let. Tolik, co bylo vaší mamince, když se nechala utýrat. Samozřejmě měla od vašeho otce odejít. Je skutečně vidět, že celá vaše rodina byla jeh nenávistí a sobectvím poznamenána, protože kdybyste i Vy nebyla, nemohla byste svůj příspěvek končit takovou nenávistí a přáním všeho zlého. myslím, že Vám mohu pomoci jenom tím, že se budu za Vás modlit. Ostatní ale budete muset pro sebe a pro svoji duši udělat sama.... klára Veselá Samková

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Samková

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:57

Milá paní Samková, modlete se raději sama za sebe a za to, aby Vám Bůh odpustil, že stojíte na straně bezpráví a souhlasíte s tím, aby děti byly odebírány matkám jen proto, že nemilují své zploditele. Otcem se totiž člověk nestává tím, že nějaké dítě "udělá", ale každodenní péčí, láskou a porozuměním, a to zjevně nelze očekávat od mužů se syndromem zavržených otců - kteří tu jsou účastni v diskuzi. Nevěřím sama tomu, co tu čtu, tolik nenávisti a opovržení k ženám jsem pohromadě dlouho neviděla. Takže, buďte tak laskava a nemodlete se za mě, věřte že to nepotřebuji, stojím nohama na rovné zemi a nic mi nechybí, a moje maminka zemřela na rakovinu, ne že jí otec utýral. Na to aby se mu to nepovedlo měla nás, děti, a my jsme drželi s ní pohromadě, byla šťastná s námi. Já vám nepřeji nic zlého, jen to, abyste poznala na vlastní kůži, co to je, žít pod terorem, když mu tak rozumíte, nic víc, nic míň. Jasný?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Samková

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:04

Jste mimořádná ignorantka. Proto specielně pro Vás opakuji. Děti /např. Terezka/ nejsou umísťovány /zatím jen ojediněle, bohužel/ mimo dosah matky proto, že údajně nemilují otce, ale proto že jsou psychicky matkou týrány a z toho zničujícího vlivu matky se jinak nemohou vymanit. Dále nezaměňujte své dojmy /naprosto mylné/ se skutečností: nevydávejte svoji zlobu za cizí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:07

Vy dva jste se vážně hledali, jeden lepší než druhý ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:10

a určitě lepší než třetí, totiž kccouřice.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:22

Já se vám samozřejmě rovnat nemohu. Vy se vezměte hezky s Adélkou za ručičky, obejměte se, dejte si pusu a společně se zapište na skupinovou psychoterapii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:26

hele, hleď si radši Olgy - tvé modly, osměl se a konečně ji navrhni manželství , i když ve vašem prípadě by vlastně šlo spíše o registrované partnerství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:29

Tak teď jste mne fakt pobavil, ani netušíte jak :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:32

No konečně, při mých příspěvcích akorát pěníte, teď jsem Vám přivodil i dobrou náladu. Mám z toho docela taky radost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:28

takže už jste rozvedení ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:55

Jo, už asi 36krát, vtipálku ...

P.S.: Známe se pracovně. Dřív než jsme se poznali, dostal jsem na stůl jednu kauzu, měl jsem zhruba 5 minut na to, abych řekl ano nebo ne. Bohužel jsem řekl ano, zákon znaje, praxi a jeho výklad neznaje. Správně jsem měl říct ne. Kdybych znal Olgu už tenkrát, prostě bych byl zvedl telefon ... Olga se to pak úplně někde jinde snažila zachránit, a neb je to holka nejen hezká, ale i odvážná a důsledná, postavila se kvůli tomu jednomu mocnému kreténovi. Stálo ji to místo a mne to ani trochu netěší, přesto že Nejvyšší soud dal posléze za pravdu tomu mému původnímu výkladu. Takže teď víte, co proti mně Olga celkem oprávněně má, a už toho, prosím, nechte. Dobrou noc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:48

Mezi Adélou a zazem je diametrální rozdíl. Zatímco Adéla na vlastní kůži poznala, co jsou někteří "tatínkové" za zrůdy, takže je z toho celoživotně poznamenaná, tak zaz tady jen tak plácá a nikdo neví co je zač. Já bych ho tipla na robota, kterých je již na internetu požehnaně. Však právě kvůli nim má svaz mužů ty složitá hesla, která musí člověk vyplnit, aby se jeho příspěvek dostal do diskuse.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Samková

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 08:46

ruku na srdce, vy snad víte čím si zaz prošel nmebo neprošel ? Opět děláte z vlastníého osobního dojmu prokázaný argument....

Odpovědět na příspěvek

 

??????????????

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 08:51

Odpovědí: 59

Taky by mě zajímalo, jak paní ministrině přišla na to, že dítě má schopnost se samo rozhodovat až ve čtrnácti.
Skutečnost, že dítě je jedním nebo i oběma rodiči bombardováno slovy typu: Tatínek je zlej, maminka má radši tvojí sestru apod., je skutečně otřesná. Přijde mi, že v takovém případě se tonoucí stébla chytá a neváhá použit takovéhle svinstvo. Hnus..

Jinak článek se moc povedl...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:28

Prosím tě, co tu meleš, jdi a zeptej se svý mámy, ta ti to vysvětlí, nikdy žádná žena nebude štvát své dítě proti muži, co ji a to dítě normálně miluje a normálně se stará. Ale kolik takových je? 30%? A to ještě zavírám obě oči!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ??????????????

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:31

Myslel jsem si, že se náš rozhovor bude veden na inteligentní úrovni, ale když vidím ,že toho nejsi schopna, nebudu se z tebou bavit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:39

Myslím si, že má paní Adéla kus pravdy, popřemýšlejte o tom, Tomáši. Těžko říct, kdy a proč se ze dvou původně se milujících lidí stanou úhlavní nepřátelé a bijou se o děti hlava nehlava, ale jednou - zdůrazňuji jednou z mnoha příčin je i to, že se chlapi nestarají o rodinu a raději se věnují pivu nebo rybám ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:47

Ano, já souhlasím s tím, že pokud je otec násilník, je rozvod jediným řešením. Pokud má jen neshody s matkou, proč pak děti svěřovat automaticky do péče matky. Napadlo snad někdy nějakého soudce, že ten člověk je dobrej chlap a ženská potvora? Jedna z mnoha příčin proč chlap chodí na pivo nebo na ryby je fakt, že si musí na chvíli od rodiny odpočinout. Jen tak vypadnout od uštěkaný manželky a popovídat si s někým jako chlap s chlapem. Probrat mezinárodní situacia a prostě se zrelaxovat. A rovnou odpověď případným připomínkám...Ano, žena se může zrelaxovat podobným způsobem taky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:52

Samozřejmě, každý potřebuje i udržovat kontakty s ostatními lidmi, to je jasné. Záleží prostě na těch dvou, co si budou tolerovat a co už třeba druhému vadí a hlavně by o tom měli mluvit, než bude pozdě, si myslím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:06

Každý potřebuje kontakty jen v případě, že nenalézá dostatek inspirace u druhého... Většinou jsou to muži, co potřebují s někým sdílet radosti z gólu atd.... Ženy se i dnaží přizpůsobit, ale Bohužel, někdo večeři dětem udělat musí, a pak také čekají oplátku, ale muž s nimi není ochoten sdílet jejich zájmy, ještě se bude pošklebovat... a tam někde už se zasévá na budoucí rozvod... Každý si najde "svoje lidi" - muž tomu bude říkat odpočinek před "štěkáním" u sebe, a babský tlachy u ženy, a u rozvodu pak bude operovat tím, že když on byl na zájezdu na F, žena nechala děti u babičky a šla s kámoškami do báru....
A jiné, další - mám známou, co si musela shánět paní na hlídání, když dělala přesčasy, protože to její profese vyžadovala, neboť mužíček musel nutně na mariáš do hospody... A má přece svá práva, ne? Že vydělával polovinu toho, co jeho žena, a že defakto to spotřeboval sám pro sebe, a ještě vyžadoval kdykoli sex a dokonalý servis... to buď neviděl a nebo nechtěl vidět - můj osobní názor je, že to neměl čím pochopit, jako tady ten nevěřící Tomáš...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:10

Já zírám, myslíte si tedy, že by manželé neměli vytáhnout paty z domu????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:30

Ne, nemyslím, ale myslím, že by měli mít k sobě úctu... Ale vím, že asi těžko když doma dojde k hádce, a jsou tam malé děti, se sebere žena a odejde na pivo.... možná v mizivém procentu se tak děje, ale ve většině případů to dělá muž, a to jsem tím myslela... Nejen že se tím nic nevyřeší, ale zároveň to té "štěkně", která od něj chtěla zřejmě nějakou pomoc ukáže! Dá jí vlastně najevo, že příště to nemá ani zkoušet, nebo se z hospody třeba nevrátí - dokonce znám plno mužů, co aby mohli zdůvodnit hospodu, tak hádku vyvolají...
Nevím kolik je Vám let, a kolik máte zkušeností, ale už to, že muž tady pláče, jak je diskriminován, a přitom žijeme v totálním patriarchátu o něčem svědčí, nemyslíte? A o děti? Tak o ty jim jde hlavně a to především, proto si pořizují v 50-ti nové mladé manželky - aby mohli mít děti, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:37

Aha, už vím jak to myslíte. Ale netrapte se, tady ten svaz nic nevyřeší, to si tady jen tak povídáme, odpovědnost nese v životě každý sám za sebe :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 14:30

Adéla je zjevně ten typ, který bere muže jako majetek, věc do domácnosti, a má panickou hrůzu z toho, že by se ta věc mohla sebrat a odejít někam jinam. Tak ji chce mít pod dohledem a nedochází jí, že právě tím tu věc vyštvává ... ano, teď hodně spekuluji, ale myslím, že nejsem až tak daleko od pravdy. Adéla je prostě plná strachu, že se jí rodina rozpadne (tak jako se rozpadla rodina jejích rodičů) a chybí jí sebedůvěra. (A zdejší reakce může brát jako hodinku skupinové psychoterapie zdarma.)

