Doporučujeme


06. listopadu 2006

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

Feministická past v Evropě zaklapla!

Aneb „Máte kufry pro své děti už sbalené?“

K tomu, abychom se mohli podívat na důsledky aplikace radikálního feminismu v Evropě opravdu z ptačí perspektivy, tedy z hlediska globálního vývoje na našem starém kontinentě, je naprosto nezbytné si nejprve osvěžit základní fakta. Na tomto místě je třeba smeknout před serverem Českého svazu mužů: udělal pro osvětu ohledně „růžového moru“ v rekordním čase v podstatě jednoho roku ohromné množství práce a zmapoval tuto novodobou smrtelnou společenskou nákazu opravdu ze všech relevantních hledisek.

Zopakujme si, jaké premisy z jednotlivých článků vyplynuly:

1. Feminismus je extrémně nebezpečná protispolečenská ideologie, srovnatelná ve své misantropii s fašismem nebo rasismem.
Josef Hausmann: „Kořeny militantního feminismu“
Petr Bláha: „Omyl z neznalosti“
Josef Hausmann: „Nahota feminismu“
Ondřej Šlechta: „Prokletí moderních -ismů“
neznámý polský autor: “Co je feminismus? “

2. Feminismus není vědou, ale ideologickou pavědou. Feministkami prováděné „výzkumy“ potvrzují vždy jejich ideologické domněnky a to za cenu toho, že jsou tyto „výzkumy“ kompletně zfalšovány: od selektivního sběru dat, přes jejich nesprávné vyhodnocování až po jednostrannou prezentaci.
RADAR: „Feministky manipulují zprávu OSN“
Jindřich Brož: „Feminismus versus věda“
Babette Francis: „Rozumné chování – patriarchální konstrukce?“
Arne Hoffmann „Domácí násilí je rodu ženského“
Štefan Švec: „Feminismus jako islám“
Radon: „Problematické zásluhy amerických feministek“
Finrod Felagund: „Gender studies aneb někam se ti lidé z VUMLu poslat museli“

3. Feministky jsou škůdce inteligentní. Při svém protispolečenském tažení bojují doslova všemi zbraněmi, mění pružně taktiku, lžou, podvádějí a manipulují.
Gustáv Murín: „Nenávist predsa zvíťazila“
Gustáv Murín: „Pokus o portrét feministky“
Jiří Škuba: „Vagína místo rudé knížky?“
Jiří Zahrádka: „Jsou feministky novou inkvizicí?“

4. Přímým důsledkem feminismu v evropských zemích je populační katastrofa gigantických rozměrů, rychle narůstající diskriminace mužů a dětí, absolutní rozklad rodiny jako tisícovkami generací vyzkoušené reprodukční jednotky.
Eva Hermanová: „Emancipace – jeden velký omyl?“
jjj: "Kdo bude rozhodovat o počtu dětí v Čechách?"
Josef Staněk: „Proč feministky ničí rodinu“
jjj: „Konečně zase čeští muži s opravdu celoevropským významem!“
VaS, Ondřej Tolar: „Ženy sobě“
Melanie Phillipsová: “Feminismus a násilí ze strany mužů“
VAfK: „Německý pohled na domácí násilí“
Marie Dlabačová: „Znásilnění, která se vlastně nikdy nestala“
PeP: „Muže chceme vidět stále jen u lopaty“

Teď, když jsme si srovnali rozsah poznání o růžovém moru, jak feminismus lze bez nadsázky nazvat, můžeme se podívat, jaký vývoj se dá v Evropě očekávat.

Samozřejmě nejjednodušší by byla křišťálová koule z knížek o Harry Potterovi. Tu ale, zatím, ještě nevlastníme. Díky typicky mužské invenci a kreativitě máme ale takové technické vybavení, že organizace jako Maddison, IMF, Goldman Sachs a McKinsey do budoucnosti nahlédnout umějí. Všechny tyto organizace ve svých terabytových datových skladech ukládají nejen údaje o populaci, ekonomice, clech a daních, ale ve svých indických počítačových centrech dávají algoritmizovat i politickou situaci v jednotlivých zemích světa, ohodnocují např. vliv odborů na politický systém a tak podobně. Díky tomu jsou jejich programy jako např. „Production Networks“ schopné nejen radit šéfům globálně operujících společností jak a kam investovat v rámci jednotné celosvětové ekonomiky, ale dokáží i kvalitně pracovat s trendy a předvídat vývoj společnosti. A jejich zprávy z posledních let jsou pro Evropu extrémně negativní.

O existenci prvního globálního trendu nemůže být v době všudypřítomné nálepky „made in China“ pochyb: centrum světové ekonomiky se přesouvá mílovými skoky z euroamerického prostoru do Asie. Zajímavý je ale trend druhý, který říká, že ty ekonomické oblasti, které budou stagnovat v počtu obyvatelstva a nebo dokonce postupně vymírat, nejsou schopné držet krok s ekonomickým rozvojem zbytku světa. A jednou z těchto oblastí je, bohužel, Evropa. Podívejme se, jak to vypadá znázorněno graficky.

Hrubý domácí produkt (v biliónech dolarů) a počet obyvatel (v milionech) vybraných ekonomik, skutečnost a prognóza do r. 2050
(kliknutím na obrázek zvětšíte)


Hrubý domácí produkt (v biliónech dolarů) a počet obyvatel (v milionech) vybraných ekonomik, skutečnost a prognóza do r. 2050
Zatímco v období „zeleném“ před 30 lety a „žlutém“ tj. v nedávné minulosti Evropa produkovala srovnatelně se Spojenými státy, Čína začala – při stále malé produktivitě přepočteno na 1 obyvatele – v celkovém výkonu tyto dvě ekonomické zóny dohánět a Indie si to zkoušela zatím jen na nečisto, vývoj v následujících dvou generacích nám mnoho důvodů k optimismu neskýtá! Evropa, napadená růžovým morem, se stane při stagnující (ve skutečnosti klesající – ale o tom ještě později) populaci a tím i klesající srovnatelné produktivitě práce RŮŽOVÝM TRPASLÍKEM.

Ve svých zájmech roztříštěnou Evropu již dnes málokdo bere vážně a když, tak pouze kvůli jejímu bohatství a ekonomickému výkonu. Již za dvě generace, až dnešní novorozenci budou čtyřicátníky, nebude smět Evropa mluvit definitivně už do ničeho. Bude pro zbytek světa zajímavá asi tak, jako dva týdny staré noviny.

Při podrobnějším pohledu na očekávaný vývoj ekonomických oblastí se samozřejmě vnucuje několik otázek, na které se pokusme v následujícím najít odpovědi.

a) Jak je možné, že USA, tedy původce růžového moru na rozdíl od Evropy skvěle prospívají?

Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že USA jsou extrémně různorodá společnost. USA „importují“ každoročně neinfikované obyvatelstvo jako 100 tisíc muslimů, statisíce Hispánců a Asiatů a mají na svém území stovky prorodinných církví a sekt. Spojené státy jsou jako smíšený les, s desítkami druhů dřevin, keřů, trav, atd. I extrémně dobře vyvinutý škůdce jako jsou feministky dokáže zamořit jen určité části společnosti. Už jen to, že feministická pavěda publikuje v angličtině a dnes již plná čtvrtina US-Američanů jsou Hispánci, vytváří bariéru, kterou musí nákaza zdlouhavě překonávat. Současně pracují proti růžovému moru i další kulturní zvláštnosti: miliony Američanů věří více svému televiznímu pastorovi než feministkami ovládanému ministerstvu, Asiaté i Židé, kteří dodávají dohromady dvě třetiny profesorů amerických univerzit, si do své kvalitní rodinné kultury nedají tak jako tak zasahovat, katoličtí španělsky mluvící přistěhovalci si nemohou dovolit ten luxus, rozbíjet společnost, do které se právě snaží integrovat.

Společnosti v Evropě jsou naproti tomu silně homogenní. Asi jako jedlový jednodruhový les. A škůdce, který ve smíšeném lese napáchá jen mírné škody, při přechodu do lesa jednodruhového nabere okamžitě na razanci, z lokálních škod se stane učiněná katastrofa!

Evropští politici mají ten problém, že tato homogenní evropská národní kultura nedovoluje rychlé rozvolnění. Homogenní většina zůstává intuitivně stále homogenní. V okamžiku, kdy přibude cizího vlivu např. tím, že přibude přistěhovalců, začnou Evropané okamžitě volit strany extrémní pravice, které jim slibují návrat k homogenitě. To je důvod, proč Evropa není schopná řešit feminismem zapříčiněný úbytek obyvatelstva přistěhovalectvím.

b) Jak je možné, že ekonomická produktivita Evropy (HDP na 1 obyvatele) tak rychle klesá ve srovnání jak s USA tak s Čínou?

K tomu, aby člověk pochopil tento fenomén, je třeba se podívat na vývoj feminismem decimovaného obyvatelstva v Evropě. Největší ekonomika v Evropě, německá, vykazuje dle německého statistického úřadu do roku 2050 úbytek obyvatelstva o 20 milionů lidí! A to při imigraci 100.000 cizinců ročně.

To je již samo o sobě tragédií. Současně s tím se ale i radikálně mění skladba obyvatelstva dle věku! Dle výzkumu německé vládnoucí CDU (Adenauer Stiftung) připadá na 1.000 žen, které dospěly v roce 1968 pouze 600 jejich dcer a již pouze 300 vnuček. Objektivně se prostě rok co rok snižuje počet žen, které mohou mít děti a fertilita 1,4 se přitom dlouhodobě nemění a zůstává hluboce i pod jednoduchou reprodukcí. K tomu přistupuje úplně nový fenomén, že skoro polovina německých mužů odmítá mít během svého života děti, protože kvůli protimužským diskriminačním zákonům je to pro ně příliš riskantní záležitost. V roce 2050 tak bude v Německu 12% obyvatelstva, tedy každý osmý (!), starší 80 roků a podíl všech mladých lidí dohromady, tedy těch do 18 let, bude stejný, také jen 12%!

Shrnuto a podtrženo - i když počet obyvatelstva Evropy bude kvůli prodlužujícímu se věku a silné imigraci navenek stagnovat, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, které je schopné produkovat HDP bude neustále klesat.

Negativní bude celkové stárnutí obyvatelstva i pro ekonomickou potenci. V dobách, kdy know-how se stalo bezprostředním výrobním prostředkem a globální ekonomika vyžaduje extrémní dravost a flexibilitu, je stav, kdy velké části obyvatelstva musejí pracovat do 67 roků a více pouze proto, aby se zcela nezhroutily důchodové systémy, skutečnou brzdou a žádným akcelerátorem. Je jistě i pro vás úsměvné si představit statné evropské padesátníky s jejich endoprotézami jak montují v rámci start-ups po garážích nové technologie a konkurují tím úspěšně stovkám miliónů mladých podnikavců z celého světa!

Takže to je ten důvod, proč v Evropě, relativně ke konkurentům, prudce klesá produkovaná hodnota na jednoho obyvatele!

c) Dá se propad Evropy nějak zastavit?

Nedá.

Dynamika onemocnění růžovým morem je v evropských podmínkách ohromná. Jak již bylo ukázáno na příkladu Německa: během dvou generací doslova vymřou dvě třetiny reprodukce schopného obyvatelstva a nevede to k absolutně žádné obranné reakci společenského organismu! Proč tomu tak je?

K tomu, aby to člověk pochopil je dobré se opět podívat po analogiích!

Myslím, že v Evropě se sešly dvě nepříhodné okolnosti, které onemocnění růžovým morem prostě potencovaly. Evropané byli až dosud ve svých homogenních národních státech proto extrémně úspěšní, že měli v čele svých vlád, ministerstev atp. osvícené vládce, kteří jako dobří hospodáři dohlíželi na zdárný vývoj, včas reagovali na nevítané společenské změny a nedobré tendence. A pro obyvatelstvo se prostě historicky vyplácelo pokyny z centra následovat. Protože se růžový mor ale zakusuje prvně právě do těchto řídících center, infiltruje všechna ministerstva, státní komise atd., není už tento tradiční centrální „nervový systém“ evropských států schopen jakékoliv imunitní reakce. Naopak svou činností urychluje šíření nákazy.

Druhou nepříznivou okolností je zamaskování původce růžového moru. Tak jako se HIV tváří jako normální buňka organismu, tváří se i feministky, že bojují za práva žen. Kdybychom použili jako analogii jednodruhový les, tváří se škůdce jako ten, kdo pomáhá rostlinám s pestíkem (na úkor těch s tyčinkami). Na konci onemocnění zbude místo zdravého ekosystému samozřejmě jen holá planina, bez jakýchkoliv rostlin (a bude jedno, jestli by byly s pestíkem či bez něj), škůdce je ale do té doby dobře zamaskován.

d) Je prognóza, podle níž se stane Evropa během dvou generací „růžovým trpaslíkem“ spolehlivá?

Nejspolehlivější, jak to jen jde. Podle prognostických modelů, které se už nevešly do grafiky budeme pozorovat ekonomický úpadek i v dalších oblastech světa, které mají problémy v demografii – tedy Rusko a Japonsko.

Prostě tam, kde není dost mladých, vzdělaných a ve spořádané rodině vychovaných lidí, kteří by převzali štafetu od generací současných, budou ty nejvážnější ekonomické problémy. Na to ale nemusíme být žádní mudrcové – to věděl odjakživa každý sedlák.

Tyto prognózy jsou i proto velice spolehlivé, že mají sklon k sebenaplňování. Datové a výpočtové modely, ze kterých se při prognózách vychází používají i přední poradenské společnosti jako McKinsey při plánovaní velkých investičních celků, optimalizaci výroby a logistiky pro nadnárodní společnosti atp. Tedy vypozorované trendy vývoje se aktivní činností miliardového kapitálu ještě umocňují a urychlují.

-----
A co tedy dělat?
Jak reagovat na politické úrovni a jak na té lidské?


Protože tento článek má být o feminismu a ne o politice, snad jen, že na té globální politické úrovni se snaží ti evropští hospodáři, kterým zůstal aspoň zbytek zdravého rozumu, nějak se přifařit k rozjeté americké lokomotivě. Evropské unii předsedající Německo láme aktuálně Američany k tomu, aby s námi vytvořili Euroatlantickou zónu volného obchodu a naše ekonomiky tak propojili. Američanům se do toho, pochopitelně, vůbec nechce – mimo masivních problémů a růžovým morem prolezlé zcela paralyzované evropské byrokracie nemáme totiž co nabídnout. Osobně si myslím, že u Američanů převáží rozumná úvaha a ekonomickou zónu s Evropou vytvářet nebudou. O tom rozhodují ale samozřejmě úplně jinačí „kosové“ než pisálkové na serveru Českého svazu mužů.

Na úrovni čistě lidské se to dá shrnout do jedné otázky: „Máte kufry pro své děti už sbalené?“ A doporučuji kupovat ty tvrdé, aby se v letadle nerozbilo sklo u obrázku s Hradčany, který bude viset někde za mořem v kuchyni, tak jako u miliónů vystěhovalců předtím.


Zdroj: Český svaz mužů 6.11.2006

Přečtení článku: 956781x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
09.03.2011, 23:16   Ženy brání pokroku a jsou prostitutky, vyslechla si feministka
11.01.2011, 22:44   Ženy a radikální hnutí žen v České republice (úvod)
09.04.2010, 23:10   Jak studovat na umělkyni?
08.04.2010, 12:00   Feministky popírají ženství!


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Feministky

Autor: Eutanax Muž

Založeno: 06.11.2006, 06:52

Odpovědí: 1

a emancipované ještě k tomu rádobyženy jsou normální hrubé a vulgární slepice. Denně se o tom přesvědčuji, když jsem s nimi ve styku v zaměstnání. Podle mě je to nějaký hybrid , který má stejně daleko k ženskému myšlení, tak jako k mužskému a navíc je ještě docela militantní. Sexy to taky není, koketovat se s tím taky nedá, tak snad jen do té práce se to hodí, nejlépe na pozice, které normálním ženám nesvědčí, protože ničí jejich ženskost, něžnost a krásu ženského myšlení a ducha, stejně tak i na pozice, které nesvědčí mužům, protože vyžadují naprostou chladnokrevnost se zákeřností, která by normálnímu člověku nedala spát.

