Doporučujeme


24. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

„POHLAVÍ JE ČIRÁ FANTAZIE"

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií.

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií. Publicista Arne Hoffmann o "gender mainstreamingu"*.

Pane Hoffmanne, „gender mainstreaming", pod tím si člověk představí podvědomě něco jako podpora žen.
Hoffmann: To je velikánský omyl. Gender mainstreaming je miliardový program - v posledních letech stál daňové poplatníky 1,1 miliardy Euro - s opovážlivým cílem vytvořit „nového člověka". Nejde totiž o jednoduchou pozitivní diskriminaci ženského pohlaví, nýbrž o to, etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje a že je smysluplné, se do toho jak vměšovat tak to i řídit. Zatímco klasickému feminismu "postačovalo" hanění všeho mužského, jde nyní o to, objasnit mužům a nejlépe již malým chlapcům, že jejich sebechápání jako muži je pouhá klamná představa. Přitom se má provádět pod tlakem státu gigantická ideologická převýchova. To není nic jiného než totalita.

Totalita?
Hoffmann: Průkopníci tohoto megaprojektu, jako ku příkladu berlínský poradní, vzdělávací a výzkumný institut Dissens e.V., který je financován spolkovou vládou, zemí Berlín a Evropskou unií, traktuje žáky-chlapce během projektových týdnů tak absurdními a ničivými poučkami jako: Vy si svou chlapeckost a mužnost pouze namlouváte a "máte přitom ve skutečnosti vagínu". Brémský sociolog Gerhard Amendt konstatuje trefně, že Dissens má zjevně za úkol „ničit identitu". Amendt to hodnotí slovy: „Kdo ničí osobnosti, ničí tím lidi... Zničení nebo zmatení vlastní identity vede k patologickým stavům, kterými člověk trpí a které ho desorientují." To vše se implementuje u nás s pomocí systému zarytých kádrů, "pověřenkyň", např. "pověřenkyně pro rovné šance" jak nedávno výstižně popsal na stránkách FAZ** Volker Zastrow. Totalitní aspekt gender mainstreamingu již ale mnohem dříve popsal profesor sociologie Michael Bock. Typické je, že jeho analýza byla z internetových stránek univerzity Johannes-Gutenberga rychle stažena.

Kde končí právě klasické vyrovnávání šancí? A kde začíná „gender mainstreaming"?
Hoffmann: Váš dotaz implikuje, že ideologický projekt „vyrovnání šancí" je neškodný. Z toho důvodu bych chtěl hned úvodem připomenout, že také tento plán odporuje liberálnímu a svobodnému myšlení. Gender mainstreaming znamená pouze umocnění tohoto konceptu až k monstróznosti. Nyní se má u každého jednotlivého společenského detailu přešetřit, jak výhodný je pro ženy. Ve světle tohoto totálního celospolečenského přístupu, se jeví skoro jako maličkost, že prodávání gender mainstreamingu jako jiného druhu podpory žen, je jen podvodný obal. Genderová badatelka Sabine Hark, socioložka na universitě Potsdam, byla aspoň tak upřímná, že vysvětlila otevřeně, že gender mainstreaming má „zpochybnit výhody mužů jako sociální skupiny".
„Výhody" jako branná povinnost, o sedm roků kratší život, valná většina mezi sebevrahy, mezi mrtvými po konzumu drog, mezi bezdomovci a nezaměstnanými, mezi lidmi s nízkým vzděláním a mnohými dalšími aspekty, které jsou - a to je nápadné - v gender mainstreamingu zásadně neviditelné.

V roce 2001 jste zveřejnil vědeckou práci o našem politicky korektním obrazu mužů a žen s provokativním titulem "Jsou ženy lepší lidé?". Existuje nějaká spojitost mezi tendencemi, které tam popisujete a "gender mainstreamingem"?
Hoffmann: Vysvětlil jsem tam, jak se z feminismu jako smysluplné emancipace ženy a hnutí za rovnoprávnost vyvinulo postupně „sametové totalitní hnutí". Kniha zkoumá také, jak vznikl obraz "muže-nepřítele" a jak dalece se vzdala média, jako čtvrtá moc ve státě, své strážní role. A to především proto, že mnozí levicoví novináři chápali sami sebe jako advokáty „žen" v boji proti patriarchálnímu státu a neviděli přitom, jak dalece je feministická ideologie se státem už dávno propojená. Gender mainstreaming je jen logickým výsledkem tohoto vývoje. Na to se dostanu v mé následující práci „Mužské zemětřesení".

„Gender mainstreaming" není politický projekt nějakých okrajových levicových sociologů a politiků od Zelených, nýbrž oficiální společensko-politický cíl spolkové vlády, vedené křesťanskou CDU, jak si každý může přečíst na stránkách Spolkového ministerstva pro rodinu a ženy www.gender-mainstreaming.net.
Hoffmann: Gender mainstreaming nese nálepku „výhodný pro ženy" a žádný politik, ať už je z kterékoliv strany, si prostě nemůže dovolit postavit se proti takto označené akci. Politici všech stran se snaží přetrumfnout, čeho všeho pro ženy dosáhli - a jen málokterý tím, čeho chce dosáhnout pro muže. Feministická ideologie se rozbujela již ve všech politických stranách stejnou měrou. A totéž platí pro sdělovací prostředky: v ostatních věcech obvyklá veřejno-právní vyváženost u tohoto tématu neexistuje. S akademickým výzkumem se to má podobně: funguje 100 kateder pro výzkum žen, ale ani jediná pro výzkum mužů. Politika pro muže se de facto nekoná. Genderová politika je brána zcela samozřejmě jako politika pro ženy. Ostatně i zde se ukazuje ten totalitní aspekt: téměř zcela schází jakákoliv opozice.

Na internetových stránkách Spolkového ministerstva pro rodinu vypadá „gender mainstreaming" neškodně. Píše se tam, že neexistuje žádná „skutečnost nezávislá na pohlaví". „Gender mainstreaming" to má zohlednit a vyjít vstříc potřebám obou pohlaví. To zní velice pozitivně: jako by se role obou pohlaví měla posilovat.
Hoffmann: A přitom se jedná o přesný opak: totiž, jak již řečeno, jde o zrušení identity pohlaví, zejména toho mužského. Nebo mi jmenujte jedno jediné "gender mainstreamingové" opatření, které by vycházelo vstříc mužskému pohlaví. Bruno Köhler, z malé, ale angažované skupiny MANNdat, ukazuje na internetových stránkách v detailní 30ti bodové analýze, že vše mužské je prostě záměrně zcela potlačeno. Např.: zpráva o zdraví žen ano, zpráva o zdraví mužů ne. To je vládní politika už všech politických stran.
Což nijak neudivuje: Spolkové ministerstvo pro rodinu a ženy je zásadně ženské ministerstvo, nezávisle na politické straně: „Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež". Že se v jeho jménu nevyskytují muži není žádná náhoda.

Proč není na stránkách ministerstva pro rodinu vysvětlena skutečná podstata „gender mainstreamingu"?
Hoffmann: Kdyby se připustila veřejná debata o zavedení gender mainstreamingu se všemi pro a proti, zaveden by nebyl. Ženské ministerstvo zde provádí čistý lobbying. Feministky mají velice silnou lobby, muži nemají žádnou. Ale je to dáno také pragmatickými úvahami: Potřebujeme více žen ve světě práce, především v kvalifikovaných pozicích, a to už proto, že nyní přicházejí ročníky s malou porodností. Jen nemnohé ženy se ale dají zapřáhnout do 70ti hodinového pracovního týdne - na rozdíl od mužů. A proto jsou hýčkány ze všech stran. A přitom se zcela přehlíží, že se stále více a více mužů vytrácí z pracovního života a tedy by se mělo něco udělat i pro toto pohlaví.

Rodinná politika, kterou už i týdeník „Die Zeit" označuje jako „feministickou". Všeobecný zákon o rovnosti šancí, dříve nazývaný antidiskriminační zákon, jako oblíbený projekt Zelených. A teď „gender mainstreaming". Co se to děje s občanskými stranami jako CDU?
Hoffmann: Člověk si musí bohužel přiznat, že křesťanská CDU při obraně naší společenské svobody úplně selhala. CDU se dá vodit levicovými ideology za nos sem tam po manéži. Z toho důvodu ji také profesor Amendt vyzval, aby vysvětlila, zda cíle, které se snaží ve veřejné správě dosáhnout, skutečně „odpovídají jejímu chápání o budoucích vztazích mezi muži a ženami". Někdy se dokonce i blýskne na lepší časy: tak se dal nedávno slyšet poslanec Evropského parlamentu za CDU Daniel Caspary, že v dotační politice panuje nerovnováha vůči mužům. Když jsem ho poté požádal u interview, odmítl to. Z formulace jeho odmítnutí jsem získal pevný dojem, že má strach, dostat se již pro prosté interview pod palbu feministických zájmových skupin.

Jak bude vypadat společnost, která bude upravena v souladu s „gender mainstreamingem"?
Hoffmann: Gender mainstreaming není jediný faktor, který má vliv na naši společnost. Jakmile by se vyskytlo nějaké masivní ohrožení jako hospodářská krize, válka, terorismus nebo přírodní katastrofa, stálo by mužství opět vysoko v kursu. Hasiči, kteří riskovali po 11. září 2001 u World Trade Center svůj život, byli téměř všichni muži. Jen tak, zcela bez emocionální inteligence, sociálních dovedností a ženského síťového myšlení. - Ale sarkasmus stranou: také bez katastrof jsme my, lidé, přece poučitelní. V říjnu minulého roku změnila na příklad Světová banka svou dotační politiku ve prospěch mužů. Podnětem pro to byla nová studie s titulem „The Other Half of Gender", podle níž nemůže být dosaženo rovnosti pohlaví bez zohlednění mužů. Dualistický přístup „žena jako oběť, muž jako problém", který dominoval v posledních desetiletích všem diskuzím, musí být překonán. Ještě stále jsou s pojmem „gender" myšleny výhradně ženy. Doufám jen, že jednou přijdou tyto poznatky i do Německa.

Jakou budoucnost má v „gender mainstreamingové" společnosti muž - tedy pardon, biologicky mužský občan s Y-chromosomem?
Hoffmann: Bude pokračovat vývoj, který se rýsuje již několik posledních let. Muži se budou masivně stahovat z pracovního trhu, budou se stahovat z partnerského trhu, budou se uchylovat do virtuálních světů. Sem tam popadne některého amok. Což „ideoložkám" jen opět dokáže, jak je mužství zlé a že je ho třeba vymýtit. Tento vývoj není přirozeně výhradně důsledkem gender mainstreamingu, ten je jen součástí problému.

Mnozí občané to považují za přehnané, když někdo varuje, že Německá spolková republika by se mohla stát „výchovnou diktaturou light".
Hoffmann: Ale my přece už máme „výchovnou diktaturu light"! Mluvil jste už někdy s učiteli, řediteli škol a dalšími zaměstnanci veřejného sektoru o moci, kterou mají pověřenkyně pro rovné příležitosti? Každý si z těchto žen sice utahuje, ale každý také ví, že ona má ve sporných otázkách vždy poslední slovo. A jakmile byste o tom chtěl diskutovat, jste okamžitě nepřítel žen. Kdo se postaví proti feministické ideologii, musí počítat se sankcemi jako krácením dotací, úbytkem státních zakázek a jinými "tresty".

Ve Vídni probíhá právě PR kampaň k „gender mainstreamingu". Tabulky se známými piktogramy osůbek budou nahrazeny takovými, které mají jednoznačně ženské rysy.
Hoffmann: Vlastně maskuje ta kampaň opět především to, o co jde ve skutečnosti: zrušení (mužské) pohlavní identity. Tváří se jako dosud známé "vyrovnání šancí". My všichni známe štítek „nouzový východ": bezpohlavní postavička běží ke dveřím. Nyní dostane vysoké podpatky a dlouhé vlasy, aby bylo patrné pohlaví. Absurdní! K avizovanému rušení specifických pohlavních rolí se zavádějí piktogramy, které pracují se signály a klišé pro pohlaví specifickými. Podobný blud máme i u nás, vzpomeňte si na postavičky na semaforech ve městech jako Zwickau nebo Drážďany. Tam se za velkého potlesku pověřenkyň pro rovné příležitosti zaváděly ženské postavičky jako protipól postaviček z dob DDR. Ministryně sociálních věcí Helma Orosz, členka CDU, chválila projekt a tvrdila, že tím se ukazuje, že i ženy jsou schopné vykonávat řídící funkce. Do takových věcí tečou teď peníze pro obnovu nových spolkových zemí.

Co může jednotlivec vlastně ještě dělat?
Hoffmann: Může se spojit s dalšími lidmi, kteří rozpoznali tento problém, jako těmi od MANNdat a bránit se pomocí lobbyistické práce. V prosinci minulého roku byla založena dokonce i mužská politická strana, protože potřeby plné poloviny obyvatelstva jednoduše nejsou politickými stranami vůbec zohledněny. Tady je třeba udělat ještě hodně práce.

Poznámky
* „Gender mainstreaming": Základní koncept gender mainstreamingu pochází z „lesbického hnutí". Konstrukce „sociálně naučené" pohlavní identity (anglicky: „gender") je stavěna proti biologickému pohlaví (anglicky: „sex"), s úmyslem, popírat pohlaví biologické. Příčinu pro toto myšlení vidí sociologové v přání „okrajových sexuálních skupin, osvobodit se od tlaku své úchylky". Tím je gender mainstreaming podrobováním pohlavní identity lidí normálních pod pohlavní identitu okrajových skupin.

