Doporučujeme


09. prosince 2008

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

FEMINIZMUS AKO TRETIE ZLO

II. část

Prvej, zakladateľskej, vlne feministiek ani vo sne nenapadlo, že by malo byť toto hnutie postavené proti rodine. Ale veď ani Kristus neveril, že by sa jeho zmierlivé učenie mohlo stať nástrojom hromadného vraždenia.

Feminizmus proti rodine
Prvej, zakladateľskej, vlne feministiek ani vo sne nenapadlo, že by malo byť toto hnutie postavené proti rodine. Ale veď ani Kristus neveril, že by sa jeho zmierlivé učenie mohlo stať nástrojom hromadného vraždenia. Ale prišiel zo Šavla na vieru obrátený Pavol a z kresťanstva urobil paulinizmus. Ten sa neskôr stal z náboženstva mimo štátu ľahko zneužiteľnou štátnou ideológiou. Feminizmus, po prvých úspechoch, ovládli radikálne skupiny a to žiaľ až po negovanie rodiny.

Akú alternatívu ponúka feminizmus proti ”väzeniu manželstva”, kde sú muži žalárnikmi? Pre tie ženy, čo cítia svoju materskú úlohu ostáva len byť tzv. slobodnými matkami. Ich počet každoročne stúpa. V Čechách ešte v roku 1991 boli ženy vo 20-24 rokov na 65% vydaté. O jedenásť rokov na to ich už je naopak 80% slobodných. Podľa sčítania ľudu v Spojených štátoch stúpol počet slobodných matiek napríklad v oklahomskom meste Tulsa z 30% v roku 1990 na 39% v roku 1998, v Oklahoma City to bol za rovnaké obdobie nárast z 34% na 42%. Následky:
- 85% uväznených pochádza z rodiny, kde je jediným rodičom matka
- 78% tých, čo nezvládnu vysokoškolské štúdium má ako jediného rodiča matku
- 85% tehotných neplnoletých dievčat pochádza z rodiny, kde je jediným rodičom matka.

A to ani nerozoberáme fakt, že sexuálny pud sa na rozkaz feministiek nedá potlačiť a pokiaľ slobodná matka nejaví lesbické sklony (čo vo väčšine nejaví), potom je ako sexuálny objekt priamo či nepriamo poslúži syn. Nejde o ojedinelé prípady. Následky sú tragické.

Lesbicimus ako východisko?
Nech sa na feministické spisy a vyhlásenia pozrieme z ktorejkoľvek strany, nájdeme jednu dlhú červenú niť, ktorá vedie - do lesbickej náruče. Postup je jednoduchý, najskôr treba zahádzať blatom čokoľvek, čo by mohli mať ženy s mužmi. A predovšetkým len nepripustiť ich vzájomný sex! Slogany typu ”Nespite s tým, kto vás uráža” a ”Každá súlož s mužom je znásilnenie” sa obmieňajú v miliarde variant s jediným cieľom – zhnusiť čo i len predstavu heterosexuálneho sexu. Ale keďže hormóny sa búria a s mužmi ”to nesmie byť dobré”, ostáva jediná ”záchrana” – skok do lesbickej postele. Malá skupina intelektuálnych lesbičiek, ktoré dnes ovládajú feministické hnutie, môže potom zo zástupu ”zachránených” žien vyberať čo lepšie kúsky a kráčať s nimi ruka v ruke do feministického (teraz vlastne už otvorene lesbického) raja. A táto utópia je pre niektoré aktivistky nesmierne príťažlivá! Má však malý, ale podstatný zádrhel. Lesbicizmus síce môže praktikovať aj principiálne heterosexuálna bytosť, ale potreby heterosexuálneho sexu sa tým nezbaví. Lesbicizmus sa nedá naočkovať, tak ako sa nedá liečiť. Je to prírodná deviácia ako tisíce iných, ktoré sú v Prírode samozrejme prítomné. Je to výsledok zákonitého rozloženia javov v tzv. Gaussovej krivke, kde nutne musia byť aj okrajové varianty a tie tým, že sú okrajové sú takisto zákonite limitované v početnosti výskytu. Inými slovami utopická vízia ríše Amazoniek nie je realizovateľná ako ideológia sexu. Ona sa (žiaľ) naplní ako demografický jav bez toho, aby o tom lesbické feministky rozhodovali. Ale o tom budeme hovoriť v závere tejto úvahy.

Feministické autorky sú priam posadnuté sexom a so zvláštnou patologickou rozkošou rozbabrávajú všetko okolo manželských postelí, aby dosiahli ten istý efekt ako v prípade pokusu o tom čo je vlastne zajac – po pitve predmetného tvora síce odpoveď približne poznáme, ale dotyčný zajac už nebehá. Vagína je feministický chrám a keby feministky mohli, spali by tam ako v stane. Uholným kameňom feministických úvah je predstava o tom, že vstupom mužského údu do vagíny sa pácha neprípustné násilie. Hravo potom prejdú k myšlienke, že jedine lesbicizmus zaručuje žene ”dôstojný” sex. To, že si lesbičky strkajú umelé údy do pošvy (lebo ani hyper-lesbička nedokáže oddeliť pohlavný akt od jeho prírodnej podstaty, tak ako nie je možné zakázať vode, aby bola mokrá) pochopiteľne lesbické feministky prechádzajú mlčaním. Nejde predsa o žiadny dôstojný sex (čo je na dvoch lesbičkách, z ktorých sa jedna hrá na chlapa a priväzuje si kvôli tomu na panvu umelý úd, dôstojné? veď je to komédia farizejstva), ide o nábor nových sexuálnych objektov. Ale nechajme prehovoriť hlásateľky feministických posolstiev na Slovensku, teda časopis Aspekt:
”…niektoré lesby tvrdili, že lesbicizmus je feminizmus v akcii a hlásali, že jediné pravé feministky sú tie, ktoré úplne odmietli vzťahy s opačným pohlavím. Takéto obracanie na pravú vieru očividne zapôsobilo na množstvo feministiek, aby sa stali lesbami z vlastného rozhodnutia…”

Všimnime si výrazy ako ”lesba” (to keby použil muž, tak ho feministky verejne zlynčujú) alebo ”pravá viera” a neuveriteľné tvrdenie, že sa niekto môže stať lesbicky orientovanou osobou len tak, skrátka sa rozhodne. Článok, kde sa tieto radikálne lesbické názory hlásajú, v úvode pripomína, že nie všetky feministické aktivistky sú nástupom tejto radikálnej skupinky (tzv. Radicalesbians) nadšené a už Betty Friedan varovala pred ich rozkladným pôsobením na celé feministické hnutie. Ale citujem ďalej:
”Čo je lesba? Lesba je vášeň všetkých žien dovedená do explózie. Je to žena, ktorá často už od útleho veku koná v súlade so svojím vnútorným tlakom byť úplnejšou a slobodnejšou ľudskou bytosťou…”

Všimnite si absurdne použitý výraz o ”všetkých” ženách. Ale pozor, začína paľba ostrými (zdôrazňujem, že citujem bez úpravy; nasledovné vety skutočne vyšli vo verejne dostupnom časopise Aspekt):

”Lesba je nálepka, ktorú vynašiel Muž, aby ju mohol prilepiť na každú ženu, ktorá sa opováži byť mu rovnou, napadnúť jeho výsostné práva (vrátane toho, že všetky ženy sú súčasťou výmenných prostriedkov medzi mužmi), ktorá si dovolí trvať na priorite vlastných potrieb… Pretože v tejto sexistickej spoločnosti tá, ktorá je nezávislá, nemôže byť žena – musí byť kurva… Pritom v bežnom chápaní existuje len jeden podstatný rozdiel medzi lesbickými a ostatnými ženami: v sexuálnej orientácii – to znamená, že keď odstránime všetky pozlátka, dospejeme nakoniec k zisteniu, že byť ženou vlastne znamená byť pojebanou mužom…”

Ďalej snáď ani netreba pokračovať. Feministky, a ich radikálna lesbická časť, spísali už tony takýchto myšlienkových perál. Nedá sa povedať, že by práve preto čítanie feministických spiskov pôsobilo akékoľvek intelektuálne potešenie z poznania. Jedine ak z poznania, že hlúposť na papieri nemá hraníc. Ale prekonajme nechuť a zacitujme ešte aspoň logický záver takýchto schválností:

”Pokiaľ sa ženský oslobodzovací proces bude pokúšať oslobodiť ženu bez konfrontácie so základnou heterosexuálnou štruktúrou, ktorá nás zaväzuje – ako ženu s mužom – vo vzťahoch s našimi vlastnými utláčateľmi, bude sa naďalej plytvať obrovskými energiami na upravovanie každého jednotlivého vzťahu s mužom: Ako vylepšiť sex, ako dosiahnuť, aby otáčal hlavou na obe strany – na pokusy vytvoriť z neho ”nového muža” v ilúzii, že nám to dovolí byť ”novou ženou”. To pochopiteľne rozdelí naše sily a záväzky tak, že sa nebudeme môcť zapojiť do konštruovania nových vzorov, ktoré nás oslobodia.”

