Doporučujeme


13. května 2009

Žena & Muž

Redaktor: Radim

Aktualita

Emancipované ženy

Ženská emancipace se podle zákonů přírody obrací proti ženám samotným. Kdo se vzepře přírodě a přirozenosti, sklidí jen vlastní škodu a jeho život nemá smysluplné pokračování. Z emancipované ženy čiší na sto honů, jak není ochotna nic obětovat pro rodinu. To ovšem jen v případě, je-li zamýšlenou nebo faktickou součástí rodiny muž osmělený aspirovat na hlavu rodiny.

Diskuse ke článku (86)

Pokračování článku


08. dubna 2009

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Feminismus na univerzitách

Každý, kdo se na feminismus podívá relativně objektivním okem - což samotné feministky nechtějí učinit, neboť popírají, že by podobné objektivní oko existovalo -, musí potvrdit, že jde o koncepci teoreticky sekundární, žijící z cizích myšlenek a živící se jimi.

Diskuse ke článku (19)

Pokračování článku


27. března 2009

Politika

Redaktor: jjj

Aktualita

Otevřený dopis Vladimíru Špidlovi

MANNdat

Přesto, že i v Německu jsou odpovědná ministerstva obsazená feministkami, které se snaží, aby se zkoumalo jen to správné a výsledky za každou cenu potvrzovaly jejich zvrhlé teorie, kus po kuse vycházejí na světlo údaje, které boří jeden feministický mýt za druhým.
Komisař Špidla musí proto počítat - když už přebírá feministický newspeak - s tím, že bude konfrontován se skutečnými fakty. Odpoví v newseaku, že logika je patriarchální konstrukt?

Diskuse ke článku (12)

Pokračování článku


31. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Zákon a tradice

Zákon: Slovo nejvyššího významu přímo stvořené k tomu, aby bylo vytesáno do kamene. Hle, zde na této kamenné desce je vepsán nesmazatelný výraz pravdy o tom, co je dobré a spravedlivé. Není druhého místa pro text, v němž slova zasluhují vážit s vyšší distancí a nadhledem, než desky nesoucí sílu zákona z vůle věčné přírody a boží prozřetelnosti.

Diskuse ke článku (55)

Pokračování článku


17. prosince 2008

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

Rodina v ohrození

To je v princípe posolstvo feministických kampaní, ktoré majú upozorniť na údajné masové domáce násilie. Táto lož môže ale naozaj viesť k tomu, že každá rodina na Slovensku BUDE čoskoro ohrozená.

Diskuse ke článku (62)

Pokračování článku


11. prosince 2008

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

Alena Melichová: Nejsme špatné matky! Jen nás prostě děti nudí

Kabinet schválil balíček opatření, která mají lidem usnadnit skloubení rodinného života s kariérou. Nejspíš se bude líbit. Mnohé ženy totiž dnes opravdu nejsou matkami rády. Projde-li balíček parlamentem, bude mimo jiné možné miminka již od šesti měsíců dávat do miniškolky.

Diskuse ke článku (54)

Pokračování článku


09. prosince 2008

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

II. část

Prvej, zakladateľskej, vlne feministiek ani vo sne nenapadlo, že by malo byť toto hnutie postavené proti rodine. Ale veď ani Kristus neveril, že by sa jeho zmierlivé učenie mohlo stať nástrojom hromadného vraždenia.

Diskuse ke článku (103)

Pokračování článku


08. prosince 2008

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

I. část

Rasizmus a fašizmus rozdeľovali ľudí podľa rasovej a etnickej príslušnosti. Komunizmus podľa sociálnych tried a majetku. Feminizmus rozdeľuje ľudstvo na princípe pohlavia.

Diskuse ke článku (75)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.