Doporučujeme


04. září 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část šestá

Ve skutečnosti existuje velké množství dobře provedených výzkumů dokazujících, že muži rovněž trpí domácím násilím, a to dokonce častěji než ženy. Názor, že většinu násilí působí muži ženám, jednoduše nelze podepřít faktickými údaji. Nicméně oficiální literatura se o této obrovské a stále rostoucí množině důkazů téměř vůbec nezmiňuje.

Diskuse ke článku (64)

Pokračování článku


30. srpna 2006

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

ŽENY V POLITIKE

Len čo muži pripustili, že riadenie vyspelej krajiny sa bez žien nezaobíde, už je celá spoločnosť pod tlakom feministiek, ktoré sú priam posadnuté mocou. Ak teda v roku 1681 istú Londýnčanku verejne zbičovali za to, že sa angažovala v politike, dnes to vyzerá, že feministky budú bičom hnať do politiky aj tie ženy (a je ich väčšina), ktorým sa angažovať jednoducho nechce.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


29. srpna 2006

Feminismus

Redaktor: bakalar

Aktualita

ŽENY VE VYSOKÝCH MOCENSKÝCH FUNKCÍCH

Z médií slyšíme stálou kritiku, že ve vysokých mocenských a legislativních orgánech (vláda, ministerstva, sněmovna, senát) je jen malé procento žen a že vinu na tom mají muži, jejich zastaralé stereotypy a postoje vůči ženám a celkově i patriarchát. Kritika, pocházející od představitelek radikálního feminizmu, je provázena statistikou, ze které se dozvídáme procentuelní zastoupení mužů a žen ve zmíněných a jiných orgánech.

Diskuse ke článku (59)

Pokračování článku


14. srpna 2006

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Tak nějak by se dala komentovat mecenášská činnost Ministerstva práce a sociálních věcí vůči Gender Studies. Ministersto práce a sociálních věcí věnuje každoročně spolku Gender Studies nemalé peníze na objektivní zmapování rovných příležitostí v České republice. Nyní se dočkalo studené sprchy v podobě Stínové zprávy.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


11. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: bakalar

Aktualita

ROZDÍLY V PRŮMĚRNÝCH PŘÍJMECH MUŽŮ A ŽEN

Nahlédneme-li do jakékoliv statistiky, srovnávající průměrné příjmy mužů a žen, zjistíme, že muži mají v průměru vždy vyšší příjmy než ženy. Může jít o statistiky nové ale i starší, výběrově zaměřené na určitou populaci nebo celkové, naše či zahraniční. I ve Švédsku, v kolébce ideologie „rovných příležitostí“ se tento rozdíl přes velké snahy úředních míst nedaří vynulovat. Náš poslední statistický údaj uvádí, že v souhrnu, mzdy žen činí 74 % mezd mužů (Ženy a muži v číslech, 2003).

Diskuse ke článku (23)

Pokračování článku


05. srpna 2006

Žena & Muž

Redaktor: RoV

Aktualita

KUKAČČÍ DĚTI A TESTY OTCOVSTVÍ

(KUCKUCKSKINDER UND VATERSCHAFTSTEST)

V Africe se říká: „Mama’s baby, papa’s maybe“. Dle US statistik je každé 10té dítě kukaččí a tyto čísla se dají přenést i na Německo. Ročně si v sousední zemi nechá provést 40.000 mužů test otcovství. Ale nejen muži si nechávají dělat tyto testy, 40% zákazníků Biotix GmbH – jedné z 12ti největších privátních biotechnických laboratoří - tvoří ženy, které chtějí vědět kdo je vlastně otcem dítěte. Matky nebo tchýně.

Diskuse ke článku (66)

Pokračování článku


02. srpna 2006

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Genderový plán EU – cesta do pekel

Plán Evropské komise pro dosažení rovného postavení žen o mužů patří k tomu nejhoršímu, co bruselská byrokracie dodnes vyprodukovala. Plán je cestou do pekel, protože zavádí pohlavní dirigismus a centrální plánování. Genderové zglajchšaltování otevírá stavidla zaostávání a průměrnosti. Rozumní lidé by proti němu měli důrazně protestovat a výbor pro evropské záležitosti Senátu by jej měl razantně odmítnout.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


27. července 2006

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

POKUS O PORTRÉT FEMINISTKY

Človek by si myslel, že v sparnom lete vášnivé debaty ustanú a všetci sa svorne vrhnú k vode. Nie tak feministky! Ostávajú bdelo na stráži o čom som sa nedávno presvedčil letmým nahliadnutím na web-stránku akýchsi feministických „prezidentiek", A tie na mňa nemôžu zabudnúť ani pri takýchto demoralizujúcich teplotách. To predsa nemôže byť normálne, tu musí ísť o nejakú úchylku, či dokonca úchylky, ktoré sa stručne pokúsim diagnostikovať.

Diskuse ke článku (59)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.