Slepá ulička
Zánik klasickej rodiny a preferovanie lesbicizmu je vzhľadom ku klasickým prírodným zákonom reprodukčne slepou uličkou. Žiaľ nové reprodukčné techniky dávajú hlavnej téme poľského sci-fi filmu ”Sexmisia” nádej stať sa skutočnosťou. Nielenže vidíme silné tlaky na adoptovanie detí do lesbických rodín, ale už aj snahu o ich získanie technikou fertilizácie ”in vitro”. Stručne povedané – oplodnenia semenom bez pohlavného aktu a teda aj bez (Bože odpusť!) prítomnosti muža. Hoci tenistke Navrátilovej slávny taliansky sexuológ Severino Antinori odmietol takýto zákrok vykonať, menej známe nadšenkyne lesbicizmu si už dávno hravo pomohli. Snáď ani nemusíme zdôrazňovať, že tu nejde o deti, ale o sebecké záujmy lesbických ”manželiek”. Išlo to tak ďaleko, že už si jeden takýto pár (verejne a bezostyšne sa k tomuto činu hlásiaci v reportáži Washington Post) nechal pripraviť na oplodnenie deti, o ktorých rozhodli, že sa musia narodia hluché. Samotné ”ploditeľky” Sharon Dauchesnauová a Candace McCulloughová sú totiž hluché a chceli si takto ”zľahčiť” život. Morbídnosť takýchto experimentov na deťoch zrejme nemá u tohto typu pseudo-žien hraníc.

Dnes už však ide o viac! Technika klonovania odskúšaná na ovečke Dolly dáva možnosť, aby ”lesbickí manželia” (pozoruhodné, že tu sa to nepovažuje za otrokársku inštitúciu) mali svoje ”vlastné” deti. Dá sa to uskutočniť tým, že lesbický ”otec” poskytne jednu svoju bunku, z nej vybrané jadro sa prenesie do vajíčka lesbickej ”matky”, ktorá po iniciácii embryonálneho delenia môže porodiť dieťa.

Nevyhnutné následky
Ak ešte Friedanová tvrdila, že ”žena je človek, ktorý rodí deti”, tak najnovšie utopické vízie feministiek už vidia túto ženskú výsadu celkom bez mužov. Ich cieľom je vo sfére ľudskej spoločnosti zrušiť dualizmus, na ktorom stojí náš svet. A hoci sa ešte budú striedať noc a deň, teplo a chlad ako aj iné pre život neodmysliteľné duality, v pohlaví budúcnosti by mali byť už len ženy a ženy. A to (paradoxne) ženy v úlohe žien a ženy v úlohe mužov. Ak Sibyla hrozila, že zánik sveta nastane, až začnú ženy nosiť nohavice, potom sme už len krôčik od zániku (toho ”starého”, prírodu rešpektujúceho, humánneho) sveta.

Čo bude, až to bude?
Najúčinnejším bojom proti feminizmu by bolo zverejňovanie tých perál, ktoré ”teoretičky” tejto utópie už spísali. Ale ani ”Mein Kampf” nečítali tí, ktorých neskôr v masovom meradle kruto zasiahli myšlienky v ňom otvorene propagované. Feminizmus napriek všetkej intelektuálnej vágnosti, nezmyselnosti a absurditám má však napodiv veľkú nádej na úspech.

V Spojených štátoch a Kanade začína pozoruhodný sociálny jav. Ženy po dlhoročným manželstvách, v ktorých sa stali matkami heterosexuálne splodených detí, sa po rozvode s pôvodnými manželmi obracajú o trvalú útechu do náručia – iných žien. Nemusí to byť nevyhnutne tým, že by boli od narodenia lesbicky orientované, ale jednoducho aj tým, že – niet mužov!

Áno, vo vyspelých krajinách (kde práve utopické vízie feminizmu prekvitajú) sú muži ohrozeným druhom. A feminizmus (so všetkými svojimi absurditami) uspeje, keď počet žien stúpne nad kritickú hranicu. Nič iné im totiž neostane.

Už dnes je v New Yorku na päť slobodných žien len jeden slobodný muž. V Prahe to bolo v roku 1991 presne 641 363 žien na 570 647 mužov, o 11 rokov neskôr bolo v Čechách už 5 247 000 žien na 4 982 000 mužov. Na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 1997 takmer o 150 tisíc mužov menej a v Maďarsku ide tento deficit údajne do výšky až pol milióna. Z tohto trendu (ktorý sa znásobuje tým, že ženy sa tradične dožívajú dlhšieho veku ako muži) môžu vyplynúť tri scenáre budúcnosti:

1. Tento nepomer sa vyrovná v ”pretekoch túžby”, kedy z tradičného žriedla sťahovania národov vo východnej a juhovýchodnej Ázii prídu do prefeminizovaných krajín zasa premnožení muži. Tých bolo v Singapúre už v roku 1900 v pomere dvaja muži na jednu ženu (hoci to malo predovšetkým ekonomický dôvod). Dnes je len v Číne (paradoxne kvôli znižovaniu populačnej explózie a jedináčkovskej politike) o 37 miliónov viac mužov. Ak sa k tomu pridá 31 miliónov osamelých Indov, tak sa majú napríklad Európanky (ktorých je ”len” 25,7 miliónov ”navyše”) na čo tešiť...

2. Druhou alternatívou je mnohoženstvo. Heterosexuálne orientované ženy by svoju túžbu po partnerovi mohli nahradiť adoptovaním moslimského riešenia. Prorok Mohamed totiž po jednej z bitiek, v ktorej padlo veľa jeho bojovníkov, požiadal zvyšných, aby prijali do svojich stanov ovdovené ženy, aby sa tak zachovala ich ”rodiaca kapacita”. Ťažko si však predstaviť toho, kto by dokázal kresťansky založenej Európe vnútiť mnohoženstvo. A ak by sa aj to podarilo, ktovie koľko mužov by sa na toto dobrodružstvo dalo. Život si však hľadá svoje chodníčky a tak je dnes v Prahe už desiatky rokov zavedená funkcia tzv. ”přítelkyň”. Na truc feministkám tu tak nažívajú početne nedostatoční muži s premnoženými ženami v pozoruhodnej zhode. Tí muži totiž okrem manželky majú aj ”přítelkyni”, ktorá je nezriedka manželke známa a tolerovaná. Známy literárny teoretik Karel Teige bol názorným príkladom takéhoto súžitia s ”přítelkyní” aj milujúcou manželkou. Manželka baletného majstra Pavla Šmoka jeho bočné vzťahy dokonca považovala za “podporu jeho mužnosti”. A o herec Miroslav Kopecký bol priam propagátorom tohto pozoruhodného fenoménu.

3. Lesbický raj feministiek sa v prípade masívneho premnoženia žien ponúka priam ako z neba spadlý všeliek. Veď, keď už nebude chlapov – pomôžeme si samé! V takej chvíli príde masám osamelých žien akokoľvek absurdná feministická utopická vízia vhod. Veď tie milióny občanov komunistického lágra, ktorý obsiahol takmer polovicu sveta, tiež nečítali Marxov Kapitál a desaťročia s odkazom naň žili!

Jedinou útechou je, že ak sa vo svete (nie vďaka feministickej propagande, ale ako následok demografického vývoja) presadí tretí variant, mužskí čitatelia týchto riadkov už nebudú na svete.

Autor: RNDr. Gustáv Murín, CSc.,

nar. 9.4.1959 v Bratislave,

pracuje ako vedúci laboratória Ústavu bunkovej biológie Univerzity Komenského v Bratislave.