Odpovědět na příspěvek

 

.... jj, je známo, že

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:04

jsou tyto ženy velmi schopnými obchodnicemi a manažerkami. Na těchto pozicích mohou najít pro tyto své vlohy adekvátní uplatnění.

Odpovědět na příspěvek

 

Výborný článek.

Autor: Saša Muž

Založeno: 06.11.2006, 08:26

Odpovědí: 3

Jako by tvořil dvojče s tímto článkem:
http://eu.eport
al.cz/modules.php?name=Ne
ws&file=article&s
id=1029
Zbývá rozřešit otázku, zda se naši synové mají stěhovat na západ nebo na východ a zda je tedy máme nechat učit angličtinu, španělštinu nebo ruštinu.

Odpovědět na příspěvek

 

Díky za odkaz na zajímavý článek, Sašo.

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 09:00

Já to s tím "kam s nimi" taky řešil a vyřešil jsem to nakonec tak, že jsem poslal nejstaršího syna do Austrálie. Je tam prvním rokem na high school, jediný Evropan mezi hordami Asiatů.
Myslím, že to je nejlepší kompromis: zvládá jak angličtinu, tak se skutečně do detailu seznámí s asijským pohledem na svět. (Obzvláště ty Asijky se mu zamlouvají, co jsem tak vyrozuměl z jeho emailů. Jsou prý ve srovnání s českejma gymnasistkama mnohem "ženštější" v tom kladném slova smyslu. :-).

Odpovědět na příspěvek

 

Jjj,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 06.11.2006, 09:32

a co váš odpor k multi-kulti;o))))))))))))
)?

Odpovědět na příspěvek

 

Mně naprosto uniká, co to má

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 09:55

do činění s multi-kulti. Já žil 20 let v různých cizích zemích a mám proto kladný vztah k jiným kulturám v tom smyslu, že je absolutně akceptuji. A jsem schopný se dané kultuře prakticky přizpůsobit ať už je jakákoliv - včetně skutečně diametrálně odlišných kultur jako Korea a islámské země.

Zhovadilost je pouze, tahat masově příslušníky cizích kultur do jednoho města jako Praha nebo Berlín a zadělat si tak na gigantické sociální problémy. Obzvláště když objektivně pro to neexistuje jediný rozumný důvod.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 06.11.2006, 10:01

Odpovědí: 0

Nevím, jestli za ty smutné vyhlídky Evropy v následujících generacích může z většiny právě feminismus - je to jen jeden faktor, spíš je na vině všeobecná a stále se zrychlující degenerace hodnot evropské společnosti, kde namísto podpory úspěšných a aktivních lidí se čím dál více prosazují sociální podpory a dotace pro lenochy a lemply, kvóty pro výrobu i pro složení zaměstnanců ve státních i soukromých organizacích, které samozřejmě vedou k poklesu výkonnosti a efektivity v jejich činnosti, plánované hospodářství, direktivy na všechno, schopní se stále více zatěžují a neschopní podporují - zkrátka, je to přehumanizovaná neobolševická EU se svým neskutečným byrokratickým aparátem, která naši společnost pro budoucnost vyřídila. Ale na rozdíl od autora článku si myslím, že tu budoucnost ještě můžeme změnit.

Odpovědět na příspěvek

 

Nemám rád feministky

Autor: brigman Muž

Založeno: 06.11.2006, 10:02

Odpovědí: 27

ale označit feminizmus jako jeden z hlavních důvodů úpadku Evropy se mi zdá za vlasy přitažené. Možná že těm pomateným sufražetkám a latentním lesbičkám svorně nenávidících muže přisuzuje autor článku větší váhu než je zdrávo.

Odpovědět na příspěvek

 

Pravé příčiny

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.11.2006, 10:21

demografické krize objevil server Novinky.cz:

- Současní třicátníci mají méně sexu než jejich otcové -

Současnost nepřeje sexu. Stres a spěch pracujících totiž spolehlivě hubí milostný život. Dnešní třicátníci mají jen polovinu sexu, co měli jejich otcové. Nejen ženy, ale stále častěji i muži se vymlouvají v posteli na přepracování a bolesti hlavy. Jakmile dosáhnou muži plnoletosti, vrhnou se do pracovního procesu a obětují dokonce svůj sexuální život. Zatímco v roce 1976 měli muži ve věku mezi 18 a 30 roky sex průměrně 18 až 20krát za měsíc, dnes je to jen čtyři až desetkrát během třiceti dní. Po třicátém roku věku výkonnost klesá ještě výrazněji.

"Muži často nemají sílu a čas na sex. Jsou vyčerpaní, jejich oběhový systém není v pořádku, dostavují se psychické problémy a deprese. Jenže mužská role je závislá na sexuální výkonnosti, takže nedostatek sexu je vlastně ještě více poškozuje, cítí se méněcennými," tvrdí profesor Frank Sommer z Universität Hamburg. Vědci pak nové tisíciletí pojmenovali jako "Éru bez sexuální energie".

- Mužům v západní civilizaci ubývá testosteron -

Za poslední dvě desetiletí moderním mužům výrazně ubývá hormon testosteron. Vědci netuší proč v krvi dnešních třicátníků koluje mnohem méně tohoto pohlavního hormonu než jejich otcům. Hladinu testosteronu v krvi sledoval doktor Thomas Travison se svými kolegy z Výzkumného institutu v Nové Anglii. Testy prováděli odborníci u patnácti set mužů z Bostonu. Poprvé u nich sledovali obsah hormonu v krvi na konci osmdesátých let, podruhé pak v polovině let devadesátých a naposledy v letech 2002 až 2004. Všichni muži byli ve věku mezi pětačtyřiceti a devětasedmdesáti roky.

Jakmile začne muž stárnout, obsah tohoto hormonu v jeho těle začne pomalu klesat. To je přirozený proces. Ale pokles hladiny testosteronu v krvi mužů za posledních dvacet let byl mnohem prudší, než by se očekávalo v souvislosti s procesem stárnutí. "V roce 1988 měli muži ve věku kolem padesáti let vyšší koncentraci testosteronu v séru než stejně staří jedinci v roce 1996. Je jasné, že za tímto procesem nestojí pouze stárnutí," tvrdí doktor Travison.

Odpovědět na příspěvek

 

olgo,

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.11.2006, 10:56

ja k tomu jen dodam, ze heterosexualita je primarnim cilem feministicke propagandy.
ovsem, jestli to co vy popisujete jako pricinu neni jen dusledek jine priciny, o tom muzeme zatim jen spekulovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Já to nepopisuji

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.11.2006, 11:11

jako přičinu, já si jenom dělám legraci. Za demografickou krizí není ve skutečnosti ani nechuť dnešních mladých mužů k sexu, ani feminismus. Už se tu probíralo mnohokrát, že příčiny jsou ve skutečnosti mnohem složitější - hlavně industrializace a urbanizace, pak taky sociální záchranná síť, prodloužení dětství, náročnost zaměstnání, zvýšení vzdělanostní úrovně populace, zvýšení investic do výchovy dětí, atd. atd.

Divím se Svazu mužů, že takové články publikuje. Jednoduchá vysvětlení složitých jevů bývají obvykle nesprávná.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 06.11.2006, 11:35

Příčiny jsou možná složitější, ale feminismus je nepochybně jedna z nich. Nebo máte pocit, že feminismus posiluje rodinné hodnoty a zájem o budoucnost (tedy o něco jiného než o sebe sama a to, jestli jsem toho náhodou dnes neduělal/a pro druhého až moc), pro zlepšení demografické situace nezbytný?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: mika Žena

Založeno: 07.11.2006, 04:08

Promiňte, že se vám do toho míchám... Alane, já ve svém okolí neznám jedinou ženu, která by sama sebe hrdě označila za feministku. Naopak znám spoustu žen, které chtějí se svým mužem žít v míru, vychovávat společně děti a starat se o rodinu.
Příčiny, proč tyto páry rodinu ještě nezaložily, jsou pořád stejné: peněz málo, bydlet není kde a on/ona ještě ani nedostudoval/a. Svádět nízkou porodnost na feminismus je prostě nehorázná blbost. O feminizmus se zajímají jen feministky, studenti gender studies a Svaz mužů, normálním lidem je ukradený.
Já se domnívám, že mladí Češi jsou prostě rozmazlenější a méně skromější, než byli naši rodiče - prostě chceme mít to nejlepší, nelépe hned a dítě musí jen značkové oblečení a od první třídy mobil, jinak by se mu ve škole smáli. Uznávám, že toto je velice laciné vysvětlení, ale hodnoty moderní Evropy se zkrátka mění, lidé chtějí cestovat, získávat zkušenosti a pak teprve zakládat rodiny.
A pokud chcete svým dětem zajistit citové i materiální zázemí, piplat je, aby z nich vyrostli slušní, vzdělaní lidé, nemůžete mít dětí tucty!
V tom zkrátka feminismus prsty nemá.

Odpovědět na příspěvek

 

Vy se pouze snažíte

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.11.2006, 07:08

najít objektivní důvody.

Ve skutečnosti ale počátek to má všechno v normálním vymývání mozků!
Vy nemůžete feminismus ignorovat. Vy si to jen můžete naivně myslet. Protože feminismus je implicitně zaintegrován do všech médií, do filmů, novin, časopisů, pohádek pro děti, školních učebnic, ....

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: mika Žena

Založeno: 07.11.2006, 08:54

Ano, snažím se hledat objektivní důvody - je to, pravda, poněkud namáhavější než vše svádět na židy či feministky, ale vřele vám to dopručuju! Aspoň se občas o to pokuste.
Vy za vším vidíte zapšklou, vousatou feministku, která je nešťastná, když se jí nepodaří rozvrátit alespoň jedno manželství denně, já se domnívám, že díky agresivitě amerických feministek mají české ženy k tomuto hnutí spíše odpor. Vzpomínáte na Helenu Zeťovou, která seděla v horkém křesle Jana Krause společně s vaším předsedou? Ta feminismus rozhodně odmítala a souhlasila i s tím, že dokonalou ženou je ta, která vlastní pivovar...:-))
Přiznám se, že nevím, v jakých filmech a médiích jste vypátrál skrytou hrozbu feminismu. Feministické pohádky pro děti jsou ještě časem neprověřené nóvum a pochybuju, že ve své oblibě převálcují Jeníčka a Mařenku. Ale i v klasických pohádkách máte statečné a chytré holky - třeba Bohdanku, která osvobodila svých sedm zakletých bratrů nebo všemi mastmi mazanou princeznu Koloběžku.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 07.11.2006, 10:05

Vlastně máte pravdu. Já také nesvádím všechno na feminismus. Jenom říkám, že se ženy chovají "moderně" i díky němu.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: mika Žena

Založeno: 08.11.2006, 03:05

"moderně" v uvozovkách vypadá hezky. Co si vlastně představujete pod "moderní" ženou?

Odpovědět na příspěvek

 

je fakt, že vydávat zrovna tohle za příčinu

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 11:12

demografické katastrofy v Evropě, to je skutečně OBJEV (seriózního věděckého serveru Novinky, popř. neméně vědecky založené Olgy :-).

Ale je fakt, že když není žádný rozumný argument po ruce, i takovýhle blábol se hodí. (aspoň jako písek do očí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Rozumné argumenty

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.11.2006, 11:39

tady byly už mockrát. Třeba 7. července jsem tu ocitovala sociobiologa profesora Zrzavého: " Lide si porad nevsimli, ze celosvetova populacni exploze konci a ze vic lidi nez cca 9-12 miliard uz na svete nebude (tj. cca 1.5krat vic nez dnes). Mnozi se uz jenom subsaharska Afrika a pas mezi Afghanistanem a Barmou. Lidstvo jako celek prechazi z r-strategie na K-strategii, cimz se mimochodem svet vraci k normalu - mnohocetne rodiny nejsou zalezitost normalnich lidoopu ani lovecko-sberacskych lidskych populaci, velke rodiny jsou ciste specialitou usedlych zemedelskych societ. Takze lidi bude ubyvat. Kdo neore, tomu staci 1-2 deti."

Rozumné argumenty Vás zjevně nezajímají.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 06.11.2006, 13:08

Kdo je schopen zplodit takový brouk-pytlíkovský pamflet, jako tento o balení kufrů, hospodářství, demografii a feministkách, nemůže mít o rozumné argumenty zájem.
Připadá mi to, že jjj se snaží chrlit své paranoidní pseudovědecké bláboly ve stále větších násobcích, dokud nedosáhne stavu, kdy zde zůstane sám, vztekle dupaje, a vedle něj max. jeden až dva souvěrci, kteří mu odpřisáhnou, že má Pravdu, a nikdo ho už ho nebude znejisťovat a ohrožovat jinými názory.
Ve své jeskyni nebo za pečlivě zavřenými dveřmi opevněné skrýše pak může nadávat na ženské, feminacisty a jiné harpyje, řádící tam venku, jeho život konečně dostane řád, svět jednoduché vysvětlení a všechny problémy jednu konkrétní příčinu.
A až tu příčinu izolujeme a rituálně spálíme, stejně jako všechny ostatní, co s ní mohou mít něco společného (a je jich požehnaně, skoro všichni), nastane ráj na zemi a Vykoupení.

Odpovědět na příspěvek

 

A proto

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 06.11.2006, 13:16

by se mohl přesunout na NZ mezi Maory (které tímto lituji) a být konečně štasten a netrpět zde stále jako zvíře...

Odpovědět na příspěvek

 

tam se přesuňte vy...

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 19:35

... vy tam totiž patříte ( a fakt si to užijete!)

Já si totiž budu žít, kde já budu chtít!

Odpovědět na příspěvek

 

To je skutečně NEJFUNDOVANĚJŠÍ oponentura

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 13:34

jakou jsem od yahyi kdy četl!

Jak dobře, že takoví duchovní titáni mají někdy chuť nám broukům pytlíkům vyjevit své myšlenky.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 06.11.2006, 18:21

To není oponentura, to je výkřik rezignace, beznaděje a pocitu marnosti..

Odpovědět na příspěvek

 

A přesto to mělo nejvíc obsahu

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 19:14

co jsem od vás kdy četl!
Asi musíte vždy dosáhnout dna svých emocí, aby z vás vyšla taková myšlenková perla.

No a když budete mít těch perel dost na celý článek, pošlete ho na redakci Svazu mužů - určitě vám to zveřejní! (Když už zveřejňují moje pytlíkovské bláboly! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: yahya Muž

Založeno: 06.11.2006, 20:51

Těší mě, že oceňujete výstižnou zkratku, svoji energii ale hodlám do budoucna investovat tam, kde je to účelné - zde už by šlo o recyklaci a opakování x-krát prodiskutovaných věcí.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 06.11.2006, 14:23

Když Petr Bakalář hovořil o r-stratézích a K-stratézích ve svém Tabu v sociálních vědách, podal na něj nejmenovaný feminista trestní oznámení.

Odpovědět na příspěvek

 

Ta knížka "Tabu v sociálních vědách" je samozřejmě v mé knihovně

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 19:29

na čestném místě a vždy si v ní rád lehce zalistuju, abych si ozřejmil, co se říkat smí a co ne. :-)))

Prčovní je pozorovat, jak virus růžového moru začíná při svém mlžení využívat i dříve neprosto nepřípustné argumentace např. o r- a K- strategiích. Samozřejmě mu to není na nic, protože je jednou prohlédnut a identifikován. Každý už ví, že se jedná o škůdce.

Problémem je jen to, že kompetentní místa, která normálně škůdce hubí, jsou do té míry infikována, že v tomto případě škůdce - feminacistky - ještě přikrmují.

Odpovědět na příspěvek

 

Kdybych měl číst všechny ty bláboly

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 14:57

v diskuzích jen aby mi neušla nějaká vaše chytrá informace, musel bych být skutečně hlupákem!

Jak si vysvětlujete, že prognózy, které jsem dokonce graficky zpracoval tomu Zrzavýmu dost odporují? Vypadá to, že super vyspělé Spojené státy mají nakročeno k razantnímu růstu. A vypadá to, že tahle strategie je mega úspěšná, protože ekonomicky extrémně posílí a dosáhnou DVOJNÁSOBNÉ výkonnosti než Evropa (HDP na 1 obyvatele).

