Odkazy


Státní a vládní instituce

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rovnost mužů a žen

Ministerstvo vnitra České republiky
Stránky Ministerstva vnitra ČR, které se věnují problematice domácího násilí.Poskytuje seznam nevládních organizací, které spolupracují s MV ČR.

UNHCR
Stránky Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)obsahuje sekci věnovanou ochraně žen -uprchlic.

Rada vlády České republiky pro lidská práva
Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen

Adresář státních a akademických organizací
působících v oblasti rovnosti žen a mužůROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.