Vydal 18 kníh (z toho 5 v češtine, 1 vo francúzštine a 1 v hindí): román, novelu, dve zbierky poviedok, zbierku sci-fi poviedok, sedem zbierok esejí, vedecko-popularizačnú štúdiu o biológii, popularizačnú štúdiu o manželstve, dve popularizačné encyklopédie a dve zbierky cestovných príbehov.

Jednotlivé texty boli preložené do 36-tich jazykov. Viac ako 1200 článkov vydal vo viac ako 50-tich periodikách na Slovensku aj v zahraničí. Literárne prezentácie absolvoval v 19-tich krajinách Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Texty na nete:
http://gustavmurin.blog.sme.sk,
http://gustavmurin.webgarden.cz,
http://muringustav.blogspot.com,
http://tulacky.blogspot.com,
http://muringustav.multilingua.blogspot.com

Viac info v celosvetových aj domácich encyklopédiách a na internetových stránkach: artistswithoutfrontiers.com, litcentrum.sk, diversity.org.mk, LaLupe.com, amazon.com a iné.


Literatúra
Blair, C. – Modern feminists make no sense, The Oklahoma Daily, 1.9.1998
Davis, J. - The women at the war, Daily Mail, Nov.21/1991
Interview with Betty Friedan – US-Playboy No.9/1992
Kaminer, W. – Feminism´s Identify Crisis, The Athlantic Monthly, Oct. 1993
Lloyd, G. – Man of Reason: ”Male” and ”Female” in Western Philosophy, Univ. of Minnesota Press, 1984)
(maj) – Hluché dieťa na objednávku, Plus 7 dní č.19/2002
Murín, G. – Americká žena – zabudnutý fenomén?, Slovenka č.34/1999
Murín, G. – Orgazmodrómy, vyd. Meritum, 1997
Murín, G. – Sex kontra kultura, nakl. Hynek, 1999
Peril, L. – Strange, Beautiful, Revolutionary: Ti-Grace Atkinson, Hermenaut No.16, 1998
Schneir, M. (ed.) – Radicalesbians: The Woman-Identified Woman, in: The Vintage Book of Feminism, Vintage, 1995 (Aspekt č.1/96)
Steinem, G. - Outrageous acts and everyday rebellions, Henry Holt & Comp., 1995
Tatum L. – Single-mother pregnancies increasing, The Sunday Oklahoman, 18.3.2001
The British Empire – Time-Life Int., 1973
Tichá, J. – Současný feminizmus a cesty rozumu (Odsudzují feministky ženy k apartheidu?), Vesmír è. 11/1994.


Zdroj: Gustáv Murín

Přečtení článku: 466985x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Větší množství žen než mužů

Autor: Ondra Muž

Založeno: 09.12.2008, 01:32

Odpovědí: 19

Já bych to, že je v Evropě dle článku o 25,7 miliónu žen více něž mužů rozhodně neviděl jako nevýhodu. Feminismus ve své radikální podobě stále dle mého názoru není mezi ženami všeobecně uznáván. Osobně neznám jedinou dívku, která by opovrhovala mužmi a přála si jejich úplné vymření. Tudíž připustíme-li myšlenku, že většina dnešních žen o muže stále stojí, zvedá jejich nadbytek naši hodnotu. Protože "né na každou se může dostat". Využijme toho pánové. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Žena

Založeno: 09.12.2008, 08:19

Ten nadbytek ale existuje prakticky výhradně ve starších věkových kategoriích.
Naopak, chlapců se rodí více a ve věkových kategoriích, které vás asi zajímají, převažují muži.

Jinak, to se vztahuje jen k vaší poznámce, článek jsem ještě nečetla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: femme Žena

Založeno: 09.12.2008, 09:52

To je pravda, chlapců se rodí více než děvčat a nikdo nedokáže určit, proč. Dokonce jsem četla i nějaké katastrofické scénáře, co by se díky tomu mohlo v budoucnosti stát. Jeden mluví o vzrůstu agresivity ve společnosti, jelikož muži, na které se nedostane, si budou ženy brát násilím, další scénář zase předpovídá, že by jedna žena mohla mít oficiálně i dva muže. Mě tedy neláká ani jedna možnost. Jeden chlap až nad hlavu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: NTPT Muž

Založeno: 09.12.2008, 14:03

Chlapců se rodí víc proto, že mají těžší život a víc jich umírá. Ať už od přírody, nebo uštvaní a zdeptaní a jako citron vymačkaní - zkrátka generátory zdrojů které váš gender tak rád využívá, utrácí a přerozděluje

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Muž

Založeno: 09.12.2008, 15:51

No to pěkně plácáte. Jde o to, PROČ se rodí více chlapců než děvčat? Co to způsobuje biologicky? Na to ale asi opravdu nikdo nezná odpověď.
Je ale zajímavé, že takzvané sex ratio, tedy poměr pohlaví, se liší u různých lidských společenství, když se budu chtít vyhnout pojmu rasa. U nás stabilně činí asi 105 narozených chlapců na 100 děvčat. Ale u afrických populací jde prakticky o 100 na 100. Naopak - u ortodoxních Židů prý činí sex ratio 160: 100. Spekuluje se o tom, že by pohlaví mohlo být ovlivněno stravou, popřípadě přísnými rituály týkajícími se pohlavního styku, které ho možná směřují do období ženského cyklu, které je nejpříhodnější pro početí syna.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: mikin Muž

Založeno: 09.12.2008, 17:41

jenze on ma dost mozna pravdu.

jestli totiz verit evolucni biologii, tak sex ratio bude mit tendenci nastavit se do rovnovazne polohy, tedy tam, kde rodicovska investice do samce a samice budou v pomeru k poctu potomku rovnovazne. zplozeni a pece o lidske mlade se pritom zasadne nelisi podle pohlavi mladete, proto tato rovnovaha nastava pri pomeru chlapcu a divek ucastnicich se reprodukce 1:1. pak skutecne plati, ze pokud se reprodukcniho veku doziva/z jinych duvodu reprodukce ucastni mensi procento z narozenych chlapcu nez devcat, nastava rovnovaha pri vetsim poctu narozenych chlapcu.

tedy skutecne muze platit a patrne alespon zcasti plati, ze se chlapcu rodi vice proto, ze maji tvrdsi a nebezpecnejsi zivot a vic jich umira - resp. proto, ze tohle platilo v predchozich generacich.

samozrejme tam je sousta ruznych vlivu, spekuluje se o vlivu stresu, vlivu technogennich chemikalii atd. evoluce je z moznych faktoru ta nejpomalejsi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Muž

Založeno: 09.12.2008, 18:09

Je možné, že jde o jakousi snahu o vyvážení ze strany evoluce.

Ale pokud jde o těžší život mužů - nemůžu si pomoci, ale za mnoho si mohou sami - kouření, alkohol, nezdravá strava, války, riskování při sportu, při řízení...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Muž

Založeno: 09.12.2008, 18:56

Jestli nezaměňujete příčinu za následek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: NTPT Muž

Založeno: 09.12.2008, 19:31

Jano, co se týká vaší modré šipky. Neměl vás v nějaké minulé době v práci nudný mozkoškrab Money ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Muž

Založeno: 10.12.2008, 11:24

To mi tam dává někdy kompl sám od sebe. Než si všimnu, už je tam modrá šipka, potvora.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:25

A zas to udělal, mrška. Přitom jsem jistě zatrhla ženu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Větší množství žen než mužů

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.12.2008, 20:44

Jistě si za hodně (ztráty) můžou muži sami. Myslím ale, že to kromě těch ztrát stejná věc nutí muže něco vymýšlet, zkoumat a objevovat. Tedy například, přijít na to jak rozdělat oheň, či sestrojit počítač, atd. Tedy asi jako každá věc má své plusy i mínusy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:27

Souhlasím. Muži víc riskují a to je motorem pokroku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Mic Muž

Založeno: 10.12.2008, 15:11

Evoluce bych rekl.... Feministky prave mimo jine i tento "pokrok" povazuji za tyranstvi vuci spolecnosti ze strany muzu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: NTPT Muž

Založeno: 11.12.2008, 00:45

Kdyby civilizace zůstala v rukách žen, žily bychom ještě dnes v slaměných chýších. Zdá se to nemístné ale samčí energie je hlavní motorem pokroku. feminitka Camila Paglia

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 02:25

jano, ehm, to snad ne, ze ne?
ty faktory, ktere jste vyjmenovala snad mohou vysvetlit vyssi umrtnost muzu ale urcite ne vyssi natalitu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:26

No vždyť jo. Úmrtnost. Už jsem psala, že pokud vím, ta vyšší natalita ještě vysvětlená není.