Nedávno mi přišel přát k narozeninám čerstvě ženatý brácha se svou novopečenou squaw. Čekal jsem šachy do počítače nebo normální šachovnici, snad tisíckrát jsem naznačil ... nic tak. "Tady máš novou paměťovou kartu do mobilu, jsme Ti koupili", děl on. "To abys ho tak často neotravoval se stahováním dat z mobilu a nemusel kvůli Tobě z domu", dodala ona. Tiše jsem potlačil naléhavé nutkání ji derogovat a jen jsem v duchu bráškovi popřál upřímnou soustrast. No, možná to jen měl být vtip ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:34

Jaj, to je švagřice, brrr. On je možná trochu problém v tom, že ženy mají málokdy záliby a koníčky, které by je směřovaly i trochu jinam než jen k rodině, každý musí mít možnost dýchat...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Janinka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:46

Mýlíš se, i žena má koníčky, ale bohužel na ně nemá vedle ignorantského partnera čas.... víš?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:43

Prosim vas bezte si svoji vlastni rodinou tragedii blejt jinam. Mate x nadaci, kteri vam "pomuzou". Zadne zkusenosti zde nehrajou roli. Pokud je clovek deprivant , tak je deprivantem ve 20 i v 50 - a to vy bezpochyby dle zminenych problemu jste . Vase nazory jsou tudiz irelevantni a doporucoval bych terapeuticke sezeni. Tento chat to bohuzel neni.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 15:41

No vida, jak jste se tu rozpovídali, a to jsem napsala jen desetinu všeho. No každá holka ví a každý kluk jí to závidí, tak už to chodí, a ta totalita ve vás přežívá - jak v muslimovi burka. Ale nám ji nenasadíte ztroskotanci, co si neumíte udržet ženu a matku svého dítěte, by by :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 15:54

myslíte bye,bye:)))))))))tohle by se mělo zarchivovat, jak se obyčejná žena odhadla říct těm příslušníkům patriarchátu, těm ztroskotancům NE!!!vy si nás nezotročíte:))))fakt se dnes bavím..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Boženka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:48

ten můj se jednoho dne se vrátil domů zase opilý, křičel na mne, že jsem coura, že jsem k ničemu, nic neumím a jenom překážím... pak vzal dlouhý nůž, ten, kterým se porcuje maso a bodl mne do ruky, všude kolem byla krev... moc jsem křičela, to ho však ještě více rozlítilo...chytil mne za pas, hlavu mi strčil do dřezu, pustil vodu a potom mne ze zadu znásilnil...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 00:23

Toje něco od Hitchkoka ne ?

jinak, paní která ze zadu bodla manželovi nůž do plic dostala jen podmínku. aby toho nebylo málo, tak ješte týž týden, patrně inspirována benevlencí soudu a tím že pro zdejší jusrtici jsou muži tak akorát na odstřel - zabila manžela další žena. Obhajoba "týráním" je potom univerzálně použita aakceptována a koneckonců jako týrání lze dnes vyložit cokoliv. Obhajoba zadarmo bez důkazů...

PS: skuste už jednou pochopit, že tady pláčete na ěpatném hrobě. nikdo z lidí kteří zde píší patrně nebude domácí násilník ani je nebude obhajovat. Ale jsou zde lidé kteří ono domácí násilí zažili spíše z druhé strany. jako ti kdo byli osočeni nebo se nedovolali spravedlnosti jen proto, že jsou muži . a jen prot že jsou muži se stali oběťmi .

PS: Falešné obvinění z domácího násilí JE domácím násilím !

PPS: Jestliže máte s domácím násilím osobní nepěkné zkušenosti, sama by jste měla vystupovat proti kvazinásilí a falešným obviněním, už jen proto, že tato falešná obvinění, vyprovokované násilí a podobně jen ubírá vážnost a důvěryhodnost opravdovým obětem, jakou jste zřejmě vy také.

PPPS: domácí násilí je hrozné bez ohledu na druh genitálií agresora a druh genitálií oběti. - Stejně hrozné je týrání ženy mužem jako muže ženou. půsopbí stejné utrpení oběti je stejně zavrženíhodné a mělo by být stejně intenzivně potíráno a vy sama by jste měla k muži oběti jak falešného obvinění tak reálného násilí od ženy mít EMPATII JAKO K SPOLUOBETI, ne nenávist jako "takykmuži"

Odpovědět na příspěvek

 

bozenko-adelo

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.09.2007, 10:22

tohle uz opravdu vypada spatne - bez jakekoliv snahy vas urazet ci shazovat, vypisovani sem vasich sexualnich sado-maso fantazii ukazuje na nejakou psychickou poruchu & ja bych vam (jak uz naznacili nekteri jini) doporucil vyhledat odbornou pomoc.

toto neni flamewar, to je dobre minena rada. mozna, ze za tou vasi rodinou idylkou se skryva neco uplne jineho....
zkuste to promyslet

Odpovědět na příspěvek

 

Re: bozenko-adelo

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 11:39

Bingo. MYslím že jste se i trefil. Na druhou stranu na netu je dosti erotických serverů na to aby chudinka mohla uspokojit své nutkavé erotické představy alespoň masturbací.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:22

Z několika málo případu děláš závěry. V každém vztahu platí: Jaký si to uděláš, takový to máš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Ada Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:16

V tomto případě Vám musím oponovat. Rozhodně to totiž neplatí vždy a všude. Záleží na lidech, na podmínkách, které jim život přinese a jak se v těch podmínkách zachovají. A když se jeden bude snažit třeba na 120%, aby to bylo fajn a druhý to bude bojkotovat tak to prostě fajn nebude, kdyby se ten první na hlavu stavěl.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 14:19

A co to má společného, prosím pěkně, s tím, kdo má či nemá vychovávat děti? To jako že otec je (dle názoru matky) flákač a ignorant (co je to ten ignorant?), A PROTO nemá "nárok" na dítě?

Rozumím tomu správně?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Ada Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:33

s tím to nemá společnýho nic, byla to reakce na výrok : jaký si to uděláš ( ve vztahu) takový to máš.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 14:34

No to se mi ulevilo, děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Boženka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:51

ignorant jsi především ty, ani nepředstíráš, že by tě zajímalo něco jiného, než ty sám... Jen ty a zase ty, a tvoje práva a potřeby... to je tvoje ignoranství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 17:00

Především mne nezajímá pubertální, rádobyvtipná a rádobyzajímavá psychopatka, která si tu pod pěti různými jmény hojí mindrák z toho, že ji nikdo nechce.

A za b), je hezké, že mi implicite nabízíte tykání, nicméně lidi, se kterými si chceme tykat, si vybíráme, a zrovna vám toto privilegium poskytnout nechci. Takže zůstaneme u vykání. Ostatně, ve škole kantorovi byste si taky tykat nedovolila, to dokážete jen zbaběle tady. Tykat mi to do očí byste odvahu neměla.

Odpovědět na příspěvek

 

Neznámé neukojené frustrované.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:21

drashá dámo, trpíte li sexuální frustrací či zapařeným panenstvím klidně se obětuji a tu defloraci vám nějak zařídím, i nějaké to sadomaso vám přidám nádavkem. Tak neváhejte a ozvěte se. Zůstat pannou přeci znamená nikdy nerozkvést a jen orpuzovat a vylévat si mindráky na chatu. A tak snad skončit nechcete. nebo ano ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:22

ehm, to nebylo na vás sorry.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Ada Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:37

Co se týká významu slova ignorant - podle mne je to někdo, kdo se nazajímá o potřeby druhých , pouze o své a ty své řadí před všechno a veškeré jeho snažení slouží jen k uspokojování potřeb vlastních. Ale samozřejmě to může někdo, komu se bude chtít vyhledat ve slovníku cizích slov a dát to sem přesně. Já s ignoranstvím nezačla, ale když už se na to pořád někod ptá, tak píšu jen jak to vidím já.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 14:59

Ano, tak nějak bych to viděl. Ignorant je někdo, kdo nejeví zájem ... o něco. O co, je otázka, ergo označení za ignoranta jest hodnocením poněkud subjektivním. Já vím, že jste si nezačla, ale při této definici nechápu, proč zrovna ignorant by neměl mít nárok na styk s dětmi, jak si představuje Adéla, a to hned ze dvou důvodů:

1) pakliže je ignorant z toho hlediska že si nevšiml jejího nového přelivu a že najednou má doma místo brunetky blondýnku, pak brát mu dítě je jen pomsta za to, že ji přehlíží - jenže co s tím má to dítě, že? Z dítěte se najednou stává rukojmí;

2) pakliže je ignorant obecně, pak ho nezajímá ani to dítě a nemá logiku mu ho brát, naopak by bylo záhodno mu taktně připomenout, že nějaké dítě má ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Boženka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:52

Ne o něco, ale o všechno, co neslouží jeho osobním zájmům a prospěchu!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:31

ehm. to není ignorant ale sOBEC. máte v tom terminologický zmatek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:23

to ale platí i když se snaží muž a bojkotuje to žena...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Ada Žena

Založeno: 04.09.2007, 11:38

Jistě, psala jsem .... když se jeden snaží a druhý ne ... podle mne to z toho vyplývá, že je to oboustranné.
Pokud poznámka o zmatku v terminologii významu sobec byla na mne, tak mi to je trochu volné. Já to nedávala jako slovníkový význam slova, ale tak, jak to vidím já s poznámou kdo tedy chce, ať si to vyhledá ve slovníku. Ignorant/ka i sobec/sobkyně? s oběma se nedobře žije

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:22

Připravte si půl mega ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:56

No myslím, že tebe bych pro manželství rozhodně nedoporučila, přesně tu píšeš svá privilegia - chlap má právo na odpočinek..... A žena může taky, že? Ale která žena to chce? Žena chce problém řešit a ne utíkat do hospody a opíjet se! A to že píšeš "uštěkané manželky" - vypovídá za vše, a Samková asi bude chlap, když tophle obhajuje. Howg nadsamče.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:10

A rovnou odpověď případným připomínkám...Ano, žena se může zrelaxovat podobným způsobem taky.


PS: misandrie. označit muže jen proto že má jiný názor hanlivým termínem nadsamec je neoddiskutovatelný projev nepřátelství.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:20

A co je podle tebe štěkna? Líbezné oslovení? A svojí přítelkyni to dej přečíst, aby u toho přátelství zůstala - asi to i dělá :))
P,S. proč mladý, zralý a úspěšný muž chodí na server www.svazmuzu, asi? Myslím, že odpovídat nemusíš, každému zde to je jasné :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:23

a co tu dělají mladé úspěšné a sebevědomé ženy ? že tu žádné nejsou ? :o))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:25

Mluví se o mně? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:43

Ne. O mladých, úspěšnách a sebevědomých .o))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:45

O těch jste říkal, že tady nejsou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:44

ano . proto tady koneckonců jste vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:35

Prosim vas, bezte se uklinit. Verim ze vas zivot nasral a deprivoval, ale to je spise problem vaseho psychoterapeuta ci lekarnika. Osudu neporucis, nasilnici jsou a budou. Doufam ze jste vy se svym pokrivenym vzorcem chovani (zpusobenym vasem otcem) nijakeho/nijakou nevychovala. Od vas radeji dal.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:11

Tak prapůvodně jsem tou uštěkanou manželkou myslel ženu jako jsi ty,a je mi srdečně líto tvého muže, protože pokud ještě neutekl (na ryby navždy), je to chudák. Před problémy neutíkat je správné, ale to jsem vůbec neřešil. Škoda že moje příspěvky nečteš celé. Po několika článcích bys mě nedoporučila pro manželství? Asi mě znáš líp než moje přítelkyně po čtyřech letech vztahu.
Jeden z tvch problémů je v tom, že ty odsoudíš chlapa ne pro jeho názory ale proto, že se mu něco houpe mezi nohama.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2007, 10:37

Hmm. typicky projev sveho vlasniho zivotniho neuspechu - nevyrovnani se se svou minulosti. Uprimnou soutrast pani Adelo. A hezky nasranej zivot.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Pavli Žena

Založeno: 03.09.2007, 11:02

Ale, ale, co tu šplechtáš? Mám úžasný život, mám dvě děti, a milujícího a velmi hodného a šikovného muže, do práce nemusím, protože mě uživí, a já si dělám svoje koníčky, fotografování a internet.... Ale to neznamená, že mám klapky a nevidím co se děje v okolí.... A také čtu, čtu to vaše nenávistné obviňování a vidím za ním tu vaši, a jen a jen vaši neschopnost pro partnerské soužití.... a dovedlo mě sem čtení na stránkách jiných webů, kde jsem si četla o terezce - třeba tady: ( atllanka.estranky.cz ) kde se mnoho z vás rozprašujete podobně jako tady.... chudáčci utlačovaní, co tolik touží po dětech, že když nový partner jejich maminky je adoptuje, a nemusíte platit, tak to hned berete, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:46

zajímalo by mě kde všechny ty attlanky a podobná verbež byla, když fašistická feminizovaná justice násilím ve dvě v noci deportovala proti vůli otce i dítěte Marušku z rukou milujícího otce do ciziny ????

