Doporučujeme


05. července 2006

Žena & Muž

Redaktor: radon

Aktualita

Mužom ide o život

Sú ľudia, ktorých téma feminizmu otravuje. Veď sú to len reči. Hovorí sa tiež, že kým nejde o život, nejde vlastne o nič. Ale mužom vo vyspelých krajinách už ide o život.

Konečné riešenie mužov-vykorisťovateľov
Feministky prebrali pomerne veľa z arzenálu marxizmu-leninizmu. Patrí sem aj obraz nepriateľa, kde je muž prirodzeným (už len tým, že je muž) vykorisťovateľom ženy a preto s ním netreba mať žiadne zľutovanie. „Robila som mu otroka!“ vyhlási (veľmi nepremyslene) manželka populárneho televízneho moderátora Rosáka a feministky majú o „vážny“ argument navyše. Pretože ony berú (tak ako to je v totalitných ideológiách samozrejmosťou) všetko vážne, humor, nadsádzku a iróniu na smrť nenávidia. Pre takzvané „flagelantské civilizácie“ (ktoré sa s obľubou bičujú domnelými vlastnými hriechmi) je typické, že financujú vlastných vrahov. Tak sa československá prvorepubliková demokracia podpísala pod financovanie komunistických poslancov, ktorí sa chodili do Moskvy učiť „jak vám zakroutit krkem“.

Rovnako dnes vyspelé demokracie (kam už patríme) financujú „rodové štúdie“, kde je hlavné zadanie v hľadaní dôkazov o vykorisťovateľskej úlohe mužov. Ich cieoľm je dokázať že klasická rodina (základ štátu) je nepotrebná. Mnohé feministické „výskumníčky“ z našich spoločných daní znášajú na kopu „dôkazy“, ktoré potom iné „filozoficky“ vystužujú (napr. v Centre rodových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského). Príkladom by mohla byť feministkami glorifikovaná štúdia Jessie Bernardovej, ktorá v roku 1972 dokazovala, že muži sú v manželstve vlastne parazitmi žien, keďže sú ako ženatí menej depresívni než ženy. Trvalo tridsať rokov kým na veľkom, viac ako desaťtisícovom, súbore dokázal austrálsky psychológ David de Vaus, že manželstvo rovnako prospieva ženám aj mužom.

Bernardovej výsledky sa ukázali ako metodická chyba. To zároveň dokazuje, že mnohé feministické mýty stoja hlavne na agresívnej interpretácii zámerne manipulovaných pseudo-výskumov. Proti tomu je možné postaviť len fakty, ktoré sú nespochybniteľné a ktoré si navyše môže overiť každý z nás. Stačí sa rozhliadnuť po blízkom okolí alebo nahliadnuť do zoznamu smútočných oznámení v novinách. Muži zomierajú skôr.

Podľa Štatistickej ročenky Ligy národov z roku 1939 bola očakávaná dĺžka života mužov/žien v Nemecku 59,9/62,8, v ČSR len 51,9/55,2 rokov a v ZSSR dokonca len 41,9/46,8 rokov. Vtedajší rekordéri vo Švédsku sa dožívali v priemere 63,2/65,3 rokov. Od tých čias sa rozdiel dožitia mužov a žien zväčšil v neprospech mužov! Pred takmer 70-timi rokmi to bolo v priemere 3,3 rokov, ale dnes je už na európskom kontinente rozdiel až takmer dvojnásobný. V Európe sa ženy dožívajú v priemere 81 rokov a muži len 75 rokov. Veď je to rozdiel 2190 dní! A kto by chcel zomrieť čo i len o deň skôr len preto, že sa bez vlastného rozhodnutia narodil ako muž? Mimochodom, George Sandová, ktorá hlásala právo žien na vášeň ako posvätnú silu, si tej vášne užívala o 27 rokov dlhšie, než jej veľká láska, klavírny virtuóz Frederyk Chopin. A mohli by sme úspešne diskutovať o tom kto ľudstvu priniesol viac.

Rozhodujúcim faktorom je teda vyššia úmrtnosť mužov. Následky v posune demografickej skladby obyvateľstva sú jasne dokladovateľné. V Prahe pripadlo v roku 1991 na 570 647 mužov presne 641 363 žien (teda viac ako 70 tisíc!). Mohli by sme toto mesto nazvať aj mestom vdov, pretože tie prevažujú svojich rovesníkov nad 50 rokov až šesťnásobne a tvoria 15% celej ženskej populácie v meste. O desať rokov neskôr v celej Českej republike bolo na 4 982 071 mužov až 5 247 989 žien, teda viac ako štvrť milióna žien.