Odpovědět na příspěvek

 

Článek o tom, že počet dcer či synů je možná dědičný

Autor: Žena

Založeno: 15.12.2008, 17:15

Právě vyšel na Oslu: http://www.osel.cz/index.
php?clanek=4137

Jinak, pod článkem je i pár odkazů na dřívější články s podobnou tematikou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: jaja Žena

Založeno: 01.04.2009, 15:59

sa predsa hovori, ze ked sa zacne rodit viac chlapcov, bude vojna :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Větší množství žen než mužů

Autor: Tery Žena

Založeno: 01.04.2009, 16:35

doufám, že ne
nechtěla bych skončit jako mutant žijící v na troskách civilizace v tunelech metra...

Odpovědět na příspěvek

 

Tak jsem to přečetla

Autor: Jana Žena

Založeno: 09.12.2008, 08:27

Odpovědí: 31

Pane Murin, pamatuju si z hodin literatury ve škole ruský pojem "lišnij čelověk". Nevím, proč mě v souvislosti s článkem napadl.
Ano, gender studies se mi taky nezdají jako dvakrát užitečný obor. Ale to, jak se v tom nimráte, je podle mě taky zbytečnost nad zbytečnost. Zjevně jste inteligentní člověk, možná byste měl své síly napřít do užitečnější činnosti.
Jinak, vaše závěry o počtu žen a mužů jsou podle mě dost pomýlené a mícháte jablka s hruškami. Pokud je v NY pětkrát více svobodných žen než mužů stejné věkové kategorie, znamená to, že ti muži jsou prostě jinde v Americe. Ženy se do NY stahují za vidinou kariéry i manželství. Jak vidět, většinou marně.
Naopak - čísla, která jste uvedl o Slovensku, jsou absolutní. Ty ale znamenají, že je prostě na Slovensku více babiček než dědečků. Porovnáváte neporovnatelné.
Naopak, v kategorii mladých žen a děvčat má světová populace zřejmě velmi závažný deficit, hlavně kvůli populační politice Číny a Indie.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tonda Muž

Založeno: 09.12.2008, 09:00

Jano, skutečně inteligentní člověk neposuzuje mentorsky inteligenci někoho zjevně chytřejšího a vzdělanějšího. Pan Murín se jen "nimrá" a varuje, k čemuž má plné právo. Genderová komanda degradují vzdělání a myšlení na pár účelových pouček a znehodnocují společenské prostředí a devastují právní systém proti vůli většiny občanů. Poč ta velkorysost k nim a přisnost k dr. Murínovi?

To s těmi faktykolem převahy žen či mužů je jak vaše tak páně Murínova oprávněná interpretace. Proč se ale nevěnujete raději něčemu zjevně důležitějšímu, například statistikám tom, jak dochází ke snižování úrovně populace vysokou společenskou defektností dětí matek bez otce? To vás neděsí?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jana Žena

Založeno: 09.12.2008, 15:58

Tak Tondo.
Neposuzovala jsem autorovu inteligenci. Nepochybuju, že je vysoká. Vy naopak posuzujete moji inteligenci. Pan Murin je jistě formálně vzdělanější než já, ale těžko můžete posoudit, jestli je inteligentnější.
Pan Murin má právo varovat, já mám právo se k jeho textu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že se deklaruje jako vysoce vzdělaný člověk, neměl by podle mě směšovat tak odlišné jevy jako je nadbytek mladých žen v New Yorku (způsobený migrací za zaměstnáním) a převaha starých žen nad starými muži na Slovensku (způsobená různým průměrným věkem dožití žen a můžů).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 01:50

jen mala technicka poznamka, jano.
pan murin se nicim nedeklaruje. to vy jste jej oznacila za "zrejme inteligentniho", ale zaroven jste pripojila rypnuti o "zbytecnem cloveku" (ted nevim, jestli to byla narazka na rusky literarni koncept nebo na stejnojmenny rusky film o recidivistovi 'navzdy ztracenem pro poctivy zivot').

pan murin vyjadril svuj nazor na feminismus. podle vas zbytecne.
vy jste vyjadrila nazor na nazor pana murina (& na pana murina). podle me & tehle logiky veci tedy jeste zbytecneji.

proti vecnym namitkam ve vasem prispevku nic nenamitam. jen bych snad pripomnel jeden stary citat (snad femme nedostane zlucnikovou koliku:-):

"all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing"

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Kristina Žena

Založeno: 10.12.2008, 08:47

Malá lingvistická poznámka: Lubobe, "zjevně" (evidentně, nepochybně) není totéž co "zřejmě" (pravděpodobně, nejspíš). Ohledně Janina postoje k inteligenci pana Murína tedy platí to, co napsala Jana, a sice že nepochybuje o tom, že je vysoká (ta inteligence).

Jinak pokud jde o právo nimrat se v čemkoli, pak souhlasím s tím, že ho nelze upírat nikomu, ani autorům, ani diskutujícím. Řečeno s klasikem: Když je to baví ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 09:10

o, 1000ere diky, ze jste na moje prehlednuti vytahla ten lingvisticky kanon.
opravuji tedy ;

'pan murin se nicim nedeklaruje. to vy jste jej oznacila za "zjevne inteligentniho", '

nahle cela veta ziskava uplne jiny smysl, ktery by bez vaseho promptniho zasahu zustal oku ctenarovu skryt :-)

mimochodem, kdyz je neco "zjevne" je to skutecne evidentni?
& kdyz je neco "zrejme" je to skutecne jen pravdepodobne?

:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Kristina Žena

Založeno: 10.12.2008, 09:51

Děkuji za opravu. Ten příspěvek jsem mínila a také označila za malou lingvistickou poznámku, která měla upozornit na to, že jste Janě podsunul slovo jiného významu, než použila, což je nekorektní, nikoli zásadně měnit smysl celé diskuze. Ta poznámka má i druhou část, kterou schvaluji právo pana Murína se nimrat, v čem chce, takže nechápu, proč by měla být jakýmkoli "kanónem".

S
kutečně nemohu za to, že máte hned po ránu chuť se prát :-)

Synonym pro obě příslovce by se našlo víc, ale obsahový rozdíl mezi nimi je dán mírou pochybností o daném jevu. Zda je onen jev svou podstatou skutečně takový, za jaký jej považujeme, je jiná věc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 09:59

no, ja jsem ji ho nepodsunul, ja jsem se proste spletl.

k te druhe casti vasi poznamky jsem se nijak nevyjadroval, anobrz ta uz neni lingvisticka, ale spise vecna & "kanon" se na ni tedy nevztahuje.
leda byste mi chtela podsunout, ze jsem ten "kanon" myslel i na to nimrani, ale to vy asi ne, ze ne, protoze by to bylo nekorektni :-)

prat se nechci (s vami uz vubec ne) & tady uz je vecer. & za to fakt nemuzete :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Kristina Žena

Založeno: 10.12.2008, 10:07

No tak to jsem fakt ráda, že se nemusím hned poránu prát :-) A že za to, že nám mailujete od protinožců, taky žádnou odpovědnost nenesu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:30

Lubobe, o inteligenci p. Murína opravdu nepochybuji, je to ZJEVNĚ velmi inteligentní člověk.
Ten ruský film jsem neviděla.
Myslím, že celý tenhle server je zbytečný a nemám pocit, že bych nicneděláním přispěla nějak k triumfu zla, protože podle mě všichni bojujete proti větrným mlýnům - imaginárnímu nepříteli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: lubob Muž

Založeno: 11.12.2008, 02:33

dve veci.
jednak me zarazi vase retorika, konkretne to "vy vsichni". nevim, komu je to adresovano, ale pro urcite kruhy je to retorika specificka.

& druhak, jano, pokud si myslite, ze tenhle server je zbytecny, protoze "oni vsichni" (kdo vlastne?) bojuji proti imaginarnimu nepriteli, pak nechapu vasi ucast tady, proc tady vubec marite cas. budto se citite natolik osvicena, ze tem "vsem" musite zjevit ZJEVNOU vec, kterou oni nevidi.