** FAZ - Frakfurter Allgemeine Zeitung, největší německý nebulvární deník s nákladem cca. 800.000 výtisků denně

Arne Hoffmann: Publicista a vědec se zabývá v různých knihách fenoménem politického normování společnosti. 2001 vyšla jeho studie k tématu feminismu: „Jsou ženy lepší lidé?". Hoffmann, narozený 1969 ve Wiesbadenu, patří mimo to k nejznámějším mluvčím mužského hnutí v Německu. Každý měsíc vychází v Liberálním časopise jeho sloupek „Feminismus nebo svoboda".
MANNdat e.V. : „pohlavně-politická iniciativa". MANNdat je jednou z mála mužských organizací v Německu. Jejím cílem je „odstranění zákonného znevýhodnění a veřejné diskriminace mužů". Kontakt: Senefelderstraße 71B, 70176 Stuttgart, telefon: 0 62 33/ 239 00 43, Internet: www.manndat.de
Z němčiny přeložil: jjj


Zdroj: © JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co. 03/07 12. leden 2007

Přečtení článku: 1296876x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Echte Rechte

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 08:41

Odpovědí: 27

Začínám mít guláš v tom, co je gender mainstreaming (zda je cílem mít v patrnosti dopad toho kterého rozhodnutí na muže a ženy nebo zda máme být předěláni na hermafrodity), ani nevím, zda má být článek hyperbolickou polemikou nebo textem, který má v úmyslu přinášet objektivní tvrdá data.

Možná ale stojí za to mít na vědomí směřování Neue Freiheit, v německé wikipedii je následující:
Die Junge Freiheit ist eine überregionale, deutsche Wochenzeitung für Politik und Kultur aus Berlin, die sich als unabhängiges, rechtskonservatives Medium bezeichnet. Verschiedene Politologen bezeichnen das Blatt als Sprachrohr der Neuen Rechten, das eine Scharnierfunktion zwischen demokratischem Konservativismus und extremer Rechte einnehme.

Tzn. možná je k tomu třeba přistupovat asi jako k článkům Občanského institutu apod.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 10:33

ŽE v tom máme guláš my, je celkem pochopitelné. Smutné je, že v tom má guláš autor a "vědec" Hoffmann. Už jsem to tu psala asi čtyřikrát, ale pan jjj je proti věcným argumentů zcela imunní: v pojmu "gender mainstreaming" neznamená slovo gender onen sociální konstrukt, ale jednoduše pohlaví.

Všimněte si, že Hoffmann se nijak nedokázal vyrovnat s argumentem, že podle všech výkladových slovníků i stránek Spolkového ministerstva pro rodinu má gM naopak zohledňovat, že mezi pohlavími jsou rozdíly a má vycházet vstříc jejich odlišným potřebám. Prostě řekl, že jde o mlžení.

Stejně tak mu nedochází, že pokud se ve vídeňské kampani GM zviditelňuje tak, že se piktogramy s panáčky nahradily piktogramy s panenkami - tak se tím více či méně vtipně poukazuje na to, že pohlaví jsou DVĚ, nikoliv jedno. Že bereme za normální, když piktogramický panáček zastupuje i ženy, ale naopak to neplatí. Což je přesný opak jeho tvrzení, že GM chce "etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Echte Rechte

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:33

No - o veškeré nuance výdobytků feminizmu a výmyslů zrádné Evropské unie a socialistů se zas tak do podrobností nezajímám, ale už s ohledem na zdroj informace věřím spíše Vám - alespoň jsem to vždy chápal zhruba tak, jak to vykládáte Vy.
Možná jsem měl položit otázku tak, zda jde o hyperbolickou polemiku, tvrdá data nebo tvrdé dezinformace..

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Echte Rechte

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 12:57

S tou definicí gender mainstreamingu máte asi pravdu, ale v tom rozhovoru imho jde především o to, co všechno se v praxi pod pláštíkem toho tzv. gender mainstreamingu (ev. tzv. "rovných šancí" apod.)prosazuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 13:37

Elie, možná že se nějaké přiblblé programy o téměř úplné stejnosti mužů a žen opravdu z evropských peněz financují. Dost bych tomu věřila, EU je v těchto věcech dost neuvěřitelná. Ale rozhodně nevěřím, že se tak děje "pod pláštíkem gender mainstreamingu".
GM totiž vychází z přesně opačné myšlenky, z toho, že obě pohlaví se liší a k těmto rozdílům je třeba přihlížet.

Kdyby šlo o pláštík rovných šancí, to už bych dokázala vzít. Tenhle pan autor - který se vydává za odborníka - ale tvrdošíjně hovoří výhradně o GM. Využívá toho, že běžný člověk se v sociálněvědním a úřednickém ptydepe moc nevyzná, lstivě směšuje termín gender ve smyslu sociálního pohlaví a GM a vědomě lže, že EU financuje miliardový projekt, jehož hlavním cílem je vytvořit nového člověka a smazat rozdíly mezi pohlavími. Tomu se říká demagogie a takový člověk i jeho informace automatický ztrácí důvěryhodnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:56

Nejsem žádný expert na gender mainstreamig a připouštím, že z můžete mít pravdu v tom, že GM (tak jak je definován v různých úředních dokumentech) nesměřuje k smazání rozdílů mezi pohlavími. Je tedy možné, že autor nesprávně používá pojmy (i když je taky IMHO docela možné, že z praktického hlediska může mít pravdu - tedy, že se v praxi opravdu prosazuje něco co s definicí GM nemá nic společného, ale úředníci tomu tak říkají - nevím).

Každopádně za podstatné považuji to, co sama připouštíte: "možná že se nějaké přiblblé programy o téměř úplné stejnosti mužů a žen opravdu z evropských peněz financují. Dost bych tomu věřila, EU je v těchto věcech dost neuvěřitelná....Kdyby šlo o pláštík rovných šancí, to už bych dokázala vzít.". Není až tak důležité, jak se to nazývá (ostatně dnes už se asi málokdo dokáže orientovat ve všech těch gender studies, gender mainstreamingu, pozitivních akcích, rovných šancích, rovném postavení, genderově neutrálních opatřeních, stereotypech, konstruktech atd.), ale důležité je, že se to děje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 14:17

A odkud víte, že se to opravdu děje? Že EU tlačí miliardy do propagace myšlenky o neexistenci biologicky determinovaného pohlaví? Že jsem tak smělá? Nakukal Vám to člověk, který prokazatelně lže. A Vy mu chcete věřit jenom proto, že jeho slova zapadají do Vašich představ.

Což je celkem pochopitelné, ale je to přesný opak kritického myšlení.

PS: Jerome K. Jerome v Třech mužích ve člunu popisuje, jak se to má s fenoménem "starého bodrého muže, co umí předpovídat počasí". Jste se slečnou na výletě u moře, jdete na dlouhou procházku a potkáte starého rybáře. Zapředete s ním rozhovor a dostanete se k počasí (jste Angličani, tak je to hned). Když stařeček řekne "Ďjó, panáčku, ty mraky, ty se vyberou, nebojte. Pršet nebude, na to dám krk", tak Vám udělá radost a i když pak celý den když leje jako z konve, vděčně na něj vzpomínáte, protože Vám řekl, co jste chtěl slyšet. Když poví: "Mladej, je to špatný, bude pršet, dejte na mě", tak i když se přesně strefí, tiše ho proklínáte a jste přesvědčení, že ten déšť svými řečmi nejspíš přivolal, dědek jedna.

Myslím, že to vystihl přesně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:26

Nemám čas ani chuť nic vyhledávat, ale vy sama to přece připouštíte. Cituji ještě jednou: "možná že se nějaké přiblblé programy o téměř úplné stejnosti mužů a žen opravdu z evropských peněz financují. Dost bych tomu věřila, EU je v těchto věcech dost neuvěřitelná" A prosím, nechytejte mě za slovo s tím, že jste pouze řekla, že byste tomu dost věřila...

BTW teď trošku z jiného soudku: jsou podle vašeho názoru z evropských peněz financovány programy, které by se daly označit jako pozitivní diskriminace žen? Ještě bych dodal, že právě tohle považuji za hlavní problém (pokud se to děje), já sám také příliš nevěřím tomu, že by do propagace myšlenky o neexistenci biologicky determinovaného pohlaví směřovaly nějak enormní sumy (čímž neříkám, že tam vůbec žádné peníze nesměřují).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 14:50

Já Vás nechci chytat za slovo. Ale opravdu jsem řekla jenom tolik, že pár přiblbých programů financováno být může. EU je opravdu schopno vrazit peníze i do voloviny, když mu ukážete hezky zpracovaný projekt. To je ale dost odlišná situace, než tvrdí autor - že zrušení pohlaví je mohutná, cílená a miliardami dotovaná akce a že touto akcí je GM, ke kterému se hlásí oficiální dokumenty, nemyslíte?

Jestli EU financuje programy, které by se daly označit jako pozitivní diskriminace žen, opravdu nevím. Dovolím si jen říci, že bych se tomu nedivila. Tedy, abychom se dobře chápali, nedivila bych se tomu, pokud tou pozitivní diskriminací myslíte akce, které jsou cíleny pouze nebo hlavně na ženy a na zvýšení jejich kompetence v určité oblasti. Existují totiž takové, ve kterých byly ženy donedávna ne vlastní vinou zaostalejší - uvědomte si, že členem EU jsou už i státy jako Řecko nebo Rumunsko - a dovedu si představit, že EU se snaží jim pomoci. Tak jako pomáhá jiným handicapovaným skupinám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:07

Připadá mi, že se víceméně shodneme - jak jsem již napsal, taky nevěřím tomu, že by EU cpala miliardy do zrušení pohlaví. Nicméně považuji za špatné i to, pokud se do takových programů vůbec cpou nějaké peníze :-/. Každopádně bych řekl, že se autor dopustil chyby, když veškeré aktivity, které nějak souvisejí s feminismem (jak se zdá) hodil do jednoho pytle, který nepřesně označil nálepkou "gender mainstreaming". Nicméně tuto chybu bych nepovažoval za nijak zvlášť závažnou (viz můj 24.01.2007, 13:56)

Ad pozitivní diskriminace: považuji za špatné dělit programy podpory dle pohlaví, pokud to nemá vyloženě nějaký racionální důvod (související např. s těhotenstvím nebo něčím jiným co se vztahuje výlučně k jednomu pohlaví). To, že v některé oblasti nejsou ženy zastoupeny tak silně jako muži (věda, podnikání apod.) ještě nepovažuji za důvod pro existenci programů, které budou odepřeny mužům nacházejícím se ve stejné situaci jako účastnice takových programů. Ale to už by asi bylo na jinou debatu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:21

Ano, na tom co říkáte, je mnoho rozumného. Nesouhlasím snad jen s tím, že autorova chyba není nijak závažná. Já ji naopak považuji za naprosto fatální.

Hlavní myšlenkou celého článku je, že EU se rozhola oficálně prosadit myšlenku, že pohlaví a sexuální orientace jsou dány pouze sociálně. Což je fakt zrůdná představa, protože každý normální člověk ví, že tomu tak není. Jenže tahle hlavní myšlenka není pravdivá - a proto je celý článek zcestný.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:33

"Jenže tahle hlavní myšlenka není pravdivá - a proto je celý článek zcestný." Já bych tak kategorický nebyl, navzdory té chybě lze (imho) v článku najít docela zajímavé informace (pokud jsou pravdivé). Ale to je věc názoru...

"Hlavní myšlenkou celého článku je, že EU se rozhola oficálně prosadit myšlenku, že pohlaví a sexuální orientace jsou dány pouze sociálně. Což je fakt zrůdná představa, protože každý normální člověk ví, že tomu tak není." - jsem rád, že to říkáte. Bohužel mám pocit, že právě takové názory někdy zaznívají z nejrůznějších gender studies...což potom může vést k chybné interpretaci nejrůznějších termínů souvisejích z fem. hnutím - např. jestliže GENDER studies tvrdí výše uvedené --> GENDER mainstreaming = to chce realizovat v praxi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:55

Díky za zajímavou diskuzi. :-)

Chci jen podotknout 2 věci:
1) to, že v ČR do gender mainstreaming netečou zatím miliardy neznamená, že tomu tak není v Německu, potažmo v EU. GM je v NSR gigantická mašina, kdy se opravdu - dle nařízení vlády - dělají GM-audity na úplně všechno, včetně např. pravidel chování pro národní parky, ...

2) Nezohlednili jste při své úvaze jeden fakt, který ve článku má zásadní význam. NEEXISTUJE jedno jediné GM-opatření pro muže. Veškeré výzkumy, opatření a výdaje jsou zásadně pouze pro ženy. A právě to dělá z oficiální deklarace GM jako zohledňování obou pohlaví silně nepravděpodobnou záležitost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Echte Rechte

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:17

Podle vákladových slovníků etc ? slyšela jste už někdy dvojici slov De iure a De facto ? a chápete rozdíl mezi nimi ?
De iure (tedy podle toho co je psáno v tšch vašich definicích a výkladových slovnících :o) ) je gender o respektu rozdílů). Ale je to nenom psáno aby to blbě nevypadalo.

Jak je to "De facto" stačí zacitovat : institut Dissens e.V., který je financován spolkovou vládou, zemí Berlín a Evropskou unií, traktuje žáky-chlapce během projektových týdnů tak absurdními a ničivými poučkami jako: Vy si svou chlapeckost a mužnost pouze namlouváte a "máte přitom ve skutečnosti vagínu".

Promiňte ale já s tomhle žádný RESPEKT rozdílů a odlišností muže a ženy nevidím. Vy ano ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:46

NTPT, Vy jste ten člověk, co tvrdil, že SARA je ten dokument od APOC, který se o ní ve skutečnosti jenom dvakrát letmo zmiňoval, že? A vyvozoval z toho dalekosáhlé závěry. Nu, pak mě nepřekvapuje, že podobně tápete i tady. (Mimochodem, strávila jsem nad tím dokumentem asi 1,5 hodiny, abych ho pročetla a opravila Vaše mylná tvrzení. Slušný člověk by řekl aspoň "Bů".)

Nejde o rozdíl mezi slovníkovým a faktickým významen pojmu "gender". Zkusím to zopakovat ještě jednou: gender je slovo, které má více různých významů. "Gender" v sociálněvědním výnamu znamená vlastnosti, chování, očekávání, které společnost spojuje s mužem nebo ženou. V obecném významu slova ale "gender" znamená prostě pohlaví, mužské a ženské.

Gender mainstreaming je postup, podle kterého je třeba, aby se o lidech uvažovalo ne jako o jednolité skupině, ale zvlášť o mužích a o ženách. Protože dopady různých opatření a rozhodnutí se mohou u žen a u mužů projevovat různě. TOHLE je ten GM, o kterém mluví dokumenty EU a OSN, který chce EU prosazovat a do kterého rve peníze. Nemusíte s ním souhlasit, ale v žádném případě nejde o nic zrůdného, o žádnou převýchovu mužů a negaci rozdílů mezi pohlavími.

