Doporučujeme


26. ledna 2006

Žena & Muž

Redaktor: jjj

Aktualita

Nový obraz otce.

Důležitost matky pro výchovu dítěte je silně přeceňována

Výzkumníci v oblasti rodiny zjistili: důležitost matky pro výchovu dítěte je silně přeceňována. Bez otce nejsou žádní potomci opravdu fit pro život.

Diskuse ke článku (37)

Pokračování článku


03. října 2005

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Feminismus - požehnání, nebo prokletí?

Česko patří k zemím, které ratifikovaly smlouvy a pakty o občanských a lidských právech. Přesto slýcháme, že existuje skrytá či zjevná diskriminace poměrně velké skupiny lidí: žen. Diskriminace má v běžném vnímání negativní přídech (zákon ji dokonce zakazuje). Ve skutečnosti zákazy diskriminace vůbec nic neřeší a postavení znevýhodněných lidí spíše ještě zhoršují.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


23. září 2005

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Proč feministky ničí rodinu

Nastupující nový věk bude charakteristický také tím, že éra patriarchátu bude vystřídána érou žité rovnosti pohlaví. Jen ta umožňuje přístup k energii, kterou uvolňuje sexualita ve spojení s duchovností člověka. Středověk hledal tento zdroj energie pod jinotajným názvem "svatý grál". Podle stejnojmenné legendy proroctví objevení této energie Parsifalem (a Gawainem) bude znamenat konec úpadku náboženství a správy lidstva a tím obnovení zlatého věku (viz blíže kniha autora Svatý grál a energie života).

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.