& nebo - jeste bizarnejsi - bojujete proti tem, kdo zbytecne bojuji proti imaginarnimu nepriteli. o zbytecnosti takoveho pocinani si kazdy inteligentni clovek udela obrazek sam.

obrazne receno, don quijote vyrazil konmo proti mlynum & vy - protoze je to blahova zbytecnost- vyrazite s artilerii proti donu quijoteovi. parada :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Lubob

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 15.01.2009, 18:31

:-))))

Kde ty Lubobe bereš ten nadhled. Já nad těmi femipindy kolikrát nevím zda se smát, brečet, vztekat, žasnout ... a jestli mám bejt za intoše nebo za sprosťáka. Je to fuška.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Lubob

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.01.2009, 19:51

za intoše? jako já?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Lubob

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 15.01.2009, 20:43

Ne, Tery. Vy jste za blbku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Lubob

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.01.2009, 21:11

Opravdu? Opravdu tu někdo nedokáže ocenit mé kvality, můj břitký a sžíravě ironický humor? Ach, jak smutné, opravdu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 15.01.2009, 19:51

Já vždycky, když čtu ty vaše nešťastné posty, vzpomenu, jak jste sem přišla plná ideálů ukázát těm smutným chlapům, že nejsme všechny takové, vy máte tři děti, chtěla byste s nimi být doma...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jarek Muž

Založeno: 15.01.2009, 21:30

Navrhnu Vás na místo Cikrta,to by bylo něco pro Vás,berete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.01.2009, 13:59

Jasně! Škoda, že nemáte ty pravomoci, jinak by to bylo fajn :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Johny Muž

Založeno: 16.01.2009, 14:08

A možná by si lidi ani nevšimli, žes Cikrta nahradila

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.01.2009, 15:03

Mě by milovali, jsem velice milá dívka:-)

(když jsem naposledy potkala jednorožce, položil mi hlavu do klína)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jarek Muž

Založeno: 16.01.2009, 18:12

Další možnost je flek na ministerstvu ptákovin,určitě to zvládnete líp než Džamila.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 16.01.2009, 23:34

Nabízíte z cizího, můj milý.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.01.2009, 16:16

Jen jestli jste si tam ten roh sama násilím nestrčila. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.01.2009, 17:34

Oh, OOA divoké noce? někde jsem četla, že s věkem se sexuální fantazie stávají bizardnější a neobvyklejší... zvláště když už se fantazie jeví jako uspokojivější než akt sám :-) ale já nevím, musel byste mi říct, já jsem ještě příliš mladá :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.01.2009, 18:41

Řekl bych, že Vaše projevy tady a dojem, jaký vytváříte o sobě, jsou ještě bizardnější. Ten roh je jen slabý odvar, který s Vámi rozhodně není v rozporu, když uvážím, že pořádného chlapa asi těžko získáte. Jen se zase tolik nestyďte, když dojde na sex, bude Vám to určitě bližší, než pokusy o intelektuální humor či ironii, alespoň Vaše image nebude tak virtuální.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.01.2009, 19:51

možná si myslíte, že když jakoukoliv poznámku převrátíte ve vaše sexuální fantazie, budete působit víc mužně

osobně si myslím, že to tak nefunguje, spíš to působí zoufale, ale někoho to může ohromit, kdo ví...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.01.2009, 20:01

Cítíte se ze mě zoufale? Jen klid, ohromit Vás rozhodně nehodlám a moje sexuální představy nemají s Vámi nic společného. Ten kozlí roh mě ve spojení s Vámi taky nevzrušuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.01.2009, 20:15

jednorožčí... jistě to nebude příznak počínající senility, ale pro jistotu zkusti ginko

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.01.2009, 22:14

No to je fakt k popukání, Vy si snad myslíte, že jste s tím rohem v klíně sexy. Sexy je možná ten roh, rozhodně ale ne Vy. Mimochodem uvedla jste to tady Vy sama jako vysněnou představu o své přitažlivosti, ten roh v klíně, protože jinou možnost, co si tam strčit, nemáte, to je už tady každému jasné. Nakonec můžete si říkat, že je senilní každý muž, který se na Vás podívá, když Vás to utěší.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 17.01.2009, 23:03

Wow, vy se té představy asi nezvdáte, že :-) Hádejme, kdo o čem se bude dneska zdát panu Janovi. :-)

vlastně jsem prve napsala (abych vám osvěžila paměť, když už si nechcete vzít to gingo): "jsem velice milá dívka:-) když jsem naposledy potkala jednorožce, položil mi hlavu do klína"
to vy jste si z toho udělal součást svých fantazií a vytrvale se tím zabýváte...

ne, neomlouvejte se, je to moje chyba, že jsem tak zajímavá a dovolila jsem, abych se stala vaší neodbytnou představou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Jan Muž

Založeno: 17.01.2009, 23:59

V tom to právě je, žádný jednorožec by Vám hlavu do klína nepoložil, proto jste si ho tam musela strčit sama, nejspíš šlo o hračku. No a tím, že budete své virtuální bytosti vkládat do úst vlastnosti milé a přitažlivé ženy, ukojení svých zoufalých tužeb nedojdete. Navíc se to k Vašemu nejapnému projevu vůbec nehodí, pod ním si lze představit jen opravdu nevydařenou holčičku, co se trápí a trápí v koutku, kde comp je jí jedinou útěchou. Buďte k sobě upřímnější, to je první krok, jak se z toho dostat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak jsem to přečetla

Autor: Tery Žena

Založeno: 18.01.2009, 01:27

V tom to právě je, žádný jednorožec by Vám hlavu do klína nepoložil, proto jste si ho tam musela strčit sama :-)

To jistě ne. Jednorožci totiž neexistují. To se jenom tak říká :-)
p.s. milé, že jste se konečně odpoutal od té sexuální fantazie :-)

Odpovědět na příspěvek

 

re článek

Autor: Tonda Muž

Založeno: 09.12.2008, 08:45

Odpovědí: 31

Je to vize děsivá,bohužel kvalifikovaná a bohužel dosti pravděpodobná a to z několika důvodů.
1) Aby se mohlo genderové a vlastně celé politickokorektní myšlení prosadit, je nutné v podstatě zlikvidovat nejen logiku, ale i selský rozum, nemluvě už o kritickém myšlení jako prostředku ochrany před extrémní společenskou hloupostí nebo deviací. Kdo si dnes dovolí v médiích zažertovat na úkor sebepitomější feministky? Společnost bude pak připomínat pacienta, kterého po zničení imunitního systému vykopnou z aseptického stanu do tramvaje plné chrchlajících lidí.

2/ Někdo a něco může mít zájem na tom, aby byli jedinci zbaveni přirozených instinktů a sebevědomí, protože se jim pak daleko snadněji vládne. Demokracie muže fungovat jen jako sdružení sebevědomých jedinců, ochotných část svých jasně formulovaných práv převést na stát, kterému je mohou zase kdykoliv sebrat. Dnešní spolenost už je v takovém rozkladu, že se dospěli občané nechávají v podstatě kriminalizovat od zpovykaných spratků obého pohlaví, protože si nejsou jisti, co s tím mohou vlastně dělat. To už pak bude chtít jenom nějakou obdobu krysaře. Bude to zřejmě na pár set let konec demokracie a na pár tisíc let zase konec feminismu. Kritické "stereotypy" o ženském myšlení v historii ukazují, že dámy někdy dávno už podobnou úlohu sehrály.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: femme Žena

Založeno: 09.12.2008, 10:55

Hororové vize paranoidních jedinců o celosvětovém feministickém spiknutí! Pan Murín je tady správně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Tonda Muž

Založeno: 09.12.2008, 11:27

Možná byste, měla vysvětlit to, o čem jsem se zmínil. Proč jedna strana sporu nesmí mít ani vize, zatímco druhá základním způsobem smí měnit společenské prostředí i pro většinu, která s tím nesouhlasí.
Celosvětové spiknutí už tu bylo, dovedu si představit prosťačky jako vy, které omdlévaly před Hitlerem a dalšími.
Jinak máte pravdu, doktor Murín je tu zřejmě správně, na rozdíl od rozkošných breptalek, které tu nikdo nezdržuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: re článek

Autor: femme Žena

Založeno: 09.12.2008, 13:04

Je mi líto, Vaše prostoduché představy o strašidle feminismu obcházejícího svět a něco vnucujícího většině prostě nesdílím. Proto vám těžko mohu něco vysvětlovat. Musíte se se svým postižením obrátit na příslušná místa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Tonda Muž

Založeno: 09.12.2008, 17:40

Prostoduchost je smaozřejmě velmi relativní záležitost. Takže zůstanu u otázky: vás opravdu neznepokojuje zvyšující se procento deviací u dětí vychovávaných matkami?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.12.2008, 20:54