Na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 1997 takmer o 150 tisíc mužov menej (v hlavnom meste Bratislave v roku 1993 bolo 52%, o desaťročie už 53% žien), pod čo sa podpisuje viac než trojnásobná úmrtnosť mužov v strednom veku ako žien (viď. Správa Štatistického úradu SR za rok 2004).

V Maďarsku ide o ženskú prevahu až takmer do výšky pol milióna. V Nemecku bolo už v roku 1955 o 3 milióny viac žien, čiže o 12% viac než mužov.

V Anglicku to boli vtedy 2 milióny žien navyše. Samozrejme, že musíme počítať aj s vojnovými stratami (v posledných dňoch 2. svetovej vojny bolo v Berlíne 2 700 000 obyvateľov, z toho dva milióny žien), ale tie v Anglicku neboli také veľké a navyše tento rozdiel sa v ďalších desaťročiach nezmenšuje, naopak. V USA sa rodí ročne približne o 100 000 viac chlapcov ako dievčat, ale tiež ročne zomrie 200 000 mužov. Deficit teda narastá ročne o sto tisíc.

Vysvetlenie je jednoduché
Je pozoruhodné ako sa feministky, tak citlivé na čo i len diskutabilnú psychickú ujmu u žien, ľahko zmierujú s vymieraním mužov ako niečím „samozrejmým“. Tak ako podľa nacistov (ktorí na to zneužili a spotvorili učenie Darwina) musí nadradená rasa vždy zvíťaziť, aj feministky považujú za samozrejmé, že celá polovina ľudstva je určená na odpis. Samozrejme, že takéto do očí bijúce vyhladzovanie nie je možné prejsť mlčaním. Feministické „vedkyne“ a im podobní preto prišli s univerzálnym “objavom“, podľa ktorého za všetko môže mužský chromozóm Y. Ak by to bola pravda, potom by ale pomer úmrtností ostal po státisíce rokov stabilný, lenže on sa mení a ako sme dokladovali, narastá v neprospech mužov. Autori a najmä autorky komplikovaných dôkazov o dedičnom prekliatí mužov za ich „mužskosť“ pritom ignorujú tiež základné biologické pravidlo, že pohlavie nie je konštantou ale premennou v živote daného druhu.

Nerodíme sa mužmi, či ženami pretože to chceme! U rybky zvanej Oryzias latipes, známejšej v Japonsku ako Medaka, dokonca dochádza po dodaní 10 mikrogramov prípravku Genistein k premene jej pohlavia oboma smermi a to opakovane. U ľudí vieme z Biblie len o dlhožijúcich mužoch akými boli Abrahám a Matuzalem. Z Illiady poznáme zase Nestora. A odrazu tu máme mužov, ktorí sa pomaly nedožijú ani dôchodku?

Vysvetlenie (ak by sme si s tým dali trochu námahy) je omnoho jednoduchšie, než ideologické konštrukcie o „dedičnom treste“ mužov za ich pohlavie. Stačí uviesť fakty: Z 25-tich najhorších prác je 24 na 95-100% obsadených mužmi.

Dvojnásobok mužov je ročne diagnostikovaných na rakovinu prostaty ako žien na rakovinu pŕs a predsa výskum rakoviny prostaty dostáva len 21% rozpočtu výskumu rakoviny pŕs.

Dva z troch dolárov na zdravotníctvo idú na liečenie chorôb žien.

Toto sú údaje z USA, kolísky feminizmu. Zverejnila ich Clarissa Blair, študentka na Oklahomskej Univerzite, v pozoruhodnom článku „Modern feminism make no sense (The Oklahoma Daily, 1.9.1998). Nemusíme ani dodávať, že v celoštátnych médiách sa takéto názory nenosia a muži si už vôbec netrúfnu niečo takéto spomenúť. Zato o kampani aktivistiek za vyššie výdaje na boj proti rakovine prsníka informuje ochotne aj Scientific American (Jan., 1997) a rada sa na tejto téme priživila aj Hillary Clintonová vo vlastnej „first-lady kampani“ (Int. Herald Trib., 28.4.1995).

K týmto údajom môžeme pridať vlastné:

Ako konštatovala vedecká konferencia o humánnej epidemiológii v Krakove (jún 2002) až 96% smrteľných úrazov v povolaní pripadá na mužov a 93,6 % rakoviny ako následok povolania postihuje opäť mužov. Konkrétne karcinóm pľúc vo ferozliatinárskej prevádzke v Istebnom zasiahol mužov desaťnásobne v pomere k ženám (574 prípadov ku 58)! Pridáva sa aj paradoxný jav, kedy hypertenzia ničí najmä manuálne pracujúcich mužov v strednom veku. Pre čínskych robotníkov sú primitívne podmienky práce príčinou až 5 000 úmrtí ročne (Newsweek, 16.6.2003). U ďaleko bezpečnejšie pracujúcich južných Kórejčanov je zasa pracovné vypätie a prepracovanosť príčinou, že už vo svojich 40-tich rokoch trojnásobne pravdepodobnejšie podľahnú chorobám zo stresu (Newsweek, 16.6.2003). Bolo by to zbytočné, ale pre feministky je nutné, opakovane pripomínať, že jedni aj druhí idú do tohto rizika preto, aby zarobili na živobytie rodiny. Takto by sa feministka neobetovala.