Autor článku ale mylně tvrdí, že GM je něco jiného - že EU oficiálně prosazuje a financuje postup, jehož cílem je "etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje". Mylně vychází z předpokladu, že pojem "gender" ve slově GM neznamená muže a ženy, ale znamená "gender" jakožto sociální konstrukt (tedy něco, co si můžeme zvolit). A dochází tak ke zcela zcestným závěrům o cílech a poslání GM.

Na tom nic nemění fakt, že v nějakém německém institutu běží program, v jehož rámci chlapečkům tvrdí, že mají vagínu, ani to, že tuhle hrůzu financuje EU. Ten program nemá s GM nic společného, kapišto?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:56

Neumím li se přesvědčivě vypořádat s argumentem napadnu hned v první větě oponenta k čemuž se cokoliv se hodí jako záminka, viďte...

A ad naši nedořešenou diskuzi pod jedním článkem : Nepovažoval jsem za nutné odpovídat dál na něco kde jste sice patrně měla pravdu, ale ve zbytku uvádíte tolik demagogických argumentů a dokonce překrucujete smysl i vět a dokonce odstavců citovaného textu :-//. Nezlobte se, ale diskuze s člověkem který udělá *tohle* je nemožná, neb je to stráta času. Zbytek na téma SARA by byl spíše k diskuzi pod onen zminovaný článek - až ovšem seženu další podklady. On vůbec fenomén SARA dotazníku a humbuku kolem vykázání si zaslouží delší zpracování


A nyní k obsahu článku tohoto, především k vaší reakci: Připomíná mi svatého Petra. Než kohout zakokrhá třikráte mne zapřeš. Vy jste totiž právě zapřela veškeré feministické paradigma co se genderu týká. Podle femininistek totiž právě gender JE sociální konstrukt a je odlišný od biologického pohlaví - viz Wikipedia

"
Termín gender (z angličtiny, vyslov džendr) se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Se stejným významem bývá někdy užíván český výraz rod. Pojem se začal užívat ve společenských vědách v druhé polovině 20. století v rámci feministického paradigmatu.

Gender je sociální konstrukt. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Tyto rozdíly nejsou univerzální, v různých společnostech a v různých dobách se významně liší."

Ale protože wikipedii nemusíte věřit, zašel jsem si ne ke kováříčkovi ale přímo ke kováři. http://www.feminismus.cz/
slovnicek.shtml

"
Gender
[vyslov džendr] Sociální konstrukt, který vyjadřuje, že vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, působení gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži a ženami. "

Vaše tvrzení, že GENDER není sociální konstrukt je tedy vedle jak ta jedle, ale i buk, smrk a vůbec půlka lesa.

A pro názornost: Feministky si vymyslí teorii, že biologické rozdíly mezi pohlavími neexistují, veškeré rozdíly jsou jen dány společností a výchovou, pojem pohlaví nahradí sociálním konstruktem GENDER a usilují o setření veškerých společenských i kulturních rozdílů mezi pohlavími. ( se všemi negativními důsledky a nelogičnostmi, které jste tomuto postoji zcela správně přiřadila ), v rámci svého politického vlivu pak tento tzv genderově "korektní" přístup prosazují kde mohou až najednou vyplave na povrch a do praxe jejich "gender mainstreaming" kde podle Vás pojem "gender" najednou mávnutím kouzelného proutku přestal sociálním konstruktem býti, a najednou zohledňuje a respektuje rozdíly mezi pohlavími. Ehm, překrásný veletoč.... ??????

Olgo jste vůbec schopna konzistence svého myšlení a úvah ? A nebo jen prostě s principu nesouhlasíte za každou cenu s kýmkoliv kdo je chlap, tedy se u vás projevuje mysoandrie a tomu podřizujete veškeré svoje vnímání a argumentaci ?

A onen "vaginopravecký"
; institut má s GM společného právě to, že je PLACEN z fondů které prosadily různé genderorganizace a feministky, o přidělení peněz z EU se postaraly velmi pravděpodobně právě tyto organizace a granty a fondy jimi vytvořené a prosazené. A v neposlední řadě, vychovávají chlapce přesně podle feministického - genderového paradigmatu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Echte Rechte

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 18:03

NTPT, a jste kozistentního nebo asopň vůbec nějakého myšlení schopen Vy?

Celý Váš poslední komentář vychází z předpokladu, že gender podle mě není sociální konstrukt. Přitom jsem naprosto jasně řekla, že gender sociální konstrukt JE. Napsala jsem: "Gender" v sociálněvědním výnamu znamená vlastnosti, chování, očekávání, které společnost spojuje s mužem nebo ženou. "Společnost spojuje" znamená "společnost konstruuje", milý NTPT. "Gender" v sociálněvědním smyslu slova je tedy společenský konstrukt mimo jakoukoliv pochybnost a jediná nejasnost je v tom, jak jste přišel na to, že tvrdím opak.

(Mýlíte se ovšem, že podle feministek existuje POUZE tento konstrukt. Ony jen tvrdí, že sex=biologické pohlaví a gender=sociální pohlaví existují VEDLE SEBE a mnoho z toho, co je podle obecného vnímání sex, tedy pro jedince určitého pohlaví biologicky podmíněná (přirozená) vlastnost nebo chování, je ve skutečnosti gender, tedy od jedince určitého pohlaví společností očekávaná vlastnost nebo chování. Ale to teď nechme být).

Tvrdím něco úplně jiného, totiž že ve slově "gender mainstreaming" slovo "gender" nemá s myšlenkou, že role muže nebo ženy zahrnuje nejen přirozené vlastnosti, ale i ty sociální podmíněné (konstruované), nic společného. Je tam použito v odlišném významu, totiž v obecném smyslu "pohlaví", který zahrnuje sex i gender dohromady. Nijak mezi sexem a genderem nerozlišuje. Podle GM jsou prostě muži a ženy a je putna, které jejich vlastnosti jsou vrozené a které získané. Podstatné je, že je třeba vždycky zkoumat dopady politických rozhodnutí a aktivit na OBĚ pohlaví, protože mohou být u mužů jiné než u žen - jenom a právě díky tomu, že se muži a ženy liší. O TOMHLE je GM. Ne o tom, že žádné rozdíly mezi pohlavími neexistují. To si jen vymyslel pan Hoffmann a Vy to po něm opakujete.

Jste schopen pochopit, že stejný termín může mít víc významů? Že třeba slovo "role" nebo "konzumovat" má v sociálních vědách určitý specifický význam, který se liší od toho obvyklého? Že když Langmajer hraje roli Hamleta, tak to neznamená, že hraje sociální roli příslušníka aristokracie? A že když někdo konzumoval svoje manželství, neznamená to, že ho sežral? Úplně stejně je to i s "genderem". Nemůžete zkratkovitě ztotožňovat slova jen proto, že se stejně píšou a stejně zní.

Napsal jste tolik slov, prošustil Wikipedii, a přitom by stačilo jenom trochu myslet a snažit se pochopit, co Vám říkám. Úplně stejně jako u toho dokumentu APOC. Trochu doufám, že se u Vás projevuje misogynie a máte zablokovaný mozek kvůli tomu, že jsem žena. Bylo by smutné, kdyby to byl Váš běžný přístup.

Odpovědět na příspěvek

 

Doplnění:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:46

Na tom nic nemění fakt, že v nějakém německém institutu běží program, v jehož rámci chlapečkům tvrdí, že mají vagínu, ani to, že tuhle hrůzu financuje EU. Ten program nemá s GM nic společného, kapišto?

Co mají programy Dissens e.V., ve kterém xse chlapcům vykláá že ve skutečnosti mají vlastně vaginy společného s gender mainstreamingem ?

Viz www stránky tohoto institutu

http://www.dissens.de
/en/
"
Consulting and training
Dissens offers gender mainstreaming, gender training and consulting in a variety of areas. We advise individuals and teams in the setting up of gender specific projects, including co-ed projects and offer projects on various topics for school classes and other groups."

a že obavy o tom, že svědčí právě program tohoto institutu "Gender Loops"

Gender Mainstreaming Implementation Strategies in training and further qualification institutions and in early childhood education institutions"

neb
oli implementace gender mainstreamingu go škol a vzdělávacích institucí raného dětství.

Olgo, máte děti (nebo vnuky) ? Jmenovitě mužského pohlaví ?

Odpovědět na příspěvek

 

Být Olgou řekl bych si:

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 18:04

Vzduch řídne!

:-)

Krásně ukazujete to feministické pokrytectví, kterým se vždy probojují do "dalšího kola".

Taky proto feministky vyhlásily pravidlo, že rozum je patriarchální konstrukt. NENÁVIDÍ logiku jak čert svěcenou vodu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Být Olgou řekl bych si:

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 18:43

Pane jjj, NTPT bohužel zatím spíš ukazuje, že má problémy s angličtinou. Pokud někdo prosazuje "more gender reflected work", pleduje za zohlednění rozdílů mezi mužem a ženou. Nikoliv naopak.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Doplnění:

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 18:29

NTPT, podle stránek, na které jste mi dal odkaz, je program Gender Loops zaměřen na praktické provedení GM ve vzdělávacích institucích. Jejich pracovníci (tedy dospělí lidé, nikoliv samotní chlapečci) v jeho rámci získají "methods, games and strategies with which educators can make their work more gender reflected".

"
;More gender reflected" work znamená, že pomocí oněch metod, her a strategií mohou být učitelé schopni výuku více přizpůsobit rozdílným potřebám holčiček a chlapečků. Což je zcela v souladu s oficiálním politikou GM, kterou Vám tu omílám pořád dokola, totiž rozdíly mezi muži a ženami existují a musí být brány v potaz. Tak co že jste mi tím chtěl přesně dokázat?

PS: Když se podíváte dolů na odkazy, zjistíte, že partnerem toho programu je Catholic University for Applied Sciences Berlin. Nemyslím, že by participovala na čemkoliv, kde by chlapečkům tvrdili, že mají vagíny. Spíš si Hoffmann zase něco vymyslel.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Doplnění:

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 29.01.2007, 16:38

Dobrý den Olgo. Přečetl jsem si pár příspěvků s tím jak argumentujete a jak je Vám protiargumentováno. Mám z toho pocit, že vy stále mluvíte o součástce celku, zatím co je Vám argumentováno cekem. To je jen postřeh, možná španý, nevím.
Protože však dle toho co píšete je Vám jasné co to ten GM je, je Vám také jasné k čemu je? Jestliže máte pravdu se svou definicí, tak je to jako kdybychom byli všichni donedávna hermafrodity a teď se to změnilo a tak se musí rychle přeškolovat na zacházení s dívkami a chlapci či ženami a muži. To je jakoby například teď někdo vyzkoumal, že ve dne svítí slunce a v noci ne, takže se máme podle toho chovat. Nepříjde Vám to také tak?

Odpovědět na příspěvek

 

Piktogramy:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:54

Myslím že se mýlíte. Na typickém piktogramu zvaném lidově "panáček" ve skutečnosti není nic co by určovalo jeho pohlaví. Je o zobrazení lidské bytosti v nejvyšší míře abstrakce, v takové, že ani druhotné pohlavní znaky nejsou zřetelné.Prostě hlava, tělo ručičky nožičky.

Dokonce na tom piktogramu "panáčka" není pohlaví ani nepřímo symbolizováno jakýmkoliv "typickým" doplňkem pojícím se s pohlavím jako je například oblečení nebo rekvizita typicky spojována s pohlavím, jako například bývá buřinka, deštník, frak, pánská bota či dýmka pro muže či sukýnka, šatičky, paraplíčko, květinka, střevíc na podpatku pro ženy.Nemůže být tedy ani slova o tom, že tento symbol "panáčka" ozanačuje výhradně muže. Dokonce naopak, dalo by se říci že je to symbol velice politicky korektní protože z něj pohlaví člověka prostě nepoznáte.

Naopak, s piktogramu "panenky" pohlaví jedince poznáte, ne sice přímo (přeci jen, ani osoba v sukýnce nemá zakresleny pohlavní znaky), ale právě nepřímo pomocí oné typické rekvizity spojené u nás kulturně s ženským pohlavím.

Jinými slovy, dojde k nahrazení piktogramů bez pohlavní identity piktogramy žen, přesně dle orwelovského " ... ale někteří jsou si rovnější"....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Piktogramy:

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 16:29

Mně teda přijde úplně absurdní rozpitvávat zrovna ty panáčky a panenky - ať to totiž vezmete jakkoliv, pokud má někdo za to, že je třeba zavést taky panenky, rozhodně tím nechce rozdíly mezi pohlavími eliminovat, jak by podle Hoffmanna měl, ale naopak na nich bazíruje - ale nemyslím si, že panáček je úplně neutrální.

Vezměte si, že ještě nedávno nebylo úplně normální (hlavně na Západě, v socialistickém bloku to bylo trochu jinak) vidět mimo volný čas ženu v kalhotách a před nástupem 20. století se kalhoty ženám zakazovaly - i s odkazem na Bibli, která v Deuteronomiu obsahuje verš, který ženám zakazuje nosit to, co náleží muži. A ještě dnes tuším mají některé instituce dressing code, ve kterém po ženách vyžadují sukně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Piktogramy:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:07

ty "kalhoty" na panáčkovi existují jen ve vaší představě - a jako váš předsudek a genderový stereotyp. Ve skutečnosti na něm znázorněny nejsou, neboť je to základní tvatová abstrakce lidského těla s oproštěním od všech "nedůležitých" znaků jako je oděv či druhotné pohlavní znaky. Kulatá hlavička dlouhé tělíčko krátké ručičky a dvě nožičky. Kalhoty však nemění zásadně siluetu postavy, narozdíl od sukně. Analogicky "pannence" kde je oděv znázorněn sukní by byl třeba "panáček" s kloboukem (tedy klobouk mění siluetu postavy a je tedy i na vrcholně abstrahované kresbě vidět ).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Echte Rechte

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 12:13

Ani bych neřekl, protože akademická obec je zpravidla levicová a i u nás by byl schopen pan profesor Barša beztak říct, že ODS je div ne kryptofašistická, extrémně pravicová strana... ostatně tohle označení dostávají všechna uskupení, která zastávají tradiční hodnoty, jako je např. FrP - viz úryvek z textu o FrP na anglické wiki:


The Progress Party (Bokmål: Fremskrittspartiet, Nynorsk: Framstegspartiet, Norwegian abbreviation: FrP) is the second largest political party in Norway as of the 2005 parliamentary elections. A self-proclaimed liberalistic party[1], it is often classified in academia as a radical right-wing populist party.[1][2][3][4][5][6] The FrP advocates, among other things, free market economics and deregulation of the economy, strict limits on immigration, closer cooperation with Israel and the United States in foreign policy, the abolition of state aid to developing countries, social and cultural conservatism, and the decentralization of government. Its current chairwoman is Siv Jensen.

na jedné straně vypíšou, že chtějí volný trh apod., a že mají v čele ženu, na druhé že jsou radikální populistická pravice. Zrovna wiki bych v politických soudech nebral moc vážně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Echte Rechte

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 20:12

Tak naše Národní strana má také v čele ženu. To myslím populistickou pravici nevylučuje. Když obejdeme levicové politology, tak myslím platí, že Neue Freiheit by si rozuměla s Občanským institutem, jak jsem naznačil, a ten ať si každý označuje jak chce.