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:51

jinak, tento web proslul tím, že v diskuzi o terezce nazával otce, kteří chtěli se starat o své děti verbeží, povlem, lidským odpadem, vyhrožoval lidem s jinými názory a nepohodlným ale slušně diskutujícím lidem mazal přízpěvky a blokoval ip adresy...

to svědčí o mnohém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Boženka Žena

Založeno: 03.09.2007, 16:54

Dítě patří matce - je mi líto, ale soudy rozhopdly dobře! Terezku naopak mamince vzaly a zavřely jí do kriminálu, chápeš kreatůro?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:12

ve vašem případě dostává termí feminazzi svůj význam. Ještě nedávno jsem byl přesvědčen že se ejdná výhradně o zazovo osobní strašidlo, ale nyní když tady vidím ženu podporující násilné deportace dětí od milujících otců do ciziny jen proto, že milují otce a nikoliv matku, tak na vlastníoči vidím že femifašismus skutečně existuje a tímto se zazovi hluboce omlouvám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 11:06

No typické, proč si to myslíš? Žiju si v pohodě, mám hodné děti a muže, co mě dokáže v každém směru uspokojit a já jeho..... ale je to jen výjimka, potvrzující pravidlo, že většina vás zde, na tomto webu, jste chudáci!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:37

Tedy dámy, vás tu Svaz mužů potřeboval jako sůl. Celou dobu se tady různí zakomplexovaní pánové navážejí do celkem normálních ženskejch, které si to nezaslouží, tak teď pánové mají konečně protějšky sobě rovné, které přesně zapadají do jejich vidění světa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:39

Btw, vysvětlíte mi, kdo je to ten ignorant a proč právě on by měl být vyeliminován ze vztahu se svým dítětem?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2007, 12:23

dekujeme, pani adelo, za vase skutecne podnetne, vecne, logicky formulovane & fakty oplyvajici prispevky.

myslim, ze vse podstatne, co jste byla schopna vymyslet uz jste sdelila, & ted bych vam doporucil se zase venovat svym konickum & svym milovanym.

verim, oni uz jsou na tu vasi zluc zvykli & prave proto si vas tak opecovavaji.

nashle:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: ??????????????

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 01:03

Má pravdu jenom v tom svém případě a to jenom tehdy, jestli nám nevypráví báchorky. Byl bych rezervovaný. Já ten důvod znám, proč se z milujících lidí ... Není jistě jediný, ale je dost rozšířený. Je to syndrom ujíždějícího vlaku a postihuje ženy kolem čtyřicátého roku věku a po něm. Je strašný, destruktivní, nesmyslný, nelogický. Neléčitelný. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ??????????????

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 09:42

nezlobte se ale tohle je kravina. znám spoustu mužů kteří normálně milovali normálně se starali - a normálně zplakali nad výdělkem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: ??????????????

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 09:50

Nojo, pravdu vědí stejně jen ti dva, to je marný, okolí můžou navykládat jeden i druhý cokoliv.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: ??????????????

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 15:47

akorát dokazuješ svojí hloupost a zapšklost vůči mužům...a nechápu tohle zevšeobecňování.To že máš ty, takhle špatnou zkušenost s tvým otcem je smutné, ale hloupé podle toho soudit všechny muže. S takovým názorem žít..to ti fakt nezávidim

Odpovědět na příspěvek

 

Jen názor - nic víc

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:48

Odpovědí: 39

Soudružka Samková - sama píše, jak chlap se chová jako zvíře - jak zakousne děti co měla s jinými a způsobí potrat cizího plodu, aby mohl mít vlastní potomstvo..... ale tak to není! Zapomněla, a nebo dokonce zcela záměrně vynechala fakt, že samcům jde především o to páření! Viz případy, kdy muži nepokrytě trvají na tom, že nechtějí další děti, aby měli samici jen pro sebe a vždy ochotnou k páření!
No comment - ale myslím, že karty byly rozdány, nikomu nekvete pšenka až do nebe.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen názor - nic víc

Autor: mašinka Žena

Založeno: 03.09.2007, 11:35

JUDr.Samková v tom má zmatek - infanticida se mezi gorilami běžně nevyskytuje, vyskytují se mezi nimi, jakožto vyššími primáty, složité vztahy a v jejich rámci dochází k různým výstřelkům, ale při nevysoké reprodukční schopnosti a relativní bezbrannosti si tento živ. druh utrácení mláďat běžně nemůže dovolit. Nemluvě o tom, že nemají jen příležitostnou říji, takže odpadá ten sex. motiv.
JUDr. Samková má vůbec o mužích zvláštní představu, jak je redukuje tu na živočichy, tu na jakési dobrodružné strýčky bez výchovné působnosti; na straně jedné zdůrazňuje jejich význam, na straně druhé naprosto podceňuje negativní důsledky špatně realizovaného otcovství.
Jinak samozřejmě chápu obavy z toho, aby dítě bylo nejvyšším arbitrem porozvodového uspořádání.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2007, 13:05

"At least 37% of all mountain gorillas in Rwanda who die within the first 3 years of life succumb to injuries incurred by conspecifics - to infanticide. Infants are known to die most frequently when their mothers transfer to another group, or when the leading silverback dies and a new silverback assumes leadership of the group."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: mašinka Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:19

Aha. Díky za odkaz. Máte pravdu. Ale:
Sometimes a younger male in the group can take over leadership from an old male. If the leader is killed by disease, accident, fighting or poachers, the group will split up, as the animals disperse to look for a new protective male. Very occasionally, a group might be taken over in its entirety by another male. There is a strong risk that the new male may kill the infants of the dead silverback.
nebo
When the dominant silverback dies or is killed by disease, accident, or poachers, the family group may be severely disrupted.[7] Unless he leaves behind a male descendant capable of taking over his position, the group will either split up or be taken over in its entirety by an unrelated male. When a new silverback takes control of a family group, he may kill all of the infants of the dead silverback.[20] This practice of infanticide is an effective reproductive strategy, in that the newly acquired females are then able to conceive the new male's offspring. Infanticide has not been observed in stable groups.

Jinými slovy: dobrý samec si vychovává nástupce z vlastního příbuzenstva a ten se pak nikterak neřádně k jeho mláďatům nechová. Ta 37 % úmrtnost ve Rwandě je opravdu vysoká a obávám se, že svědčí především o vysoké (násilné) úmrtnosti tamních gorilích vůdců.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Klára Veselá Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:05

Vážená paní, nemám v tom zmatek a vy si doplňte biologické vzdělání. Jsou na to desítky studií a pozorování. Pro Vaši informaci se infanticidy dopouštějí také lvi a někteří další savci.
Muže na žádné ani strýčky bez výchovné působnosti ani jejich negativní působení neredukuji. Muži jsou rodiči, kteří do zrození dítěte přinášejí menší biologický, avšak větší kulturně-sociální vklad. Jelikož doporučená literatura by zabrala asi tak 2 stránky, nechám sito na jindy. klára Veselá Samková

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:08

Já se fakt bavím, od vás bych se nenechala zastupovat ani kdybyste mi za to platila.... Vy jste tu ta nej feministka co znám!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:23

Tady se někdo marně snaží zastřít totální bezmoc a zoufalství ... a kdo že to je ten ignorant? - stále mi dlužíte odpověď.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: mašinka Žena

Založeno: 04.09.2007, 09:27

U těch koček to až tak nepřekvapí. U goril to vlastně také nemusí překvapit, když si uvědomíme, že ideálním gorilím společenstvím je tlupa, v níž vedle vůdčího samce dorůstá „korunní princ“, který jednoho dne víceméně bez násilí převezme funkci a nechá starého dožít jako jakéhosi dědečka. To vyžaduje linii samců nadaných (dědičnou) schopností zemřít přirozenou smrtí, tedy odolných vůči rychlým nemocem a schopných rozpoznat vážné nebezpečí. Potud je žádoucí zánik genetické informace samců takto nevybavených. Potíž je v tom, že gorily nerozliší, když starý zemře následkem nízké fyz. odolnosti nebo hlouposti a např. pytláctvím, proti kterému těžko vytvořit dědičnou obranu.
Ale co z toho plyne pro lidi, kteří v tlupách nežijí? Myslím, že odvolávky na zvířata jsou v případě obhajoby kontraproduktivní. Stejně jako buršikózní odpovědi.
Hlavně mě ale zarazilo pojetí tatínků jako těch, s nimiž si dítě může zadovádět, zatímco maminky jsou samý strach a hygiena. Myslím, že moderní matky jsou také schopné vzít děti na rafting. Pokud by šlo jenom o to, pak jsou otcové skut. zbytní. Pokud jde o víc, tak je ten článek na svou délku povrchní a zavádějící.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 04.09.2007, 15:54

Vy byste se rovněž měla držet svého kopyta a nefušovat biologům do jejich práce. Tchyně se rovněž dopouštějí infanticidy, bilolog Zrzavý o tom napsal celou knihu. Když to mladým neklape a nevěsta bydlí u rodičů manžela, tak kupodivu tam existuje větší úmrtnost kojenců, než když když bydlí mladí u matky nevěsty. U lidí je infanticida mláďat psychologickou záležitostí, nikoliv biologickou a troufám si tvrdit, že stejně tak je to i u goril i u těch lvů. Prostě samec si vybojoval s jiným samcem právo na samice, jenže ty samice si ho nevšímají, nemají na něho náladu, protože se zaobírají jakousi věcičkou v náručí. Tak s tou věcičkou mrští o strom a je po problému. Gorilí samci totiž to mládě zabijí NĚKDY, ne vždycky, proto je to psychologická záležitost, nikoliv genetická.

Odpovědět na příspěvek

 

Vy jste bioložka?