V celosvetovom meradle k tomu môžeme pridať rozsiahlu štúdiu v Anglicku (až 15 399 dospelých), ktorá jednoznačne potvrdila vyššie riziko infarktu u mužov. V sumárnej štatistike Anglicka a Walesu vedú v oboch hlavných príčinách úmrtí opäť muži (27% ku 21% v infarkte a 27% ku 23% v rakovine, The World in 1997). V Škótsku je dvojnásobná úmrtnosť mužov na choroby srdca, než žien; v Spojených štátoch to znamená 260 000 úmrtí mužov len v roku 2000 (Newsweek, 16.6.2003). S pribúdajúcim vekom sú muži častejšie než ženy náchylní zomrieť na komplikácie fraktúr spôsobených osteoporózou (trombózy, embolizácia, bronchopneumonia a i., viď J. Kocián – Osteoporóza u mužů, 2004). Každý druhý muž po päťdesiatke na Slovensku trpí zväčšením prostaty a rakovinou semenníkov trpia už aj mladí muži (v tejto chorobe vedú celosvetovo Dáni, Newsweek, 16.6.2003). Rakovina prostaty je druhá najrozšírenejšia forma rakoviny u mužov a druhá najčastejšia s následkom smrti (okolo 30 000 ročne v USA). V celej škále príčin predčasných úmrtí od chorôb srdca, chronických pľúcnych ochorení, rakoviny pľúc a hrtanu, cirhózy pečene až po zranenia s následkom smrti vedú túto smutnú štatistiku celosvetovo muži.

Ďalšou kapitolou je fyzické ohrozenie mužov, ktoré muži berú automaticky na seba a pred ktorým ženy chránia. V Brazílii pripadá na jednu ženu 12 mužských obetí násilia v boji proti drogám a súvisiacich konfliktoch. Pre černošských mladých mužov v USA od 15 do 34 rokov je násilná smrť hlavnou príčinou úmrtí. Americkí muži bez rozdielu sú vystavení až 30-tim rôznym rizikovým situáciám v bežnom živote. Evolučne podmienená deľba úloh vedie aj k tomu, že u chlapcov a mladých mužov vo veku 15 – 24 rokov je šesťnásobne väčšia pravdepodobnosť než u dievčat, že neprežijú pád z výšky, a štyrikrát väčšia, že zahynú pri dopravnej nehode. Muži teda prirodzene viac riskujú, pričom zisk z týchto objaviteľských činov prijímajú prirodzene obe pohlavia. Pri prírodných katastrofách ich obetavosť prináša až dvojnásobné riziko smrti oproti ženám.

Aké silnejšie pohlavie?
Je nepochybné, že muži sú vo vyspelých krajinách vystavení zvýšenému stresu. Svoje zohráva aj konzumný štýl života, kde „reklama tím, jak nám chce mermomocí prodávat štěstí, vytváří nakonec zástupy frustrovaných... Děti je nutí, aby jim pořídili lákavé hračky, ženy pláčou, že nemají hedvábně jemný krém ani pravý diamant. A oni se trápí.“ (Oliviero Toscani, Reklama je navoněná zdechlina, 2002)

Je nepochybné, že muži sú pod obrovským ekonomickým tlakom. Na jednej strane sa snažia plniť pôvodnú „živiteľskú“ úlohu v rodine, na druhej sú ale súčasnými zákonmi (a možnosťami ich zneužitia) prakticky bezmocní proti vydieraniu s cieľom úplného ekonomického zničenia. Ako príklad uvediem prípad opísaný pani Helenou H. z Nitry, ktorá ma výslovne vyzvala, aby som ho zverejnil ako varovanie ostatným. Jej syn sa oženil s dievčaťom (ktoré tvrdilo, že je s ním tehotné) aj na naliehanie svojich rodičov, ktorí trvali na tom, že dieťa musí mať otca. Neskôr sa zistilo, že dieťa nie je jeho. Jeho mladá žena mala veľmi pestrú minulosť a bola pevne odhodlaná nevzdať sa svojich voľných sexuálnych vzťahov ani v manželstve. Keďže sa však medzičasom narodilo v manželstve aj druhé dieťa, muž sa snažil tortúru súžitia s ňou pretrpieť. Okrem ponižovania a bezcitnosti (napadla ho aj fyzicky) k tomu patrilo aj ekonomické zneužívanie, kedy sa mladá žena premenila na finančnú pijavicu. Kým manžel dobre zarábal a toleroval jej zálety, žila s ním. Ledva sa jej však zdalo, že si nájde mladšieho (bez ohľadu na deti!) a manželove zárobky sa jej málili, sama podala žiadosť o rozvod. Po ňom síce mladší milenec ušiel jej svadobným nádejam, ale čoskoro si našla náhradu. V súčasnosti sa zameriava hlavne na to, aby z bývalého manžela vyžmýkala aj zvyšok peňazí a dokonalo mu odcudzila deti. Mám pokračovať?