Odpovědět na příspěvek

 

A v čem přesně že

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.11.2006, 15:31

mu ty prognózy odporují?

Odpovědět na příspěvek

 

Obyvatelstvo USA

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:29

vzroste o více jak třetinu a neleží mezi Afganistánem a Burmou - na příklad.

Mimoto - rapidní nárůst obyvatelstva ještě jistě ukončen není.
Vím, že neumíte německy, dám vám sem odkaz a nemám chuť to překládat celé, tak jen to hlavní:

http://www.ber
lin-institut.org/newslett
er_8sep04.html#lang4

&
quot;Zeměkouli očekává nárůst obyvatelstva o mnoho miliard. Ješte nikdy v historii nebylo na zeměkouli tolik lidí mezi 0 a 15 rokem života. Téměř jedna polovina obyvatelstva zeměkoule je mladší 25 let."

Je možný, že se časem nárůst lidstva omezí. Ale že by si ty 3 miliardy mladých pod 25 ani nevrzlo? Tak to jistě nehrozí! Určitě nás tu bude aspoň dvojnásobek co teď (a to ještě nevíme jak rychle se bude prodlužovat život v zemích, které rychle technicky vyspívají a budou mít proto na potřebnou techniku.)
Jedna věc mi připadá jasná: Evropa je odkecaná a může si za to fakt sama. Ať už rapidně klesne počet obyvatel nebo se naimportuje 100.000.000 musulmanů, na USA se budeme dívat pouze zezadu a z čím větší dálky.

Odpovědět na příspěvek

 

Ale to přece v rozporu není.

Autor: Olga Žena

Založeno: 06.11.2006, 17:14

V současnosti mají USA total fertility 2,0 dětí na ženu takže se nemnoží (musíte započítat úmrtnost) . Jestli jejich populace podle prognóz vzroste, tak to může být hlavně přílivem imigrantů. A nárůst o mnoho miliard - nárůst ze současných 5 na 9-12 miliard Zrzavý nevylučuje. Jenom říká, že pak už to dál nepůjde, i ti, kteří jsou teď na primitivnějším stupni vývoje, začnou kopírovat náš model.

Hele co říká ČSÚ: "Na základě publikovaných tuzemských i zahraničních prognóz demografického vývoje ve světě lze stanovit několik základních tendencí, které tyto projekce předpokládají, a dle nichž by další průběh populační situace ve světě na obecné rovině pouze se zpožděním kopíroval ten soudobý evropský, tj. pokles úhrnné fertility, vyšší hodnoty věkového mediánu, snižovaní podílu dětské složky obyvatelstva a růst procentuálního zastoupení seniorů.

Takové má být dle těchto projekcí 21. století v oblasti demografie. Světová populace by sice z dnešních 6,4 miliardy měla do roku 2050 vzrůst zhruba na 9 miliard. Poslední země by přitom měly svého populačního maxima dosáhnout někdy před rokem 2100. Po polovině 21. století by však mělo dojít k prudkému populačnímu úbytku."

Odpovědět na příspěvek

 

Protože neznám modely

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 17:57

pro vývoj populace v USA, můžu se pouze domnívat, že tam nárůst porodnosti být musí (je totiž blbost, aby si Američani vpustili 150 milionů cizích lidí do země během jen 2 generací - oni rozdýchají všelicos, ale tohle by definitivně nerozdýchali).

Současně změna strategie k nižšímu růstu populace neznamená, že evropský model, podle kterého se ztrácí každou generaci JEDNA TŘETINA populace je v pořádku.

To je normální katastrofa. Jedna věc je se množit mírně (například americká fertilita 2,0 při prodlužíjícím se věku znamená mírný růst obyvatelstva) a něco jiného je 30 roků fertility 1,3 ve zfeminizovaném NSR.

Fertilita pod 2,0 není výrazem změny strategie, ale výhradně výrazem blbosti dané společnosti.

Odpovědět na příspěvek

 

Pravé příčiny demografické krize objevil server Novinky.cz

Autor: Odin Muž

Založeno: 06.11.2006, 20:04

A jeste tu o te Karkulce :))))

V Asii (Cina apod.) makaji jako blby, nemaji ani dovolenou a mnozi se jak kralici :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Když budete chtít, vezmu vás někdy s sebou

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 14:45

až půjdu na nějaké ministerstvo: uvidíte, že všechna relevantní oddělení jsou obsazená radikálními feministkami. Oddělení, která by měla teoreticky dělat prorodinnou a prodětskou politiku a tedy bojovat proti katastrofálnímu demografickému vývoji tak zpracovávají protirodinné agendy: kriminalizaci rodičů, odnímání dětí z rodin, šíření feministické propagandy ve školách atp.

Proto, aby se zvedl počet děcek v českých rodinách se nedělá definitivně nic.

----
Saša sem dal odkaz na dobrý, i když trochu delší, článek:
http://eu.eportal.cz/mo
dules.php?name=News&f
ile=article&sid=1029Ten autor tu skutečnost, že Evropa bude mít v příštích pár generacích přirozený úbytek obyvatelstva o 100.000.000 lidí (!) pitvá z hlediska, jaké obyvatelstvo na místo toho scházejícího "dovezeme". On vychází z toho, že vlády pracovní sílu importovat musejí, protože jinak se všechna kola ve společnosti zastaví.

(Já zase vycházím z toho, že některé země jako NSR raději zkolabují, ale 20 milionů mohamedánů prostě nenaimportují.
Ona to asi bude každá země řešit po svém a povedete to k silným frikcím v rámci EU.

Žil jsem zrovna v Německu, když tam do parlamentu vpochodovali ulrapravičáci "Republikaner" (zastupovali NSR nějaký čas i v Evropském parlamentu) a podařilo se je vytlačit až po té, co byly přijaty přísné azylové zákony, omezující imigraci. Nevím, jestli se Němci se ztrátou svého Německa dokážou smířit. )

Odpovědět na příspěvek

 

Příčina rozpadu rodin

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.11.2006, 16:00

Odpovědí: 72

K tomu přistupuje úplně nový fenomén, že skoro polovina německých mužů odmítá mít během svého života děti, protože kvůli protimužským diskriminačním zákonům je to pro ně příliš riskantní záležitost.
____________
_________________________
___________
Tak já Vám řeknu co rozbíjí dnešní evropskou rodinu. V žádném případě to nejsou feministky, ty tak ohromnou moc nemají. Je to existence bordelů na každém rohu. Mladí muži nemají potřebu se ženit, ani mít děti, protože podlehli lživé evoluční teorii, že jsou promiskuitní rozsévači a tudíž nemusí mít k ženám ani dětem sebemenší odpovědnost, mohou se chovat kdykoliv jako dobytek a hovada, být své ženě nebo partnerce kdykoliv nevěrný- a tímhle se nejvíc dnes ničí vztahy i rodiny. Mladé dívky si dnes marně celé roky hledají slušného kluka- nemohou ho zaboha najít.

Odpovědět na příspěvek

 

Ty bordely tu jsou už

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:11

deset tisíc roků: ne nadarmo je to nejstarší ženský řemeslo! :-)

K otázce nevěry vypráví na koncertu hezký vtip Honza Nedvěd:
Přijde 10 ženských po smrti do nebe a klepou na bránu. Vyleze sv. Petr a říká, že tam nemají co pohledávat, že patří přece do pekla.
A ony, že to je blbost, že chtějí do nebe.
On na to: budeme teda hrát takovou hru, která z vás nebyla tomu svýmu nevěrná a to ani jednou, může tady skrz bránu do nebe.
Všechny ženský se otočej a mažou do pekla, jen jedna se drápe vratama do nebe.
Svatý Petr se otočí a volá za těma ženskejma: "A tu hluchou, tu si vemte s sebou!"

---

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:18

Nenapadlo Vás, že třeba v těch bordelech hledají, čeho se jim doma nedostává?

Odpovědět na příspěvek

 

A kdo to v těch bodelech pracuje?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:24

Vykřičené domy byly a budou. Sice jsem ještě v žádném nebyl, ale co není může být. Přece nebudu páchat domácí násilí (jímž jak jsem si teď přečetl vyžadování sexu je) a Anča dlaňová taky není řešení na furt.
Jo a s kým jsou ti zlí muži nevěrní? (neuvažuji 4%) Určitě 100%nevěrných mužů není nevěrných s těmi prodejnými.

Odpovědět na příspěvek

 

A přesně takhle feminismus

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 16:33

funguje:
1) nakuká ženský, že sex je násilí
2) chlap jde do bordelu
3) rodina v řiti

Feministky blahem slintají!

Odpovědět na příspěvek

 

No, v mém případě

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 06.11.2006, 17:15

to nebude přesně ono. Jen máme rozdílné potřeby (četnost). (nebo já nejsem hold tak dobrý v posteli) Jinak je má žena v ostatních věcech OK.

Odpovědět na příspěvek

 

Evropskou rodinu celá desetiletí

Autor: richard Muž

Založeno: 06.11.2006, 17:36

cílevědomě a záměrně ničí feministky, zákonitě tudíž nesou i ponesou plnou a nezcizitelnou zodpovědnost jak za zničení rodiny, tak i za zničení důvěry mezi partnery, mezi rodiči a dětmi i za demografický kolaps a zkázu Evropy. Na tom nic nenaděláš, i když je fakt, že mimo demografického kolapsu, který nás v několika nejbližších desetiletích nezvratně čeká, je zřejmé, že studie podcenila to, co z Evropy učiní militantní a agresívní islám: velká část EU nebude za 50 let již dávno nějaká Evropa, ale daleko dříve nově, čerstvým džihádem islamisovaná Euroarábie, není to ale chyba studie, ta se zabývá ekonomikou, nikoli společenskými pohyby. No a islám "problémy" feministek vyřeší po svém, konečně se "diskriminované"
; dočkají skutečné diskriminace. Za to, že totálně a nezvratně zničily rodinu, tuto tisíciletou a spolehlivě prověřenou nejvyšší záštitu a ochranu mužů, žen, dětí i národa, kterou může jakékoliv společenství chtít a mít, budou islamisté zákeřné feministické chlapajzny plně po zásluze bít, zotročovat, znásilňovat, obřezávat, kamenovat a věšet. Ne proto, že zničení evropské rodiny by muslimům jakkoli vadilo - naopak, podstatně jim to usnadní posunout hranice islámu až do Skandinávie, ale proto, že islám přisuzuje ženě přesně to postavení, které má dnes žena, věřící i nevěřící, například v Iránu, Súdánu, Somálsku a nezná ani vděk nevěřícímu za kolaboraci. ( V tom je Korán konec konců i logický, kdo zradí svůj národ, stejně snadno by zradil i je.) Tomu, že mladí muži se nehrnou do manželství s "celé roky marně hledajícími" mladými feministkami se nediv a nesváděj vinu na bordely: chlap do vztahu i do manželství chce ženskou, nikoli feminazi zrůdu, co muže uráží, ponižuje, věčně pindá o "diskriminaci", kdykoliv ho podvede, sebere mu děti, připraví ho o byt i o majetek, zmlátí ho, pomluví, dá ho zavřít a ve škole i ve své práci se na místo, co zastává, dostala jen díky postelovým kariérám, sexharašení, protekci a kvótám. A tomu, že chmurná budoucnost Evropy nás zas až tolik netíží, se také nediv: my si klidně v případě akutně hrozícího nebezpečí sebereme kufr a vystěhujeme se za oceán a vy si tady zase v pohodě vychutnávejte následky toho, co jste samy zavinily a chtěly.

Odpovědět na příspěvek

 

marně láteříte na feministky

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.11.2006, 18:06

příčina je skutečně a opravdu v tom, že dnešní mladí muži kašlou na rodinu i děti a chtějí si jen užívat, a užívat a užívat. Jsem obklopena mladými ženami, které nejsou ABSOLUTNĚ žádné feministky, jsou to zcela normální dívky, které by strašně rády založily rodinu s hodným klukem- ale nemají s kým, protože slušní kluci vymřeli. Ony moc toho nechtějí jenom: jsem k tobě hodná a jsem Ti věrná a totéž chci i od Tebe. Ale dnešní kluci tohle jaksi nechápou. Mají v hlavách poučku, že jsou genoví rozsévači, takže zahýbají dívkám kdykoliv si zamanou. Ještě jsem chtěla upozornit, nevěřte dnešním rádobyvědcům. Mnozí z nich jsou totiž takzvaní reklamní vědci- manipulátoři davů. Právě oni cíleně zpracovávají tupé stádo, tak jak to mafiáni nahoře potřebují. Třeba začnou tvrdit, že muži mají mnohem míň spermií, proto se svými manželkami takřka nespí. Ale skutečná příčina je jinde- pánové se prostě vybouří úplně někde jinde, nikoliv doma. Doma pak se sebe dělají upracované chudáčky a ještě se nechají udřenou manželkou obsluhovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Mýmu klukovi je 19

Autor: jjj Muž

Založeno: 06.11.2006, 19:45

a chodí na gympl v Praze (teď je teda na rok v Austrálii): ty feministický kecy, co musí od svých spolužaček poslouchat mu jasně říkají: vykašli se na vztah s námi! Jsme čůzy a žádné rozumné partnerky.

A to taky dělá! Hledá si milý, něžný holky co nemají femikecy! A je fakt, že, dvoumetrový basketbalista a pěknej kluk, vždycky nějakou ještě najde! Ale výběr se tenčí a tak si kluci nacházejí jinou "zábavu" než ženský.

Co já říkám je, že feminacistky NEPROSAZUJÍ zájmy žen, Jarmilo K.!!! Ony ničí kopletně celou společnost - slušný holky budou nešťastný, slušný kluci zrovna tak, jen feminacistky budou happy!

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.11.2006, 21:14

jjj, jste tak naivní, nebo tak hloupý? Svět je řízen penězi v rukou mužů, momentálně tedy převážně rukou mafiánů. České feministky jsem již dávno prokoukla- jdou proti zájmům všech žen, protože jsou placeny muži- mafiány. Kdo to nevidí, tak je slepý. Je to podobná situace jako za komunistů. Milion komunistů se spiklo proti zbytku normálních lidí a nebylo proti tomu úniku.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:56

Můžete mi říct jediný důvod, proč by si muži vědomě a dobrovolně platili feministky..??? Co jim asi tak přinášejí dobrého?

Odpovědět na příspěvek

 

Třeba to, že jim

Autor: Alizon Žena

Založeno: 07.11.2006, 19:40

poslouží jako dokonalý boxovací pytel na vybití frustrací a univerzální viník, na kterého lze svést všechno od vlastní impotence až po druhou světovou válku.

No uznejte, copak to za těch pár babek nestojí ? ;o))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 08.11.2006, 08:24

Já bych se bez takového boxovacího pytle klidně obešel.
Podobné spiklenecké teorie od 11. září po feminismus mi šly vždycky proti srsti.

Odpovědět na příspěvek

 

Alane,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 08.11.2006, 08:30

však jo, já tu spikleneckou teorii nesdílím, jen jsem využila Vaší nahrávky na smeč ;o))

Však si počtěte, je tady pár lidí, kteří na feminismus svalujou snad i globální oteplování ;o)))

Odpovědět na příspěvek

 

A prosím pěkně,

Autor: Alizon Žena

Založeno: 07.11.2006, 13:28

co konkrétně považujete za femikecy?

Odpovědět na příspěvek

 

Všimněte si

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 07.11.2006, 13:43

zajímavého úkazu u jjj. 19 letý syn je naprosto dokonalý a skvělý, 17 letá dcera je obklopená změtí "kamarádů" a milenců. Zvláštní přístup... Asi si doma vychoval femi...

Odpovědět na příspěvek

 

Nemecti muzi

Autor: Odin Muž

Založeno: 06.11.2006, 19:49

Vy ste v Nemecku zila, ze to vsechno tak dobre vite? Znate princip nemeckych rozvodovych soudu a naklady, ktery musi muz platit? Vite co je Duesseldorfer Tabelle? Znate "Faustregel 8/14"? Atd...

Pokud se Vam podari se dostat do Nemecka jinak nez prstem po mape a domluvit se s mistnim obyvatelstvem, urcite Vas ta Vase "Pufftheorie" prejde!