Saháte jí chuděrce na víru, tím jste vinen. Já taky. Jsme vinni oba a za trest asi budem muset 10x odříkat nějaký radikální feministický text před feministickým chrámem. (nemytým :D)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Mika Žena

Založeno: 09.12.2008, 22:20

Ale nemusite :-D Vzpominam si, ze stejne jako Femme a Jana, i ja jsem na zacatku prispivala v tom smyslu, ze strasak feminismu je nesmysl, ze neznam zadnou zenu ve svem okoli, ktera by se nazyvala feministkou, ze pro vetsinu zen je slove "feministka" urazka (vcetne me matky)... Vzdala jsem to.
Nema cenu Vam a vetsine muzu zde nic vysvetlovat, obe skupiny zrejme ziji v naprosto odlisne realite. Tak hodne stesti. :)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: re článek

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.12.2008, 22:53

Kéž byste měla pravdu. Ó jak hluboce se mýlíte. Jak známo, žena se řídí podvědomím, nikoliv racionálním úsudkem, toť její zdroj intuice a empatie. Podvědomí je nejčastěji budováno mimoděk a z okolí přejatými hodnotovými soudy, které zasunuty v podvědomí působí na jednání člověka automaticky mimo jeho vědomí a rozum. Dnešní žena (ta normální a průměrná) má podvědomí přímo napěchované feministickou ideologií, podle níž se proto řídí, aniž by si toho vůbec byla explicitně vědoma. Pokud se rozumem zaměří na některé excesy feministek, je s nimi v rozporu, v běžném životě však reaguje, cítí a chová se jako kovaná feministka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.12.2008, 23:20

Jane, že Vám do toho kecám, ale podvědomí pracuje stejně i u mužů... . To není pouze ženské specifikum. Ovšem na muže a na ženy působí stejná sugesce principielně odlišně. Zejména díky jejich aktuálnímu nastavení a dalších dispozic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Jan Muž

Založeno: 09.12.2008, 23:41

Podvědomí sice pracuje stejně u mužů, ale muži se jím neřídí tak bezmezně, jako ženy, muži se často rozhodují podle rozumového soudu i proti emocionálním reakcím vyplývajícím z podvědomí, neřídí se výhradně emocemi jako ženy a kritickým myšlením mění i samo podvědomí. Navíc nejsou tolik náchylní přejímat hodnotové soudy od druhých tak, jako ženy v ženských diskusních kroužcích. Zde je ten pravý důvod, proč se ženám přisuzuje větší citovost a empatie. Nejde o to, že by byly citlivější, ale jejich emotivní reakce z podvědomí přímo ovlivňují jejich myšlení. U mužů tomu tak není, nebo alespoň v menší míře.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.12.2008, 16:32

Tak to Vás Jane musím zklamat. Pracuje úplně stejně a i ovlivnění je stejné. Co se liší jsou oblasti ve kterých jsou více/lépe ovlivnitelní muži a ve kterých ženy. Muže ku příkladu mnohem více ovlivníte technickými parametry a pokud chcete tentýž třeba mobil prodat ženě, tak musí být in, barevný, hodit se jí ke kabelce a zdůrazňovat podobné věci. Možná i to je důvodem pro pokusy vyrobit "nový typ muže". Aby se víc prodávalo pocitově, než racionálně, bůh ví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.12.2008, 17:33

Nepovažuji Vaše argumenty jako relevatní k věci. Ale to by bylo na delší povídání, co je podvědomí, jak vzniká a jak působí, jaké jsou metody jeho ovládání, vč. psychoanalýzy, psychoterapie a třeba takových spirituálních směrů jako je kineziologie a různé okultní praktiky, kterým dominují výhradně ženy. Ty rozdíly v pohlaví jsou mnohem hlubší, než si chcete připustit, ale tak daleko se mi v této diskusi nechce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 13.12.2008, 17:23

To máte pravdu, že by to bylo na delší diskusi. Já podvědomí chápu jako vrstvu v psychické výbavě člověka, něco pod ráciem tedy vědomím. Tedy něco co je ve výbavě každého člověka nezávisle na pohlaví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Jan Muž

Založeno: 13.12.2008, 17:30

Neřekl jsem, že funkce podvědomí se liší podle pohlaví, tvrdím ale, že ženy jsou podvědomím ovládány ve svém jednání a myšlení víc, než muži. Pro muže je a mělo by být rozhodující vědomí a rozum jako vůdčí část člověka, která ho řídí. Podvědomí lze ovládat rozumem a vůlí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 14.12.2008, 16:52

Do jisté míry jistě. A při trénované mysli, lze jistě dosáhnout významných pokroků. Ovšem to je řekněme výsadou několika málo jedinců, pro valnou většinu společnosti "podivínů". Jde tedy o zanedbatelnou část populace, která nemá vliv na konzumní mechanizmus naší společnosti.
Kdyby byl poměr mezi trénovanými a netrénovanými opačný, tak by naše ekonomika nemohla fungovat na tržním/nadprodukčním principu. Tedy mimo jiné. Dopadů by bylo pochopitelně více. Nebo třeba bulvár by byl pokud vůbec něco jako samizdat. :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Jan Muž

Založeno: 14.12.2008, 20:32

Motorem konzumího způsobu života a myšlení jsou ženy a nedospělí jedinci. Na ně je i směrováno drtivé procento reklamy. Muži jsou obvykle ve vleku svých žen, pod jejich tlakem, vydíráním ve jménu dětí a pod damoklovým mečem feminizované justice.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.12.2008, 23:12

Pravda, mám výpadky ve sledování diskusí, ale nic podobného jsem od nicku femme nečetl. Za to obranných postů feminizmu a klíčových protiargumentů typu: XY nebyla feministka z první ale padesáté vlny, atd.

Zatím co od Jany a Vás ano, tam s Vámi souhlasím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Mika Žena

Založeno: 10.12.2008, 00:57

Jen o par prispevku vyse Femme pise (hezky se to rymuje :) : "Je mi líto, Vaše prostoduché představy o strašidle feminismu obcházejícího svět a něco vnucujícího většině prostě nesdílím."

Cimz je podle me kratce a vystizne shrnuto to, co jsem se kdysi davno snazila sahodlouze vysvetlovat ja mistnim femibojovnikum a jejich umirnenejsim variantam (kam radim Vas a treba Luboba).
Mam pocit, ze nick Jana se snazi o totez.
Feministky znam jen obcas z novin a nebyt tohoto webu, ani bych si jejich existence nevsimla. Vlastne jsem na kolejich poznala jen jednoho muze - feministu, a to byl strasny vul. Zenu ani jednu. Proste nas to nezajima, mame jine starosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.12.2008, 11:17

No, v kontextu jejích dalších (zejména minulých) přízpěvků to nevidím jako Vy, ale spíše jako jednu z technik zaryté feministky odlehčit, lépe řečeno bagatelizovat nebezpečí této totalitní ideologie.

A vzhledem k osobní zkušenosti s jednou feministkou a několika jejich vyprávění jak to vypadá na jejich "dýcháncích" ... tak optimistický nejsem.
Přirovnal bych Vám to ke stejnému principu jako je rozdíl mezi lidmi, teří mají osobní zkušenosti s cikány a těmi, kteří ne. Ti první znají osobně realitu, která vypadá jinak než "romantické" představy těch druhých o sovobodomyslných v podstatě pohodových lidičkách.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:38

No a s Romy je to podobně. Přes místní "ghetto" chodím dvakrát denně minimálně. Nechci romskou otázku zlehčovat, ale osobně prostě nedokážu ty lidi nějak nesnášet. A nic mi nikdy neprovedli. A to jsem jednu dobu bydlela na privátě v Brně na Francouzské, bez jediného incidentu.
A pak mě napadne někdo na diskuzi, že jsem Romy viděla jen na fotce a ukáže se, že dotyčný pán jen projíždí každý den vlakem kolem nějaké romské osady.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: re článek