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.09.2007, 17:47

Paní JUDr. Veselá má biologii aspoň na úrovni gymnázia, to je čtyři roky nejmíň.
A vy jste biologii ve škole studovala jak dlouho? A na jaké škole vyjma základky?

A co se týče psychologie a sociologie, ta se prý na právech taky zkouší, a k tomu ještě soudní lékařství...

Řek bych, že paní JUDr. Veselá o tom ví mnohonásobně víc, než vy, amatérka co si přečetla jednu knížku a hafo článků v časopisech pro ženy.

Co je vlastně vaše kvalifikace? Z čeho jste maturovala a z čeho dělala případně státnice?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vy jste bioložka?

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 07:38

Jistě, jsem jen středoškolačka s maturitou, nemám akademické vzdělání. Na druhé straně si soukromě intenzivně bádám o všech otázkách, týkajících se vývoje člověka již 35 let a to má svou velkou protiváhu. Proto si mohu dovolit kritizovat i třeba věhlasného psychiatra Höschla, když napíše do MFD vyslovené kraviny. Tohle jsem odepsala na svém webu svému čtenáři, tak posuďte sám, zda má pravdu Höschl nebo já:
Tak pěkně popořadě: vzhledem k tomu, že u jiných savců menopauza neexistuje, jen u člověka, tak je to zvláštní úkaz, který se vyvinul přírodním výběrem a teď je třeba tento úkaz akorát správně ohodnotit, proč se vyvinul, když je to zdánlivě pro množení nevýhodné. To jsem se zpočátku taky domnívala, že se prehistorický člověk dožíval krátkého věku, ale profesor Zrzavý mě ujistil, že již tenkrát se mohli pralidé teoreticky dožít i 60 let, pokud je nějaká šelma nesežrala. Je ovšem možné, že tehdejší ženy měly menopausu třeba již ve třiceti, a pak mohly ještě dalších 10 let v plné síle pomáhat dcerám s péči o jejich děti, a taky je pomáhat přenášet na větší vzdálenosti. Jak známo, proces není ukončen, v současnosti se například menopausa u žen nebývale prodlužuje. Dříve byla běžná v 50 letech, nyní se protáhla na 55 let.
Jak vidíš na mém příkladu, soukromé bádání se dá dělat i dneska.:) Vědce neignoruju, akorát si vybírám ty, jejichž bádání je pravdivé. Reklamní vědce, lháře a placené profesionální manipulátory davů odvrhávám v širou dál. Někdo by mohl třeba namítnout, že když nejsem programátor a jsem počítačový analfabet, tak nemohu vynalézat internetový volební systém. No a vidíš, přece jsem ho vynalezla a je funkční a mohl by se klidně celosvětově používat, kdyby byla k tomu ze strany vládnoucích papalášů nějaká vůle.
K tomu Höschlovi. Kupříkladu napsal: U většiny druhů se samice bezprostředně stará o potomstvo a samec shání potravu...Tohle je vysloveně lež, proč ji tedy pan psychiatr vyslovil? Jak známo, u 95 procent savců je to tak, že samice shání potravu pro potomstvo úplně sama. Jen výjimečně se u některých druhů samec spolupodílí na krmení mláďat, třeba u vlků. Kousek dál Höschl napsal: Když zřízenec nasype mezi opice hromadu banánů, jdou se nejdřív najíst šéfové, pak náměstci, pak další samci. Manželky, invalidi a děti až jako poslední...Aha, tak kde zde má pan Höschl to shánění potravy samci? Jak to, že samci galantně nepodávají banány mláďatům a samicím? To mu není hloupé, že si zde vysloveně protiřečí? A takových bot má v článku takřka na každém kroku. Rozebírá, že jsou v přírodě různé reprodukční strategie, že se vyplatí být živočichům buď být monogamní,nebo promiskuitní. U mužů přiznává obojí strategii, že existují muži, kteří jsou monogamní a jiní, kteří jsou vysloveně promiskuitní. Jenže zde je opět chyba v uvažování. Když se u některého druhu přírodním výběrem vyvine menopausa, tak to platí beze zbytku pro všechny samice, není to tak že půlka samic menopausu má a druhá půlka nemá. To platí i pro monogamii či promiskuitu. Buď se ten druh, samci i samice chová monogamně nebo promiskuitně, ale nikdy to není tak, že se členové jednoho druhu chovají rozdílně. Pokud se tedy muži chovají rozdílně, pak je jejich chování kulturní produkt, nikoliv biologicky podmíněný. Když 80 procent mužů po 30 letech manželství se svými manželkami zůstanou až do smrti, kdežto 20 procent obvykle bohatých, nebo vysoce postavených mužů se rozvede a vezmou si mladou, pak je to z jejich strany čirá BEZCHARAKTERNOST, nejsou v tom žádné geny. Bylo by to ještě na dlouhé povídání, kolik nesmyslů tam napsal, ale už se mi to nechce dál ani rozebírat.
Kulturní vrstva: Představ si, že se narodí jednovaječná trojčata. Jedno z nich vychovají od narození až do puberty vlci. Druhé z nich bude zavřené do deseti let samo ve sklepě, jen se mu bude podávat škvírou potrava. Třetí z nich bude vychováváno vysokoškoláky. A teď si ty tři jednovaječná trojčata porovnejme ve věku dvaceti let. První z nich se bude chovat jako zvíře, již nikdy se nenaučí mluvit a chovat jako člověk. Bude chodit po čtyřech,strhávat ze sebe šaty, jíst přímo ústy a výt jako vlk.Druhé trojče má naději se naučit alespoň artikulovaně mluvit a alespoň se naučit základy lidství, protože bylo nalezeno před pubertou. Po pubertě by to již taky nešlo, již nikdy by se nenaučilo mluvit. Třetí trojče studuje ve 20 letech vysokou školu a je to vysoce vzdělaný a kultivovaný člověk. Co z tohoto srovnání vyplývá? Že všichni vyšší živočichové se musí svému chování učit. Takže vyšší savci asi tak z 50 procent mají své chování naučené,včetně chování sexuálního. No a u člověka je to procento ještě vyšší, ten se své chování učí z 90 procent. A to je ta kultura.

Odpovědět na příspěvek

 

Hloupá diletantka.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 11:01

Stačilo zajít do kterékoli zoo a zeptat se - sterilita stářím, klimakterium je běžné u skoro všech savčích a ptačích samic, které se díky lidské péči dožijí vyššího věku.
Stačilo zaptat se někoho, kdo dokázal chovat svou kočku dost dlouho bez kastrace - po 16. roce mají menopauzu všechny.
Stačilo zeptat se chovatele drůheže, jak dlouho dokáže slepice snášet a jak dlouho bude ještě žít, když snášet přestane a neskončí pro to na pekáči (pro informaci: některá i stejně dlouho, jako před tím snášela).
Hovno víte a z toho hovna pletete absurdní teorie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Hloupá diletantka.

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 13:14

Máš správně zvolený nick, neboť Misogyn je stvoření věrné (patolízal Veselé Samkové), ovšem neskutečně hloupé! :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Nick mám zvolený správně,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 15:21

ale vaše neznalost cizích termitů je bolestná. A neznalost JUDr. Veselé taky. Vy na ni nadáváte a ani nevíte, že je větší feministka než vy. Akorát je několikanásobně chytřejší než vy.
Kdybyste vy měla aspoň trochu schopností, aspoň tak na úrovni vyučené cukrářky, mohla jste si třeba zjistit, že JUDr. Veselá zaměstnává výhradně ženy. A feminismus je v jejích článcích skrytý taky. Jenom ne tak primitivní jako vaše hloupý puberťácký poštěkávání.
Vy jste zkrátka tak blbá, že se nedokážete zorientovat ani v jednoduše psaném textu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nick mám zvolený správně,

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 15:23

JUDr. Veselá je mi fuk, ale ze slohu asi propadala, do řiti jí lezete zcela evidentně!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Hloupá diletantka.

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 16:33

Můžete mi tedy laskavě prozradit, proč se tedy tou ženskou menopausou vědci tak intenzivně zajímají a lámají si nad tím jevem tolik své učené hlavy, když je podle Vás v přírodě tak běžná? Jo, kočka ztratí menopausu po 16 roce a v 17. roce zhebne. Kdežto dnešní žena ji ztratí v 55 letech, a pak si vesele ještě čtvrtstoletí žije dál a to je z hlediska přírody velké mrhání, to by správně z hlediska logiky přírodního výběru nemělo existovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Kočka se dožívá i 25 let,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 05.09.2007, 17:14

pokud žije s dobrým člověkem.
Ale nejen druhy chované v zajetí a v dobré péči člověka se dožívají menopauzy.
http://www.tethys.cz/30
clanky.php?clanek=r2006ve
lrybg
A co teprve velryba globicephalea macrorhynchus! Ta naprosto běžně dosahuje menopauzy ve 40 letech a žije pak ještě dalších 14 let. V moři, bez péče člověka.(S.Austad, 1994)
Držte se radši svého uklízečkovského oboru a přestaňte krafat o věcech, v kterých vaše vědomosti končí na úrovni článků z Chvilky pro tebe v čekárně u kadeřníka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kočka se dožívá i 25 let,

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 05.09.2007, 22:18

No, Vás si misogyne nechám na ráno, jste náhle nějaký příliš chytrý a to mě zneklidňuje.:) Ho ho panáčku, ale u kadeřníka jsem nebyla ani nepamatuji a Chvilky pro tebe taky nečtu, což Vy jistě dobře víte, když mě zde tak zasvěceně rozebíráte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kočka se dožívá i 25 let,

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.09.2007, 08:25

Přečetla jsem si ten článek o velrybách a píšou tam toto: vědci nyní věří, že samice procházejí obdobím menopauzy. Vysoko v Arktidě jsou určité oblasti, kde vídáváme velká zvířata bez mláďat. Domníváme se, že se zde zdržují staré samice, které již nejsou schopné reprodukce.

Z toho je patrné, že vědci dodnes nemají úplně jasno, jak to s tou menopausou u velryb je. Není to jasné ani v případě těch koček a já se přiznávám, že některé věci samozřejmě taky ještě nemám probádané. Jedno je však jisté, že z hlediska přírodního výběru je neplodné období u samic čirým mrháním, že správně by tento jev neměl vůbec existovat. Když ale existuje, je to známka toho, že je to z hlediska rozmnožování jev výhodný.

Na závěr Vás chci požádat, abyste se zdržel jakýchkoliv urážek na mou osobu. V tom případě byste mi totiž nestál za to, abych s Vámi dál diskutovala a klidně bych Vás taky sprostě poslala do prdele.

Odpovědět na příspěvek

 

Jen bádejte, badatelko!

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 06.09.2007, 09:07

Bádejte, bádejte, bádejte - ale nikomu o tom rači neříkejte.

Aby se vám líp bádalo: vedle zákona zachování rodu existuje u živé přirody taky zákon zachování jedince.