Veď ten príbeh je v rôznych obmenách už známy v desiatkach až stovkách prípadov. Výnimočnosťou je však svedectvo matky, ktorá hneď v úvode listu píše: „Doteraz sa nikto nezastal týraných a utýraných mužov“. Pritom „ekonomické týranie“ je jedným z uholných kameňov feministických kampaní proti mužom. Ženy však vlastnia viac ako 65% osobného vlastníctva a to aj tým, že sa dožívajú vyššieho veku, kedy si užívajú i manželov majetok.

Muž neprichádza o svoj majetok len smrťou, ale omnoho skôr rozvodom. Je známy fakt, že muži v drvivej väčšine odchádzajú zo spoločne vybudovaného domova s tým, že všetko prenechávajú bývalej partnerke. Úplne katastrofálna prognóza je v prípade, že tak stratia aj domov. Až 90% pražských bezdomovcov sú rozvedení muži! A za takejto situácie, prakticky na nule, je dnes ťažké neskončiť na dlažbe. A už len krok skoncovať so životom.

Samovraždy mužov ďaleko prevyšujú samovraždy žien. Na Slovensku tvoria až 84% (637 z celkového počtu 757 v roku 2001)! Najviac ohrození sú nezamestnaní muži nad 40 rokov. Vysoký počet týchto tragédií je aj v Litve, Maďarsku a škandinávskych krajinách. Vo Švédsku si denne siahnu na život štyri osoby, prevažne muži. Každý týždeň spácha v Británii samovraždu v priemere 12 mladých mužov vo veku od 15 do 24 rokov. Nuselský most v Prahe má za sebou desivú históriu 350 obetí samovražedného skoku, z toho len dve boli ženy.

K tomu sa najnovšie pridávajú (ako príslovečná posledná kvapka?) aj opakované agresívne kampane feministiek, ktoré vedú v konečnom dôsledku k ohrozeniu pozície mužov v práci (falošné obvinenia z obťažovania), strata domova (zákon o vykázaní) a strata elementárnej úcty vo vlastnej rodine (izolácia detí od otcov a vytrvalá kampaň o nepotrebnosti mužov v rodine). Keď takmer pred polstoročím „National Organization for Women“ vyhlásila „Vojnu pohlaví“ iste ani nedúfali, že v nej budú až tak úspešne v počte mužských padlých (dnes už milióny?). Ale aj členovia Srbského zväzu spisovateľov a cnostnej Srbskej akadémie vied by sa dnes tvárili urazene, keby sme dokladovali ako ich intelektuálna kampaň za „Veľké Srbsko“ viedla k vraždeniu, znásilňovaniu o etnickým čistkám. A predsa sa to stalo.

Už sme uvádzali príklad muža, ktorý bol bývalou manželkou falošne obvinený z pohlavného zneužívania detí, následne odsúdený, stratil teda rodinu aj zamestnanie a východisko našiel v dobrovoľnej smrti. Iným príkladom je smrť 33-ročného poľského turistu, ktorý hádku s manželkou riešil smrteľným skokom z balkóna hotela Studnička na Oravskej priehrade. Nemusí ale ísť ani o až tak dramatické rozpory. Skokom z okna skončil svoj život aj gitarista známej slovenskej hudobnej skupiny Tublatanka ako následok dlhodobých depresií po rozchode s priateľkou. Vydieranie svojej exmanželky a vlečúce sa spory o majetok po rozvode vyriešil nedávno samovraždou aj populárny sexuológ a uznávaný odborník Ján Vrabec.

