Doporučujeme


31. ledna 2008

Žena & Muž

Redaktor: Radim

Aktualita

Čeká nás konec rodiny?

Bude znít asi tvrdě sluchu současného člověka, když řeknu, že je to právě on, kdo ztratil smysl pro rodinu a její společenskou funkci. Každý z nás přece alespoň ve skrytu duše touží po láskyplném vztahu s ženou, jehož plodem budou společné děti a harmonická rodina. Láskou a početím dětí ovšem není úloha rodiny naplněna, nýbrž je to její pouhý začátek.

Diskuse ke článku (229)

Pokračování článku


30. ledna 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem

Co je důvodem pro blokády?

V souvislosti s blokádou některých úředníků českého opatrovnického systému sdružením K213 se objevuje v diskuzích názor, že "nikdo neví, o co jim vlastně jde". Že se jedná nejspíš o osobní vendetu (lubob), jsou to psychopati (olga), státní feministky samozřejmě hned s určitostí vědí, že jsou to násilníci. Kvalitní shrnutí, o co ve skutečnosti tátům z K213 jde najdete v následujím článku L. Patery.

Diskuse ke článku (127)

Pokračování článku


18. prosince 2007

Feministická bomba

Redaktor: vikki

Aktualita

Švédsko vykastrovalo heraldického lva – symbol pro hrdinství, udatnost, sílu a královskou korunu

European Union Genderforces: Nový začátek či úplný konec Evropy?

AD OMNIA PARATUS – PŘIPRAVENI NA VŠE A VŠUDE. Tak na tohle mezinárodní vojenská jednotka NORDIC BATTLE GROUP (NBG) o síle více než 2400 mužů (a žen) rozhodně připravena nebyla. „Dostali jsme rozkaz odstranit penis lva ve znaku NBG pomocí počítače“, řekl Christian Braunstein z komise pro tradice švédské armády deníku Göteborg-Posten.

Diskuse ke článku (183)

Pokračování článku


23. října 2007

Domácí násilí

Redaktor: lubob

Aktualita

License to Kill

Michaela Marksová-Tominová v MF Dnes z 18. října 2007 komentuje rozsudek Nejvyššího soudu, kterým byl zrušen dřívější rozsudek vrchního soudu (10 let za vraždu manžela) nad Kamilou Velikovskou. Ta dvěma ranami z pistole do hlavy svého manžela ukončila jeho život a zároveň i její strastiplné spolužití s člověkem, který ji dlouhá léta týral (detaily o této úmyslné vraždě byly dostatečně medializovány).

Diskuse ke článku (139)

Pokračování článku


17. září 2007

Domácí násilí

Redaktor: jjj

Aktualita

SPOLEČENSKÉ TABU O NÁSILNÝCH ŽENÁCH.

A jak je zneužíváno ženským hnutím.

Prof. Bock

Reprezentativní výzkumy dokládají více než jasně a ve velkém počtu: těžké fyzické násilí mezi partnery je rozděleno mezi muži a ženami přibližně stejně. Pouze ty studie, které se spoléhají na selektivní údaje veřejně zaznamenaných případů (a metodicky tak nemohou zaznamenat případy nezveřejněné), prezentují více žen jako obětí a více mužů jako původců násilí.

Diskuse ke článku (174)

Pokračování článku


11. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Mají muži méně práv než ženy?

Podle české legislativy ano. (Aktualizovaná verze)

27. srpna 2007 byl uveřejněn na našem serveru článek, který se věnuje tzv. legislativní diskriminaci. V rámci diskuze a na základě e-mailů jsme byli upozorněni na některé nesrovnalosti a doplňky. Domníváme se, že je důležité článek opravit, tak aby byl v souladu se stávající legislativou a fakty.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


06. září 2007

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Spor o madonu (gender feminismus)

Pokud by si čtenář přál reprezentativní vysvětlení feminizmu, doporučuji knihu „Feministická filozofie“ od paní Herty Nagl-Dočekalové. Polemiku nebudu ovšem vést s touto knihou přímo, ale s feministickými názory, obecně plédovanými i v mnoha podobných publikacích.

Diskuse ke článku (171)

Pokračování článku


03. září 2007

Politika

Redaktor: jjj

Aktualita

Visíš mi půl mega, máti!

Zkušená advokátka Klára Samková-Veselá popisuje ten SKUTEČNÝ PROBLÉM dětí po rozvodu rodičů.

JUDr. Klára Veselá-Samková

Známá právnička Klára Veselá-Samková hravě spočítala, že každá matka, která své dítě svévolně připravila o jeho otce, mu dluží minimálně půl milionu korun nutných na nápravu jeho vztahů s okolím.

Visíš mi půl mega, máti ..... může říct každé dítě,kterému matka zabraňovala ve styku s jeho otcem. Iniciativa ministryně Džamily Stehlíkové tomu nezabrání.

Diskuse ke článku (336)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.