Kdo se uživí a ubrání, i když je starý a nemůže se už množit, tak si holt žije dál. A na nějakou výhodnost pro rozmnožování kašle. I na zmatek, který z toho v hlavě má diletantská badatelka.

A když nechcete od mně slyšet invektívy, zůstaňte si diskutovat na svých stránkách. Já vám tam nadávat určitě nepolezu. Ale tady se vám smát prostě musím, když jste tak směšná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen bádejte, badatelko!

Autor:Žena

Založeno: 06.09.2007, 09:17

raDŠi
ode mĚ

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen bádejte, badatelko!

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.09.2007, 13:53

Vždyť jo, snažím se bádat usilovně, a to dnem i nocí.:) S tím přírodním výběrem jste to ale přece jen dost dobře nepochopil. Jistě, zákon o zachování jedince existuje- že když je někdo individuálně šikovný, tak se udrží na světě co nejdéle. Jenže tady je nelogická jiná věc. Jak známo, muži produkují sperma až do smrti. Kdyby však v minulosti vznikla sebemenší výhodička, že muži, kteří ukončili svou tvorbu spermatu třeba v padesáti a věnovali by se radši již narozeným potomkům, takže by o trošičku víc ti jejich potomci převyšovali počet potomků mužů, kteří mají sice sperma až do smrti, ale o narozené potomky nepečují tak pečlivě. Za statisíce let by se to projevilo tak, že by v přírodním výběru definitivně zvítězili muži, kteří ukončili tvorbu spermatu v 50, nad muži, kteří měli tvorbu až do smrti. Pak by již platilo pro VŠECHNY muže, že by končili s tvorbou spermatu v 50 letech.

A to se stalo ženám. Kdyby bylo výhodné rození dětí až do smrti, tak by se menopauza v dlouhém čase NIKDY nevyvinula. Protože ty do smrti rodící ženy by měly vždy o trošku víc potomků než ženy s menopausou- takže po čase by ženy s touto nevýhodnou úchylkou vyhynuly. Rozumíte?

Ten přírodní výběr funguje třeba i u takových hloupůstek, jako je lidské obočí. Třeba někoho napadne, proč se vlastně vyvinulo obočí? K čemu to bylo dobré? Jen tak pro ozdobu? A vzniklo to takhle: předchůdci člověka měli pochopitelně chlupatou celou tvář. Jak pak ale erektové začali používat oheň, chlupy ve tváři postupně mizeli. Když ale běželi zpocení krajinou před šelmou, která je pronásledovala, pot jim stékal z čela do očí. Chlupy nad očima ale zabránily oslepení očí před stékajícím slaným potem, předchůdce člověka tím pádem lépe viděl a stačil utéct na strom. Proto obočí v obličeji zůstalo, protože lidé bez obočí by v dlouhém čase častěji padali za oběť šelmám, než lidé s obočím. A o tom je přírodní výběr.

Jinak, mě nevadí být směšná, akorát nesnáším, když někdo vysloveně hrubě uráží.

Odpovědět na příspěvek

 

jarmilo

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 14:55

no, ehm, jarmilo, vzdycky kdyz zabrousite do techto trochu vice odbornych vod, tak je to ucinena katastrofa.
to co rikate, ze je nelogicke je ve skutecnosti "nelogicke" pouze pro vas & vami sverazne pojatou"logiku"
.

evoluce ani selekce se neda preskribovat a priori. jestli je neco evolucni vyhoda, tak se to projevi prave az ex post. nikdy ne dopredu.

menopauza je evolucni vyhoda pro jiz narozene potomky. pokud by zena rodila az do hrobu, pak by nemohla venovat tolik zdroju jiz drive narozenym. nejde o to, aby se co nejvoce deti narodilo, ale aby jich co nejvice prezilo, alespon do reprodukcni zralosti. (doporucuji vam k cetbe triverse)


muzete se ptat, proc ma bodlak ostny, jak muze blby bodlak vedet, ze bude nekoho pichat do jazyka?
jenze bodlak si tyhle otazky (na rozdil od vas) neklade, protoze tak blby neni. ma ostny jenom proto, protoze ty rostliny, ktere ostny nemely, skoncily v zaludcich bylozravcu & drive tak nasly svou evolucni slepou ulicku.

to s tim obocim je smesne & neni to nic jineho, nez cisty lamarckismus - zirafa ma dlouhy krk, protoze se jeji predci porad natahovali vys & vys. tomuhle prevraceni smeru kauzality se vysmeji i chytrejsi skolaci.


ja chapu, ze clovek nemuze vedet vsechno, ale trochu myslet snad zas tak neboli...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Vy jste bioložka?

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.09.2007, 17:43

jarmilo, jarmilo, vy jste temi 90 procenty posedla. kolikrat uz jsem vam psal, ze je to nebetycna pitomost, ze ty vlivy (geny - prostredi) od sebe NEJDE ODDELIT? vy jste horsi nez katolik :-))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 01:20

Já už právníka mám, kdybych neměl, chtěl bych Vás. Ne proto, abych svoji ženu zlikvidoval, ale proto, že moje děti chtějí být se mnou, já chci, aby se mohly co nejvíc stýkat i s matkou, dokonce kdyby jí to přešlo, aby se k nám mohla vrátit. Nevím, co je jejím důvodem k rozvodu. Ustoupil jsem ji ve všem, starám se o děti převážně já už 4 roky atd atd. Ty čtyři roky já i moje děti posloucháme, že jsem psychicky narušený, že bych měl z rodiny odejít, vypadnout ztratit se. Ještě jsem ji ani jednou neuhodil a není to jednoduché to vydržet. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen názor - nic víc

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 12.09.2007, 17:29

Luboši, přeji pevné nervy a pokud mohu, doporučuji systematičnost a osvojení si technik duševní hygieny, jinak skončíte brzo s rakovinou, nebo něčím podobně nepěkným.

Co se týče systematičnosti tím myslím alespoň pečlivé vedení deníku s co nejpodrobnějšími popisy jejích excesů. Poctivě a každodenně. I kdyby tam některé dny mělo být jen: Všechno v pohodě. Za zvážení by mohla stát také instalace do prostor ve kterých se nejčastěji dějí skrytých kamer pochopitelně i se zvukem. Nebo alespoň mikrofonů. A záznamy komprimovat a uchovávat. To samé činit také s fyzickými důkazy svědčícími v její neprospěch a dosvědčujících pravdivost zápisků či záznamů. Je to pruda, ale jako muž jste před soudem v značné nevýhodě s více než 90-ti procentní šancí že své děti již neuvidíte. A bez takovýchto opatření nemáte jedinou šanci. Vím to ze zkušenosti známého. Jedině doslova horou důkazů které jednak vyvracely její lži a také svědčily o pravdivosti jeho tvrzení by byl dnes bez syna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Kytička Žena

Založeno: 12.09.2007, 17:38

nechci Vám do toho kecat, ale tyhle důkazy budou nepřípustné. Zásadně platí, že

Hlasový projev konkrétní osoby neurčený pro veřejnost je osobním projevem požívajícím ochrany soukromí podle čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod , resp. podle čl. 17 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, i ochrany osobnosti podle § 12 odst. 1 občanského zákona . Jeho pořízení bez souhlasu osoby, o jejíž projev jde, je proto možné jedině na základě zákona.

aby Luboš nakonec neskončil ještě před jiným soudem :-)

(a pak, jak myslíte, že soud bude na takové Lubošovo šmírování ženy a dětí nahlížet ?) ne vždy účel světí prostředky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 23:14

Ty technické prostředky nemám. Ale manželka ráda všechno řeší před dětmi. Soud je vyslechne, uváží a rozhodne. Jak asi? Manželka je přesvědčena, že má právo lhát, že děti nemají právo si o jejím evidentním lhaní nic myslet, nemají právo prakticky na nic. Co si bude myslet soud? Nevím, jenom mám obavy. Děti jsou v mojí faktické péči již dávno, ve výhradní, přestože rodina existuje dál, minimálně čtyři roky. Ale já jsem obžalovaný, neboť matka uznala za vhodné požádat o rozvod. A už jsem darebák, už jsem podezřelý. Děti to nesou opravdu strašně těžce. Poznání, že matka jim do očí lže, to není pěkné procitnutí. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: zaz Muž

Založeno: 12.09.2007, 23:40

A hlavně to "procitnutí" má další tragické následky, tyto děti /rozuměj děti v péči matky/ totiž tvoří až dvě třetiny všech kriminálníků. Takže po "péči" OSPOD následuje často "péče" vězeňské služby.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen názor - nic víc

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 13.09.2007, 20:56

Možná má Kytička pravdu, nicméně alespoň pro osobní potřebu a přesné zaznamenání do deníku je použít můžete. S případným využitím v soudním řízení by Vám musel poradit právník. Rozhodně Vás nechci dostat do průšvihu.

Nevím jak máte staré děti, ale uvědomte si, že ony mají možnosti svého vnímání omezeny svou nezkušeností, takže díky tomu a také za dopomoci účelově špatně/emotivně/zastrašuj
ícím způsobem kladených otázek z nich třeba může vypadnout i opak.

Onen známý to měl opravdu "veselé". Dokonce při jednom pokusu o únos jejich syna jejich matkou do bytu její matky alkoholičky toho času na již na několikátém léčení musel vyskočit z balkónu ve druhém patře aby jí v tom zabránil. A i přesto že by matka vzala dítě do prostředí, kde se v mezidobí vyskytuje podnapilá "babička" se "strýčky", dědeček měl v té době partnerku mladší než jeho dcera a žil v jiném městě, tak byl soud nakloněn dítě svěřit spíše matce. Matka nemusela dokazovat nic, ale otec musel vše vyvracet a co tvrdil, tak mít podloženo buď důkazy listinnými, nebo svědectvími. Naštěstí pro něj se znemožnila sama až i všichni okolo kouleli očima. Jedna z několika největších perliček: A z čeho budete žít, když studujete a jediným Vaším příjmem je výživné od otce? "No otec mi bude posílat víc, už jsem ho zažalovala."
I přesto musel nechat zpracovat posudky dětských psychologů o tom, jaký má se synem vztah, na koho je syn více fixován, .... . Samozřejmostí byly nečekané kontroly ze sociálky, které přišly i v nočních hodinách, zbudily mu syna a protože plakal a bál se jich tak napsaly posudek o tom jak ho nechává dlouho do noci vzhůru, ... . Jak chodily v době třeba oběda a kontrolovaly jestli synovi připravuje jídlo, ... . Fakt nechutný a než prožít tohle, tak bych raději zvolil jiné řešení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 13.09.2007, 20:59

Jo a zapnutý diktafon v kapse u košile není žádná závratná položka. To je k té technice.

