Doporučujeme


12. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

K čemu je gender?

Napsáno pro Halas, časopis studentů FSS MU.

K čemu je gender? Odpověď na tuto otázku je snadná: Gender slouží k prosazovaní feminismu. Tak se to lze aspoň dočíst ve feministické příručce ABC feminismu, a jelikož mezi autorkami je i mnoho žen z genderu naší fakulty, tak není důvod o tom pochybovat. Feministky tak získávají značku, pod kterou mohou svou ideologii lépe šířit, protože „gender“ není tak profláknutý a zdiskreditovaný jako „feminismus“ a nezasvěcenému by mohl snadno uniknout, že se jedná o dvojí označení pro stejnou věc.

Diskuse ke článku (53)

Pokračování článku


09. ledna 2007

Domácí násilí

Redaktor: jjj

Aktualita

"Institut vykázání"

Jak vidí udávání mezi manžely pan Heinrich Müller.

Feministkami prosazovaný a nakonec uzákoněný „institut vykázání“ dává bezesporu Policii České republiky velké pravomoci zasahovat do rodinných vztahů. Výsledkem těchto zásahů bude – tak jako v západních zemích, kde obdobné zákony platí již delší dobu – masové vykazování mužů z jejich domovů. Bez soudu. Bez skutečné možnosti se nařčení bránit.

Diskuse ke článku (21)

Pokračování článku


21. listopadu 2006

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

Co ženy umějí a muži nevědí

Sociální inteligence mužů a žen

Pokusím se shrnout rozdíly v sociální inteligenci mužů a žen. Postřehy různých myslitelů mne přivedly k vymezení oblastí, v nichž se muži orientují obtížněji než ženy. Mluvím-li o mezerách ve schopnostech mužů, nemám na mysli ty, které se mohou vyskytnout v jejich loveckých, válečnických i řemeslných dovednostech, obchodu, vědě, technice či umění.

Diskuse ke článku (33)

Pokračování článku


06. listopadu 2006

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

Feministická past v Evropě zaklapla!

Aneb „Máte kufry pro své děti už sbalené?“

K tomu, abychom se mohli podívat na důsledky aplikace radikálního feminismu v Evropě opravdu z ptačí perspektivy, tedy z hlediska globálního vývoje na našem starém kontinentě, je naprosto nezbytné si nejprve osvěžit základní fakta. Na tomto místě je třeba smeknout před serverem Českého svazu mužů: udělal pro osvětu ohledně „růžového moru“ v rekordním čase v podstatě jednoho roku ohromné množství práce a zmapoval tuto novodobou smrtelnou společenskou nákazu opravdu ze všech relevantních hledisek.

Diskuse ke článku (148)

Pokračování článku


31. října 2006

Domácí násilí

Redaktor: jjj

Aktualita

Feministky manipulují zprávu OSN

Zpráva OSN o násilí kritizována jako záměrně jednostranná

Rockviell, MD - Po celém světě diskutují vedoucí vědci na poli domácího násilí závěry nejnovější zprávy OSN, studie generálního tajemníka k násilí na ženách. Studie OSN zkoumá problém násilí namířeného proti ženám a navrhuje strategie k boji proti němu.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


18. října 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Hugo

Aktualita

Nenechme si kazit bezpohlavní budoucnost

od pisálků heterosexuálních stereotypů a šovinistických prasat. (Zásadní příspěvek k nonsexismu)

Vzhledem k tomu, že stále stoupá váha absolventů - vlastně nejspíše absolventek - různých genderových studií i této vědy samotné ( nemyslím to samozřejmě nutně tak, že by se od genderismu už dalo tloustnout, i když to tak může být také vykládáno) a protože nepočítám s přílišnou obecnou sčetlostí stereotypních literárních děl, chtěl bych zpracovat obecný přístup k české literatuře, aby nedej bůh nebyly do dětských hlaviček huštěny nesmysly nějakých nadsamců.

Diskuse ke článku (10)

Pokračování článku


13. září 2006

Žena & Muž

Redaktor: jjj

Aktualita

Chlapská krize

Ani on to nemá s ženami lehké: George Clooney

„Pro ženy je tradiční, dobře vydělávající muž s vysokou prestiží jednoduše atraktivnější než ten, který dobře myje nádobí“, míní profesor Hollstein, vedoucí Institutu pro pohlavní a generační výzkum. Proč by se měl muž nějak měnit, když to po něm ženy vůbec nechtějí?

Diskuse ke článku (64)

Pokračování článku


12. září 2006

Feminismus

Redaktor: MiS

Aktualita

Omyl z neznalosti

diskuzní příspěvek, který stojí za zveřejnění

Dotaz: A co by asi dělal svaz mužů, kdyby pořád nerejpal do feministek, nemusel by pak taky zavřít krám? Myslím, že svaz mužů by si měl pěstovat feministky a feministky zas svaz mužů, jinak oboje zajde na úbytě.
(Vložil: stříbrný delfín )

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.