Muži sú teda v súčasnosti stále slabším pohlavím a na záchranu ich životov by mala táto spoločnosť pamätať. V skutočnosti je vysoká samovraždenosť mužov ignorovaným faktom a napriek stúpajúcemu trendu (až 46 000 osôb liečených ambulantne pre afektívne, citové poruchy) nie je napríklad na Slovensku žiadny program zameraný proti samovraždám. K tým významne prispieva aj alkoholizmus, vďaka ktorému sa napríklad v Rusku polovica 16-ročných chlapcov nedožije 60-tich narodenín. Napriek tomu ide o fenomén, ktorý sa berie div že nie za samozrejmosť, ktorá nevyvoláva žiadnu obrannú reakciu danej spoločnosti ani inak tak citlivých medzinárodných nadácií a fondov. Zato, keď došlo v juhovýchodnom Turecku k nárastu ženských samovrážd (hoci aj pri relatívne veľmi malom počte 34 za rok 2005 a 43 za prvých päť mesiacov roku 2006), okamžite to vyvolalo aktivitu medzinárodných ženských organizácií (BBC, 26. 5. 2006).

Obecne sa zdraviu žien venuje zvýšená pozornosť, kedy nie je problém dostať túto tému aj na rokovanie Organizácie spojených národov (okt. 2005) a to dokonca pod názvom „Apartheid pohlavia“ (?!!). Táto vážená celosvetová organizácia, však nestráca čas otázkou vymierania mužov najmä vo vyspelých krajinách. Možno aj preto, že práve oni dostali feministickú nálepku „heterosexuálni bieli samci“. A o tých napísal Jan Kristek (Vesmír č.4/97): „Heterosexuálním mužům není tato společnost určena. Je jim odepřeno právo dožít se stejného věku. Uměle bylo vytvořeno takové sociální prostředí, které výrazně zkracuje jejich léta. Vidíme zde jasnou diskriminaci, pokud jde o dost podstatné právo – právo na život. Pokud ovšem taková diskriminace není spíš genocidou...“

Autor: Gustáv Murín

Související články:
Kto príde po Murínovi, ak nie potopa?


Zdroj: Britské listy 4.7.2006

Přečtení článku: 103016x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Bravo, pán autor

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 05.07.2006, 17:47

Odpovědí: 0

Do kameňa tesať, do čítaniek písať. Zhrnuli ste v kocke takmer všetky argumenty, ktoré je možno proti feminizmu a jeho zhúbnej činnosti mať, no bohužiaľ asi Vás sklamem, ale keď som takéto prezentoval ako dôkazy záškodnosti tejto nenávistnej ideológie, neverili mi a už toľkokrát som si vypočul označenie "fašistický šovinista", že už to pomali beriem ako poklonu. Otázka je - má za takýchto podmienok vôbec cenu hľadať partnerku? Jedinou možnosťou je podľa mňa hľadať v národoch, ktoré sú týmto besnením zatiaľ relatívne nepoškodené. Bohužiaľ už aj také Rusko sa mení a aj keď je situácia stále lepšia ako v ČR, takých potvor o akých ste tam písali tam každú hodinu pribúda. Len sa obávám toho, aby sme nemuseli chodiť hľadať manželky do KĽDR ako do jediného štátu, ktorý vďaka tomu, že je stranou globálneho feministického tlaku, je tohoto zatiaľ oprostený. Je to ale pekná irónia osudu, že jediné, čo vie feminizmus vyhnať okrem ultrakonzervativismu (vidíme v Poľsku, ale feministky sa tam zúrivo bránia a používajú k tomu aj EÚ) je takýto brutálny stalinizmus, aký poznáme z KĽDR.

Skutočne sa dosť bojím, že ak si nájdem manželku tu, je veľká pravdepodobnosť, že skončím ako jeden s tých, ktorých spomínate v svojom článku.....

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.07.2006, 12:32

Odpovědí: 0

Naprostý souhlas. Legrace již končí a začíná boj o přežití mužů, ale i západní civilizace. Ale to je feminacistkám jedno, hlavně když se teď přiživí, kde to jde.

Odpovědět na příspěvek

 

Korekce

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 07.07.2006, 12:43

Odpovědí: 10

Souhlasim se zaverem clanku, ze pro zivoty a zdravi muzu se toho dela mnohem mene nez pro zivoty a zdravi zen a tato oblast skoro nikoho nezajima, vcetne tech, kteri (ktere) se "rovnosti" zabyvaji "profesinalne". Je to ostuda take medii, ze tak enormni disproporci neodhaluji a naopak vytvareji dojem, ze je potreba stale vice a vice venovat na vyzkum a prevenci a lecbu chorob ktere postihuji zeny.

Bohuzel ale ve snaze snest co nejvice argumentu se autor dopousti rady prohresku:

Cit: Ich cieoľm (gender studies) je dokázať že klasická rodina (základ štátu) je nepotrebná.
Reakce: Nejsem si jisty jestli toto je jejich cilem - spise mam z toho pocit, ze se jedna o penize, o (politickou) moc a o "tepla mistecka" pro lidi, kteri by jinak tezko nachazeli uplatneni. Utoky na rodinu jsou spise vedlejsim efektem toho vseho nez hlavnim cilem.

