Doporučujeme


17. března 2014

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Kterak české školství znevýhodňuje chlapce

České (základní) školy systematicky diskriminují talentované chlapce

Výše uvedené zjištění přinesl nejnovější výzkum týmu českých sociologů vedených Petrem Matějů. Dobrého vzdělání tak údajně dosáhnou jen ti nejhouževnatější chlapci. Paradoxně tak vzniká rozdíl, který se projevuje po celou další kariéru.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


01. května 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Týraný muž? Nic neobvyklého, policii ale o pomoc nepožádá

Zlínský kraj – „Pro muže, kterého týrá jeho partnerka, je velmi bolestné už to, když si svou situaci přizná. A než by se obrátil na policii, raději krutost partnerky snáší. Většina mužů, kteří se do takové situace dostanou, ji totiž vnímá jako svou vlastní ostudu," říká vedoucí zlínského Intervenčního centra Jarmila Hasoňová, která pomáhá obětem domácího násilí.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


26. dubna 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Muži to mají v životě těžší

Jednou z mnoha nevýhod mužů je všeobecné přesvědčení, že chlap je odolnější než žena. Že on snese bolest, hlad i ústrky. A že on se nějak vždycky protluče.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


25. října 2012

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Bez důvěry v právní stát se společnost rozpadá

Podíváme-li se na volební program prezidentského kandidáta Jana Fischera, můžeme v něm - v kapitole justice a právo - najít i některé pravdivé a docela zajímavé postřehy. Pan Fischer docela pravdivě popisuje současný stav, který už označuje za alarmující , hovoří o devastaci právního vědomí a nakonec zaznívá i jistě pravdivá a alarmující věta: Takže roli policistů, žalobců i soudců často nahrazují média a nejrůznější aktivisté. To je bohužel pravda a je to obrazem společenského rozpadu země, u nás naprosto nebývalého.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


11. července 2012

Názor

Redaktor: ld

Diskuzní příspěvek

Nedotknutelné ženy?

Ženy jsou v současné společnosti emancipovaná, permanentně zvýhodňovaná a protěžovaná skupina, jež je dnes nadržováno takřka naprosto ve všem. I mimo jiné z těchto důvodů není žádný důvod uplatňovat ve vztahu k dívkám či ženám jakékoli speciální ohledy.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


23. června 2012

Bezpráví

Redaktor: ld

Aktualita

Na středních školách se známkuje nespravedlivě, dívky mají výhody

Běžná školní praxe

I když dosahují chlapci v testech celkově lepších výsledků než dívky, dostávají oproti nim horší známky. A ačkoliv se velikost tohoto rozdílu u různých předmětů liší, dochází k této situaci na všech typech středních škol.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


08. června 2010

Žena & Muž

Redaktor: KaH

Aktualita

JE PLATOVÁ DISKRIMINACE PODLE POHLAVÍ MÝTUS?

Christina Hoff Sommersová je nejvýznamnější současnou autorkou, která se zabývá postavením ženy a moderním feminismem a zároveň není placená ze státních peněz.

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


19. února 2010

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Muži financují, ženy profitují!

Parazitují snad neomaleně ženy na mužích?

V roce 2008 zveřejněná, oficiální švýcarská studie bude překvapením pro mnohé čtenáře, kteří se již dali zpracovat oficiální propagandou a věří báchorkám o ženách - diskriminovaných chuděrách. Každoročně dotují švýcarští muži své spoluobčanky pohádkovou sumou 18,25 miliard franků. V přepočtu 320 miliard Kč.

Diskuse ke článku (34)

Pokračování článku


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.