Odpovědět na příspěvek

 

Kazatelé gender mainstreamingu z Dissens e.V.

Autor: jjj Muž

Založeno: 25.01.2007, 15:23

dostali prostor vysvětlit páchání těch hnusáren na stránkách ultralevicového TAZ - www.taz.de. Nevysvětlily holky samozřejmě nic, jen feministicky mlžily (jako že o nic celkem nešlo, jen taková prča!) jak je v jejich kruzích zvykem.
---
Jinak článek je sice z Neue Freiheit, ale základní údaje o Gender Mainstreamingu jako feministickém gigaprojektu přinesl před tím Der Spiegel, který vyrešeržoval i ten Dissens a další údaje.
A Der Spiegel je tradičně nekonzervativní a extrémně dobře vedený týdeník.

Odpovědět na příspěvek

 

Omlouvám se, vážně

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 08:45

Odpovědí: 22

nechci otravovat, ale s odvoláním na příslib vysvětlení, zveřejněný 22.1.07 (10.19) a zejména s odvoláním na konzervativní tradici, že SLOVO DĚLÁ MUŽE, prosím o odpověď na dotaz, zaslaný na mail info@svaz-muzu.cz, prvně 22.1. (17.58), podruhé 23.1. (21.32). Dosud jsem se nedočkala žádné reakce:
V Praze dne 22. ledna 2006
Vážená redakce,..

Dovoluji si požádat o vysvětlení podivných jevů na diskusi serveru Svaz mužů (výskyt urážlivých koncovek, zveřejňování osobních údajů atd.). Mám do té věci jistý vhled, ale Vaše verze mě vysloveně zajímá. Prosila bych oficiální vysvětlení, jakého se dostává všem dotazujícím. Nevadí, když mi budete sdělovat méně neznámé skutečnosti.
...podpis plným jm. s dresou

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 08:52

To není otravování, je to hodně zásadní věc. Vypadá to, že hostitel vrazil svému hostu nůž do zad a nehodlá se namáhat s vysvětlením. Které by si kromě postiženého zasloužili i ostatní hosté, aby věděli, zda je pro ně nadále bezpečné setrvávat v hostitelově domě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 09:05

A Vám také neodpověděli? Mě prostě z vcelku pochopitelných důvodů zajímá, jako to "vysvětlení" vypadá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 09:25

Já jsem jim žádný mail nepsala ani psát nehodlám. Opakuji, že se to stalo veřejně, tak si to dle mého soudu zasluhuje rovněž veřejné vysvětlení, a považuji za nebezpečné poskytovat vlastní mail i údaje lidem, kteří jsou (i když stále trochu doufám v jiné vysvětlení) schopni takových věcí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 09:33

Omlouvám se, že vám nevyzván takhle vstupuju do hovoru. Ale mail bych tomuhle spolku rozhodně neposkytoval. Dnes ráno mě jjj informoval, že mi předevčírem poslal úmyslně do pc dva viry.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 09:42

Attilo, díky, četla jsem to a je to pro mě o důvod víc myslet si to, co si myslím. :o(((((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 10:11

Nemají Attilovo pc, mají IP jisté státní instituce, jejíž poškození, jakkoliv nepravděpodobné, by se jim mohlo hodně nevyplatit. A mají můj domácí e-mail. A jjj by se měl modlit, aby mi do něj odkudkoliv nedorazil účinný vir, protože pak on bude dokazovat, že není od něj. (Podobné, jako když na někoho před svědky řvu, že mu rozbiju hubu a on pak spadne ze schodů - pokud chce, šeredně mi zavaří.)
Řekla bych, že jjj nedělá dost pro to, aby mě přesvědčil o nadřazenosti mužského intelektu a životaschopnosti patriarchátu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 10:20

Říkám si, zda by třeba u lidpvých nebo hospodářských novin bylo možné, aby se jejich redaktoři chlubili tím, že jednomu ze svých čtenářů-hovad zasílají do PC viry...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:12

Toho čtenáře-hovado si vyprošuju :-)
Já myslel, že slídění, zveřejňování IP adres nepohodlných diskutérů a následné zasílání virů do jejich počítačů je standardní chování všech redakcí řízených duševně zdravými jedinci. Ono ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.01.2007, 10:56

Já jsem e-mail bohužel poskytla a to v povinné kolonce na registrační přihlášce do ČSM. Je tam sice prohlášení, že osobní data budou zpracovávána ve svazové evidenci pro vnitřní potřebu Českého svazu mužů, ale teď si nejsem jistá, jestli mají situaci zcela pod kontrolou. Jestli hodlají neposlušné přispěvatele trestat zveřejňováním osobních údajů a počítačovými viry, tak jsem asi udělala chybu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:13

Hlavně nezlobte, oni budou velkorysí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: moulin Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:24

Nevím proč redakce nezveřejní to vysvětlení. Pak by tyhle výkřiky do tmy odpadly. V tom článku stálo v podstatě jediné, že Attila, Jede jede mašinka, Odvážná školačka, tuším že i Valkýra a víc si nepamatuji je jeden a tentýž počítač a tím pádem jeden a tentýž člověk. A uvedli jeho IP adresu a napsali, že ten člověk je z Národní galerie. Z posledních příspěvků Attily a Jede jede mašinka jsem osobně nabyl dojmu, že mají asi pravdu, když píšou, že je to ten samý člověk.

Nechápu proč s tím dělají drahoty, když sem ji pořád směje do ksichtu. Já bych mu už dávno zrušil přístup a vůbec bych nedoplňoval jeho IP adresu nějakým ocáskem. Tahle situace vyvolává jenom dohady co se děje a podle mě se neděje vůbec nic.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:47

Já už se jim směju do ksichtu snad už jenom proto, že (jak, myslím, rovněž stálo v článku) jsem psychicky těžce nemocný, a že se rád s chutí pomočuju. Smíchy. No, uznejte - smát se jim do ksichtu - to ČSM nepochybně opravňuje k porušování zákonů a veřejným denunciacím takové smějící se bestie.
A pozdravujte v redakci, komisaři.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 11:47

Oni vědí, že nejsme 1, ráno 22.1. jsme demonstrativně psali současně z různých adres. To není o "nabývání dojmu".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 11:59

Zablokovat přístup z určité IP adresy je svaté právo správce webu, v tomto případě redakce.

Osobně sice nechápu, čeho tak strašného kromě trochy legrace se Mašinka, Attila a spol. dopustili, když občas tu býváme svědky mnohem drsnějších výpadů jiných, proti kterým se žádné sankce nekonají, ale Svaz mužů je tu doma a jako hostitel si sem může pouštět hosty dle vlastního uvážení, které může být sice diametrálně odlišné od mého, ale kecat mu do toho nemám právo.

Takže kdyby svaz Mašince a spol. zrušil přístup, protože by se mu z nějakého důvodu nelíbily jejich příspěvky, mne by to mrzelo, nelíbilo by se mi to, ale bylo by to ještě v rámci internetové etiky.

Ovšem když uvedou bez předchozího upozornění něčí IP adresu s tím, odkud píše, je to sprosté zneužití interních informací, které dotyční (byť nedobrovolně) Svazu mužů poskytli. Divím se, že se o tom zmiňujete jen tak mimochodem, jako by se nic nestalo. Stalo se, a hodně.

Odpovědět na příspěvek

 

Omlouvám se, vážně

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 18:13

ale teď jsem koukal - bylo jich osm!
Hlavně si dejte pozor na wordovský dokumenty - tam se viry realizujou nejradši!!

Máte kvalitní antivirový program a hlavně - zaplacený licence na tenhle rok?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: lip Muž

Založeno: 24.01.2007, 10:22

Určitě jim žádný e-mail nepište a nekomunikujte s nimi!!!

Přečtěte si, ale román Šifra mistra Leonarda. Připomínáte mi svým chováním Sophii :-(

13-3-2-21-1-1-8-5


Ni pomýlený Draco!
On, Satan, loví lid!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Omlouvám se, vážně

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:04

Není to hezké, jak jeden z kmenových pracovníků a ideologů ČSM veřejně přiznává protizákonné chování a další - pod právě vymyšleným nickem - se z toho snaží udělat "legraci"? To už v tom pevně sevřeném útvaru hlodá pěkná schíza.
Lipe, nebo jak si to právě říkáte, brak bohužel nečtu. Ale zkuste hodit řeč s Olšerem, ten je expert.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Omlouvám se, vážně

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 11:11

Ano, to co právě předvedl -jjj- je na trestní oznámení. Záměrné šíření virů spadá pod trestný čin poškozování cizí věci.

Tedy kromě toho, že je to těžce neprofesionální, ale to mne na tomto webu, který přebírá cizí články bez vědomí jejich autorů a periodika, kde poprvé vyšly, nepřekvapuje.

Odpovědět na příspěvek

 

K takovýmhle prohlášením říkal

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 18:59

můj otec - vesnický to samorost - "Ty si vůl jak kráva!" A měl fakt pravdu (selský rozum je totiž selský rozum :-)))

Profesionální web tohle skutečně NENÍ. Ty profesionální weby totiž zrovna lžou o mužích-násilnících, opěvují gender mainstreaming a zavrhují naši společnost jako patriarchální konstrukt!!

A to ČSM skutečně vidí (na štěstí) jinak!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: K takovýmhle prohlášením říkal

Autor: Dáša Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:22

Tedy, pane jjj, donedávna jsem žila v naivním domnění, že v projektech "rovné šance" apod. jde o to, aby se mě u pracovního pohovoru neptali na debiloviny jako "kolik máte dětí, a chcete mít děti?", což se mi např. stalo před pár lety. Ale až teď vidím, jaká se to na nás valí katastrofa! Zrušení mužské pohlavní identity! Nebojte, nic takového nehrozí, protože už z biologického hlediska je to blbina. Pohlavní identita, jak tu bylo myslím někde naznačeno, je vrozená :-) A žádná žena, byť sebeemancipovanější, nebude mít zájem pořídit si za partnera (a otce svých dětí) bačkoru (co by s ním pak proboha dělala?), nebo ty bačkory eventuelně vychovat ze svých synů (akorát jednoho tříletého mám). Ale úplně nejlepší je chlap, co "je chlap" (to se za prvé pozná a za druhé to demonstruje převážně vůči jiným chlapům), a navíc respektuje svou ženu jako osobnost, včetně toho, že např. něčeho dosáhla ve svém povolání. A ona ho samozřejmě respektuje pro totéž, jinak by se do něj ani nezamilovala.
Takže si dejte kafe a klídek, protože pokud by snad hrozil ten šílený feministický konstrukt, jak naznačujete, zdravý selský rozum mu jistě přistřihne křidýlka. Přece si nedáte zbytečně zkrátit život o sedum let. Ikdyž mám dojem, že průměrný věk mužů a žen určuje víc příroda než feministické snahy!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: K takovýmhle prohlášením říkal

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 23:33

... a navíc ani nemají ponětí, co to ta profesionalita vlastně je ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: K takovýmhle prohlášením říkal

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.01.2007, 00:36

Psal jste mu, že mu posíláte vir? Psal, sama jsem to tu četla. A teď mu tu nadáváte do volů.

Co k tomu dodat? Patriarchální konstrukty a muže násilníky do toho prosím nepleťte, tohle je o něčem ZCELA jiném.

Odpovědět na příspěvek

 

Zajímavý článek

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 09:59

Odpovědí: 0

Konečně se tady po všech těch Hausmannech a podobných stupiditách objevil článek, který stojí za přečtení.

Odpovědět na příspěvek

 

Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 12:19

Odpovědí: 94

Když nemáte veřejnou IP, tak je prakticky N-E-M-O-Ž-N-É, aby bez trojana, který umí s vaším počítačem navázat kontakt přes NAT, někdo zaútočil na vaše PC. Vzhledem k tomu, co jsem pochopil od Mašinky, že tato veřejná IP, která je redakci známa, je IP proxy serveru té dané stání instituce, tedy ne vnitřní LAN IP jednotlivých počítačů ZA tou proxynou, se nemusíte nikdo bát, že se vám něco stane s PC. Ta možnost, že byste dostali mailem trojana a otevřeli ho a ten by udělal NAT tunel je také nepravděpodobná, protože NAT musí využívat zvláštní port a pokud vím, tak všechny státní instituce používají firewallovou politiku "co není výslovně dovoleno, je zakázáno", čili všechny porty zakázány a povoleno jen pár, tzn. 80 na www, 21 na ftp (a to ne všude), 8080 na zabezpečené www a to je tak všechno. Podle mě si jenom jjj dělal srandu a vy hned začínáte s panikou.... tak prosím klid...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 12:46

Finrode, ale o toto nejde, alespoň ne v první řadě. Vy, který jste tu opakovaně vzýval čestné jednání, jste se ani na okamžik nepozastavil nad tím, JAK JE MOŽNÉ, že redakce zveřejnila něčí IP adresu a název instituce? Nebo jste tak cimprlich jen na jednání druhých vůči vaší osobě?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 13:13

Alizon, teď jste asi trefila hřebíček na hlavičku. Dokud si všelijací vtipálci a úchylové ventilovali agresi nebo brousili ostrovtip na nás (vzpomeňme třeba pana jjj a jeho femihovada, kuřice či mně osobně určenou svini), bylo ticho. Prostě jsme to spolkly a dál neřešily (resp. spolkli a neřešili, protože mezi nás musím počítat minimálně i yahyu :-)

Tedy popravdě, já jsem to nespokla pokaždé a asi třikrát jsem napsala do redakce. Karel Hájek, který to se ženskýma opravdu umí, mi ale vždycky dal zapravdu, politoval mě a pohladil po hlavičce a tím to skončilo.