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.12.2008, 16:21

No, pokud tak toužíte poznat realitu romských ghet, zkuste se přestěhovat do Janova, Chánova a podobných lokalit. Víte, já viděl diskusi na téma Janov s Jílkovou. Nevím jak se ten pořad jmenuje. Byli tam jak profesionální cikáni, tak místní občané, zástupci města a i Čunek tuším. A pokud by jste tu diskusi viděla a poslechla si "zajímavosti" ze všedního života starousedlíků, jak běžně nacházejí lidské výkaly za výtahem či před dveřmi do bytu, jak máte skoro 100% jistotu že vám poničí/vykradou Vaše auto, pokud je před domem najdete, jak hordy mladých náctiletých cikánů šikanují, přepadají, mlátí a okrádají jejich děti, atd... .
Chápu ale že pohodlnější se to nezajímat a být ta lepší co není rasistka. Přesně jak to učí média. Víte proběhnout 1-2x deně nějakou černou čtvrtí a skutečně tam žít je jako, když zasvěceně vypráví o sexu člověk, který jej nikdy nezažil a jeho nejbližší kontakt se sexem byla obálka hambatého časáku na novinovém stánku.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 11:34

Mám naprosto stejné pocity jako Mika. Fakt jsem se s žádnými feministkami nesetkala, žádné mi nemluví do života, nikde nevidím děti, kterým je odpírán styk s otci, spíš hodně dětí, o které se otcové nezajímají vůbec nebo jen velmi sporadicky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 10.12.2008, 12:02

Promiňte Jano, vy jste tu jedna z těch normálnějších, ale tenhle váš přístup mi připomíná tu písničku Slávka Janouška "A stejně žádná Vídeň není... prosím vás, vždyť je to vymyšlený..."

A taky tu tuším NTPT nedávno trefně citoval jednu hlášku z Dědíctví aneb Kurvahošigutntag. Jistě víte kterou mám na mysli.

Když už vám nestačí lubobovo zdůvodnění a přirovnání o strašácích komunismu a nacismu níže, tak nevím jak to jinak vyjádřit. Feminismus je neomarxistická ideologie a že to zrovna vy s Mikou nevidíte, znamená jen tolik, že to nevidíte. Mohly byste ale aspoň respektovat, že někdo to chápe a že mu proto může feminismus vadit, a neshazovat to. Zvlášť ne s poukazem na svoji neinformovanost a nezájem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 14:19

To víte, na tu ....., kterou Polívka neviděl, ale stejně nepochybuje, že ji ona paní má, jsem si taky vzpomněla.
Nebo na podobnou hlášku o neexistenci Eiffelovky.
Určitě jsem přemýšlela o tom, jestli prostě nežiju v takových podmínkách, kterým se feminizmus náhodou vyhýbá.
Ale ani při nahlédnutí nahlédnutí na feministické stránky a blogy jsem prostě nenašla nic, co by se mi jevilo nějak nebezpečné a srovnatelné například s nacismem.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 10.12.2008, 14:58

Nemusí se vám to tak jevit a nikdo vás za to peskovat ani zesměšňovat nebude. V tom je ten rozdíl. Pokud máte zájem se o feminismu dozvědět víc, pak sledujte činnost třeba Gender Studies o.p.s., nebo se obeznamte s fem. literaturou, od té "rozumné" (např. Tři guineje nebo Vlastní pokoj od Virginie Woolfové) až po tu militantní (SCUM manifesto od Valerie Solanas, což je text pod který by se Adolf Hitler hrdě podepsal a který česká editorka označila za ROZTOMILÝ relikt - viz Labyrint Revue číslo 01-02, odkaz na tištěnou publikaci zde http://www.labyrint.net/l
abyrint-revue-01-02.htm)Lubob by mohl doporučit (dělá to průběžně) i modernější literaturu než já. Nad těmi weby a jejich cíly se zkuste hlouběji zamyslet a dosaďte si k tomu skutečnost, že své cíle chtějí prosazovat nebo prosazují do zákonů evropských zemí prostřednictvím tzv. ženské lobby. Přihoďte peníze (tuším že to jde do desítek milionů Eur), které tyto organizace dostávají z našich daní na svou činnost. Uvažte, že komunisté a nacisté začínali prakticky stejně, jako legrační, trapné, bezvýznamné okrajové skupiny, které dlouho nikoho nezajímaly, a pak třeba změníte názor.

Do té doby budu vaši nevědomost a nezájem brát jako fakt, ale ne jako bernou minci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: re článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 07:10

ciste pro uplnost, miko, myslite si, ze feminismus v usa - rekneme od roku 1848, ktery je povazovan za pocatek tzv. prvni vlny - az do soucasnosti vubec nic nezmenil?
pokud si to myslite, pak z toho vyplyva, ze pro vas je feminismus jen neskodna hra par zainteresovanych & situace v usa by byla stejna jako je ted, i kdyby zadneho feminismu nikdy nebylo.

nebo se spis priklonite k druhe (jeste bizarnejsi) variante, ze feminismus neceho dosahl, ale bylo to vyhradne prospesne, dobre, chvalyhodne? tedy k variante, ze feminismus je jako ideologie neomylny & tudiz jediny spravny? opravdu je? nemeli jsme takovy jeden neomylny rezim pres 40 let?

jeste dodam, ze to ze zadnou feministku ve svem okoli neznate, hovori pouze o tom, ze zadnou neznate. nic vic. (uz pred casem jsem tu daval miniseznam ceskych feministek, seznam i zahranicnich by byl pochopitelne mnohem bohatsi).

nemusim vam, doufam, vysvetlovat, jak prapodivne by vypadal podobny zaver, ktery bych ucinil z pozorovani, ze ve svem okoli neznam zadneho [treba zkorumpovaneho] politika?

& jeste jedna vec. 'strasak komunismu', to bylo oblibene rceni ...no ano, spravne, komunistu. proc asi? kde bylo strasidlo komunismu do roku 1946? kde bylo strasidlo nacismu do roku 1933?

tohle ohaneni se strasaky mi prijde - s prominutim - stejne slaboduche jako tvrzeni, ze strasak stojici na poli je vlastne zbytecny, protoze tam zadni ptaci nejsou :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Mika Žena

Založeno: 11.12.2008, 12:23

To, ze neznam zadnou feministku osobne, prece zaroven nevylucje, ze ony skutecne existuji. Opravdu se nemyslim, ze byste si jejich seznamy vymyslel :) Ale jediny, kdo je schopny o feminismu rict neco konkretniho, jsou feministky samotne, nebo jejich odpurci. Prumerny clovek se o feminismus nezajima, necte femiliteraturu, natoz aby se ji nechal ovlivnovat. Naopak, slovo feminismus stale vyvolava odpor, i zeny se ho stiti, v hlavach mame stale zafixovano - feministka = ta, ktera nenavidi muze. A dusevne zdrava zena nema potebu muze nenavidet.

Ke spol. zmenam by doslo tak jako tak, zmena je zivot :) Precenovani ulohy feminismu na ukor vsech ruznych "ismu" 20. stoleti je vsak posetile.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.12.2008, 03:17

mozna byste mohla ctenemu ctenarstvu prozradit, v kterem presne okamziku by uz nebylo posetile precenovat ulohu ideologie komunisticke nebo nacisticke.

jinak spravne, to ze zadnou feministku neznate, nevulucuje ze existuji. proto nechapu, proc tim porad operujete. nema to jiny vyznam nez ten, ze neco neznate. strcenim hlavy do pisku okolni svet nezmizi.

stejne tak mi neni jasne, co vlastne chcete rict tim, ze prumerny clovek se o feminismus nezajima.
jestli si myslite, ze feminismus ovlivnuje lidi jen tim, co jim necha precist, tak tomu rikam lekce politicke naivity.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Mika Žena

Založeno: 12.12.2008, 08:17

Jste to pouze Vy (dobra, a par dalsich zde), kdo dava feminismu rovnitko s komunismem a nacismem. Me by takova hloupost nenapadla.
Kdyz rikam, ze a) neznam ve svem okoli zadnou feministku,
b) beznemu obcanovi je feminismus ukradeny,
se Vam snazim ukazat, ze "hrozby" feminismu precenujete, nic vic, nic min.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 12.12.2008, 08:35

ta hloupost vas prave napadla, protoze ja rovnitko mezi komunismus/nacismus & feminismus nikde nekladu.

tyhle logicke perly

"VY hrozby feminismu precenujete, protoze JA ve svem okoli neznam zadnou feministku"

&


"VY hrozby feminismu precenujete, protoze beznemu obcanovi je feminismus ukradeny"

si nechte nekam vytesat nebo vyryt do bronzu. za to by se nemusel ani mongoloid stydet :-)

mam takovy pocit, ze ten clanek o hlouposti jako ctnosti prece jen mel nejaky zaklad. at zije elita beznych obcanu, ignorantu s hlavou v pisku & lhostejne avantgardy:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re článek