Jo a chce to fakt dobrého právníka/praktika, ne teoretika.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Luboš Muž

Založeno: 14.09.2007, 22:09

Díky, kluci, za snahu poradit. Snad Vám ti kluci moc nevadí. Já se totiž normálně bojím. Druhého takového pitomce, jako jsem já, byste pohledali. Já jsem totiž téměř asi to, co feministky žádají. Vařím doma ve 100% doma zhotovených masných a zeleninových pokrmů. Manželce jsem předal pečení vánočního cukroví, což také umím. Pánové, já umím ušít kalhoty, šaty podle zobrazení v módních časopisech, umím zavařovat zeleninu, houby, vyperu i bez pračky, upeču chleba ze surovin, abych nezdržoval, umím všechno to, co umějí ženské, přičemž každá z nich umí jenom něco. Já umím všechno.

Umím zdít, nahazovat, postavím nábytek i se surovin, natírám, pěstuji víno a umím přeměnit hrozny v mok, abych nezdržoval, neumím úplně všechno, ale hodně, opět víc, než obyčejný muž. (Asi se Vám to nechce věřit, ale je to tak. Zítra si jedu pro syna do nemocnice a zatímco tady píšu, v troubě se peče švestkový koláč, který miluje, musím uvařit v neděli svíčkovou, jako tatínek ji nikdo neumí .... jsem přímo hroznej. O banalitách, jako je žehlení, nemluvím.) Umím všechno, ale odmítám všechno dělat. Ale mám doma ve vykonaných pracech drtivou převahu. Já jsem matka svých dětí. Já předávám své dceři to, co by určitě měla umět každá žena a stejně synovi ....Pozná to soud? Pak bych měl děti do péče dostat já. Děti opakovaně dávají najevo svoji vůli, navíc, ač jsem otec, jsem jejich matka. Nejde jen o to vaření, mám převahu naprosto ve všem.

Moje žena si prý tyká s Olgou Sommerovou. Tak proč nejsem jednička? Slyšel jsem ji ve Všechno párty, já bych měl být prototyp. A nejsem. Protože jsem tak trochu grafoman, když si najdete moje další příspěvky, pochopíte, kde dělám chybu. Jsem prototyp jenom zdánlivě. Všechno umím a pánové, neznám ženu, netvrdím, že taková není, která by se mi v domácích pracech vyrovnala co do kvality. A taky neznám ženu, která by toto všechno nějak uměla, dělala, mlčky, bez toho, že by svého muže v dobrém ovládala, řídila běh rodiny. Já jsem totiž stejný jako žena. Umím to, vedu domácnost, rozhoduji v běžných věcech sám. To je ta chyba. Ale je to kruh, ze kterého nelze vystoupit. Myslel jsem si, že známost mé ženy s Olgou mi přinese body. Nepřineslo. Je to bezvýchodné. Snad kdybych se nechal přeoperovat na skutečnou ženu. A to neudělám ani ve snu.

Opravdu nemám mnoho šancí, bojím se, že děti dá soud ženě, která se o ně nestará. Bráno poctivě, ten důvod k rozvodu mám já. Ale žádost a věškerá agrese je z její strany. Systém je ale nastaven tak, že mám pramálo šancí, i kdybych se rozkrájel. A na to nejsem zvyklý. Já, když to jinak nejde, chodím hlavou proti zdi a nepřestanu, pokud zeď neprorazím. Tohle nechápu. Ale taky to nevzdám. Tak díky, Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen názor - nic víc

Autor: Kytička Žena

Založeno: 14.09.2007, 22:58

a co na to ten Váš právník, když jste mu to vylíčil ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jen názor - nic víc

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 15.09.2007, 01:01

No, sám jste si odpověděl, není co dodat.

Mám známého, který taky umí hromadu věcí a to i těch "ženských". Má tedy i dost zásadní chyby. Jednou z jeho zásadních chyb je to, že nedá své partnerce skoro žádný prostor. Uvaří několik jídel, které zamrazí, aby měla ona a jejich syn co jíst, pokud není něco jak to chce on, tak to udělá sám. Také ho strašně štve, že partnerka nic nedělá, ale on ji v podstatě k ničemu nepustí.

Já vím, že umíte spoustu věcí. Třeba i lépe než většina žen a mužů. Třeba ano. Naučte se dát druhým prostor. Zatněte zuby a příjměte jejich nedokonalost. Prostě jim dejte prostor. Je mi jasné, že je to očistec, mám tu zkušenost z minulé práce. Měl jsem tam několik podřízených a tak to ve mě škubalo, když jsem viděl jak to co jim zadám dělají. Dokonce jsem měl tendenci si na sebe vzít většinu práce, ale ikdyž má den 24 hodin a když si přivstanete tak i 25, tak práci 4 lidí + tu svou sám nezvládnete.

Odpovědět na příspěvek

 

Adéla ještě nevečeřela

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2007, 13:13

Vážená paní, Váš snížený práh schopnosti vidět věci alespoň s minimálním rozumovým odstupem a objektivitou si vskutku zaslouží péči lékařů. Nevěřím, že to s Vaším otcem bylo tak „žhavé“, jak píšete. Nezmínila jste se o své matce a jejím podílu na stavu rodiny. Tvrdíte, že tady máme patriarchát, a běsníte proti mužům jako despotům. Přitom nejste schopná pochopit, že patriarchát byl právě jistou zárukou soudržnosti rodiny, v níž muž nesl plnou odpovědnost za její soulad a prosperitu. Jak se takové odpovědnosti chopil, byla věc jeho vlastního svědomí. Na ženu takovou váhu ovšem naložit obvykle nelze. Při své pečovatelské roli k ní nemá ani dostatečný nadhled. Dnes rodina už prakticky neexistuje a jsme svědky profánní koncepce „pěstování dětí“ podle egoistických, zvířecích a morálně podřadných představ žen, které nemají žádnou představu o smyslu jejich výchovy.

Humorné ovšem je když tvrdíte, muž chce mít ženu pro sebe za účelem sexuální potřeby a uspokojení svého chtíče? Chcete říct, že žen se to netýká, že ony nemají sexuální potřeby? Potom jste možná i sexuálně retardovaná. Jestliže ženy i muži dnes vidí v partnerství uspokojování pouze těch nejnižších životních potřeb (a touha po mateřství mezi ně patří také), tak je to vizitka stavu kultury a lidských hodnot dnešní společnosti, kam ji přivedla ideologie rovnosti ruku v ruce s feminismem. Děti bez výchovného vlivu otce při slaboduchém pěstounství osamělých matek ovšem k lepší společnosti cestu nenajdou. Jistě, zachovat funkci zavrženého otce je docela problém. Článek se zastává alespoň základní soudnosti, která v našem soudnictví neexistuje, a přirozené potřeby dětí mít nějakého otce. Cílem by ovšem měla být celistvá rodina a péče o ni. Ženy s myšlením, jako máte Vy, ovšem takovou rodinu nemohou spoluutvářet a vůbec by neměly pomýšlet na plození dětí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Adéla ještě nevečeřela

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:19

Vy joudánku, mám děti 3 a žiji již 30 let ve spokojeném manželství...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Adéla ještě nevečeřela

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:25

Povídali že mu hráli ... pokud vy máte děti, tak jsou zralé na to - nebo přesněji, vy jste zralá - aby vám byly odebrány.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Adéla ještě nevečeřela

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:37

No ony už mi "odebrány byly", jsou dospělé, dcera je vdaná a synové ženatí - mám 5 vnoučat. Ještě něco?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Adéla ještě nevečeřela

Autor: kocour Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:42

Ano. Dětem a vnoučatům upřímnou soustrast a vám otázku, kdo je to ignorant a proč právě on by měl být zbaven rodičovských práv. U násilníka to chápu, u ignoranta nikoli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Adéla ještě nevečeřela

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2007, 22:32

Tak divné potom je, že Vás těch 30 let spokojeného manželství nevyléčilo z Vašeho komplexu ubohé ženy postižené despotickou autoritou vlastního otce. A za co byl Váš manžel? Za děvečku? A Vaši synové? Nebo máte dcery, co si pro své feministické mindráky vypěstované matkou nemohou udržet chlapa? Co takovou babičku přivedlo na tyto stránky?

Odpovědět na příspěvek

 

Chtěla bych vidět

Autor: Pavli Žena

Založeno: 03.09.2007, 10:53

Odpovědí: 10

Já bych chtěla vidět chlapa, který, když mu žena řekne o 500 korun na zaplacení paní na hlídání jen proto, aby si mohla vyrazit s kamarádkama na flám, natáhne ruku a prostě jí je dá.
Kolik z vás, pánové, by v takovém případě operovalo tchyněmi či vlastními matkami?
Žena tím, že má dítě, má povinnost zřejmě rezignovat na to, co chce, a musí se bezvýhradně přizpůsobit rodině. Proč ne muž? Který pán se vzdá pravidelných pátečních piveček jen proto, aby mohla jít ven žena, a zůstane doma s prckem?
Když má žena děti, neměla by mít volný čas. Když žena děti nemá, je divná a určitě o ní žádný chlap nezavadil, protože je šeredná.
Proč vlastně máte nás, ženy, ve společnosti? Protože vás to samotné s Playboyem nebaví a chodit na obědy je moc drahé?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: tomáš Muž

Založeno: 03.09.2007, 11:39

Napríklad já velice rád strávím čas ve společnosti své dceri, než ve společnosti svých známých. A ze svého okolí bych našel víc příkladů, takže nejsem sám. Musím ale namítnout. Proč jste si dělala dítě, když vám tak schází společnost vašich kamarádek? A ješte jeden postřeh. Muži se obyčejně při těch "pivních pátcích" baví o fotbale, počítačích, sportech, filmech a podobně. Ženské se nejčastěji baví o tom, která má doma většího blba, jak mu lépe znepříjemnit život a podobně. To nemám z vlastní hlavy, ale od své kamarádky. Do takové společnosti partnerku radši nepouštět, je to pro její dobro.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Chtěla bych vidět

Autor: maja Žena

Založeno: 03.09.2007, 12:38

Psal jste, že nemáte rodinu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěla bych vidět

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 17:01

Lhal, a už se neozve :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Chtěla bych vidět

Autor: Ada Žena

Založeno: 03.09.2007, 14:29

Jen na odlehčení - tuhle jsem seděla na jedné zahrádce u mé oblíbené hospůdky a u vedlejšího stolu sedělo 5 mladých mužů , odhadem všichni kolem 30-ti let a bavili se o myčkách nádobí. Fakt. Normálně mě to tak zaujalo, že jsem (jak to sama nemám ráda) poslouchala celou jejich debatu. Fakt se bavili o odmácích pracech, co kdo doma dělá, jaké mají vysavače a tak. O fotbalu ani slovo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Chtěla bych vidět

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 24.09.2007, 20:56

Škoda, že si Váš příspěvek nepřečetla matriarchální sexualistka BonoBono Jarmila K. . Ta By Vám jistě vysvětlila, že to co jste slyšela byl tajný mužský kódový jazyk, který máme nějak záhadně smluvený a kterým si vzájemně líčíme a před sebou chlubíme jaké to bylo ve společnosti lehkých ale panensky nevinných děv. A tím pádem se vůbec nebavili o domácí technice a pracech. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: kuku Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:08

říkáte nesmysly, stejně jako ta šílená adéla..to, že je takovýhle stav u vás v rodině či blízkém okoli(nebo to čtete v přitroublých časopisech:))ještě neznamená, že je to problém všech mužů. Ale ženský prostě budou furt kňourat, jak jsou všichni chlapi nemožní a nepomáhají atd. atd. Já si naopak myslím, že mladší generace mužů je v tomhle mnohem ´´pokrokovější´´. A proč by měla říkat manželovi o peníze???Ona žádné nemá??? Myslím, že v každé rodině, pokuď to rodinné vztahy dovolí existuje takováto výpomoc ve výchově-babičky,tety atd...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 16:27

No ono to záleží především na příjmu domácnosti či rodiny jestli si může dovolit 500 korun postrádat. takže to není o tom "že muž nedá" ale o společném rozhodnutí jestli ano nebo ne. jinak K povšimnutí je tady i ten klasický moment "žena natáhne ruku a muž musí dát" .o) ale to by byla jiná kapitola...