Když se tu ale objevil někdo, kdo si dost brutálně začal utahovat z opačné strany, opačná strana to tak lehce nerozchodila. Redakci začaly chodit podrážděné maily a jí došlo, že takhle přece diskuse nemá vypadat. A rozhodla se drsně zakročit. S pocitem, že dělá dobrou věc, protože brání slušné lidi před neslušnými.

Já ji na jednu stranu chápu. Ale zároveń mám taky pocit, že to nebylo úplně šťastné řešení. Už jsem jim navrhovala, ať zveřejňují IP adresy všech, a bude vymalováno. Není správné to dělat jenom u některých a ty některé vybírat podle osobních preferencí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:32

Souhlas. Už jsem to psal jinde - ať redakce uveřejňuje IP adresy všech diskutujících u všech příspěvků! Proč to neudělá? Protože pánové z ČSM, když se jim to hodí, zde vystupují pod různými nicky, podporují samy sebe apod., a takové opatření by jim (pravděpodobně) tuto zavedenou praxi zhatilo. Nebo: ať se pánové z redakce zdrží komentářů a nechají je jen na příchozích "zvenčí." Pokud chtějí mě a Mašince zablokovat přístup, musím říct, že by to pořád bylo slušnější (a nikoli nezákonné) jednání. Samozřejmě jim neslíbím, že se neprobojujeme odjinud. Ale to snad ani nechtějí. Mám dojem, že jjj beze mě nemůže žít.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Vladimír Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:31

Tak jasně dámy, zejména Olgo.Žádné plky chci seriózní názor na naprosto jasné formulace z článku:
1. Gender mainstreaming je miliardový program - v posledních letech stál daňové poplatníky 1,1 miliardy Euro - s opovážlivým cílem vytvořit „nového člověka".

2 S akademickým výzkumem se to má podobně: funguje 100 kateder pro výzkum žen, ale ani jediná pro výzkum mužů. Politika pro muže se de facto nekoná.

3 Mužská problematika je záměrně zcela potlačena. Např.: zpráva o zdraví žen ano, zpráva o zdraví mužů ne. To je vládní politika už všech politických stran.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:03

ad 1. Toto tvrzení není pravdivé. GM možná stál daňové poplatníky 1 miliardu Euro, nejde však o program s cílem "vytvořit nového člověka" nebo "etablovat ve společnosti myšlenku, že biologicky determinované pohlaví vůbec neexistuje". Autor nesprávně chápe podstatu GM. Více viz všechny moje komentáře k tomuto článku, opakuji to tam několikrát dokola a už se mi nechce.

ad 2 Nevím, nikdy jsem se s žádnou katedrou pro výzkum žen nesetkala. Pokud tím myslíte Gender Studies, ty by se měly zabývat nejen ženami, ale i muži, je to v podstatě sociologie muže a ženy. Ale nikdy jsem je nestudovala, nejsem expert.

ad 3. Nevím. Mohu vycházet jen z osobní zkušenosti; pracovala jsem na Ministerstvu spravedlnosti, a tam se mužská problematika nepotlačovala nikdy. Např. když se zavádějí programy pro vězně, tak pro muže i pro ženy. Když statistiky recidivy, tak pro muže i pro ženy. Když nové zákony, platí pro muže i pro ženy. Nedovedu si představit, že by se vypracovávaly jenom pro jedno pohlaví.

Odpovědět na příspěvek

 

Ad 3 máte jen black out:

Autor: jjj Muž

Založeno: 25.01.2007, 11:30

studie násilí na ženách ano. Studie násilí na mužích také ano????

SAMOZŘEJMĚ ŽE NE!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ad 3 máte jen black out:

Autor: Olga Žena

Založeno: 25.01.2007, 11:57

Žádný black out. Ministerstvo spravedlnosti má něco společného s jedinou studií o DN - Institut pro kriminologii a sociální prevenci (který pod MSp patří) v roce 1999 mapoval případy fyzického násilí mezi dospělými osobami v rodině, projednávané v roce 1999 u pražských obvodních a místních úřadů jako přestupky proti občanskému soužití. Týkala se násilí na mužích i ženách.

Další průzkumy DN, které dosud na území ČR vznikly:

- Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava - Dubina a Bělský les (Bílý kruh bezpečí)
- Bezpečnostní rizika 1999, který v roce 1999 (v rámci grantu Ministerstva vnitra provedla agentura UNIVERSITAS)
- průzkum agentury STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR z roku 2001
- Bezpečnost občanů 2001 (v rámci grantu Ministerstva vnitra opět agentura UNIVERSITAS)

se také týkaly násilí na mužích i ženách. Dobře to víte, z těch průzkumů MVČR pochází čísla, která jste převzal z mého komentáře a pak je bez udání zdroje použil ve svém článku. Existuje pouze jediný průzkum DN, který byl v ČR proveden jenom na ženách. Celkem pochopitelně, protože to byla součást Mezinárodního výzkum násilí na ženách (u nás jej realizovaly FF UK a SÚ AV ČR).

To Vaše "samozřejmě že ne" je tedy hodně demagogické.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:34

Alizon, jste paranoidní, říkám Vám to pořád a řeknu to znovu. Příště sem už nebudu psát nic, abyste se něco dozvěděli, když jste tak pohoršena. Myslel jsem to v dobrém, když jsem popsal, jak takové útoky probíhají a proč není možné, aby takový nastal a proč si nemusíte z toho, co jjj říká, dělat těžkou hlavu. Vy jste to opět překroutila a zase jste šla do osobního útoku. Mně je jedno, jestli a jak dala redakce panu jjj IP adresu, podle mě ji vůbec nedostal. V tomhle příspěvku jsem pouze popsal technické pozadí problému a diskutoval jsem, zda je či není možné takový útok provést se závěrem, že to možné není. A vy hned cimprlich a tak dále. Mám z vás dojem, že kdybych napsal, že je tráva zelená, tak Vy napíšete, že je červená a ještě dodáte, že je to určitě nějaký můj skrytý komplex říkat, že je tráva zelená.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:44

Ano, přesně tak. Existuje určitý typ lidí, zde se vyskytující v množství vyšším než malém, který se rád trefuje do druhých a dělá si z nich legraci a ponižuje je, ale běda, jak totéž někdo udělá jim. Je to dáno jejich pocitem či přáním vlastní nadřazenosti, tihle lidé se neumějí rovnoprávně chovat, neustále potřebují mít nad někým vrch. (Ostatně, celý ČSM je o tom, že mužský "vrch" nad ženami je třeba zachovat, jinak je to proti přírodě - formálně to maskují bojem za rovnoprávnost a proti nadřazování se žen, ve skutečnosti jim jde o zachování mužské nadřazenosti.) Bez pocitu moci tihle lidé neumějí žít, proto nesnesou rovnoprávné postavení, byť si to třeba ani sami neuvědomují. A to jde ruku v ruce s až neuvěřitelnou zbabělostí, která se projeví vždy, když jde o to se něčemu opravdu postavit a ne se jen hrdě bít v prsa. Všechno to do sebe zapadá, jste na stránkách psychicky nevyrovnaných lidí, tak nechápu, čemu se divíte.

Také se to dá shrnout tak, že jste na stránkách lidí, kteří mají niterný strach z žen, což si kompenzují snahou získat převahu a moc nad nimi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:51

Kocoure, možná by se s vámi dalo v lecčems souhlasit, ale reagujete na špatné vlákno. Reagujete na Alizonin osobní útok, který byl veden naprosto mimo, který nemá jakékoliv soudné opodstatnění. V kontextu s tímto nemá váš příspěvek valného smyslu. Upozorňuji, že nejsem redakcí ČSM, nemám v ní žádnou pravomoc a nemám nic společného s těmi "ocásky" ani s vyzrazováním IP a kdo ví, čím ještě. Jen jsem se pokusil o nezávislou úvahu, zda je možné ty IP adresy opravdu zneužít k nějakému útoku, či nikoliv. Na to reagovala Alizon naprosto zcestným útokem a Vy jste si přečetl její útok a už ne to, co je nad ním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.01.2007, 16:08

Finrode, uklidněte se. Musím přiznat, že Vaše IT znalosti mi imponují, ale Vaše vztahovačnost nezná mezí. Alizon se jen opakovaně snaží zdůraznit závažnost porušení internetové etiky ze strany ČSM a asi se diví, že si tuhle závažnost krom několika málo jedinců tady nikdo neuvědomuje, anebo, což je horší, se z toho porušení možná někdo i tiše raduje, protože je namířeno proti jeho odpůrcům (ale tím nemyslím Vás osobně). Myslím, že jí jde o princip v té věci a ne o to někoho tu napadat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:44

Kristino, přesně tak.

Finrode, za IT rozbor díky. Neměla jsem v úmyslu vás urazit, ten rozbor byl skutečně užitečný, jen mě zarazilo, jak málo lidí se pozastavilo nad samotným faktem, že došlo k úniku IP adres...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:18

Kocoure, vy jste psycholog :-)) Apropo vy tady děláte co? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:26

Já se tady královsky bavím mimo jiné i na váš účet.

Btw, proč se na mne furt tak lepíte? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:40

A čím se konkrétně tak bavíte, smím-li se zeptat?

K vašemu dotazu: nemám pocit, že bych se na vás lepil, pouze mne zaujaly vaše příspěvky, takže bych byl rád, kdybste je poněkud rozvinul, příp. bych se rád dozvěděl něco o vašich dalších názorech.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:56

1 : 0 pro vás.
Bavím se lidskou hloupostí a nadutostí, obojího je zde přehršel.
Co konkrétně chcete vědět?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:16

Takhle: váš psychologický rozbor zdejších šovinistů je jistě zajímavý, nicméně neméně zajímavý by mi připadal rozbor člověka, který tráví čas tím, že se potuluje na internetových stránkách, kde se scházejí dle jeho názoru hlupáci, nadutci a psychicky nevyrovnaní lidé, přičemž jim dává najevo, jací jsou to v jeho očích chudáci (a neopomene zdůraznit, že sse tím královsky baví). Co ho k tomu vede? Chce si komparací s těmito lidmi něco dokazovat? Takový člověk připomíná dítě, kterému nabančil silný kluk a tak to řeší tím, že si najde škvora, na kterém se vyžije...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:37

Tak to není.
Za prvé, sedím už několik hodin u počítače a studuji do podrobna historii New Dealu (knihu o FDR budu studovat a hotové dílo korigovat až v noci, to se v práci dělat nedá), jindy zas sedím nad něčím jiným, a čas od času se potřebuji odreagovat - a je maličkost občas překliknout z Wikipedie a stránek americké vlády na stránky ČSM.
Proč zrovna ČSM - prostě jsem navyklý na tři čtyři weby ... a poté, co mi známá poslala na ČSM odkaz, prostě neodolám - takové exempláře, jako jsou někteří zdejší štamgasti, se opravdu hned tak nevidí a je zajímavé je pozorovat a odhadovat předem jejich reakce. Čekal jsem třeba, že Attilu jen tak nerozchodí a že jim bouchnou saze, ale že až tak moc a že se dokonce redakce sníží k tomu ocásku, to mne překvapilo - přeci jen jsem si myslel, že alespoň minimální profesionalitu redakce má. Btw, nejste první, jehož dotazy co já dělám zrovna na těchto stránkách musím odrážet - proč vás to tak zajímá?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:47

Mně zajímá pouze to, zda si budete schopen připustit, že na tom nejste o mnoho lépe než ti, kterým se vysmíváte. Protože už jen to, že máte potřebu se jim vysmívat a že vás tady ty nesmyslné půtky tak fascinují o něčem vypovídá. To, že nejsem první kdo se vás ptá mě nepřekvapuje, jestliže okázale dáváte najevo své pohrdání zdejšími id, tak se ihned nabízí otázky proč to máte zapotřebí a proč zde vlastně ztrácíte čas.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:00

Lidi, jako je zaz či jjj nebo Vladimír, bohužel nelze brát vážně. Všimněte si slova "bohužel". Já mám na vybranou, může mi jich být líto, nebo se jim mohu smát (což je nehezké). Střídám to, podle momentální nálady. A v hloubi duše si naivně říkám, že třeba jim někde něco sepne a rozsvítí se jim. Ale to by museli nejdřív chtít něco pochopit, zatímco oni jen hoří pro svůj boj a za vším vidí temný záměr a celosvětové spiknutí feministek. To je pak těžké, s takovými lidmi se nedá rozumně diskutovat, ti potřebují odbornou psychologickou pomoc, a to bez legrace.

Myslel jsem, že vás zajímají mé názory, ale zatím jen zkoumáte mou motivaci. A protože po té vám nic není, tak toho necháme. Až se budete chtít zeptat na něco a ne na mne, klidně se ptejte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:14

No prostě si tady snažíte léčit své mindráky, přestože stojíte na jiné straně barikády než jjj nebo Vladimír. Nicméně děkuji za vaši ochotu.

BTW: skoro bych řekl, že drtivá většina (možná, že všichni) zdejších uživatelů trpí nějakým komplexem (ať už si to připouštějí nebo ne) - už jen to, že na tyto stránky chodí a mají tady potřebu řešit vztah/boj žen a mužů o něčem vypovídá (mimimálně to naznačuje jisté komplikace ve vztahu k opačnému pohlaví).

To samozřejmě vztahuju i na sebe, přestože bych asi nedokázal odpovědět na otázku jakým komplexem či psychickým blokem trpím zrovna já.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:26

A jaképak mindráky mi přisuzujete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:33

Nevím, neznám vás a těch možností může být celá řada. Možná, že žádné mindráky ani nemáte, pouze se tady snažíte někomu zalíbit (např. té známé, která vám tento web doporučila)...opravdu nevím a nechci o tom spekulovat.