Cit: V USA sa rodí ročne približne o 100 000 viac chlapcov ako dievčat, ale tiež ročne zomrie 200 000 mužov. Deficit teda narastá ročne o sto tisíc.
Reakce: Opravte mne jestli se mylim ale to by platilo, pokud by rocne zemrelo stejne muzu jako zen. Zen ale zrejme umira mene, tedy "deficit" narusta rychleji. Jak, to ale z techto cisel neplyne.

Cit: ... prišli s univerzálnym "objavom", podľa ktorého za všetko môže mužský chromozóm Y. Ak by to bola pravda, potom by ale pomer úmrtností ostal po státisíce rokov stabilný, lenže on sa mení ...
Reakce: nevim o jaky "objev" se jednalo ale bez dalsich podrobnosti z toho nemusi nutne vyplyvat, ze pomer bude stabilni. Pokud napr. zpusobuje vetsi nachylnost k urcitemu typu chorob, ktere z nejakych duvodu nelecime tak uspesne jako ty, co postihuji zeny tak se tento pomer muze s rostoucim "pokrokem" menit.

Cit: ...pohlavie nie je konštantou ale premennou v živote daného druhu.
Reakce: domnivam se, ze toto neni pravda. Nevim, jak je to s tou rybkou ale pohlavi je jednoznacne dano geneticky. Pote samozrejme existuje rada "poruch" ktere mohou zpusobit odchylky od normalu. Jinak ale nevidim jak to souvisi s tematem.

Cit: ...U ľudí vieme z Biblie len o dlhožijúcich mužoch akými boli Abrahám a Matuzalem. Z Illiady poznáme zase Nestora. A odrazu tu máme mužov, ktorí sa pomaly nedožijú ani dôchodku?
Rakce: pojdme zpatky na zem :-)!!! To jsou postavy o kterych vime velmi malo nebo skoro nic. Jako argument jsou nepouzitelni :-).

Cit: Nuselský most v Prahe má za sebou desivú históriu 350 obetí samovražedného skoku, z toho len dve boli ženy.
Reakce: Zeny vetsinou voli jine zpusoby sebevrazdy nez skok z mostu. To ale samozrejme nezpochybnuje, ze muzi pachaji sebevrazdy casteji.

Dale bych rozhodne nepouzil terminy jako "vymirani", "genocida" ci "vyhlazovani". Budme soudni a ponechejme slovum jejich pravy vyznam. Tyto terminy prece jenom oznacuji neco jineho.

Odpovědět na příspěvek

 

Dirigente,

Autor: Olga Muž

Založeno: 07.07.2006, 13:42

děkuji za hlas zdravého rozumu. Článek pana Murína je děsivá ukázka pavědeckého používání statistických dat. Kolikrát už byly kritizovány feministky ohledně nekorektní interpretace údajů o domácím násilí nebo mzdě - ale něco tak zmatlaného, jako tvořil pan Murín, před tím se teda můžou jít schovat.

Už v prvním ročníku fakulty na hodinách demografie - a to byl rok 1993 a feminismus byl sprosté slovo - jsme se učili, že mužské zárodky i plody jsou méně odolné než ty ženské. Chlapečků je počato víc než holčiček, víc je jich ale spontánně potraceno. Víc se jich rodí, ale víc taky umírá v dětství. Muži mají i nižší naději na dožití, tj. věk, ve kterém umírají. Nejde o žádnou feministickou genocidu mužů, platí to ve všech zemích světa. Resp. absolutní čísla jsou různá, ale ten vztah mezi mužskými a ženskými čísly je obdobný. (Včetně Číny, kde byly vinou politiky jednoho dítěte nedávno holčičí zárodky masově likvidovány. Když už používat slova jako "genocida", tak tady by bylo rozhodně příhodnější místo než u čísel o rakovině prostaty). Stejné je to s těmi sebevraždami. Ženy mají stabilně víc pokusů, muži víc dokonaných sebevražd. Všude. Mezi bezdomovci je minimum žen. Všude. I tam, kde rozvody vůbec nejsou. A tak dál.

Uvítám jakýkoliv článek o problémech mužů a současného mužství (tím se, mimochodem, právě zabývají ty kritizované gender studies). Ale tohle, to je, s odpuštěním, ubohý nenávistný chrchel. Nic víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Gender Studies

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 07.07.2006, 16:07

Ale Olgo - autor udelal radu kopancu a argumentacnich nesmyslu ale kdyz se to od techto veci ocisti tak se domnivam, ze ma pravdu. A "ubohý nenávistný chrchel" je oznaceni ktere mi k vam moc nesedi.