Autor: Mika Žena

Založeno: 12.12.2008, 18:25

Anebo, ve Vasem pripade, "at zije paranoia!" :-) Hezky vecer.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: re článek

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 07:13

hororova vize paranoidniho jedince o hororove vizi paranoidnich jedincu :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Pan Murín

Autor: Katka Žena

Založeno: 09.12.2008, 16:45

Odpovědí: 8

by se měl asi držet svých buněk a věcem se kterými je dobře obeznámen.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Murín

Autor: Mic Muž

Založeno: 09.12.2008, 18:00

Myslim ze tomu rozumi vice nez mnou nechtene statem sponzorovane feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Murín

Autor: Jana Muž

Založeno: 09.12.2008, 18:06

Taky jsem chtěla napsat něco ve smyslu:
Ševče, drž se svého kopyta.
Ale literární aktivity pana Murína jsou vskutku všestranné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Murín

Autor: Mic Muž

Založeno: 09.12.2008, 18:12

tady tomu zda se vsichni hrozne rozumi....a to aniz by se museli prohlasovat za feministky a meli posleze povoleni se k tomu vubec vyjadrovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Pan Murín

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 01:51

zajiste to plati i pro vas :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Pan Murín

Autor: Katka Žena

Založeno: 10.12.2008, 13:38

Víte, práce s rodinami a lidmi je moje kopyto:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pan Murín

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.12.2008, 13:44

Více práce na likvidaci rodin a lidí je Váš kšeft?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Katka

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 10.12.2008, 15:09

Madam soudružka patrně parazituje na státu jako nomenklaturní kádr OSPOD, tzv. sociální pracovnice, lépe řečeno socprcka.

Jestli hledáte spřízněné duše tak jste zabloudila někam úplně jinam. Tady rozumní lidé považují OSPOD a opatrovnické soudy za zločinecké organizace.

Ale to nic, spousta lidí má dlouhý vedení. Pokud potřebujete psychoterapii, obracejte se přímo na mě zde nebo na modryklokan@seznam.cz a neobtěžujte slušné diskutující. Dám Vám kartáč a uleví se Vám.

S úctou Váš psychoterapeut
Motra Kloken PHD, VUG, Die gorgonische psychosomatische frauenheilkunde Klinik

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Pan Murín

Autor: lubob Muž

Založeno: 11.12.2008, 02:48

to jsem si mohl myslet, ze mate (jedno) kopyto :-)

Odpovědět na příspěvek

 

feministky jsou zneužité

Autor: Maart Muž

Založeno: 09.12.2008, 19:03

Odpovědí: 6

existuje takové rčení :

Horké kaštany z ohně vybírej rukama někoho jiného.

jsem přesvědčený, že feministy jen tahají kaštany z ohně svýma rukama, za někoho jiného. Za někoho, kdo má dostatečné páky aby jim mohl nahrávat přidělováním peněz, mediální reklamou v novinách i v televizi a podobně.

Jenže žijeme v demokracii, kde se nesmí říct otevřeně, za koho to dělají a co z toho ten někdo má.

Feministky si myslí, že je někdo podporuje, ale on je jen někdo nechává vybojovávat část své války.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: feministky jsou zneužité

Autor: lubob Muž

Založeno: 10.12.2008, 02:17

tak, tak. karl marx revival band :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: feministky jsou zneužité

Autor: Jan Muž

Založeno: 10.12.2008, 13:27

Otevřeně řečeno je zřejmé, komu feminismus slouží a priori. Už v počátcích liberálního hnutí kapitalismu se buržoazie chopila ženské otázky, aby získala levnou pracovní sílu. Ještě však před druhou válkou byla většina továren rodinným podnikem a dobře situovaná patriarchální rodina byla zárukou úcty i svobody všech jejích členů.

Po válce došlo k postupné kumulaci peněz a kapitálu do nadnárodních bank, korporací a společností, které přestaly mít rodinný status a ve svých ambicích překročily hranice úzké působnosti, oblasti i státu. Jinými slovy: V globalizačním procesu na ovládnutí celého světa si dosud neslýchaně bohatá a mocná oligarchie uvědomila, že rodina jako základ státu je jí na překážku. Tradiční patriarchální rodina má totiž atributy síly osvobozující, vlastenecké, národovecké a udržuje řád vychovávající nezlomné představitele hrdého a nepoddajného člověka.

Způsob, jakým dnes oligarchie vládne masám, by byl neudržitelný při zachování tradičních sociálních vazeb ve společnosti, v nichž patriarchální rodina hrála vždy prim. Proto bylo nutné tuto rodinu rozbít. K tomu se výborně hodila feministická idologie rovnosti pohlaví, na které se všemi prostředky dodnes pracuje. Příkladem budiž dobře financované a do státních struktur pronikající genderové studie a sociální inženýrství.

Právě myšlenka rovnosti pohlaví, na kterou se nechala nachytat většina žen a na kterou skoro každá žena dosud slyší a úzkostlivě si ji hájí, je oním trojským koněm likvidujícím schopnost mas se ubránit zotročení. Pád tradiční patriarchální rodiny a atomizace společnosti na bezduché nebo zdeptané individuální trosky tržní mašinérie, justičního teroru a perzekučních zákonů namířených proti mužům zapletených do rodinných dramat a pohlavního ringu, to vše umožnilo dokonale nastolit vědomí bezmocnosti u většiny lidí v západní civilizaci. A pocit bezmocmoci a osamocení v existenciální bídě je nejlepší ujařmující prvek všech otroků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: feministky jsou zneužité

Autor: Jana Žena

Založeno: 10.12.2008, 14:25

Myslím, že máte velký kus pravdy.
Pokud něco dnes ohrožuje rodinu, nejsou to nějaké feministky, ale celý globální systém konzumu. Pomalu a jistě nás ovládají nadnárodní giganty, mocnější a bohatší než naše vlády. A ony nám diktují svoje představy, jak by měl náš život vypadat.
A rozhodně ty představy nevypadají jako spokojená rodina - máma, táta a kupa dětí, kteří žijí skromně a svorně.
Spíš jako zazobaní singles, kteří nehodlají investovat do potomstva, ale utratí hafo peněz za různé nesmyslné produkty a služby, které jim ale kýžené štěstí stejně nikdy nepřinesou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: feministky jsou zneužité

Autor: Mic Muž

Založeno: 10.12.2008, 15:30

Musim souhlasit. Feminismus je pouze jeden z prostredku ktery se hodi globalistum do kramu.
Napr kniha Cruel Hoax o tomto presne je: http://www.cruelhoax.ca/ (odkaz v horni casti stranek)
Globalismus ma jiste mnoho metod a feminismus je pouha cast agendy. To ovsem neznamena, ze by se to melo zlechcovat nebo se vymlouvat na konzum. Jsem optimista a verim ze je cesta zpatky a eliminace feminismu je toho soucasti.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: feministky jsou zneužité

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 10.12.2008, 15:46

Muzete alespon castecne nastinit, jaka je ta cesta zpet ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: feministky jsou zneužité

Autor: Mic Muž

Založeno: 11.12.2008, 10:30

Myslim ze to by rado vedelo vice lidi, vcetne me. Urcite pro zacatek staci uvedomeni si teto agendy (nejenom te feministicke) a otevreny nesouhlas. Nejhorsi je ignorace a zlechcovani.

Odpovědět na příspěvek

 

Ospravedlnenie

Autor: G. Murín Muž

Založeno: 12.12.2008, 16:06

Odpovědí: 1

Vážení diskutujúci, bohužiaľ, nemohol som sa zapojiť do vašej debaty, lebo ma miestny automat nechcel pustiť cez kontrolné znaky, hoci som ich opakovane vyplňoval. Ďakujem vám všetkým ale za čas, ktorý ste tejto téme venovali a viacerým za cenné poznámky a údaje. Prajem príjemný víkend.

Odpovědět na příspěvek

 

Vzdyt jste se zapojil

Autor: Honsa Muž

Založeno: 13.12.2008, 20:39

a ani o om nevite.

Odpovědět na příspěvek

 

Lenze cirou nahodou

Autor: G. Murín Muž

Založeno: 13.12.2008, 20:51

Odpovědí: 0

Ja viem, ale to bol 101-vý zúfalý pokus. Dúfam, že tento prejde tiež. Prajem prima víkend.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.