Každopádně vždy, když se objeví někdo "děsně nad věcí", kdo má tendence ostatní okázale označovat za chudáky a následně se bavit na jejich účet (taktéž okázale) anebo je shovívavě litovat, tak mám tendence dotyčného pravdaře poněkud rozpitvat. Obvykle vyjde najevo to, co vyšlo najevo i teď s vámi, tzn. že dotyčný tím řeší nějaký svůj vlastní problém.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:41

Vy si odporujete :-)

"Nevím, neznám vás a těch možností může být celá řada. Možná, že žádné mindráky ani nemáte ..."

A pak:

"... Obvykle vyjde najevo to, co vyšlo najevo i teď s vámi, tzn. že dotyčný tím řeší nějaký svůj vlastní problém."

To mi nějak nejde dohromady, sorry. Buď nevíte, jestli nějaké mindráky mám, nebo nějaký vyšel právě najevo - vyberte si. Obojí současně nejde.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:47

Problém = mindráky anebo neuspokojená snaha o sblížení se s určitou osobou anebo ještě něco dalšího co se možná nedá úplně nazvat mindrákem, ale určitý problém to bude. Už to chápete?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:57

Chápu, ale to je jen vaše domněnka. Nebo něco takového vyšlo u mne najevo? A co :-)?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:05

Já jsem k tomu řekl své. Možná bude nejlepší když nechám vaši dušičku na pokoji a vy to prostě pustíte z hlavy. Hezký večer kocoure. A mejte se.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:19

O mou dušičku mít strach nemusíte, ta je v pohodě. Spekulujete hezky, ale špatně. I vy se mějte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:33

P.S.:

"No prostě si tady snažíte léčit své mindráky, přestože stojíte na jiné straně barikády ..."

Ano, to je právě ta utkvělá představa zdejších paranoiků, že každý musí stát za nějakou barikádou ... vůbec si nepřipustí, že jejich "boj" je mi u prdele. Tedy do doby, než se tihle lidé dostanou k moci a začnou být skutečně nebezpeční, podobně jako svého času jistý pán s knírkem, trpící utkvělou představou, že za všechno mohou Židi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:50

Sice jsem se vaší osobou už nechtěl zabývat, nicméně tohle mne natolik zaujalo, že si komentář prostě neodpustím. Takže vám je tady ten boj úplně u prdele? Ach zase ta křečovitá snaha o nadhled. Nicméně jak to koresponduje např. s tímhle "Čekal jsem třeba, že Attilu jen tak nerozchodí a že jim bouchnou saze"? A jistě by nebyl problém prolistovat si předchozí diskuse a najít další vaše bojovné příspěvky. Člověče, vždyť vy to tady prožíváte, nesnažte se tvářit že ne :-). BTW to moudro o pánu s knírkem přesně zapadá do stylu všech těch "chudáků" - ti argumentují naprosto stejně, pouze těmi nebezpečnými lidmi mají na mysli feministky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:52

"Tedy do doby, než se tihle lidé dostanou k moci a začnou být skutečně nebezpeční, podobně jako svého času jistý pán s knírkem, trpící utkvělou představou, že za všechno mohou Židi."

Apropo zkuste se zamyslet nad tím, kdo všechno je tady paranoik:-)))

Tak a pro dnešek už opravdu stačilo, ještě jednou děkuji za váš čas a energii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 18:22

Zase neuvažujete. Řekl jsem, že tihle lidé jsou mi u prdele, dokud se nedostanou k moci. Vy z toho konstruujete, že se toho, že by se dostat k moci mohli, obávám.

Co se týče mé přítomnosti na tomto webu, taky jste se dopustil celé řady předsudků. Skutečnost je přitom taková, že si na tomto webu pomalu balím kufry, protože je to tady všechno na jedno brdo a ani opakovaný vtip, byť podaný Vladimírem, už tolik nepobaví, jako napoprvé. A jen ze zvyku jsem se sem v pondělí podíval a viděl tu spoušť - redakci totálně tečou nervy z jediného přispěvatele, který tento web krapet zparodoval a udeřil hřebíček na hlavičku (za pravdu se člověk, ba i redakce, zlobí). Dnes -jjj- začne hrozit viry, zítra nám možná oznámí, že proti osobě Attila angažoval osobu Kočka :-)

Copak TEĎ se dá odejít? A Vy mi ten odchod svými vstupy taky moc neusnadňujete.

Btw, díky za péči, kterou mé osobě věnujete, i když jste už nechtěl, někdy vám to třeba oplatím.

P.S.: Vyskočil jste jak čertík z krabičky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 25.01.2007, 10:47

Evidentně trpíte neschopností správně interpretovat psaný text (i svůj vlastní) a ještě k tomu si střihnete obvinit oponenta z toho, že neuvažuje. I když spíše jde asi o to, že když plácnete nějakou volovinu a někdo vám to následně omlátí o hlavu, tak to začnete překrucovat s tím, že jste to vlastně myslel úplně jinak (ale nejste jediný kdo to tady používá). No to je jedno, ostatní uživatelé si jistě udělají vlastní názor :-)

Takže balíte kufry? Už zase??? Zajímavý projev nerozhodnosti...Každopádn
ě vaše posedlost zdejšími flame wars vypovídá o mnohém - např. o tom, že za tou průhlednou pózou dospělého a sebejistého muže, který to má v hlavě srovnané a nic ho nerozhází se skrývá pouhý neurotický tajtrlík a naprostý blbec, který si na netu hraje na chytrého...

BTW s tím čertíkem jste opět poněkud mimo (spíše si do mne projektujete vlastní rozpoložení) - ve všech testech temperamentu mi vychází, že jsem totální flegmatik:-). Takže asi budete muset zkusit něco jiného.

Pokud mi chcete oplatit mou péči, tak směle do toho: hlavně mě prosím nebijte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.01.2007, 11:39

Ale človíčku, původně jste vypadal, že byste mohl být seriózní a mohla by s vámi být řeč, ale právě vám spadla maska. A ta vaše posedlost mou osobou, to už je obsese či co - takže znovu opakuji, abyste se na mne přestal lepit jak nějaká přísavka a začal se starat o sebe. A klidně si o mně myslete, že jsem blbec a tajtrlík.

P.S.: A možná by nebylo od věci přiznat i původní nick a nehrát si na Elieho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Attila Muž

Založeno: 26.01.2007, 14:32

Elie, proč POŘÁD chcete někoho analyzovat a zahánět do kouta? Neberte to jako pokus o konfrontaci, jenom mě to zajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re Tři muži ve člunu

Autor: Vladimír Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:23

Takže shrňme situaci. na webu svazu mužů, který chce být alespoń mininimální protiváhou feministické propagandy živené z oněch v článku zmíných peněz, se snaží několik feministek zrušit jakoukoliv diskusi k článkům z hlavní stránky.Žádná z nich nepřipustí otázku, proč demagogii, kterou předvádějí zde není možné na oplátku předvádět i na feministických webech, protože ty prostě při vědomí slabosti své argumentace, nediskutují.
Už to by mělo stačit pro utvoření úsudku.
Kocouři a další, ve snaze být spravedliví prokazují sice rozvážné, ale mdlé myšlení.
Prolistoval jsem svou oblíbenou knihu, kde je řada skvělých věcí o třech mužích ve člunu,
protože mne udivilo, proč si Olga vybrala zrovna takovou citaci.
Našel jsem zato na str. 6O hezkou pasáž o tom, proč se nevypláci brát holky do party a na straně osmdesát přímo ilustrativní ukázku o tom, jak vnímají stejnou situaci muži a ženy a jak je ženský přístup kontruktivní. Do jisté míry to charakterizuje nejen přístup k diskusi, ale v podstatě ke všemu. Souhlasím s Olgou jedině v tom, že je Tři muži ve člunu kniha skvělá a významná a opravdu stojí za přečtení
Pokud se něčeho tak chytrého dovolávají zdejší diskutující dámy (Mňoukale, můžete se také přidat k výčtu), považuji to za znesvěcení památky spisovatele.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re Tři muži ve člunu

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 19:58

Takže shrňme situaci: já osobně nejsem feministka, jsem soukromá osoba, propagandou se nezabývám a žádné dotace mě neživí. Nechápu tedy, proč bych si na sebe měla vztahovat jakoukoli otázku o feministických webech - nemám s nimi nic společného, tedy kromě toho, že jsem na jeden z nich před časem zabrousila a když se tam někdo pokoušel navážet do chlapů, snažila jsem se je bránit. Pak tam zrušili diskusi, ale to mi zas až tak nevadilo, stejně tam nic zajímavého nebylo.

Ostatní dámy, pokud jsem si všimla, zde diskutují velmi, VELMI slušně, a četné invektivy na svou adresu ve většině případů velkoryse přehlížejí. Někteří pánové také, ale jiným zjevně dělá velmi dobře, když se mohou navážet do žen a předhazovat jim demagogii a hloupost, zatímco by si raději měli zamést před vlastním prahem.

A na závěr opakuji již po x-té otázku: jak je možné, že Svaz mužů tak závažným způsobem porušil internetovou etiku a zveřejnil IP adresu diskutujícího bez jeho souhlasu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.01.2007, 00:42

Kocoure, tohle je asi nejpřesnější definice, kterou jsem tu četla :o)))))))))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 12:52

Ovšemže si -jjj- dělal srandu, ten neviděl Silicon Valley ani z rychlíku.

Na trestní oznámení by to teoreticky sice bylo - a nic by se nevyšetřilo, jsou důležitější věci k vyšetřování - ale mnohem zajímavější by bylo prozkoumat ČSM třeba účetnictví.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:44

O tom Silicon Valley a dvou jjj-ových firmách nepochybuju, ale fakt je, že v poště počítače, který pro tuto komunikaci používám, byly zrovna včera 2 viry. Ne, že by občas (ale spíš velmi zřídka) nechodily, ale... zvláštní náhoda.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 12:53

Platí to i pro Mašinku a její domácí PC? Ráda se nechám poučit, vůbec tomu totiž nerozumím. A tak jako naprosto a úplně důvěřuji KaH, že by nikdy nikomu schválně neublížil, naprosto a vůbec nedůvěřuji např. panu jjj.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.01.2007, 13:19

V tom případě by bylo záhodno vědět, jaký je vztah mezi panem jjj a redakcí. Mohla by redakce alespoň sdělit, jestli má pan jjj přístup k interním informacím o přispěvatelích a jaké je stanovisko redakce k jeho výhrůžkám?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:39

Záleží na tom, jak je připojená. Pokud má veřejnou IP adresu, tzn. je připojená přímo svým počítačem k UPC, ADSL modemu přes USB, nebo bez vestavěného routeru přes Ethernet, tak to možné je. Stejně jako u připojení přes vytáčené analogové telefonní spojení, leč tam je problém ten, že s každým připojením dostane jinou IP adresu, takže i když veřejnou IP dostane, nemůže s ní nikdo moc dělat. Pokud bude připojena přes jakékoliv připojení s routerem, je v bezpečí. Pokud ne, je otázka možného útoku, jak dobrý má firewall a co má spuštěné na svém počítači za služby...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 14:45

To nezní moc konejšivě.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:54

Pokud máte veřejnou IP, je dobré si počítač opravdu dobře zabezpečit... pro začátek doporučuji stáhnout si Tiny Personal Firewall a ZoneAlarm... trochu práce (tak půl hodinky) vám dá nastavování, nebojte, není to nic složitého, jde jen o to nastavit, které službě / kterému programu chcete připojení k netu povolit a které zakázat... A Tiny PF má ještě jednu dobrou vlastnost, a sice když budete mít pocit, že se vám někdo hrabe v počítači, tak máte možnost klávesovou zkratkou, kterou si sama nadefinujete, okamžitě odstřihnout PC od netu. Ale doufám, že to nebude nutné, přeci nejsme zvířata, abychom na sebe takhle podle útočili....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 13:20

Díky za uklidnění, ale já moc nepanikařím, stačí, že panikaří jjj.
Jinak nevěřím, že Attila je v celém zdejším spolku jediný, kdo používá více nicků (když už u mě je to vzhledem k propojení nejisté). Redundantně - viz. už Olga. Buď všichni nebo nikdo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:24

Myslím, že ČSM by měl u VŠECH příspěvků zveřejňovat IP uživatelů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 13:28

Ano, pokud na to dopředu upozorní (od tehdy a tehdy to budu dělat), nevidím v tom problém.

Ale pokud někdo píše ze stejné instituce, zobrazí se mu stejné IP a bude i nadále v podezření, že je jedna a táž osoba, nebo ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:32

Jistě, to bude. Nicméně pokud zde budou dvě stejné IP adresy, bude možné, že se opravdu jedná o 2 uživatele. Pokud zde však bude např. 8 stejných IP adres, tak bude zřejmé, že se jedná o fake ID.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:35

Jistěže. Bude to IP adresa proxy serveru té instituce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:02

Jistě. A klidně se stane, že za jednou IP bude 8 různých lidí, kteří se vůbec neznají. Třeba za IP MSp je nejen Ministerstvo, ale i všechny soudy, věznice a státní zastupitelství.