Je to presne tak, jak stoji v clanku, nemecti muzi nejmene z poloviny povazuji dite jako prilis riskantni zalezitost a proto se nezeni. Existuje totiz takzvana "Flüsterpropaganda&q
uot; a ta velmi dobre siri ustne takove veci, o kterych politici neradi mluvi, nebo je primo zatajuji. Flüsterpropaganda plne neutralizuje feministicke blaboly nemeckych uradu. "Heiraten in Deutschland? Ich bin doch nicht blöd, mann!"

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 06.11.2006, 21:06

Je Německo plné bordelů, nebo není? Je, viďte. Tak se jděte vycpat s těmi šťastnými rodinami. Tuhle MFD doporučila svým čtenářům, ať si přečtou paměti německé prostitutky. Tak jsem si je přečetla. Hrůza! Už se nedivím, že německé ženy posílají své muže tam kam patří. Ty táty od rodin, co se chovají jako ta nejhorší hovada pod sluncem. Poslat je někam, to je totiž jediné řešení, které se ženám nabízí, a které jim zbývá. Nic jiného. Není totiž pravda, když evoluční teorie tvrdí, že ženy hledají živitele pro své děti, ani náhodou! Ony hledají charakterního muže pro sebe. A když charakterní muži neexistují, protože se všichni do jednoho kurví s kurvama, tak holt radši budou třít bídu s nouzí, než žít s nějakou mužskou sviní.

Odpovědět na příspěvek

 

Za tohle bych vám nejradši rozbil hubu

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 06.11.2006, 23:27

protože je to velmi zlá urážka. Jsem muž a s nikým se nekurvím, prostitutku jsem viděl zatím jen na dálnici v rychlosti 130 km/h asi na dvě vteřiny a marně hledám holku, co by pořád nepindala o diskriminaci, o tom, jak si musí všechno sama a jen sama; holku, která chce rodinu a umí slevit ze svých kariérních požadavků na úkor rodiny. Já sám děti chci, aspoň tři, těším se, až je jednou budu mít a jak je budu vychovávat a blbnout s nimi při nejrůznějších činnostech.... To, co tady tvrdíte je nenávistné a zlé zevšeobecňování a jestli jednou eurábie přijde, budu potěšen, když budete jedna z těch, co opravdovou diskriminaci a ponižování ze strany muslimů zažije.

Odpovědět na příspěvek

 

Finrode, klid. Nenechte prchlivosti cloumat svým majestátem.

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.11.2006, 23:36

Jo, Jarmila to napsala opravdu hodně hnusně a ve mně se taky vaří krev, když si to přečtu. Zas na druhou stranu tady vidíte, jaké to je, když někdo generalizuje, hází všechny do jednoho pytle a je se vším šmahem hotov.
Dobrou noc.

Odpovědět na příspěvek

 

P.S.:

Autor: kocour Muž

Založeno: 06.11.2006, 23:42

Možná jen hledáte mezi špatnými holkami. Hodně štěstí při hledání a pamatujte, že slevovat musí vždy oba.

Odpovědět na příspěvek

 

Děkuji..

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 06.11.2006, 23:55

přesto se mi zdá, že zatímco slevuji z kdečeho, tak ona kompromis kolikrát neudělá, protože ji to "svazuje" - už nejednou jsem tohle slovo slyšel z úst dívky, která nechtěla žádný pořádný vztah... nevím, jak to dělají, já když jdu do vztahu, tak zatím jsem to vždy dělal tak, že jsem do toho dával vše s tím, že chci aby ten vztah vydržel... jenže bohužel všechny do jedné vztah cca po roce omrzel a našly si buď: a) našamponovaného blbečka, b) ublíženého chudinku, kterého mohly litovat a pro kterého mohly "něco dělat"....

Odpovědět na příspěvek

 

Nema cenu se rozcilovat

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.11.2006, 05:41

Jarmila K. hleda charakterniho muze a cte zivotopisy nemeckych prostitutek... ... k tomu neni co dodat :) Nemecko ma byt plne bordelu? Nabidka asi presahuje poptavku, protoze nedavno jsem cetl o nove cennove politice nemeckych bordelu: Slevy pro nezamestnane :))) Ale problem bordelu me opravdu nezajima, jen jeste poznamecka k logice Jarmily K.: Kdyz "charakterní muži neexistují, protože se všichni do jednoho kurví s kurvama", to jako ze vsechny zeny jsou kurvy? Nebo jak je to mysleno?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 07.11.2006, 07:27

Já nehledám charakterního muže, já ho doma mám. Ale hledají ho marně mé dcery a jejich přítelkyně. Víte, správně bordely v Evropě už asi 50 let neměly existovat a jestliže existují, svědčí to o tom, že v Evropě vládnou mafie, nikoliv prozíraví politici. Dříve si muži mohli cokoliv dovolit vůči své ženě, protože byl patriarchát a ona musela vše poslušně snášet, držet hubu a krok. Dnes je ale demokracie, a tak platí ve vztazích jiné pravidlo: Chceš slušnou a věrnou ženu? Pak tedy ty sám buď slušný a věrný. A pokud tohle dnešní muži nedodržují a nechtějí pořád pochopit a domnívají se, že se dál mohou chovat jako tak dřív, pak ať nesvalují vinu za rozpad rodin na feministky, ale přiznají ji sami sobě.
Rozdíl mezi socialistickým manželstvím a dnešním kapitalistickým je ten, že se za svobodna dívky a chlapci vybouřili, ale pak víceméně oba dodržovali zásadu, že si jako manželé mají být věrní. Dnešní muži tohle ale už nedodržují. Ožení se a střídají ženské jako ponožky dál a ještě se domnívají, že na tuto svou bezcharakternost mají „od přírody“ nárok. Kdo si takto zvykne žít, to už je ale pokažený lidský materiál, do manželství nevhodný.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:12

Výborná tchýně :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:41

"a střídají ženské jako ponožky dál a ještě se domnívají, že na tuto svou bezcharakternost mají „od přírody“ nárok"
Je mi líto, ale tohle opravdu platí naprosto stejně i obráceně. Někdo má holt smůlu, ale němel by z toho vyvozovat obecně platné závěry. Já to taky nedělám, přestože stejně jako Finrod stále marně hledám charakterní ženu, která by nemyslela jen na sebe...

Odpovědět na příspěvek

 

Zase sprostě zobecňujete

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:48

Stejně jako mnoho mladých kluků, které znám, mám i já problém v tom, že chci slušnou ženu, k níž bych byl slušný a jíž bych byl věrný, ale problém je v tom, že většina dnešních mladých žen bere dlouhodobou věrnost jako přežitek, protože si chtějí "užít"a věrnost je "svazuje".... ale říkat tohle vám je házení perel sviním...

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 07.11.2006, 20:11

Díky za ty perly Finrode:) , ale zobecňovat se tak nějak vždycky musí. Když už nějaký jev přesahuje již přes padesát procent, tak prostě můžeme začít již zobecňovat. Koukám, že tady na svazu mužů je to samý vzorný muž, toužící po rodině a po dětech, ale bohužel na jiných internetových diskusích jako například na Novinkách, na Super, ba třeba i na Neviditelném psu na sebe muži průhledně a průzračně na sebe prozrazují takové věci, až se člověkyni z toho hrůzou protáčejí panenky. Nevím kolik je Vám let a jestli se již fakt chcete ženit. Ale jak Vám napsala již paní přede mnou, po třiadvacetiletých holkách je fakt zbytečné loudit manželství, protože ony se potřebují vyblbnout. Zkuste to u třicítek a určitě uspějete.

Odpovědět na příspěvek

 

Vyber literatury

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.11.2006, 21:16

Mela by ste cist neco jineho, co vam nepoleze na mozek, nez ctenarske prispevky v bulvarnim a polobulvarnim tisku, ci pameti nemeckych prostitutek.

Pro Finroda:
To s tou tricitkou taky neni garance, mam to vyzkouseny :) A bohuzel exituje tady v Cechach spousta zen, ktere slusnost a ohledlplnost ze strany muze berou jako slabost. Je to otazka charakteru a schopnosti ci vule se drzet toho, co si dva mezi sebou domluvi.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 07:26

Čtenářské příspěvky na Novinkách i jinde- to je právě Odine ta nejreálnější realita, to je ta pravda o skutečném životě, kterou nikde z knih nevyčtu. Muži tam sami na sebe syrově odhalují své myšlenkové pochody, co jsou zač. A mohu Vám říct, že kdysi jsem byla prakticky nepřetržitě do někoho tajně zamilovaná, protože jsem si o mužích vždy vytvářela krásné iluze. Dnes už jsem schopnost zamilovat se do někoho ztratila, protože jsem ztratila o současných mužích veškeré své iluze.

Odpovědět na příspěvek

 

Iluze a laska

Autor: Odin Muž

Založeno: 08.11.2006, 09:06

Ztrata schopnosti se zamilovat? To je vekem a je celkem normalni: Psychologove tvrdi, ze clovek idealizuje sam sebe az do veku priblizne 50ti let, pote sam sebe vidi realneji. Obdobne je to i s okolnim svetem, proto mladi se do nekoho "silene zamiluji" a idealizuji tu druhou osobu neskutecnym zpusobem, az potom prijde ta studena sprcha ve forme reality a "velke zivotni zklamani": Nejhorsi to byva u x-nacti letych, proto to rychle meneni partneru.
Laska k druhemu u cloveka vznika ze dvou duvodu (a v jejich kombinaci): Clovek se tom druhem cloveku "vidi" (to jsou ty iluze, ktery clovek vklada do druheho cloveka) nebo na zaklade toho, ze ten druhy clovek vychazi tomu co se zamiluje vstric.
To cele samozrejme probiha v interakci obou osob a kazdy se svym zpusobem samozrejme meni: Meni se vzhled partnera ci partnerky, jeho/jeji preference ale i vlastni vzhled ci preference. Navic vznika jista rutina ve vztahu a prave ta lidska fantasie a lidske iluze vedou ke zmene v postoji a kolikrat i k pokusum zmenit rutinu. Krasna komedie na toto tema je "Woman in red", USA 1984, s Gene Wilder jako rodinym otcem a zaletnikem (Cesky titul: Zena v cervenem):
http://www.cs
fd.cz/film.php?top=1&
id=19756
Doporucuji urcite vice nez ctenarske prispevky na Novinkach ci jinde, kde ctenari kolikrat ani nevedi, co vlastne chteji ci co blaboli. Ta komedie je vytvorena s nadhledem, situace jsou realne a vtipne znazornuje nejen problem starnouciho muze a otce, jeho iluze, ale i dalsi lidske vztahy. Mozna ze po shlednuti filmu zmenite nazor :)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 10:05

Nikoliv Odine, věkem to není. Znáte to pořekadlo- Láska kvete v každém věku? A kdysi tomu tak skutečně bylo. Vzpomínám si, jak jsem kdysi jela vlakem a dala se tam se mnou do řeči osmdesátiletá stařenka. Svěřovala se mi s tím, jak miluje v domově důchodců jednoho stařečka, jak se spolu strašně milují, a jak jim to ostatní závidí. Byla toho štěstí tak plná, že se musela s tím vším svěřit neznámé osobě. Pochlubila se, že se spolu budou i brát.
Pokud mohu soudit podle sebe, nezamilovávala jsem se do mužů proto, že jsem se v nich viděla, nebo jim v jejich zamilovanosti jen prostě vycházela vstříc, ale především proto, že se mi jednak vzhledově líbili, a pak proto, že mě zaujmuli svou krásnou duší- že byli velmi vtipní, sečtělí a charakterní. Pochopitelně, že jsem takto šíleně zamilovaná v žádném případě nechtěla se o něj dělit s nějakou jinou ženskou, vždy jsem chtěla vlastnit muže výhradně jen pro sebe. Proto říkám, že je velká blbost, a možná záměrně rozšířená lež, když evolucionisti tvrdí, že ženy hledají živitele. Kdyby to byla pravda, tak by bylo ženám jedno, že jim ten jejich „živitel“ zahýbá a záleželo by jim jenom na tom, aby udělal stojku a vysypal výplatu. Jenže ony se kvůli nevěře radši rozvedou, takže jak je vidět, na živitele evidentně kašlou. Takže nějaký záletník ve filmu by mne tak akorát popudil a odpudil- žádné pochopení bych pro jeho choutky rozhodně neměla. Protože buď je láska a s ní zákonitě spojená vlastnická žárlivost, nebo jen oboustranně vlažný vztah založený pouze na sexu bez lásky.
Nejen na Novinkách, ale prakticky na všech diskusích křížem krážem na internetu se nyní vyskytují diskuse pouze jen o sexu mezi muži a ženami, nikde nečtu jediný mužský příspěvek, že by se nadšeně svěřil do éteru, jak je strašně zamilovaný do své milé. A to je ta tragédie dnešní současnosti! Všude jen samý sex a nikde žádná láska. Pouze v připitomělých kýčovitých seriálech- ale ty jsou tak lživé a nepravděpodobné, že jim nikdo ani nevěří.

Odpovědět na příspěvek

 

Vek a laska

Autor: Odin Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:18

Urcite je to vekem, ale vyjimka potvrzuje pravidlo.
"Videt se v nekom" znamena, ze ta osoba ma vlastnosti, ktere clovek sam nema - tedy uz rozdil pohlavi ale samozrejme i vlastnosti osobnosti a to pritahuje. Jak rika nemecke prislovi, "protiklady se pritahuji". Vetsinou je tohle to, co vede k prvnim kontaktum (zamilovat se), vychazet si vstric vznika az po nejake dobe (bez toho nemuze vztah dlouhodobe fungovat).
Nektere zeny hledaji zivitele, jine jen prachy, jine porozumeni a partnera, jine zase nekoho, kdo je ovlada nebo nekoho, koho mohou ovladat. Takze se to rozhodne neda zevseobecnovat.
Uvedena komedie je prave dobra v tom, ze znazornuje ruzne vztahy: I kdyz v popredi stoji potentionalni zaletnik, dochazi ke krasnym scenam, kdy se pritel jeho dcery zamiluje do jeho manzelky (ktera ho odmita), zklamana kolegyne zaletnika se nakonec stastne zamiluje do mladeho kolegy. Nechybi i opusteni domacnosti, kdy manzelka manzela (pritel zaletnika) opusti i s ditetem a problem nevery v homosexualnim vztahu. Komedii vam doporucuji uz proto, ze znazornuje jiny pohled na vec, nez mate vy. Barevnejsi pohled, nez jen sex nebo laska: Nikdo neni vinikem ani postizenym, nikdo nikoho nenavidi ani vasnive nemiluje, proste z cele te veci vznikaji legracni situace. Tak je ta komedie myslena.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 14:22

Ale Odine, já nejsem ještě tak stará a okoralá, abych se nemohla zamilovat. Bohužel nikde nenacházím žádný objekt, kterého bych si mohla vážit a případně ho zase tajně zbožňovat, jak jsem to měla celý život ve zvyku. Děvkaři bez ducha se zbožňovat ani milovat nedají.
Ano, souhlasím s tím, že vypočítavých dívek čím dál více přibývá? A víte proč? Protože muži a ženy jsou jak spojité nádoby. Když chtějí chlapi chytračit a ženy o něco ošidit, tak se jim to vzápětí vrátí zpátky jako bumerang. Takže když dnešní muži chtějí jen sex, kdežto lásku a věrnost dát ženám již pomalu neumí- tak se dívky tomu tvárně přizpůsobí. Řeknou si :Dobrá, kašleš na mě, nemáš mě rád, tak ať z toho mám alespoň prachy.
Klidně se na tu komedii podívám, ale nic si od toho neslibuji. Takových filmů jsem již viděla! Mě zajímá skutečný život, ne někým vymyšlené příběhy.

Odpovědět na příspěvek

 

"Objekt lasky?"