PS: myslím že je daleko lepší svěřit hlídání dětí babičkám a dědečkům, obecně rodinným pčříslušníkům , kteří mají k dětem (a děti k nim !!!! ) psychický a citový vztah, nežli děcka zbytečně traumatizovat cizím neznámým člověkem jen proto, že si někdo potřebuje podrbat a zanadávat na svět....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.09.2007, 19:59

Milá dámo,k tomuto textu se nehodlám vyjadřovat.Jsme v 21.století a Vaše názory odpovídají sotva tomu předminulému.Mužské i ženské kreatury sice plynule přecházejí staletími nepoznamenáni časem,ale většinová populace se přeci jen mění.
Nepozorujete-li změny,je třeba změnit prostředí v němž se pohybujete.O tom na tomto vebu píší i ženy!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 01:31

Já! A bylo to a je to hovno platné. Moje žena, která se málokdy vrátí domů před osmou večerní, ale také po půlnoci, přestože má pracovní dobu do 17, se cítí v manželství jako ve vězení. Netvrďte mi, že jsem jediný na světě. Sám znám další takové muže. A netvrďte mi, že všechny ženy jsou takové čůzy, jako vy. Nejsou. Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Chtěla bych vidět

Autor: Ada Muž

Založeno: 17.09.2007, 13:12

Milá paní, jsem ženat 15 let, mám 3 dospívající děti, dvě dcerky již v pubertě, syna toto čeká.
O děti jsme se až na vyjímky starali sami, žádné babičky - tchýně proto, neboť jí toto prostě bylo cizí a u mých rosičů to bylo tak, že se léta starali o nemohoucí babičku.
Má žena v současné době chodí na večerní školu, čili je na mě si vyměnit směny a napsat úlohy s klukem třeba. Naopak když jdu na pivo s přáteli není v tom žádný problém.
Vše je o vzájemné lásce a porozumění. Zní to proflákle, avšak ve světle zmíněné diskuse je to myslím na místě.
K domácím prácem :-) mám vztah takový, že uvařím, uklidím, co je třeba, praní a žehlení žel zůstavá na mé polovičce:-) Ovšem vše je otázka domluvy a taky nechci aby má paní spravovala auto. Asi tak

Odpovědět na příspěvek

 

Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.09.2007, 13:36

Odpovědí: 9

a všechny feministky se můžou pozvracet vzteky.
To jí nikdy neodpustí.
Vdělaná, advokátka, a je na straně otců! Ta bude mít od teď víc nepřátel (-kyň) než Klaus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Klára Žena

Založeno: 03.09.2007, 17:00

Musela jsem si kleknout na zem, sepnout ruce a bez hlesu a hnutí vydržet to, jak do mě kopal... když jsem vykřikla, řekl, že nic nevydržím, že mne musí naučit, jak se má správná ženská chovat a začal do mne kopat ještě víc...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.09.2007, 20:16

Vážená dámo,pokud toto dělal neznámý útočník na ulici,polituji Vás. Na té ulici mohu i já padnout za oběť někomu silnějšímu.
Pokud toto dělá Váš manžel, mohu politovat jen Váš mdlý rozum, jenž zapříčinil sňatek.Nebo se Vám líbili takovýto drsňáci s hrubým jednáním a dnes již nemáte tak pevné kosti aby jste to ustála?
Pokud odpovíte,určitě nepište, že za svobodna měl manžel velmi jemné jednání,z hudby miloval Mozarta,že po večerech četl knihy o vaření a pak najednou se v nějaký čtvrtek probudil a byl hrubián.Doma máte toho,jenž jste si vybrala.Nelituji Vás.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:15

Něco si o tom zjisti, než začneš urážet - je mi z tebe špatně!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:14

mimochodem, o kolika lidech odsud víte něco bližšího vy osobně ? hm ? ALe urážky z vás jenom prší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 04.09.2007, 07:45

Nevím kolik tady jeden/jedna obsluhuje nicků, ale není Vám podezřelé, že se tu lusknutím prstů objevilo tolik rozhořčených/utlačovaných chudinek najednou?

Buď se tedy koná hromadný atak uskřípnutých dušiček, které se na to domluvily nebo je to pouze jedna jediná obsluhující x nicků. Myslím že mnohé z nich jsou pouze úrivky z nějaké upíří knížky. (umělého podkladu pro odsávání prostředků ze státní kasy)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.09.2007, 19:08

Vážená Adélo,reagoval jsem na článek Kláry.Jakmile odpoví budeme mít oba jasno,kde je pravda.Neurážejte mě prosím.
Jak si tedy Vy vysvětlujete společnou domácnost této ženy s oním agresivním mužem? Že by nějakým záhadným způsobem přinutil ji ,oddávajícího,svědky a ostatní svatebčany k příslušným svatebním úkonům? Tak to možná funguje někde u muslimů nebo v Africe,ale u nás?
Očekávám Váš názor !!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Klára Veselá Žena

Založeno: 03.09.2007, 20:06

Děkuji za upozornění, už se stalo.... mám docela zajímavé portfolio nepřátel a jsem v pokušení říci, že jsem na své nepřátele hrdá..... KVS

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 21:16

Jste hloupý člověk, namyšlený a zlý - nic víc. Je mi Vás líto!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ejhle - žena se zastala mužů

Autor: zaz Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:30

A hleďme další nepřítel z řad feminacistek, neklamná to známka, že pí K.S. postupuje naprosto správně.
Paní doktorko nenechte se otrávit, jen tak dál. Držím Vám palce.

Odpovědět na příspěvek

 

JE TO PROVOKACE

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:42

Odpovědí: 2

tohohle dojmu se zbavit nemůžu. někdo potčbuje zdejším lidem a jejich kriitice femininzmu udělat ten pravý mediální obrázek, nebo si napsat seminárku o tom jak krutí mužští šovinisté se vysmívají chudinkám týraným ženám. Třeba o otm budou brzo palcoivé titulky v nějakém denníku, infrmačním serveru nebo rovnou šovinistická bomba na feminismus.cz

Odpovědět na příspěvek

 

Re: JE TO PROVOKACE

Autor: Adéla Žena

Založeno: 03.09.2007, 22:31

Jsi opilý?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: JE TO PROVOKACE

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:07

jsi blbá ? jenže já se s toho do ráne vyspím (parafráze známého výroku tuším churchila) jinak jsem abstinent.

Odpovědět na příspěvek

 

Pánové!

Autor: Eman Muž

Založeno: 03.09.2007, 21:49

Odpovědí: 2

Zkuste si své příspěvky po sobě znovu přečíst. Pravděpodobně budete mít chuť,dát si pár facek.Udělejte to.A pokud jde o paní Samkovou,ta ať to posobě ani nečte. Neměla by čím pochopit,co píše za kraviny.

Odpovědět na příspěvek

 

Kraviny?

Autor: Milan Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:40

No tak já tedy jsem přesvědčený, že to kraviny nejsou ani náhodou. To, co píše paní JUDr. Veselá, je jasně ze života. Znám taky spoustu případů nešťastných otců, co jim jejich bejvalky totálně zničily život. Těch, co svý děti léta neviděli.
Znám i takový, co je jejich děti nenávidí, i když jim nikdy neudělali nic zlého, protože vůbec nemohli, když se nedokázali domoci ani minimálního kontaktu s nima.
Kdybych se někdy dostal do podobných problémů, zkusil bych si zrovna paní JUDr. Veselou najmout. Ale já se do takých problémů nedostanu, já si dávám na ženský pozor.

A jestli chcete přijít na lepší náladu, podívejte se sem: http://hamilton.bloguje.c
z/

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kraviny?

Autor: Luboš Muž

Založeno: 12.09.2007, 01:50

NEJSOU TO KRAVINY! Však chyba, Eman je na stopro ženská. Mám na to nos- Luboš

Odpovědět na příspěvek

 

Paní doktorka Veselá

Autor: Milan Muž

Založeno: 03.09.2007, 23:05

Odpovědí: 4

nadhodí odborně téma střídavé péče, upírání styku s dětmi otcům, indoktrinaci syndromem zavrženého rodiče,
a vy se tady všichni hádáte s nějakými psychopatickýmif feministkami o to, jestli je jejich manželé a otcové tloukli nebo ne.
(Pokud je netloukli, tak měli, protože takové krávy aby pohledal...)
Vzpamatujte se.
Téma je střídavá péče a to paní JUDr. Veselá napsala velice dobře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Paní doktorka Veselá

Autor: jjj Muž

Založeno: 04.09.2007, 07:34

TAK TO JE!

A feminacistky se snaží právě vyvoláváním dojmu, že v podstatě každý otec je aspoň potenciální násilník, dosáhnout toho, aby společná/střídavá péče byla či lépe zůstala naprostou vyjímkou.

Včera jsem četl nejnovější konsolidovanou verzi Občanského zákoníku: možnost nařízení společné péče je opět zúžena. Prostě s feminismem plnou parou zpět!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Paní doktorka Veselá

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 04.09.2007, 07:58

No, já bych po té co jsem o tom uvažoval, neviděl střídavou péči jako všelék. Jistě, pokud žijí exmanželé v jednom městě, pak ano měla by být preferována. Potíže nastávají v okamžiku, kdy to tak není. Třeba jeden se přestěhuje za prací/novým partnerem, ... .

Každopádně preference peněz místo péče obou rodičů o dítě je skoro to nejhorší co může být. Dítěti žádné prachy (většinou) tatínka nenahradí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Paní doktorka Veselá

Autor: jjj Muž

Založeno: 04.09.2007, 10:25

Nikdo rozumný nehledá VŠELÉK! Ten, kdo prodává všeléky je buď šarlatán a nebo ideolog.

Vyjasnění v rámci rozvodové situace, že bude nařízena střídavá výchova redukuje silně veškerý konfliktní potenciál rozcházejícího se páru. Aspoň ohledně dítěte - a o to v jádru jde.