Třeba před časem se začaly uvádět první tři číslice IP adresy na Neviditelném psu - čistě jako varování potenciálním komentátorům, aby si uvědomili, že nejsou až tak anonymní, jak si možná myslí. A nikomu to nevadilo. Problém přišel až tehdy, když redakci NP bouchly nervy a začala cenzurovat hlava nehlava.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:08

Vzhledem k počtu uživatelů, kteří se účastní diskusí (těžko odhadovat počet, ale dovoluji si tipnout, že jich nebude víc než 30) mi připadá poněkud nepravděpodobné, že by se zde sešlo 8 uživatelů z MSp, soudů, věznic apod.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Finrod Felagund Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:10

V tomhle se shodneme. Také bych tady rád měl viditelnou necelou IP jako na Psu. Jinak s tím cenzurováním hlava nehlava máte pravdu, také se mi to nelíbilo.. Jinak tahle jednotná IP pro celou firmu je často velmi oblíbená politika mnoha firem, i nadnárodních, které si proxy server umístí do jedné země (třeba od nás v práci je to Rakousko) a tak kdybych psal z práce, byl bych viditelný tak, jako kdybych psal z Vídně. Také se to dělá proto, aby firmu neomezovaly hranice a měla společnou vnitřní virtuální LAN s vnitřními IP adresami tak, aby nezáleželo na fyzickém umístění těch počítačů - stejně se to dělá i s notebooky a PDA těch firem, ty se připojí přes tzv. RAS k serveru firmy a dostanou firemní vnitřní IP adresu, i když se připojují třeba z vlaku. A navenek jsou vidět jako 1 IP, ať píšou z kteréhokoliv počítače v práci, nebo z notebooku, nebo z PDA.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:31

To pak někteří vladišerové budou muset běhat mezi dvěma a více počítači...:-) Proč ne - po hádkách o pohlavních značkách se rozhoří hádky o nicky, servery a proxy servery. Dokud se všichni nesejdou v jedné hospodě nebo se neudělá videokonference...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:04

Ne, Yahyo - jsou lidé, se kterými si k jednomu stolu nesednu. Ne pro jejich názory, ale pro sprostotu, s jakou je vyjadřují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 14:09

Njn, bez vás se takové setkání rozhodně neobejde...:-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:07

Já bych si i sedl, mě extrémní lidé baví, je aspoň o čem mluvit, doufám jen, že jjj není ing. Fiala, jak mi někdy skoro připadá - bych nemusel oprašovat svoji zápasnickou minulost...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:22

Uf, zrovna s Vámi bych si i klidně sedl, ale nesmíte mne trápit s Fialou, trvalo mi několik dní, než jsem rozchodil, že i takoví lidé se vyskytují.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:25

No vidíte, hned jsem Vám chtěl dát několik dalších typů, škoda..:-((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:36

Když tak pošlete maila na cerny.kocour na gmail.com.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:37

tedy tipů - ale ono to vyjde nastejno...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proboha už přestaňte panikařit

Autor: To není legrace Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:28

No, ona to není zas taková legrace.jde o významnou otázku, dotýkající se všech. zažil jste nějakou diskusi ve významnějším čase se skutečnými odborníky na toto téma?

Odpovědět na příspěvek

 

Off topic:

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 13:56

Sorry, Mašinko, ale tohle musím, to nevydržím :-) :

Nikdy, ale opravdu nikdy nepiště za "viz" tečku. To není zkratka, to je zcela regulerní imperativ od slovesa vidět: (Ty) viz, (Vy) vizte. Tečku za viz nechte povolanějším :-)

Konec poučování.
(Taky si musím nějak zvednout sebevědomí, že jo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Off topic:

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 14:39

Já myslela, že to je latinsky.-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Off topic:

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:09

Nic si z toho nedělejte, sličná železná galeristko. On to neví skoro nikdo, s výjimkou lidí, co píšou odborné články, ve kterých opvinně používají "viz" a "srov." v poznámkovém aparátu.

Podobně málokdo ví, že bizarní se píše bez d (pan jjj rozhodně ne, viz jeho poslední článek), protežovat bez háčku nad e a standardní nikoliv s t, ale d.

A když už zase takhle plácám o blbostech, ještě se podělím, že jsem o víkendu málem psala do televize. V Nikdo není dokonalý se totiž ptali na význam slova "pitoreskní". A odpověď, že to je "malebný", označili za chybnou, prý to má být podivný, bizarní. Což je nesmysl, ovšem málokdo to ví. V Česku se pitoreskní opravdu hromadně používá ve špatném významu. Já ten správný znám až od doby, co umím anglicky a znám termín "picturesque". Tam je ten obrázek, malba, pohlednost obsažen celkem výrazně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 15:19

Vy jste taky dělala ten dnešní češtinářský test na www.bleskove.cz? :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:53

Ne. Akorát moje prateta byla profesorka češtiny, tak máme úctu k jazyku v rodině tak nějak v krvi. Tetička se ještě na smrtelné posteli rozčilovala nad "nabyde" a "přibyde" a úpěla, že to přece musí být "nabude" a "přibude", protože je "bude" a ne "byde". Naštěstí se nedožila nových pravidel :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Elie Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:36

To se mi nějak nezdá :-)) Vzhledem k tomu, že "Podobně málokdo ví, že bizarní se píše bez d (pan jjj rozhodně ne, viz jeho poslední článek), protežovat bez háčku nad e a standardní nikoliv s t, ale d." jsou přesně ty otázky, které byly v tom dnešním testu :-)

Ale třeba je to jenom náhoda :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Je to jenom náhoda,

Autor: Olga Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:20

dost těžko bych tady machrovala s vědomostmi, které jsem získala právě dnes. To už je pravděpodobnější, že jsem ten test pro Blesk sestavovala já ;-)

Když jste mě tak nažhavil, tak jsem si ho našla a udělala. Měla jsem špatně Odolenu Vodu a tematický večírek. U Vody mě snad v tetiččiných očích omlouvá, že jsem věděla, že je název odvozen od muže jménem Odolen, a tak jsem ho řádně vyskloňovala. A ono ejhle, už se nám to časem setřelo a skloňuje se vlastně nelogicky podle vzoru žena. (Není to náhodou taky pozitivní diskriminace žen? ;-)

Ovšem u tematického večírku mě neomlouvá nic. Promiň, teto Anežko :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je to jenom náhoda,

Autor: Elie Muž

Založeno: 25.01.2007, 09:32

tak to mě pobavilo, jste docela vtipná :-)))))

Odpovědět na příspěvek

 

Dávat do testu

Autor: mant Muž

Založeno: 25.01.2007, 13:30

místní názvy je lokálcentrismus :-))
Poblíž Brna leží obec jménem Ochoz. Hádejte, podle jakého vzoru se skloňuje?

Odpovědět na příspěvek

 

Dávat do testu

Autor: mant Muž

Založeno: 25.01.2007, 13:30

místní názvy je lokálcentrismus :-))
Poblíž Brna leží obec jménem Ochoz. Hádejte, podle jakého vzoru se skloňuje?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dávat do testu

Autor: Olga Žena

Založeno: 25.01.2007, 13:34

Ochoz bez Ochozi? Jako bez kosti? Nevím, my chodili s tátou na procházky do Soběšic ;-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dávat do testu

Autor: mant Muž

Založeno: 25.01.2007, 15:02

Ochoz bez Ochoze, ovšem v ženském rodě, tedy jako písně, nikoli jako stroje (s Ochozí, nikoli s Ochozem).
A takovýchhle lokálních špecifík po republice je - kdo by si chtěl pamatovat všechna, zešílí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:25

Od pořadu, který uvádí člověk doplňující si základní vzdělání četbou AHA, nemůžete čekat zázraky...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Off topic:

Autor: jede jede mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 15:30

Díky, já si ráda rozšiřuji obzory. Je mi líto, že se tou nedůstojnou záležitostí poněkud zazdila diskuse k článku. Doufám, že až dorazím domů, budu mít v té či oné poště to vysvětlení, jehož se už pár dní dožaduji a že to už nebudeme muset řešit. (A že z té pošty nevyleze jjj a další "slizký červ".)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:26

Mimochodem - právě mi dorazil další slizský červ, nevím, jestli jjj osobně nebo jiný člen spolku... Každopádně mám dojem, že jjj, jakkoliv bych ho nerad přeceňoval, se snaží (normálně mi přijdou tak dva, tři viry za půl roku, a teď 3 během 3 dnů). No, aspoň něco dovede a ne vždycky a ve všem lže.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 24.01.2007, 16:29

Myslím, že jjj obviňujete neprávem. V současné době jsou prý na vzestupu virózy. Pozitivní je, že mrazivé počasí jim zatne tipec...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:32

Já ho neobviňuji, já ho chválím! A ne poprvé - už jednou jsem říkal, že ten vůl jjj snad bude mít dokonce pravdu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:30

No prostě jeho život je jeden velký boj ... třeba o tom jednou napíše nějakou knihu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Attila Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:36

To by musel umět psát.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:43

Nepodceňujte ho!
I takový Olšer píše knihy. A JAKÉ!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:46

:-))))))) !!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 16:42

To jako Mein Kampf gegen Feminismus nebo La Guerre des Boutons?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.01.2007, 17:32

To spíš La Guerre des Vers Gluants :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: yahya Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:47

Fuj, to je nechutný. To bych se asi radši vzdal (i když filmová verze by mohla být dobrý béčkový horor!)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Attila Muž

Založeno: 29.01.2007, 13:47

Já o tom teda píšu Válkus mloky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:29

Nezlobte se, ale to co předvádíte nemá úroveň. Tomuhle se totiž anglicky říká FUD.

Fear, Uncertainity, Doubt.

Strach, Nejistota, Pochybnosti.

Tahle taktika spočívá v tom, že protivníka(y) odrovnáváte tím že o něm(nich) vytváříte zkreslený, démonizující a opovrženíhodný obraz právě pomocí záměrně šířených nepravd, polopravd, nepotvrzených nebo neúplných údajů, které je staví do značně negativnígho světla. Viz vaše povídání o virech které vám "asi" možná posílá kdosi odsut dále. samozřejmě bez sebemenších důkazů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:36

Proboha, na co důkazy?
Za všechno přeci mohou feminacistky, to dá rozum.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: NTPT Muž

Založeno: 24.01.2007, 17:49

nebo Machové a Mužské Sovinistické Svině .o) jinak, myslím že ten humbuk kolem údajných virů nen ínic jiného než sprostá pomluva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Off topic:

Autor: Alizon Žena

Založeno: 25.01.2007, 00:41

NTPT, ale Jjj sám osobně napsal (můžete si to tu někde přečíst), že mu ty viry posílal. Tak pomalu s řečmi o sprosté pomluvě. Možná to byla jen taková blbá sranda, ale napsal to.

Pokud vám budu před svědky vyhrožovat, že vás srazím ze schodů, a druhý den vás najdou v bezvědomí pod schody, možná nebude až zas tak sprostá pomluva předpokládat, že s tím mám něco společného, nemyslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Off topic:

Autor: kocour Muž

Založeno: 24.01.2007, 22:33

Snad "srovn.".
Zkracovací tečka se má dělat vždycky před samohláskou, nikdy před souhláskou :-)

Odpovědět na příspěvek

 

No ono taky je.

Autor: mant Muž

Založeno: 25.01.2007, 12:54

To je právě ta legrace. V češtině máme sloveso "viděti" s regulérním imperativem "viz", což navádí k psaní bez čárky.
Ovšem ono se "viz." používá i v jiných jazycích, například v angličtině, kde se jako původ daného výrazu uvádí zkratka latinského "videlicet", resp. "videre licet" či jiné odvozeniny latinského slovesa video, videre. Zdůrazńuji, že zde jde o zkrácenou odvozeninu, tedy tečka je na místě, ač se ne vždy píše (a jindy se za ní píše ještě dvojtečka). Významově jde ale o něco trochu jiného než u českého "viz" - význam je spíš "a to jmenovitě", "přesněji", apod., někdy uvozuje výčet. Psaní tečky za "viz" asi přišlo i do češtiny odtud.
Ale ač je v češtině slůvko "viz" psáno identicky s imperativem druhé osoby singuláru slovesa "vidět", systematicky jím už není. Při užití v textech určených více osobám (nebo osobě, které vykáme), se totiž nepřevádí do plurální podoby "vizte", ani "vizme". Jedná se tedy už nejspíše o částici; psaní tečky za ní ale ani tak není správné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: No ono taky je.

Autor: kocour Muž

Založeno: 25.01.2007, 12:59

Díky, to jsem nevěděl, s tou latinou.

Zato znám člověka, který vizte, vizme v běžné řeči používá, a pod jeho vlivem mám občas tendenci to dělat v psaném textu. Pravda je ovšem ta, že se imperativ od vidět skoro nepoužívá, běžně se nahrazuje imperativem od podívat se.

Odpovědět na příspěvek

 

Je skutečně smutné, ale na druhou stranu

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 19:46

Odpovědí: 19

symtomatické, že feministky dostávají miliardy euro na to, jak definitivně zlikvidovat v rámci gender mainstraming celou evropskou společnost a všichni čeští "chytráci" řeší blbinu s IP adresami u kokotky Attila, mašinka, vampýra, a tisíc dalších nicků co si tak ta chujka dá.....

A takhle funguje pod taktovkou feminacistek celá evropská civilizace - řeší kraviny a ty nejdůležitější věci (jako že kompletně vymírá) nechává koňovi co má větší hlavu. Fakt už souhlasím s feminacistkami v tom, že rozum je patrirchální konstrukce! Tím, že muži už o ničem ve skutečnosti nerozhodují, začíná to bý i v praxi VIDĚT! :-)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Je skutečně smutné, ale na druhou stranu

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:05

Kdo se neumí chovat slušně v maličkostech, tomu těžko věřit i ve větších věcech. Pokud omlouváte drobné sviňárničky tím, že vlastně o nic nejde a že jsou přece mnohem důležitější věci, pokud vyhrožujete poškozením někomu jen za to, že vyjádřil jiný názor než vy, ztrácíte pro mne veškerý morální kredit.

Odpovědět na příspěvek

 

Můj poslední statement

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 20:27

Nevím, jestli tento příspěvek psala Alizon (zrovna tak to mohl být ten psychopat co si dává jména jako Attila, mašinka, a deset jmen dalších), ale dejme tomu, že to je skutečně ona.

V tom případě je ten příspěvek krajně nespravedlivý. Ta psychopatka nevyslovila totiž žádný odlišný názor, ale výhradně jen ruší diskuzi, osobně všechny uráží a zneužívá svého zaměstnání u státu, kdy nemusí téměř vůbec pracovat a má za daňové peníze neomezený přístup do internetu.

Takový člověk není diskutující, ale násilník, proti kterému se slušný člověk může bránit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Můj poslední statement

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 20:38

Ano, byla jsem to skutečně já (věřte, nevěřte).

Nemyslím si, že Attila, mašinka a spol. osobně všechny uráželi - jen parodovali paranoidní atmosféru zde na webu - IMHO dost povedeně.

Ale dejme tomu, že je tu Svaz mužů z nějakého důvodu nechce - pak by bylo na místě nějak se k tomu oficiálně vyjádřit a zablokovat jejich IP adresu. Tak by mohl právem reagovat slušný člověk.