Autor: Odin Muž

Založeno: 08.11.2006, 21:25

Objekt lasky muze byt pes, kocka - clovek urcite neni "objekt" :)))
Takze chudinky "vypocitave divky" se nakazily od muzu, kteri maji na vsem vinu? Hm... ...takze nejstarsi remeslo na svete zacali take provozovat muzi? A pan Buh vyrazil Adama a Evu z raje, protoze Adam kradl jablka?
Na tu komedii se vykaslete, hledejte radeji dale vhodny "objekt" pro vasi lasku a nadavejte na muzsky, pekny vecer :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 09.11.2006, 07:26

No jistě, objektem lásky může být i muž. Co se Vám na tom nezdá? Ano, samozřejmě, je to tak, a ne jinak, že dívky se musí pružně přizpůsobit této zdegenerované době. Žijí ve společnosti, která je odmala učí, že musí být vypočítavé, nikoliv obětavé jako kdysi, protože v opačném případě na svou obětavost jedině doplatí- a ještě je všichni budou považovat za hlupačky. Všude na internetu se dočtou jen o sexu, všude jen samé odporné porno, láska přestala existovat. A kde není láska, tam vše určují jen peníze.
Pochopitelně, že na tomto stavu mají vinu hlavně muži, protože morálku většinové společnosti odjakživa a vždy v historii lidstva určovaly úzké vládnoucí elity. Nyní tou elitou jsou mafiáni všeho druhu(muži), a proto nastoupila morálka rozkladu. Nejstarší řemeslo není vůbec staré, je staré pouhých 2500 let, protože prostituci jako instituci založil v otrokářském řádu Solon (muž). Kontrolní otázka: Je nejstarším řemeslem mužů pasák prostitutek? Poudačku o Adamovi a Evě jste si mohl odpustit, tuhle historku pocházející z Egypta Židé celou lživě překroutili, protože původní člověkyní světa byla mocná démonka bouře- Lilith.
Ano, ještě chvíli budu hledat, zda existují charakterní muži schopní velké lásky, ale pomalu už to vzdávám.

Odpovědět na příspěvek

 

Jo takhle to je ...

Autor: Odin Muž

Založeno: 09.11.2006, 09:21

Nejdrive blabolite o lasce a jak chudince vasi dceri ublizuji muzi a pak z vas vyleze zidovsko-feministicka teologie, ktera se odvolava na Lilith, nocniho zenskeho demona z Mezopotamie, ktera dle povesti ublizovala muzskym miminam :)))
Prostituci jako "instituci" nezalozil Solon, ten zalozil prvni (v historickych pramenech popsany) bordel v Athenach. Prostituce v Athenach byla hodne rozsirena a udajne i levna a neomezovala se na Solonuv bordel, byla tez k dispozici i pro otroky. Zname byly i mestske bordely. Nabozenska prostituce - chramy s tisici prostitutkama - existovaly jiz drive v Korinthu, na Kypru, ve fenickych kulturach, v Babylonu a dalsich kulturach. Sice se ma za to, ze prostituce vznikla teprve zavedenim penez, ale vymeny obchod "sex za zbozi" byl pozorovan u simpanzu (za jidlo) a pinguinu (stavebni material pro hnizdo).
Prectete si:
http://de.wikipedia.
org/wiki/Prostitution_in_
der_Antike
http://en.wik
ipedia.org/wiki/Prostitut
ion_in_Ancient_Greece

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 09.11.2006, 15:55

No tak Odine, to Vám teď dám za tu vaši směsku blábolů teprve za uši.:) Zkuste taky jednou zapomenout na zpropadené feministky a začít myslet trošku normálně, tedy objektivně. O té Lilith jsem se dočetla od historika Ernesta Bornemana, který podrobně popsal, jak to tenkrát bylo. Židé si přinesli ten fragment příběhu z egyptského zajetí a ten původní příběh byl o tom, že Lilith zplodila syna Adama samooplozením (protože neexistoval žádný muž) a pak s tím synem Adamem měla incestním vztahem další potomstvo. Čili tahle historka existovala zaručeně dřív, než biblická historka o Adamovi a Evě- a to nepopřete. Čili tohle je historie, tohle není nic o feminismu.
S tím Solonem se taky mýlíte, on skutečně jako první prostituci zestátnil. Jestli Vás tyhle věci zajímají, přečtěte si to na mém webu. V matriarchátu prostituce neexistovala, protože neexistovalo ani otroctví (vynález to mužů-válečníků) a lidé byli sexuálně naprosto svobodní. Ano, před Solonem náboženská prostituce existovala, ale nebyla státem organizovaná, institucionalizovaná, provozovali ji individuálně v chrámech hrabiví mniši-vlastně předobraz pasáků. Taky jste mi lstivě neodpověděl na mou otázku ohledně pasáků prostitutek.
Jestli jste pozoroval u šimpanzů bonobo výměnný obchod sex za zboží, pak jste jistě naletěl reklamnímu prodejnému sexuologovi Uzlovi, který za za peníze poskytuje svým chlebodárcům manipulaci s hloupým stádem, který mu na všechny lži naletí.:) Wikipedii si číst vůbec nemusím, protože já tohle téma mám zpracováno po dlouhém studiu mnoha pramenů dokonale a pravdivě.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak to shrneme

Autor: Odin Muž

Založeno: 09.11.2006, 19:11

1) O Lilith existuji i jine historicke interpretace nez ta jak pisete a tam Lilith je licena ale uplne jinak. Ernest Borneman je anglicka verze jmena Ernst Wilhelm Julius Bornemann, ktery emigroval 1933 z Nemecka do Anglie a byl to mimochodem sexuolog.. Spachal sebevrazdu v roce 1995 z nestastne lasky.
2) V antice byla chramova prostituce jiz pred Solonem a i "pasaci". Vlastne to byli strazci chramu.
3) Statem byla prostituce organizovana jiz pred Solonem. Stat vetsinou uznaval tri druhy zen a udeloval jim podle toho status. Stat dale uznaval otroctvi a pravo majitele otroka ci otrokyne si s nim/ni delat co chce. Stat tedy vytvarel podminky pro prostituci a podporoval ji. Slovem stat rozumim vetsinu statu antiky.
4) V matriarchatu prostituce neexistovala, protoze - jak tvrdi i feministicke spolky - matriarchat nikdy neexistoval.
5) "Prodejny sexuolog Uzel" (Vas citat) me muze byt ukradeny.

Vas psychologicky problem lezi v tom, ze nenavidite muze a hledate dukazy v historii i pritomnosti pro vasi nenavist.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 09.11.2006, 20:36

Doporučovala bych Vám trošku víc logiky Odine. O čem je mezi námi spor? Ne o tom, co byla ta Lilith zač, to je vedlejší ,ale o to, že vymyšlená historka o ní předcházela vymyšlené historce o Adamovi a Evě. Ano, správně Borneman byl sexuolog- ale zároveň i historik, což se nijak nevylučuje.
Matriarchát zaručeně a stoprocentně existoval, protože jestliže existovala v lidských prehistorických tlupách naprostá svoboda v sexu, pak matky ZARUČENĚ nemohly znát otce svých dětí. Ani dneska žena nepozná, když střídá chlapy, s kým že je to vlastně těhotná. Matriarchát to nazývám ne proto, že by ženy vládly světu, ale proto, že tenkrát existovaly jen matky a jejich děti- otcové dětí byli neznámí, z toho důvodu název: vláda matek.
Mýlíte se Odine, můj problém tkví v tom, že až příliš muže miluji, a proto mě každé jejich sprosté jednání zraňuje. Kdyby mi byli lhostejní, tak se na ně vykašlu a žiji si svým životem a jimi se vůbec nezaobírám, vůbec by mi nestáli za pozornost.

Odpovědět na příspěvek

 

O logiku u me starost nemejte :)))

Autor: Odin Muž

Založeno: 09.11.2006, 23:32

Jsem pry az prilis logickej - rikali to zeny, ktere me opravdu znaly :)))
1) Matriarchat nikdy nefungoval formou vlady, maximalne probihal - jak sama rikate - v tlupach a to je zasadni rozdil. Jednou s tim, jednou s jinym, proste - jak dnes rikame - "uplny bordel". Myslim, ze v demokraticke a moderni spolecnosti neni treba zit v tlupach. Matriarchat nemuze totiz nikdy fungovat jako statni forma, proto vzdy existoval patriarchat. Nejsem rozhodne tim, kdo tento system propaguje za vlastnim ucelovym cilem, ale jinak to fakt nejde - ciste logicky :))). Prave proto, jak rikate, matriarchat byly deti a matky. To, o co se feministky dneska pokousi, je matriarchat a "funguje" je to v Evrope s tim nasledkem, ze Evropa vymira... Viz praxe rozvodu apod. Je treba si nalit cisteho vina a uvedomit si, proc vlastne vznikla rodina. Protoze "zit v tlupe" nestacilo - nestacilo na preziti po tisicileti. A take je treba si uvedomit, ze dnesni bordel v CR - tez zvany Kocourkov - je vysledkem matriarchatu.
2) I dneska zena pozna, kdo je otcem. Nejpozdeji po porodu. Poznaji to i deti. Mimina. Neverite? Ja to vim :)))
3) Mylite se Jarmilo, muze nemilujete "az prilis" ale naopak: Neakceptujete je takove, jaci jsou: Na jednu stranu mate o ne zajem, ale kdyz ctu, co o nich rikate, je to protiklad. Nasazujete tak vysokou latku, ze zadny muz ji nepreskoci. Kazde selhani muze vas nekde ve vnitru nezranuje - jak rikate - ale potvrdi vas ve vasem postoji, ve vasi flustraci. Vas zajem se soustredi - a opakuji se - na "objekty", ne na zive bytosti: Me by osobne nikdy nenapadlo hovorit o zene jako o "objektu lasky". Jde totiz o hodnoty a jsme zase u bodu 1 :)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: jarmila K. Žena

Založeno: 10.11.2006, 11:28

Ano, správně Odine, matriarchát to byla prehistorická demokracie, v žádném případě to nebyla vláda matek. Tato demokracie trvala neuvěřitelně dlouho- od stavu zvířecího, až těsně po historickou dobu, čili zhruba 6 milionů let. Kdežto patriarchát (vláda otců) trval pouhých 5 tisíc let. Dnešní dobu není třeba již nazývat matriarchátem, protože otcové dětí jsou známi. Takže říkejme tomu zkrátka- návrat DEMOKRACIE mezi pohlavími.
Evropa vymírá kvůli morálnímu rozkladu, nikoliv kvůli demokracii. Oficiální feministky jsou pouhé řízené figurky v rukou skutečných vládců. Je to prostě podobné jako za komunistů- osvědčené soudružky, co stoupaly vzhůru po funkcích byly jen poslušné loutky ještě mocnějších sudruhů. I tenkrát tazvaný Svaz žen byl do poslední mrtě řízen mocným ÚV KSČ. Tenkrát byly soudružky zcela kvůli mamonu oddány vládnoucím soudruhům a dnešní feministky kvůli mamonu pro změnu poslouchají vládnoucí mafiány.:)
Rodina začala vznikat, až když se tlupy začaly usazovat a věnovaly se zemědělství. Teprve tehdy se muži a ženy začali napevno párovat, aby obhospodařovali společné políčko, dobytek a ostatní majetek. Ale nebylo to párování na celý život, bylo dočasné, jen dokud se milovali a dlouhodobě se měli rádi.
Nikoliv Odine, nenasazuji vysokou laťku, akorát pozoruji ten současný neblahý trend. Stalo se totiž mezi muži módou, že si pořizují jednu stálou partnerku, kterou mají jistou, ale vedle ní si pořizují milenky, které střídají. Mají své bezcharakterní chování vědecky omluveno, tak proč by ne. Teď si to ale představte naopak, že ženám jednoho dne dojde trpělivost a začnou dělat to samé. A tak budete mít sice stálou partnerku, ale ona Vám bude dávat najevo, a Vy sám to budete dnes a denně tušit, že nejste pro ni žádný vzácný člověk, ale jen jeden z mnoha jejích milenců. Líbil by se Vám takový vztah? Já myslím, že byste byl z toho stejně otráven jako dnešní dívky, které tohle dnes musí reálně prožívat.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jella Žena

Založeno: 10.11.2006, 14:21

jarmilo, mohla byste mně ty oficiální feministky, řízené mafiány jmenovat. Co se týče Svazu žen souhlasím. V ostatním děláte z žen chudinky. To že je mezi muži moda mít jednu stálou partnerku a více milenek je pravda, ale zas jich není tolik, ono to stojí dost peněz. Navíc ať stálá partnerka nebo milenka s ním nemusí být. Pokud s ním je pro peníze, je to její rozhodnutí. Pravda je ,že pokud má třeba malé děti a žádný vlastní příjem tak to vydržet musí, to je pak hnus, ale pouze dočasný. Osobně sice neznám ženy, které by dělaly totéž co muži, asi to více tají, ale určitě takové ženy existují. To že muži své zahnutí omlouvají vědecky je jedna věc a věc druhá je, zda to ženy akceptují. Mně by to mohl přinést s razítkem akademie věd, radši půjdu pod most než žít s kurevníkem(pardon) a tím myslím i jen jedno zahnutí. Můj postoj je možná extrémní, ale připadá mně, že Jirka to bere tak: Šel jsem do bordelu, zaplatil, užil si, tím to pro mně končí ( pokud se nenakazím) a musí to tím končit i pro moji stálou partnerku. Nemusí a promlčecí lhůta neexistuje, ale pochopitelně to tím končit může.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 10.11.2006, 15:44

Jistě že mohla. Jsou jimi soudružky z La Strada. Když nechaly vytisknout dvojsmyslný plakát s názvem- Používej pusu, hned mi bylo jasné, co jsou zač. Kdysi před rokem jsem se s nimi chytla a roznesla jsem je svými argumenty na kopytech, že zůstaly stát s otevřenou pusou a nebyly schopny jakýchkoliv smysluplných protiargumentů. Klidně podporovaly totiž to, že tu chtěl Gross zavést zákonem sexuální otroctví žen. Ředitelku, která proti tomu protestovala odstranili a místo ní byla dosazena poslušná figurka, která mafiánům vycházela ve všem vstříc- šla jim ve všem na ruku. Však se na ně Američani naštvali, že chtěli zrušit tu Mezinární smlouvu o trestnosti obchodování s lidmi, a tak jim soudružky musely za trest vypracovat zprávu o obchodování s lidmi v Česku. Ani Králíková a spol. není bez viny. O těch bych mohla taky dlouze vyprávět. A pokud budu mít čas a náladu, tak taky vyprávět budu. Proto tyto dámy nenazvu jinak, než prodejné soudružky.
Mýlíte se, u mladých kluků je to nestojí vůbec nic mít vedle své stálé věrné partnerky i milenky. Protože existuje ta nerovnováha. Je příliš velká spousta mladých holek do pětadvaceti let, které si teprve chtějí užívat, takže muže střídají. A pak jsou tady dívky ke třiceti, které se již chtějí usadit a jsou svému partnerovi věrné. Ale ouha- partner využívá nerovnováhy, má tu svou starší partnerku, ale pořád honí ty mladší dívky, které jsou svolné. A míní to tak dělat celý život- když už je mu pak padesát, vymění svolné mladé holky za prostitutky. Prostě bezcharakternost a nezodpovědnost až na půdu a ještě se cítí dotčeni, když je zklamaná stálá partnerka pošle někam a žije pak radši sama a opuštěná.

Odpovědět na příspěvek

 

Vidite to jednostrane...

Autor: Odin Muž

Založeno: 11.11.2006, 03:27

... jak jsem jiz rikal nahore v prispevku.Osobne neznam zadneho muze, ktery by se choval jak rikate Pokud tedy se nejedna o muze, ktery chce zustat single - vetsinou jde o muze, ktery na zaklade vlastnich zkusenosti ztraci zajem o dlouhodoby vztah.
A mam ten vice jak pocit, ze to, co vycitate muzum, delate sama: Vy hledate odduvodneni na "vedecke bazi" - tedy v historii - proc tomu ma byt tak, jak si myslite, ze tomu je :)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Co je to ta láska o které píšete?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:37

Jen pro upřesnění. Je to ta písničková nadpozemská věc opěvovaná umělci všeho druhu?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 14:09

Ano, to je přesně ona, Jirko. A pokud jste to nikdy nezažil a ptáte se co to je, pak Vás tedy fakt upřímně lituji. Bez lásky je život marný, prázdný a falešný jak Topolánek - a k ničemu.

Odpovědět na příspěvek

 

Nerozmyslíte si to?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.11.2006, 11:16

Asi ne, tak tedy ... opětuji Vaši lítost, protože jste hodně nešťastný člověk a už chápu gejzíry ošklivostí ve Vašich postech.

