Doporučujeme


03. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Hloupost jako nová ctnost

Na základě vědeckého výzkumu bylo potvrzeno, že hloupost má ve všech aspektech společenského života přednost před inteligencí. Výzkumy a studie amerického profesora Siegfrieda Streuferta, předního odborníka a badatele z oblasti lidské inteligence, jasně ukazují, že největší šanci na úspěch v soukromém životě i v zaměstnání mají ti z nás, kterým vůbec nedochází, co se děje.

Diskuse ke článku (73)

Pokračování článku


10. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: lubob

Aktualita

Cenzurou ke lepšímu světu

Britský deník Telegraph uvedl krátkou zprávu : EU chce zákázat sexistické televizní reklamy
Regulační orgány televizního vysílání byly Výborem pro ženská práva Evropského parlamentu vyzvány, aby zavedly nulovou toleranci k sexistickému urážení a ponižujícímu zobrazování . Poslanci Evropského parlamentu chtějí, aby rady televizí v evropských zemích zavedly směrnice, které by ukončily zobrazování žen jako sexuální objekty a posilování genderových stereotypů.

Diskuse ke článku (139)

Pokračování článku


25. srpna 2008

Domácí násilí

Redaktor: NTPT

Aktualita

Jedovatý fejeton o ženské "toleranci", domácím násilí a paragrafech přilehlých.

Tak nám zmlátili fanouška desetiboje... Tak by asi začínala parafráze na v Čechách více nežli klasické dílo jednoho z velikánů světové a české literatury. Kdyby jí ovšem někdo chtěl napsat. Spolu se zalomenýma rukama slavné paní Müllerové by byl onen úvodní Švejkův monolog důstojnou overturou následující zprávy.

Diskuse ke článku (372)

Pokračování článku


05. června 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Je nacase prejit od "rovnopravnosti" k ... rovnopravnosti.

Dnesni Svedsko trpi horeckou rovnopravnosti. Neuplyne jeden jediny den bez toho, aniz by media a politikove nediskutovali otazky rovnopravnosti, spravedlnosti mezi zenami a muzi. Zijeme v zemi, ktera dost casto dostava epitetu "nejrovnopravnejsi zeme sveta".

Diskuse ke článku (226)

Pokračování článku


28. dubna 2008

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

Děti s ďábelským věnem

V zájmu tolerance se učíme potírat jakékoli stigmatizace. Jenže to ještě není důvod, abychom přehlíželi, že ne všechny varianty rodiny jsou stejně výhodné PRO ZDRAVÝ VÝVOJ a výchovu dětí. Český stát pracuje na tom, aby ohrožených jedinců přibývalo

Diskuse ke článku (279)

Pokračování článku


22. dubna 2008

Žena & Muž

Redaktor: RoV

Aktualita

Kukačkám v Německu odzvonilo:

Biologické rodičovství má přednost před rodičovstvím právním

Německý Ústavní soud v Karlsruhe se rozsudkem z února 2007 postavil na stranu mužů proti Spolkové republice Německo a nařídil německé vládě změnit zákony.

Diskuse ke článku (208)

Pokračování článku


12. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Ženy, práce a možnost volby

Dnešní společnost se podle sociologů vyznačuje mnohem větší mírou svobody volby, než jaké se těšily společnosti v minulosti. Má se rovněž za to, že společnost je tím otevřenější a svobodnější, čím větší možnost volby dává svým členům. Přesto se mnohým lidem zdá, že se naše možnosti volby v oblastech, na nichž doopravdy záleží, díky ekonomickým tlakům spíše snižují a to včetně možností sladění práce a rodiny.

Diskuse ke článku (133)

Pokračování článku


05. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

Je mým úkolem se zde věnovat aktuálnímu tématu vztahu politiky genderové rovnosti a rodinné politiky v legislativních i nelegislativních opatřeních na úrovni Evropské unie. Obě agendy představovaly, jak známo, dlouhá léta samostatné a navzájem odlišené politické sektory odvozující se z odlišných cílů i legitimačních zdrojů. Konstituovaly se také jako oblasti reálné státní aktivity relativně nezávisle na sobě v různých částech Evropy.

Diskuse ke článku (63)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.