Ale připojovat k této adrese různé nedůstojné ocásky, popřípadě rovnou zveřejnit IP adresu a jméno instituce, odkud jmenovaní přispívají, popřípadě se vozit po tom, že je to instituce státní a tudíž oni jmenovaní si určitě za peníze státu válejí šunky, nebo jim vyhrožovat posláním viru, to je, nezlobte se na mne, daleko za hranicí legitimní obrany a zcela mimo chování slušného člověka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Můj poslední statement

Autor: jjj Muž

Založeno: 24.01.2007, 21:15

Jste vedle jak ta jedle, smrk, dub, buk, jerlín, cedr a asi dalších 80 druhů stromů! :-)

Když Attilka do diskuze nevyprokovaně napíše, že jsem vůl, tak neparoduje, ale jednoznačně uráží. (nebo aspoň chce urážet)

Co je a nebo není legitimní obrana proti násilníkům typu Attilka - tam máme rozdílné názory. Ale to mně nevadí - s vámi se rozcházím i v plno jiných názorech.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Můj poslední statement

Autor: Žena

Založeno: 24.01.2007, 21:35

Mě tady už označili daleko horšími jmény než je vůl. Takže jestli to chápu správně, pokud člověk zastává oficiální názor SM, má taky oficiálně povoleno používat nadávky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Můj poslední statement

Autor: Kristina Žena

Založeno: 24.01.2007, 21:51

A víte, kolik tu na adresu slušně diskutujících žen už padlo slepic, hus, krav a sviní? Mám Vám zkopírovat, co mi tu nedávno napsal Klokan, který se vůbec netajil tím, že mi píše právě proto, aby mě urazil a ani se nenamáhal vysvětlit proč, protože já už "jistě budu vědět proč?" Kdyby tu někdo za vola označil yahyu, taky by došlo k prozrazení jeho IP adresy bez jeho svolení? Troufnu si říct, že z důvodů, které uvádíte, ten humbuk nevznikl. Stále čekám, asi jako mnozí další, na oficiální vysvětlení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Můj poslední statement

Autor: Alizon Žena

Založeno: 24.01.2007, 22:45

Pokud se budu s někým diametrálně rozcházet v názorech a budeme o tom schopni SLUŠNĚ diskutovat, nevidím v tom problém.

Ovšem víte, co by se stalo, kdyby například zde diskutující dámy a někteří pánové nebyly tak velkorysí a začali důsledně vracet veškeré skryté i zjevné insinuace na svou adresu? A že jich tady padlo, a neopodstatněných. Namátkou Sašovy výpady o feministickém běsnění tam, kde ve skutečnosti dotyčné vyjádřily pouze nesouhlas slušnou formou? Vaše a zazovo permanentní osočování ze lži? Klokanovy vulgární výpady? Vladimírovo napadání???? Navíc velmi silně pochybuji, že by mezi námi byla nějaká feministka, jejich projevy známé z tisku nebo z jejich webů vypadají úplně jinak a z nás pokud vím tady nikdo nevolá po kvótách, dotacích nebo jakémkoli protežování žen, o diskriminaci, ani tady ublíženě nefňuká. Jen si občas dovolíme vyjádřit nesouhlas s názory na ženy, vztahy a život obecně, které se tu objevují a které nám připadají zkreslené. A to si hrubé výpady a vylévání vzteku skutečně nezaslouží.

Uvědomte si, že ten, kdo začne s první hrubostí, roztáčí potenciální spirálu vzájemných nechutností, pokud tedy ten druhý bude ochoten se snížit k takové hře. A to je mor pro vztahy, které by jinak mohly být alespoň korektní. Někdo oplatí hrubost hrubostí, ten první se cítí uražen, vrátí mu to a už se oba vesele plácají v lejnech. Jiný se po takovém výlevu na hrubiána prostě vykašle, protože ztratí chuť se s ním vůbec bavit.

Odpovědět na příspěvek

 

Jenom tak abychom se nenudili,

Autor: Olga Žena

Založeno: 25.01.2007, 10:29

jak se o svých zdějších názorových oponentech vyjadřuje právě pan jjj:

"Tady diskutují převážně feministky, takže se moc neptejte! Ony vám rády nějakou svou demagogii napíšou! (A že jich ovládají!!!) O žádnou rovnost se přece feminacistkám nejedná! Vrcholem blaha pro tyhle bezdětný zapšklý báby je, když si čtou příspěvky jako ten váš, že se chlapi kvalitně diskriminujou!"

&
quot;Já na ty femihovada a jejich neustálé osobní urážky už delší dobu vůbec nereaguju. Tak na ně bodejte taky a radši v klidu diskutujte k tématu. Dělejte, jako že tu ty kuřice ani nekvokaj."

"
A zase někdy přijďte, poutníče! Ale nediskutujte s feministkami jako Olga - je to doslova házení perel sviním!"

Myslím, že přístup pana jjj ke slušné diskusi je z toho hezky poznat. Bohužel dvojí metr je na stránkách Svazu mužů běžně akceptovanou metodou. Několikrát jsem o tom hovořila se Zdenem - hulvát podle něj může slušného urážet jak chce, slušný ale musí zachovávat dokonalou zdvořilost a dokonce musí být přátelský (viz jeho slavné pokárání za větu "sem ho dát nemohu, musíte si, zazi, zajít do knihovny", která byla příliš málo vstřícná). Od hulváta totiž nikdo nic jiného než hulvátství nečeká, kdežto pokud slušný vybočí ze svého stylu, je třeba ho klepnout přes prsty.

Zdeno ovšem zapomněl dodat, že hulvát musí být na té správné straně. Dvojí metr na druhou.

Odpovědět na příspěvek

 

Nejdná se o dvojí metr

Autor: jjj Muž

Založeno: 25.01.2007, 11:15

Jedná se výhradně o vaši až chorobnou vztahovačnost.

ad 1) Zapšklou bábou se můžete cítit pojmenována tehdy, jste-li feminacistka.
Vy jste feminacistka?

ad 2) To je moje odpověď Attilce na toho vola. Jste snad ta, která si dává 10 nicků a je E-zmrdem? Jestli ne, nemáte důvod to na sebe vztahovat.

ad 3) "Házet perly sviním" je české přísloví a neznamená ani v nejmenším, že ten druhý je svině! Znamená výhradně, že se jedná o marnou námahu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nejdná se o dvojí metr

Autor: Kristina Žena

Založeno: 25.01.2007, 12:00

Tak abychom si to ujasnili:

Je výrok "tady diskutují převážně feminacistky" Váš?

Mohl byste z tohoto výčtu víceméně pravidelných návštěvnic tohoto webu vymezit tu převažující feminacistickou část, na kterou se tedy vztahuje výrok o bezdětné zapšklé bábě: Olga, Alizon, Vránolump, Jarmila, Dulcibelka, jede jede mašinka, červený znáček s křížkem, Mika, Tess, Kristina?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nejdná se o dvojí metr

Autor: yahya Muž

Založeno: 25.01.2007, 14:00

Když už jste si vyhradil právo vybrané mluvy i jednání k vybraným diskutérům, nestyďte se za své výroky bagatelizací tvrzení, že jde "doslova" o házení perel sviním, o jiných vulgarismech nemluvě.

Působí reprezentativně, pokud se v redakci média vyskytyjí lidé vulgárně urážející oponenty, vyhrožující jim zasíláním virů apod. To Svazu nevadí?!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nejdná se o dvojí metr,

Autor: mašinka Žena

Založeno: 25.01.2007, 14:03

jedná se o ukázkovou demagogii: "Tady diskutují hlavně feministky...v další větě podmět a týž subjekt posunut na "feminacistky...&quo
t;, což jsou "zapšklý...." Ale to nemůžete vztáhnout na sebe, jen proto, že tu DISKUTUJETE.
K E-z: Proč nezveřejňujete IP adresy? Proč?
A ještě jednu otázku: Proč si nedojdete k psychiatrovi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nejdná se o dvojí metr,

Autor: Attila Muž

Založeno: 25.01.2007, 14:14

Už jsem jjj jjjemně varoval, ale pochybuji, že to ta naše křehká, přecitlivělá květinka pochopí. Jestli ne, pak se děj vůle Páně :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jenom tak abychom se nenudili,

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 25.01.2007, 23:21

Moje reakce na váš příspěvek musí jako obvykle začít ustáleným slovním obratem "neřekl jsem...".
Neřekl jsem, že MUSÍTE být přátelská atd. Jen jsem se do vás navážel za to, že místo abyste tady svůj vlastní starší text zveřejnila a usnadnila tak diskusi, posíláte oponenta, aby si ho našel knihovně. Souvislost s hulvátstvím je tu jen velmi povrchní a zavádějící. A o "dvojím metru", který je jiný na třídního premianta a jiný na čtyřkaře, jsme si už řekli: tímto dvojím metrem jsem vám lichotil, tak to prosím nepoužívejte proti mně. Respektive nepoužívejte to, pokud se nechcete přiblížit na úroveň těch hulvátů.

MMCH Pikantní bylo, že jste zuby-nehty obhajovala důvody, proč svůj článek nemůžete zveřejnit, snášela jste jeden argument za druhým, např. že nemůžete porušit autorská práva původního vydavatele, a posléze jste tu ten článek zveřejnila s odůvodněním, že vás už nebavilo z něj vyjímat citace. To bylo pěkné, takové... právnicky čisté a logické :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Stálo by za to spočítat počet vstupů

Autor: Milan Muž

Založeno: 24.01.2007, 22:08

ze stejné instituce za jeden pracovní den.
Já mám dojem, že to nemůže být jeden člověk, protože by nemohl číst a na všechno reagovat, i kdyby celou pracovní dobu vůbec nic jiného nedělal.
Opravdu to musí být parta lidí z jednoho úřadu - a pak je vážně na místě otázka, kdy dělají nějakou práci. Nejde náhodou o nějakou úplně zbytečnou instituci na zrušení?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Můj poslední statement

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 22:06

My tu brouzdáme pracovně. V rámci tvorby GM "Nového člověka" jsme byli jako zkušení muzejní pracovníci pověřeni zřízením Muzea mužů a tady vybíráme exempláře do vitrínky.
Divím se, že Vás to nenapadlo, vysloveně to v tom Vašem "světonázoru" chybí.

Odpovědět na příspěvek

 

Strafim Mashinka z Africa

Autor: ModryKlokan@seznam.cz Muž

Založeno: 28.01.2007, 23:11

Čus mashinko. Tady snofa tvuj verny Motra Glogan. Musela ja ti pověděla že my v Africa to delala srofna tak. Moje nadrzizene Minysterstvo pro Africka shaman nazrzidilo take sřícení Musea mušu. Ale my tady v Africa mnoha daleko neš vy tam v pomala Efropa. Jako poblytycky korrrekt shaman ja nesmela vybirat mušska exemplař. Jenom šenskej exemplař. bohšel mame saze takova problema, že šensky exempař nam nevlesla do vitinka, pojněvadš přečuhovala koza a pradela. Tak my sřidila exttra vitrinka na trupa, extra na koza a extra na prdela. moooc vysoka navala turist ot ta doba my tady měla. Ty taky prijela Mashinka. Takovy krasna exemplař ještě mi neměla. Tak brso přijela. Pokecala, zapichala, vystavovala. Tvuj Glogan.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Můj poslední statement

Autor: mašinka Žena

Založeno: 24.01.2007, 22:18

I Vy chudáčku. Když máte takový nedostatek informací, že nejen nemůžete rozlišit mě a Attilu&comp., ale ani služ.starší přispěvatelku Alizon, kam potom posíláte ty své viry???

Odpovědět na příspěvek

 

Oni budou z nějakého krajského úřadu.

Autor: Milan Muž

Založeno: 24.01.2007, 22:02

Včera bylo v televizi, jak se úředníci na KNV, pardon - KU, nudí a z nudy se zúčastňují diskuzí na netu.
Tady taky několik lidí, co se znají a prý mají stejnou IP adresu, si celý den povídá. Každý den.
Buď úředníci z nějaké kraje, kde čistku ještě neprovedli, nebo soudci.
Soudy se flákají a mají prý neuvěřitelné lhůty (nevím, sám se nesoudím), takže by to mohli být soudci. Někde ten čas na celodenní každodenní kecání na těchto stránkách brát musí.
Řek bych, že jsou to zbyteční lidi. Nikomu nepomůžou, nikomu neprospějí, nic pořádného po sobě na světě nezanechají - ani ty děti ne. Zbyteční lidi.

Odpovědět na příspěvek

 

Pěkný článek,

Autor: Saša Muž

Založeno: 25.01.2007, 08:04

Odpovědí: 0

dobré shrnutí, ukládám si odkaz k dalšímu použití.

Odpovědět na příspěvek

 

Zkouška

Autor: Dáša Žena

Založeno: 27.01.2007, 17:29

Odpovědí: 8

Pardon, zkouším odeslat příspěvek, ale systém už dva dny nějak nefunguje. Ikdyž je status o.k., následně se dozvím "špatně zadán kontrolní kód".

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Zkouška

Autor: redakce Muž

Založeno: 27.01.2007, 19:06

Doporučuji mít otevřené jenom jedno okno při diskutování. Pokud to i nadále bude zlobit zkuste problém podrobněji identifikovat (jak jste otevřela diskuzi)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Zkouška

Autor: redakce Muž

Založeno: 27.01.2007, 19:07

Testovací příspěvek

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zkouška

Autor: redakce Muž

Založeno: 27.01.2007, 19:09

Testovací příspěvek II

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Zkouška

Autor: Dáša Žena

Založeno: 27.01.2007, 19:28

Diskusi jsem otevřela přes Hlavní strana - Diskuse - Zkouška

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Zkouška

Autor: Dáša Žena

Založeno: 27.01.2007, 19:32

Děkuji, doufám, že už to bude zase fungovat. Na vině bude možná to, že si můj synek občas hraje s klávesnicí...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Zkouška

Autor: redakce Muž

Založeno: 27.01.2007, 20:06

Doufejme.
Na synka se těšíme, až vyroste, že posílí naše řady :-)

KaH

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zkouška

Autor: Dáša Žena

Založeno: 27.01.2007, 23:20

Nevim, nevim, jak bude vysvětlovat svému silnému taťkovi, že si místo bláznivé molekulární bioložky měl vybrat za maminku puťku domácí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zkouška

Autor: Muž

Založeno: 30.01.2007, 13:43

Ony ještě jsou nějaké puťky domácí?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.