Pro dopřesnění, než napíšu zdůvodnění. To o čem se básní a zpívá jsou vlastně jen dvě věci. Občas jejich kombinace. Tedy zamilovanost a velmi dobrý sex. Co je tedy to přesně Vaše? Chemická reakce působící stavy velmi blízké opilosti, nebo super píchačka?

Tak a teď tedy to zdůvodnění. Vy v souladu s uměleckou tvorbou definujete lásku, hm a to ještě chvíli něco povídejte o něčí zpracovanosti propagandou.
Takže takto: Vztahy začínají tou Vaší tzv. láskou. Ve skutešnosti se jedná o vzájemnou sympatii a v zápětí zamilovanost. Ta má však své meze, tedy časové a další. Takže ty časové meze jsou dokonce změřeny jedná se podle zdroje od 1 do 3,5 let. Častěji horní hranice bývá pod třemi lety. Zamilovanost slouží však jen jako sirka a sympatie jako jiskra. Sirka dohoří a to co nazýváte láskou je fuč. Takže zhruba co tři roky, spíš ale častěji, musíte škrtat znovu. Jasně že to jde a jsou lidé co to dělají. Osobně ovšem souhlasím s poměrně radikálním názorem, že by mělo být zakázáno ženění/vdávání před dovršeným třetím rokem společného chození, ještě lépe soužití. A k sňatku bych motivoval výhodami. Takébych ovšem doplnil varování, že případný rozvod nebude žádná čurina.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak to urcite nebylo

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.11.2006, 11:15

Celkem dobre to popisuje dnesni clanek na:
http://www.novinky.c
z/zena/zdravi/sex-byl-za-
komunismu-mnohem-castejsi
-nez-dnes_100480_5gjf5.ht
ml

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 07.11.2006, 19:57

No jistě, vždyť to říkám- za socialismu jebal kámen cihlu. Ale v okamžiku, kdy se lidé vzali měli zafixováno, že by se měli chovat zodpovědně a být si věrní, protože stále ještě přežívala z dob minulých katolická představa, že manželství je posvátné. Občas, a to velmi zřídka si muž a žena sobě zahnuli- ale měli z toho tak špatné svědomí, že se tuplem k sobě pak chovali ohleduplně. Kdežto dneska je to tak, že ženy jsou těmi častými zradami ze strany mužů značně traumatizované a nakonec zablokované, protože ti jejich muži neznají míru a díky lživé evoluční teorii, kterou rozšířil kdovíkdo a nikdo netuší kdo vlastně se muži chovají jak hovada utržená z řetězu.

Odpovědět na příspěvek

 

HaHaHa :)))

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.11.2006, 21:01

To jsem se zasmal, nejenze zbytecne stvete proti jinemu pohlavi, ale odporujete sama sobe: Za komancu tedy podle vas jebal kamen cihlu. To bylo podle vas OK, to bylo vyboureni - ale jakmile se nekdo vybouri s vasi dcerou, tak zacnete nadavat vsem muzum. Nechcete radeji navstivit psychiatra, kdyz bohuzel mate problem si transitivne usporadat myslenky?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 07:15

Špatně jste jen pochopil můj příspěvek, nic víc. Tak Vám ten rozdíl mezi dneškem a minulostí lépe a víc po lopatě vysvětlím. Bylo zvykem, že za svobodna obě pohlaví chodila bohatě tančit na různé ty tanečky, kterých tenkrát bylo všude nepočítaně. Tam se při tanci sbalili a prožívali lásku na jednu noc- mohli si to dovolit, tenkrát, kromě otěhotnění v podstatě nic nehrozilo. Tímhle způsobem se obě pohlaví vybouřila. Ale pak byl nepsaný zákon, že jakmile spolu dva na vážno chodili, nebo se vzali, že mají být vůči sobě OBA zodpovědní a již si musí být vzájemně věrni, aby si ten vztah nerozbili a mohli budovat rodinné hnízdo.

A jak je to dnes? Dívky chtějí být ve vážném vztahu zodpovědné, protože nechtějí svému partnerovi přinášet bolest a mají snahu začít budovat hnízdo. Jenže mladí muži mají sexpropagandou vymytý mozek, že sex je vzácná kupní hodnota, a tak je jejich svatým právem využít každičké příležitosti, která se jim namane. A to prakticky pořád, nejen ve vážném vztahu, ale i když jsou ženatí a mají již i dítě. Čili dnešní muži jsou systematicky vychováni a nabádáni k celoživotní nevěře a to i takovými „odborníky“ jako je Weiss, místo aby byli vychováváni k rodinným hodnotám. Proto není divu, že se každé druhé manželství dnes rozpadá, a proto tvrdím, že feministky s touto vážnou situací rozpadu rodin ve velkém nemají nic společného.

Odpovědět na příspěvek

 

A co když děláte chybu v tom,

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:15

že se moc o ten vztah snažíte, že se snažíte do něj investovat takovým způsobem, že pro investici také z druhé strany (partnerky) nezbývá prostor. To to nevidíte? Co mají ty zdánlivé protipóly (našampónovaný blbeček a ublížený chudáček společného?) Vyžadují investici od partnerky, citovou a ledackdy i materiální. Tím Vám probůh neradím tahat ze slečen prachy, to ne!!
Lidově řečeno : Chce to klídek.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:22

Myslím, že pokud si chce partnerka najít prostor k investici do vztahu, tak si ho vždy najde.

Odpovědět na příspěvek

 

Měl by jste pravdu, ale ...

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.11.2006, 23:24

jen v případě, že by jste si hledal silnou partnerku, přesněji dominantní a Vy byl submisivní jedinec. V případě, že hledáte partnerku do kdysi klasického modelu vztahu a jste tedy ten dominantnější, pak se to může dít velmi jednoduše. To samé platí i pro kočkopsa, tedy tzv. rovnoprávného vztahu. Možná by Vám to mohl pomoci rozebrat nějaký odborník. To v případě, že s tím chcete něco dělat aktivně. Druhou variantou je lidový a osvědčený recept, že to necháte plynout, uklidníte se a ono to příjde samo. Totiž lovec ve fázi lovecké horečky uloví maximálně vlastní končetinu v nastražené pasti.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 07.11.2006, 07:14

Ano kocoure, máte pravdu, tentokrát jsem to napsala hodně hnusně.:) Sákryš, nesmím až tak moc provokovat, spíš jen mírně- všeho s mírou, jak se říká. Ale mám momentálně na mladé muže skutečně vztek, protože mi teď dcera zase přišla domů s pláčem, nešťastná jak šafářův dvoreček, že jí ten její nový objev po dvou měsících vztahu zradil- od samého začátku chodil totiž s dvěma dívkami najednou. To už je ze strany mužů několikátá zrada, a pak není divu, když nejen dcera, ale i mnohé její přítelkyně se psychicky zablokují a žijí radši několik let samy, než by zase prožívaly jednu zradu za druhou.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:37

Z toho si nic nedělejte, já ještě nepoznal ženu, která by kromě mne nechodila ještě s někým jiným. Jedna dokonce po roce a půl zjistila, že je vlastně vdaná. Nevěšte hlavu!

Odpovědět na příspěvek

 

jenže ženy to nenávidí u mužů

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.11.2006, 13:19

u žen jim to tak hrozný nepřipadá (protože chlapi nejsou tak krásně nešťastný jak šafářův dvoreček :-)

Že s tím ženy mají opravdu velký problém svědčí i www.chlapivakci.cz - každé 6. dítě má ve skutečnosti jiného otce než žena udala.

U mé sedmnáctielté dcery mám skutečně problém v té změti "kamarádů", milenců a čeho všeho se i jen vyznat! :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Mužská svině, ...

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:04

a s kým se ty mužské svině kurví? Že by s kurvama? A kde se ty kurvy berou? Co JarmilkoK, nechodíte na brigádičku?

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 08.11.2006, 14:38

Ihned Vám promptně vysvětlím své stanovisko Jirko.Ti muži, co navštěvují lehké děvy (a že jich dneska je!) si neuvědomují, že když se rochní v bahně, že po nějaké době se oni sami stávají nedílnou součástí toho bahna. Není to tak, že by zůstali čistí a nedotčení. Že by jejich psychika zůstala bez jakýchkoliv následků. Oni si pak vůbec neuvědomují, že se i k normálním, slušným ženám se začínají chovat podobně jako k těm nenormálním, neslušným. Pak ale není divu, že ty slušné je odmrští, protože jsou jejich odporným děvkařským přístupem znechuceny. Jak říkám, dnes platí zásada, že když chceš mít slušnou a věrnou ženu, tak sám musíš být slušný a věrný muž. Jinak jde ten vztah nebo manželství dříve nebo později obvykle do háje.
Takže platí zákonitost: muži co si zvyknou navštěvovat děvky se sami stávají zkaženým, prohnilým lidským materiálem, nevhodným pro pevný párový vztah. Protože je naivní se domnívat, že se mohu libovolně válet ve špíně, aniž bych se pošpinil. Je to totéž jako by se člověk cpal jedovatým, otráveným jídlem a myslel si, že z toho tělo nebude mít žádné následky. To samé je ale s duševní potravou! Pokud je duševní strava nečistá a otrávená- naše mysl se rovněž stává nečistou a otrávenou. Takže myslet si, že já jsem slušný muž, jen ty kurvy co za nimi chodím jsou svině nečisté je velká krátkozrakost. Tou sviní nečistou se stává i ten muž.

Odpovědět na příspěvek

 

Tak to vidíte velmi zjednodušeně Jarmilo.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.11.2006, 22:52

Mužů co navštěvují lehké děvy je asi dost, ale určitě ne tolik jaké jsou Vaše představy.
Pokud to zvládnete, napočítejte do 10, mezi jednotlivými čísly proveďte hluboký a pomalý nádech a výdech.
Tak a teď:
Zamyslete se nad tím, jak jste došla k názoru, že většina, ne-li všichni muži si sex kupují u prodejných žen. Možná by jste to mohla napsat, docela by mne to zajímalo.

Možná by také neměly uniknout Vaší pozornosti důvody těch co si sex kupují. To co uvádíte, totiž že všichni jsou zpracovaní propagandou o rozsévání je víc než obr zjednodušení. Myslím, na rozdíl od Vás že těch bude menšina. Kdyby jste napsala, že obecně mladí jsou zpracovávaní ke konzumu, užívání si a k bezstarostné jízdě. Hesla typu "odvaž se nevaž se, atd. ... " Pak bych jen a pouze souhlasně zamručel, ale to co taky ve svých příspěvcích píšete, tomu snad ani sama nevěříte.

Váš rozbor mužské psychiky je velmi, velmi diplomaticky řečeno chybný. Vycházíte z podivné představy, že je stejná jako ta Vaše, ženská. Vše čeho jsme účastni v životě, ať chtěně, nebo nechtěně nás nějak ovlivňuje a tímto obecným konstatováním myslím ovšem je skoro celá, ne-li veškerá psychická podobnost mezi muži a ženami. Takže to co píšete je dost mimo mísu.

Rozbor Vaší úvahy, alespoň v hlavních bodech:
[b]...si neuvědomují, že když se rochní v bahně, že po nějaké době se oni sami stávají nedílnou součástí toho bahna. [/b]
Vaše úvaha je správná jen v rámci mnou výše uvedeného. Mýlíte se v tom, že by to mělo vliv na chování k ženám obecně. (vyjma jednotlivců) Muž, který je buran, nebo debil, jím bude a bude se tak chovat kdekoli a ke komukoli. Muž při návštěvě takového zařízení ví a plně si uvědomuje kde, je a že to není normální svět s normálními ženami. Jde si koupit zboží, které tam prodávají. Takže příjde, nakoupí a jde po zaplacení prič. Není to jako když jde nakupovat žena. Ta jde sice pro jednu věc, ale vrací se s deseti. V tom je rozdíl 180 stupňů!
Nedílnou součástí bahna o kterém mluvíte by se stali v případě, že by se účastnili toho nabízení a prodeje. To pak ano.
[b]Pak ale není divu, že ty slušné je odmrští, protože jsou jejich odporným děvkařským přístupem znechuceny.[/b]
Pokud máte Vy nějaký lokátor či indikátor toho, zda muž navštěvuje, nebo nenavštěvuje prostitutky, pak Vám gratuluji. Bohužel jste asi jediná, leda by jste jej začala vyrábět a prodávat. Doufám, že tam bude i rozpoznávání prostitutek. Aby slušný chlapec, co si namluví "slušnou" dívku z dobré rodiny, třeba studentku, co si jezdí na víkendy, tedy studijní stáže do ciziny a vozí si odsud až 60 000,- což je mimochodem jen 1/2 toho co vydělá, protože ta druhá náleží agentuře, poznal s kým má tu čest a odkud tedy může s nehynoucí láskou spanilé děvy získat jako bonus pohlavně přenosnou nemoc.
Vaše analogie s jídlem je naprosto zcestná. Tedy pro muže, u žen tam bych tomu věřil.
Dál je to jinými slovy omílání dokola téhož. Takže bych musel psát to samé.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 10.11.2006, 11:24

Ano, velmi správně Jirko, dnes již mám lokátor či indikátor toho, kteří děvkaři navštěvují děvky. Jsem totiž zasvěcený člověk, jsem jeden z vás, zasvěcených mužů, kteří si tak rádi na internetu zjevně, či skrytě spiklenecky špitáte své poznatky a zážitky. Proto dnes již dobře na internetu rozumím všem těm dříve nesrozumitelným narážkám a řečem, které muži mezi sebou tak rádi vedou. Jsem jak Jiřík z pohádky, který se napil zázračné vody, a pak rozuměl zvěři.:) Začalo to před 4 roky, kdy mi jeden muž podrobně vše vyprávěl. Tenkrát jsem si ještě pořád myslela, tak jako většina dnešních nezasvěcených žen, že je to jen okrajová záležitost a týká se to jen několika ubožáků, nebo trapných úchylů, kteří nemohou najít ženskou. No a pak mi ještě víc otevřel oči jeden namyšlený mladý podnikatel, nadupaný testosteronem, který se o mne asi 2 roky ucházel, aby si mohl udělat zářez na pažbě, že mě dostal. Však si ty jeho cynické řeči můžete dodnes přečíst v mém archivu diskusí. Od té doby vím, že je to masový jev a když čtu kdekoliv diskuse, tak mi to jen potvrzují. Přesně podle řečí poznám, kdo tam chodí a kdo tam nechodí. A potvrzuje se mi stále, že tam chodí každý druhý.Trvám na tom, že muži si nemají ženu co kupovat, a pokud tak činí, nemohou se považovat za slušňáky, neboť se sami ušpiní- kdo se zahazuje s kurvama, sám se stává kurvou. Člověk který dává peníze za sex není o nic morálnější než ten který je bere. Nákupčí sexu = prodejce sexu.

Odpovědět na příspěvek

 

Nezbývá než pogratulovat.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.11.2006, 13:23

Já doufal v nějaký přístroj, a ono prd, je to nápoj. Eště k tomu šuškavý. :))

Pro informaci, co Vám váš šuškavý nápoj pošuškal o mě?

Takže shrnu-li to, tak v kostce jste svůj životní postoj k mužům změnila na zbytek života před 4mi lety kvůli dvoum lidem? Waw, hodně hustý. Můžete mi dát na toho prvního, co vám nalil šuškavého nápoje kontakt? To musí být kapacita. S někým tak mocným bych se rád seznámil a šel k němu do učení. Mít tak velkou moc jako on obracet lidi, resp. jejich myšlení to chci. Chci poznat jeho technologii, kterou používá a jestli je aplikovatelná obecně a na masy, nebo jen na ehm, ... jednotlivce.

Však si ty jeho cynické řeči můžete dodnes přečíst v mém archivu diskusí.
Sím Jiříku z pohádky, lupněte sem přímý link na ty posty toho příšerného objektu, jestli je totiž Váš web to co jsem před nedávnem viděl (myslím že tu někdo dal link) ten matriarchální sex atd. tak bych se jím opravdu nerad brodil. Možná by mi stačilo několik navazujících postů za sebou. Těch podle Vás nejvíce usvědčujících.