Jedna z velikých lží v naší kultuře je, že dospělí mají poté co zplodili dítě naprostou svobodu volby, pohybu, etc. Vždyť to je absolutní nesmysl!
V rámci rozchodu je třeba vyřešit a to společně, jak budeme opět společně vychovávat naše společné dítě!
Jasně, že to matkám, ženám obecně a feminacistkám obvzláště ani trochu nevoní, protože jsou zvyklé zpakovat si dítě jako ostatní části svého majetku a odjet si kam se jim zlíbí, s kým se jim zlíbí, ...

A počítají s tím, že otce, který bude moc dotěrný maximálně lživě obviní ze sexuálního obtěžování dětí, domácího násilí nebo nějaké podobné femichujoviny a mají od něj pokoj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Paní doktorka Veselá

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 04.09.2007, 15:22

Nejen v naší kultůře. Myslím, že obecně v konzumní společnosti.

Copak by mohl konzum fungovat, kdyby byla společnost vedena k zodpovědnosti, cti, férovosti, samostatnosti a ostatním pozitivním hodnotám?

Bohužel a počítají naprosto správně. Jak doložit, že člověk něco neudělal? Na to nemohou existovat důkazy. Takže podle známého : "Na každém šprochu ..." zůstane na dotyčném špína, kterou již nikdy nesmyje.

Odpovědět na příspěvek

 

-myšlení takzvaně týraných manželek mě fascinuje

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 09:59

Odpovědí: 3

jejich "logika" stylu : My jsme si něco prožily, od mužů vytrpěly etc, tak teď máme právo nadávat každému muži a nejen nadávat ale jej i urážet, ničit, likvidovat a kdybychom měly zbraň tak i střílet či kastrovat..... Protože proto... mě dostává.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: -myšlení takzvanì týraných manželek mì fascinuje

Autor:Žena

Založeno: 04.09.2007, 10:13

No je to asi stejná "logika" jako: mýho kámoše opustila ženská a nedovolí mu stýkat se s dětma, všechny ženský jsou svině, nepouštějte si je do bytu. Zatím tu byli šílený fanatici jen mezi muži, teď se konečně objevila ženská fanatička, aspoň je ta diskuze různorodější :-P

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: -myšlení takzvanì týraných manželek mì fascinuje

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 08.12.2007, 22:21

Ne to není stejná logika. Ty ženy v jejich sviňárnách podporuje státní moc. Narozdíl od mužů. Ti mluví sami za sebe. Ženy se opírají o moc mafie rozvodového průmyslu - soudkyň a socprcek z OSPOD, o zmanipulované DN policajty atd. Je to odporné feministické svinstvo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: -myšlení takzvanì týraných manželek mì fascinuje

Autor: Elvíra Žena

Založeno: 09.12.2007, 17:16

Klokane, a kdo podporuje ve "sviňárnách" ty muže,kteří se o děti nestarají a zájem o ně nemají...negeneralizujte

Odpovědět na příspěvek

 

Maruška ve španělsku

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2007, 11:35

Odpovědí: 0

čerpám ze stránek www.fod.cz

Tomáš Viták viděl svou dceru jen loni v prosinci, kdy mu matka umožnila dvě krátké návštěvy. Maruška příliš nekomunikovala, byla ve stresu a evidentně se matky bála. Od té doby s ní ztratil veškerý kontakt. Matka změnila místo pobytu, telefony otci nebere, anebo mu sdělí, že dcera s ním nechce mluvit. A jak mu pomáhají naše úřady? Nijak. Pan JUDr. Záleský, bývalý ředitel Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, který se vždy tak iniciativně zasazoval o násilný návrat našich dětí do ciziny, učinil na příslušný španělský úřad dotaz. Dne 10. 5. 2007 otci sdělil, že adresa dítěte není španělskému úřadu ani Interpolu známa. Soud nevyhověl návrhu otce na stanovení styku s dcerou. Soudkyně naopak rozhodla, že za náklady exekuce a řízení, jímž ho připravila o dceru, musí zaplatit 35 765 Kč.

Odpovědět na příspěvek

 

Co to je?!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 05.09.2007, 10:03

Odpovědí: 10

" faktem je, že ať se dítěti stane s otcem c o k o l i v zlého, je i to zlo vždy lepší, než kdyby vlastního otce nemělo."
Ano! Takové zneužití je rozhodně lepší od vlastního taťky, než od cizího, který to nemyslí tak dobře...

"I kdyby je zmlátil: pouhý fakt, že je, dává daleko menší šanci vzniku deprivace dítěte "
Určitě! Děti, ty malé nevděčné potvůrky, jsou možná nakonec deprivované, že je nemá kdo denně mlátit...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to je?!

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 10:22

Děkuji, už jsem se bála, že si toho nikdo nevšimne a pouštět se do toho se mně zatím nechtělo, uvidíte ten šílený tanec:-))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Co to je?!

Autor: dulcibelka Žena

Založeno: 05.09.2007, 11:17

Byla bych řekla, že je madam, jak uvádí titulek, "zkušená advokátka", a nebude tudíž plácat první nesmysl, který jí slina na jazyk přinese...No, možná je zvyklá protistranu jednoduše uřvat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Co to je?!

Autor: maja Žena

Založeno: 05.09.2007, 13:58

Chce se zviditelnit a v tom případě to vzala za dobrý konec, je to takové moderní téma:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Co to je?!

Autor: Tess Žena

Založeno: 05.09.2007, 14:14

taky jsem si vsimla. Doufam ze Vesela souhlasi s tim, ze kdyz se diteti stane cokoliv zleho, je to leosi od vlastni matky. Doufam v to pevne.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to je?!

Autor: NTPT Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:06

co na tom, že dítě deprtuijí za matkou do ciziny hlavně když jej vyrvou z nárůčí otce, žeano...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Co to je?!

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:16

Vy akorát systematicky a trvale lžete. Děti jsou mláceny v drtivé většině případů matkami, aspoň jsem na ulici v této "činnosti" viděl otce zcela výjimečně. A doma to bude stejné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Co to je?!

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.09.2007, 10:40

Děti občas nějakou tu ránu potřebují. Třeba jako ta rozmazlená asi osmiletá princeznička, kterou jsem ráno potkal v autobuse: s babičkou jednala stylem udělej tohle, udělej tamto, tohle nechci. Měl jsem sto chutí sám jí jednu střihnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Co to je?!

Autor: Tess Žena

Založeno: 06.09.2007, 12:17

Vesdela tvrdi, ze je to dobre, at se stane cokoliv, dulezite je to, ze to dela vlastni rodic. (otec, matka) ne nejaky jiny nez biologicky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: DuciBuci a Maja

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 08.12.2007, 22:29

Nechápeš, že autorka mluvila o různých dětských zraněních z her, sportovních aktivit a nejrůznějšího blbnutí, které se svými dětmi slušní tatínci provozují? Matky jsou velice často úzkostlivé a předposrané dělat s dětmi jakýkoliv smysluplný program odpovídající dětské mentalitě a dětským potřebám. Mluvím z vlastní zkušenosti, stačí trocha bláta na kalhotách, nedejbože odřený kolena a je oheň na střeše. Kdo to bude prát (chudák automatická pračka), kecy o zodpovědnosti, jedy a psychické peklo pro děti i manžela.

Vy dvě jste úplně stejné protivné a odporné feny.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: DuciBuci a Maja

Autor: maja Žena

Založeno: 08.12.2007, 23:20

sám jsi fena, už tvoje matka byla fena

Odpovědět na příspěvek

 

Neuvěřitelný.

Autor: Milan Muž

Založeno: 05.09.2007, 23:35

Odpovědí: 0

Téma článku je střídavá péče a šílený feministky tu dokázaly debatu strhnout k samým hovadinám, jen aby se o střídavý péči nemluvilo, a všichni jim to žerou.
Vážně neuvěřitelný.

Tady mají plnou hubu keců, ale jinde mlčí:
http://klarkaaja.b
loguje.cz/

Odpovědět na příspěvek

 

Poděkování

Autor: Vlasta Muž

Založeno: 21.12.2007, 07:00

Odpovědí: 2

Před pár týdny jsem se tak trochu nešťastně - i když ne zcela nesvéprávně, po jednom z citových kolapsů, které náš intenzivní vztah občas doprovázely - rozešel s holkou, ke které jsem asi čtyři roky cítil to, co ještě nikdy předtím k žádné jiné (byla to prostě Ta Pravá).
Tak už to někdy chodí, jeden řekne něco, druhý něco jiného, klapnou dveře a všechno je to pryč, a nejde to vzít zpátky.
Od té doby žiju v poměrně hluboké a mrazivé hlubině beznaděje, nemám chuť to popisovat... vy, kteří jste to také zažili, asi jistě víte, že to ani nejde.
Chci poděkovat všem účastníkům téhle diskuze, ať už stojíte na kterékoli straně (či máte dokonce svůj vlastní názor))) za všechny vaše příspěvky, které jsem si velmi pozorně přečetl, ačkoli se mi při některých trochu svíral žaludek.
Tu dívku jsem si chtěl vzít za ženu, věřte mi, chtěl jsem s ní založit rodinu (já, takový dobrodruh !) a prožít s ní vše, co se prožít dá jen ve dvou.
Poprvé po těch pár týdnech, kdy jsem byl tím, který navždy ztratil to, na čem mu v životě nejvíc záleželo, jsem se na konci této své dnešní náhodné četby vaší náročné diskuze konečně poprvé usmál a pocítil jsem obrovskou úlevu, jako by se mě dotkl závan peruti anděla milosti a odpuštění, a pochopil jsem, že to s námi s námi dvěma nešťastnými zamilovanými možná nedopadlo zas až tak hrozně.
Díky !
Až se mi po ní zase začne stýskat, určitě sem zase zajdu, pro pár povzbudivých slov, pro další dávku jedu, který z mého srdce, plného lásky - třebaže nejspíš jen na chvíli - udělal opět to, čím bylo než jsem ji potkal : obyčejný, fungující tělesný orgán.
Ještě jednou vám za to všem děkuji.
Tento příspěvek, prosím, neberte jako pokus o to vnést do této debaty nějaký humor, to co jsem napsal, myslím vážně, i když se pořád ještě trochu usmívám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Poděkování

Autor: Jan Muž

Založeno: 21.12.2007, 10:57

Možná jste unikl hrobníkovi z lopaty. Ženy je třeba vést a vychovávat, rozhodně ne je slepě milovat, to věděly desítky generací našich předků. K jaké nízkosti je vede současný feminacistický režim, vidíme na každém kroku. O bezmezné zvrácenosti a teroru mužů-otců stran české justice si můžete přečíst napřílad na www.k213.cz. Budiž Vám to mementem dříve, než se budete znovu rozhodovat s nějakou ženou zakládat rodinu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Poděkování

Autor: Tery Žena

Založeno: 21.12.2007, 11:15

No, ještě se tomu může vyhnout tak, že si založí rodinu s mužem. Potom budou oba muži-otcové a utečou se tomu teroru. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.