Odkazy


Feministické weby

Feminismus
Feministické stránky spravované Gender Studies o.p.s;

One Woman Press
Marie Chřibková, nakladatelství a vydavatelství One Woman Press vydává světovou literaturu psanou ženami a o ženách se specifickým zaměřením na vývoj feministického a genderového myšlení a soudobou beletrii a poezii.

Profem
Stránky obecně prospěšné společnosti proFem, která se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. Podporuje témata z oblasti ženských lidských práv (násilí na ženách, ženy a lékařská péče) formou publikací, se

Rosa
Stránky občanského sdružení ROSA, které poskytuje bezplatnou komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí.

Anarchofeministická skupina 8. března
Stránky českých anarchofeministek.

Český výbor ceny Žena Evropy
Organizace pro předávání ceny Žena Evropy (Women of Europe Award) je nevýdělečné mezinárodní sdružení, které od roku 1987 každoročně vyhlašuje cenu Žena Evropy.

Agentura Gaia
Stránky českých ekofeministek

Český svaz žen
Oficiální stránky Českého svazu žen

Rovnost šancí
Ženská politická strana, která ve volbách do Parlamentu v roce 2006 získala 0,2% hlasůROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.