Trvám na tom, že muži si nemají ženu co kupovat......
Já zase trvám na tom, že se ženy nemají co prodávat. A dál si dovolím tvrdit, že tím ženy naprosto jednoznačně dávají najevo o co jim jedině jde.
Pořád tady stavíte na nejvyžší piedestal chudinky zhrzené dívky, plné ctnosti. Vaše líčení těchto étherických bytostí světla je však hodně podobno vědeckým pojednáním o největším Čechovi Járovi Cimrmanovi. To hlavní co mají tyto dvě fiktivní bytosti společného, krom faktu je že nikdy nikdo neviděl je zkutečnost jak jsou vyzdvihováni a oslavováni.

Mám známého, který pracoval pro rakouskou firmu a ze začátku, než si tu zřídili pobočku jezdil autem s rakouskou RZ. Jel tak jednou z Vídně do Brna a stoply jej dvě náctileté slečny. Ony mysleje, že jim nerozumí se spolu daly do hovoru a to co si nahlas a zřetelně povídaly, ... kam se hrabe porno. Jak si popisovaly co a jak dělají se svými partnery, co se jim líbí, jestli jim chutná, nebo nechutná jejich semeno, ..... .

Vaši víru o tom Vašem Nákupčí sexu = prodejce sexu. Vám fakt brát nebudu a už se ani nebudu snažit nějak vysvětlovat. Prosím nezapoměnte na kontakt na toho Lucifera tedy Světlonoše, co ve Vás zažehl plamen poznání a osvícení.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 10.11.2006, 15:20

No ten Lucifer, ten světlonoš se shodou okolností jmenoval taky Jirka.:) Link Vám tu dávat na něj nebudu, když tak opovrhujete mými stránkami. Tady jde o tohle Jirko: O ten obrovský kontrast, že zatímco děvky to vědí, že dělají něco špatného a celá společnost jimi za to skutečně opovrhuje- tak „počestní“ muži, kteří za nimi chodí, že domnívají, že oni špatní nejsou, že oni jsou čistí jak lilie. A v tom je ten jejich velký omyl! Oni všestranně podporují svým chováním veskerý organizovaný zločin, který je na to nabalen. A co myslíte, domníváte se stejně jako ten soudce a státní zástupce, že ten počestný policajt, co znásilnil Romku-prostitutku ve skutečnosti za nic nemůže, protože za všechno může jedině ta kurva? A jak se asi cítila jeho dlouholetá manželka, když se dozvěděla, že tu špinavou couru znásilnil do řiti- a pak vleze na ni? Myslíte si, že je to vážně v pořádku a že ti muži jsou čistí? tuhle mě zaujmul v diskusi Reflexu názor, s kterým se zcela ztotožňuji, a prot jsem si otiskla:
co muzi?
Autor: | přidáno: 21:42, 08. 07. 2006
co MNE na tomhle prekvapuje nejvic je,jaka parasata dovedou byt muzi-ackoli na sva auta a penezenky+dalsi osobni veci umeji byt tak opatrni,nepozreli by neco spinaveho ci zavadneho a casto si udrzuji odstup vuci dalsim lidem,tak pak nevahaji a vymachaji nejintimnejsi cast sveho tela v takove spine jako je prirozeni prostitutky...a mnohym z nich ani nevadi,ze to ta zenska kolikrat nedela z vlastni vule,ci je dokonce ve sve periode nebo tehotna...hnus.A to jsou to kolikrat otcove rodin co maji doma dcery-kdyby se tak neco takoveho stalo jim,co by tatik na to rekl? Kolik takovych ''pocestnych a sporadanych'' otcu od rodin asi navstevuje tajne i netajne bordely vsude po svete, kde proti sve vuli konci casto holky co si jen chtely pomoct z bidy ci vydelat na studia jako pokojske ci servirky,a ted musi soulozit x-krat za den za podminek jenz si normalni clovek nedovede ani predstavit-a zakazniku je zrejme dost kdyz se temto podnikum vede tak dobre a stale pribyvaji.To je tolik chlapu uchylnych ze je muze vzrusovat napul bezvladna zena drzena nekde v temne mistnosti nasilim?-coz se da lehce poznat si myslim.A jak ''kvalitni'' ten sex asi je?a takto uspokojen se tento pan tvorstva pak vraci ke sve rodine?s cistym svedomim,nevzrusen,a klidne pak obcas soulozi s manzelkou,kterou kdyby nekde nacapal s milencem tak ji zabije...hm,pak je velmi tezke si muzu vazit a chovat k nim nejakou uctu.Nemam nic proti tomu,kdyz to zeny delaji protoze je bavi sex a maji rady penize,a je jim celkem jedno jak k nim prijdou,takovych je taky dost a ja je za to rozhodne neodsuzuji,at si kazdy zije jak umi,a pokud teda muzum nevadi ze se o takovou prostitutku v podstate deli s hromadou jinych chlapu,jejich vec,ovsem pokud nevahaji ''vlezt'' na nejakou stokrat znasilnovanou ubozacku,pak si nutne musim polozit otazku v jakem hnusnem svete to zijeme....a je celkem jedno,jestli se tento odporny business legalizuje ci nikoli.Protoze dokud bude poptavka ,bude taky nabidka.Tak co delat s muzi jez nevzrusuji ty normalni zenske co jen uklizi,vari,perou ,rodi deti a chodi do prace?Protoze dokud bude existovat takova spousta muzu libujicich si v prasarnach,dotud bude existovat tento problem.A nejaky streetworker se svou osvetou na nem nezmeni nic-jakkoli je jeho prace cenna.

Odpovědět na příspěvek

 

No, ...

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 10.11.2006, 17:43

Vidím, že nechcete diskutovat, protože diskuse je obvykle to, že lidé baví na nějaké téma či témata a předkládají nějaké argumenty na podporu svých tvrzení. A druhý napíše něco ve smyslu nemáte pravdu proto a proto. To Vy prakticky neděláte, jen dštíte oheň a síru. A melete dokola svou víru. O víře se špatně diskutuje. Vy nediskutujete, pouze konstatujete. Moje chyba, že jsem to nepochopil dříve.
Budete-li chtít diskutovat, tedy dělat výše mnou uvedené tak to má smysl, jinak ne. Takže na Váš poslední post nereaguji, stejně jako Vy na moje. Až budete chtít diskutovat a ne agitovat tak odpovězte na můj post.
Vaše dvojakost je poměrně slušná. U žen je promiskuita v pořádku a jsou svaté za všech okolností (až na nepodstatné mikroskopické množství odpadlic), naproti tomu přesně opačně vidíte muže. Ačkoli už jen z lékařského hlediska by tomu mělo být naopak, z důvodu, že riziko nakažení pohlavní nemocí je u žen násobně vyžší, než u mužů. Nehledě na psychické škody v duši takových žen.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: zaz Muž

Založeno: 06.11.2006, 20:28

No konečně jste "vybalila" sobě vlastní a dlouho potlačovaný "správný" femislovník.

Odpovědět na příspěvek

 

Blbost

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 06.11.2006, 22:26

já chci holku na vážný vztah a mám problém, protože většina holek ho nechce... holky kolem 20-25 si chtějí hlavně užívat a rodina je pro ně často strašák skoro jako smrt...

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: mika Žena

Založeno: 07.11.2006, 04:37

Kdyby mi v mých třiadvaceti přítel hučel do hlavy, že už chce rodinu a děti, tak také beru roha, bez urážky. Stejně tak by zdrhal muž, kterému bych se věšela na krk jako závaží a do ouška mu šeptala sladká slůvka, jak to bude krásné, až budeme manželé a mít spolu tři děti. To tak ale bylo vždycky a (bohudík) vždycky bude.
To "užívání" se života je termín podle mě nepřesný, jde spíš o jeho "poznávání". Úvahy o rodině přicházejí až mnohem později, tak kolem třicítky, kdy je člověk (alespoň ve většině případů) už hotová bytost, s vyzrálými názory i plány do budoucna.
Musíte se asi smířit s tím, že mezi průměrnými mladými jste výjimkou, a buď si hledat ženu sobě podobnou (hodně štěstí - asi ho budete potřebovat), nebo si také "užívat" a zjišťovat, jak se k ženám chovat a tedy "zrát" pro svoji vyvolenou.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: alane Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:32

Já bych před ženou, která by mi šeptala sladká slůvka do ouška, nezdrhal, byla by to pro mě příležitost poznat v životě něco nového...

Odpovědět na příspěvek

 

Takovou potkat

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 07.11.2006, 09:50

tak to považuji za ohromné štěstí a bude-li se mi líbit po všech stránkách, tak už ji nepustím :))))))) protože takhle napíšu pro dívku romantickou báseň a už to tak jednou dopadlo, že mi řekla, že "tyhle věci z netu nemusí"... ani ji NENAPADLO, že bych pro ni něco takového z lásky stvořil... samozřejmě vím, že ne všechny jsou takové, ale v mém okolí jich je většina.

Odpovědět na příspěvek

 

Je tu

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 07.11.2006, 09:57

jestě jeden předpoklad. Abyste se jí líbil i Vy po všech stránkách. Nebo snad na tom nezáleží?

Odpovědět na příspěvek

 

Ehm

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 07.11.2006, 10:02

když ten vztah začne a začne správně, tak asi jo, nemám pravdu? A když mi po roce řekne, že se takovým vztahem cítí "svázaná" a potřebuje "volnost" a tak si najde jiného, protože je "mladá" a tak potřebuje "něco zkusit, než bude stará"... to je v pořádku, že?

Odpovědět na příspěvek

 

Víte,

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 07.11.2006, 10:20

já bych Vám asi mohla věkově dělat matku. Za mých mladých let to bylo tak. Holka byla v 18 letech (i dříve) těhotná, kluk šel na vojnu. Ve 20 se rozvedli, protože zjistili, že se k sobě vůbec nehodí. A začali si "užívat" s dítětem (dětmi) na krku. Mám spolužačky a spolužáky, kteří mají třetího i dalšího partnera. Myslíte, že to bylo lepší?Já jsem byla výjimka. S manželem jsme začali chodit v 18, brali jsme se v 29 a dítě jsme zplodili ve třiceti. A ještě jsme se nerozvedli. Přesto, že se známe strašně dlouho, tak se stejně nikdy nepoznáme dokolale a stále se budeme navzájem překvapovat poziivně i negativně.Proč Vám to píšu? Protože nikdy není nic ideálního a nikdy se Vám nic nesplní na 100 ani 80 a mnohdy ani 50%. To, že se Vám něco ze začátku zdá dokonalé, bývá často jen zdání. Hormony bouří, feromony zatemňují mozek a když to opadne, tak je všechno jinak. Musíte být trpělivý, i když s Vašimi požadavky a názory to opravdu nebudete mít lehké. Budu upřímná, muže Vašeho typu bych za manžela nechtěla, protože by trpěly obě strany.

Odpovědět na příspěvek

 

Pro zvědavé, dávám sem odkaz

Autor: jjj Muž

Založeno: 07.11.2006, 06:53

Odpovědí: 9

na článek, který objasňuje důvod a způsob vzniku feminismu:

http://www.
zvedavec.org/clanky_1809.
htm

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Petrovaradín Muž

Založeno: 07.11.2006, 15:01

uvádět něco ze zoufalce je něco naprosto komického, mimochodem intelektuální trpaslíci již poskytli Stwořiteli menší finanční příspěvek takže nás bude zoufalec oblažovat dále

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 08.11.2006, 09:18

No ještě že jste tady Vy, intelektuální obr :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Petrovaradín Muž

Založeno: 08.11.2006, 10:42

odkazuji vás na Stwořitele

Odpovědět na příspěvek

 

Ó velký intelekte, vzívám Tě :

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 08.11.2006, 13:21

zjev nám Tvou a jedinou pravdu. Já mrzký červ v prachu ucesty po níž kráčíš jako jediný rytíř světla žízním po Tvé lehogandě a mikinkracii.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Petrovaradín Muž

Založeno: 09.11.2006, 12:13

velmi průměrné

Odpovědět na příspěvek

 

To je všechno?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 09.11.2006, 21:32

Jak ubohoučké. To zvládne i propadlý absolvent 1. obecné.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Petrovaradín Muž

Založeno: 10.11.2006, 18:18

šetřím slovy, ale hlupák má vždy co říct

Odpovědět na příspěvek

 

I myšlením, že?

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 11.11.2006, 13:47

SOUHLAS. :)

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Petrovaradín Muž

Založeno: 11.11.2006, 14:27

nakonec sme se dohodli

Odpovědět na příspěvek

 

Nemecko se zmensuje a starne

Autor: Odin Muž

Založeno: 07.11.2006, 18:29

Odpovědí: 12

Dnesni clanek v FAZ (faz.de): Pocet obyvatel v Nemecku klesne do roku 2050 z dnesnich 82,4 milionu na 69 az 74 milionu dle vyse pristehovani, tyto cisla prezentoval dnes Spolkovy statisticky urad. Tomuto trendu nelze zabranit: "Ani zvyseni porodnosti, dozivani se vyssiho veku ci vetsi pocet pristehovalcu vymirani obyvatelstva nezabrani". Pocita se s poctem pristehovalcu 100 - 200 tisic rocne.

Za to stredozemi zaziva baby-boom: Pocet obyvatel Turecka stoupne do roku 2050 z 68,3 na 97,8 milionu, Maroka z 29,1 na 47,1 milionu, Alzirska z 30,2 na 48,7 a Tunisu z 9,5 na 12,9 milionu. (Zdroj: faz.de, rubrika Grundkurs Demographie). Cim to asi bude?

Odpovědět na příspěvek

 

Není to feminismem!

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.11.2006, 19:24

Je to kvůli k- strategím, Zrzavému, skvrnám na slunci, vysokým příjmům, nedostatku žen v rozhodovacích pozicích, patriarchátním přežitkům, domácímu násilí a přeslazeným jogurtům!!!

Základ byl, je a bude: NENÍ to kvůli rozbíjení celé společnosti radikálními feministkami na německém Ministerstvu pro ženy!

Jasný?

:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

A proc ...

Autor: Odin Muž

Založeno: 08.11.2006, 21:11

... na zaklade regonalniho porovnani Nemci zjistili, ze teorie "vysoka zamestnost zen = vysoka porodnost" nesouhlasi? Na tu se odvolaval Ustavni soud v Kalsruhe. Je tomu totiz presne naopak... Zrovna tak nesouhlasi, pokud se rodina politika soustredi jen na zeny (oboje chteji feministky).

Jak to dopada? Nasledovne - i ten nejblbejsi chlap pochopi, ze:
1) Naklady na rodinu bude muset nest on a ze i lepsi danova trida jako manzel se mu nevyplati tak aby to vyrovnalo naklady.
2) Pri rozvodove kvote 50% je velka sance rozvodu a v tom pripade se dostane do danove tridy jako svobodny. Naklady ale zustanou a pravidlo 8/14 znamena, ze nebude platit jen alimenty na deti, ale i vyzivne na manzelku a sice manzelka nemusi vubec pracovat, nez je diteti 8 let a do 14 let jen na pul uvazku. Pokud si to neprodlouzi na zaklade lekarskeho ci psychiatrickeho posudku... A jestli rozvedeny muz uvidi deti a jak casto je ve hvezdach...
Do toho nikdo kdo je alepon trochu normal nejde.

Jaky to ma dopad na ekonomiku? Kdyz se Nemecko po nejakem tom roku po druhe svetove valce ekonomicky rozjelo, muselo importovat pracovni sily, jinak by bylo ztratilo vyhodu a nebylo by byvalo atraktivni pro podnikatele. Nedostatek pracovnich sil se projevoval dokonce tak, ze mensi podnikatele nabizeli ucnum, kteri pujdou k nim, jako darek moped apod. , aby jim je nesebraly velke firmy. Ty velke firmy presouvaji dnes svoji produkci tam, kde jsou nejen levne pracovni sily, ale kde je dostatek mladych pracovnich sil, pokud mozno nadbytek. Dal si to uz muzete domyslet...

Feministky pripravily svym detem a vnukum moc hezky darek ...

Odpovědět na příspěvek

 

Také jsem to četl:

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.11.2006, 07:33

jediná oblast v NSR, kde se rodí děti jsou katolické, rychle se rozvíjející Bavorsko a Badensko, kde ženský v klidu zůstanou s dětma doma a nevzrušujou se tím, že jim přitom uteče nějaká kariéra.