Citat: Uvítám jakýkoliv článek o problémech mužů a současného mužství (tím se, mimochodem, právě zabývají ty kritizované gender studies).

Vy uz jste se nekolikrat pokusila naznacit, ze Gender Studies se zabyvaji i problemy muzu a muzstvi. Mozna mate pravdu ale pokud tomu tak je, tak to delaji velmi skryte a nenapadne. Naopak se domnivam, ze jsou (alespon pokud mohu soudit v CR) zcela programove a personalne provazany s feministickym hnutim. Pokud zabloudite na WWW stranky Gender Studies (http://www.genderstudies
.cz) a projedete si jejich prohlaseni, odkazy, clanky, publikace prakticky vse se toci okolo feminismu a feministickych temat a to v te radikalnejsi podobe vcetne prosazovani kvot. Napr. zminka o penzich se zase tyka jen jeji vyse pro zeny, nikoliv nerovnych podminek odchodu do duchodu atd. A take jsem si vsiml, ze jejich WWW stranky uz se obsahove zcela priblizily http://www.feminismus.cz a zjevne je pripravuje stejna redakce.

V ocich lidi kteri tyto veci trochu sleduji (priznam se, ze ne az zas tak do hloubky) vypadaji Gender Studies jako jakousi "vedeckou" zakladnou feminismu. Omlouvam se za lacinou analogii ale velmi mi to pripomina komunismus a jeho "vedeckou" oporu Marxismus Leninismus.

Pokud se podivate napr. na obsah genderovych studii na UK (http://www.fhs.cuni.cz/g
ender/kurzy.html) tam najdete spoustu kurzu, ktere se venuji zenam a feminismu, dokonce napr. "Vyznamne zeny ceske spolecnosti" a mezi nimi se krci jen jedno tema: "Muzska studia". Pomer podle nazvu je minimalne 10:1 ale da se odhadnout ceho se asi tykaji kurzy "Politika rovnych prilezitosti v EU a CR" a rada dalsich takze skutecny pomer bude tak 25:1. Provazanost s feminismem.je zcela zjevna.

Odpovědět na příspěvek

 

A v čem že má autor pravdu?

Autor: Olga Muž

Založeno: 07.07.2006, 16:40

Že dnešní společnosti záměrně mužům zkracuje život, protože "si nezaslouží slitování"? A dělá to např. tím, že nezabránila synu paní Heleny H. z Nitry, aby se oženil se ženskou, která mu pak utekla s jiným? To myslíte VÁŽNĚ???

Pokud jde o gender studies, máte pravdu, bezpochyby s feminismem souvisejí. Ony i musejí, protože zájem o to, nakolik je mužská a ženská role biologicky daná a nakolik kulturně zformovaná, přinesl právě až feminismus. Předtím se v tom nikdo nevrtal, to, co bylo dané tradicí bylo považováno za přírodou dané.

Když se ale podíváte na stránky brněnské katedry GS (brněnské akademické kruhy znám lépe než pražské), najdete tam třeba přednášky:
Mužská studia
Distribuce moci mezi rodici v prubehu historie
Pecujici otcove – alternativni model otcovstvi
Postaveni muze v rodine
Konstrukce maskulinit v časopisech pro muže

A i ty, které muže přímo v názvu nemají, nevypadají, že se věnují jen jedné polovině lidstva:
Sociologické teorie genderu
Genderová struktura společnosti
Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu Gender v etnografii
Gender a média
Filosofické teorie genderu
Gender a náboženství
atd.

Odpovědět na příspěvek

 

V cem ma pravdu

Autor: Dirigent Muž

Založeno: 07.07.2006, 17:34

Vase averze k autorovi je uz velice osobni :-).

Ma pravdu napr:

* muzi umiraji drive nez zeny a rozdil se zvetsuje
* prostedky venovane na vyzkum, prevenci a lecbu chorob zen jsou nesrovnatelne vyssi nez ty vydavane ve prospech muzu
* tato fakta nechavaji prakticky vsechny klidnymi pricemz mene zavazne poznatky v neprospech zen "burcuji k akci"
* mnohe tvrzeni feministek stoji na zmanipulovanych nebo mylne interpretovanych datech
* stat (spolu) financuje feminismus

GS: ano, pak si ale otevrene rekneme, ze GS a Feminismus jsou velice blizke (personalne temer totozne). A mam pocit, ze pokud se GS zabyvaji muzi a muzstvim tak predevsim z hlediska prosazovani feministickych zajmu. Ale tady se uz pohybuju na tenkem lede dohadu :-).