Mají taky normální vlády, které skutečně chápou význam spořádané rodiny a podporují ji. (Problém ale je, že tyhle země jsou dlouhodobě v defenzivě: sice jim to objektivně funguje, neustále se vzdalují zbytku Německa v blahobytu. Nemají ale šanci svůj uspěšný koncept implementovat na spolkové úrovni, protože tam platí zásadně ideologie a ta říká, naprosto bez důkazu, že nejvyšší porodnost bude, když nebudou vůbec žádné rodiny a všechny ženský budou chodit na 8 hodin do práce.
Jediný, co feministky na ministerstvu pro ženy chtějí od Bavorska, aby jim poukázalo víc peněz, když jim to tam tak funguje, aby jim to za jejich peníze mohly pořádně rozmlátit na padrď.
Ale to u nás funguje zrovna tak, že! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Nejasný

Autor: Olga Žena

Založeno: 09.11.2006, 18:11

Prosím pane jjj, vysvětlete mi to - proč ty neemancipované ženy v Turecku, Íránu, Alžírsku, Srí Lance nebo Chile mají porodnost taky pod hranicí reprodukce, když tam žádné radikální feministky ani neznají ?

Odpovědět na příspěvek

 

Porodností rozhodně ne.

Autor: Olga Žena

Založeno: 09.11.2006, 17:51

Tunisko má fertility rate 1,7, Alžírsko 1,8, Turecko 1,9, Írán 1,8. To znamená, že jsou všechny pod hranicí prosté reprodukce, což je 2,1.

To je opravdu tak těžké, podívat se do CIA Factbooku než začnu plácat pitomosti?

Odpovědět na příspěvek

 

Lzete !!! (jako tehdy s tim Islandem a genialnima islanskyma matematickama)

Autor: Odin Muž

Založeno: 09.11.2006, 21:54

Zdroj jsem uvedl (faz.de) a zdroj patri k solidnim novinam Nemecka.

Ale precteme si nasledujici zpravu:
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ - V Bruselu dne 16.3.2005: "Odhady týkající se Bulharska a Rumunska mluví o úbytku obyvatelstva (–21% a –11% do roku 2030), podobně jako odhady OSN pro Chorvatsko (–19%). Naopak obyvatelstvo Turecka by v období od roku 2005 do roku 2030 mělo zaznamenat početní nárůst o více než 19 milionů (+25%)."

Hm... ...stejne jako FAZ...

To je opravdu tak tezke, se objektivne informovat, nez nekomu nadavat po vzoru feministicko-bolsevickych slepic, ktere dnes nachazi v CR predevsim uplatneni u soudu a ve statni sprave? A v pracovni dobe nemaji asi co delat, protoze se pravidelne behem pracovni doby placaji za moje penize a penize jinych danovych poplatniku na inetu a jeste tyto danove poplatniky bezduvodne osocuji?
Danove poplatniky, kteri po vecerech v dobe pracovniho volna vyhledavaji objektivni informace, aby korigovali nesmysli a pitomosti statnich uredniku a predevsim urednic, ktere zaviraji oci pred realitou a vidi jen to, co se jim hodi?
Nebylo by lepsi, takove budizknicemu ve statni sprave a u soudu vystridat a nasadit tam normalni lidi? Treba i cikany, mozna to bude lepsi :)))

Odpovědět na příspěvek

 

Blahoslavení chudí duchem

Autor: Olga Žena

Založeno: 10.11.2006, 10:11

Total fertility rate Turecka se od roku 2000 pohybuje kolem reprodukční hranice, tj. 2,1 dítěte na ženu a v posledních letech je pod ní. Že Vám tato skutečnost nevyhovuje neznamená, že je nepravdivá.

Patrně Vám uchází rozdíl mezi početním nárůstem obyvatelstva a fertlitou. Jestli se počet obyvatel Turecka v příštích letech ještě zvedne, bude to proto, že odrodí už narozené mladé ženy a jejich rodiče ještě nestihnou zemřít. Ty mladé ženy už ale porodí méně jak 2 děti a počet obyvatel se i tam začne snižovat. To není žádný baby boom, to je jenom opožděné kopírování demografického modelu vyspělých zemí.

Pokud jde o ty osobní výpady, nevím, jste úplně mimo. Ve státních službách nepracuji, talže Vaše poplatnická kapsa může být úplně v klidu.

Odpovědět na příspěvek

 

Budte blahoslavena ...:)))

Autor: Odin Muž

Založeno: 11.11.2006, 03:13

Turecko ma 30 - 35 % obyvatelstva ve veku pod 15 let. Z toho duvodu je ta prognoza jina, nez pro zeme, kde struktura veku je uplne jina, jako v Nemecku.
Pokud se domnivate, ze vysoky prumerny vek obyvatelstva nema vliv na budoucnost zeme, tak jste asi jediny clovek na svete. Vas "Scheuklappenblick&q
uot; vas ovsem neopravnuje k tomu tvrdit o zbytku sveta, ze placaji pitomosti...:)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Nepoužívejte, odine, germanismy,

Autor: jjj Muž

Založeno: 11.11.2006, 11:26

neb většina čechů umí pouze trochu anglicky.
V češtině máme přece pro omezence tolik krásných přirovnání a výrazů!

(A pro namyšlené drzouny také tak! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

"Scheuklappenblick"...

Autor: Odin Muž

Založeno: 11.11.2006, 12:37

... je nemecke slovo, ktere se zklada ze slov "klapky na oci (pro kone)" a slova "pohled": Velmi krasne popisuje pristup osob, ktere vse vidi jenom v tom smeru, v kterem chteji vnimat okolni svet.
V extremnim pripade se pouziva vyraz "Scheuklappen und Brett vor Augen" - postrani klapky na oci se doplnuji vyrazem "a prkno pred ocima".
Doufam, ze tim ctenarum a pripadnym zajemcum obohatim znalosti nemciny, protoze tyto vyrazy by marne hledali v beznych online slovnicich - alespon v teto kombinaci.

Odpovědět na příspěvek

 

Alternativně k "Brett vor den Augen"

Autor: jjj Muž

Založeno: 11.11.2006, 21:07

může být užito i "Tomaten auf den Augen", tedy "rajčata na očích". Má to ten stejný význam :-)

Odpovědět na příspěvek

 

No vždyť jste jenom potvrdil

Autor: Olga Žena

Založeno: 20.11.2006, 17:40

moje slova. V Turecku teď mají ještě hodně mladých žen, takže počet obyvatel tam bude ještě nějakou chvíli růst, pak ale nabere stejný kurs, jako mají evropské země.

Budete tak hodný a řeknete konečně, kde je v Turecku, Maroku, Alžírsku a spol. ten Vámi tvrzený baby boom, když se ve všech těchto zemích míra porodnosti neustále snižuje? Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Pane jjj, Vy jste vážně

Autor: Olga Žena

Založeno: 08.11.2006, 16:17

Odpovědí: 13

jak Rádio Jerevan. Čekala jsem, že po těch neuvěřitelných záchodkových etudách mě už nic nepřekvapí, ale zase jste se překonal.

Za prvé, na r a K strategiích není nic "dříve naprosto nepřípustného". K-strategie jednoduše znamená preferenci menšího počtu kvalitnějších potomků, r-strategie naopak vysokou produkci potomstva bez nějaké zvláštní starosti o jeho přežití.

Za druhé, neargumentuje jimi žádný "virus růžového moru". Argumentuje jimi Honza Zrzavý a já (v tomto pořadí :-).

Za třetí, mor nezpůsobují viry, ale bakterie. Takže když už, tak "bakterie růžového moru", prosím.

Odpovědět na příspěvek

 

Nechte si své osobní kydy, Olgo,

Autor: jjj Muž

Založeno: 08.11.2006, 19:28

už jste fakt trapná!
Jestli chcete normálně věcně argumentovat, tak si poslužte, ale nesnažte si vylepšit své narušené ego invektivami.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 08.11.2006, 19:42

Nepopíráte doufám fakt, že za vyslovení názoru, notabene podepřeného výzkumy (označenými hned aktivisty za pavědecké), že mezi lidmi jsou etnika preferující r-strategie a etnika odkázaná na K-strategie byl Petr Bakalář označen aktivisty za rasistu a zločince.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Jarmila K. Žena

Založeno: 09.11.2006, 07:36

Takže r-strategie a k-strategie dokazují, že člověk se řídí geny jen velmi rámcově (pokud nechceme věřit, že existují dva rozdílné druhy lidí, kteří mají jiné geny), ale nejdůležitějším motorem jeho jednání jsou existující kulturní vlivy, kde se uplatňuje teorie her. Jednou se pan Zrzavý na NP tak zapletl do vlastních nesmyslů, že už pak radši ani nevylezl, aby objasnil panu Zvědavému, jak to s těmi geny vlastně je. To se mi stalo kdysi i s jeho kolegou biologem Mihulkou, že když jsem mu začala klást nepříjemné otázky, tak se již víckrát neozval, aby mi je vysvětlil. Prostě páni vědátoři sami nevědí, jak to vlastně je a klidně rozšiřují do světa lži a nesmysly jako kdysi v případě lživého sociálního darwinismu.

Odpovědět na příspěvek

 

To nebylo jen nevinné prohlášení ....

Autor: jjj Muž

Založeno: 09.11.2006, 07:43

Při jedné diskuzi loni v létě jsem se zeptal jeho otce, prof. Bakaláře, že jsem někde četl o r/K strategiích a jestli neví zdroj.
Řekl, že o tom někde něco četl, ale "nemůže si vzpomenout kde!"
----

Žijeme v době, kdy si ideopolicie trénuje na některých lidech, jak se dělají procesy za "nesprávné myšlení", tedy thoughtcrime. Aktuálně si vybrala "popírače holokaustu", ale těch skupin bude časem jistě víc. Orwell nás všechny zase zdraví!

Odpovědět na příspěvek

 

No nejspíš to prof. Bakalář četl

Autor: Olga Žena

Založeno: 09.11.2006, 16:22

ve skriptech. Je to úplně běžná součást výuky na vysokých školách (mrkněte třeba sem: http://ublg.lf2.cuni.cz/V
YUKA/DOC/Ekologie2003.doc
)

O cokoliv nepřípustného jde pouze ve Vaší fantazii.

Odpovědět na příspěvek

 

Vy se cítíte být

Autor: LV Muž

Založeno: 09.11.2006, 17:16

spíš Jindřichem Bobligem nebo Kryštofem Lautnerem?

Odpovědět na příspěvek

 

Protože nejsem zastáncem žádné ideologie,

Autor: jjj Muž

Založeno: 11.11.2006, 21:15

je to snadné, komu jsem podobnější .... :-)

Osvěžuju si "Ďábel ve Francii" od Feuchtwangera a on tam píše skvěle o lidech prostých a lidech s fantazií: ti s fantazií prožívají skutečné průšvihy mnohem snáze a skutečně radosti mnohem méně radostně, protože jejich imaginace jim před tou událostí v hlavě vytvořila mnohem větší problém nebo mnohem větší radost než je pak skutečnost schopná vytvořit.

Na druhou stranu některá zla jsou tak nebetyčná, že překonají i nejkreativnějšího fantastu. Nechme se překvapit!

Odpovědět na příspěvek

 

Poznáte se?

Autor: LV Muž

Založeno: 09.11.2006, 17:20

http://www.geocities.com/
unholysisters/kladivo.htm
l

Odpovědět na příspěvek

 

No a?

Autor: Olga Žena

Založeno: 09.11.2006, 16:15

Jak to proboha souvisí s tím, co jsem napsala? Kvůli tomu, že nějaký blbec na někoho podal trestní oznámení, přestanou být r-strategie a K-strategie relevantní? Trestní oznámení si může podat kdo chce na koho chce, klidně i Vy na mně.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 09.11.2006, 16:55

Jen Vás chci upozornit, že to trestní oznámení nepodal žádný "blbec" a to říkám i přes to, že ten člověk je feminista. A to, že pan Bakalář byl i kvůli tvrzením opírajícím se o r a K-strategie označován všeobecně za rasistu a jeho "Tabu" za novou bibli neonacistů, to nevyvrátíte. A to souvisí s tím Vaším příspěvkem, jak jste, jak je Vaším dobrým zvykem, jako obvykle "proboha" nepochopila.

Odpovědět na příspěvek

 

Nechápu to stále

Autor: Olga Žena

Založeno: 09.11.2006, 17:38

K strategie a r strategie jsou úplně neutrální pojmy. Bakalář je některými označován za rasistu proto, že tyto strategie připisuje určitým etnikům, pravděpodobně Romům (jenom tipuju, nic o tom nevím). To ale vůbec neznamená, že tyto strategie neexistují, nebo že mluvit o nich je závadné. Běžně se používají např. v ekologii.

Když o Vás Tonda řekne, že jste prase, budou ho mít všichni za hulváta. Ale neznamená to, že prase neexistuje nebo že je na něm něco závadného. A když bude jjj o vepřové šunce tvrdit, že je kuřecí, a já že vepřová, nebudete asi argumentovat, že vepřová nemůže být, protože Tonda je kvůli praseti za hulváta.

To je ale přesně to, co děláte s tím Bakalářem.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: Akademik Muž

Založeno: 10.11.2006, 09:30

Víte, celou dobu se tady bavíme o lidech a v této souvislosti o dalších fenoménech a ne o tom, jestli nějaký jev existuje nebo neexistuje, nebo jestli má vztah k fauně a flóře (což většinou feministky nepopírají, pokud je ve větě zvíře uvedeno až za ženou, že - jinak se obujou i do těch zvířat). Existenci podobných jevů právě ve vztahu k lidem vehementně popírá feminismus, genderismus a jim podobné levicové totalitní ideologie - a když se někdo odváží říci nahlas, že inkriminované jevy mají na lidstvo, nebo jeho část vliv, je hned označen za rasistu, fašistu nebo sexistu. A o tom to celé je - kdyby to tak nebylo. Zkuste na chvíli vystoupit z role děda Vševěda a konečně se podívejte kolem sebe - uvidíte věci, které v knížkách nevyčtete.

Odpovědět na příspěvek

 

No a?

Autor: Olga Žena

Založeno: 10.11.2006, 10:23

A mě tady maskulinisti zase zhruba dvakrát týdně označují za feminacistku. Takové nálepky přece vůbec nic nevypovídají o podstatě věci. Já aplikaci oné teorie na lidi nepopírám, Vy ani jjj taky ne, tak nechápu, proč se nebavíme o ní, ale o tom, že někdo jiný s ní nesouhlasí.

Odpovědět na příspěvek

 

A to není všechno:

Autor: jjj Muž

Založeno: 11.11.2006, 11:37

Odpovědí: 0

z takto neperspektivních evropských oblastí jako Česká republika (prognóza pro nás je kvůli české neschopnosti udělat cokoliv prodětského během 30 let ještě HORŠÍ než pro staré západoevropské země) či Německo, se masově odlévá a ještě masověji odlévati bude veškeré chytřejší obyvatelstvo.

Loni opustilo NSR 150.000 Němců, tedy VÍCE, než bylo všech cizinců-imigrantů dohromady. A převážně to byli buď vysokoškoláci nebo machři v nějakém oboru.

Odpovědět na příspěvek

 

Autor: mizhu Muž

Založeno: 12.11.2006, 11:58

Odpovědí: 0

...a ty mooor ho! hoj mor ho, detvo mojho rodu!
LOL! kamo. ser na to, ty uz radsej nepis nic, kasli na to nema to zmysel, lebo mas pred ocami tak zahmlene, ze si vidlickou miesto do ust susto das, oko vypichnes nacisto!

Odpovědět na příspěvek

 

to co

Autor: Erik Muž

Založeno: 25.11.2006, 14:29

Odpovědí: 0

nedokazu zmekcily biely Europania, napravia farebny pristahovalci ktori sa zo ziadnym feminizmom natahovat nebudu. Izrael sko rci neskor padne, a potom arabske vplyvy prevladnu v celej Europe. Skuste sa niekedy poprechadzat uz dnes po Parizi abo Londyne.
Zapiste si tieto slova, a o 30rokov sa k nim vratte..

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.