Odpovědět na příspěvek

 

Ne ne, není to vůbec osobní,

Autor: Olga Muž

Založeno: 07.07.2006, 18:14

já toho pána vůbec neznám. Jenom těžko snáším jeho způsob psaní. A představte si, že primárně ne proto, že je protifeministický, ale že je agresivní a hloupý.

Z toho, co jste tady uvedl, nesvědčí pro hlavní ideu jeho článku - tedy že moderní společnost, nasáklá feminismem, záměrně ukrajuje mužům život - vůbec nic. Když to vezmeme postupně:

- že muži umírají dřív než ženy je objektivní fakt. Všude na světě. Ale není čirou náhodou v těch zkažených vyspělých zemích naděje průměrného muže na dožití mnohem vyšší než v těch zemích, kde jsou "muži ještě pravými muži, ženy pravými ženami a chlupatá ztvoření z Alfy Centauri chlupatými stvořeními z Alfy Centauri"?

A že se zvětšuje rozdíl mezi pohlavími? Co když si za to muži třeba sami? Pamatuji se z těch demografie, že Finové hromadně umírali na infarkty, protože pili moc černé kávy a nejedli zeleninu. Tak vyhlásili národní kampaň, začali jíst středomořsky a razantně se jim vylepšilo zdraví. Co když muži prostě - řekněme protože nejsou pod takovým diktátem štíhlosti - jedí nezdravěji než ženy? A třeba pořád dávají přednost honbě za kariérou a prestiží a když přijdou do důchodu, tak je z toho nicnedělání najednou klepne?

Pozor, já to netvrdím, je to hypotéza. Ale kdyby chtěl pan Murín psát seriózně, tak se s nimi popasuje a třeba je i vyvrátí. Problém je, že to nedělá - on zná viníka dopředu.

- pokud jde o to, že prostředky věnované na nemoci žen jsou vyšší než na nemoci mužů - co za tím přesně vězí? Nemůže to souviset právě s tím, že ženy se dožívají vyššího věku a ve stáří člověk potřebuje víc léků a víc péče? A taky s tím, že skoro každá žena minimálně jednou, většinou i víckrát v životě rodí? A že v USA, odkud tato čísla pocházejí, se při porodu poskytuje nemocniční péče?

- že tato fakta nikoho neburcují se nedivím. Pokud je neinterpretuje zrovna pan Murín, tak totiž není důvod.

- konkrétně pan Murín si - pokud jde o pokřivenou interpretaci dat - nemá s feministkami co vyčítat.

- nevím, jestli náš stát financuje feminismus, rozhodně však nefinancuje feminismus, který chce mužům zakroutit krkem. Stát toho formou nějakých příspěvků asi financuje leccos, a řekla bych, že i všelijaké církevní a konzervativní katedry a spolky, takže nevidím důvod, proč by zrovna ty feministické měly stát stranou.

Když to shrnu: myslím, že si vzpomínám, jak MOC jste před lety feministkám vyčítal demagogii, neschopnost vidět věci objaktivně a zneužívání statistik. Pan Murín dělá přesně to, co Vám u nich tak vadilo a já se divím, že riskujete svoji objektivitu, když to najednou omlouváte stylem "no jo, má to mouchy, občas lže, ale v tom hlavním má pravdu". Tahle se prostě s pravdou nezachází. Já trvám na tom "nenávistném chrchli", s tím, že bych samozřejmě úplně stejně označila i obdobně pitomý článek z pera ProFemu.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 07.07.2006, 19:02

Opět pro Vás a feminacistky typická sprška demagogických frází, překrucování fakt a zaměňování příčiny za následek. Doporučuji Vám, abyste se více zabývala svou úrovní inteligence a nenadávali druhým.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 07.07.2006, 18:57

Až na to, že tato pseudovědecká díla jsou psána výlučně za účelem konstruování dalších argumentů na podporu dalšího zesílení diskriminace mužů, a to ze peníze daňových poplatníků.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 07.07.2006, 18:52

To,že právo na život u mužů je pro Vás chrchel, mě vůbec nepřekvapuje. Jen to dokresluje, co jste zač.

Odpovědět na příspěvek

 

Zazi,

Autor: Olga Muž

Založeno: 10.07.2006, 13:19

to že nejste schopen odlišit větu "článek je chrchel" od "právo na život je chrchel" nebo přinést jakýkoliv argument s výjimkou urážek zase vůbec nepřekvapuje mě. Jste psychopat a já na Vás nehodlám reagovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 10.07.2006, 16:20

Tak proč reagujete? Já o to nestojím, ty Vaše pseudoargumenty jsou již obecně známy.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.